Commit 2109a542 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 6bb1893e
......@@ -4,16 +4,17 @@
# This file is distributed under the same license as the meld package.
#
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004, 2005.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: meld\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=meld&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-04-02 21:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-19 06:55+0200\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"POT-Creation-Date: 2012-04-28 23:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-05 23:06+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -22,11 +23,11 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
#: ../bin/meld:97
#: ../bin/meld:103
msgid "Cannot import: "
msgstr "Nelze importovat: "
#: ../bin/meld:100
#: ../bin/meld:106
#, c-format
msgid "Meld requires %s or higher."
msgstr "Meld vyžaduje %s nebo vyšší."
......@@ -132,12 +133,12 @@ msgid "_Next"
msgstr "_Následující"
#: ../data/ui/findbar.ui.h:5
msgid "_Search for"
msgstr "_Hledat"
msgid "Find:"
msgstr "Najít:"
#: ../data/ui/findbar.ui.h:6
msgid "Replace _With"
msgstr "Nahradit _s"
msgid "Replace _with:"
msgstr "Nahra_dit za:"
#: ../data/ui/findbar.ui.h:7
msgid "_Match Case"
......@@ -395,7 +396,7 @@ msgstr "Kopírovat doprava"
msgid "Delete selected"
msgstr "Odstranit vybrané"
#: ../meld/dirdiff.py:236 ../meld/filediff.py:1165
#: ../meld/dirdiff.py:236 ../meld/filediff.py:1167
msgid "Hide"
msgstr "Skrýt"
......@@ -448,37 +449,37 @@ msgstr "Nastavte aktivní filtry"
msgid "Hide %s"
msgstr "Skrýt %s"
#: ../meld/dirdiff.py:465 ../meld/dirdiff.py:478 ../meld/vcview.py:322
#: ../meld/vcview.py:346
#: ../meld/dirdiff.py:466 ../meld/dirdiff.py:479 ../meld/vcview.py:323
#: ../meld/vcview.py:347
#, python-format
msgid "[%s] Scanning %s"
msgstr "[%s] Prochází se %s"
#: ../meld/dirdiff.py:577
#: ../meld/dirdiff.py:578
#, python-format
msgid "[%s] Done"
msgstr "[%s] Hotovo"
#: ../meld/dirdiff.py:581
#: ../meld/dirdiff.py:582
msgid "Multiple errors occurred while scanning this folder"
msgstr "Při skenování této složky došlo k několika chybám"
#: ../meld/dirdiff.py:582
#: ../meld/dirdiff.py:583
msgid "Files with invalid encodings found"
msgstr "Nalezeny soubory s neplatným kódováním"
#. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
#: ../meld/dirdiff.py:584
#: ../meld/dirdiff.py:585
msgid "Some files were in an incorrect encoding. The names are something like:"
msgstr ""
"Některé soubory měly neplatné kódování. Názvy jsou přibližně následující:"
#: ../meld/dirdiff.py:586
#: ../meld/dirdiff.py:587
msgid "Files hidden by case insensitive comparison"
msgstr "Soubory skryty porovnáním nerozlišujícím velikost písmen"
#. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
#: ../meld/dirdiff.py:588
#: ../meld/dirdiff.py:589
msgid ""
"You are running a case insensitive comparison on a case sensitive "
"filesystem. The following files in this folder are hidden:"
......@@ -486,16 +487,16 @@ msgstr ""
"Provádí se porovnání nerozlišující velikost písmen na systému souborů "
"rozlišujícím velikost písmen. Některé soubory v této složce jsou skryté:"
#: ../meld/dirdiff.py:599
#: ../meld/dirdiff.py:600
#, python-format
msgid "'%s' hidden by '%s'"
msgstr "„%s“ skryto v „%s“"
#: ../meld/dirdiff.py:624 ../meld/filediff.py:1008 ../meld/filediff.py:1169
#: ../meld/dirdiff.py:625 ../meld/filediff.py:1010 ../meld/filediff.py:1171
msgid "Hi_de"
msgstr "_Skrýt"
#: ../meld/dirdiff.py:674
#: ../meld/dirdiff.py:675
#, python-format
msgid ""
"'%s' exists.\n"
......@@ -504,7 +505,7 @@ msgstr ""
"„%s“ existuje.\n"
"Přepsat?"
#: ../meld/dirdiff.py:681
#: ../meld/dirdiff.py:682
#, python-format
msgid ""
"Error copying '%s' to '%s'\n"
......@@ -515,7 +516,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s."
#: ../meld/dirdiff.py:699 ../meld/vcview.py:535
#: ../meld/dirdiff.py:700 ../meld/vcview.py:536
#, python-format
msgid ""
"'%s' is a directory.\n"
......@@ -524,7 +525,7 @@ msgstr ""
"„%s“ je složkou.\n"
"Odstranit rekurzivně?"
#: ../meld/dirdiff.py:706 ../meld/vcview.py:540
#: ../meld/dirdiff.py:707 ../meld/vcview.py:541
#, python-format
msgid ""
"Error removing %s\n"
......@@ -535,7 +536,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s."
#: ../meld/dirdiff.py:740
#: ../meld/dirdiff.py:741
#, python-format
msgid "%i second"
msgid_plural "%i seconds"
......@@ -543,7 +544,7 @@ msgstr[0] "%i sekunda"
msgstr[1] "%i sekundy"
msgstr[2] "%i sekund"
#: ../meld/dirdiff.py:741
#: ../meld/dirdiff.py:742
#, python-format
msgid "%i minute"
msgid_plural "%i minutes"
......@@ -551,7 +552,7 @@ msgstr[0] "%i minuta"
msgstr[1] "%i minuty"
msgstr[2] "%i minut"
#: ../meld/dirdiff.py:742
#: ../meld/dirdiff.py:743
#, python-format
msgid "%i hour"
msgid_plural "%i hours"
......@@ -559,7 +560,7 @@ msgstr[0] "%i hodina"
msgstr[1] "%i hodiny"
msgstr[2] "%i hodin"
#: ../meld/dirdiff.py:743
#: ../meld/dirdiff.py:744
#, python-format
msgid "%i day"
msgid_plural "%i days"
......@@ -567,7 +568,7 @@ msgstr[0] "%i den"
msgstr[1] "%i dny"
msgstr[2] "%i dnů"
#: ../meld/dirdiff.py:744
#: ../meld/dirdiff.py:745
#, python-format
msgid "%i week"
msgid_plural "%i weeks"
......@@ -575,7 +576,7 @@ msgstr[0] "%i týden"
msgstr[1] "%i týdny"
msgstr[2] "%i týdnů"
#: ../meld/dirdiff.py:745
#: ../meld/dirdiff.py:746
#, python-format
msgid "%i month"
msgid_plural "%i months"
......@@ -583,7 +584,7 @@ msgstr[0] "%i měsíc"
msgstr[1] "%i měsíce"
msgstr[2] "%i měsíců"
#: ../meld/dirdiff.py:746
#: ../meld/dirdiff.py:747
#, python-format
msgid "%i year"
msgid_plural "%i years"
......@@ -591,140 +592,140 @@ msgstr[0] "%i rok"
msgstr[1] "%i roky"
msgstr[2] "%i let"
#: ../meld/filediff.py:294
#: ../meld/filediff.py:295
msgid "Format as patch..."
msgstr "Formátovat jako záplatu…"
#: ../meld/filediff.py:294
#: ../meld/filediff.py:295
msgid "Create a patch using differences between files"
msgstr "Vytvořit záplatu použitím rozdílů mezi soubory"
#: ../meld/filediff.py:295
#: ../meld/filediff.py:296
msgid "Previous conflict"
msgstr "Předchozí konflikt"
#: ../meld/filediff.py:295
#: ../meld/filediff.py:296
msgid "Go to the previous conflict"
msgstr "Přejít na předchozí konflikt"
#: ../meld/filediff.py:296
#: ../meld/filediff.py:297
msgid "Next conflict"
msgstr "Následující konflikt"
#: ../meld/filediff.py:296
#: ../meld/filediff.py:297
msgid "Go to the next conflict"
msgstr "Přejít na následující konflikt"
#: ../meld/filediff.py:297
#: ../meld/filediff.py:298
msgid "Push to left"
msgstr "Zatlačit doleva"
#: ../meld/filediff.py:297
#: ../meld/filediff.py:298
msgid "Push current change to the left"
msgstr "Zatlačit aktuální změnu doleva"
#: ../meld/filediff.py:298
#: ../meld/filediff.py:299
msgid "Push to right"
msgstr "Zatlačit doprava"
#: ../meld/filediff.py:298
#: ../meld/filediff.py:299
msgid "Push current change to the right"
msgstr "Zatlačit aktuální změnu doprava"
#. FIXME: using LAST and FIRST is terrible and unreliable icon abuse
#: ../meld/filediff.py:300
#: ../meld/filediff.py:301
msgid "Pull from left"
msgstr "Vytáhnout zleva"
#: ../meld/filediff.py:300
#: ../meld/filediff.py:301
msgid "Pull change from the left"
msgstr "Vytáhnout změnu zleva"
#: ../meld/filediff.py:301
#: ../meld/filediff.py:302
msgid "Pull from right"
msgstr "Vytáhnout zprava"
#: ../meld/filediff.py:301
#: ../meld/filediff.py:302
msgid "Pull change from the right"
msgstr "Vytáhnout změnu zprava"
#: ../meld/filediff.py:302
#: ../meld/filediff.py:303
msgid "Copy above left"
msgstr "Kopírovat z levé vrchní části"
#: ../meld/filediff.py:302
#: ../meld/filediff.py:303
msgid "Copy change above the left chunk"
msgstr "Kopírovat změnu nad levým blokem"
#: ../meld/filediff.py:303
#: ../meld/filediff.py:304
msgid "Copy below left"
msgstr "Kopírovat z levé spodní části"
#: ../meld/filediff.py:303
#: ../meld/filediff.py:304
msgid "Copy change below the left chunk"
msgstr "Kopírovat změnu pod levým blokem"
#: ../meld/filediff.py:304
#: ../meld/filediff.py:305
msgid "Copy above right"
msgstr "Kopírovat z pravé vrchní části"
#: ../meld/filediff.py:304
#: ../meld/filediff.py:305
msgid "Copy change above the right chunk"
msgstr "Kopírovat změnu nad pravým blokem"
#: ../meld/filediff.py:305
#: ../meld/filediff.py:306
msgid "Copy below right"
msgstr "Kopírovat z pravé spodní části"
#: ../meld/filediff.py:305
#: ../meld/filediff.py:306
msgid "Copy change below the right chunk"
msgstr "Kopírovat změnu pod pravým blokem"
#: ../meld/filediff.py:306
#: ../meld/filediff.py:307
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"
#: ../meld/filediff.py:306
#: ../meld/filediff.py:307
msgid "Delete change"
msgstr "Smazat změnu"
#: ../meld/filediff.py:307
#: ../meld/filediff.py:308
msgid "Merge all changes from left"
msgstr "Sloučit veškeré změny zleva"
#: ../meld/filediff.py:307
#: ../meld/filediff.py:308
msgid "Merge all non-conflicting changes from the left"
msgstr "Sloučit veškeré změny bez konfliktů zleva"
#: ../meld/filediff.py:308
#: ../meld/filediff.py:309
msgid "Merge all changes from right"
msgstr "Sloučit veškeré změny zprava"
#: ../meld/filediff.py:308
#: ../meld/filediff.py:309
msgid "Merge all non-conflicting changes from the right"
msgstr "Sloučit veškeré změny bez konfliktů zprava"
#: ../meld/filediff.py:309
#: ../meld/filediff.py:310
msgid "Merge all non-conflicting"
msgstr "Sloučit vše bez konfliktů"
#: ../meld/filediff.py:309
#: ../meld/filediff.py:310
msgid "Merge all non-conflicting changes from left and right panes"
msgstr "Sloučit veškeré změny bez konfliktů z levého a pravého panelu"
#: ../meld/filediff.py:310
#: ../meld/filediff.py:311
msgid "Cycle through documents"
msgstr "Střídat dokumenty"
#: ../meld/filediff.py:310
#: ../meld/filediff.py:311
msgid "Move keyboard focus to the next document in this comparison"
msgstr "Přepnout se s klávesnicí na další dokument v tomto porovnání"
#: ../meld/filediff.py:314
#: ../meld/filediff.py:315
msgid "Lock scrolling"
msgstr "Uzamknout posouvání"
#: ../meld/filediff.py:315
#: ../meld/filediff.py:316
msgid "Lock scrolling of all panes"
msgstr "Uzamknout posouvání všech panelů"
......@@ -757,42 +758,42 @@ msgstr ""
msgid "<unnamed>"
msgstr "<bez názvu>"
#: ../meld/filediff.py:996
#: ../meld/filediff.py:998
#, python-format
msgid "[%s] Set num panes"
msgstr "[%s] Nastaven počet panelů"
#: ../meld/filediff.py:1002
#: ../meld/filediff.py:1004
#, python-format
msgid "[%s] Opening files"
msgstr "[%s] Otevírají se soubory"
#: ../meld/filediff.py:1026 ../meld/filediff.py:1035 ../meld/filediff.py:1047
#: ../meld/filediff.py:1053
#: ../meld/filediff.py:1028 ../meld/filediff.py:1037 ../meld/filediff.py:1049
#: ../meld/filediff.py:1055
msgid "Could not read file"
msgstr "Nelze přečíst soubor"
#: ../meld/filediff.py:1027
#: ../meld/filediff.py:1029
#, python-format
msgid "[%s] Reading files"
msgstr "[%s] Čtou se soubory"
#: ../meld/filediff.py:1036
#: ../meld/filediff.py:1038
#, python-format
msgid "%s appears to be a binary file."
msgstr "%s je zřejmě binárním souborem."
#: ../meld/filediff.py:1048
#: ../meld/filediff.py:1050
#, python-format
msgid "%s is not in encodings: %s"
msgstr "%s není v kódováních: %s"
#: ../meld/filediff.py:1078 ../meld/filemerge.py:67
#: ../meld/filediff.py:1080 ../meld/filemerge.py:67
#, python-format
msgid "[%s] Computing differences"
msgstr "[%s] Počítají se rozdíly"
#: ../meld/filediff.py:1156
#: ../meld/filediff.py:1158
msgid ""
"Text filters are being used, and may be masking differences between files. "
"Would you like to compare the unfiltered files?"
......@@ -800,15 +801,15 @@ msgstr ""
"Jsou používány textové filtry a může dojít k zamaskování rozdílů mezi "
"soubory. Chcete porovnat nefiltrované soubory?"
#: ../meld/filediff.py:1162
#: ../meld/filediff.py:1164
msgid "Files are identical"
msgstr "Soubory jsou stejné"
#: ../meld/filediff.py:1172
#: ../meld/filediff.py:1174
msgid "Show without filters"
msgstr "Zobrazit bez filtrů"
#: ../meld/filediff.py:1361
#: ../meld/filediff.py:1363
#, python-format
msgid ""
"\"%s\" exists!\n"
......@@ -817,7 +818,7 @@ msgstr ""
"„%s“ existuje!\n"
"Přepsat?"
#: ../meld/filediff.py:1374
#: ../meld/filediff.py:1376
#, python-format
msgid ""
"Error writing to %s\n"
......@@ -828,12 +829,12 @@ msgstr ""
"\n"
"%s."
#: ../meld/filediff.py:1383
#: ../meld/filediff.py:1385
#, python-format
msgid "Choose a name for buffer %i."
msgstr "Zvolte název vyrovnávací paměti %i."
#: ../meld/filediff.py:1398
#: ../meld/filediff.py:1400
#, python-format
msgid ""
"This file '%s' contains a mixture of line endings.\n"
......@@ -844,7 +845,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Jaký formát chcete používat?"
#: ../meld/filediff.py:1414
#: ../meld/filediff.py:1416
#, python-format
msgid ""
"'%s' contains characters not encodable with '%s'\n"
......@@ -853,7 +854,7 @@ msgstr ""
"„%s“ obsahuje znaky, které nelze kódovat v „%s“\n"
"Chcete uložit jako UTF-8?"
#: ../meld/filediff.py:1473
#: ../meld/filediff.py:1475
#, python-format
msgid ""
"Reloading will discard changes in:\n"
......@@ -1165,12 +1166,12 @@ msgstr "_Stavová lišta"
msgid "Show or hide the statusbar"
msgstr "Zobrazit nebo skrýt stavovou lištu"
#: ../meld/meldwindow.py:538
#: ../meld/meldwindow.py:541
msgid "Switch to this tab"
msgstr "Přepnout na tuto kartu"
#. exit at first non found directory + file
#: ../meld/meldwindow.py:629
#: ../meld/meldwindow.py:639
msgid "Cannot compare a mixture of files and directories.\n"
msgstr "Nelze porovnávat kombinaci souborů a složek.\n"
......@@ -1339,7 +1340,7 @@ msgstr "Ignorované"
msgid "Show ignored files"
msgstr "Zobrazovat ignorované soubory"
#: ../meld/vcview.py:186 ../meld/vcview.py:318
#: ../meld/vcview.py:186 ../meld/vcview.py:319
msgid "Location"
msgstr "Umístění"
......@@ -1386,30 +1387,30 @@ msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
#. TRANSLATORS: This is the location of the directory the user is diffing
#: ../meld/vcview.py:318
#: ../meld/vcview.py:319
#, python-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
#: ../meld/vcview.py:362
#: ../meld/vcview.py:363
msgid "(Empty)"
msgstr "(Prázdný)"
#: ../meld/vcview.py:400
#: ../meld/vcview.py:401
#, python-format
msgid "[%s] Fetching differences"
msgstr "[%s] Stahují se rozdíly"
#: ../meld/vcview.py:408
#: ../meld/vcview.py:409
#, python-format
msgid "[%s] Applying patch"
msgstr "[%s] Použití záplaty"
#: ../meld/vcview.py:510
#: ../meld/vcview.py:511
msgid "Select some files first."
msgstr "Nejdříve je nutné vybrat soubory."
#: ../meld/vcview.py:583
#: ../meld/vcview.py:584
#, python-format
msgid ""
"\n"
......@@ -1458,7 +1459,7 @@ msgstr ""
" softwaru ke správě zdrojových kódů.\n"
" "
#: ../meld/ui/findbar.py:127
#: ../meld/ui/findbar.py:140
#, python-format
msgid ""
"Regular expression error\n"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment