da.po 73.6 KB
Newer Older
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1
# Danish translation for meld.
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
2
# Copyright (C) 2018 meld & nedenstående oversættere.
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
3
# This file is distributed under the same license as the meld package.
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
4
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010, 2011, 2018.
5
# Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>, 2016, 2018-19.
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
6 7
#
# merge -> flet (sammenføj er til versionstyringskommandoer)
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
8 9
# pane -> rude
# reverse -> modsat (omvend, reverter)
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
10 11 12 13 14 15 16 17 18
# vc -> versionsstyring
# version control -> versionsstyring
#
# Bug 636320 er oprettet
# følg op på "Previous Logs"
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: meld master\n"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
19
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/meld/issues\n"
20 21
"POT-Creation-Date: 2019-01-20 20:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-26 15:29+0100\n"
22
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
23
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
24
"Language: da\n"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
25 26 27 28
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
29
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
30

31
#: ../bin/meld:190
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
32 33 34
msgid "Cannot import: "
msgstr "Kan ikke importere: "

35
#: ../bin/meld:193
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
36 37 38 39
#, c-format
msgid "Meld requires %s or higher."
msgstr "Meld kræver %s eller højere."

40
#: ../bin/meld:262
41 42
#, c-format
msgid ""
43
"Couldn’t load Meld-specific CSS (%s)\n"
44 45 46 47 48
"%s"
msgstr ""
"Kunne ikke indlæse det Meld-specifikke CSS (%s)\n"
"%s"

49
#: ../data/org.gnome.meld.desktop.in.h:1
50 51
#: ../data/org.gnome.meld.appdata.xml.in.h:1
#: ../meld/resources/ui/appwindow.ui.h:1
52 53
msgid "Meld"
msgstr "Meld"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
54 55

# Jeg synes også "Diff-viser" kan gå an. (Torben)
56
#: ../data/org.gnome.meld.desktop.in.h:2
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
57 58 59
msgid "Diff Viewer"
msgstr "Diff-fremviser"

60
#: ../data/org.gnome.meld.desktop.in.h:3
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
61 62 63
msgid "Meld Diff Viewer"
msgstr "Meld - diff-fremviser"

64 65
#: ../data/org.gnome.meld.desktop.in.h:4
#: ../data/org.gnome.meld.appdata.xml.in.h:2
66 67
msgid "Compare and merge your files"
msgstr "Sammenlign og flet dine filer"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
68

69
#. TRANSLATORS: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
70
#: ../data/org.gnome.meld.desktop.in.h:6
71 72
msgid "diff;merge;"
msgstr "diff;flet;"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
73

74
#: ../data/org.gnome.meld.appdata.xml.in.h:3
75
msgid ""
76 77 78 79
"Meld is a visual diff and merge tool targeted at developers. Meld helps you "
"compare files, directories, and version controlled projects. It provides "
"two- and three-way comparison of both files and directories, and supports "
"many version control systems including Git, Mercurial, Bazaar and Subversion."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
80
msgstr ""
81 82 83 84 85
"Meld er et visuelt værktøj til diff og flet, som er rettet mod udviklere. "
"Meld hjælper dig med at sammenligne filer, mapper og versionsstyrede "
"projekter. Der er to- og trevejssammenligning af både filer og mapper, og "
"mange versionsstyringssystemer, bl.a. Git, Mercurial, Bazaar og Subversion, "
"er understøttede."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
86

87
#: ../data/org.gnome.meld.appdata.xml.in.h:4
88
msgid ""
89 90
"Meld helps you review code changes, understand patches, and makes enormous "
"merge conflicts slightly less painful."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
91
msgstr ""
92 93
"Meld hjælper dig med at gennemgå kodeændringer, forstå rettelser (patches) "
"og gør enorme flettekonflikter mindre besværlige."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
94

95
#: ../data/org.gnome.meld.appdata.xml.in.h:5
96 97
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME-projektet"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
98

99
#: ../data/mime/org.gnome.meld.xml.in.h:1
100 101
msgid "Meld comparison description"
msgstr "Meld-sammenligningsbeskrivelse"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
102

103 104 105
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:1
msgid "Default window width"
msgstr "Vinduets standardbredde"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
106

107 108 109
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:2
msgid "Default window height"
msgstr "Vinduets standardhøjde"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
110

111 112 113
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:3
msgid "Default window maximised state"
msgstr "Maksimeret-tilstand for standardvinduet"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
114

115 116 117
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:4
msgid "Default window fullscreen state"
msgstr "Fuldskærmstilstand for standardvinduet"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
118

119 120 121 122
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:5
msgid "Additional automatically detected text encodings"
msgstr "Yderligere automatisk fundne tekstkodninger"

123
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:6
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
124
msgid ""
125 126 127
"Meld will use these text encodings to try to decode loaded text files before "
"trying any other encodings. In addition to the encodings in this list, UTF-8 "
"and the current locale-default encoding will always be used; other encodings "
128
"may also be tried, depending on the user’s locale."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
129
msgstr ""
130 131 132 133
"Meld bruger disse tekstkodninger til at prøve at afkode indlæste tekstfiler, "
"før andre kodninger prøves. Ud over kodningerne på denne liste vil UTF-8 og "
"de aktuelle standardkodninger for regionen altid blive brugt; afhængig af "
"brugerens region vil andre kodninger også blive prøvet."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
134

135
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:7
136 137
msgid "Width of an indentation step"
msgstr "Indrykningsbredde"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
138

139
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:8
140 141
msgid "The number of spaces to use for a single indent step"
msgstr "Antallet af mellemrum der skal bruges på en enkelt indrykning"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
142

143
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:9
144 145
msgid "Whether to indent using spaces or tabs"
msgstr "Om indrykning sker med mellemrum eller tabulator"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
146

147
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:10
148
msgid "If true, any new indentation will use spaces instead of tabs."
149 150
msgstr ""
"Hvis sand vil nye indrykninger bruge mellemrum i stedet for tabulatorer."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
151

152 153
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:11
#: ../meld/resources/ui/statusbar-menu.ui.h:1
154 155
msgid "Show line numbers"
msgstr "Vis linjenumre"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
156

157
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:12
158
msgid "If true, line numbers will be shown in the gutter of file comparisons."
159 160 161
msgstr ""
"Hvis sand vil linjenumre blive vist i filsammenligningers indvendige "
"margener."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
162

163
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:13
164 165
msgid "Highlight syntax"
msgstr "Syntaksfremhævning"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
166

167
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:14
168
msgid ""
169
"Whether to highlight syntax in comparisons. Because of Meld’s own color "
170 171
"highlighting, this is off by default."
msgstr ""
172 173
"Om syntaks skal fremhæves i sammenligninger. Pga. Melds egen "
"farvefremhævning er dette som standard slået fra."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
174

175
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:15
176 177
msgid "Color scheme to use for syntax highlighting"
msgstr "Farveskema til brug for syntaksfremhævning"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
178

179
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:16
180
msgid "Used by GtkSourceView to determine colors for syntax highlighting"
181 182
msgstr ""
"Bruges af GtkSourceView til at bestemme farver til fremhævning af syntaks"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
183

184
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:17
185 186
msgid "Displayed whitespace"
msgstr "Viste blanktegn"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
187

188
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:18
189
msgid ""
190 191
"Selector for individual whitespace character types to be shown. Possible "
"values are 'space', 'tab', 'newline' and 'nbsp'."
192
msgstr ""
193 194
"Hvilken type blanktegn skal vises. Mulige værdier er: “space”, “tab”, "
"“newline” og “nbsp”."
195

196
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:19
197 198
msgid "Wrap mode"
msgstr "Ombrydningstilstand"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
199

200
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:20
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
201
msgid ""
202 203 204
"Lines in file comparisons will be wrapped according to this setting, either "
"not at all ('none'), at any character ('char') or only at the end of words "
"('word')."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
205
msgstr ""
206
"Linjer i filsammenligninger vil blive ombrudt i henhold til denne "
207 208
"indstilling: overhovedet ikke (“none”), ved ethvert tegn (“char”) eller kun "
"efter et ord (“word”)."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
209

210 211
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:21
#: ../meld/resources/ui/statusbar-menu.ui.h:3
212 213
msgid "Highlight current line"
msgstr "Fremhæv den aktuelle linje"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
214

215
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:22
216
msgid ""
217 218 219 220
"If true, the line containing the cursor will be highlighted in file "
"comparisons."
msgstr ""
"Hvis sand vil linjen med markøren blive fremhævet i filsammenligninger."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
221

222
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:23
223 224
msgid "Use the system default monospace font"
msgstr "Brug systemets standardskrifttype med fast bredde"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
225

226
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:24
227 228
msgid ""
"If false, custom-font will be used instead of the system monospace font."
229 230 231
msgstr ""
"Hvis falsk vil en tilpasset skrifttype blive brugt i stedet for systemets "
"standardskrifttype med fast bredde."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
232

233
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:25
234 235
msgid "Custom font"
msgstr "Tilpasset skrifttype"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
236

237
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:26
238
msgid ""
239 240
"The custom font to use, stored as a string and parsed as a Pango font "
"description."
241
msgstr ""
242 243
"Den tilpassede skrifttype som skal bruges. Gemmes som en streng og fortolkes "
"som en Pango-skrifttypebeskrivelse."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
244

245
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:27
246 247
msgid "Ignore blank lines when comparing files"
msgstr "Ignorér tomme linjer, når filer sammenlignes"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
248

249
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:28
250 251
msgid ""
"If true, blank lines will be trimmed when highlighting changes between files."
252
msgstr ""
253 254
"Hvis sand vil tomme linjer blive beskåret, når ændringer mellem filer "
"fremhæves."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
255

256 257
# Brug det _normale systemredigeringsprogram
# Brug systemets _standardredigeringsprogram
258
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:29
259 260
msgid "Use the system default editor"
msgstr "Brug systemets standardredigeringsprogram"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
261

262
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:30
263
msgid ""
264 265
"If false, custom-editor-command will be used instead of the system editor "
"when opening files externally."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
266
msgstr ""
267
"Hvis falsk vil “custom-editor-command” blive brugt i stedet for systemets "
268
"redigeringsprogram, når filer åbnes eksternt."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
269

270
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:31
271 272
msgid "The custom editor launch command"
msgstr "Kommando til at starte brugerdefineret redigeringsprogram"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
273

274
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:32
275
msgid ""
276 277
"The command used to launch a custom editor. Some limited templating is "
"supported here; at the moment '{file}' and '{line}' are recognised tokens."
278
msgstr ""
279
"Kommandoen til at starte et brugerdefineret redigeringsprogram. Begrænset "
280
"brug af skabeloner understøttes; for øjeblikket kan “{file}” og “{line}” "
281
"bruges."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
282

283
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:33
284 285
msgid "Columns to display"
msgstr "Kolonner der skal vises"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
286

287
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:34
288 289 290
msgid ""
"List of column names in folder comparison and whether they should be "
"displayed."
291
msgstr "Liste over kolonnenavne i mappesammenligning og om de skal vises."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
292

293 294
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:35
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:25
295 296
msgid "Ignore symbolic links"
msgstr "Ignorér symbolske henvisninger"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
297

298
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:36
299
msgid ""
300 301
"If true, folder comparisons do not follow symbolic links when traversing the "
"folder tree."
302
msgstr ""
303 304
"Hvis sand vil mappesammenligninger ikke følge symbolske henvisninger, når "
"mappetræet gennemkrydses."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
305

306
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:37
307 308
msgid "Use shallow comparison"
msgstr "Brug overfladisk sammenligningen"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
309

310
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:38
311 312
msgid ""
"If true, folder comparisons compare files based solely on size and mtime, "
313 314
"considering files to be identical if their size and mtime match, and "
"different otherwise."
315
msgstr ""
316 317 318
"Hvis sand vil mappesammenligninger kun sammenligne filer baseret på "
"størrelse og mtime. Filer anses for at være identiske, hvis deres størrelse "
"og mtime matcher og ellers forskellige."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
319

320
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:39
321 322
msgid "File timestamp resolution"
msgstr "Filers tidsstempelopløsning"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
323

324
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:40
325
msgid ""
326
"When comparing based on mtime, this is the minimum difference in nanoseconds "
327
"between two files before they’re considered to have different mtimes. This "
328 329
"is useful when comparing files between filesystems with different timestamp "
"resolution."
330
msgstr ""
331 332 333 334
"Når sammenligninger er baseret på mtime, er dette den mindste forskel i "
"nanosekunder mellem to filer, før de anses for at have forskellige mtimes. "
"Dette er nyttigt, når der sammenlignes filer på tværs af filsystemer med "
"forskellig tidsstempelopløsning."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
335

336 337
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:41
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:22
338 339
msgid "Apply text filters during folder comparisons"
msgstr "Anvend tekstfiltre under mappesammenligninger"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
340

341
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:42
342
msgid ""
343 344 345
"If true, folder comparisons that compare file contents also apply active "
"text filters and the blank line trimming option, and ignore newline "
"differences."
346
msgstr ""
347 348 349
"Hvis sand vil mappesammenligninger, som sammenligner filindhold, også "
"anvende aktive tekstfiltre og beskære tomme linjer samt ignorere newline-"
"forskelle."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
350

351
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:43
352 353
msgid "File status filters"
msgstr "Filtre for filstatus"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
354

355
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:44
356 357
msgid "List of statuses used to filter visible files in folder comparison."
msgstr ""
358 359
"Oversigt over statusser brugt til at filtrere synlige filer i "
"mappesammenligninger."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
360

361
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:45
362 363
msgid "Show the version control console output"
msgstr "Vis konsoloutputtet for versionsstyring"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
364

365
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:46
366
msgid ""
367 368
"If true, a console output section will be shown in version control views, "
"showing the commands run for version control operations."
369
msgstr ""
370 371 372
"Hvis sand vil et konsoloutputafsnit blive vist i visninger af "
"versionsstyring, som viser de kommandoer, der køres for "
"versionsstyringshandlinger."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
373

374
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:47
375 376
msgid "Version control pane position"
msgstr "Rudeplacering af versionsstyring"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
377

378
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:48
379
msgid ""
380 381
"This is the height of the main version control tree when the console pane is "
"shown."
382
msgstr "Dette er højden på versionsstyringens hovedtræ, når konsolruden vises."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
383

384
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:49
385 386
msgid "Present version comparisons as left-local/right-remote"
msgstr "Nuværende versionssammenligninger som venstre-lokal/højre-fjern"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
387

388
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:50
389
msgid ""
390 391 392
"If true, version control comparisons will use a left-is-local, right-is-"
"remote scheme to determine what order to present files in panes. Otherwise, "
"a left-is-theirs, right-is-mine scheme is used."
393
msgstr ""
394 395 396
"Hvis sand vil sammenligning af versionsstyringer bruge et venstre-er-lokal/"
"højre-er-fjern-skema til at bestemme, i hvilken rækkefølge filer vises i "
"ruder. Ellers vil et venstre-er-deres/højre-er-min-skema blive anvendt."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
397

398
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:51
399 400
msgid "Order for files in three-way version control merge comparisons"
msgstr "Filrækkefølge i fletssammenligninger i trevejsversionsstyring"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
401

402
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:52
403 404
msgid ""
"Choices for file order are remote/merged/local and local/merged/remote. This "
405 406
"preference only affects three-way comparisons launched from the version "
"control view, so is used solely for merges/conflict resolution within Meld."
407
msgstr ""
408 409 410 411
"Muligheder for filrækkefølge er fjern/flettet/lokal og lokal/flettet/fjern. "
"Denne indstilling påvirker kun trevejssammenligninger, der startes fra "
"versionsstyringsvisningen, så den bruges kun til at løse sammenfletninger/"
"konflikter i Meld."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
412

413
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:53
414 415
msgid "Show margin in commit message editor"
msgstr "Vis margen i redigeringsprogram til commit-beskeder"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
416

417
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:54
418
msgid ""
419 420
"If true, a guide will be displayed to show what column the margin is at in "
"the version control commit message editor."
421
msgstr ""
422 423
"Hvis sand vil en hjælpelinje blive vist, som viser, hvilken kolonne margenen "
"er ved i redigeringsprogrammet til versionsstyringens commit-beskeder."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
424

425
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:55
426 427
msgid "Margin column in commit message editor"
msgstr "Margenkolonne i redigeringsprogram til commit-beskeder"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
428

429
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:56
430
msgid ""
431 432
"The column at which to show the margin in the version control commit message "
"editor."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
433
msgstr ""
434 435
"Den kolonne hvor margenen skal vises i redigeringsprogrammet til "
"versionsstyring af commit-beskeder."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
436

437
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:57
438 439 440
msgid "Automatically hard-wrap commit messages"
msgstr "Automatisk tvungen linjeskift i commit-beskeder"

441
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:58
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
442
msgid ""
443 444
"If true, the version control commit message editor will hard-wrap (i.e., "
"insert line breaks) at the commit margin before commit."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
445
msgstr ""
446 447
"Hvis sand vil redigeringsprogrammet til versionsstyring af commit-beskeder "
"indføre tvungen linjeskift ved commit-margen før commit."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
448

449
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:59
450 451 452
msgid "Version control status filters"
msgstr "Statusfiltre til versionsstyring"

453
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:60
454 455
msgid ""
"List of statuses used to filter visible files in version control comparison."
456 457 458 459
msgstr ""
"Oversigt over statusser anvendt til at filtrere synlige filer i "
"versionsstyringssammenligninger."

460
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:61
461 462 463
msgid "Filename-based filters"
msgstr "Filnavne-baserede filtre"

464
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:62
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
465
msgid ""
466 467
"List of predefined filename-based filters that, if active, will remove "
"matching files from a folder comparison."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
468
msgstr ""
469 470
"Oversigt over foruddefinerede filnavne-baserede filtre, som, hvis aktive, "
"vil fjerne matchende filer i en mappesammenligning."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
471

472
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:63
473 474
msgid "Text-based filters"
msgstr "Tekst-baserede filtre"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
475

476
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:64
477
msgid ""
478 479
"List of predefined text-based regex filters that, if active, will remove "
"text from being used in a file comparison. The text will still be displayed, "
480
"but won’t contribute to the comparison itself."
481
msgstr ""
482 483 484
"Oversigt over foruddefinerede tekst-baserede regex-filtre, som, hvis aktive, "
"vil forhindre at tekst bruges i en filsammenligning. Teksten vil stadig "
"blive vist, men vil ikke bidrage til selve sammenligningen."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
485

486 487 488
#: ../data/styles/meld-base.xml.h:1
msgid "Meld base scheme"
msgstr "Melds basisskema"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
489

490 491 492
#: ../data/styles/meld-base.xml.h:2
msgid "Base color scheme for Meld highlighting"
msgstr "Basisfarveskema for fremhævning i Meld"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
493

494 495 496
#: ../data/styles/meld-dark.xml.h:1
msgid "Meld dark scheme"
msgstr "Melds mørke skema"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
497

498 499 500
#: ../data/styles/meld-dark.xml.h:2
msgid "Dark color scheme for Meld highlighting"
msgstr "Mørkt farveskema for fremhævning i Meld"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
501

502 503 504 505
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:1
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Generelt"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
506

507 508 509 510
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:2
msgctxt "shortcut window"
msgid "New comparison"
msgstr "Ny sammenligning"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
511

512 513 514 515
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:3
msgctxt "shortcut window"
msgid "Close a comparison"
msgstr "Luk en sammenligning"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
516

517 518 519 520
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:4
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit Meld"
msgstr "Afslut Meld"
521

522 523 524 525
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:5
msgctxt "shortcut window"
msgid "Stop the current action"
msgstr "Stop den aktuelle handling"
526

527 528 529 530
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:6
msgctxt "shortcut window"
msgid "Refresh comparison"
msgstr "Opdatér sammenligningen"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
531

532 533 534 535
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:7
msgctxt "shortcut window"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Fuldskærm"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
536

537 538 539 540
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:8
msgctxt "shortcut window"
msgid "Tabs"
msgstr "Faneblade"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
541

542 543 544 545
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:9
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to previous tab"
msgstr "Gå til det forrige faneblad"
546

547 548 549 550
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:10
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to next tab"
msgstr "Gå til det næste faneblad"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
551

552 553 554 555
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:11
msgctxt "shortcut window"
msgid "Switch to tab"
msgstr "Skift til faneblad"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
556

557 558 559 560
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:12
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move tab left"
msgstr "Flyt fanebladet til venstre"
561

562 563 564 565
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move tab right"
msgstr "Flyt fanebladet til højre"
566

567 568 569 570
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:14
msgctxt "shortcut window"
msgid "Changes"
msgstr "Ændringer"
571

572 573 574 575
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:15
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to previous change"
msgstr "Gå til den forrige ændring"
576

577 578 579 580
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:16
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to next change"
msgstr "Gå til den næste ændring"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
581

582 583 584 585
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:17
msgctxt "shortcut window"
msgid "Editing"
msgstr "Redigering"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
586

587 588 589 590
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Undo"
msgstr "Fortryd"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
591

592 593 594 595
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:19
msgctxt "shortcut window"
msgid "Redo"
msgstr "Gentag"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
596

597 598 599 600
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:20
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cut"
msgstr "Klip"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
601

602 603 604 605
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:21
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy"
msgstr "Kopiér"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
606

607 608 609 610
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:22
msgctxt "shortcut window"
msgid "Paste"
msgstr "Indsæt"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
611

612 613 614 615
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:23
msgctxt "shortcut window"
msgid "Find"
msgstr "Find"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
616

617 618 619 620
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:24
msgctxt "shortcut window"
msgid "Find Next"
msgstr "Find næste"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
621

622 623 624 625
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Find Previous"
msgstr "Find forrige"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
626

627 628 629 630
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:26
msgctxt "shortcut window"
msgid "Replace"
msgstr "Erstat"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
631

632 633 634 635
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:27
msgctxt "shortcut window"
msgid "File comparison"
msgstr "Filsammenligning"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
636

637 638 639 640
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:28
msgctxt "shortcut window"
msgid "Save current file"
msgstr "Gem den aktuelle fil"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
641

642 643 644 645
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:29
msgctxt "shortcut window"
msgid "Save current file to new path"
msgstr "Gem den aktuelle fil et andet sted"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
646

647 648 649 650
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:30
msgctxt "shortcut window"
msgid "Save all files in comparison"
msgstr "Gem alle filer i sammenligningen"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
651

652 653 654 655
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:31
msgctxt "shortcut window"
msgid "Previous conflict"
msgstr "Forrige konflikt"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
656

657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777
#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Next conflict"
msgstr "Næste konflikt"

#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:33
msgctxt "shortcut window"
msgid "Push change to left"
msgstr "Skub ændringen til venstre"

#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:34
msgctxt "shortcut window"
msgid "Push change to right"
msgstr "Skub ændringen til højre"

#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:35
msgctxt "shortcut window"
msgid "Pull change from left"
msgstr "Træk ændringen fra venstre"

#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:36
msgctxt "shortcut window"
msgid "Pull change from right"
msgstr "Træk ændringen fra højre"

#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:37
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy change above left"
msgstr "Kopiér ændringen ovenfor til venstre"

#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy change below left"
msgstr "Kopiér ændringen nedenfor til venstre"

#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:39
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy change above right"
msgstr "Kopiér ændringen ovenfor til højre"

#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:40
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy change below right"
msgstr "Kopiér ændringen nedenfor til højre"

#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:41
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete change"
msgstr "Slet ændring"

#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:42
msgctxt "shortcut window"
msgid "Previous comparison pane"
msgstr "Forrige sammenligningsrude"

#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:43
msgctxt "shortcut window"
msgid "Next comparison pane"
msgstr "Næste sammenligningsrude"

#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:44
msgctxt "shortcut window"
msgid "Folder comparison"
msgstr "Mappesammenligning"

#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:45
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy to left"
msgstr "Kopiér til venstre"

#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy to right"
msgstr "Kopiér til højre"

#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:47
msgctxt "shortcut window"
msgid "Version control comparison"
msgstr "Versionsstyringssammenligning"

#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:48
msgctxt "shortcut window"
msgid "Commit to version control"
msgstr "Commit til versionsstyring"

#: ../meld/resources/gtk/help-overlay.ui.h:49
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show/hide console output"
msgstr "Vis/skjul konsoloutput"

#: ../meld/resources/gtk/menus.ui.h:1
msgid "_Preferences"
msgstr "_Indstillinger"

#: ../meld/resources/gtk/menus.ui.h:2
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"

#: ../meld/resources/gtk/menus.ui.h:3
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Tastaturgenveje"

#: ../meld/resources/gtk/menus.ui.h:4
msgid "_About"
msgstr "_Om"

#: ../meld/resources/gtk/menus.ui.h:5
msgid "_Quit"
msgstr "_Afslut"

#: ../meld/resources/ui/about-dialog.ui.h:1
msgid "About Meld"
msgstr "Om Meld"

#: ../meld/resources/ui/about-dialog.ui.h:2
msgid ""
"Copyright © 2002-2009 Stephen Kennedy\n"
"Copyright © 2009-2017 Kai Willadsen"
msgstr ""
"Ophavsret © 2002-2009 Stephen Kennedy\n"
"Ophavsret © 2009-2017 Kai Willadsen"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
778

779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790
#: ../meld/resources/ui/about-dialog.ui.h:4
msgid "Website"
msgstr "Websted"

#: ../meld/resources/ui/about-dialog.ui.h:5
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Joe Hansen, 2010, 2011.\n"
"Alan Mortensen, 2016, 2017.\n"
"\n"
"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
791

792 793
#: ../meld/resources/ui/column-list.ui.h:1
#: ../meld/resources/ui/filter-list.ui.h:1
794 795
msgid "Active"
msgstr "Aktiv"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
796

797
#: ../meld/resources/ui/column-list.ui.h:2
798 799
msgid "Column Name"
msgstr "Kolonnenavn"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
800

801 802 803
#: ../meld/resources/ui/column-list.ui.h:3
#: ../meld/resources/ui/filter-list.ui.h:7 ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:11
#: ../meld/vcview.py:694
804 805
msgid "_Remove"
msgstr "_Fjern"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
806

807 808
#: ../meld/resources/ui/column-list.ui.h:4
#: ../meld/resources/ui/filter-list.ui.h:8
809 810
msgid "Move item up"
msgstr "Flyt element op"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
811

812 813
#: ../meld/resources/ui/column-list.ui.h:5
#: ../meld/resources/ui/filter-list.ui.h:9
814 815
msgid "Move _Up"
msgstr "Flyt _op"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
816

817 818
#: ../meld/resources/ui/column-list.ui.h:6
#: ../meld/resources/ui/filter-list.ui.h:10
819 820
msgid "Move item down"
msgstr "Flyt element ned"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
821

822 823
#: ../meld/resources/ui/column-list.ui.h:7
#: ../meld/resources/ui/filter-list.ui.h:11
824 825
msgid "Move _Down"
msgstr "Flyt _ned"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
826

827 828 829
#: ../meld/resources/ui/commit-dialog.ui.h:1
msgid "Commit"
msgstr "Commit"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
830

831 832 833
#: ../meld/resources/ui/commit-dialog.ui.h:2
msgid "Commit Files"
msgstr "Commit filer"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
834

835 836 837
#: ../meld/resources/ui/commit-dialog.ui.h:3
msgid "Log Message"
msgstr "Logbesked"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
838

839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886
# logpunkter?, logindgange?
#: ../meld/resources/ui/commit-dialog.ui.h:4
msgid "Previous logs:"
msgstr "Forrige logge:"

#: ../meld/resources/ui/commit-dialog.ui.h:5
msgid "Co_mmit"
msgstr "Co_mmit"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:1 ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:1
msgid "_Compare"
msgstr "_Sammenlign"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:2 ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:2
msgid "Compare selected files"
msgstr "Sammenlign de valgte filer"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:3
msgid "Collapse Recursively"
msgstr "Fold sammen rekursivt"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:4
msgid "Collapse selected folder and all subfolders"
msgstr "Fold den valgte mappe og alle undermapperne sammen"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:5
msgid "Expand Recursively"
msgstr "Udfold rekursivt"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:6
msgid "Expand selected folder and all subfolders"
msgstr "Udfold den valgte mappe og alle undermapperne"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:7
msgid "Copy to _Left"
msgstr "Kopiér til _venstre"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:8
msgid "Copy to left"
msgstr "Kopiér til venstre"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:9
msgid "Copy to _Right"
msgstr "Kopiér til _højre"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:10
msgid "Copy to right"
msgstr "Kopiér til højre"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
887

888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945
#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:11
msgid "Delete selected"
msgstr "Slet det valgte"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:12 ../meld/dirdiff.py:959
#: ../meld/filediff.py:1601
msgid "Hide"
msgstr "Skjul"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:13
msgid "Hide selected"
msgstr "Skjul det valgte"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:14
msgid "Ignore Filename Case"
msgstr "Ignorér store/små bogstaver i filnavne"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:15
msgid ""
"Consider differently-cased filenames that are otherwise-identical to be the "
"same"
msgstr ""
"Anse filnavne med forskelle i store/små bogstaver, men ellers er identiske, "
"som værende ens"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:16
msgid "Same"
msgstr "Ens"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:17
msgid "Show identical"
msgstr "Vis ens"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:18
msgid "New"
msgstr "Ny"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:19
msgid "Show new"
msgstr "Vis ny"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:20 ../meld/vc/_vc.py:77
msgid "Modified"
msgstr "Ændret"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:21
msgid "Show modified"
msgstr "Vis ændret"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:22
msgid "Filters"
msgstr "Filtre"

#: ../meld/resources/ui/dirdiff.ui.h:23
msgid "Set active filters"
msgstr "Angiv aktivt filter"

#: ../meld/resources/ui/encoding-selector.ui.h:1
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
946 947 948
msgid "Search text encoding…"
msgstr "Søg tekstkodning …"

949
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:1
950
msgid "Format as Patch…"
951
msgstr "Formatér som rettelse (patch) …"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
952

953
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:2
954 955
msgid "Create a patch using differences between files"
msgstr "Opret en rettelse (patch) ud fra forskelle mellem filer"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
956

957
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:3
958 959
msgid "Save A_ll"
msgstr "Gem a_lle"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
960

961
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:4
962 963
msgid "Save all files in the current comparison"
msgstr "Gem alle filer i den aktuelle sammenligning"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
964

965
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:5
966 967
msgid "Revert files to their saved versions"
msgstr "Tilbagefør filer til deres gemte versioner"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
968

969
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:6
970 971
msgid "Add Synchronization Point"
msgstr "Tilføj synkroniseringspunkt"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
972

973
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:7
974 975
msgid "Add a synchronization point for changes between files"
msgstr "Tilføj et synkroniseringspunkt for ændringer mellem filer"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
976

977
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:8
978 979
msgid "Clear Synchronization Points"
msgstr "Ryd synkroniseringspunkter"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
980

981
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:9
982 983
msgid "Clear sychronization points for changes between files"
msgstr "Ryd synkroniseringspunkter for ændringer mellem filer"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
984

985
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:10
986
msgid "Previous Conflict"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
987 988
msgstr "Forrige konflikt"

989
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:11
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
990 991 992
msgid "Go to the previous conflict"
msgstr "Gå til den forrige konflikt"

993
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:12
994
msgid "Next Conflict"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
995 996
msgstr "Næste konflikt"

997
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:13
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
998 999 1000
msgid "Go to the next conflict"
msgstr "Gå til den næste konflikt"

1001
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:14
1002
msgid "Push to Left"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1003 1004
msgstr "Skub til venstre"

1005
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:15
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1006 1007 1008
msgid "Push current change to the left"
msgstr "Skub aktuel ændring til venstre"

1009
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:16
1010
msgid "Push to Right"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1011 1012
msgstr "Skub til højre"

1013
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:17
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1014 1015 1016
msgid "Push current change to the right"
msgstr "Skub aktuel ændring til højre"

1017
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:18
1018
msgid "Pull from Left"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1019 1020
msgstr "Træk fra venstre"

1021
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:19
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1022 1023 1024
msgid "Pull change from the left"
msgstr "Træk ændring fra venstre"

1025
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:20
1026
msgid "Pull from Right"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1027 1028
msgstr "Træk fra højre"

1029
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:21
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1030 1031 1032
msgid "Pull change from the right"
msgstr "Træk ændring fra højre"

1033
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:22
1034 1035
msgid "Copy Above Left"
msgstr "Kopiér ovenfor til venstre"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1036

1037
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:23
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1038
msgid "Copy change above the left chunk"
1039
msgstr "Kopiér ændring over det store venstre stykke"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1040

1041
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:24
1042 1043
msgid "Copy Below Left"
msgstr "Kopiér nedenfor til venstre"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1044

1045
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:25
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1046
msgid "Copy change below the left chunk"
1047
msgstr "Kopiér ændring nedenunder det store venstre stykke"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1048

1049
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:26
1050 1051
msgid "Copy Above Right"
msgstr "Kopiér ovenfor til højre"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1052

1053
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:27
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1054
msgid "Copy change above the right chunk"
1055
msgstr "Kopiér ændring over det store højre stykke"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1056

1057
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:28
1058 1059
msgid "Copy Below Right"
msgstr "Kopiér nedenfor til højre"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1060

1061
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:29
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1062
msgid "Copy change below the right chunk"
1063
msgstr "Kopiér ændring nedenunder det store højre stykke"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1064

1065
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:30
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1066 1067 1068
msgid "Delete"
msgstr "Slet"

1069
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:31
1070 1071 1072
msgid "Delete change"
msgstr "Slet ændring"

1073
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:32
1074 1075 1076
msgid "Merge All from Left"
msgstr "Flet alle fra venstre"

1077
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:33
1078 1079 1080
msgid "Merge all non-conflicting changes from the left"
msgstr "Flet alle ændringer, der ikke er i konflikt, fra venstre"

1081
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:34
1082 1083 1084
msgid "Merge All from Right"
msgstr "Flet alle fra højre"

1085
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:35
1086 1087 1088
msgid "Merge all non-conflicting changes from the right"
msgstr "Flet alle ændringer, der ikke er i konflikt, fra højre"

1089
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:36
1090 1091 1092
msgid "Merge All"
msgstr "Flet alle"

1093
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:37
1094
msgid "Merge all non-conflicting changes from left and right panes"
1095 1096
msgstr ""
"Flet alle ændringer, der ikke er i konflikt, fra venstre og højre ruder"
1097

1098
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:38
1099 1100 1101
msgid "Previous Pane"
msgstr "Forrige rude"

1102
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:39
1103 1104 1105
msgid "Move keyboard focus to the previous document in this comparison"
msgstr "Flyt tastaturets fokus til det forrige dokument i denne sammenligning"

1106
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:40
1107 1108 1109
msgid "Next Pane"
msgstr "Næste rude"

1110
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:41
1111 1112 1113
msgid "Move keyboard focus to the next document in this comparison"
msgstr "Flyt tastaturets fokus til det næste dokument i denne sammenligning"

1114
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:42
1115 1116 1117
msgid "Lock Scrolling"
msgstr "Lås rulning"

1118
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:43
1119 1120 1121
msgid "Lock scrolling of all panes"
msgstr "Lås rulning i alle ruder"

1122
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:44
1123
msgid ""
1124 1125
"This file can not be written to. You may click here to unlock this file and "
"make changes anyway, but these changes must be saved to a new file."
1126
msgstr ""
1127 1128
"Der kan ikke skrives til denne fil. Du kan klikke her for at låse filen op "
"og alligevel foretage ændringer, men ændringerne skal gemmes til en ny fil."
1129

1130
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:45
1131 1132 1133
msgid "File 3"
msgstr "Fil 3"

1134
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:46
1135 1136 1137
msgid "File 2"
msgstr "Fil 2"

1138
#: ../meld/resources/ui/filediff.ui.h:47
1139 1140 1141
msgid "File 1"
msgstr "Fil 1"

1142 1143 1144 1145 1146
#. Create icon and filename CellRenderer
#: ../meld/resources/ui/filter-list.ui.h:2 ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:30
#: ../meld/dirdiff.py:455
msgid "Name"
msgstr "Navn"
1147

1148 1149 1150
#: ../meld/resources/ui/filter-list.ui.h:3
msgid "Pattern"
msgstr "Mønster"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1151

1152 1153 1154
#: ../meld/resources/ui/filter-list.ui.h:4
msgid "Add new filter"
msgstr "Tilføj nyt filter"
1155

1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165
#: ../meld/resources/ui/filter-list.ui.h:5 ../meld/resources/ui/vcview.ui.h:9
msgid "_Add"
msgstr "_Tilføj"

#: ../meld/resources/ui/filter-list.ui.h:6
msgid "Remove selected filter"
msgstr "Fjern det valgte filter"

#: ../meld/resources/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:1041
#: ../meld/iohelpers.py:113
1166 1167 1168
msgid "_Replace"
msgstr "_Erstat"

1169
#: ../meld/resources/ui/findbar.ui.h:2
1170 1171 1172
msgid "Replace _All"
msgstr "Erstat _alle"

1173
#: ../meld/resources/ui/findbar.ui.h:3
1174 1175 1176
msgid "_Previous"
msgstr "_Forrige"

1177
#: ../meld/resources/ui/findbar.ui.h:4
1178 1179 1180
msgid "_Next"
msgstr "_Næste"

1181
#: ../meld/resources/ui/findbar.ui.h:5
1182 1183 1184
msgid "Find:"
msgstr "Find:"

1185
#: ../meld/resources/ui/findbar.ui.h:6
1186 1187 1188
msgid "Replace _with:"
msgstr "Erstat _med:"

1189
#: ../meld/resources/ui/findbar.ui.h:7
1190 1191 1192
msgid "_Match case"
msgstr "_Forskel på store/små bogstaver"

1193
#: ../meld/resources/ui/findbar.ui.h:8
1194 1195 1196
msgid "Who_le word"
msgstr "_Hele ord"

1197
#: ../meld/resources/ui/findbar.ui.h:9
1198 1199 1200
msgid "Regular e_xpression"
msgstr "Regulært _udtryk"

1201
#: ../meld/resources/ui/findbar.ui.h:10
1202 1203 1204
msgid "Wrapped"
msgstr "Ombrudt"

1205
#: ../meld/resources/ui/language-selector.ui.h:1
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1206 1207 1208
msgid "Search highlight mode…"
msgstr "Tilstand for søgefremhævelse …"

1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273
#: ../meld/resources/ui/new-diff-tab.ui.h:1 ../meld/meldwindow.py:532
#: ../meld/newdifftab.py:53
msgid "New comparison"
msgstr "Ny sammenligning"

# Sammenligning af _filer
#: ../meld/resources/ui/new-diff-tab.ui.h:2
msgid "File comparison"
msgstr "Filsammenligning"

# Sammenligning af _mapper
#: ../meld/resources/ui/new-diff-tab.ui.h:3
msgid "Directory comparison"
msgstr "Mappesammenligning"

#: ../meld/resources/ui/new-diff-tab.ui.h:4
msgid "Version control view"
msgstr "Visning af versionsstyring"

# Sammenligning af _filer
#: ../meld/resources/ui/new-diff-tab.ui.h:5
msgid "_3-way comparison"
msgstr "_Trevejssammenligning"

#: ../meld/resources/ui/new-diff-tab.ui.h:6
msgid "Select Third File"
msgstr "Vælg den 3. fil"

#: ../meld/resources/ui/new-diff-tab.ui.h:7
msgid "Select Second File"
msgstr "Vælg den 2. fil"

#: ../meld/resources/ui/new-diff-tab.ui.h:8
msgid "Select First File"
msgstr "Vælg den 1. fil"

#: ../meld/resources/ui/new-diff-tab.ui.h:9
msgid "Select First Folder"
msgstr "Vælg den 1. mappe"

#: ../meld/resources/ui/new-diff-tab.ui.h:10
msgid "Select Second Folder"
msgstr "Vælg den 2. mappe"

#: ../meld/resources/ui/new-diff-tab.ui.h:11
msgid "Select Third Folder"
msgstr "Vælg den 3. mappe"

#: ../meld/resources/ui/new-diff-tab.ui.h:12
msgid "Select A Version-Controlled Folder"
msgstr "Vælg en versionsstyret mappe"

#: ../meld/resources/ui/new-diff-tab.ui.h:13
msgid "_Blank comparison"
msgstr "_Tom sammenligning"

#: ../meld/resources/ui/new-diff-tab.ui.h:14
msgid "C_ompare"
msgstr "_Sammenlign"

#: ../meld/resources/ui/notebook-label.ui.h:1
msgid "Close Tab"
msgstr "Luk faneblad"

#: ../meld/resources/ui/patch-dialog.ui.h:1
1274 1275 1276
msgid "Format as Patch"
msgstr "Formatér som rettelse (patch)"

1277
#: ../meld/resources/ui/patch-dialog.ui.h:2
1278 1279 1280
msgid "Copy to Clipboard"
msgstr "Kopiér til udklipsholderen"

1281
#: ../meld/resources/ui/patch-dialog.ui.h:3 ../meld/patchdialog.py:165
1282 1283 1284
msgid "Save Patch"
msgstr "Gem rettelse (patch)"

1285
#: ../meld/resources/ui/patch-dialog.ui.h:4
1286 1287 1288
msgid "Use differences between:"
msgstr "Brug forskelle mellem:"

1289
#: ../meld/resources/ui/patch-dialog.ui.h:5
1290 1291 1292
msgid "Left and middle panes"
msgstr "Ruder til venstre og i midten"

1293
#: ../meld/resources/ui/patch-dialog.ui.h:6
1294 1295 1296
msgid "Middle and right panes"
msgstr "Ruder i midten og til højre"

1297
#: ../meld/resources/ui/patch-dialog.ui.h:7
1298 1299 1300
msgid "_Reverse patch direction"
msgstr "_Modsat rettelsesretning"

1301 1302 1303
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:1
msgid "Preferences"
msgstr "Indstillinger"
1304

1305
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:2
1306 1307 1308
msgid "Font"
msgstr "Skrifttype"

1309
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:3
1310 1311 1312 1313
msgid "_Use the system fixed width font"
msgstr "_Brug systemets standardskrifttype med fast bredde"

# Det er ikke det eksterne redigeringsprogram, men internt i Meld.
1314
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:4
1315 1316 1317
msgid "_Editor font:"
msgstr "_Skrifttype for redigering:"

1318 1319 1320
#. TRANSLATORS: This is the status bar label for a group of settings,
#. such as text wrapping, show line numbers, whitespace, etc.
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:5 ../meld/ui/statusbar.py:282
1321 1322 1323
msgid "Display"
msgstr "Skærm"

1324
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:6
1325 1326 1327
msgid "_Tab width:"
msgstr "_Bredde på tabulator:"

1328
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:7
1329 1330 1331
msgid "_Insert spaces instead of tabs"
msgstr "_Indsæt mellemrum i stedet for tabulator"

1332
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:8
1333 1334 1335
msgid "Enable text _wrapping"
msgstr "Aktivér _tekstombrydning"

1336
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:9
1337 1338 1339
msgid "Do not _split words over two lines"
msgstr "_Opdel ikke ord over to linjer"

1340
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:10
1341 1342 1343
msgid "Highlight _current line"
msgstr "Fremhæv _aktuelle linje"

1344
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:11
1345 1346 1347
msgid "Show _line numbers"
msgstr "Vis _linjenumre"

1348
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:12
1349 1350 1351
msgid "Show w_hitespace"
msgstr "Vis _blanktegn"

1352
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:13
1353 1354 1355
msgid "Use s_yntax highlighting"
msgstr "Brug _syntaksfremhævning"

1356
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:14
1357 1358 1359
msgid "Syntax highlighting color scheme:"
msgstr "Farveskema for syntaksfremhævning:"

1360
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:15
1361 1362 1363 1364 1365
msgid "External Editor"
msgstr "Eksternt redigeringsprogram"

# Brug det _normale systemredigeringsprogram
# Brug systemets _standardredigeringsprogram
1366
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:16
1367 1368 1369
msgid "Use _default system editor"
msgstr "Brug det _normale systemredigeringsprogram"

1370
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:17
1371 1372 1373
msgid "Edito_r command:"
msgstr "_Kommando for redigeringsprogram:"

1374
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:18
1375 1376 1377
msgid "Editor"
msgstr "Redigeringsprogram"

1378
#: ../meld/resources/ui/preferences.ui.h:19
1379 1380 1381
msgid "Shallow Comparison"
msgstr "Overfladisk sammenligning"
<