Commit b2eee5de authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 636a513b
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: meld\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-06 18:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-06 18:53+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-22 19:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-22 19:25+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr "Nie można zaimportować: "
msgid "Meld requires %s or higher."
msgstr "Program Meld wymaga wersji %s lub nowszej."
#: ../bin/meld:249
#: ../bin/meld:262
#, c-format
msgid ""
"Couldn’t load Meld-specific CSS (%s)\n"
......@@ -143,8 +143,9 @@ msgstr ""
"tabulatorów."
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:11
#: ../meld/resources/ui/statusbar-menu.ui.h:1
msgid "Show line numbers"
msgstr "Wyświetlanie numerów wierszy"
msgstr "Numery wierszy"
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:12
msgid "If true, line numbers will be shown in the gutter of file comparisons."
......@@ -200,6 +201,7 @@ msgstr ""
"„word” (tylko na końcu wyrazów)."
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:21
#: ../meld/resources/ui/statusbar-menu.ui.h:3
msgid "Highlight current line"
msgstr "Wyróżnianie bieżącego wiersza"
......@@ -888,8 +890,8 @@ msgstr "Kopiuje element na prawo"
msgid "Delete selected"
msgstr "Usuwa zaznaczone"
#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:12 ../meld/dirdiff.py:958
#: ../meld/filediff.py:1586
#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:12 ../meld/dirdiff.py:959
#: ../meld/filediff.py:1601
msgid "Hide"
msgstr "Ukryj"
......@@ -923,7 +925,7 @@ msgstr "Nowe"
msgid "Show new"
msgstr "Wyświetla nowe"
#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:20 ../meld/vc/_vc.py:76
#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:20 ../meld/vc/_vc.py:77
msgid "Modified"
msgstr "Zmodyfikowane"
......@@ -1137,7 +1139,7 @@ msgstr "1. plik"
#. Create icon and filename CellRenderer
#: ../meld/resources/ui/filter-list.ui.h:2 ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:30
#: ../meld/dirdiff.py:454
#: ../meld/dirdiff.py:455
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
......@@ -1157,8 +1159,8 @@ msgstr "_Dodaj"
msgid "Remove selected filter"
msgstr "Usuwa zaznaczony filtr"
#: ../meld/resources/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:1040
#: ../meld/iohelpers.py:107
#: ../meld/resources/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:1041
#: ../meld/iohelpers.py:113
msgid "_Replace"
msgstr "Z_amień"
......@@ -1271,7 +1273,7 @@ msgstr "Sformatowanie jako poprawka"
msgid "Copy to Clipboard"
msgstr "Skopiuj do schowka"
#: ../meld/resources/ui/patch-dialog.ui.h:3 ../meld/patchdialog.py:163
#: ../meld/resources/ui/patch-dialog.ui.h:3 ../meld/patchdialog.py:165
msgid "Save Patch"
msgstr "Zapisz poprawkę"
......@@ -1307,7 +1309,9 @@ msgstr "Systemowa o stałej s_zerokości"
msgid "_Editor font:"
msgstr "Czcionka _edytora:"
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:5
#. TRANSLATORS: This is the status bar label for a group of settings,
#. such as text wrapping, show line numbers, whitespace, etc.
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:5 ../meld/ui/statusbar.py:282
msgid "Display"
msgstr "Wyświetlanie"
......@@ -1540,8 +1544,8 @@ msgstr ""
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zamknij _bez zapisywania"
#: ../meld/resources/ui/save-confirm-dialog.ui.h:4 ../meld/dirdiff.py:1039
#: ../meld/iohelpers.py:52 ../meld/iohelpers.py:106
#: ../meld/resources/ui/save-confirm-dialog.ui.h:4 ../meld/dirdiff.py:1040
#: ../meld/iohelpers.py:58 ../meld/iohelpers.py:112
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
......@@ -1549,6 +1553,14 @@ msgstr "_Anuluj"
msgid "_Save"
msgstr "_Zapisz"
#: ../meld/resources/ui/statusbar-menu.ui.h:2
msgid "Show whitespace"
msgstr "Białe znaki"
#: ../meld/resources/ui/statusbar-menu.ui.h:4
msgid "Text wrapping"
msgstr "Zawijanie wierszy"
#: ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:3
msgid "Co_mmit…"
msgstr "_Zatwierdź…"
......@@ -1641,7 +1653,7 @@ msgstr "Poza systemem kontroli _wersji"
msgid "Show unversioned files"
msgstr "Wyświetla pliki poza systemem kontroli wersji"
#: ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:28 ../meld/vc/_vc.py:69
#: ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:28 ../meld/vc/_vc.py:70
msgid "Ignored"
msgstr "Zignorowane"
......@@ -1678,44 +1690,44 @@ msgid "Mac OS (CR)"
msgstr "Mac OS (CR)"
#. Create file size CellRenderer
#: ../meld/dirdiff.py:475 ../meld/preferences.py:138
#: ../meld/dirdiff.py:476 ../meld/preferences.py:138
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
#. Create date-time CellRenderer
#: ../meld/dirdiff.py:483 ../meld/preferences.py:139
#: ../meld/dirdiff.py:484 ../meld/preferences.py:139
msgid "Modification time"
msgstr "Czas modyfikacji"
#. Create permissions CellRenderer
#: ../meld/dirdiff.py:491 ../meld/preferences.py:140
#: ../meld/dirdiff.py:492 ../meld/preferences.py:140
msgid "Permissions"
msgstr "Uprawnienia"
#: ../meld/dirdiff.py:625
#: ../meld/dirdiff.py:626
#, python-format
msgid "Hide %s"
msgstr "Ukryj %s"
#: ../meld/dirdiff.py:767 ../meld/dirdiff.py:790
#: ../meld/dirdiff.py:768 ../meld/dirdiff.py:791
#, python-format
msgid "[%s] Scanning %s"
msgstr "[%s] Skanowanie %s"
#: ../meld/dirdiff.py:925
#: ../meld/dirdiff.py:926
#, python-format
msgid "[%s] Done"
msgstr "[%s] Ukończono"
#: ../meld/dirdiff.py:933
#: ../meld/dirdiff.py:934
msgid "Folders have no differences"
msgstr "Katalogi się nie różnią"
#: ../meld/dirdiff.py:935
#: ../meld/dirdiff.py:936
msgid "Contents of scanned files in folders are identical."
msgstr "Treść zeskanowanych plików w katalogach jest identyczna."
#: ../meld/dirdiff.py:937
#: ../meld/dirdiff.py:938
msgid ""
"Scanned files in folders appear identical, but contents have not been "
"scanned."
......@@ -1723,40 +1735,40 @@ msgstr ""
"Zeskanowane pliki wydają się identyczne, ale treść mogła nie zostać "
"zeskanowana."
#: ../meld/dirdiff.py:940
#: ../meld/dirdiff.py:941
msgid "File filters are in use, so not all files have been scanned."
msgstr ""
"Filtry plików są używane, więc nie wszystkie pliki zostały zeskanowane."
#: ../meld/dirdiff.py:942
#: ../meld/dirdiff.py:943
msgid "Text filters are in use and may be masking content differences."
msgstr "Filtry tekstowe są używane i mogą ukrywać różnice między plikami."
#: ../meld/dirdiff.py:960 ../meld/filediff.py:1588 ../meld/filediff.py:1618
#: ../meld/filediff.py:1620 ../meld/ui/msgarea.py:106 ../meld/ui/msgarea.py:119
#: ../meld/dirdiff.py:961 ../meld/filediff.py:1603 ../meld/filediff.py:1633
#: ../meld/filediff.py:1635 ../meld/ui/msgarea.py:106 ../meld/ui/msgarea.py:119
msgid "Hi_de"
msgstr "_Ukryj"
#: ../meld/dirdiff.py:969
#: ../meld/dirdiff.py:970
msgid "Multiple errors occurred while scanning this folder"
msgstr "Wystąpiło wiele błędów podczas skanowania tego katalogu"
#: ../meld/dirdiff.py:970
#: ../meld/dirdiff.py:971
msgid "Files with invalid encodings found"
msgstr "Odnaleziono pliki z nieprawidłowym kodowaniem znaków"
#. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
#: ../meld/dirdiff.py:972
#: ../meld/dirdiff.py:973
msgid "Some files were in an incorrect encoding. The names are something like:"
msgstr ""
"Niektóre pliki mają nieprawidłowe kodowanie znaków. Nazwy tych plików to:"
#: ../meld/dirdiff.py:974
#: ../meld/dirdiff.py:975
msgid "Files hidden by case insensitive comparison"
msgstr "Pliku ukryte przez porównywanie bez uwzględniania wielkości liter"
#. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
#: ../meld/dirdiff.py:976
#: ../meld/dirdiff.py:977
msgid ""
"You are running a case insensitive comparison on a case sensitive "
"filesystem. The following files in this folder are hidden:"
......@@ -1765,17 +1777,17 @@ msgstr ""
"w systemie plików, który rozróżnia wielkość liter. Następujące pliki w tym "
"katalogu zostały ukryte:"
#: ../meld/dirdiff.py:987
#: ../meld/dirdiff.py:988
#, python-format
msgid "“%s” hidden by “%s”"
msgstr "„%s” ukryty przez „%s”"
#: ../meld/dirdiff.py:1043
#: ../meld/dirdiff.py:1044
#, python-format
msgid "Replace folder “%s”?"
msgstr "Zastąpić katalog „%s”?"
#: ../meld/dirdiff.py:1045
#: ../meld/dirdiff.py:1046
#, python-format
msgid ""
"Another folder with the same name already exists in “%s”.\n"
......@@ -1785,11 +1797,11 @@ msgstr ""
"Zastąpienie istniejącego katalogu spowoduje utratę wszystkich plików w nim "
"zawartych."
#: ../meld/dirdiff.py:1058
#: ../meld/dirdiff.py:1059
msgid "Error copying file"
msgstr "Błąd podczas kopiowania pliku"
#: ../meld/dirdiff.py:1059
#: ../meld/dirdiff.py:1060
#, python-format
msgid ""
"Couldn’t copy %s\n"
......@@ -1802,19 +1814,19 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../meld/dirdiff.py:1084 ../meld/vcview.py:720
#: ../meld/dirdiff.py:1085 ../meld/vcview.py:720
msgid "Error deleting {}"
msgstr "Błąd podczas usuwania {}"
#: ../meld/dirdiff.py:1593
#: ../meld/dirdiff.py:1597
msgid "No folder"
msgstr "Brak katalogu"
#: ../meld/filediff.py:905
#: ../meld/filediff.py:920
msgid "Comparison results will be inaccurate"
msgstr "Wyniki porównania będą niepoprawne"
#: ../meld/filediff.py:907
#: ../meld/filediff.py:922
msgid ""
"A filter changed the number of lines in the file, which is unsupported. The "
"comparison will not be accurate."
......@@ -1822,66 +1834,66 @@ msgstr ""
"Filtr zmienił liczbę wierszy w pliku, co nie jest obsługiwane. Porównanie "
"będzie niepoprawne."
#: ../meld/filediff.py:979
#: ../meld/filediff.py:994
msgid "Mark conflict as resolved?"
msgstr "Oznaczyć konflikt jako rozwiązany?"
#: ../meld/filediff.py:981
#: ../meld/filediff.py:996
msgid ""
"If the conflict was resolved successfully, you may mark it as resolved now."
msgstr ""
"Jeśli konflikt został pomyślnie rozwiązany, to można go teraz jako taki "
"oznaczyć."
#: ../meld/filediff.py:983
#: ../meld/filediff.py:998
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: ../meld/filediff.py:984
#: ../meld/filediff.py:999
msgid "Mark _Resolved"
msgstr "Oznacz jako _rozwiązane"
#: ../meld/filediff.py:1303
#: ../meld/filediff.py:1318
#, python-format
msgid "There was a problem opening the file “%s”."
msgstr "Wystąpił problem podczas otwierania pliku „%s”."
#: ../meld/filediff.py:1311
#: ../meld/filediff.py:1326
#, python-format
msgid "File %s appears to be a binary file."
msgstr "Plik %s wygląda na plik binarny."
#: ../meld/filediff.py:1313
#: ../meld/filediff.py:1328
msgid "Do you want to open the file using the default application?"
msgstr "Otworzyć go w domyślnym programie?"
#: ../meld/filediff.py:1315
#: ../meld/filediff.py:1330
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
#: ../meld/filediff.py:1331
#: ../meld/filediff.py:1346
#, python-format
msgid "[%s] Computing differences"
msgstr "[%s] Analizowanie różnic"
#: ../meld/filediff.py:1392
#: ../meld/filediff.py:1407
#, python-format
msgid "File %s has changed on disk"
msgstr "Plik %s został zmieniony na dysku"
#: ../meld/filediff.py:1393
#: ../meld/filediff.py:1408
msgid "Do you want to reload the file?"
msgstr "Ponownie wczytać plik?"
#: ../meld/filediff.py:1395
#: ../meld/filediff.py:1410
msgid "_Reload"
msgstr "_Wczytaj ponownie"
#: ../meld/filediff.py:1551
#: ../meld/filediff.py:1566
msgid "Files are identical"
msgstr "Pliki są identyczne"
#: ../meld/filediff.py:1564
#: ../meld/filediff.py:1579
msgid ""
"Text filters are being used, and may be masking differences between files. "
"Would you like to compare the unfiltered files?"
......@@ -1889,11 +1901,11 @@ msgstr ""
"Filtry tekstowe są używane i mogą ukrywać różnice między plikami. Porównać "
"pliki bez uwzględniania filtrów?"
#: ../meld/filediff.py:1569
#: ../meld/filediff.py:1584
msgid "Files differ in line endings only"
msgstr "Pliki różnią się tylko znacznikami końca wierszy"
#: ../meld/filediff.py:1571
#: ../meld/filediff.py:1586
#, python-format
msgid ""
"Files are identical except for differing line endings:\n"
......@@ -1902,15 +1914,15 @@ msgstr ""
"Pliki są identyczne, z wyjątkiem różnych znaczników końca wierszy:\n"
"%s"
#: ../meld/filediff.py:1591
#: ../meld/filediff.py:1606
msgid "Show without filters"
msgstr "Wyświetl bez filtrów"
#: ../meld/filediff.py:1613
#: ../meld/filediff.py:1628
msgid "Change highlighting incomplete"
msgstr "Wyróżnianie zmian jest niepełne"
#: ../meld/filediff.py:1614
#: ../meld/filediff.py:1629
msgid ""
"Some changes were not highlighted because they were too large. You can force "
"Meld to take longer to highlight larger changes, though this may be slow."
......@@ -1918,19 +1930,19 @@ msgstr ""
"Niektóre zmiany nie zostały wyróżnione, ponieważ były za duże. Można "
"wymusić, aby program Meld wyróżnił większe zmiany, ale może to być wolne."
#: ../meld/filediff.py:1622
#: ../meld/filediff.py:1637
msgid "Keep highlighting"
msgstr "Wyróżniaj dalej"
#: ../meld/filediff.py:1624
#: ../meld/filediff.py:1639
msgid "_Keep highlighting"
msgstr "_Wyróżniaj dalej"
#: ../meld/filediff.py:1637
#: ../meld/filediff.py:1652
msgid "Saving failed"
msgstr "Zapisanie się nie powiodło"
#: ../meld/filediff.py:1638
#: ../meld/filediff.py:1653
msgid ""
"Please consider copying any critical changes to another program or file to "
"avoid data loss."
......@@ -1938,38 +1950,38 @@ msgstr ""
"Proszę rozważyć skopiowanie wszelkich ważnych zmian w innym programie lub "
"pliku, aby uniknąć utraty danych."
#: ../meld/filediff.py:1647
#: ../meld/filediff.py:1662
msgid "Save Left Pane As"
msgstr "Zapis lewego panelu jako"
#: ../meld/filediff.py:1649
#: ../meld/filediff.py:1664
msgid "Save Middle Pane As"
msgstr "Zapis środkowego panelu jako"
#: ../meld/filediff.py:1651
#: ../meld/filediff.py:1666
msgid "Save Right Pane As"
msgstr "Zapis prawego panelu jako"
#: ../meld/filediff.py:1664
#: ../meld/filediff.py:1679
#, python-format
msgid "File %s has changed on disk since it was opened"
msgstr "Plik %s został zmieniony na dysku od czasu jego otwarcia"
#: ../meld/filediff.py:1666
#: ../meld/filediff.py:1681
msgid "If you save it, any external changes will be lost."
msgstr ""
"Jeżeli plik zostanie zapisany, to wszystkie zewnętrzne zmiany zostaną "
"utracone."
#: ../meld/filediff.py:1669
#: ../meld/filediff.py:1684
msgid "Save Anyway"
msgstr "Zapisz mimo to"
#: ../meld/filediff.py:1670
#: ../meld/filediff.py:1685
msgid "Don’t Save"
msgstr "Nie zapisuj"
#: ../meld/filediff.py:1712
#: ../meld/filediff.py:1727
msgid ""
"File “{}” contains characters that can’t be encoded using its current "
"encoding “{}”."
......@@ -1977,7 +1989,7 @@ msgstr ""
"Plik „{}” zawiera znaki, których nie można zakodować za pomocą jego obecnego "
"kodowania, „{}”."
#: ../meld/filediff.py:1716 ../meld/patchdialog.py:142
#: ../meld/filediff.py:1731 ../meld/patchdialog.py:144
#, python-format
msgid ""
"Couldn’t save file due to:\n"
......@@ -1986,16 +1998,16 @@ msgstr ""
"Nie można zapisać pliku z powodu:\n"
"%s"
#: ../meld/filediff.py:1720 ../meld/patchdialog.py:141
#: ../meld/filediff.py:1735 ../meld/patchdialog.py:143
#, python-format
msgid "Could not save file %s."
msgstr "Nie można zapisać pliku %s."
#: ../meld/filediff.py:2113
#: ../meld/filediff.py:2128
msgid "Live comparison updating disabled"
msgstr "Wyłączono aktualizowanie porównań na żywo"
#: ../meld/filediff.py:2114
#: ../meld/filediff.py:2129
msgid ""
"Live updating of comparisons is disabled when synchronization points are "
"active. You can still manually refresh the comparison, and live updates will "
......@@ -2018,32 +2030,32 @@ msgstr "Skopiuj w gó_rę"
msgid "Copy _down"
msgstr "Skopiuj w _dół"
#: ../meld/iohelpers.py:37
#: ../meld/iohelpers.py:43
msgid "Deleting remote folders is not supported"
msgstr "Usuwanie zdalnych katalogów jest nieobsługiwane"
#: ../meld/iohelpers.py:39
#: ../meld/iohelpers.py:45
msgid "Not a file or directory"
msgstr "Nie jest plikiem ani katalogiem"
#: ../meld/iohelpers.py:43
#: ../meld/iohelpers.py:49
msgid "“{}” can’t be put in the trash. Do you want to delete it immediately?"
msgstr "Nie można przenieść pliku „{}” do kosza. Usunąć go trwale?"
#: ../meld/iohelpers.py:48
#: ../meld/iohelpers.py:54
msgid "This remote location does not support sending items to the trash."
msgstr "To zdalne położenie nie obsługuje przenoszenia elementów do kosza."
#: ../meld/iohelpers.py:53
#: ../meld/iohelpers.py:59
msgid "_Delete Permanently"
msgstr "_Usuń trwale"
#: ../meld/iohelpers.py:100
#: ../meld/iohelpers.py:106
#, python-format
msgid "Replace file “%s”?"
msgstr "Zastąpić plik „%s”?"
#: ../meld/iohelpers.py:102
#: ../meld/iohelpers.py:108
#, python-format
msgid ""
"A file with this name already exists in “%s”.\n"
......@@ -2149,7 +2161,7 @@ msgid "remote folder “{}” not supported"
msgstr "zdalny katalog „{}” jest nieobsługiwany"
#. TRANSLATORS: This is the label of a new, currently-unnamed file.
#: ../meld/meldbuffer.py:124
#: ../meld/meldbuffer.py:123
msgid "<unnamed>"
msgstr "<bez nazwy>"
......@@ -2372,7 +2384,7 @@ msgstr "Zwykły tekst"
msgid "Ln %i, Col %i"
msgstr "Wrsz %i, kol %i"
#: ../meld/ui/statusbar.py:177
#: ../meld/ui/statusbar.py:182
msgid "Line you want to move the cursor to"
msgstr "Wiersz, do którego przenieść kursor"
......@@ -2429,51 +2441,51 @@ msgstr "Brak"
msgid "Rev %s"
msgstr "Wersja %s"
#: ../meld/vc/_vc.py:54
#: ../meld/vc/_vc.py:55
msgid "Merged"
msgstr "Scalone"
#: ../meld/vc/_vc.py:54
#: ../meld/vc/_vc.py:55
msgid "Base"
msgstr "Podstawa"
#: ../meld/vc/_vc.py:54
#: ../meld/vc/_vc.py:55
msgid "Local"
msgstr "Lokalne"
#: ../meld/vc/_vc.py:54
#: ../meld/vc/_vc.py:55
msgid "Remote"
msgstr "Zdalne"
#: ../meld/vc/_vc.py:70
#: ../meld/vc/_vc.py:71
msgid "Unversioned"
msgstr "Poza systemem kontroli wersji"
#: ../meld/vc/_vc.py:73
#: ../meld/vc/_vc.py:74
msgid "Error"
msgstr "Błąd"
#: ../meld/vc/_vc.py:75
#: ../meld/vc/_vc.py:76
msgid "Newly added"
msgstr "Nowo dodany"
#: ../meld/vc/_vc.py:77
#: ../meld/vc/_vc.py:78
msgid "Renamed"
msgstr "Zmieniono nazwę"
#: ../meld/vc/_vc.py:78
#: ../meld/vc/_vc.py:79
msgid "Conflict"
msgstr "Konflikt"
#: ../meld/vc/_vc.py:79
#: ../meld/vc/_vc.py:80
msgid "Removed"
msgstr "Usunięty"
#: ../meld/vc/_vc.py:80
#: ../meld/vc/_vc.py:81
msgid "Missing"
msgstr "Brakujący"
#: ../meld/vc/_vc.py:81
#: ../meld/vc/_vc.py:82
msgid "Not present"
msgstr "Nieobecny"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment