Commit 45303304 authored by Alexander Shopov's avatar Alexander Shopov

Updated Bulgarian translation

parent bd56b048
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libgweather master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-14 08:03+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-14 08:03+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-21 14:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-21 13:59+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -105,7 +105,7 @@ msgstr "42-39N 023-23E"
#: ../libgweather/gweather-prefs.c:34 ../libgweather/gweather-prefs.c:45
#: ../libgweather/gweather-prefs.c:60 ../libgweather/gweather-prefs.c:77
msgid "Default"
msgstr "Стандартно"
msgstr "стандартна"
#. translators: Kelvin
#: ../libgweather/gweather-prefs.c:36
......@@ -145,7 +145,7 @@ msgstr "възли"
#. translators: wind speed
#: ../libgweather/gweather-prefs.c:55
msgid "Beaufort scale"
msgstr "Скала на Бофорт"
msgstr "ска̀ла на Бофорт"
#. translators: kilopascals
#: ../libgweather/gweather-prefs.c:62
......@@ -394,96 +394,96 @@ msgstr "Неуспех при получаването на данните от
msgid "WeatherInfo missing location"
msgstr "Местоположението го няма в синоптичната информация."
#: ../libgweather/weather.c:230
#: ../libgweather/weather.c:232
msgid "Variable"
msgstr "Променлива посока"
#: ../libgweather/weather.c:231
#: ../libgweather/weather.c:233
msgid "North"
msgstr "Север"
#: ../libgweather/weather.c:231
#: ../libgweather/weather.c:233
msgid "North - NorthEast"
msgstr "Север — североизток"
#: ../libgweather/weather.c:231
#: ../libgweather/weather.c:233
msgid "Northeast"
msgstr "Североизток"
#: ../libgweather/weather.c:231
#: ../libgweather/weather.c:233
msgid "East - NorthEast"
msgstr "Изток — североизток"
#: ../libgweather/weather.c:232
#: ../libgweather/weather.c:234
msgid "East"
msgstr "Изток"
#: ../libgweather/weather.c:232
#: ../libgweather/weather.c:234
msgid "East - Southeast"
msgstr "Изток — югоизток"
#: ../libgweather/weather.c:232
#: ../libgweather/weather.c:234
msgid "Southeast"
msgstr "Югоизток"
#: ../libgweather/weather.c:232
#: ../libgweather/weather.c:234
msgid "South - Southeast"
msgstr "Юг — югоизток"
#: ../libgweather/weather.c:233
#: ../libgweather/weather.c:235
msgid "South"
msgstr "Юг"
#: ../libgweather/weather.c:233
#: ../libgweather/weather.c:235
msgid "South - Southwest"
msgstr "Юг — югозапад"
#: ../libgweather/weather.c:233
#: ../libgweather/weather.c:235
msgid "Southwest"
msgstr "Югозапад"
#: ../libgweather/weather.c:233
#: ../libgweather/weather.c:235
msgid "West - Southwest"
msgstr "Запад — югозапад"
#: ../libgweather/weather.c:234
#: ../libgweather/weather.c:236
msgid "West"
msgstr "Запад"
#: ../libgweather/weather.c:234
#: ../libgweather/weather.c:236
msgid "West - Northwest"
msgstr "Запад — северозапад"
#: ../libgweather/weather.c:234
#: ../libgweather/weather.c:236
msgid "Northwest"
msgstr "Северозапад"
#: ../libgweather/weather.c:234
#: ../libgweather/weather.c:236
msgid "North - Northwest"
msgstr "Север — северозапад"
#: ../libgweather/weather.c:241 ../libgweather/weather.c:258
#: ../libgweather/weather.c:330
#: ../libgweather/weather.c:243 ../libgweather/weather.c:260
#: ../libgweather/weather.c:332
msgid "Invalid"
msgstr "Невалиден"
#: ../libgweather/weather.c:247
#: ../libgweather/weather.c:249
msgid "Clear Sky"
msgstr "Ясно небе"
#: ../libgweather/weather.c:248
#: ../libgweather/weather.c:250
msgid "Broken clouds"
msgstr "Много малко облаци"
#: ../libgweather/weather.c:249
#: ../libgweather/weather.c:251
msgid "Scattered clouds"
msgstr "Разпръсната облачност"
#: ../libgweather/weather.c:250
#: ../libgweather/weather.c:252
msgid "Few clouds"
msgstr "Лека облачност"
#: ../libgweather/weather.c:251
#: ../libgweather/weather.c:253
msgid "Overcast"
msgstr "Плътна облачност"
......@@ -491,376 +491,376 @@ msgstr "Плътна облачност"
#. * etc means, you can go to http://www.weather.com/glossary/ and
#. * http://www.crh.noaa.gov/arx/wx.tbl.php
#. NONE
#: ../libgweather/weather.c:290 ../libgweather/weather.c:292
#: ../libgweather/weather.c:292 ../libgweather/weather.c:294
msgid "Thunderstorm"
msgstr "Гръмотевици"
#. DRIZZLE
#: ../libgweather/weather.c:291
#: ../libgweather/weather.c:293
msgid "Drizzle"
msgstr "Ръмене"
#: ../libgweather/weather.c:291
#: ../libgweather/weather.c:293
msgid "Light drizzle"
msgstr "Лек дъжд"
#: ../libgweather/weather.c:291
#: ../libgweather/weather.c:293
msgid "Moderate drizzle"
msgstr "Умерено силно ръмене"
#: ../libgweather/weather.c:291
#: ../libgweather/weather.c:293
msgid "Heavy drizzle"
msgstr "Силно ръмене"
#: ../libgweather/weather.c:291
#: ../libgweather/weather.c:293
msgid "Freezing drizzle"
msgstr "Ръмене със заледявания"
#. RAIN
#: ../libgweather/weather.c:292
#: ../libgweather/weather.c:294
msgid "Rain"
msgstr "Дъжд"
#: ../libgweather/weather.c:292
#: ../libgweather/weather.c:294
msgid "Light rain"
msgstr "Лек дъжд"
#: ../libgweather/weather.c:292
#: ../libgweather/weather.c:294
msgid "Moderate rain"
msgstr "Умерено силен дъжд"
#: ../libgweather/weather.c:292
#: ../libgweather/weather.c:294
msgid "Heavy rain"
msgstr "Проливен дъжд"
#: ../libgweather/weather.c:292
#: ../libgweather/weather.c:294
msgid "Rain showers"
msgstr "Дъждове с прекъсвания"
#: ../libgweather/weather.c:292
#: ../libgweather/weather.c:294
msgid "Freezing rain"
msgstr "Дъжд със заледявания"
#. SNOW
#: ../libgweather/weather.c:293
#: ../libgweather/weather.c:295
msgid "Snow"
msgstr "Снеговалеж"
#: ../libgweather/weather.c:293
#: ../libgweather/weather.c:295
msgid "Light snow"
msgstr "Лек снеговалеж"
#: ../libgweather/weather.c:293
#: ../libgweather/weather.c:295
msgid "Moderate snow"
msgstr "Умерено силен снеговалеж"
#: ../libgweather/weather.c:293
#: ../libgweather/weather.c:295
msgid "Heavy snow"
msgstr "Тежък снеговалеж"
#: ../libgweather/weather.c:293
#: ../libgweather/weather.c:295
msgid "Snowstorm"
msgstr "Снежна виелица"
#: ../libgweather/weather.c:293
#: ../libgweather/weather.c:295
msgid "Blowing snowfall"
msgstr "Снеговалеж със силен вятър и намалена видимост"
#: ../libgweather/weather.c:293
#: ../libgweather/weather.c:295
msgid "Snow showers"
msgstr "Снеговалежи с прекъсвания"
#: ../libgweather/weather.c:293
#: ../libgweather/weather.c:295
msgid "Drifting snow"
msgstr "Снеговалеж, който ще се разсее"
#. SNOW_GRAINS
#: ../libgweather/weather.c:294
#: ../libgweather/weather.c:296
msgid "Snow grains"
msgstr "Суграшица с прекъсвания"
#: ../libgweather/weather.c:294
#: ../libgweather/weather.c:296
msgid "Light snow grains"
msgstr "Лека суграшица"
#: ../libgweather/weather.c:294
#: ../libgweather/weather.c:296
msgid "Moderate snow grains"
msgstr "Умерено силна суграшица"
#: ../libgweather/weather.c:294
#: ../libgweather/weather.c:296
msgid "Heavy snow grains"
msgstr "Силна суграшица"
#. ICE_CRYSTALS
#: ../libgweather/weather.c:295
#: ../libgweather/weather.c:297
msgid "Ice crystals"
msgstr "Ледени кристали"
#. ICE_PELLETS
#: ../libgweather/weather.c:296
#: ../libgweather/weather.c:298
msgid "Ice pellets"
msgstr "Ледени топчици"
#: ../libgweather/weather.c:296
#: ../libgweather/weather.c:298
msgid "Few ice pellets"
msgstr "Малко ледени топчици"
#: ../libgweather/weather.c:296
#: ../libgweather/weather.c:298
msgid "Moderate ice pellets"
msgstr "Умерено количество ледени топчици"
#: ../libgweather/weather.c:296
#: ../libgweather/weather.c:298
msgid "Heavy ice pellets"
msgstr "Голямо количество ледени топчици"
#: ../libgweather/weather.c:296
#: ../libgweather/weather.c:298
msgid "Ice pellet storm"
msgstr "Буря с ледени топчици"
#: ../libgweather/weather.c:296
#: ../libgweather/weather.c:298
msgid "Showers of ice pellets"
msgstr "Ледени топчици с прекъсвания"
#. HAIL
#: ../libgweather/weather.c:297
#: ../libgweather/weather.c:299
msgid "Hail"
msgstr "Градушка"
#: ../libgweather/weather.c:297
#: ../libgweather/weather.c:299
msgid "Hailstorm"
msgstr "Буря с градушка"
#: ../libgweather/weather.c:297
#: ../libgweather/weather.c:299
msgid "Hail showers"
msgstr "Градушка с прекъсвания"
#. SMALL_HAIL
#: ../libgweather/weather.c:298
#: ../libgweather/weather.c:300
msgid "Small hail"
msgstr "Краткотрайна градушка"
#: ../libgweather/weather.c:298
#: ../libgweather/weather.c:300
msgid "Small hailstorm"
msgstr "Краткотрайна буря с градушка"
#: ../libgweather/weather.c:298
#: ../libgweather/weather.c:300
msgid "Showers of small hail"
msgstr "Краткотрайна градушка с прекъсвания"
#. PRECIPITATION
#: ../libgweather/weather.c:299
#: ../libgweather/weather.c:301
msgid "Unknown precipitation"
msgstr "Неясен вид валежи"
#. MIST
#: ../libgweather/weather.c:300
#: ../libgweather/weather.c:302
msgid "Mist"
msgstr "Утринна мъгла"
#. FOG
#: ../libgweather/weather.c:301
#: ../libgweather/weather.c:303
msgid "Fog"
msgstr "Мъгла"
#: ../libgweather/weather.c:301
#: ../libgweather/weather.c:303
msgid "Fog in the vicinity"
msgstr "Мъгла в околността"
#: ../libgweather/weather.c:301
#: ../libgweather/weather.c:303
msgid "Shallow fog"
msgstr "Незначителна мъгла"
#: ../libgweather/weather.c:301
#: ../libgweather/weather.c:303
msgid "Patches of fog"
msgstr "Мъгла на отделни места"
#: ../libgweather/weather.c:301
#: ../libgweather/weather.c:303
msgid "Partial fog"
msgstr "Частична мъгла"
#: ../libgweather/weather.c:301
#: ../libgweather/weather.c:303
msgid "Freezing fog"
msgstr "Мъгла със заледявания"
#. SMOKE
#: ../libgweather/weather.c:302
#: ../libgweather/weather.c:304
msgid "Smoke"
msgstr "Пушек"
#. VOLCANIC_ASH
#: ../libgweather/weather.c:303
#: ../libgweather/weather.c:305
msgid "Volcanic ash"
msgstr "Вулканична пепел"
#. SAND
#: ../libgweather/weather.c:304
#: ../libgweather/weather.c:306
msgid "Sand"
msgstr "Пясък"
#: ../libgweather/weather.c:304
#: ../libgweather/weather.c:306
msgid "Blowing sand"
msgstr "Пясък със силен вятър и намалена видимост"
#: ../libgweather/weather.c:304
#: ../libgweather/weather.c:306
msgid "Drifting sand"
msgstr "Пясък, който ще се разсее"
#. HAZE
#: ../libgweather/weather.c:305
#: ../libgweather/weather.c:307
msgid "Haze"
msgstr "Мараня"
#. SPRAY
#: ../libgweather/weather.c:306
#: ../libgweather/weather.c:308
msgid "Blowing sprays"
msgstr "Леко ръмене със силен вятър и намалена видимост"
#. DUST
#: ../libgweather/weather.c:307
#: ../libgweather/weather.c:309
msgid "Dust"
msgstr "Прах"
#: ../libgweather/weather.c:307
#: ../libgweather/weather.c:309
msgid "Blowing dust"
msgstr "Прах със силен вятър и намалена видимост"
#: ../libgweather/weather.c:307
#: ../libgweather/weather.c:309
msgid "Drifting dust"
msgstr "Прах, който ще се разнесе"
#. SQUALL
#: ../libgweather/weather.c:308
#: ../libgweather/weather.c:310
msgid "Squall"
msgstr "Шквал"
#. SANDSTORM
#: ../libgweather/weather.c:309
#: ../libgweather/weather.c:311
msgid "Sandstorm"
msgstr "Пясъчна буря"
#: ../libgweather/weather.c:309
#: ../libgweather/weather.c:311
msgid "Sandstorm in the vicinity"
msgstr "Пясъчна буря в околността"
#: ../libgweather/weather.c:309
#: ../libgweather/weather.c:311
msgid "Heavy sandstorm"
msgstr "Силна пясъчна буря"
#. DUSTSTORM
#: ../libgweather/weather.c:310
#: ../libgweather/weather.c:312
msgid "Duststorm"
msgstr "Прашна буря"
#: ../libgweather/weather.c:310
#: ../libgweather/weather.c:312
msgid "Duststorm in the vicinity"
msgstr "Прашна буря в околността"
#: ../libgweather/weather.c:310
#: ../libgweather/weather.c:312
msgid "Heavy duststorm"
msgstr "Силна прашна буря"
#. FUNNEL_CLOUD
#: ../libgweather/weather.c:311
#: ../libgweather/weather.c:313
msgid "Funnel cloud"
msgstr "Фуниевиден облак"
#. TORNADO
#: ../libgweather/weather.c:312
#: ../libgweather/weather.c:314
msgid "Tornado"
msgstr "Торнадо"
#. DUST_WHIRLS
#: ../libgweather/weather.c:313
#: ../libgweather/weather.c:315
msgid "Dust whirls"
msgstr "Прашни завихряния"
#: ../libgweather/weather.c:313
#: ../libgweather/weather.c:315
msgid "Dust whirls in the vicinity"
msgstr "Прашни завихряния в околността"
#. TRANSLATOR: this is a format string for strftime
#. * see `man 3 strftime` for more details
#.
#: ../libgweather/weather.c:703
#: ../libgweather/weather.c:710
msgid "%a, %b %d / %H:%M"
msgstr "%a, %d %b — %H:%M"
#: ../libgweather/weather.c:718
#: ../libgweather/weather.c:725
msgid "Unknown observation time"
msgstr "Неизвестно време на наблюдение"
#: ../libgweather/weather.c:732 ../libgweather/weather.c:783
#: ../libgweather/weather.c:797 ../libgweather/weather.c:810
#: ../libgweather/weather.c:823 ../libgweather/weather.c:836
#: ../libgweather/weather.c:854 ../libgweather/weather.c:872
#: ../libgweather/weather.c:910 ../libgweather/weather.c:926
#: ../libgweather/weather.c:949 ../libgweather/weather.c:981
#: ../libgweather/weather.c:997 ../libgweather/weather.c:1017
#: ../libgweather/weather.c:739 ../libgweather/weather.c:790
#: ../libgweather/weather.c:804 ../libgweather/weather.c:817
#: ../libgweather/weather.c:830 ../libgweather/weather.c:843
#: ../libgweather/weather.c:861 ../libgweather/weather.c:879
#: ../libgweather/weather.c:917 ../libgweather/weather.c:933
#: ../libgweather/weather.c:956 ../libgweather/weather.c:988
#: ../libgweather/weather.c:1004 ../libgweather/weather.c:1024
msgid "Unknown"
msgstr "Неизвестно"
#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Fahrenheit (\302\260 is U+00B0 DEGREE SIGN)
#: ../libgweather/weather.c:754
#: ../libgweather/weather.c:761
#, c-format
msgid "%.1f °F"
msgstr "%.1f °F"
#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Fahrenheit (\302\260 is U+00B0 DEGREE SIGN)
#: ../libgweather/weather.c:757
#: ../libgweather/weather.c:764
#, c-format
msgid "%d °F"
msgstr "%d °F"
#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Celsius (\302\260 is U+00B0 DEGREE SIGN)
#: ../libgweather/weather.c:763
#: ../libgweather/weather.c:770
#, c-format
msgid "%.1f °C"
msgstr "%.1f °C"
#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Celsius (\302\260 is U+00B0 DEGREE SIGN)
#: ../libgweather/weather.c:766
#: ../libgweather/weather.c:773
#, c-format
msgid "%d °C"
msgstr "%d °C"
#. TRANSLATOR: This is the temperature in kelvin
#: ../libgweather/weather.c:772
#: ../libgweather/weather.c:779
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f K"
#. TRANSLATOR: This is the temperature in kelvin
#: ../libgweather/weather.c:775
#: ../libgweather/weather.c:782
#, c-format
msgid "%d K"
msgstr "%d K"
#. TRANSLATOR: This is the humidity in percent
#: ../libgweather/weather.c:857
#: ../libgweather/weather.c:864
#, c-format
msgid "%.f%%"
msgstr "%.f %%"
#. TRANSLATOR: This is the wind speed in knots
#: ../libgweather/weather.c:885
#: ../libgweather/weather.c:892
#, c-format
msgid "%0.1f knots"
msgstr "%0.1f kn"
#. TRANSLATOR: This is the wind speed in miles per hour
#: ../libgweather/weather.c:889
#: ../libgweather/weather.c:896
#, c-format
msgid "%.1f mph"
msgstr "%.1f mile/h"
#. TRANSLATOR: This is the wind speed in kilometers per hour
#: ../libgweather/weather.c:893
#: ../libgweather/weather.c:900
#, c-format
msgid "%.1f km/h"
msgstr "%.1f km/h"
#. TRANSLATOR: This is the wind speed in meters per second
#: ../libgweather/weather.c:897
#: ../libgweather/weather.c:904
#, c-format
msgid "%.1f m/s"
msgstr "%.1f m/s"
......@@ -868,79 +868,79 @@ msgstr "%.1f m/s"
#. TRANSLATOR: This is the wind speed as a Beaufort force factor
#. * (commonly used in nautical wind estimation).
#.
#: ../libgweather/weather.c:903
#: ../libgweather/weather.c:910
#, c-format
msgid "Beaufort force %.1f"
msgstr "Сила по Бофорт %.1f"
#: ../libgweather/weather.c:928
#: ../libgweather/weather.c:935
msgid "Calm"
msgstr "Спокойно"
#. TRANSLATOR: This is 'wind direction' / 'wind speed'
#: ../libgweather/weather.c:932
#: ../libgweather/weather.c:939
#, c-format
msgid "%s / %s"
msgstr "%s / %s"
#. TRANSLATOR: This is pressure in inches of mercury
#: ../libgweather/weather.c:954
#: ../libgweather/weather.c:961
#, c-format
msgid "%.2f inHg"
msgstr "%.2f inHg"
#. TRANSLATOR: This is pressure in millimeters of mercury
#: ../libgweather/weather.c:958
#: ../libgweather/weather.c:965
#, c-format
msgid "%.1f mmHg"
msgstr "%.1f mmHg"
#. TRANSLATOR: This is pressure in kiloPascals
#: ../libgweather/weather.c:962
#: ../libgweather/weather.c:969
#, c-format
msgid "%.2f kPa"
msgstr "%.2f kPa"
#. TRANSLATOR: This is pressure in hectoPascals
#: ../libgweather/weather.c:966
#: ../libgweather/weather.c:973
#, c-format
msgid "%.2f hPa"
msgstr "%.2f hPa"
#. TRANSLATOR: This is pressure in millibars
#: ../libgweather/weather.c:970
#: ../libgweather/weather.c:977
#, c-format
msgid "%.2f mb"
msgstr "%.2f mb"
#. TRANSLATOR: This is pressure in atmospheres
#: ../libgweather/weather.c:974
#: ../libgweather/weather.c:981
#, c-format
msgid "%.3f atm"
msgstr "%.3f atm"
#. TRANSLATOR: This is the visibility in miles
#: ../libgweather/weather.c:1002
#: ../libgweather/weather.c:1009
#, c-format
msgid "%.1f miles"
msgstr "%.1f mile"
#. TRANSLATOR: This is the visibility in kilometers
#: ../libgweather/weather.c:1006
#: ../libgweather/weather.c:1013
#, c-format
msgid "%.1f km"
msgstr "%.1f km"
#. TRANSLATOR: This is the visibility in meters
#: ../libgweather/weather.c:1010
#: ../libgweather/weather.c:1017
#, c-format
msgid "%.0fm"
msgstr "%.0f m"
#: ../libgweather/weather.c:1039 ../libgweather/weather.c:1060
#: ../libgweather/weather.c:1046 ../libgweather/weather.c:1067
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"
#: ../libgweather/weather.c:1119
#: ../libgweather/weather.c:1126
msgid "Retrieval failed"
msgstr "Получаването неуспешно"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment