Commit 418450e1 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 663a0552
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: meld\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/meld/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-24 22:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-25 08:45+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-20 22:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-21 19:24+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -574,7 +574,7 @@ msgstr "Kopírovat doprava"
msgid "Delete selected"
msgstr "Odstranit vybrané"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:8 ../meld/dirdiff.py:873 ../meld/filediff.py:1436
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:8 ../meld/dirdiff.py:873 ../meld/filediff.py:1450
msgid "Hide"
msgstr "Skrýt"
......@@ -869,8 +869,8 @@ msgstr "Pokud se změny neuloží, budou trvale ztraceny."
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zavřít _bez uložení"
#: ../data/ui/filediff.ui.h:47 ../meld/dirdiff.py:954 ../meld/filediff.py:1507
#: ../meld/filediff.py:1579 ../meld/iohelpers.py:49
#: ../data/ui/filediff.ui.h:47 ../meld/dirdiff.py:954 ../meld/filediff.py:1559
#: ../meld/iohelpers.py:50 ../meld/iohelpers.py:100
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
......@@ -911,7 +911,7 @@ msgstr "Změny provedené v následujících dokumentech budou trvale ztraceny:"
msgid "_Discard"
msgstr "Zaho_dit"
#: ../data/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:955 ../meld/filediff.py:1508
#: ../data/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:955 ../meld/iohelpers.py:101
msgid "_Replace"
msgstr "Nahradi_t"
......@@ -963,7 +963,7 @@ msgstr "Formátovat jako záplatu"
msgid "Copy to Clipboard"
msgstr "Kopírovat do schránky"
#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:3 ../meld/patchdialog.py:154
#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:3 ../meld/patchdialog.py:152
msgid "Save Patch"
msgstr "Uložení záplaty"
......@@ -1438,8 +1438,8 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Show/hide console output"
msgstr "Zobrazit/skrýt výstup konzoly"
#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:1 ../meld/meldwindow.py:561
#: ../meld/newdifftab.py:39
#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:1 ../meld/meldwindow.py:567
#: ../meld/newdifftab.py:49
msgid "New comparison"
msgstr "Nové porovnání"
......@@ -1713,8 +1713,8 @@ msgstr ""
"Jsou používány textové filtry a může dojít k zamaskování rozdílů mezi "
"soubory."
#: ../meld/dirdiff.py:875 ../meld/filediff.py:1438 ../meld/filediff.py:1468
#: ../meld/filediff.py:1470 ../meld/ui/msgarea.py:106 ../meld/ui/msgarea.py:119
#: ../meld/dirdiff.py:875 ../meld/filediff.py:1452 ../meld/filediff.py:1482
#: ../meld/filediff.py:1484 ../meld/ui/msgarea.py:106 ../meld/ui/msgarea.py:119
msgid "Hi_de"
msgstr "_Skrýt"
......@@ -1789,11 +1789,11 @@ msgstr "Chyba při mazání {}"
msgid "No folder"
msgstr "Žádná složka"
#: ../meld/filediff.py:796
#: ../meld/filediff.py:795
msgid "Comparison results will be inaccurate"
msgstr "Výsledky porovnávání budou nepřesné"
#: ../meld/filediff.py:798
#: ../meld/filediff.py:797
msgid ""
"A filter changed the number of lines in the file, which is unsupported. The "
"comparison will not be accurate."
......@@ -1801,64 +1801,64 @@ msgstr ""
"Filtr změnil počet řádků v souboru, což není podporováno. Porovnání nebude "
"správné."
#: ../meld/filediff.py:855
#: ../meld/filediff.py:854
msgid "Mark conflict as resolved?"
msgstr "Označit konflikt jako vyřešený?"
#: ../meld/filediff.py:857
#: ../meld/filediff.py:856
msgid ""
"If the conflict was resolved successfully, you may mark it as resolved now."
msgstr "Pokud byl konflikt vyřešen úspěšně, můžete jej označit za vyřešený."
#: ../meld/filediff.py:859
#: ../meld/filediff.py:858
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: ../meld/filediff.py:860
#: ../meld/filediff.py:859
msgid "Mark _Resolved"
msgstr "Označi_t za vyřešené"
#: ../meld/filediff.py:1153
#: ../meld/filediff.py:1167
#, python-format
msgid "There was a problem opening the file “%s”."
msgstr "Vyskytl se problém při otevírání souboru „%s“."
#: ../meld/filediff.py:1161
#: ../meld/filediff.py:1175
#, python-format
msgid "File %s appears to be a binary file."
msgstr "Soubor %s je zřejmě binární."
#: ../meld/filediff.py:1163
#: ../meld/filediff.py:1177
msgid "Do you want to open the file using the default application?"
msgstr "Chcete soubor otevřít pomocí výchozí aplikace?"
#: ../meld/filediff.py:1165
#: ../meld/filediff.py:1179
msgid "Open"
msgstr "Otevřít"
#: ../meld/filediff.py:1181
#: ../meld/filediff.py:1195
#, python-format
msgid "[%s] Computing differences"
msgstr "[%s] Počítají se rozdíly"
#: ../meld/filediff.py:1242
#: ../meld/filediff.py:1256
#, python-format
msgid "File %s has changed on disk"
msgstr "Soubor „%s“ byl změněn na disku."
#: ../meld/filediff.py:1243
#: ../meld/filediff.py:1257
msgid "Do you want to reload the file?"
msgstr "Chcete soubor znovu načíst?"
#: ../meld/filediff.py:1245
#: ../meld/filediff.py:1259
msgid "_Reload"
msgstr "Zno_vu načíst"
#: ../meld/filediff.py:1401
#: ../meld/filediff.py:1415
msgid "Files are identical"
msgstr "Soubory jsou stejné"
#: ../meld/filediff.py:1414
#: ../meld/filediff.py:1428
msgid ""
"Text filters are being used, and may be masking differences between files. "
"Would you like to compare the unfiltered files?"
......@@ -1866,11 +1866,11 @@ msgstr ""
"Jsou používány textové filtry a může dojít k zamaskování rozdílů mezi "
"soubory. Chcete porovnat nefiltrované soubory?"
#: ../meld/filediff.py:1419
#: ../meld/filediff.py:1433
msgid "Files differ in line endings only"
msgstr "Soubory se liší pouze zakončením řádků"
#: ../meld/filediff.py:1421
#: ../meld/filediff.py:1435
#, python-format
msgid ""
"Files are identical except for differing line endings:\n"
......@@ -1879,15 +1879,15 @@ msgstr ""
"Soubory jsou shodné, vyjma rozdílného zakončení řádků:\n"
"%s"
#: ../meld/filediff.py:1441
#: ../meld/filediff.py:1455
msgid "Show without filters"
msgstr "Zobrazit bez filtrů"
#: ../meld/filediff.py:1463
#: ../meld/filediff.py:1477
msgid "Change highlighting incomplete"
msgstr "Změnit zvýraznění neúplných"
#: ../meld/filediff.py:1464
#: ../meld/filediff.py:1478
msgid ""
"Some changes were not highlighted because they were too large. You can force "
"Meld to take longer to highlight larger changes, though this may be slow."
......@@ -1896,67 +1896,65 @@ msgstr ""
"přimět k používání větší délky, aby se zvýraznily i rozsáhlé změny, ale může "
"to pak být pomalé."
#: ../meld/filediff.py:1472
#: ../meld/filediff.py:1486
msgid "Keep highlighting"
msgstr "Zachovat zvýrazňování"
#: ../meld/filediff.py:1474
#: ../meld/filediff.py:1488
msgid "_Keep highlighting"
msgstr "Z_achovat zvýrazňování"
#: ../meld/filediff.py:1511
#, python-format
msgid "Replace file “%s”?"
msgstr "Nahradit soubor „%s“?"
#: ../meld/filediff.py:1501
msgid "Saving failed"
msgstr "Ukládání selhalo"
#: ../meld/filediff.py:1513
#, python-format
#: ../meld/filediff.py:1502
msgid ""
"A file with this name already exists in “%s”.\n"
"If you replace the existing file, its contents will be lost."
"Please consider copying any critical changes to another program or file to "
"avoid data loss."
msgstr ""
"V „%s“ již existuje soubor se stejným názvem.\n"
"Pokud stávající soubor nahradíte, jeho obsah bude ztracen."
"Jestli jste provedli nějaký důležité změny, zvažte jejich zkopírování do "
"jiné aplikace nebo souboru, abyste o ně nepřišli."
#: ../meld/filediff.py:1530
#: ../meld/filediff.py:1511
msgid "Save Left Pane As"
msgstr "Uložení levého panelu jako"
#: ../meld/filediff.py:1532
#: ../meld/filediff.py:1513
msgid "Save Middle Pane As"
msgstr "Uložení prostředního panelu jako"
#: ../meld/filediff.py:1534
#: ../meld/filediff.py:1515
msgid "Save Right Pane As"
msgstr "Uložení pravého panelu jako"
#: ../meld/filediff.py:1548
#: ../meld/filediff.py:1528
#, python-format
msgid "File %s has changed on disk since it was opened"
msgstr "Soubor „%s“ byl od doby, co jste jej otevřeli, změněn."
#: ../meld/filediff.py:1550
#: ../meld/filediff.py:1530
msgid "If you save it, any external changes will be lost."
msgstr "Pokud jej uložíte, budou vnější změny ztraceny."
#: ../meld/filediff.py:1553
#: ../meld/filediff.py:1533
msgid "Save Anyway"
msgstr "Přesto uložit"
#: ../meld/filediff.py:1554
#: ../meld/filediff.py:1534
msgid "Don’t Save"
msgstr "Neukládat"
#: ../meld/filediff.py:1580
#: ../meld/filediff.py:1560
msgid "_Save as UTF-8"
msgstr "_Uložit v UTF-8"
#: ../meld/filediff.py:1583
#: ../meld/filediff.py:1563
#, python-format
msgid "Couldn’t encode text as “%s”"
msgstr "Text nelze zakódovat jako „%s“"
#: ../meld/filediff.py:1585
#: ../meld/filediff.py:1565
#, python-format
msgid ""
"File “%s” contains characters that can’t be encoded using encoding “%s”.\n"
......@@ -1965,12 +1963,12 @@ msgstr ""
"Soubor „%s“ obsahuje znaky, které nelze zakódovat pomocí kódování „%s“\n"
"Chcete jej uložit v UTF-8?"
#: ../meld/filediff.py:1625 ../meld/patchdialog.py:130
#: ../meld/filediff.py:1605 ../meld/patchdialog.py:130
#, python-format
msgid "Could not save file %s."
msgstr "Nelze uložit soubor %s."
#: ../meld/filediff.py:1626 ../meld/patchdialog.py:131
#: ../meld/filediff.py:1606 ../meld/patchdialog.py:131
#, python-format
msgid ""
"Couldn’t save file due to:\n"
......@@ -1979,11 +1977,11 @@ msgstr ""
"Nelze uložit soubor z důvodu:\n"
"%s"
#: ../meld/filediff.py:2002
#: ../meld/filediff.py:1981
msgid "Live comparison updating disabled"
msgstr "Živá aktualizace porovnání zakázána"
#: ../meld/filediff.py:2003
#: ../meld/filediff.py:1982
msgid ""
"Live updating of comparisons is disabled when synchronization points are "
"active. You can still manually refresh the comparison, and live updates will "
......@@ -2006,26 +2004,40 @@ msgstr "Kopírovat nahor_u"
msgid "Copy _down"
msgstr "Kopírovat _dolů"
#: ../meld/iohelpers.py:34
#: ../meld/iohelpers.py:35
msgid "Deleting remote folders is not supported"
msgstr "Mazání vzdálených složení nen podporované"
#: ../meld/iohelpers.py:36
#: ../meld/iohelpers.py:37
msgid "Not a file or directory"
msgstr "Nejedná se o soubor nebo složku"
#: ../meld/iohelpers.py:40
#: ../meld/iohelpers.py:41
msgid "“{}” can’t be put in the trash. Do you want to delete it immediately?"
msgstr "„{}“ nelze umístit do koše. Chcete smazat trvale?"
#: ../meld/iohelpers.py:45
#: ../meld/iohelpers.py:46
msgid "This remote location does not support sending items to the trash."
msgstr "Vzdálené umístění nepodporuje přesouvání položek do koše."
#: ../meld/iohelpers.py:50
#: ../meld/iohelpers.py:51
msgid "_Delete Permanently"
msgstr "_Smazat trvale"
#: ../meld/iohelpers.py:94
#, python-format
msgid "Replace file “%s”?"
msgstr "Nahradit soubor „%s“?"
#: ../meld/iohelpers.py:96
#, python-format
msgid ""
"A file with this name already exists in “%s”.\n"
"If you replace the existing file, its contents will be lost."
msgstr ""
"V „%s“ již existuje soubor se stejným názvem.\n"
"Pokud stávající soubor nahradíte, jeho obsah bude ztracen."
#: ../meld/meldapp.py:179
msgid "wrong number of arguments supplied to --diff"
msgstr "poskytnut nesprávný počet argumentů pro --diff"
......@@ -2122,7 +2134,7 @@ msgid "remote folder “{}” not supported"
msgstr "vzdálená složka „{}“ není podporovaná"
#. TRANSLATORS: This is the label of a new, currently-unnamed file.
#: ../meld/meldbuffer.py:140
#: ../meld/meldbuffer.py:124
msgid "<unnamed>"
msgstr "<bez názvu>"
......@@ -2322,23 +2334,35 @@ msgstr "Otevřít příručku aplikace Meld"
msgid "About this application"
msgstr "O této aplikaci"
#: ../meld/meldwindow.py:596
#: ../meld/meldwindow.py:602
#, python-format
msgid "Need three files to auto-merge, got: %r"
msgstr "Pro automatické sloučení jsou zapotřebí tři soubory, obdržen: %r"
#: ../meld/meldwindow.py:617
#: ../meld/meldwindow.py:623
msgid "Cannot compare a mixture of files and directories"
msgstr "Nelze porovnávat směs souborů a složek"
#: ../meld/misc.py:218
#: ../meld/misc.py:134
msgid ""
"{}\n"
"\n"
"Meld encountered a critical error while running:\n"
"<tt>{}</tt>"
msgstr ""
"{}\n"
"\n"
"Meld při běhu narazil na kritickou chybu:\n"
"<tt>{}</tt>"
#: ../meld/misc.py:253
#, python-format
msgid "Couldn’t find colour scheme details for %s-%s; this is a bad install"
msgstr ""
"Ve schématu barev nelze najít údaj pro %s-%s. Jedná se o chybnou instalaci"
#. no common path. empty names get changed to "[None]"
#: ../meld/misc.py:279
#: ../meld/misc.py:314
msgid "[None]"
msgstr "[Žádný]"
......@@ -2575,6 +2599,3 @@ msgstr ""
#: ../meld/vcview.py:787
msgid "Clear"
msgstr "Vymazat"
#~ msgid "Error removing %s"
#~ msgstr "Chyba při odstraňování %s"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment