Commit 2dea26fd authored by Alan Mortensen's avatar Alan Mortensen Committed by Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent 924ac31d
......@@ -2,7 +2,7 @@
# Copyright (C) 2018 meld & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the meld package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010, 2011, 2018.
# Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>, 2016.
# Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>, 2016, 2018.
#
# merge -> flet (sammenføj er til versionstyringskommandoer)
# pane -> rude
......@@ -17,27 +17,27 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: meld master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/meld/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-25 22:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-03 17:49+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-27 22:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-28 16:07+0100\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: ../bin/meld:185
#: ../bin/meld:194
msgid "Cannot import: "
msgstr "Kan ikke importere: "
#: ../bin/meld:188
#: ../bin/meld:197
#, c-format
msgid "Meld requires %s or higher."
msgstr "Meld kræver %s eller højere."
#: ../bin/meld:240
#: ../bin/meld:243
#, c-format
msgid ""
"Couldn’t load Meld-specific CSS (%s)\n"
......@@ -46,30 +46,31 @@ msgstr ""
"Kunne ikke indlæse det Meld-specifikke CSS (%s)\n"
"%s"
#: ../data/meld.desktop.in.h:1 ../data/meld.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/ui/meldapp.ui.h:1
#: ../data/org.gnome.meld.desktop.in.h:1
#: ../data/org.gnome.meld.appdata.xml.in.h:1 ../data/ui/meldapp.ui.h:1
msgid "Meld"
msgstr "Meld"
# Jeg synes også "Diff-viser" kan gå an. (Torben)
#: ../data/meld.desktop.in.h:2
#: ../data/org.gnome.meld.desktop.in.h:2
msgid "Diff Viewer"
msgstr "Diff-fremviser"
#: ../data/meld.desktop.in.h:3
#: ../data/org.gnome.meld.desktop.in.h:3
msgid "Meld Diff Viewer"
msgstr "Meld - diff-fremviser"
#: ../data/meld.desktop.in.h:4 ../data/meld.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/org.gnome.meld.desktop.in.h:4
#: ../data/org.gnome.meld.appdata.xml.in.h:2
msgid "Compare and merge your files"
msgstr "Sammenlign og flet dine filer"
#. TRANSLATORS: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: ../data/meld.desktop.in.h:6
#: ../data/org.gnome.meld.desktop.in.h:6
msgid "diff;merge;"
msgstr "diff;flet;"
#: ../data/meld.appdata.xml.in.h:3
#: ../data/org.gnome.meld.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Meld is a visual diff and merge tool targeted at developers. Meld helps you "
"compare files, directories, and version controlled projects. It provides "
......@@ -82,7 +83,7 @@ msgstr ""
"mange versionsstyringssystemer, bl.a. Git, Mercurial, Bazaar og Subversion, "
"er understøttede."
#: ../data/meld.appdata.xml.in.h:4
#: ../data/org.gnome.meld.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"Meld helps you review code changes, understand patches, and makes enormous "
"merge conflicts slightly less painful."
......@@ -90,11 +91,11 @@ msgstr ""
"Meld hjælper dig med at gennemgå kodeændringer, forstå rettelser (patches) "
"og gør enorme flettekonflikter mindre besværlige."
#: ../data/meld.appdata.xml.in.h:5
#: ../data/org.gnome.meld.appdata.xml.in.h:5
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME-projektet"
#: ../data/mime/meld.xml.in.h:1
#: ../data/mime/org.gnome.meld.xml.in.h:1
msgid "Meld comparison description"
msgstr "Meld-sammenligningsbeskrivelse"
......@@ -563,38 +564,54 @@ msgid "Compare selected files"
msgstr "Sammenlign de valgte filer"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:3
msgid "Collapse Recursively"
msgstr "Fold sammen rekursivt"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:4
msgid "Collapse selected folder and all subfolders"
msgstr "Fold den valgte mappe og alle undermapperne sammen"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:5
msgid "Expand Recursively"
msgstr "Udfold rekursivt"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:6
msgid "Expand selected folder and all subfolders"
msgstr "Udfold den valgte mappe og alle undermapperne"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:7
msgid "Copy to _Left"
msgstr "Kopiér til _venstre"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:4
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:8
msgid "Copy to left"
msgstr "Kopiér til venstre"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:5
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:9
msgid "Copy to _Right"
msgstr "Kopiér til _højre"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:6
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:10
msgid "Copy to right"
msgstr "Kopiér til højre"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:7
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:11
msgid "Delete selected"
msgstr "Slet det valgte"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:8 ../meld/dirdiff.py:872 ../meld/filediff.py:1445
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:12 ../meld/dirdiff.py:920 ../meld/filediff.py:1489
msgid "Hide"
msgstr "Skjul"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:9
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:13
msgid "Hide selected"
msgstr "Skjul det valgte"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:10
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:14
msgid "Ignore Filename Case"
msgstr "Ignorér store/små bogstaver i filnavne"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:11
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:15
msgid ""
"Consider differently-cased filenames that are otherwise-identical to be the "
"same"
......@@ -602,35 +619,35 @@ msgstr ""
"Anse filnavne med forskelle i store/små bogstaver, men ellers er identiske, "
"som værende ens"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:12
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:16
msgid "Same"
msgstr "Ens"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:13
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:17
msgid "Show identical"
msgstr "Vis ens"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:14
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:18
msgid "New"
msgstr "Ny"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:15
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:19
msgid "Show new"
msgstr "Vis ny"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:16 ../meld/vc/_vc.py:77
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:20 ../meld/vc/_vc.py:76
msgid "Modified"
msgstr "Ændret"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:17
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:21
msgid "Show modified"
msgstr "Vis ændret"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:18
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:22
msgid "Filters"
msgstr "Filtre"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:19
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:23
msgid "Set active filters"
msgstr "Angiv aktivt filter"
......@@ -651,7 +668,7 @@ msgid "_Add"
msgstr "_Tilføj"
#: ../data/ui/EditableList.ui.h:5 ../data/ui/vcview.ui.h:11
#: ../meld/vcview.py:681
#: ../meld/vcview.py:680
msgid "_Remove"
msgstr "_Fjern"
......@@ -673,7 +690,7 @@ msgstr "Flyt _ned"
#. Create icon and filename CellRenderer
#: ../data/ui/EditableList.ui.h:10 ../data/ui/vcview.ui.h:35
#: ../meld/dirdiff.py:372
#: ../meld/dirdiff.py:416
msgid "Name"
msgstr "Navn"
......@@ -878,8 +895,8 @@ msgstr "Ændringerne vil gå tabt, hvis ikke du gemmer."
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Luk _uden at gemme"
#: ../data/ui/filediff.ui.h:47 ../meld/dirdiff.py:953 ../meld/filediff.py:1516
#: ../meld/filediff.py:1588
#: ../data/ui/filediff.ui.h:47 ../meld/dirdiff.py:1001 ../meld/filediff.py:1598
#: ../meld/iohelpers.py:50 ../meld/iohelpers.py:100
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
......@@ -920,7 +937,7 @@ msgstr "Ændringer foretaget i følgende dokumenter vil gå tabt for altid:"
msgid "_Discard"
msgstr "_Kassér"
#: ../data/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:954 ../meld/filediff.py:1517
#: ../data/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:1002 ../meld/iohelpers.py:101
msgid "_Replace"
msgstr "_Erstat"
......@@ -972,7 +989,7 @@ msgstr "Formatér som rettelse (patch)"
msgid "Copy to Clipboard"
msgstr "Kopiér til udklipsholderen"
#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:3 ../meld/patchdialog.py:154
#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:3 ../meld/patchdialog.py:152
msgid "Save Patch"
msgstr "Gem rettelse (patch)"
......@@ -1453,8 +1470,8 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Show/hide console output"
msgstr "Vis/skjul konsoloutput"
#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:1 ../meld/meldwindow.py:561
#: ../meld/newdifftab.py:39
#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:1 ../meld/meldwindow.py:567
#: ../meld/newdifftab.py:49
msgid "New comparison"
msgstr "Ny sammenligning"
......@@ -1607,7 +1624,7 @@ msgstr "Ikke _versioneret"
msgid "Show unversioned files"
msgstr "Vis filer uden versionering"
#: ../data/ui/vcview.ui.h:28 ../meld/vc/_vc.py:70
#: ../data/ui/vcview.ui.h:28 ../meld/vc/_vc.py:69
msgid "Ignored"
msgstr "Ignoreret"
......@@ -1636,7 +1653,7 @@ msgstr "Forrige logge:"
msgid "Co_mmit"
msgstr "Co_mmit"
#: ../data/ui/vcview.ui.h:36 ../meld/vcview.py:332
#: ../data/ui/vcview.ui.h:36 ../meld/vcview.py:331
msgid "Location"
msgstr "Sted"
......@@ -1678,44 +1695,44 @@ msgid "Mac OS (CR)"
msgstr "Mac OS (CR)"
#. Create file size CellRenderer
#: ../meld/dirdiff.py:393 ../meld/preferences.py:82
#: ../meld/dirdiff.py:437 ../meld/preferences.py:81
msgid "Size"
msgstr "Størrelse"
#. Create date-time CellRenderer
#: ../meld/dirdiff.py:401 ../meld/preferences.py:83
#: ../meld/dirdiff.py:445 ../meld/preferences.py:82
msgid "Modification time"
msgstr "Ændringstidspunkt"
#. Create permissions CellRenderer
#: ../meld/dirdiff.py:409 ../meld/preferences.py:84
#: ../meld/dirdiff.py:453 ../meld/preferences.py:83
msgid "Permissions"
msgstr "Rettigheder"
#: ../meld/dirdiff.py:540
#: ../meld/dirdiff.py:588
#, python-format
msgid "Hide %s"
msgstr "Skjul %s"
#: ../meld/dirdiff.py:681 ../meld/dirdiff.py:704
#: ../meld/dirdiff.py:729 ../meld/dirdiff.py:752
#, python-format
msgid "[%s] Scanning %s"
msgstr "[%s] Skanner %s"
#: ../meld/dirdiff.py:839
#: ../meld/dirdiff.py:887
#, python-format
msgid "[%s] Done"
msgstr "[%s] Færdig"
#: ../meld/dirdiff.py:847
#: ../meld/dirdiff.py:895
msgid "Folders have no differences"
msgstr "Der er ingen forskelle på mapperne"
#: ../meld/dirdiff.py:849
#: ../meld/dirdiff.py:897
msgid "Contents of scanned files in folders are identical."
msgstr "Indholdet af de skannede filer i mapperne er ens."
#: ../meld/dirdiff.py:851
#: ../meld/dirdiff.py:899
msgid ""
"Scanned files in folders appear identical, but contents have not been "
"scanned."
......@@ -1723,40 +1740,40 @@ msgstr ""
"De skannede filer i mapperne ser ud til at være ens, men indholdet er ikke "
"blevet skannet."
#: ../meld/dirdiff.py:854
#: ../meld/dirdiff.py:902
msgid "File filters are in use, so not all files have been scanned."
msgstr "Ikke alle filer er blevet skannet, da filfiltre er i brug."
#: ../meld/dirdiff.py:856
#: ../meld/dirdiff.py:904
msgid "Text filters are in use and may be masking content differences."
msgstr "Tekstfiltre er i brug og kan maskere forskelle i indhold."
#: ../meld/dirdiff.py:874 ../meld/filediff.py:1447 ../meld/filediff.py:1477
#: ../meld/filediff.py:1479 ../meld/ui/msgarea.py:106 ../meld/ui/msgarea.py:119
#: ../meld/dirdiff.py:922 ../meld/filediff.py:1491 ../meld/filediff.py:1521
#: ../meld/filediff.py:1523 ../meld/ui/msgarea.py:106 ../meld/ui/msgarea.py:119
msgid "Hi_de"
msgstr "_Skjul"
#: ../meld/dirdiff.py:883
#: ../meld/dirdiff.py:931
msgid "Multiple errors occurred while scanning this folder"
msgstr "Der opstod flere fejl, under skanning af mappen"
#: ../meld/dirdiff.py:884
#: ../meld/dirdiff.py:932
msgid "Files with invalid encodings found"
msgstr "Fandt filer med ugyldige kodninger"
#. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
#: ../meld/dirdiff.py:886
#: ../meld/dirdiff.py:934
msgid "Some files were in an incorrect encoding. The names are something like:"
msgstr "Nogle filer var ikke kodet korrekt. Navnene er noget lignende dette:"
#: ../meld/dirdiff.py:888
#: ../meld/dirdiff.py:936
msgid "Files hidden by case insensitive comparison"
msgstr "Filer skjult af søgning, som ikke tager højde for store/små bogstaver"
# Du udfører en sammenligning uden forskel på store og små bogstaver på
# et filsystem, hvor der er forskel på store og små bogstaver.
#. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
#: ../meld/dirdiff.py:890
#: ../meld/dirdiff.py:938
msgid ""
"You are running a case insensitive comparison on a case sensitive "
"filesystem. The following files in this folder are hidden:"
......@@ -1765,17 +1782,17 @@ msgstr ""
"på et filsystem, som tager højde for store/små bogstaver. Følgende filer i "
"denne mappe er skjulte:"
#: ../meld/dirdiff.py:901
#: ../meld/dirdiff.py:949
#, python-format
msgid "“%s” hidden by “%s”"
msgstr "“%s” skjult af “%s”"
#: ../meld/dirdiff.py:957
#: ../meld/dirdiff.py:1005
#, python-format
msgid "Replace folder “%s”?"
msgstr "Erstat mappen “%s”?"
#: ../meld/dirdiff.py:959
#: ../meld/dirdiff.py:1007
#, python-format
msgid ""
"Another folder with the same name already exists in “%s”.\n"
......@@ -1784,11 +1801,11 @@ msgstr ""
"En mappe med det samme navn findes allerede i “%s”.\n"
"Hvis du erstatter den eksisterende mappe, vil alle filer i den gå tabt."
#: ../meld/dirdiff.py:972
#: ../meld/dirdiff.py:1020
msgid "Error copying file"
msgstr "Fejl ved kopiering af fil"
#: ../meld/dirdiff.py:973
#: ../meld/dirdiff.py:1021
#, python-format
msgid ""
"Couldn’t copy %s\n"
......@@ -1801,20 +1818,19 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../meld/dirdiff.py:996
#, python-format
msgid "Error deleting %s"
msgstr "Fejl ved sletning af %s"
#: ../meld/dirdiff.py:1046 ../meld/vcview.py:703
msgid "Error deleting {}"
msgstr "Fejl ved sletning af {}"
#: ../meld/dirdiff.py:1470
#: ../meld/dirdiff.py:1577
msgid "No folder"
msgstr "Ingen mappe"
#: ../meld/filediff.py:805
#: ../meld/filediff.py:834
msgid "Comparison results will be inaccurate"
msgstr "Resultatet af sammenligningen vil være unøjagtigt"
#: ../meld/filediff.py:807
#: ../meld/filediff.py:836
msgid ""
"A filter changed the number of lines in the file, which is unsupported. The "
"comparison will not be accurate."
......@@ -1822,64 +1838,64 @@ msgstr ""
"Et filter ændrede antallet af linjer i filen, hvilket ikke understøttes. "
"Sammenligningen vil ikke være nøjagtig."
#: ../meld/filediff.py:864
#: ../meld/filediff.py:893
msgid "Mark conflict as resolved?"
msgstr "Markér konflikt som løst?"
#: ../meld/filediff.py:866
#: ../meld/filediff.py:895
msgid ""
"If the conflict was resolved successfully, you may mark it as resolved now."
msgstr "Hvis konflikten blev løst, kan du nu markere den som løst."
#: ../meld/filediff.py:868
#: ../meld/filediff.py:897
msgid "Cancel"
msgstr "Annullér"
#: ../meld/filediff.py:869
#: ../meld/filediff.py:898
msgid "Mark _Resolved"
msgstr "Markér som _løst"
#: ../meld/filediff.py:1162
#: ../meld/filediff.py:1206
#, python-format
msgid "There was a problem opening the file “%s”."
msgstr "Der var et problem med at åbne filen “%s”."
#: ../meld/filediff.py:1170
#: ../meld/filediff.py:1214
#, python-format
msgid "File %s appears to be a binary file."
msgstr "Filen %s ser ud til at være en binær fil."
#: ../meld/filediff.py:1172
#: ../meld/filediff.py:1216
msgid "Do you want to open the file using the default application?"
msgstr "Vil du åbne filen med standardprogrammet?"
#: ../meld/filediff.py:1174
#: ../meld/filediff.py:1218
msgid "Open"
msgstr "Åbn"
#: ../meld/filediff.py:1190
#: ../meld/filediff.py:1234
#, python-format
msgid "[%s] Computing differences"
msgstr "[%s] Beregner forskelle"
#: ../meld/filediff.py:1251
#: ../meld/filediff.py:1295
#, python-format
msgid "File %s has changed on disk"
msgstr "Filen %s er blevet ændret på disken"
#: ../meld/filediff.py:1252
#: ../meld/filediff.py:1296
msgid "Do you want to reload the file?"
msgstr "Vil du genindlæse filen?"
#: ../meld/filediff.py:1254
#: ../meld/filediff.py:1298
msgid "_Reload"
msgstr "_Genindlæs"
#: ../meld/filediff.py:1410
#: ../meld/filediff.py:1454
msgid "Files are identical"
msgstr "Filer er identiske"
#: ../meld/filediff.py:1423
#: ../meld/filediff.py:1467
msgid ""
"Text filters are being used, and may be masking differences between files. "
"Would you like to compare the unfiltered files?"
......@@ -1887,11 +1903,11 @@ msgstr ""
"Tekstfiltre er i brug og kan maskere forskelle mellem filer. Vil du "
"sammenligne de ikke-filtrerede filer?"
#: ../meld/filediff.py:1428
#: ../meld/filediff.py:1472
msgid "Files differ in line endings only"
msgstr "Filer er kun forskellige i slutningen af linjerne"
#: ../meld/filediff.py:1430
#: ../meld/filediff.py:1474
#, python-format
msgid ""
"Files are identical except for differing line endings:\n"
......@@ -1900,15 +1916,15 @@ msgstr ""
"Filerne er ens bortset fra forskelle i slutningen af linjerne:\n"
"%s"
#: ../meld/filediff.py:1450
#: ../meld/filediff.py:1494
msgid "Show without filters"
msgstr "Vis uden filtre"
#: ../meld/filediff.py:1472
#: ../meld/filediff.py:1516
msgid "Change highlighting incomplete"
msgstr "Fremhævning af ændringer ufuldstændig"
#: ../meld/filediff.py:1473
#: ../meld/filediff.py:1517
msgid ""
"Some changes were not highlighted because they were too large. You can force "
"Meld to take longer to highlight larger changes, though this may be slow."
......@@ -1917,68 +1933,66 @@ msgstr ""
"Meld til at bruge længere tid på at fremhæve større ændringer, selvom det "
"kan være langsomt."
#: ../meld/filediff.py:1481
#: ../meld/filediff.py:1525
msgid "Keep highlighting"
msgstr "Bliv ved med at fremhæve"
#: ../meld/filediff.py:1483
#: ../meld/filediff.py:1527
msgid "_Keep highlighting"
msgstr "_Bliv ved med at fremhæve"
#: ../meld/filediff.py:1520
#, python-format
msgid "Replace file “%s”?"
msgstr "Erstat filen “%s”?"
#: ../meld/filediff.py:1540
msgid "Saving failed"
msgstr "Kunne ikke gemme"
#: ../meld/filediff.py:1522
#, python-format
#: ../meld/filediff.py:1541
msgid ""
"A file with this name already exists in “%s”.\n"
"If you replace the existing file, its contents will be lost."
"Please consider copying any critical changes to another program or file to "
"avoid data loss."
msgstr ""
"Der er allerede en fil med dette navn i “%s”.\n"
"Hvis du erstatter den eksisterende fil, vil dens indhold gå tabt."
"Overvej at kopiere kritiske ændringer til et andet program eller en anden "
"fil for at undgå tab af data."
#: ../meld/filediff.py:1539
#: ../meld/filediff.py:1550
msgid "Save Left Pane As"
msgstr "Gem venstre rude som"
#: ../meld/filediff.py:1541
#: ../meld/filediff.py:1552
msgid "Save Middle Pane As"
msgstr "Gem midterste rude som"
#: ../meld/filediff.py:1543
#: ../meld/filediff.py:1554
msgid "Save Right Pane As"
msgstr "Gem højre rude som"
#: ../meld/filediff.py:1557
#: ../meld/filediff.py:1567
#, python-format
msgid "File %s has changed on disk since it was opened"
msgstr "Filen %s er blevet ændret på disken, siden den blev åbnet"
#: ../meld/filediff.py:1559
#: ../meld/filediff.py:1569
msgid "If you save it, any external changes will be lost."
msgstr ""
"Hvis du gemmer den, vil alle ændringer, som er foretaget eksternt, gå tabt."
#: ../meld/filediff.py:1562
#: ../meld/filediff.py:1572
msgid "Save Anyway"
msgstr "Gem alligevel"
#: ../meld/filediff.py:1563
#: ../meld/filediff.py:1573
msgid "Don’t Save"
msgstr "Gem ikke"
#: ../meld/filediff.py:1589
#: ../meld/filediff.py:1599
msgid "_Save as UTF-8"
msgstr "_Gem som UTF-8"
#: ../meld/filediff.py:1592
#: ../meld/filediff.py:1602
#, python-format
msgid "Couldn’t encode text as “%s”"
msgstr "Kunne ikke kode teksten som “%s”"
#: ../meld/filediff.py:1594
#: ../meld/filediff.py:1604
#, python-format
msgid ""
"File “%s” contains characters that can’t be encoded using encoding “%s”.\n"
......@@ -1987,12 +2001,12 @@ msgstr ""
"Filen “%s” indeholder tegn, som ikke kan kodes med kodningen “%s”.\n"
"Ønsker du at gemme som UTF-8?"
#: ../meld/filediff.py:1634 ../meld/patchdialog.py:130
#: ../meld/filediff.py:1644 ../meld/patchdialog.py:130
#, python-format
msgid "Could not save file %s."
msgstr "Kunne ikke gemme filen %s."
#: ../meld/filediff.py:1635 ../meld/patchdialog.py:131
#: ../meld/filediff.py:1645 ../meld/patchdialog.py:131
#, python-format
msgid ""
"Couldn’t save file due to:\n"
......@@ -2001,11 +2015,11 @@ msgstr ""
"Kunne ikke gemme filen pga.:\n"
"%s"
#: ../meld/filediff.py:2011
#: ../meld/filediff.py:2020
msgid "Live comparison updating disabled"
msgstr "Liveopdatering af sammenligninger deaktiveret"
#: ../meld/filediff.py:2012
#: ../meld/filediff.py:2021
msgid ""
"Live updating of comparisons is disabled when synchronization points are "
"active. You can still manually refresh the comparison, and live updates will "
......@@ -2028,106 +2042,141 @@ msgstr "Kopiér _op"
msgid "Copy _down"
msgstr "Kopiér _ned"
#: ../meld/meldapp.py:179
#: ../meld/iohelpers.py:35
msgid "Deleting remote folders is not supported"
msgstr "Sletning af eksterne mapper understøttes ikke"
#: ../meld/iohelpers.py:37
msgid "Not a file or directory"
msgstr "Ikke en fil eller mappe"
#: ../meld/iohelpers.py:41
msgid "“{}” can’t be put in the trash. Do you want to delete it immediately?"
msgstr "“{}” kan ikke puttes i papirkurven. Vil du slette den helt?"
#: ../meld/iohelpers.py:46
msgid "This remote location does not support sending items to the trash."
msgstr ""
"Denne eksterne placering understøtter ikke papirkurv."
#: ../meld/iohelpers.py:51
msgid "_Delete Permanently"
msgstr "_Slet for evigt"
#: ../meld/iohelpers.py:94
#, python-format
msgid "Replace file “%s”?"
msgstr "Erstat filen “%s”?"
#: ../meld/iohelpers.py:96
#, python-format
msgid ""
"A file with this name already exists in “%s”.\n"
"If you replace the existing file, its contents will be lost."
msgstr ""
"Der er allerede en fil med dette navn i “%s”.\n"
"Hvis du erstatter den eksisterende fil, vil dens indhold gå tabt."
#: ../meld/meldapp.py:181
msgid "wrong number of arguments supplied to --diff"
msgstr "forkert antal argumenter angivet til --diff"
#: ../meld/meldapp.py:184
#: ../meld/meldapp.py:186
msgid "Start with an empty window"
msgstr "Start med et tomt vindue"
#: ../meld/meldapp.py:185 ../meld/meldapp.py:187
#: ../meld/meldapp.py:187 ../meld/meldapp.py:189
msgid "file"
msgstr "fil"
#: ../meld/meldapp.py:185 ../meld/meldapp.py:189
#: ../meld/meldapp.py:187 ../meld/meldapp.py:191
msgid "folder"
msgstr "mappe"
#: ../meld/meldapp.py:186
#: ../meld/meldapp.py:188
msgid "Start a version control comparison"
msgstr "Start en sammenligning af versioner"
#: ../meld/meldapp.py:188
#: ../meld/meldapp.py:190
msgid "Start a 2- or 3-way file comparison"
msgstr "Sammenlign to eller tre filer"
#: ../meld/meldapp.py:190
#: ../meld/meldapp.py:192
msgid "Start a 2- or 3-way folder comparison"
msgstr "Sammenlign to eller tre mapper"
#: ../meld/meldapp.py:233
#: ../meld/meldapp.py:235
#, python-format
msgid "Error: %s\n"
msgstr "Fejl: %s\n"
#: ../meld/meldapp.py:240
#: ../meld/meldapp.py:242
msgid "Meld is a file and directory comparison tool."
msgstr "Meld er et sammenligningsværktøj for filer og mapper."
#: ../meld/meldapp.py:244
#: ../meld/meldapp.py:246
msgid "Set label to use instead of file name"
msgstr "Angiv etiket, der skal bruges i stedet for filnavn"
#: ../meld/meldapp.py:247
#: ../meld/meldapp.py:249
msgid "Open a new tab in an already running instance"
msgstr "Åbn et nyt faneblad i en allerede kørende forekomst"
#: ../meld/meldapp.py:250
#: ../meld/meldapp.py:252
msgid "Automatically compare all differing files on startup"
msgstr "Sammenlign automatisk alle filer der har forskelle ved opstart"
#: ../meld/meldapp.py:253
#: ../meld/meldapp.py:255
msgid "Ignored for compatibility"
msgstr "Ignoreret pga. kompatibilitet"
#: ../meld/meldapp.py:257
#: ../meld/meldapp.py:259
msgid "Set the target file for saving a merge result"
msgstr "Angiv målfilen hvor resultatet af en fletning skal gemmes"
#: ../meld/meldapp.py:260
#: ../meld/meldapp.py:262
msgid "Automatically merge files"
msgstr "Flet automatisk filer"
#: ../meld/meldapp.py:264
#: ../meld/meldapp.py:266
msgid "Load a saved comparison from a Meld comparison file"
msgstr "Indlæs en gemt sammenligning fra en Meld-sammenligningsfil"
# Tab is a common term for a widget used to provide page-based switching in GUIs,
# as seen in gedit, epiphany, firefox, etc.
# https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Tab_%28GUI%29
#: ../meld/meldapp.py:268
#: ../meld/meldapp.py:270
msgid "Create a diff tab for the supplied files or folders"
msgstr "Opret et forskelsfaneblad for de angivne filer eller mapper."
#: ../meld/meldapp.py:288
#: ../meld/meldapp.py:290
#, python-format
msgid "too many arguments (wanted 0-3, got %d)"
msgstr "for mange argumenter (ønskede 0-3, fik %d)"
#: ../meld/meldapp.py:291
#: ../meld/meldapp.py:293
msgid "can’t auto-merge less than 3 files"
msgstr "kan ikke auto-flette mindre end tre filer"
#: ../meld/meldapp.py:293
#: ../meld/meldapp.py:295