Commit 149158a9 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent a3487b08
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: meld\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/meld/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-06 16:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-07 10:40+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-28 23:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-29 14:32+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -30,7 +30,7 @@ msgstr "Nelze importovat: "
msgid "Meld requires %s or higher."
msgstr "Meld vyžaduje %s nebo vyšší."
#: ../bin/meld:249
#: ../bin/meld:262
#, c-format
msgid ""
"Couldn’t load Meld-specific CSS (%s)\n"
......@@ -146,6 +146,7 @@ msgstr ""
"tabulátorů."
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:11
#: ../meld/resources/ui/statusbar-menu.ui.h:1
msgid "Show line numbers"
msgstr "Zobrazovat čísla řádků"
......@@ -202,6 +203,7 @@ msgstr ""
"vůbec („none“), za libovolným znakem („char“) nebo na koncích slov („word“)."
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:21
#: ../meld/resources/ui/statusbar-menu.ui.h:3
msgid "Highlight current line"
msgstr "Zvýrazňovat aktuální řádek"
......@@ -878,8 +880,8 @@ msgstr "Kopírovat doprava"
msgid "Delete selected"
msgstr "Odstranit vybrané"
#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:12 ../meld/dirdiff.py:958
#: ../meld/filediff.py:1586
#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:12 ../meld/dirdiff.py:959
#: ../meld/filediff.py:1601
msgid "Hide"
msgstr "Skrýt"
......@@ -915,7 +917,7 @@ msgstr "Nové"
msgid "Show new"
msgstr "Zobrazovat nové"
#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:20 ../meld/vc/_vc.py:76
#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:20 ../meld/vc/_vc.py:77
msgid "Modified"
msgstr "Změněné"
......@@ -1130,7 +1132,7 @@ msgstr "Soubor 1"
#. Create icon and filename CellRenderer
#: ../meld/resources/ui/filter-list.ui.h:2 ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:30
#: ../meld/dirdiff.py:454
#: ../meld/dirdiff.py:455
msgid "Name"
msgstr "Název"
......@@ -1150,8 +1152,8 @@ msgstr "_Přidat"
msgid "Remove selected filter"
msgstr "Odstranit vybraný filtr"
#: ../meld/resources/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:1040
#: ../meld/iohelpers.py:107
#: ../meld/resources/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:1041
#: ../meld/iohelpers.py:113
msgid "_Replace"
msgstr "Nahradi_t"
......@@ -1264,7 +1266,7 @@ msgstr "Formátovat jako záplatu"
msgid "Copy to Clipboard"
msgstr "Kopírovat do schránky"
#: ../meld/resources/ui/patch-dialog.ui.h:3 ../meld/patchdialog.py:163
#: ../meld/resources/ui/patch-dialog.ui.h:3 ../meld/patchdialog.py:165
msgid "Save Patch"
msgstr "Uložení záplaty"
......@@ -1300,7 +1302,9 @@ msgstr "Po_užívat systémové písmo s pevnou šířkou"
msgid "_Editor font:"
msgstr "Písmo _editoru:"
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:5
#. TRANSLATORS: This is the status bar label for a group of settings,
#. such as text wrapping, show line numbers, whitespace, etc.
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:5 ../meld/ui/statusbar.py:282
msgid "Display"
msgstr "Zobrazení"
......@@ -1531,8 +1535,8 @@ msgstr "Pokud se změny neuloží, budou trvale ztraceny."
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zavřít _bez uložení"
#: ../meld/resources/ui/save-confirm-dialog.ui.h:4 ../meld/dirdiff.py:1039
#: ../meld/iohelpers.py:52 ../meld/iohelpers.py:106
#: ../meld/resources/ui/save-confirm-dialog.ui.h:4 ../meld/dirdiff.py:1040
#: ../meld/iohelpers.py:58 ../meld/iohelpers.py:112
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
......@@ -1540,6 +1544,14 @@ msgstr "_Zrušit"
msgid "_Save"
msgstr "_Uložit"
#: ../meld/resources/ui/statusbar-menu.ui.h:2
msgid "Show whitespace"
msgstr "Zobrazovat mezery"
#: ../meld/resources/ui/statusbar-menu.ui.h:4
msgid "Text wrapping"
msgstr "Zalamování textu"
#: ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:3
msgid "Co_mmit…"
msgstr "Zařa_dit…"
......@@ -1632,7 +1644,7 @@ msgstr "Ne_verzované"
msgid "Show unversioned files"
msgstr "Zobrazovat soubory bez verzí"
#: ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:28 ../meld/vc/_vc.py:69
#: ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:28 ../meld/vc/_vc.py:70
msgid "Ignored"
msgstr "Ignorované"
......@@ -1669,44 +1681,44 @@ msgid "Mac OS (CR)"
msgstr "Mac OS (CR)"
#. Create file size CellRenderer
#: ../meld/dirdiff.py:475 ../meld/preferences.py:138
#: ../meld/dirdiff.py:476 ../meld/preferences.py:138
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#. Create date-time CellRenderer
#: ../meld/dirdiff.py:483 ../meld/preferences.py:139
#: ../meld/dirdiff.py:484 ../meld/preferences.py:139
msgid "Modification time"
msgstr "Čas změny"
#. Create permissions CellRenderer
#: ../meld/dirdiff.py:491 ../meld/preferences.py:140
#: ../meld/dirdiff.py:492 ../meld/preferences.py:140
msgid "Permissions"
msgstr "Oprávnění"
#: ../meld/dirdiff.py:625
#: ../meld/dirdiff.py:626
#, python-format
msgid "Hide %s"
msgstr "Skrýt %s"
#: ../meld/dirdiff.py:767 ../meld/dirdiff.py:790
#: ../meld/dirdiff.py:768 ../meld/dirdiff.py:791
#, python-format
msgid "[%s] Scanning %s"
msgstr "[%s] Prochází se %s"
#: ../meld/dirdiff.py:925
#: ../meld/dirdiff.py:926
#, python-format
msgid "[%s] Done"
msgstr "[%s] Hotovo"
#: ../meld/dirdiff.py:933
#: ../meld/dirdiff.py:934
msgid "Folders have no differences"
msgstr "Mezi složkami není žádný rozdíl"
#: ../meld/dirdiff.py:935
#: ../meld/dirdiff.py:936
msgid "Contents of scanned files in folders are identical."
msgstr "Obsah kontrolovaných souborů ve složkách je stejný."
#: ../meld/dirdiff.py:937
#: ../meld/dirdiff.py:938
msgid ""
"Scanned files in folders appear identical, but contents have not been "
"scanned."
......@@ -1714,42 +1726,42 @@ msgstr ""
"Kontrolované soubory ve složkách vypadají stejně, ale nebyl kontrolován "
"jejich obsah."
#: ../meld/dirdiff.py:940
#: ../meld/dirdiff.py:941
msgid "File filters are in use, so not all files have been scanned."
msgstr ""
"Jsou používány filtry souborů, takže ne všechny soubory byly kontrolovány."
#: ../meld/dirdiff.py:942
#: ../meld/dirdiff.py:943
msgid "Text filters are in use and may be masking content differences."
msgstr ""
"Jsou používány textové filtry a může dojít k zamaskování rozdílů mezi "
"soubory."
#: ../meld/dirdiff.py:960 ../meld/filediff.py:1588 ../meld/filediff.py:1618
#: ../meld/filediff.py:1620 ../meld/ui/msgarea.py:106 ../meld/ui/msgarea.py:119
#: ../meld/dirdiff.py:961 ../meld/filediff.py:1603 ../meld/filediff.py:1633
#: ../meld/filediff.py:1635 ../meld/ui/msgarea.py:106 ../meld/ui/msgarea.py:119
msgid "Hi_de"
msgstr "_Skrýt"
#: ../meld/dirdiff.py:969
#: ../meld/dirdiff.py:970
msgid "Multiple errors occurred while scanning this folder"
msgstr "Při skenování této složky došlo k několika chybám"
#: ../meld/dirdiff.py:970
#: ../meld/dirdiff.py:971
msgid "Files with invalid encodings found"
msgstr "Nalezeny soubory s neplatným kódováním"
#. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
#: ../meld/dirdiff.py:972
#: ../meld/dirdiff.py:973
msgid "Some files were in an incorrect encoding. The names are something like:"
msgstr ""
"Některé soubory měly neplatné kódování. Názvy jsou přibližně následující:"
#: ../meld/dirdiff.py:974
#: ../meld/dirdiff.py:975
msgid "Files hidden by case insensitive comparison"
msgstr "Soubory skryty porovnáním nerozlišujícím velikost písmen"
#. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
#: ../meld/dirdiff.py:976
#: ../meld/dirdiff.py:977
msgid ""
"You are running a case insensitive comparison on a case sensitive "
"filesystem. The following files in this folder are hidden:"
......@@ -1757,17 +1769,17 @@ msgstr ""
"Provádí se porovnání nerozlišující velikost písmen na systému souborů "
"rozlišujícím velikost písmen. Některé soubory v této složce jsou skryté:"
#: ../meld/dirdiff.py:987
#: ../meld/dirdiff.py:988
#, python-format
msgid "“%s” hidden by “%s”"
msgstr "„%s“ skryto v „%s“"
#: ../meld/dirdiff.py:1043
#: ../meld/dirdiff.py:1044
#, python-format
msgid "Replace folder “%s”?"
msgstr "Nahradit složku „%s“?"
#: ../meld/dirdiff.py:1045
#: ../meld/dirdiff.py:1046
#, python-format
msgid ""
"Another folder with the same name already exists in “%s”.\n"
......@@ -1776,11 +1788,11 @@ msgstr ""
"V „%s“ již existuje jiná složka se stejným názvem.\n"
"Pokud stávající složku nahradíte, budou všechny soubory v ní ztraceny."
#: ../meld/dirdiff.py:1058
#: ../meld/dirdiff.py:1059
msgid "Error copying file"
msgstr "Chyba při kopírování souboru"
#: ../meld/dirdiff.py:1059
#: ../meld/dirdiff.py:1060
#, python-format
msgid ""
"Couldn’t copy %s\n"
......@@ -1793,19 +1805,19 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../meld/dirdiff.py:1084 ../meld/vcview.py:720
#: ../meld/dirdiff.py:1085 ../meld/vcview.py:720
msgid "Error deleting {}"
msgstr "Chyba při mazání {}"
#: ../meld/dirdiff.py:1593
#: ../meld/dirdiff.py:1597
msgid "No folder"
msgstr "Žádná složka"
#: ../meld/filediff.py:905
#: ../meld/filediff.py:920
msgid "Comparison results will be inaccurate"
msgstr "Výsledky porovnávání budou nepřesné"
#: ../meld/filediff.py:907
#: ../meld/filediff.py:922
msgid ""
"A filter changed the number of lines in the file, which is unsupported. The "
"comparison will not be accurate."
......@@ -1813,64 +1825,64 @@ msgstr ""
"Filtr změnil počet řádků v souboru, což není podporováno. Porovnání nebude "
"správné."
#: ../meld/filediff.py:979
#: ../meld/filediff.py:994
msgid "Mark conflict as resolved?"
msgstr "Označit konflikt jako vyřešený?"
#: ../meld/filediff.py:981
#: ../meld/filediff.py:996
msgid ""
"If the conflict was resolved successfully, you may mark it as resolved now."
msgstr "Pokud byl konflikt vyřešen úspěšně, můžete jej označit za vyřešený."
#: ../meld/filediff.py:983
#: ../meld/filediff.py:998
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: ../meld/filediff.py:984
#: ../meld/filediff.py:999
msgid "Mark _Resolved"
msgstr "Označi_t za vyřešené"
#: ../meld/filediff.py:1303
#: ../meld/filediff.py:1318
#, python-format
msgid "There was a problem opening the file “%s”."
msgstr "Vyskytl se problém při otevírání souboru „%s“."
#: ../meld/filediff.py:1311
#: ../meld/filediff.py:1326
#, python-format
msgid "File %s appears to be a binary file."
msgstr "Soubor %s je zřejmě binární."
#: ../meld/filediff.py:1313
#: ../meld/filediff.py:1328
msgid "Do you want to open the file using the default application?"
msgstr "Chcete soubor otevřít pomocí výchozí aplikace?"
#: ../meld/filediff.py:1315
#: ../meld/filediff.py:1330
msgid "Open"
msgstr "Otevřít"
#: ../meld/filediff.py:1331
#: ../meld/filediff.py:1346
#, python-format
msgid "[%s] Computing differences"
msgstr "[%s] Počítají se rozdíly"
#: ../meld/filediff.py:1392
#: ../meld/filediff.py:1407
#, python-format
msgid "File %s has changed on disk"
msgstr "Soubor „%s“ byl změněn na disku."
#: ../meld/filediff.py:1393
#: ../meld/filediff.py:1408
msgid "Do you want to reload the file?"
msgstr "Chcete soubor znovu načíst?"
#: ../meld/filediff.py:1395
#: ../meld/filediff.py:1410
msgid "_Reload"
msgstr "Zno_vu načíst"
#: ../meld/filediff.py:1551
#: ../meld/filediff.py:1566
msgid "Files are identical"
msgstr "Soubory jsou stejné"
#: ../meld/filediff.py:1564
#: ../meld/filediff.py:1579
msgid ""
"Text filters are being used, and may be masking differences between files. "
"Would you like to compare the unfiltered files?"
......@@ -1878,11 +1890,11 @@ msgstr ""
"Jsou používány textové filtry a může dojít k zamaskování rozdílů mezi "
"soubory. Chcete porovnat nefiltrované soubory?"
#: ../meld/filediff.py:1569
#: ../meld/filediff.py:1584
msgid "Files differ in line endings only"
msgstr "Soubory se liší pouze zakončením řádků"
#: ../meld/filediff.py:1571
#: ../meld/filediff.py:1586
#, python-format
msgid ""
"Files are identical except for differing line endings:\n"
......@@ -1891,15 +1903,15 @@ msgstr ""
"Soubory jsou shodné, vyjma rozdílného zakončení řádků:\n"
"%s"
#: ../meld/filediff.py:1591
#: ../meld/filediff.py:1606
msgid "Show without filters"
msgstr "Zobrazit bez filtrů"
#: ../meld/filediff.py:1613
#: ../meld/filediff.py:1628
msgid "Change highlighting incomplete"
msgstr "Změnit zvýraznění neúplných"
#: ../meld/filediff.py:1614
#: ../meld/filediff.py:1629
msgid ""
"Some changes were not highlighted because they were too large. You can force "
"Meld to take longer to highlight larger changes, though this may be slow."
......@@ -1908,19 +1920,19 @@ msgstr ""
"přimět k používání větší délky, aby se zvýraznily i rozsáhlé změny, ale může "
"to pak být pomalé."
#: ../meld/filediff.py:1622
#: ../meld/filediff.py:1637
msgid "Keep highlighting"
msgstr "Zachovat zvýrazňování"
#: ../meld/filediff.py:1624
#: ../meld/filediff.py:1639
msgid "_Keep highlighting"
msgstr "Z_achovat zvýrazňování"
#: ../meld/filediff.py:1637
#: ../meld/filediff.py:1652
msgid "Saving failed"
msgstr "Ukládání selhalo"
#: ../meld/filediff.py:1638
#: ../meld/filediff.py:1653
msgid ""
"Please consider copying any critical changes to another program or file to "
"avoid data loss."
......@@ -1928,36 +1940,36 @@ msgstr ""
"Jestli jste provedli nějaký důležité změny, zvažte jejich zkopírování do "
"jiné aplikace nebo souboru, abyste o ně nepřišli."
#: ../meld/filediff.py:1647
#: ../meld/filediff.py:1662
msgid "Save Left Pane As"
msgstr "Uložení levého panelu jako"
#: ../meld/filediff.py:1649
#: ../meld/filediff.py:1664
msgid "Save Middle Pane As"
msgstr "Uložení prostředního panelu jako"
#: ../meld/filediff.py:1651
#: ../meld/filediff.py:1666
msgid "Save Right Pane As"
msgstr "Uložení pravého panelu jako"
#: ../meld/filediff.py:1664
#: ../meld/filediff.py:1679
#, python-format
msgid "File %s has changed on disk since it was opened"
msgstr "Soubor „%s“ byl od doby, co jste jej otevřeli, změněn."
#: ../meld/filediff.py:1666
#: ../meld/filediff.py:1681
msgid "If you save it, any external changes will be lost."
msgstr "Pokud jej uložíte, budou vnější změny ztraceny."
#: ../meld/filediff.py:1669
#: ../meld/filediff.py:1684
msgid "Save Anyway"
msgstr "Přesto uložit"
#: ../meld/filediff.py:1670
#: ../meld/filediff.py:1685
msgid "Don’t Save"
msgstr "Neukládat"
#: ../meld/filediff.py:1712
#: ../meld/filediff.py:1727
msgid ""
"File “{}” contains characters that can’t be encoded using its current "
"encoding “{}”."
......@@ -1965,7 +1977,7 @@ msgstr ""
"Soubor {} obsahuje znaky, které nelze zakódovat pomocí jeho akuálního "
"kódování „{}“."
#: ../meld/filediff.py:1716 ../meld/patchdialog.py:142
#: ../meld/filediff.py:1731 ../meld/patchdialog.py:144
#, python-format
msgid ""
"Couldn’t save file due to:\n"
......@@ -1974,16 +1986,16 @@ msgstr ""
"Nelze uložit soubor z důvodu:\n"
"%s"
#: ../meld/filediff.py:1720 ../meld/patchdialog.py:141
#: ../meld/filediff.py:1735 ../meld/patchdialog.py:143
#, python-format
msgid "Could not save file %s."
msgstr "Nelze uložit soubor %s."
#: ../meld/filediff.py:2113
#: ../meld/filediff.py:2128
msgid "Live comparison updating disabled"
msgstr "Živá aktualizace porovnání zakázána"
#: ../meld/filediff.py:2114
#: ../meld/filediff.py:2129
msgid ""
"Live updating of comparisons is disabled when synchronization points are "
"active. You can still manually refresh the comparison, and live updates will "
......@@ -2006,32 +2018,32 @@ msgstr "Kopírovat nahor_u"
msgid "Copy _down"
msgstr "Kopírovat _dolů"
#: ../meld/iohelpers.py:37
#: ../meld/iohelpers.py:43
msgid "Deleting remote folders is not supported"
msgstr "Mazání vzdálených složení nen podporované"
#: ../meld/iohelpers.py:39
#: ../meld/iohelpers.py:45
msgid "Not a file or directory"
msgstr "Nejedná se o soubor nebo složku"
#: ../meld/iohelpers.py:43
#: ../meld/iohelpers.py:49
msgid "“{}” can’t be put in the trash. Do you want to delete it immediately?"
msgstr "„{}“ nelze umístit do koše. Chcete smazat trvale?"
#: ../meld/iohelpers.py:48
#: ../meld/iohelpers.py:54
msgid "This remote location does not support sending items to the trash."
msgstr "Vzdálené umístění nepodporuje přesouvání položek do koše."
#: ../meld/iohelpers.py:53
#: ../meld/iohelpers.py:59
msgid "_Delete Permanently"
msgstr "_Smazat trvale"
#: ../meld/iohelpers.py:100
#: ../meld/iohelpers.py:106
#, python-format
msgid "Replace file “%s”?"
msgstr "Nahradit soubor „%s“?"
#: ../meld/iohelpers.py:102
#: ../meld/iohelpers.py:108
#, python-format
msgid ""
"A file with this name already exists in “%s”.\n"
......@@ -2136,7 +2148,7 @@ msgid "remote folder “{}” not supported"
msgstr "vzdálená složka „{}“ není podporovaná"
#. TRANSLATORS: This is the label of a new, currently-unnamed file.
#: ../meld/meldbuffer.py:124
#: ../meld/meldbuffer.py:123
msgid "<unnamed>"
msgstr "<bez názvu>"
......@@ -2358,7 +2370,7 @@ msgstr "Prostý text"
msgid "Ln %i, Col %i"
msgstr "Řád %i, sl %i"
#: ../meld/ui/statusbar.py:177
#: ../meld/ui/statusbar.py:182
msgid "Line you want to move the cursor to"
msgstr "Řádek, na který chcete přesunout kurzor"
......@@ -2415,51 +2427,51 @@ msgstr "Žádný"
msgid "Rev %s"
msgstr "Revize %s"
#: ../meld/vc/_vc.py:54
#: ../meld/vc/_vc.py:55
msgid "Merged"
msgstr "sloučené"
#: ../meld/vc/_vc.py:54
#: ../meld/vc/_vc.py:55
msgid "Base"
msgstr "základní"
#: ../meld/vc/_vc.py:54
#: ../meld/vc/_vc.py:55
msgid "Local"
msgstr "místní"
#: ../meld/vc/_vc.py:54
#: ../meld/vc/_vc.py:55
msgid "Remote"
msgstr "vzdálené"
#: ../meld/vc/_vc.py:70
#: ../meld/vc/_vc.py:71
msgid "Unversioned"
msgstr "Neverzováno"
#: ../meld/vc/_vc.py:73
#: ../meld/vc/_vc.py:74
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#: ../meld/vc/_vc.py:75
#: ../meld/vc/_vc.py:76
msgid "Newly added"
msgstr "Nově přidáno"
#: ../meld/vc/_vc.py:77
#: ../meld/vc/_vc.py:78
msgid "Renamed"
msgstr "Přejmenováno"
#: ../meld/vc/_vc.py:78
#: ../meld/vc/_vc.py:79
msgid "Conflict"
msgstr "Konflikt"
#: ../meld/vc/_vc.py:79
#: ../meld/vc/_vc.py:80
msgid "Removed"
msgstr "Odstraněno"
#: ../meld/vc/_vc.py:80
#: ../meld/vc/_vc.py:81
msgid "Missing"
msgstr "Schází"
#: ../meld/vc/_vc.py:81
#: ../meld/vc/_vc.py:82
msgid "Not present"
msgstr "Není přítomno"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment