Commit 786fa1bf authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent e97c21ba
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: meld\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Stephen Kennedy <stevek@gnome.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2012-04-03 16:09+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-03 16:10+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2012-04-30 16:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-30 16:04+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -21,11 +21,11 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../bin/meld:97
#: ../bin/meld:103
msgid "Cannot import: "
msgstr "Nie można zaimportować: "
#: ../bin/meld:100
#: ../bin/meld:106
#, c-format
msgid "Meld requires %s or higher."
msgstr "Program Meld wymaga wersji %s lub nowszej."
......@@ -131,12 +131,12 @@ msgid "_Next"
msgstr "_Następne"
#: ../data/ui/findbar.ui.h:5
msgid "_Search for"
msgstr "_Znajdź"
msgid "Find:"
msgstr "Wyszukiwanie:"
#: ../data/ui/findbar.ui.h:6
msgid "Replace _With"
msgstr "Zamień _na"
msgid "Replace _with:"
msgstr "Zmiana _na:"
#: ../data/ui/findbar.ui.h:7
msgid "_Match Case"
......@@ -397,7 +397,7 @@ msgstr "Kopiuje element na prawo"
msgid "Delete selected"
msgstr "Usuwa zaznaczone"
#: ../meld/dirdiff.py:236 ../meld/filediff.py:1165
#: ../meld/dirdiff.py:236 ../meld/filediff.py:1167
msgid "Hide"
msgstr "Ukryj"
......@@ -494,7 +494,7 @@ msgstr ""
msgid "'%s' hidden by '%s'"
msgstr "\"%s\" ukryty przez \"%s\""
#: ../meld/dirdiff.py:625 ../meld/filediff.py:1008 ../meld/filediff.py:1169
#: ../meld/dirdiff.py:625 ../meld/filediff.py:1010 ../meld/filediff.py:1171
msgid "Hi_de"
msgstr "_Ukryj"
......@@ -594,140 +594,140 @@ msgstr[0] "%i rok"
msgstr[1] "%i lata"
msgstr[2] "%i lat"
#: ../meld/filediff.py:294
#: ../meld/filediff.py:295
msgid "Format as patch..."
msgstr "Utwórz poprawkę..."
#: ../meld/filediff.py:294
#: ../meld/filediff.py:295
msgid "Create a patch using differences between files"
msgstr "Tworzy plik poprawki (patch) na podstawie różnic między plikami"
#: ../meld/filediff.py:295
#: ../meld/filediff.py:296
msgid "Previous conflict"
msgstr "Poprzedni konflikt"
#: ../meld/filediff.py:295
#: ../meld/filediff.py:296
msgid "Go to the previous conflict"
msgstr "Przechodzi do poprzedniego konfliktu"
#: ../meld/filediff.py:296
#: ../meld/filediff.py:297
msgid "Next conflict"
msgstr "Następny konflikt"
#: ../meld/filediff.py:296
#: ../meld/filediff.py:297
msgid "Go to the next conflict"
msgstr "Przechodzi do następnego konfliktu"
#: ../meld/filediff.py:297
#: ../meld/filediff.py:298
msgid "Push to left"
msgstr "Przenieś w lewo"
#: ../meld/filediff.py:297
#: ../meld/filediff.py:298
msgid "Push current change to the left"
msgstr "Przenosi bieżącą zmianę na lewo"
#: ../meld/filediff.py:298
#: ../meld/filediff.py:299
msgid "Push to right"
msgstr "Przenieś w prawo"
#: ../meld/filediff.py:298
#: ../meld/filediff.py:299
msgid "Push current change to the right"
msgstr "Przenosi bieżącą zmianę na prawo"
#. FIXME: using LAST and FIRST is terrible and unreliable icon abuse
#: ../meld/filediff.py:300
#: ../meld/filediff.py:301
msgid "Pull from left"
msgstr "Wprowadź z lewej"
#: ../meld/filediff.py:300
#: ../meld/filediff.py:301
msgid "Pull change from the left"
msgstr "Wprowadza zmianę z lewej"
#: ../meld/filediff.py:301
#: ../meld/filediff.py:302
msgid "Pull from right"
msgstr "Wprowadź z prawej"
#: ../meld/filediff.py:301
#: ../meld/filediff.py:302
msgid "Pull change from the right"
msgstr "Wprowadza zmianę z prawej"
#: ../meld/filediff.py:302
#: ../meld/filediff.py:303
msgid "Copy above left"
msgstr "Skopiuj powyżej lewej"
#: ../meld/filediff.py:302
#: ../meld/filediff.py:303
msgid "Copy change above the left chunk"
msgstr "Kopiuje zmianę powyżej fragmentu po lewej"
#: ../meld/filediff.py:303
#: ../meld/filediff.py:304
msgid "Copy below left"
msgstr "Skopiuj poniżej lewej"
#: ../meld/filediff.py:303
#: ../meld/filediff.py:304
msgid "Copy change below the left chunk"
msgstr "Kopiuje zmianę poniżej fragmentu po lewej"
#: ../meld/filediff.py:304
#: ../meld/filediff.py:305
msgid "Copy above right"
msgstr "Skopiuj powyżej prawej"
#: ../meld/filediff.py:304
#: ../meld/filediff.py:305
msgid "Copy change above the right chunk"
msgstr "Kopiuje zmianę powyżej fragmentu po prawej"
#: ../meld/filediff.py:305
#: ../meld/filediff.py:306
msgid "Copy below right"
msgstr "Skopiuj poniżej prawej"
#: ../meld/filediff.py:305
#: ../meld/filediff.py:306
msgid "Copy change below the right chunk"
msgstr "Kopiuje zmianę poniżej fragmentu po prawej"
#: ../meld/filediff.py:306
#: ../meld/filediff.py:307
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"
#: ../meld/filediff.py:306
#: ../meld/filediff.py:307
msgid "Delete change"
msgstr "Usuwa zmianę"
#: ../meld/filediff.py:307
#: ../meld/filediff.py:308
msgid "Merge all changes from left"
msgstr "Scal wszystkie zmiany z lewej"
#: ../meld/filediff.py:307
#: ../meld/filediff.py:308
msgid "Merge all non-conflicting changes from the left"
msgstr "Scala wszystkie zmiany bez konfliktów z lewej"
#: ../meld/filediff.py:308
#: ../meld/filediff.py:309
msgid "Merge all changes from right"
msgstr "Scal wszystkie zmiany z prawej"
#: ../meld/filediff.py:308
#: ../meld/filediff.py:309
msgid "Merge all non-conflicting changes from the right"
msgstr "Scala wszystkie zmiany bez konfliktów z prawej"
#: ../meld/filediff.py:309
#: ../meld/filediff.py:310
msgid "Merge all non-conflicting"
msgstr "Scal wszystkie bez konfliktów"
#: ../meld/filediff.py:309
#: ../meld/filediff.py:310
msgid "Merge all non-conflicting changes from left and right panes"
msgstr "Scala wszystkie zmiany bez konfliktów z lewej oraz z prawej strony"
#: ../meld/filediff.py:310
#: ../meld/filediff.py:311
msgid "Cycle through documents"
msgstr "Następny dokument"
#: ../meld/filediff.py:310
#: ../meld/filediff.py:311
msgid "Move keyboard focus to the next document in this comparison"
msgstr "Przechodzi do następnego dokumentu w porównywanym zestawie"
#: ../meld/filediff.py:314
#: ../meld/filediff.py:315
msgid "Lock scrolling"
msgstr "Synchronizuj przewijanie"
#: ../meld/filediff.py:315
#: ../meld/filediff.py:316
msgid "Lock scrolling of all panes"
msgstr "Synchronizuje przewijanie wszystkich paneli"
......@@ -760,42 +760,42 @@ msgstr ""
msgid "<unnamed>"
msgstr "<bez nazwy>"
#: ../meld/filediff.py:996
#: ../meld/filediff.py:998
#, python-format
msgid "[%s] Set num panes"
msgstr "[%s] Ustawianie liczby paneli"
#: ../meld/filediff.py:1002
#: ../meld/filediff.py:1004
#, python-format
msgid "[%s] Opening files"
msgstr "[%s] Otwieranie plików"
#: ../meld/filediff.py:1026 ../meld/filediff.py:1035 ../meld/filediff.py:1047
#: ../meld/filediff.py:1053
#: ../meld/filediff.py:1028 ../meld/filediff.py:1037 ../meld/filediff.py:1049
#: ../meld/filediff.py:1055
msgid "Could not read file"
msgstr "Nie można odczytać pliku"
#: ../meld/filediff.py:1027
#: ../meld/filediff.py:1029
#, python-format
msgid "[%s] Reading files"
msgstr "[%s] Odczytywanie plików"
#: ../meld/filediff.py:1036
#: ../meld/filediff.py:1038
#, python-format
msgid "%s appears to be a binary file."
msgstr "%s wygląda na plik binarny."
#: ../meld/filediff.py:1048
#: ../meld/filediff.py:1050
#, python-format
msgid "%s is not in encodings: %s"
msgstr "%s nie jest zakodowany z użyciem: %s"
#: ../meld/filediff.py:1078 ../meld/filemerge.py:67
#: ../meld/filediff.py:1080 ../meld/filemerge.py:67
#, python-format
msgid "[%s] Computing differences"
msgstr "[%s] Analizowanie różnic"
#: ../meld/filediff.py:1156
#: ../meld/filediff.py:1158
msgid ""
"Text filters are being used, and may be masking differences between files. "
"Would you like to compare the unfiltered files?"
......@@ -803,15 +803,15 @@ msgstr ""
"Filtry tekstowe są aktywne i mogą ukrywać różnice między plikami. Porównać "
"pliki bez uwzględniania filtrów?"
#: ../meld/filediff.py:1162
#: ../meld/filediff.py:1164
msgid "Files are identical"
msgstr "Pliki są identyczne"
#: ../meld/filediff.py:1172
#: ../meld/filediff.py:1174
msgid "Show without filters"
msgstr "Wyświetl bez filtrów"
#: ../meld/filediff.py:1361
#: ../meld/filediff.py:1363
#, python-format
msgid ""
"\"%s\" exists!\n"
......@@ -820,7 +820,7 @@ msgstr ""
"\"%s\" istnieje.\n"
"Zastąpić?"
#: ../meld/filediff.py:1374
#: ../meld/filediff.py:1376
#, python-format
msgid ""
"Error writing to %s\n"
......@@ -831,12 +831,12 @@ msgstr ""
"\n"
"%s."
#: ../meld/filediff.py:1383
#: ../meld/filediff.py:1385
#, python-format
msgid "Choose a name for buffer %i."
msgstr "Proszę wybrać nazwę dla bufora %i."
#: ../meld/filediff.py:1398
#: ../meld/filediff.py:1400
#, python-format
msgid ""
"This file '%s' contains a mixture of line endings.\n"
......@@ -847,7 +847,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Który format ma zostać użyty?"
#: ../meld/filediff.py:1414
#: ../meld/filediff.py:1416
#, python-format
msgid ""
"'%s' contains characters not encodable with '%s'\n"
......@@ -856,7 +856,7 @@ msgstr ""
"\"%s\" zawiera znaki, których nie można zakodować przy pomocy \"%s\"\n"
"Zapisać używając kodowania UTF-8?"
#: ../meld/filediff.py:1473
#: ../meld/filediff.py:1475
#, python-format
msgid ""
"Reloading will discard changes in:\n"
......@@ -1168,12 +1168,12 @@ msgstr "Pasek _stanu"
msgid "Show or hide the statusbar"
msgstr "Wyświetla/ukrywa pasek stanu"
#: ../meld/meldwindow.py:538
#: ../meld/meldwindow.py:541
msgid "Switch to this tab"
msgstr "Przechodzi do tej karty"
#. exit at first non found directory + file
#: ../meld/meldwindow.py:629
#: ../meld/meldwindow.py:639
msgid "Cannot compare a mixture of files and directories.\n"
msgstr "Jednoczesne porównanie plików i katalogów nie jest możliwe.\n"
......@@ -1461,7 +1461,7 @@ msgstr ""
" używanego systemu kontroli wersji.\n"
" "
#: ../meld/ui/findbar.py:127
#: ../meld/ui/findbar.py:140
#, python-format
msgid ""
"Regular expression error\n"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment