da.po 70.4 KB
Newer Older
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1
# Danish translation for meld.
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
2
# Copyright (C) 2018 meld & nedenstående oversættere.
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
3
# This file is distributed under the same license as the meld package.
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
4
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010, 2011, 2018.
5
# Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>, 2016, 2018.
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
6 7
#
# merge -> flet (sammenføj er til versionstyringskommandoer)
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
8 9
# pane -> rude
# reverse -> modsat (omvend, reverter)
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
10 11 12 13 14 15 16 17 18
# vc -> versionsstyring
# version control -> versionsstyring
#
# Bug 636320 er oprettet
# følg op på "Previous Logs"
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: meld master\n"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
19
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/meld/issues\n"
20 21 22
"POT-Creation-Date: 2018-10-27 22:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-28 16:07+0100\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
23
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
24
"Language: da\n"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
25 26 27 28
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
29
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
30

31
#: ../bin/meld:194
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
32 33 34
msgid "Cannot import: "
msgstr "Kan ikke importere: "

35
#: ../bin/meld:197
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
36 37 38 39
#, c-format
msgid "Meld requires %s or higher."
msgstr "Meld kræver %s eller højere."

40
#: ../bin/meld:243
41 42
#, c-format
msgid ""
43
"Couldn’t load Meld-specific CSS (%s)\n"
44 45 46 47 48
"%s"
msgstr ""
"Kunne ikke indlæse det Meld-specifikke CSS (%s)\n"
"%s"

49 50
#: ../data/org.gnome.meld.desktop.in.h:1
#: ../data/org.gnome.meld.appdata.xml.in.h:1 ../data/ui/meldapp.ui.h:1
51 52
msgid "Meld"
msgstr "Meld"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
53 54

# Jeg synes også "Diff-viser" kan gå an. (Torben)
55
#: ../data/org.gnome.meld.desktop.in.h:2
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
56 57 58
msgid "Diff Viewer"
msgstr "Diff-fremviser"

59
#: ../data/org.gnome.meld.desktop.in.h:3
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
60 61 62
msgid "Meld Diff Viewer"
msgstr "Meld - diff-fremviser"

63 64
#: ../data/org.gnome.meld.desktop.in.h:4
#: ../data/org.gnome.meld.appdata.xml.in.h:2
65 66
msgid "Compare and merge your files"
msgstr "Sammenlign og flet dine filer"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
67

68
#. TRANSLATORS: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
69
#: ../data/org.gnome.meld.desktop.in.h:6
70 71
msgid "diff;merge;"
msgstr "diff;flet;"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
72

73
#: ../data/org.gnome.meld.appdata.xml.in.h:3
74
msgid ""
75 76 77 78
"Meld is a visual diff and merge tool targeted at developers. Meld helps you "
"compare files, directories, and version controlled projects. It provides "
"two- and three-way comparison of both files and directories, and supports "
"many version control systems including Git, Mercurial, Bazaar and Subversion."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
79
msgstr ""
80 81 82 83 84
"Meld er et visuelt værktøj til diff og flet, som er rettet mod udviklere. "
"Meld hjælper dig med at sammenligne filer, mapper og versionsstyrede "
"projekter. Der er to- og trevejssammenligning af både filer og mapper, og "
"mange versionsstyringssystemer, bl.a. Git, Mercurial, Bazaar og Subversion, "
"er understøttede."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
85

86
#: ../data/org.gnome.meld.appdata.xml.in.h:4
87
msgid ""
88 89
"Meld helps you review code changes, understand patches, and makes enormous "
"merge conflicts slightly less painful."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
90
msgstr ""
91 92
"Meld hjælper dig med at gennemgå kodeændringer, forstå rettelser (patches) "
"og gør enorme flettekonflikter mindre besværlige."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
93

94
#: ../data/org.gnome.meld.appdata.xml.in.h:5
95 96
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME-projektet"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
97

98
#: ../data/mime/org.gnome.meld.xml.in.h:1
99 100
msgid "Meld comparison description"
msgstr "Meld-sammenligningsbeskrivelse"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
101

102 103 104
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:1
msgid "Default window width"
msgstr "Vinduets standardbredde"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
105

106 107 108
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:2
msgid "Default window height"
msgstr "Vinduets standardhøjde"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
109

110 111 112
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:3
msgid "Default window maximised state"
msgstr "Maksimeret-tilstand for standardvinduet"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
113

114 115 116
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:4
msgid "Default window fullscreen state"
msgstr "Fuldskærmstilstand for standardvinduet"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
117

118 119 120
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:5
msgid "Show toolbar"
msgstr "Vis værktøjsbjælken"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
121

122 123 124
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:6
msgid "If true, the window toolbar is visible."
msgstr "Hvis sand er vinduets værktøjsbjælke synlig."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
125

126 127 128
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:7
msgid "Show statusbar"
msgstr "Vis statusbjælke"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
129

130 131 132 133 134 135 136 137 138
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:8
msgid "If true, the window statusbar is visible."
msgstr "Hvis sand er vinduets statujsbjælke synlig."

#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:9
msgid "Additional automatically detected text encodings"
msgstr "Yderligere automatisk fundne tekstkodninger"

#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:10
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
139
msgid ""
140 141 142
"Meld will use these text encodings to try to decode loaded text files before "
"trying any other encodings. In addition to the encodings in this list, UTF-8 "
"and the current locale-default encoding will always be used; other encodings "
143
"may also be tried, depending on the user’s locale."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
144
msgstr ""
145 146 147 148
"Meld bruger disse tekstkodninger til at prøve at afkode indlæste tekstfiler, "
"før andre kodninger prøves. Ud over kodningerne på denne liste vil UTF-8 og "
"de aktuelle standardkodninger for regionen altid blive brugt; afhængig af "
"brugerens region vil andre kodninger også blive prøvet."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
149

150 151 152
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:11
msgid "Width of an indentation step"
msgstr "Indrykningsbredde"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
153

154 155 156
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:12
msgid "The number of spaces to use for a single indent step"
msgstr "Antallet af mellemrum der skal bruges på en enkelt indrykning"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
157

158 159 160
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:13
msgid "Whether to indent using spaces or tabs"
msgstr "Om indrykning sker med mellemrum eller tabulator"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
161

162 163
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:14
msgid "If true, any new indentation will use spaces instead of tabs."
164 165
msgstr ""
"Hvis sand vil nye indrykninger bruge mellemrum i stedet for tabulatorer."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
166

167 168 169
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:15
msgid "Show line numbers"
msgstr "Vis linjenumre"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
170

171 172
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:16
msgid "If true, line numbers will be shown in the gutter of file comparisons."
173 174 175
msgstr ""
"Hvis sand vil linjenumre blive vist i filsammenligningers indvendige "
"margener."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
176

177 178 179
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:17
msgid "Highlight syntax"
msgstr "Syntaksfremhævning"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
180

181 182
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:18
msgid ""
183
"Whether to highlight syntax in comparisons. Because of Meld’s own color "
184 185
"highlighting, this is off by default."
msgstr ""
186 187
"Om syntaks skal fremhæves i sammenligninger. Pga. Melds egen "
"farvefremhævning er dette som standard slået fra."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
188

189 190 191
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:19
msgid "Color scheme to use for syntax highlighting"
msgstr "Farveskema til brug for syntaksfremhævning"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
192

193 194
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:20
msgid "Used by GtkSourceView to determine colors for syntax highlighting"
195 196
msgstr ""
"Bruges af GtkSourceView til at bestemme farver til fremhævning af syntaks"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
197

198 199 200
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:21
msgid "Displayed whitespace"
msgstr "Viste blanktegn"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
201

202 203
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:22
msgid ""
204 205
"Selector for individual whitespace character types to be shown. Possible "
"values are 'space', 'tab', 'newline' and 'nbsp'."
206
msgstr ""
207 208
"Hvilken type blanktegn skal vises. Mulige værdier er: “space”, “tab”, "
"“newline” og “nbsp”."
209 210 211 212

#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:23
msgid "Wrap mode"
msgstr "Ombrydningstilstand"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
213

214
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:24
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
215
msgid ""
216 217 218
"Lines in file comparisons will be wrapped according to this setting, either "
"not at all ('none'), at any character ('char') or only at the end of words "
"('word')."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
219
msgstr ""
220
"Linjer i filsammenligninger vil blive ombrudt i henhold til denne "
221 222
"indstilling: overhovedet ikke (“none”), ved ethvert tegn (“char”) eller kun "
"efter et ord (“word”)."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
223

224 225 226
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:25
msgid "Highlight current line"
msgstr "Fremhæv den aktuelle linje"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
227

228 229
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:26
msgid ""
230 231 232 233
"If true, the line containing the cursor will be highlighted in file "
"comparisons."
msgstr ""
"Hvis sand vil linjen med markøren blive fremhævet i filsammenligninger."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
234

235 236 237
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:27
msgid "Use the system default monospace font"
msgstr "Brug systemets standardskrifttype med fast bredde"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
238

239
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:28
240 241
msgid ""
"If false, custom-font will be used instead of the system monospace font."
242 243 244
msgstr ""
"Hvis falsk vil en tilpasset skrifttype blive brugt i stedet for systemets "
"standardskrifttype med fast bredde."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
245

246 247 248
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:29
msgid "Custom font"
msgstr "Tilpasset skrifttype"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
249

250 251
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:30
msgid ""
252 253
"The custom font to use, stored as a string and parsed as a Pango font "
"description."
254
msgstr ""
255 256
"Den tilpassede skrifttype som skal bruges. Gemmes som en streng og fortolkes "
"som en Pango-skrifttypebeskrivelse."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
257

258 259 260
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:31
msgid "Ignore blank lines when comparing files"
msgstr "Ignorér tomme linjer, når filer sammenlignes"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
261

262
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:32
263 264
msgid ""
"If true, blank lines will be trimmed when highlighting changes between files."
265
msgstr ""
266 267
"Hvis sand vil tomme linjer blive beskåret, når ændringer mellem filer "
"fremhæves."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
268

269 270 271 272 273
# Brug det _normale systemredigeringsprogram
# Brug systemets _standardredigeringsprogram
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:33
msgid "Use the system default editor"
msgstr "Brug systemets standardredigeringsprogram"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
274

275 276
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:34
msgid ""
277 278
"If false, custom-editor-command will be used instead of the system editor "
"when opening files externally."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
279
msgstr ""
280
"Hvis falsk vil “custom-editor-command” blive brugt i stedet for systemets "
281
"redigeringsprogram, når filer åbnes eksternt."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
282

283 284 285
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:35
msgid "The custom editor launch command"
msgstr "Kommando til at starte brugerdefineret redigeringsprogram"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
286

287 288
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:36
msgid ""
289 290
"The command used to launch a custom editor. Some limited templating is "
"supported here; at the moment '{file}' and '{line}' are recognised tokens."
291
msgstr ""
292
"Kommandoen til at starte et brugerdefineret redigeringsprogram. Begrænset "
293
"brug af skabeloner understøttes; for øjeblikket kan “{file}” og “{line}” "
294
"bruges."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
295

296 297 298
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:37
msgid "Columns to display"
msgstr "Kolonner der skal vises"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
299

300
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:38
301 302 303
msgid ""
"List of column names in folder comparison and whether they should be "
"displayed."
304
msgstr "Liste over kolonnenavne i mappesammenligning og om de skal vises."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
305

306
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:39 ../data/ui/preferences.ui.h:25
307 308
msgid "Ignore symbolic links"
msgstr "Ignorér symbolske henvisninger"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
309

310 311
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:40
msgid ""
312 313
"If true, folder comparisons do not follow symbolic links when traversing the "
"folder tree."
314
msgstr ""
315 316
"Hvis sand vil mappesammenligninger ikke følge symbolske henvisninger, når "
"mappetræet gennemkrydses."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
317

318 319 320
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:41
msgid "Use shallow comparison"
msgstr "Brug overfladisk sammenligningen"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
321

322 323 324
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:42
msgid ""
"If true, folder comparisons compare files based solely on size and mtime, "
325 326
"considering files to be identical if their size and mtime match, and "
"different otherwise."
327
msgstr ""
328 329 330
"Hvis sand vil mappesammenligninger kun sammenligne filer baseret på "
"størrelse og mtime. Filer anses for at være identiske, hvis deres størrelse "
"og mtime matcher og ellers forskellige."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
331

332 333 334
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:43
msgid "File timestamp resolution"
msgstr "Filers tidsstempelopløsning"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
335

336 337
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:44
msgid ""
338
"When comparing based on mtime, this is the minimum difference in nanoseconds "
339
"between two files before they’re considered to have different mtimes. This "
340 341
"is useful when comparing files between filesystems with different timestamp "
"resolution."
342
msgstr ""
343 344 345 346
"Når sammenligninger er baseret på mtime, er dette den mindste forskel i "
"nanosekunder mellem to filer, før de anses for at have forskellige mtimes. "
"Dette er nyttigt, når der sammenlignes filer på tværs af filsystemer med "
"forskellig tidsstempelopløsning."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
347

348
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:45 ../data/ui/preferences.ui.h:22
349 350
msgid "Apply text filters during folder comparisons"
msgstr "Anvend tekstfiltre under mappesammenligninger"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
351

352 353
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:46
msgid ""
354 355 356
"If true, folder comparisons that compare file contents also apply active "
"text filters and the blank line trimming option, and ignore newline "
"differences."
357
msgstr ""
358 359 360
"Hvis sand vil mappesammenligninger, som sammenligner filindhold, også "
"anvende aktive tekstfiltre og beskære tomme linjer samt ignorere newline-"
"forskelle."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
361

362 363 364
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:47
msgid "File status filters"
msgstr "Filtre for filstatus"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
365

366 367 368
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:48
msgid "List of statuses used to filter visible files in folder comparison."
msgstr ""
369 370
"Oversigt over statusser brugt til at filtrere synlige filer i "
"mappesammenligninger."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
371

372 373 374
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:49
msgid "Show the version control console output"
msgstr "Vis konsoloutputtet for versionsstyring"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
375

376 377
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:50
msgid ""
378 379
"If true, a console output section will be shown in version control views, "
"showing the commands run for version control operations."
380
msgstr ""
381 382 383
"Hvis sand vil et konsoloutputafsnit blive vist i visninger af "
"versionsstyring, som viser de kommandoer, der køres for "
"versionsstyringshandlinger."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
384

385 386 387
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:51
msgid "Version control pane position"
msgstr "Rudeplacering af versionsstyring"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
388

389 390
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:52
msgid ""
391 392
"This is the height of the main version control tree when the console pane is "
"shown."
393
msgstr "Dette er højden på versionsstyringens hovedtræ, når konsolruden vises."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
394

395 396 397
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:53
msgid "Present version comparisons as left-local/right-remote"
msgstr "Nuværende versionssammenligninger som venstre-lokal/højre-fjern"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
398

399 400
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:54
msgid ""
401 402 403
"If true, version control comparisons will use a left-is-local, right-is-"
"remote scheme to determine what order to present files in panes. Otherwise, "
"a left-is-theirs, right-is-mine scheme is used."
404
msgstr ""
405 406 407
"Hvis sand vil sammenligning af versionsstyringer bruge et venstre-er-lokal/"
"højre-er-fjern-skema til at bestemme, i hvilken rækkefølge filer vises i "
"ruder. Ellers vil et venstre-er-deres/højre-er-min-skema blive anvendt."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
408

409 410 411
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:55
msgid "Order for files in three-way version control merge comparisons"
msgstr "Filrækkefølge i fletssammenligninger i trevejsversionsstyring"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
412

413 414 415
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:56
msgid ""
"Choices for file order are remote/merged/local and local/merged/remote. This "
416 417
"preference only affects three-way comparisons launched from the version "
"control view, so is used solely for merges/conflict resolution within Meld."
418
msgstr ""
419 420 421 422
"Muligheder for filrækkefølge er fjern/flettet/lokal og lokal/flettet/fjern. "
"Denne indstilling påvirker kun trevejssammenligninger, der startes fra "
"versionsstyringsvisningen, så den bruges kun til at løse sammenfletninger/"
"konflikter i Meld."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
423

424 425 426
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:57
msgid "Show margin in commit message editor"
msgstr "Vis margen i redigeringsprogram til commit-beskeder"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
427

428 429
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:58
msgid ""
430 431
"If true, a guide will be displayed to show what column the margin is at in "
"the version control commit message editor."
432
msgstr ""
433 434
"Hvis sand vil en hjælpelinje blive vist, som viser, hvilken kolonne margenen "
"er ved i redigeringsprogrammet til versionsstyringens commit-beskeder."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
435

436 437 438
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:59
msgid "Margin column in commit message editor"
msgstr "Margenkolonne i redigeringsprogram til commit-beskeder"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
439

440 441
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:60
msgid ""
442 443
"The column at which to show the margin in the version control commit message "
"editor."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
444
msgstr ""
445 446
"Den kolonne hvor margenen skal vises i redigeringsprogrammet til "
"versionsstyring af commit-beskeder."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
447

448 449 450 451 452
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:61
msgid "Automatically hard-wrap commit messages"
msgstr "Automatisk tvungen linjeskift i commit-beskeder"

#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:62
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
453
msgid ""
454 455
"If true, the version control commit message editor will hard-wrap (i.e., "
"insert line breaks) at the commit margin before commit."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
456
msgstr ""
457 458
"Hvis sand vil redigeringsprogrammet til versionsstyring af commit-beskeder "
"indføre tvungen linjeskift ved commit-margen før commit."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
459

460 461 462 463 464
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:63
msgid "Version control status filters"
msgstr "Statusfiltre til versionsstyring"

#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:64
465 466
msgid ""
"List of statuses used to filter visible files in version control comparison."
467 468 469 470 471 472 473 474 475
msgstr ""
"Oversigt over statusser anvendt til at filtrere synlige filer i "
"versionsstyringssammenligninger."

#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:65
msgid "Filename-based filters"
msgstr "Filnavne-baserede filtre"

#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:66
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
476
msgid ""
477 478
"List of predefined filename-based filters that, if active, will remove "
"matching files from a folder comparison."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
479
msgstr ""
480 481
"Oversigt over foruddefinerede filnavne-baserede filtre, som, hvis aktive, "
"vil fjerne matchende filer i en mappesammenligning."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
482

483 484 485
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:67
msgid "Text-based filters"
msgstr "Tekst-baserede filtre"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
486

487 488
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:68
msgid ""
489 490
"List of predefined text-based regex filters that, if active, will remove "
"text from being used in a file comparison. The text will still be displayed, "
491
"but won’t contribute to the comparison itself."
492
msgstr ""
493 494 495
"Oversigt over foruddefinerede tekst-baserede regex-filtre, som, hvis aktive, "
"vil forhindre at tekst bruges i en filsammenligning. Teksten vil stadig "
"blive vist, men vil ikke bidrage til selve sammenligningen."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
496

497 498 499
#: ../data/styles/meld-base.xml.h:1
msgid "Meld base scheme"
msgstr "Melds basisskema"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
500

501 502 503
#: ../data/styles/meld-base.xml.h:2
msgid "Base color scheme for Meld highlighting"
msgstr "Basisfarveskema for fremhævning i Meld"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
504

505 506 507
#: ../data/styles/meld-dark.xml.h:1
msgid "Meld dark scheme"
msgstr "Melds mørke skema"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
508

509 510 511
#: ../data/styles/meld-dark.xml.h:2
msgid "Dark color scheme for Meld highlighting"
msgstr "Mørkt farveskema for fremhævning i Meld"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
512

513 514 515
#: ../data/ui/application.ui.h:1
msgid "About Meld"
msgstr "Om Meld"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
516

517 518 519
#: ../data/ui/application.ui.h:2
msgid ""
"Copyright © 2002-2009 Stephen Kennedy\n"
520
"Copyright © 2009-2017 Kai Willadsen"
521 522
msgstr ""
"Ophavsret © 2002-2009 Stephen Kennedy\n"
523
"Ophavsret © 2009-2017 Kai Willadsen"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
524

525 526 527
#: ../data/ui/application.ui.h:4
msgid "Website"
msgstr "Websted"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
528

529 530 531 532
#: ../data/ui/application.ui.h:5
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Joe Hansen, 2010, 2011.\n"
533
"Alan Mortensen, 2016, 2017.\n"
534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544
"\n"
"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"

#: ../data/ui/application.ui.h:6
msgid "_Preferences"
msgstr "_Indstillinger"

#: ../data/ui/application.ui.h:7
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
545

546 547 548
#: ../data/ui/application.ui.h:8
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Tastaturgenveje"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
549

550 551 552
#: ../data/ui/application.ui.h:9
msgid "_About"
msgstr "_Om"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
553

554 555 556 557 558
#: ../data/ui/application.ui.h:10
msgid "_Quit"
msgstr "_Afslut"

#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:1 ../data/ui/vcview.ui.h:1
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
559 560 561
msgid "_Compare"
msgstr "_Sammenlign"

562 563 564
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:2 ../data/ui/vcview.ui.h:2
msgid "Compare selected files"
msgstr "Sammenlign de valgte filer"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
565

566
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:3
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582
msgid "Collapse Recursively"
msgstr "Fold sammen rekursivt"

#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:4
msgid "Collapse selected folder and all subfolders"
msgstr "Fold den valgte mappe og alle undermapperne sammen"

#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:5
msgid "Expand Recursively"
msgstr "Udfold rekursivt"

#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:6
msgid "Expand selected folder and all subfolders"
msgstr "Udfold den valgte mappe og alle undermapperne"

#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:7
583 584
msgid "Copy to _Left"
msgstr "Kopiér til _venstre"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
585

586
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:8
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
587
msgid "Copy to left"
588
msgstr "Kopiér til venstre"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
589

590
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:9
591 592
msgid "Copy to _Right"
msgstr "Kopiér til _højre"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
593

594
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:10
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
595
msgid "Copy to right"
596
msgstr "Kopiér til højre"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
597

598
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:11
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
599 600 601
msgid "Delete selected"
msgstr "Slet det valgte"

602
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:12 ../meld/dirdiff.py:920 ../meld/filediff.py:1489
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
603 604 605
msgid "Hide"
msgstr "Skjul"

606
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:13
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
607 608 609
msgid "Hide selected"
msgstr "Skjul det valgte"

610
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:14
611 612
msgid "Ignore Filename Case"
msgstr "Ignorér store/små bogstaver i filnavne"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
613

614
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:15
615
msgid ""
616 617
"Consider differently-cased filenames that are otherwise-identical to be the "
"same"
618
msgstr ""
619 620
"Anse filnavne med forskelle i store/små bogstaver, men ellers er identiske, "
"som værende ens"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
621

622
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:16
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
623 624 625
msgid "Same"
msgstr "Ens"

626
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:17
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
627 628 629
msgid "Show identical"
msgstr "Vis ens"

630
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:18
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
631 632 633
msgid "New"
msgstr "Ny"

634
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:19
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
635 636 637
msgid "Show new"
msgstr "Vis ny"

638
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:20 ../meld/vc/_vc.py:76
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
639 640 641
msgid "Modified"
msgstr "Ændret"

642
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:21
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
643 644 645
msgid "Show modified"
msgstr "Vis ændret"

646
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:22
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
647 648 649
msgid "Filters"
msgstr "Filtre"

650
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:23
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
651 652 653
msgid "Set active filters"
msgstr "Angiv aktivt filter"

654 655 656
#: ../data/ui/EditableList.ui.h:1
msgid "Editable List"
msgstr "Redigerbar liste"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
657

658 659 660
#: ../data/ui/EditableList.ui.h:2
msgid "Active"
msgstr "Aktiv"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
661

662 663 664
#: ../data/ui/EditableList.ui.h:3
msgid "Column Name"
msgstr "Kolonnenavn"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
665

666 667 668
#: ../data/ui/EditableList.ui.h:4 ../data/ui/vcview.ui.h:9
msgid "_Add"
msgstr "_Tilføj"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
669

670
#: ../data/ui/EditableList.ui.h:5 ../data/ui/vcview.ui.h:11
671
#: ../meld/vcview.py:680
672 673
msgid "_Remove"
msgstr "_Fjern"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
674

675 676 677
#: ../data/ui/EditableList.ui.h:6
msgid "Move item up"
msgstr "Flyt element op"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
678

679 680 681
#: ../data/ui/EditableList.ui.h:7
msgid "Move _Up"
msgstr "Flyt _op"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
682

683 684 685
#: ../data/ui/EditableList.ui.h:8
msgid "Move item down"
msgstr "Flyt element ned"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
686

687 688 689
#: ../data/ui/EditableList.ui.h:9
msgid "Move _Down"
msgstr "Flyt _ned"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
690

691
#. Create icon and filename CellRenderer
692
#: ../data/ui/EditableList.ui.h:10 ../data/ui/vcview.ui.h:35
693
#: ../meld/dirdiff.py:416
694 695
msgid "Name"
msgstr "Navn"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
696

697 698 699
#: ../data/ui/EditableList.ui.h:11
msgid "Pattern"
msgstr "Mønster"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
700

701 702 703
#: ../data/ui/EditableList.ui.h:12
msgid "Add new filter"
msgstr "Tilføj nyt filter"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
704

705 706 707
#: ../data/ui/EditableList.ui.h:13
msgid "Remove selected filter"
msgstr "Fjern det valgte filter"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
708

Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
709 710 711 712
#: ../data/ui/encoding-selector.ui.h:1
msgid "Search text encoding…"
msgstr "Søg tekstkodning …"

713
#: ../data/ui/filediff.ui.h:1
714
msgid "Format as Patch…"
715
msgstr "Formatér som rettelse (patch) …"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
716

717 718 719
#: ../data/ui/filediff.ui.h:2
msgid "Create a patch using differences between files"
msgstr "Opret en rettelse (patch) ud fra forskelle mellem filer"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
720

721 722 723
#: ../data/ui/filediff.ui.h:3
msgid "Save A_ll"
msgstr "Gem a_lle"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
724

725 726 727
#: ../data/ui/filediff.ui.h:4
msgid "Save all files in the current comparison"
msgstr "Gem alle filer i den aktuelle sammenligning"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
728

729 730 731
#: ../data/ui/filediff.ui.h:5
msgid "Revert files to their saved versions"
msgstr "Tilbagefør filer til deres gemte versioner"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
732

733 734 735
#: ../data/ui/filediff.ui.h:6
msgid "Add Synchronization Point"
msgstr "Tilføj synkroniseringspunkt"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
736

737 738 739
#: ../data/ui/filediff.ui.h:7
msgid "Add a synchronization point for changes between files"
msgstr "Tilføj et synkroniseringspunkt for ændringer mellem filer"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
740

741 742 743
#: ../data/ui/filediff.ui.h:8
msgid "Clear Synchronization Points"
msgstr "Ryd synkroniseringspunkter"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
744

745 746 747
#: ../data/ui/filediff.ui.h:9
msgid "Clear sychronization points for changes between files"
msgstr "Ryd synkroniseringspunkter for ændringer mellem filer"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
748

749 750
#: ../data/ui/filediff.ui.h:10
msgid "Previous Conflict"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
751 752
msgstr "Forrige konflikt"

753
#: ../data/ui/filediff.ui.h:11
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
754 755 756
msgid "Go to the previous conflict"
msgstr "Gå til den forrige konflikt"

757 758
#: ../data/ui/filediff.ui.h:12
msgid "Next Conflict"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
759 760
msgstr "Næste konflikt"

761
#: ../data/ui/filediff.ui.h:13
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
762 763 764
msgid "Go to the next conflict"
msgstr "Gå til den næste konflikt"

765 766
#: ../data/ui/filediff.ui.h:14
msgid "Push to Left"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
767 768
msgstr "Skub til venstre"

769
#: ../data/ui/filediff.ui.h:15
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
770 771 772
msgid "Push current change to the left"
msgstr "Skub aktuel ændring til venstre"

773 774
#: ../data/ui/filediff.ui.h:16
msgid "Push to Right"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
775 776
msgstr "Skub til højre"

777
#: ../data/ui/filediff.ui.h:17
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
778 779 780
msgid "Push current change to the right"
msgstr "Skub aktuel ændring til højre"

781 782
#: ../data/ui/filediff.ui.h:18
msgid "Pull from Left"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
783 784
msgstr "Træk fra venstre"

785
#: ../data/ui/filediff.ui.h:19
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
786 787 788
msgid "Pull change from the left"
msgstr "Træk ændring fra venstre"

789 790
#: ../data/ui/filediff.ui.h:20
msgid "Pull from Right"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
791 792
msgstr "Træk fra højre"

793
#: ../data/ui/filediff.ui.h:21
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
794 795 796
msgid "Pull change from the right"
msgstr "Træk ændring fra højre"

797 798 799
#: ../data/ui/filediff.ui.h:22
msgid "Copy Above Left"
msgstr "Kopiér ovenfor til venstre"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
800

801
#: ../data/ui/filediff.ui.h:23
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
802
msgid "Copy change above the left chunk"
803
msgstr "Kopiér ændring over det store venstre stykke"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
804

805 806 807
#: ../data/ui/filediff.ui.h:24
msgid "Copy Below Left"
msgstr "Kopiér nedenfor til venstre"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
808

809
#: ../data/ui/filediff.ui.h:25
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
810
msgid "Copy change below the left chunk"
811
msgstr "Kopiér ændring nedenunder det store venstre stykke"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
812

813 814 815
#: ../data/ui/filediff.ui.h:26
msgid "Copy Above Right"
msgstr "Kopiér ovenfor til højre"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
816

817
#: ../data/ui/filediff.ui.h:27
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
818
msgid "Copy change above the right chunk"
819
msgstr "Kopiér ændring over det store højre stykke"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
820

821 822 823
#: ../data/ui/filediff.ui.h:28
msgid "Copy Below Right"
msgstr "Kopiér nedenfor til højre"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
824

825
#: ../data/ui/filediff.ui.h:29
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
826
msgid "Copy change below the right chunk"
827
msgstr "Kopiér ændring nedenunder det store højre stykke"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
828

829
#: ../data/ui/filediff.ui.h:30
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
830 831 832
msgid "Delete"
msgstr "Slet"

833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858
#: ../data/ui/filediff.ui.h:31
msgid "Delete change"
msgstr "Slet ændring"

#: ../data/ui/filediff.ui.h:32
msgid "Merge All from Left"
msgstr "Flet alle fra venstre"

#: ../data/ui/filediff.ui.h:33
msgid "Merge all non-conflicting changes from the left"
msgstr "Flet alle ændringer, der ikke er i konflikt, fra venstre"

#: ../data/ui/filediff.ui.h:34
msgid "Merge All from Right"
msgstr "Flet alle fra højre"

#: ../data/ui/filediff.ui.h:35
msgid "Merge all non-conflicting changes from the right"
msgstr "Flet alle ændringer, der ikke er i konflikt, fra højre"

#: ../data/ui/filediff.ui.h:36
msgid "Merge All"
msgstr "Flet alle"

#: ../data/ui/filediff.ui.h:37
msgid "Merge all non-conflicting changes from left and right panes"
859 860
msgstr ""
"Flet alle ændringer, der ikke er i konflikt, fra venstre og højre ruder"
861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890

#: ../data/ui/filediff.ui.h:38
msgid "Previous Pane"
msgstr "Forrige rude"

#: ../data/ui/filediff.ui.h:39
msgid "Move keyboard focus to the previous document in this comparison"
msgstr "Flyt tastaturets fokus til det forrige dokument i denne sammenligning"

#: ../data/ui/filediff.ui.h:40
msgid "Next Pane"
msgstr "Næste rude"

#: ../data/ui/filediff.ui.h:41
msgid "Move keyboard focus to the next document in this comparison"
msgstr "Flyt tastaturets fokus til det næste dokument i denne sammenligning"

#: ../data/ui/filediff.ui.h:42
msgid "Lock Scrolling"
msgstr "Lås rulning"

#: ../data/ui/filediff.ui.h:43
msgid "Lock scrolling of all panes"
msgstr "Lås rulning i alle ruder"

#: ../data/ui/filediff.ui.h:44
msgid "Save changes to documents before closing?"
msgstr "Gem ændringer i dokumenter, før der lukkes?"

#: ../data/ui/filediff.ui.h:45
891
msgid "If you don’t save, changes will be permanently lost."
892 893 894 895 896 897
msgstr "Ændringerne vil gå tabt, hvis ikke du gemmer."

#: ../data/ui/filediff.ui.h:46
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Luk _uden at gemme"

898 899
#: ../data/ui/filediff.ui.h:47 ../meld/dirdiff.py:1001 ../meld/filediff.py:1598
#: ../meld/iohelpers.py:50 ../meld/iohelpers.py:100
900 901 902 903 904 905 906 907 908
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"

#: ../data/ui/filediff.ui.h:48
msgid "_Save"
msgstr "_Gem"

#: ../data/ui/filediff.ui.h:49
msgid ""
909 910
"This file can not be written to. You may click here to unlock this file and "
"make changes anyway, but these changes must be saved to a new file."
911
msgstr ""
912 913
"Der kan ikke skrives til denne fil. Du kan klikke her for at låse filen op "
"og alligevel foretage ændringer, men ændringerne skal gemmes til en ny fil."
914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927

#: ../data/ui/filediff.ui.h:50
msgid "File 3"
msgstr "Fil 3"

#: ../data/ui/filediff.ui.h:51
msgid "File 2"
msgstr "Fil 2"

#: ../data/ui/filediff.ui.h:52
msgid "File 1"
msgstr "Fil 1"

#: ../data/ui/filediff.ui.h:53
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
928 929
msgid "Discard unsaved changes to documents?"
msgstr "Kassér ikke gemte ændringer i dokumentet?"
930 931

#: ../data/ui/filediff.ui.h:54
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
932 933 934 935 936 937 938
msgid "Changes made to the following documents will be permanently lost:"
msgstr "Ændringer foretaget i følgende dokumenter vil gå tabt for altid:"

# Fjern, gem ikke, kasser, forkast (ordliste har kasser)
#: ../data/ui/filediff.ui.h:55
msgid "_Discard"
msgstr "_Kassér"
939

940
#: ../data/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:1002 ../meld/iohelpers.py:101
941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979
msgid "_Replace"
msgstr "_Erstat"

#: ../data/ui/findbar.ui.h:2
msgid "Replace _All"
msgstr "Erstat _alle"

#: ../data/ui/findbar.ui.h:3
msgid "_Previous"
msgstr "_Forrige"

#: ../data/ui/findbar.ui.h:4
msgid "_Next"
msgstr "_Næste"

#: ../data/ui/findbar.ui.h:5
msgid "Find:"
msgstr "Find:"

#: ../data/ui/findbar.ui.h:6
msgid "Replace _with:"
msgstr "Erstat _med:"

#: ../data/ui/findbar.ui.h:7
msgid "_Match case"
msgstr "_Forskel på store/små bogstaver"

#: ../data/ui/findbar.ui.h:8
msgid "Who_le word"
msgstr "_Hele ord"

#: ../data/ui/findbar.ui.h:9
msgid "Regular e_xpression"
msgstr "Regulært _udtryk"

#: ../data/ui/findbar.ui.h:10
msgid "Wrapped"
msgstr "Ombrudt"

Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
980 981 982 983
#: ../data/ui/language-selector.ui.h:1
msgid "Search highlight mode…"
msgstr "Tilstand for søgefremhævelse …"

984 985 986 987 988 989 990 991
#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:1
msgid "Format as Patch"
msgstr "Formatér som rettelse (patch)"

#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:2
msgid "Copy to Clipboard"
msgstr "Kopiér til udklipsholderen"

992
#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:3 ../meld/patchdialog.py:152
993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015
msgid "Save Patch"
msgstr "Gem rettelse (patch)"

#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:4
msgid "Use differences between:"
msgstr "Brug forskelle mellem:"

#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:5
msgid "Left and middle panes"
msgstr "Ruder til venstre og i midten"

#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:6
msgid "Middle and right panes"
msgstr "Ruder i midten og til højre"

#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:7
msgid "_Reverse patch direction"
msgstr "_Modsat rettelsesretning"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:1
msgid "Meld Preferences"
msgstr "Indstillinger for Meld"

1016
#: ../data/ui/preferences.ui.h:2
1017 1018 1019
msgid "Font"
msgstr "Skrifttype"

1020
#: ../data/ui/preferences.ui.h:3
1021 1022 1023 1024
msgid "_Use the system fixed width font"
msgstr "_Brug systemets standardskrifttype med fast bredde"

# Det er ikke det eksterne redigeringsprogram, men internt i Meld.
1025
#: ../data/ui/preferences.ui.h:4
1026 1027 1028
msgid "_Editor font:"
msgstr "_Skrifttype for redigering:"

1029
#: ../data/ui/preferences.ui.h:5
1030 1031 1032
msgid "Display"
msgstr "Skærm"

1033
#: ../data/ui/preferences.ui.h:6
1034 1035 1036
msgid "_Tab width:"
msgstr "_Bredde på tabulator:"

1037
#: ../data/ui/preferences.ui.h:7
1038 1039 1040
msgid "_Insert spaces instead of tabs"
msgstr "_Indsæt mellemrum i stedet for tabulator"

1041
#: ../data/ui/preferences.ui.h:8
1042 1043 1044
msgid "Enable text _wrapping"
msgstr "Aktivér _tekstombrydning"

1045
#: ../data/ui/preferences.ui.h:9
1046 1047 1048
msgid "Do not _split words over two lines"
msgstr "_Opdel ikke ord over to linjer"

1049
#: ../data/ui/preferences.ui.h:10
1050 1051 1052
msgid "Highlight _current line"
msgstr "Fremhæv _aktuelle linje"

1053
#: ../data/ui/preferences.ui.h:11
1054 1055 1056
msgid "Show _line numbers"
msgstr "Vis _linjenumre"

1057
#: ../data/ui/preferences.ui.h:12
1058 1059 1060
msgid "Show w_hitespace"
msgstr "Vis _blanktegn"

1061
#: ../data/ui/preferences.ui.h:13
1062 1063 1064
msgid "Use s_yntax highlighting"
msgstr "Brug _syntaksfremhævning"

1065
#: ../data/ui/preferences.ui.h:14
1066 1067 1068
msgid "Syntax highlighting color scheme:"
msgstr "Farveskema for syntaksfremhævning:"

1069
#: ../data/ui/preferences.ui.h:15
1070 1071 1072 1073 1074
msgid "External Editor"
msgstr "Eksternt redigeringsprogram"

# Brug det _normale systemredigeringsprogram
# Brug systemets _standardredigeringsprogram
1075
#: ../data/ui/preferences.ui.h:16
1076 1077 1078
msgid "Use _default system editor"
msgstr "Brug det _normale systemredigeringsprogram"

1079
#: ../data/ui/preferences.ui.h:17
1080 1081 1082
msgid "Edito_r command:"
msgstr "_Kommando for redigeringsprogram:"

1083
#: ../data/ui/preferences.ui.h:18
1084 1085 1086
msgid "Editor"
msgstr "Redigeringsprogram"

1087
#: ../data/ui/preferences.ui.h:19
1088 1089 1090
msgid "Shallow Comparison"
msgstr "Overfladisk sammenligning"

1091
#: ../data/ui/preferences.ui.h:20
1092 1093 1094
msgid "C_ompare files based only on size and timestamp"
msgstr "_Sammenlign kun filer baseret på størrelse og tidsstempel"

1095
#: ../data/ui/preferences.ui.h:21
1096 1097 1098
msgid "_Timestamp resolution:"
msgstr "_Tidsstempelopløsning:"

1099 1100
#: ../data/ui/preferences.ui.h:23
msgid "Note: enabling text filters may make comparing large files much slower"
1101 1102 1103
msgstr ""
"Bemærk: Aktivering af tekstfiltre kan gøre sammenligning af store filer "
"meget langsommere"
1104 1105

#: ../data/ui/preferences.ui.h:24
1106 1107 1108
msgid "Symbolic Links"
msgstr "Symbolske henvisninger"

1109
#: ../data/ui/preferences.ui.h:26
1110 1111 1112
msgid "Visible Columns"
msgstr "Synlige kolonner"

1113
#: ../data/ui/preferences.ui.h:27
1114 1115 1116
msgid "Folder Comparisons"
msgstr "Mappesammenligninger"

1117
#: ../data/ui/preferences.ui.h:28
1118 1119 1120
msgid "Version Comparisons"
msgstr "Versionssammenligninger"

1121
#: ../data/ui/preferences.ui.h:29
1122 1123 1124
msgid "_Order when comparing file revisions:"
msgstr "_Rækkefølge ved sammenligning af filrevisioner:"

1125
#: ../data/ui/preferences.ui.h:30
1126 1127 1128
msgid "Order when _merging files:"
msgstr "R_ækkefølge når filer flettes:"

1129
#: ../data/ui/preferences.ui.h:31
1130 1131 1132
msgid "Commit Messages"
msgstr "Commit-beskeder"

1133
#: ../data/ui/preferences.ui.h:32
1134 1135 1136
msgid "Show _right margin at:"
msgstr "Vis _højre margen ved:"

1137
#: ../data/ui/preferences.ui.h:33
1138 1139 1140
msgid "Automatically _break lines at right margin on commit"
msgstr "Bryd automatisk linjer ved højre margen ved commit"

1141
#: ../data/ui/preferences.ui.h:34
1142 1143 1144
msgid "Version Control"
msgstr "Versionsstyring"

1145
#: ../data/ui/preferences.ui.h:35
1146 1147 1148
msgid "Filename filters"
msgstr "Filnavnefiltre"

1149
#: ../data/ui/preferences.ui.h:36
1150
msgid ""
1151 1152 1153
"When performing directory comparisons, you may filter out files and "
"directories by name. Each pattern is a list of shell style wildcards "
"separated by spaces."
1154
msgstr ""
1155 1156 1157
"Når der udføres mappesammenligninger, kan du filtrere filer og mapper fra "
"efter navn. Hvert mønster er en liste af skallignende jokertegn adskilt af "
"mellemrum."
1158

Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1159
#: ../data/ui/preferences.ui.h:37 ../meld/meldwindow.py:105
1160 1161 1162
msgid "File Filters"
msgstr "Filfiltre"

1163
#: ../data/ui/preferences.ui.h:38
1164 1165 1166
msgid "Change trimming"
msgstr "Ændr beskæring"

1167
#: ../data/ui/preferences.ui.h:39
1168
msgid "Trim blank line differences from the start and end of changes"
1169 1170
msgstr ""
"Beskær tomme linjer-forskelle fra begyndelsen og slutningen af ændringer"
1171

1172
#: ../data/ui/preferences.ui.h:40
1173 1174 1175 1176 1177
msgid "Text filters"
msgstr "Tekstfiltre"

# vert mønster er et regulært udtryk i python, der erstatter
# tilsvarende tekst med den tomme streng før sammenligningen udføres.
1178
#: ../data/ui/preferences.ui.h:41
1179
msgid ""
1180 1181 1182 1183 1184
"When performing file comparisons, you may ignore certain types of changes. "
"Each pattern here is a python regular expression which replaces matching "
"text with the empty string before comparison is performed. If the expression "
"contains groups, only the groups are replaced. See the user manual for more "
"details."
1185
msgstr ""
1186 1187 1188 1189 1190
"Når der udføres filsammenligninger, kan du ignorere visse ændringer. Hvert "
"mønster her er et regulært udtryk i python, som erstatter tilsvarende tekst "
"med den tomme streng før sammenligning udføres. Hvis udtrykket indeholder "
"grupper, bliver kun grupperne erstattet. Se brugermanualen for yderligere "
"detaljer."
1191

1192
#: ../data/ui/preferences.ui.h:42
1193 1194 1195
msgid "Text Filters"
msgstr "Tekstfiltre"

1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227
#: ../data/ui/preferences.ui.h:43
msgid "Left is remote, right is local"
msgstr "Venstre er fjern, højre er lokal"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:44
msgid "Left is local, right is remote"
msgstr "Venstre er lokal, højre er fjern"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:45
msgid "Remote, merge, local"
msgstr "Fjern, flet, lokal"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:46
msgid "Local, merge, remote"
msgstr "Lokal, flet, fjern"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:47
msgid "1ns (ext4)"
msgstr "1ns (ext4)"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:48
msgid "100ns (NTFS)"
msgstr "100ns (NTFS)"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:49
msgid "1s (ext2/ext3)"
msgstr "1s (ext2/ext3)"

#: ../data/ui/preferences.ui.h:50
msgid "2s (VFAT)"
msgstr "2s (VFAT)"

1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:1
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Generelt"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:2
msgctxt "shortcut window"
msgid "New comparison"
msgstr "Ny sammenligning"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:3
msgctxt "shortcut window"
msgid "Close a comparison"
msgstr "Luk en sammenligning"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:4
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit Meld"
msgstr "Afslut Meld"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:5
msgctxt "shortcut window"
msgid "Stop the current action"
msgstr "Stop den aktuelle handling"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:6
msgctxt "shortcut window"
msgid "Refresh comparison"
msgstr "Opdatér sammenligningen"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:7
msgctxt "shortcut window"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Fuldskærm"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:8
msgctxt "shortcut window"
msgid "Tabs"
msgstr "Faneblade"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:9
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to previous tab"
msgstr "Gå til det forrige faneblad"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:10
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to next tab"
msgstr "Gå til det næste faneblad"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:11
msgctxt "shortcut window"
msgid "Switch to tab"
msgstr "Skift til faneblad"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:12
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move tab left"
msgstr "Flyt fanebladet til venstre"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move tab right"
msgstr "Flyt fanebladet til højre"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:14
msgctxt "shortcut window"
msgid "Changes"
msgstr "Ændringer"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:15
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to previous change"
msgstr "Gå til den forrige ændring"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:16
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to next change"
msgstr "Gå til den næste ændring"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:17
msgctxt "shortcut window"
msgid "Editing"
msgstr "Redigering"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Undo"
msgstr "Fortryd"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:19
msgctxt "shortcut window"
msgid "Redo"
msgstr "Gentag"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:20
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cut"
msgstr "Klip"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:21
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy"
msgstr "Kopiér"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:22
msgctxt "shortcut window"
msgid "Paste"
msgstr "Indsæt"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:23
msgctxt "shortcut window"
msgid "Find"
msgstr "Find"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:24
msgctxt "shortcut window"
msgid "Find Next"
msgstr "Find næste"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Find Previous"
msgstr "Find forrige"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:26
msgctxt "shortcut window"
msgid "Replace"
msgstr "Erstat"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:27
msgctxt "shortcut window"
msgid "File comparison"
msgstr "Filsammenligning"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:28
msgctxt "shortcut window"
msgid "Save current file"
msgstr "Gem den aktuelle fil"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:29
msgctxt "shortcut window"
msgid "Save current file to new path"
msgstr "Gem den aktuelle fil et andet sted"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:30
msgctxt "shortcut window"
msgid "Save all files in comparison"
msgstr "Gem alle filer i sammenligningen"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:31
msgctxt "shortcut window"
msgid "Previous conflict"
msgstr "Forrige konflikt"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Next conflict"
msgstr "Næste konflikt"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:33
msgctxt "shortcut window"
msgid "Push change to left"
msgstr "Skub ændringen til venstre"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:34
msgctxt "shortcut window"
msgid "Push change to right"
msgstr "Skub ændringen til højre"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:35
msgctxt "shortcut window"
msgid "Pull change from left"
msgstr "Træk ændringen fra venstre"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:36
msgctxt "shortcut window"
msgid "Pull change from right"
msgstr "Træk ændringen fra højre"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:37
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy change above left"
msgstr "Kopiér ændringen ovenfor til venstre"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy change below left"
msgstr "Kopiér ændringen nedenfor til venstre"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:39
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy change above right"
msgstr "Kopiér ændringen ovenfor til højre"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:40
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy change below right"
msgstr "Kopiér ændringen nedenfor til højre"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:41
msgctxt "shortcut window"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1430 1431 1432
msgid "Delete change"
msgstr "Slet ændring"

1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:42
msgctxt "shortcut window"
msgid "Previous comparison pane"
msgstr "Forrige sammenligningsrude"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:43
msgctxt "shortcut window"
msgid "Next comparison pane"
msgstr "Næste sammenligningsrude"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:44
msgctxt "shortcut window"
msgid "Folder comparison"
msgstr "Mappesammenligning"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:45
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy to left"
msgstr "Kopiér til venstre"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy to right"
msgstr "Kopiér til højre"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:47
msgctxt "shortcut window"
msgid "Version control comparison"
msgstr "Versionsstyringssammenligning"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:48
msgctxt "shortcut window"
msgid "Commit to version control"
msgstr "Commit til versionsstyring"

#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:49
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show/hide console output"
msgstr "Vis/skjul konsoloutput"

1473 1474
#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:1 ../meld/meldwindow.py:567
#: ../meld/newdifftab.py:49
1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533
msgid "New comparison"
msgstr "Ny sammenligning"

# Sammenligning af _filer
#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:2
msgid "File comparison"
msgstr "Filsammenligning"

# Sammenligning af _mapper
#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:3
msgid "Directory comparison"
msgstr "Mappesammenligning"

#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:4
msgid "Version control view"
msgstr "Visning af versionsstyring"

# Sammenligning af _filer
#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:5
msgid "_3-way comparison"
msgstr "_Trevejssammenligning"

#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:6
msgid "Select Third File"
msgstr "Vælg den 3. fil"

#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:7
msgid "Select Second File"
msgstr "Vælg den 2. fil"

#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:8
msgid "Select First File"
msgstr "Vælg den 1. fil"

#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:9
msgid "Select First Folder"
msgstr "Vælg den 1. mappe"

#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:10
msgid "Select Second Folder"
msgstr "Vælg den 2. mappe"

#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:11
msgid "Select Third Folder"
msgstr "Vælg den 3. mappe"

#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:12
msgid "Select A Version-Controlled Folder"
msgstr "Vælg en versionsstyret mappe"

#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:13
msgid "_Blank comparison"
msgstr "_Tom sammenligning"

#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:14
msgid "C_ompare"
msgstr "_Sammenlign"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:3
1534
msgid "Co_mmit…"
1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626
msgstr "Co_mmit …"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:4
msgid "Commit changes to version control"
msgstr "Commit ændringer til versionsstyring"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:5
msgid "_Update"
msgstr "_Opdatér"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:6
msgid "Update working copy from version control"
msgstr "Opdatér arbejdskopi fra versionsstyring"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:7
msgid "_Push"
msgstr "_Skub"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:8
msgid "Push local changes to remote"
msgstr "Skub lokale ændringer til fjern"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:10
msgid "Add to version control"
msgstr "Tilføj til versionsstyring"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:12
msgid "Remove from version control"
msgstr "Fjern fra versionsstyring"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:13
msgid "Mar_k as Resolved"
msgstr "Markér som l_øst"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:14
msgid "Mark as resolved in version control"
msgstr "Markér som løst i versionsstyring"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:15
msgid "Re_vert"
msgstr "_Gendan"

# "Gendan til oprindelig" / "Gendan oprindelig" / "Gendan tidligere"
#: ../data/ui/vcview.ui.h:16
msgid "Revert working copy to original state"
msgstr "Gendan arbejdskopi til oprindelig tilstand"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:17
msgid "Delete from working copy"
msgstr "Slet fra arbejdskopi"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:18
msgid "Console"
msgstr "Konsol"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:19
msgid "Show or hide the version control console output pane"
msgstr "Vis eller skjul versionsstyringskonsollens outputrude"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:20
msgid "_Flatten"
msgstr "_Fladgør"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:21
msgid "Flatten directories"
msgstr "Fladgør mapper"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:22
msgid "_Modified"
msgstr "_Ændret"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:23
msgid "Show modified files"
msgstr "Vis ændrede filer"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:24
msgid "_Normal"
msgstr "_Normal"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:25
msgid "Show normal files"
msgstr "Vis normale filer"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:26
msgid "Un_versioned"
msgstr "Ikke _versioneret"

# "Vis ikke-versionsstyrede filer"
#: ../data/ui/vcview.ui.h:27
msgid "Show unversioned files"
msgstr "Vis filer uden versionering"

1627
#: ../data/ui/vcview.ui.h:28 ../meld/vc/_vc.py:69
1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655
msgid "Ignored"
msgstr "Ignoreret"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:29
msgid "Show ignored files"
msgstr "Vis ignorerede filer"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:30
msgid "Commit"
msgstr "Commit"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:31
msgid "Commit Files"
msgstr "Commit filer"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:32
msgid "Log Message"
msgstr "Logbesked"

# logpunkter?, logindgange?
#: ../data/ui/vcview.ui.h:33
msgid "Previous logs:"
msgstr "Forrige logge:"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:34
msgid "Co_mmit"
msgstr "Co_mmit"

1656
#: ../data/ui/vcview.ui.h:36 ../meld/vcview.py:331
1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677
msgid "Location"
msgstr "Sted"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:37
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:38
msgid "Extra"
msgstr "Ekstra"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:39
msgid "Console output"
msgstr "Konsoloutput"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:40
msgid "Push local commits to remote?"
msgstr "Skub lokale commit'er til fjern?"

#: ../data/ui/vcview.ui.h:41
msgid "The commits to be pushed are determined by your version control system."
1678 1679
msgstr ""
"Hvilke commit'er, der skubbes, bestemmes af dit versionsstyringssystem."
1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692