Commit 4e596191 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent 17690e26
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: meld\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/meld/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-07 22:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-07 23:25+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-20 20:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-20 21:27+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -31,7 +31,7 @@ msgstr "Kan inte importera: "
msgid "Meld requires %s or higher."
msgstr "Meld kräver %s eller högre."
#: ../bin/meld:249
#: ../bin/meld:262
#, c-format
msgid ""
"Couldn’t load Meld-specific CSS (%s)\n"
......@@ -143,6 +143,7 @@ msgstr ""
"Om true kommer nya indenteringar att använda blanksteg istället för tabbar."
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:11
#: ../meld/resources/ui/statusbar-menu.ui.h:1
msgid "Show line numbers"
msgstr "Visa radnummer"
......@@ -201,6 +202,7 @@ msgstr ""
"bara vid slutet av ord (\"word\")."
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:21
#: ../meld/resources/ui/statusbar-menu.ui.h:3
msgid "Highlight current line"
msgstr "Markera aktuell rad"
......@@ -878,8 +880,8 @@ msgstr "Kopiera till höger"
msgid "Delete selected"
msgstr "Ta bort markerade"
#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:12 ../meld/dirdiff.py:958
#: ../meld/filediff.py:1586
#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:12 ../meld/dirdiff.py:959
#: ../meld/filediff.py:1601
msgid "Hide"
msgstr "Dölj"
......@@ -914,7 +916,7 @@ msgstr "Nya"
msgid "Show new"
msgstr "Visa nya"
#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:20 ../meld/vc/_vc.py:76
#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:20 ../meld/vc/_vc.py:77
msgid "Modified"
msgstr "Ändrade"
......@@ -1129,7 +1131,7 @@ msgstr "Fil ett"
#. Create icon and filename CellRenderer
#: ../meld/resources/ui/filter-list.ui.h:2 ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:30
#: ../meld/dirdiff.py:454
#: ../meld/dirdiff.py:455
msgid "Name"
msgstr "Namn"
......@@ -1149,8 +1151,8 @@ msgstr "_Lägg till"
msgid "Remove selected filter"
msgstr "Ta bort markerat filter"
#: ../meld/resources/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:1040
#: ../meld/iohelpers.py:107
#: ../meld/resources/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:1041
#: ../meld/iohelpers.py:113
msgid "_Replace"
msgstr "_Ersätt"
......@@ -1263,7 +1265,7 @@ msgstr "Formatera som programfix"
msgid "Copy to Clipboard"
msgstr "Kopiera till Urklipp"
#: ../meld/resources/ui/patch-dialog.ui.h:3 ../meld/patchdialog.py:163
#: ../meld/resources/ui/patch-dialog.ui.h:3 ../meld/patchdialog.py:165
msgid "Save Patch"
msgstr "Spara programfix"
......@@ -1299,7 +1301,9 @@ msgstr "_Använd systemets typsnitt med fast bredd"
msgid "_Editor font:"
msgstr "_Typsnitt för redigerare:"
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:5
#. TRANSLATORS: This is the status bar label for a group of settings,
#. such as text wrapping, show line numbers, whitespace, etc.
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:5 ../meld/ui/statusbar.py:282
msgid "Display"
msgstr "Visa"
......@@ -1530,8 +1534,8 @@ msgstr "Sparar du inte kommer ändringar att gå förlorade för alltid."
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Stäng _utan att spara"
#: ../meld/resources/ui/save-confirm-dialog.ui.h:4 ../meld/dirdiff.py:1039
#: ../meld/iohelpers.py:52 ../meld/iohelpers.py:106
#: ../meld/resources/ui/save-confirm-dialog.ui.h:4 ../meld/dirdiff.py:1040
#: ../meld/iohelpers.py:58 ../meld/iohelpers.py:112
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"
......@@ -1539,6 +1543,14 @@ msgstr "_Avbryt"
msgid "_Save"
msgstr "_Spara"
#: ../meld/resources/ui/statusbar-menu.ui.h:2
msgid "Show whitespace"
msgstr "Visa tomrum"
#: ../meld/resources/ui/statusbar-menu.ui.h:4
msgid "Text wrapping"
msgstr "Textradbrytning"
#: ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:3
msgid "Co_mmit…"
msgstr "Che_cka in…"
......@@ -1631,7 +1643,7 @@ msgstr "O_versionerade"
msgid "Show unversioned files"
msgstr "Visa filer som inte versionshanteras"
#: ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:28 ../meld/vc/_vc.py:69
#: ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:28 ../meld/vc/_vc.py:70
msgid "Ignored"
msgstr "Ignorerade"
......@@ -1668,82 +1680,82 @@ msgid "Mac OS (CR)"
msgstr "Mac OS (CR)"
#. Create file size CellRenderer
#: ../meld/dirdiff.py:475 ../meld/preferences.py:138
#: ../meld/dirdiff.py:476 ../meld/preferences.py:138
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
#. Create date-time CellRenderer
#: ../meld/dirdiff.py:483 ../meld/preferences.py:139
#: ../meld/dirdiff.py:484 ../meld/preferences.py:139
msgid "Modification time"
msgstr "Ändringstid"
#. Create permissions CellRenderer
#: ../meld/dirdiff.py:491 ../meld/preferences.py:140
#: ../meld/dirdiff.py:492 ../meld/preferences.py:140
msgid "Permissions"
msgstr "Rättigheter"
#: ../meld/dirdiff.py:625
#: ../meld/dirdiff.py:626
#, python-format
msgid "Hide %s"
msgstr "Dölj %s"
#: ../meld/dirdiff.py:767 ../meld/dirdiff.py:790
#: ../meld/dirdiff.py:768 ../meld/dirdiff.py:791
#, python-format
msgid "[%s] Scanning %s"
msgstr "[%s] Söker igenom %s"
#: ../meld/dirdiff.py:925
#: ../meld/dirdiff.py:926
#, python-format
msgid "[%s] Done"
msgstr "[%s] Klar"
#: ../meld/dirdiff.py:933
#: ../meld/dirdiff.py:934
msgid "Folders have no differences"
msgstr "Mapparna skiljer sig inte åt"
#: ../meld/dirdiff.py:935
#: ../meld/dirdiff.py:936
msgid "Contents of scanned files in folders are identical."
msgstr "Innehållet i mapparnas avsökta filer är identiskt."
#: ../meld/dirdiff.py:937
#: ../meld/dirdiff.py:938
msgid ""
"Scanned files in folders appear identical, but contents have not been "
"scanned."
msgstr ""
"Mapparnas avsökta filer verkar identiska, men innehållet har inte genomsökts."
#: ../meld/dirdiff.py:940
#: ../meld/dirdiff.py:941
msgid "File filters are in use, so not all files have been scanned."
msgstr "Filfilter används, och därför har inte alla filer genomsökts."
#: ../meld/dirdiff.py:942
#: ../meld/dirdiff.py:943
msgid "Text filters are in use and may be masking content differences."
msgstr "Textfilter används och kan dölja skillnader i innehåll."
#: ../meld/dirdiff.py:960 ../meld/filediff.py:1588 ../meld/filediff.py:1618
#: ../meld/filediff.py:1620 ../meld/ui/msgarea.py:106 ../meld/ui/msgarea.py:119
#: ../meld/dirdiff.py:961 ../meld/filediff.py:1603 ../meld/filediff.py:1633
#: ../meld/filediff.py:1635 ../meld/ui/msgarea.py:106 ../meld/ui/msgarea.py:119
msgid "Hi_de"
msgstr "_Dölj"
#: ../meld/dirdiff.py:969
#: ../meld/dirdiff.py:970
msgid "Multiple errors occurred while scanning this folder"
msgstr "Flera fel inträffade vid avsökning av denna mapp"
#: ../meld/dirdiff.py:970
#: ../meld/dirdiff.py:971
msgid "Files with invalid encodings found"
msgstr "Filer med ogiltiga teckenkodningar hittades"
#. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
#: ../meld/dirdiff.py:972
#: ../meld/dirdiff.py:973
msgid "Some files were in an incorrect encoding. The names are something like:"
msgstr "En del filer hade en felaktig kodning. Namnen är ungefär:"
#: ../meld/dirdiff.py:974
#: ../meld/dirdiff.py:975
msgid "Files hidden by case insensitive comparison"
msgstr "Filer dolda av skiftlägeskänslig jämförelse"
#. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
#: ../meld/dirdiff.py:976
#: ../meld/dirdiff.py:977
msgid ""
"You are running a case insensitive comparison on a case sensitive "
"filesystem. The following files in this folder are hidden:"
......@@ -1751,17 +1763,17 @@ msgstr ""
"Du gör en skiftlägesokänslig jämförelse på ett skiftlägeskänsligt filsystem. "
"En del filer syns inte:"
#: ../meld/dirdiff.py:987
#: ../meld/dirdiff.py:988
#, python-format
msgid "“%s” hidden by “%s”"
msgstr "”%s” dolda av ”%s”"
#: ../meld/dirdiff.py:1043
#: ../meld/dirdiff.py:1044
#, python-format
msgid "Replace folder “%s”?"
msgstr "Ersätt mappen ”%s”?"
#: ../meld/dirdiff.py:1045
#: ../meld/dirdiff.py:1046
#, python-format
msgid ""
"Another folder with the same name already exists in “%s”.\n"
......@@ -1770,11 +1782,11 @@ msgstr ""
"En annan mapp med samma namn existerar redan i ”%s”.\n"
"Om du ersätter befintlig mapp kommer alla filer att förloras."
#: ../meld/dirdiff.py:1058
#: ../meld/dirdiff.py:1059
msgid "Error copying file"
msgstr "Fel vid filkopiering"
#: ../meld/dirdiff.py:1059
#: ../meld/dirdiff.py:1060
#, python-format
msgid ""
"Couldn’t copy %s\n"
......@@ -1787,19 +1799,19 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../meld/dirdiff.py:1084 ../meld/vcview.py:720
#: ../meld/dirdiff.py:1085 ../meld/vcview.py:720
msgid "Error deleting {}"
msgstr "Fel vid borttagning av {}"
#: ../meld/dirdiff.py:1593
#: ../meld/dirdiff.py:1597
msgid "No folder"
msgstr "Ingen mapp"
#: ../meld/filediff.py:905
#: ../meld/filediff.py:920
msgid "Comparison results will be inaccurate"
msgstr "Jämförelseresultat kommer att bli osäkra"
#: ../meld/filediff.py:907
#: ../meld/filediff.py:922
msgid ""
"A filter changed the number of lines in the file, which is unsupported. The "
"comparison will not be accurate."
......@@ -1807,64 +1819,64 @@ msgstr ""
"Ett filter ändrade antalet rader i filen vilket inte stöds. Jämförelsen "
"kommer att vara osäker."
#: ../meld/filediff.py:979
#: ../meld/filediff.py:994
msgid "Mark conflict as resolved?"
msgstr "Markera konflikten som löst?"
#: ../meld/filediff.py:981
#: ../meld/filediff.py:996
msgid ""
"If the conflict was resolved successfully, you may mark it as resolved now."
msgstr "Om konflikten gick att lösa kan du markera den som löst nu."
#: ../meld/filediff.py:983
#: ../meld/filediff.py:998
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: ../meld/filediff.py:984
#: ../meld/filediff.py:999
msgid "Mark _Resolved"
msgstr "Markera som _löst"
#: ../meld/filediff.py:1303
#: ../meld/filediff.py:1318
#, python-format
msgid "There was a problem opening the file “%s”."
msgstr "Det uppstod ett problem vid öppnandet av filen ”%s”."
#: ../meld/filediff.py:1311
#: ../meld/filediff.py:1326
#, python-format
msgid "File %s appears to be a binary file."
msgstr "Filen %s verkar vara en binärfil."
#: ../meld/filediff.py:1313
#: ../meld/filediff.py:1328
msgid "Do you want to open the file using the default application?"
msgstr "Vill du öppna filen med standardprogrammet?"
#: ../meld/filediff.py:1315
#: ../meld/filediff.py:1330
msgid "Open"
msgstr "Öppna"
#: ../meld/filediff.py:1331
#: ../meld/filediff.py:1346
#, python-format
msgid "[%s] Computing differences"
msgstr "[%s] Beräknar skillnader"
#: ../meld/filediff.py:1392
#: ../meld/filediff.py:1407
#, python-format
msgid "File %s has changed on disk"
msgstr "Filen %s har ändrats på disk"
#: ../meld/filediff.py:1393
#: ../meld/filediff.py:1408
msgid "Do you want to reload the file?"
msgstr "Vill du läsa om filen?"
#: ../meld/filediff.py:1395
#: ../meld/filediff.py:1410
msgid "_Reload"
msgstr "_Läs om"
#: ../meld/filediff.py:1551
#: ../meld/filediff.py:1566
msgid "Files are identical"
msgstr "Filerna är identiska"
#: ../meld/filediff.py:1564
#: ../meld/filediff.py:1579
msgid ""
"Text filters are being used, and may be masking differences between files. "
"Would you like to compare the unfiltered files?"
......@@ -1872,11 +1884,11 @@ msgstr ""
"Textfilter används och kan dölja skillnader mellan filer. Vill du jämföra de "
"ofiltrerade filerna?"
#: ../meld/filediff.py:1569
#: ../meld/filediff.py:1584
msgid "Files differ in line endings only"
msgstr "Filer skiljer sig endast vad gäller radslut"
#: ../meld/filediff.py:1571
#: ../meld/filediff.py:1586
#, python-format
msgid ""
"Files are identical except for differing line endings:\n"
......@@ -1885,15 +1897,15 @@ msgstr ""
"Filerna är identiska förutom radavsluten:\n"
"%s"
#: ../meld/filediff.py:1591
#: ../meld/filediff.py:1606
msgid "Show without filters"
msgstr "Visa utan filer"
#: ../meld/filediff.py:1613
#: ../meld/filediff.py:1628
msgid "Change highlighting incomplete"
msgstr "Ändra markering av ofärdiga"
#: ../meld/filediff.py:1614
#: ../meld/filediff.py:1629
msgid ""
"Some changes were not highlighted because they were too large. You can force "
"Meld to take longer to highlight larger changes, though this may be slow."
......@@ -1902,19 +1914,19 @@ msgstr ""
"Meld till att längre tid på sig att markera större ändringar, men det kan "
"bli långsamt."
#: ../meld/filediff.py:1622
#: ../meld/filediff.py:1637
msgid "Keep highlighting"
msgstr "Använd markering"
#: ../meld/filediff.py:1624
#: ../meld/filediff.py:1639
msgid "_Keep highlighting"
msgstr "_Använd markering"
#: ../meld/filediff.py:1637
#: ../meld/filediff.py:1652
msgid "Saving failed"
msgstr "Misslyckades med att spara"
#: ../meld/filediff.py:1638
#: ../meld/filediff.py:1653
msgid ""
"Please consider copying any critical changes to another program or file to "
"avoid data loss."
......@@ -1922,36 +1934,36 @@ msgstr ""
"Överväg att kopiera kritiska ändringar till ett annat program eller en annan "
"fil för att undvika förlust av data."
#: ../meld/filediff.py:1647
#: ../meld/filediff.py:1662
msgid "Save Left Pane As"
msgstr "Spara vänsterpanel som"
#: ../meld/filediff.py:1649
#: ../meld/filediff.py:1664
msgid "Save Middle Pane As"
msgstr "Spara mittenpanel som"
#: ../meld/filediff.py:1651
#: ../meld/filediff.py:1666
msgid "Save Right Pane As"
msgstr "Spara högerpanel som"
#: ../meld/filediff.py:1664
#: ../meld/filediff.py:1679
#, python-format
msgid "File %s has changed on disk since it was opened"
msgstr "Filen %s har ändrats på disk sedan den öppnades"
#: ../meld/filediff.py:1666
#: ../meld/filediff.py:1681
msgid "If you save it, any external changes will be lost."
msgstr "Om du sparar den kommer alla externa ändringar att gå förlorade."
#: ../meld/filediff.py:1669
#: ../meld/filediff.py:1684
msgid "Save Anyway"
msgstr "Spara ändå"
#: ../meld/filediff.py:1670
#: ../meld/filediff.py:1685
msgid "Don’t Save"
msgstr "Spara inte"
#: ../meld/filediff.py:1712
#: ../meld/filediff.py:1727
msgid ""
"File “{}” contains characters that can’t be encoded using its current "
"encoding “{}”."
......@@ -1959,7 +1971,7 @@ msgstr ""
"Filen ”{}” innehåller tecken som inte kan kodas med dess aktuella kodning "
"”{}”."
#: ../meld/filediff.py:1716 ../meld/patchdialog.py:142
#: ../meld/filediff.py:1731 ../meld/patchdialog.py:144
#, python-format
msgid ""
"Couldn’t save file due to:\n"
......@@ -1968,16 +1980,16 @@ msgstr ""
"Kunde in spara fil beroende på:\n"
"%s"
#: ../meld/filediff.py:1720 ../meld/patchdialog.py:141
#: ../meld/filediff.py:1735 ../meld/patchdialog.py:143
#, python-format
msgid "Could not save file %s."
msgstr "Kunde inte spara filen %s."
#: ../meld/filediff.py:2113
#: ../meld/filediff.py:2128
msgid "Live comparison updating disabled"
msgstr "Inaktivera realtidsuppdateringar av jämförelser"
#: ../meld/filediff.py:2114
#: ../meld/filediff.py:2129
msgid ""
"Live updating of comparisons is disabled when synchronization points are "
"active. You can still manually refresh the comparison, and live updates will "
......@@ -2001,33 +2013,33 @@ msgstr "Kopiera _upp"
msgid "Copy _down"
msgstr "Kopiera _ned"
#: ../meld/iohelpers.py:37
#: ../meld/iohelpers.py:43
msgid "Deleting remote folders is not supported"
msgstr "Att ta bort fjärrmappar stöds ej"
#: ../meld/iohelpers.py:39
#: ../meld/iohelpers.py:45
msgid "Not a file or directory"
msgstr "Inte en fil eller katalog"
#: ../meld/iohelpers.py:43
#: ../meld/iohelpers.py:49
msgid "“{}” can’t be put in the trash. Do you want to delete it immediately?"
msgstr ""
"Kan inte flytta ”{}” till papperskorgen. Vill du ta bort den omedelbart?"
#: ../meld/iohelpers.py:48
#: ../meld/iohelpers.py:54
msgid "This remote location does not support sending items to the trash."
msgstr "Denna fjärrplats stöder inte att lägga objekt i papperskorgen."
#: ../meld/iohelpers.py:53
#: ../meld/iohelpers.py:59
msgid "_Delete Permanently"
msgstr "_Ta bort permanent"
#: ../meld/iohelpers.py:100
#: ../meld/iohelpers.py:106
#, python-format
msgid "Replace file “%s”?"
msgstr "Ersätt filen ”%s”?"
#: ../meld/iohelpers.py:102
#: ../meld/iohelpers.py:108
#, python-format
msgid ""
"A file with this name already exists in “%s”.\n"
......@@ -2132,7 +2144,7 @@ msgid "remote folder “{}” not supported"
msgstr "fjärrmapp ”{}” stöds ej"
#. TRANSLATORS: This is the label of a new, currently-unnamed file.
#: ../meld/meldbuffer.py:124
#: ../meld/meldbuffer.py:123
msgid "<unnamed>"
msgstr "<namnlös>"
......@@ -2355,7 +2367,7 @@ msgstr "Vanlig text"
msgid "Ln %i, Col %i"
msgstr "Rad %i, kolumn %i"
#: ../meld/ui/statusbar.py:177
#: ../meld/ui/statusbar.py:182
msgid "Line you want to move the cursor to"
msgstr "Rad du vill flytta markören till"
......@@ -2410,51 +2422,51 @@ msgstr "Ingen"
msgid "Rev %s"
msgstr "Rev %s"
#: ../meld/vc/_vc.py:54
#: ../meld/vc/_vc.py:55
msgid "Merged"
msgstr "Sammanfogade"
#: ../meld/vc/_vc.py:54
#: ../meld/vc/_vc.py:55
msgid "Base"
msgstr "Bas"
#: ../meld/vc/_vc.py:54
#: ../meld/vc/_vc.py:55
msgid "Local"
msgstr "Lokal"
#: ../meld/vc/_vc.py:54
#: ../meld/vc/_vc.py:55
msgid "Remote"
msgstr "Fjärr"
#: ../meld/vc/_vc.py:70
#: ../meld/vc/_vc.py:71
msgid "Unversioned"
msgstr "Oversionerad"
#: ../meld/vc/_vc.py:73
#: ../meld/vc/_vc.py:74
msgid "Error"
msgstr "Fel"
#: ../meld/vc/_vc.py:75
#: ../meld/vc/_vc.py:76
msgid "Newly added"
msgstr "Nyligen tillagt"
#: ../meld/vc/_vc.py:77
#: ../meld/vc/_vc.py:78
msgid "Renamed"
msgstr "Bytt namn"
#: ../meld/vc/_vc.py:78
#: ../meld/vc/_vc.py:79
msgid "Conflict"
msgstr "Konflikt"
#: ../meld/vc/_vc.py:79
#: ../meld/vc/_vc.py:80
msgid "Removed"
msgstr "Borttagen"
#: ../meld/vc/_vc.py:80
#: ../meld/vc/_vc.py:81
msgid "Missing"
msgstr "Saknas"
#: ../meld/vc/_vc.py:81
#: ../meld/vc/_vc.py:82
msgid "Not present"
msgstr "Inte närvarande"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment