Commit b2eee5de authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 636a513b
...@@ -9,8 +9,8 @@ msgid "" ...@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: meld\n" "Project-Id-Version: meld\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-06 18:52+0100\n" "POT-Creation-Date: 2019-01-22 19:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-06 18:53+0100\n" "PO-Revision-Date: 2019-01-22 19:25+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n" "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n" "Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n" "Language: pl\n"
...@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr "Nie można zaimportować: " ...@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr "Nie można zaimportować: "
msgid "Meld requires %s or higher." msgid "Meld requires %s or higher."
msgstr "Program Meld wymaga wersji %s lub nowszej." msgstr "Program Meld wymaga wersji %s lub nowszej."
#: ../bin/meld:249 #: ../bin/meld:262
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"Couldn’t load Meld-specific CSS (%s)\n" "Couldn’t load Meld-specific CSS (%s)\n"
...@@ -143,8 +143,9 @@ msgstr "" ...@@ -143,8 +143,9 @@ msgstr ""
"tabulatorów." "tabulatorów."
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:11 #: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:11
#: ../meld/resources/ui/statusbar-menu.ui.h:1
msgid "Show line numbers" msgid "Show line numbers"
msgstr "Wyświetlanie numerów wierszy" msgstr "Numery wierszy"
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:12 #: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:12
msgid "If true, line numbers will be shown in the gutter of file comparisons." msgid "If true, line numbers will be shown in the gutter of file comparisons."
...@@ -200,6 +201,7 @@ msgstr "" ...@@ -200,6 +201,7 @@ msgstr ""
"„word” (tylko na końcu wyrazów)." "„word” (tylko na końcu wyrazów)."
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:21 #: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:21
#: ../meld/resources/ui/statusbar-menu.ui.h:3
msgid "Highlight current line" msgid "Highlight current line"
msgstr "Wyróżnianie bieżącego wiersza" msgstr "Wyróżnianie bieżącego wiersza"
...@@ -888,8 +890,8 @@ msgstr "Kopiuje element na prawo" ...@@ -888,8 +890,8 @@ msgstr "Kopiuje element na prawo"
msgid "Delete selected" msgid "Delete selected"
msgstr "Usuwa zaznaczone" msgstr "Usuwa zaznaczone"
#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:12 ../meld/dirdiff.py:958 #: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:12 ../meld/dirdiff.py:959
#: ../meld/filediff.py:1586 #: ../meld/filediff.py:1601
msgid "Hide" msgid "Hide"
msgstr "Ukryj" msgstr "Ukryj"
...@@ -923,7 +925,7 @@ msgstr "Nowe" ...@@ -923,7 +925,7 @@ msgstr "Nowe"
msgid "Show new" msgid "Show new"
msgstr "Wyświetla nowe" msgstr "Wyświetla nowe"
#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:20 ../meld/vc/_vc.py:76 #: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:20 ../meld/vc/_vc.py:77
msgid "Modified" msgid "Modified"
msgstr "Zmodyfikowane" msgstr "Zmodyfikowane"
...@@ -1137,7 +1139,7 @@ msgstr "1. plik" ...@@ -1137,7 +1139,7 @@ msgstr "1. plik"
#. Create icon and filename CellRenderer #. Create icon and filename CellRenderer
#: ../meld/resources/ui/filter-list.ui.h:2 ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:30 #: ../meld/resources/ui/filter-list.ui.h:2 ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:30
#: ../meld/dirdiff.py:454 #: ../meld/dirdiff.py:455
msgid "Name" msgid "Name"
msgstr "Nazwa" msgstr "Nazwa"
...@@ -1157,8 +1159,8 @@ msgstr "_Dodaj" ...@@ -1157,8 +1159,8 @@ msgstr "_Dodaj"
msgid "Remove selected filter" msgid "Remove selected filter"
msgstr "Usuwa zaznaczony filtr" msgstr "Usuwa zaznaczony filtr"
#: ../meld/resources/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:1040 #: ../meld/resources/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:1041
#: ../meld/iohelpers.py:107 #: ../meld/iohelpers.py:113
msgid "_Replace" msgid "_Replace"
msgstr "Z_amień" msgstr "Z_amień"
...@@ -1271,7 +1273,7 @@ msgstr "Sformatowanie jako poprawka" ...@@ -1271,7 +1273,7 @@ msgstr "Sformatowanie jako poprawka"
msgid "Copy to Clipboard" msgid "Copy to Clipboard"
msgstr "Skopiuj do schowka" msgstr "Skopiuj do schowka"
#: ../meld/resources/ui/patch-dialog.ui.h:3 ../meld/patchdialog.py:163 #: ../meld/resources/ui/patch-dialog.ui.h:3 ../meld/patchdialog.py:165
msgid "Save Patch" msgid "Save Patch"
msgstr "Zapisz poprawkę" msgstr "Zapisz poprawkę"
...@@ -1307,7 +1309,9 @@ msgstr "Systemowa o stałej s_zerokości" ...@@ -1307,7 +1309,9 @@ msgstr "Systemowa o stałej s_zerokości"
msgid "_Editor font:" msgid "_Editor font:"
msgstr "Czcionka _edytora:" msgstr "Czcionka _edytora:"
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:5 #. TRANSLATORS: This is the status bar label for a group of settings,
#. such as text wrapping, show line numbers, whitespace, etc.
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:5 ../meld/ui/statusbar.py:282
msgid "Display" msgid "Display"
msgstr "Wyświetlanie" msgstr "Wyświetlanie"
...@@ -1540,8 +1544,8 @@ msgstr "" ...@@ -1540,8 +1544,8 @@ msgstr ""
msgid "Close _without Saving" msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zamknij _bez zapisywania" msgstr "Zamknij _bez zapisywania"
#: ../meld/resources/ui/save-confirm-dialog.ui.h:4 ../meld/dirdiff.py:1039 #: ../meld/resources/ui/save-confirm-dialog.ui.h:4 ../meld/dirdiff.py:1040
#: ../meld/iohelpers.py:52 ../meld/iohelpers.py:106 #: ../meld/iohelpers.py:58 ../meld/iohelpers.py:112
msgid "_Cancel" msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj" msgstr "_Anuluj"
...@@ -1549,6 +1553,14 @@ msgstr "_Anuluj" ...@@ -1549,6 +1553,14 @@ msgstr "_Anuluj"
msgid "_Save" msgid "_Save"
msgstr "_Zapisz" msgstr "_Zapisz"
#: ../meld/resources/ui/statusbar-menu.ui.h:2
msgid "Show whitespace"
msgstr "Białe znaki"
#: ../meld/resources/ui/statusbar-menu.ui.h:4
msgid "Text wrapping"
msgstr "Zawijanie wierszy"
#: ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:3 #: ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:3
msgid "Co_mmit…" msgid "Co_mmit…"
msgstr "_Zatwierdź…" msgstr "_Zatwierdź…"
...@@ -1641,7 +1653,7 @@ msgstr "Poza systemem kontroli _wersji" ...@@ -1641,7 +1653,7 @@ msgstr "Poza systemem kontroli _wersji"
msgid "Show unversioned files" msgid "Show unversioned files"
msgstr "Wyświetla pliki poza systemem kontroli wersji" msgstr "Wyświetla pliki poza systemem kontroli wersji"
#: ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:28 ../meld/vc/_vc.py:69 #: ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:28 ../meld/vc/_vc.py:70
msgid "Ignored" msgid "Ignored"
msgstr "Zignorowane" msgstr "Zignorowane"
...@@ -1678,44 +1690,44 @@ msgid "Mac OS (CR)" ...@@ -1678,44 +1690,44 @@ msgid "Mac OS (CR)"
msgstr "Mac OS (CR)" msgstr "Mac OS (CR)"
#. Create file size CellRenderer #. Create file size CellRenderer
#: ../meld/dirdiff.py:475 ../meld/preferences.py:138 #: ../meld/dirdiff.py:476 ../meld/preferences.py:138
msgid "Size" msgid "Size"
msgstr "Rozmiar" msgstr "Rozmiar"
#. Create date-time CellRenderer #. Create date-time CellRenderer
#: ../meld/dirdiff.py:483 ../meld/preferences.py:139 #: ../meld/dirdiff.py:484 ../meld/preferences.py:139
msgid "Modification time" msgid "Modification time"
msgstr "Czas modyfikacji" msgstr "Czas modyfikacji"
#. Create permissions CellRenderer #. Create permissions CellRenderer
#: ../meld/dirdiff.py:491 ../meld/preferences.py:140 #: ../meld/dirdiff.py:492 ../meld/preferences.py:140
msgid "Permissions" msgid "Permissions"
msgstr "Uprawnienia" msgstr "Uprawnienia"
#: ../meld/dirdiff.py:625 #: ../meld/dirdiff.py:626
#, python-format #, python-format
msgid "Hide %s" msgid "Hide %s"
msgstr "Ukryj %s" msgstr "Ukryj %s"
#: ../meld/dirdiff.py:767 ../meld/dirdiff.py:790 #: ../meld/dirdiff.py:768 ../meld/dirdiff.py:791
#, python-format #, python-format
msgid "[%s] Scanning %s" msgid "[%s] Scanning %s"
msgstr "[%s] Skanowanie %s" msgstr "[%s] Skanowanie %s"
#: ../meld/dirdiff.py:925 #: ../meld/dirdiff.py:926
#, python-format #, python-format
msgid "[%s] Done" msgid "[%s] Done"
msgstr "[%s] Ukończono" msgstr "[%s] Ukończono"
#: ../meld/dirdiff.py:933 #: ../meld/dirdiff.py:934
msgid "Folders have no differences" msgid "Folders have no differences"
msgstr "Katalogi się nie różnią" msgstr "Katalogi się nie różnią"
#: ../meld/dirdiff.py:935 #: ../meld/dirdiff.py:936
msgid "Contents of scanned files in folders are identical." msgid "Contents of scanned files in folders are identical."
msgstr "Treść zeskanowanych plików w katalogach jest identyczna." msgstr "Treść zeskanowanych plików w katalogach jest identyczna."
#: ../meld/dirdiff.py:937 #: ../meld/dirdiff.py:938
msgid "" msgid ""
"Scanned files in folders appear identical, but contents have not been " "Scanned files in folders appear identical, but contents have not been "
"scanned." "scanned."
...@@ -1723,40 +1735,40 @@ msgstr "" ...@@ -1723,40 +1735,40 @@ msgstr ""
"Zeskanowane pliki wydają się identyczne, ale treść mogła nie zostać " "Zeskanowane pliki wydają się identyczne, ale treść mogła nie zostać "
"zeskanowana." "zeskanowana."
#: ../meld/dirdiff.py:940 #: ../meld/dirdiff.py:941
msgid "File filters are in use, so not all files have been scanned." msgid "File filters are in use, so not all files have been scanned."
msgstr "" msgstr ""
"Filtry plików są używane, więc nie wszystkie pliki zostały zeskanowane." "Filtry plików są używane, więc nie wszystkie pliki zostały zeskanowane."
#: ../meld/dirdiff.py:942 #: ../meld/dirdiff.py:943
msgid "Text filters are in use and may be masking content differences." msgid "Text filters are in use and may be masking content differences."
msgstr "Filtry tekstowe są używane i mogą ukrywać różnice między plikami." msgstr "Filtry tekstowe są używane i mogą ukrywać różnice między plikami."
#: ../meld/dirdiff.py:960 ../meld/filediff.py:1588 ../meld/filediff.py:1618 #: ../meld/dirdiff.py:961 ../meld/filediff.py:1603 ../meld/filediff.py:1633
#: ../meld/filediff.py:1620 ../meld/ui/msgarea.py:106 ../meld/ui/msgarea.py:119 #: ../meld/filediff.py:1635 ../meld/ui/msgarea.py:106 ../meld/ui/msgarea.py:119
msgid "Hi_de" msgid "Hi_de"
msgstr "_Ukryj" msgstr "_Ukryj"
#: ../meld/dirdiff.py:969 #: ../meld/dirdiff.py:970
msgid "Multiple errors occurred while scanning this folder" msgid "Multiple errors occurred while scanning this folder"
msgstr "Wystąpiło wiele błędów podczas skanowania tego katalogu" msgstr "Wystąpiło wiele błędów podczas skanowania tego katalogu"
#: ../meld/dirdiff.py:970 #: ../meld/dirdiff.py:971
msgid "Files with invalid encodings found" msgid "Files with invalid encodings found"
msgstr "Odnaleziono pliki z nieprawidłowym kodowaniem znaków" msgstr "Odnaleziono pliki z nieprawidłowym kodowaniem znaków"
#. TRANSLATORS: This is followed by a list of files #. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
#: ../meld/dirdiff.py:972 #: ../meld/dirdiff.py:973
msgid "Some files were in an incorrect encoding. The names are something like:" msgid "Some files were in an incorrect encoding. The names are something like:"
msgstr "" msgstr ""
"Niektóre pliki mają nieprawidłowe kodowanie znaków. Nazwy tych plików to:" "Niektóre pliki mają nieprawidłowe kodowanie znaków. Nazwy tych plików to:"
#: ../meld/dirdiff.py:974 #: ../meld/dirdiff.py:975
msgid "Files hidden by case insensitive comparison" msgid "Files hidden by case insensitive comparison"
msgstr "Pliku ukryte przez porównywanie bez uwzględniania wielkości liter" msgstr "Pliku ukryte przez porównywanie bez uwzględniania wielkości liter"
#. TRANSLATORS: This is followed by a list of files #. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
#: ../meld/dirdiff.py:976 #: ../meld/dirdiff.py:977
msgid "" msgid ""
"You are running a case insensitive comparison on a case sensitive " "You are running a case insensitive comparison on a case sensitive "
"filesystem. The following files in this folder are hidden:" "filesystem. The following files in this folder are hidden:"
...@@ -1765,17 +1777,17 @@ msgstr "" ...@@ -1765,17 +1777,17 @@ msgstr ""
"w systemie plików, który rozróżnia wielkość liter. Następujące pliki w tym " "w systemie plików, który rozróżnia wielkość liter. Następujące pliki w tym "
"katalogu zostały ukryte:" "katalogu zostały ukryte:"
#: ../meld/dirdiff.py:987 #: ../meld/dirdiff.py:988
#, python-format #, python-format
msgid "“%s” hidden by “%s”" msgid "“%s” hidden by “%s”"
msgstr "„%s” ukryty przez „%s”" msgstr "„%s” ukryty przez „%s”"
#: ../meld/dirdiff.py:1043 #: ../meld/dirdiff.py:1044
#, python-format #, python-format
msgid "Replace folder “%s”?" msgid "Replace folder “%s”?"
msgstr "Zastąpić katalog „%s”?" msgstr "Zastąpić katalog „%s”?"
#: ../meld/dirdiff.py:1045 #: ../meld/dirdiff.py:1046
#, python-format #, python-format
msgid "" msgid ""
"Another folder with the same name already exists in “%s”.\n" "Another folder with the same name already exists in “%s”.\n"
...@@ -1785,11 +1797,11 @@ msgstr "" ...@@ -1785,11 +1797,11 @@ msgstr ""
"Zastąpienie istniejącego katalogu spowoduje utratę wszystkich plików w nim " "Zastąpienie istniejącego katalogu spowoduje utratę wszystkich plików w nim "
"zawartych." "zawartych."
#: ../meld/dirdiff.py:1058 #: ../meld/dirdiff.py:1059
msgid "Error copying file" msgid "Error copying file"
msgstr "Błąd podczas kopiowania pliku" msgstr "Błąd podczas kopiowania pliku"
#: ../meld/dirdiff.py:1059 #: ../meld/dirdiff.py:1060
#, python-format #, python-format
msgid "" msgid ""
"Couldn’t copy %s\n" "Couldn’t copy %s\n"
...@@ -1802,19 +1814,19 @@ msgstr "" ...@@ -1802,19 +1814,19 @@ msgstr ""
"\n" "\n"
"%s" "%s"
#: ../meld/dirdiff.py:1084 ../meld/vcview.py:720 #: ../meld/dirdiff.py:1085 ../meld/vcview.py:720
msgid "Error deleting {}" msgid "Error deleting {}"
msgstr "Błąd podczas usuwania {}" msgstr "Błąd podczas usuwania {}"
#: ../meld/dirdiff.py:1593 #: ../meld/dirdiff.py:1597
msgid "No folder" msgid "No folder"
msgstr "Brak katalogu" msgstr "Brak katalogu"
#: ../meld/filediff.py:905 #: ../meld/filediff.py:920
msgid "Comparison results will be inaccurate" msgid "Comparison results will be inaccurate"
msgstr "Wyniki porównania będą niepoprawne" msgstr "Wyniki porównania będą niepoprawne"
#: ../meld/filediff.py:907 #: ../meld/filediff.py:922
msgid "" msgid ""
"A filter changed the number of lines in the file, which is unsupported. The " "A filter changed the number of lines in the file, which is unsupported. The "
"comparison will not be accurate." "comparison will not be accurate."
...@@ -1822,66 +1834,66 @@ msgstr "" ...@@ -1822,66 +1834,66 @@ msgstr ""
"Filtr zmienił liczbę wierszy w pliku, co nie jest obsługiwane. Porównanie " "Filtr zmienił liczbę wierszy w pliku, co nie jest obsługiwane. Porównanie "
"będzie niepoprawne." "będzie niepoprawne."
#: ../meld/filediff.py:979 #: ../meld/filediff.py:994
msgid "Mark conflict as resolved?" msgid "Mark conflict as resolved?"
msgstr "Oznaczyć konflikt jako rozwiązany?" msgstr "Oznaczyć konflikt jako rozwiązany?"
#: ../meld/filediff.py:981 #: ../meld/filediff.py:996
msgid "" msgid ""
"If the conflict was resolved successfully, you may mark it as resolved now." "If the conflict was resolved successfully, you may mark it as resolved now."
msgstr "" msgstr ""
"Jeśli konflikt został pomyślnie rozwiązany, to można go teraz jako taki " "Jeśli konflikt został pomyślnie rozwiązany, to można go teraz jako taki "
"oznaczyć." "oznaczyć."
#: ../meld/filediff.py:983 #: ../meld/filediff.py:998
msgid "Cancel" msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj" msgstr "Anuluj"
#: ../meld/filediff.py:984 #: ../meld/filediff.py:999
msgid "Mark _Resolved" msgid "Mark _Resolved"
msgstr "Oznacz jako _rozwiązane" msgstr "Oznacz jako _rozwiązane"
#: ../meld/filediff.py:1303 #: ../meld/filediff.py:1318
#, python-format #, python-format
msgid "There was a problem opening the file “%s”." msgid "There was a problem opening the file “%s”."
msgstr "Wystąpił problem podczas otwierania pliku „%s”." msgstr "Wystąpił problem podczas otwierania pliku „%s”."
#: ../meld/filediff.py:1311 #: ../meld/filediff.py:1326
#, python-format #, python-format
msgid "File %s appears to be a binary file." msgid "File %s appears to be a binary file."
msgstr "Plik %s wygląda na plik binarny." msgstr "Plik %s wygląda na plik binarny."
#: ../meld/filediff.py:1313 #: ../meld/filediff.py:1328
msgid "Do you want to open the file using the default application?" msgid "Do you want to open the file using the default application?"
msgstr "Otworzyć go w domyślnym programie?" msgstr "Otworzyć go w domyślnym programie?"
#: ../meld/filediff.py:1315 #: ../meld/filediff.py:1330
msgid "Open" msgid "Open"
msgstr "Otwórz" msgstr "Otwórz"
#: ../meld/filediff.py:1331 #: ../meld/filediff.py:1346
#, python-format #, python-format
msgid "[%s] Computing differences" msgid "[%s] Computing differences"
msgstr "[%s] Analizowanie różnic" msgstr "[%s] Analizowanie różnic"
#: ../meld/filediff.py:1392 #: ../meld/filediff.py:1407
#, python-format #, python-format
msgid "File %s has changed on disk" msgid "File %s has changed on disk"
msgstr "Plik %s został zmieniony na dysku" msgstr "Plik %s został zmieniony na dysku"
#: ../meld/filediff.py:1393 #: ../meld/filediff.py:1408
msgid "Do you want to reload the file?" msgid "Do you want to reload the file?"
msgstr "Ponownie wczytać plik?" msgstr "Ponownie wczytać plik?"
#: ../meld/filediff.py:1395 #: ../meld/filediff.py:1410
msgid "_Reload" msgid "_Reload"
msgstr "_Wczytaj ponownie" msgstr "_Wczytaj ponownie"
#: ../meld/filediff.py:1551 #: ../meld/filediff.py:1566
msgid "Files are identical" msgid "Files are identical"
msgstr "Pliki są identyczne" msgstr "Pliki są identyczne"
#: ../meld/filediff.py:1564 #: ../meld/filediff.py:1579
msgid "" msgid ""
"Text filters are being used, and may be masking differences between files. " "Text filters are being used, and may be masking differences between files. "
"Would you like to compare the unfiltered files?" "Would you like to compare the unfiltered files?"
...@@ -1889,11 +1901,11 @@ msgstr "" ...@@ -1889,11 +1901,11 @@ msgstr ""
"Filtry tekstowe są używane i mogą ukrywać różnice między plikami. Porównać " "Filtry tekstowe są używane i mogą ukrywać różnice między plikami. Porównać "
"pliki bez uwzględniania filtrów?" "pliki bez uwzględniania filtrów?"
#: ../meld/filediff.py:1569 #: ../meld/filediff.py:1584
msgid "Files differ in line endings only" msgid "Files differ in line endings only"
msgstr "Pliki różnią się tylko znacznikami końca wierszy" msgstr "Pliki różnią się tylko znacznikami końca wierszy"
#: ../meld/filediff.py:1571 #: ../meld/filediff.py:1586
#, python-format #, python-format
msgid "" msgid ""
"Files are identical except for differing line endings:\n" "Files are identical except for differing line endings:\n"
...@@ -1902,15 +1914,15 @@ msgstr "" ...@@ -1902,15 +1914,15 @@ msgstr ""
"Pliki są identyczne, z wyjątkiem różnych znaczników końca wierszy:\n" "Pliki są identyczne, z wyjątkiem różnych znaczników końca wierszy:\n"
"%s" "%s"
#: ../meld/filediff.py:1591 #: ../meld/filediff.py:1606
msgid "Show without filters" msgid "Show without filters"
msgstr "Wyświetl bez filtrów" msgstr "Wyświetl bez filtrów"
#: ../meld/filediff.py:1613 #: ../meld/filediff.py:1628
msgid "Change highlighting incomplete" msgid "Change highlighting incomplete"
msgstr "Wyróżnianie zmian jest niepełne" msgstr "Wyróżnianie zmian jest niepełne"
#: ../meld/filediff.py:1614 #: ../meld/filediff.py:1629
msgid "" msgid ""
"Some changes were not highlighted because they were too large. You can force " "Some changes were not highlighted because they were too large. You can force "
"Meld to take longer to highlight larger changes, though this may be slow." "Meld to take longer to highlight larger changes, though this may be slow."
...@@ -1918,19 +1930,19 @@ msgstr "" ...@@ -1918,19 +1930,19 @@ msgstr ""
"Niektóre zmiany nie zostały wyróżnione, ponieważ były za duże. Można " "Niektóre zmiany nie zostały wyróżnione, ponieważ były za duże. Można "
"wymusić, aby program Meld wyróżnił większe zmiany, ale może to być wolne." "wymusić, aby program Meld wyróżnił większe zmiany, ale może to być wolne."
#: ../meld/filediff.py:1622 #: ../meld/filediff.py:1637
msgid "Keep highlighting" msgid "Keep highlighting"
msgstr "Wyróżniaj dalej" msgstr "Wyróżniaj dalej"
#: ../meld/filediff.py:1624 #: ../meld/filediff.py:1639
msgid "_Keep highlighting" msgid "_Keep highlighting"
msgstr "_Wyróżniaj dalej" msgstr "_Wyróżniaj dalej"
#: ../meld/filediff.py:1637 #: ../meld/filediff.py:1652
msgid "Saving failed" msgid "Saving failed"
msgstr "Zapisanie się nie powiodło" msgstr "Zapisanie się nie powiodło"
#: ../meld/filediff.py:1638 #: ../meld/filediff.py:1653
msgid "" msgid ""
"Please consider copying any critical changes to another program or file to " "Please consider copying any critical changes to another program or file to "
"avoid data loss." "avoid data loss."
...@@ -1938,38 +1950,38 @@ msgstr "" ...@@ -1938,38 +1950,38 @@ msgstr ""
"Proszę rozważyć skopiowanie wszelkich ważnych zmian w innym programie lub " "Proszę rozważyć skopiowanie wszelkich ważnych zmian w innym programie lub "
"pliku, aby uniknąć utraty danych." "pliku, aby uniknąć utraty danych."
#: ../meld/filediff.py:1647 #: ../meld/filediff.py:1662
msgid "Save Left Pane As" msgid "Save Left Pane As"
msgstr "Zapis lewego panelu jako" msgstr "Zapis lewego panelu jako"
#: ../meld/filediff.py:1649 #: ../meld/filediff.py:1664
msgid "Save Middle Pane As" msgid "Save Middle Pane As"
msgstr "Zapis środkowego panelu jako" msgstr "Zapis środkowego panelu jako"
#: ../meld/filediff.py:1651 #: ../meld/filediff.py:1666
msgid "Save Right Pane As" msgid "Save Right Pane As"
msgstr "Zapis prawego panelu jako" msgstr "Zapis prawego panelu jako"
#: ../meld/filediff.py:1664 #: ../meld/filediff.py:1679
#, python-format #, python-format
msgid "File %s has changed on disk since it was opened" msgid "File %s has changed on disk since it was opened"
msgstr "Plik %s został zmieniony na dysku od czasu jego otwarcia" msgstr "Plik %s został zmieniony na dysku od czasu jego otwarcia"
#: ../meld/filediff.py:1666 #: ../meld/filediff.py:1681
msgid "If you save it, any external changes will be lost." msgid "If you save it, any external changes will be lost."
msgstr "" msgstr ""
"Jeżeli plik zostanie zapisany, to wszystkie zewnętrzne zmiany zostaną " "Jeżeli plik zostanie zapisany, to wszystkie zewnętrzne zmiany zostaną "
"utracone." "utracone."
#: ../meld/filediff.py:1669 #: ../meld/filediff.py:1684
msgid "Save Anyway" msgid "Save Anyway"
msgstr "Zapisz mimo to" msgstr "Zapisz mimo to"
#: ../meld/filediff.py:1670 #: ../meld/filediff.py:1685
msgid "Don’t Save" msgid "Don’t Save"
msgstr "Nie zapisuj" msgstr "Nie zapisuj"
#: ../meld/filediff.py:1712 #: ../meld/filediff.py:1727
msgid "" msgid ""
"File “{}” contains characters that can’t be encoded using its current " "File “{}” contains characters that can’t be encoded using its current "
"encoding “{}”." "encoding “{}”."
...@@ -1977,7 +1989,7 @@ msgstr "" ...@@ -1977,7 +1989,7 @@ msgstr ""
"Plik „{}” zawiera znaki, których nie można zakodować za pomocą jego obecnego " "Plik „{}” zawiera znaki, których nie można zakodować za pomocą jego obecnego "
"kodowania, „{}”." "kodowania, „{}”."
#: ../meld/filediff.py:1716 ../meld/patchdialog.py:142 #: ../meld/filediff.py:1731 ../meld/patchdialog.py:144
#, python-format #, python-format
msgid "" msgid ""
"Couldn’t save file due to:\n" "Couldn’t save file due to:\n"
...@@ -1986,16 +1998,16 @@ msgstr "" ...@@ -1986,16 +1998,16 @@ msgstr ""
"Nie można zapisać pliku z powodu:\n" "Nie można zapisać pliku z powodu:\n"
"%s" "%s"
#: ../meld/filediff.py:1720 ../meld/patchdialog.py:141 #: ../meld/filediff.py:1735 ../meld/patchdialog.py:143
#, python-format #, python-format
msgid "Could not save file %s." msgid "Could not save file %s."
msgstr "Nie można zapisać pliku %s." msgstr "Nie można zapisać pliku %s."
#: ../meld/filediff.py:2113 #: ../meld/filediff.py:2128
msgid "Live comparison updating disabled" msgid "Live comparison updating disabled"
msgstr "Wyłączono aktualizowanie porównań na żywo" msgstr "Wyłączono aktualizowanie porównań na żywo"
#: ../meld/filediff.py:2114 #: ../meld/filediff.py:2129
msgid "" msgid ""
"Live updating of comparisons is disabled when synchronization points are " "Live updating of comparisons is disabled when synchronization points are "
"active. You can still manually refresh the comparison, and live updates will " "active. You can still manually refresh the comparison, and live updates will "
...@@ -2018,32 +2030,32 @@ msgstr "Skopiuj w gó_rę" ...@@ -2018,32 +2030,32 @@ msgstr "Skopiuj w gó_rę"
msgid "Copy _down" msgid "Copy _down"
msgstr "Skopiuj w _dół" msgstr "Skopiuj w _dół"
#: ../meld/iohelpers.py:37 #: ../meld/iohelpers.py:43
msgid "Deleting remote folders is not supported" msgid "Deleting remote folders is not supported"
msgstr "Usuwanie zdalnych katalogów jest nieobsługiwane" msgstr "Usuwanie zdalnych katalogów jest nieobsługiwane"
#: ../meld/iohelpers.py:39 #: ../meld/iohelpers.py:45
msgid "Not a file or directory" msgid "Not a file or directory"
msgstr "Nie jest plikiem ani katalogiem" msgstr "Nie jest plikiem ani katalogiem"
#: ../meld/iohelpers.py:43 #: ../meld/iohelpers.py:49
msgid "“{}” can’t be put in the trash. Do you want to delete it immediately?" msgid "“{}” can’t be put in the trash. Do you want to delete it immediately?"
msgstr "Nie można przenieść pliku „{}” do kosza. Usunąć go trwale?" msgstr "Nie można przenieść pliku „{}” do kosza. Usunąć go trwale?"
#: ../meld/iohelpers.py:48 #: ../meld/iohelpers.py:54
msgid "This remote location does not support sending items to the trash." msgid "This remote location does not support sending items to the trash."
msgstr "To zdalne położenie nie obsługuje przenoszenia elementów do kosza." msgstr "To zdalne położenie nie obsługuje przenoszenia elementów do kosza."
#: ../meld/iohelpers.py:53 #: ../meld/iohelpers.py:59
msgid "_Delete Permanently" msgid "_Delete Permanently"
msgstr "_Usuń trwale" msgstr "_Usuń trwale"
#: ../meld/iohelpers.py:100 #: ../meld/iohelpers.py:106
#, python-format #, python-format
msgid "Replace file “%s”?" msgid "Replace file “%s”?"
msgstr "Zastąpić plik „%s”?" msgstr "Zastąpić plik „%s”?"
#: ../meld/iohelpers.py:102 #: ../meld/iohelpers.py:108
#, python-format #, python-format
msgid "" msgid ""
"A file with this name already exists in “%s”.\n" "A file with this name already exists in “%s”.\n"
...@@ -2149,7 +2161,7 @@ msgid "remote folder “{}” not supported" ...@@ -2149,7 +2161,7 @@ msgid "remote folder “{}” not supported"
msgstr "zdalny katalog „{}” jest nieobsługiwany" msgstr "zdalny katalog „{}” jest nieobsługiwany"
#. TRANSLATORS: This is the label of a new, currently-unnamed file. #. TRANSLATORS: This is the label of a new, currently-unnamed file.
#: ../meld/meldbuffer.py:124 #: ../meld/meldbuffer.py:123
msgid "<unnamed>" msgid "<unnamed>"
msgstr "<bez nazwy>" msgstr "<bez nazwy>"
...@@ -2372,7 +2384,7 @@ msgstr "Zwykły tekst" ...@@ -2372,7 +2384,7 @@ msgstr "Zwykły tekst"
msgid "Ln %i, Col %i" msgid "Ln %i, Col %i"
msgstr "Wrsz %i, kol %i" msgstr "Wrsz %i, kol %i"
#: ../meld/ui/statusbar.py:177 #: ../meld/ui/statusbar.py:182
msgid "Line you want to move the cursor to" msgid "Line you want to move the cursor to"
msgstr "Wiersz, do którego przenieść kurso