Commit 2c306654 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent a3b91ef4
# Hungarian translation for json-glib.
# Copyright (C) 2012, 2014, 2017 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2012, 2014, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the json-glib package.
#
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2012, 2014.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2012, 2017.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2012, 2017, 2018.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: json-glib master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=json-"
"glib&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-18 16:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-19 01:21+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/json-glib/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-13 11:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-15 15:31+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
"Language: hu\n"
......@@ -20,18 +19,35 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
#: json-glib/json-glib-format.c:50
#: json-glib/json-glib-format.c:58
msgid "Prettify output"
msgstr "Kimenet csinosítása"
#: json-glib/json-glib-format.c:51
#: json-glib/json-glib-format.c:59
msgid "Indentation spaces"
msgstr "Behúzási szóközök"
#: json-glib/json-glib-format.c:59
msgid "SPACES"
msgstr "SZÓKÖZÖK"
#: json-glib/json-glib-format.c:60
msgid "Output file"
msgstr "Kimeneti fájl"
#: json-glib/json-glib-format.c:60 json-glib/json-glib-validate.c:115
msgid "FILE"
msgstr "FÁJL"
#: json-glib/json-glib-format.c:61
msgid "FILE…"
msgstr "FÁJL…"
#. Translators: the first %s is the program name, the second one
#. * is the URI of the file, the third is the error message.
#.
#: json-glib/json-glib-format.c:77 json-glib/json-glib-validate.c:63
#: json-glib/json-glib-format.c:87 json-glib/json-glib-format.c:120
#: json-glib/json-glib-validate.c:63
#, c-format
msgid "%s: %s: error opening file: %s\n"
msgstr "%s: %s: hiba a fájl megnyitásakor: %s\n"
......@@ -39,7 +55,7 @@ msgstr "%s: %s: hiba a fájl megnyitásakor: %s\n"
#. Translators: the first %s is the program name, the second one
#. * is the URI of the file, the third is the error message.
#.
#: json-glib/json-glib-format.c:89 json-glib/json-glib-validate.c:75
#: json-glib/json-glib-format.c:99 json-glib/json-glib-validate.c:75
#, c-format
msgid "%s: %s: error parsing file: %s\n"
msgstr "%s: %s: hiba a fájl feldolgozásakor: %s\n"
......@@ -47,7 +63,7 @@ msgstr "%s: %s: hiba a fájl feldolgozásakor: %s\n"
#. Translators: the first %s is the program name, the
#. * second one is the URI of the file.
#.
#: json-glib/json-glib-format.c:108
#: json-glib/json-glib-format.c:138
#, c-format
msgid "%s: %s: error writing to stdout"
msgstr "%s: %s: hiba a szabványos kimenetre íráskor"
......@@ -55,22 +71,18 @@ msgstr "%s: %s: hiba a szabványos kimenetre íráskor"
#. Translators: the first %s is the program name, the second one
#. * is the URI of the file, the third is the error message.
#.
#: json-glib/json-glib-format.c:129 json-glib/json-glib-validate.c:87
#: json-glib/json-glib-format.c:159 json-glib/json-glib-validate.c:87
#, c-format
msgid "%s: %s: error closing: %s\n"
msgstr "%s: %s: hiba a következő lezárásakor: %s\n"
#: json-glib/json-glib-format.c:158 json-glib/json-glib-validate.c:115
msgid "FILE"
msgstr "FÁJL"
#. Translators: this message will appear after the usage string
#. and before the list of options.
#: json-glib/json-glib-format.c:161
#: json-glib/json-glib-format.c:192
msgid "Format JSON files."
msgstr "JSON fájlok formázása."
#: json-glib/json-glib-format.c:162
#: json-glib/json-glib-format.c:193
msgid "json-glib-format formats JSON resources."
msgstr "A json-glib-format JSON erőforrásokat formáz."
......@@ -78,15 +90,14 @@ msgstr "A json-glib-format JSON erőforrásokat formáz."
#. * means the user is calling json-glib-validate without any
#. * argument.
#.
#: json-glib/json-glib-format.c:179 json-glib/json-glib-validate.c:136
#: json-glib/json-glib-format.c:208 json-glib/json-glib-validate.c:136
#, c-format
msgid "Error parsing commandline options: %s\n"
msgstr "Hiba a parancssori kapcsolók feldolgozásakor: %s\n"
#: json-glib/json-glib-format.c:181 json-glib/json-glib-format.c:195
#: json-glib/json-glib-format.c:210 json-glib/json-glib-format.c:224
#: json-glib/json-glib-validate.c:138 json-glib/json-glib-validate.c:152
#, c-format
#| msgid "Try \"%s --help\" for more information."
msgid "Try “%s --help” for more information."
msgstr "További információkért adja ki a következő parancsot: „%s --help”."
......@@ -94,7 +105,7 @@ msgstr "További információkért adja ki a következő parancsot: „%s --help
#. * means the user is calling json-glib-validate without any
#. * argument.
#.
#: json-glib/json-glib-format.c:193 json-glib/json-glib-validate.c:150
#: json-glib/json-glib-format.c:222 json-glib/json-glib-validate.c:150
#, c-format
msgid "%s: missing files"
msgstr "%s: hiányzó fájlok"
......@@ -111,33 +122,30 @@ msgstr ""
"A json-glib-validate a megadott URI-n található JSON adatokat ellenőrzi."
#. translators: the %s is the name of the data structure
#: json-glib/json-gobject.c:943
#: json-glib/json-gobject.c:940
#, c-format
#| msgid "Expecting a JSON object, but the root node is of type `%s'"
msgid "Expecting a JSON object, but the root node is of type “%s”"
msgstr "A várt JSON objektum helyett a gyökérobjektum „%s” típusú"
#. translators: the '%s' is the type name
#: json-glib/json-gvariant.c:523
#: json-glib/json-gvariant.c:524
#, c-format
#| msgid "Unexpected type '%s' in JSON node"
msgid "Unexpected type “%s” in JSON node"
msgstr "Váratlan „%s” típus a JSON csomópontban"
#: json-glib/json-gvariant.c:593
#: json-glib/json-gvariant.c:594
msgid "Missing elements in JSON array to conform to a tuple"
msgstr "A JSON tömbből hiányzó elemek miatt a tuple nem teljes"
#: json-glib/json-gvariant.c:621
#| msgid "Missing closing symbol ')' in the GVariant tuple type"
#: json-glib/json-gvariant.c:622
msgid "Missing closing symbol “)” in the GVariant tuple type"
msgstr "Hiányzó „)” szimbólum a GVariant tuple típusban"
#: json-glib/json-gvariant.c:629
#: json-glib/json-gvariant.c:630
msgid "Unexpected extra elements in JSON array"
msgstr "Váratlan extra elemek a JSON tömbben"
#: json-glib/json-gvariant.c:908
#: json-glib/json-gvariant.c:909
msgid "Invalid string value converting to GVariant"
msgstr "Érvénytelen karakterláncérték a GVariant-tá alakítás közben"
......@@ -146,17 +154,16 @@ msgid ""
"A GVariant dictionary entry expects a JSON object with exactly one member"
msgstr "Egy GVariant szótárbejegyzés pontosan egy tagú JSON objektumot vár"
#: json-glib/json-gvariant.c:1248
#: json-glib/json-gvariant.c:1242
#, c-format
#| msgid "GVariant class '%c' not supported"
msgid "GVariant class “%c” not supported"
msgstr "A(z) „%c” GVariant osztály nem támogatott"
#: json-glib/json-gvariant.c:1296
#: json-glib/json-gvariant.c:1290
msgid "Invalid GVariant signature"
msgstr "Érvénytelen GVariant aláírás"
#: json-glib/json-gvariant.c:1344
#: json-glib/json-gvariant.c:1338
msgid "JSON data is empty"
msgstr "A JSON adatok üresek"
......@@ -164,12 +171,12 @@ msgstr "A JSON adatok üresek"
#. * number, the second %d is the position on the line, and %s is
#. * the error message
#.
#: json-glib/json-parser.c:907
#: json-glib/json-parser.c:909
#, c-format
msgid "%s:%d:%d: Parse error: %s"
msgstr "%s:%d:%d: feldolgozási hiba: %s"
#: json-glib/json-parser.c:990
#: json-glib/json-parser.c:992
msgid "JSON data must be UTF-8 encoded"
msgstr "A JSON adatoknak UTF-8 kódolásúnak kell lenniük"
......@@ -180,7 +187,6 @@ msgstr "Csak egy gyökércsomópont engedélyezett a JSONPath kifejezésben"
#. translators: the %c is the invalid character
#: json-glib/json-path.c:398
#, c-format
#| msgid "Root node followed by invalid character '%c'"
msgid "Root node followed by invalid character “%c”"
msgstr "A gyökércsomópontot érvénytelen karakter követi: „%c”"
......@@ -190,105 +196,86 @@ msgstr "Hiányzó tagnév vagy helyettesítő karakter a . után"
#: json-glib/json-path.c:512
#, c-format
#| msgid "Malformed slice expression '%*s'"
msgid "Malformed slice expression “%*s”"
msgstr "Hibás szeletkifejezés: „%*s”"
#: json-glib/json-path.c:556
#, c-format
#| msgid "Invalid set definition '%*s'"
msgid "Invalid set definition “%*s”"
msgstr "Érvénytelen halmazdefiníció: „%*s”"
#: json-glib/json-path.c:609
#, c-format
#| msgid "Invalid slice definition '%*s'"
msgid "Invalid slice definition “%*s”"
msgstr "Érvénytelen szeletdefiníció: „%*s”"
#: json-glib/json-path.c:637
#, c-format
#| msgid "Invalid array index definition '%*s'"
msgid "Invalid array index definition “%*s”"
msgstr "Érvénytelen tömbindex-definíció: „%*s”"
#: json-glib/json-path.c:656
#, c-format
#| msgid "Invalid first character '%c'"
msgid "Invalid first character “%c”"
msgstr "Érvénytelen első karakter: „%c”"
#: json-glib/json-reader.c:474
#, c-format
#| msgid ""
#| "The current node is of type '%s', but an array or an object was expected."
msgid ""
"The current node is of type “%s”, but an array or an object was expected."
msgstr "A jelenlegi csomópont „%s” típusú a várt tömb vagy objektum helyett."
#: json-glib/json-reader.c:486
#, c-format
#| msgid ""
#| "The index '%d' is greater than the size of the array at the current "
#| "position."
msgid ""
"The index “%d” is greater than the size of the array at the current position."
msgstr "A(z) „%d” index nagyobb az aktuális pozícióban lévő tömb méreténél."
#: json-glib/json-reader.c:503
#, c-format
#| msgid ""
#| "The index '%d' is greater than the size of the object at the current "
#| "position."
msgid ""
"The index “%d” is greater than the size of the object at the current "
"position."
msgstr ""
"A(z) „%d” index nagyobb az aktuális pozícióban lévő objektum méreténél."
#: json-glib/json-reader.c:587 json-glib/json-reader.c:751
#: json-glib/json-reader.c:802 json-glib/json-reader.c:840
#: json-glib/json-reader.c:878 json-glib/json-reader.c:916
#: json-glib/json-reader.c:954 json-glib/json-reader.c:999
#: json-glib/json-reader.c:1035 json-glib/json-reader.c:1061
#: json-glib/json-reader.c:585 json-glib/json-reader.c:751
#: json-glib/json-reader.c:799 json-glib/json-reader.c:837
#: json-glib/json-reader.c:875 json-glib/json-reader.c:913
#: json-glib/json-reader.c:951 json-glib/json-reader.c:996
#: json-glib/json-reader.c:1032 json-glib/json-reader.c:1058
msgid "No node available at the current position"
msgstr "Nem érhető el csomópont az aktuális pozícióban"
#: json-glib/json-reader.c:594
#: json-glib/json-reader.c:592
#, c-format
#| msgid "The current position holds a '%s' and not an array"
msgid "The current position holds a “%s” and not an array"
msgstr "Az aktuális pozícióban „%s” található tömb helyett"
#: json-glib/json-reader.c:670
#: json-glib/json-reader.c:668
#, c-format
#| msgid "The current node is of type '%s', but an object was expected."
msgid "The current node is of type “%s”, but an object was expected."
msgstr "A jelenlegi csomópont „%s” típusú a várt objektum helyett."
#: json-glib/json-reader.c:677
#: json-glib/json-reader.c:675
#, c-format
#| msgid ""
#| "The member '%s' is not defined in the object at the current position."
msgid "The member “%s” is not defined in the object at the current position."
msgstr ""
"A(z) „%s” tag nincs definiálva az aktuális pozícióban lévő objektumban."
#: json-glib/json-reader.c:758 json-glib/json-reader.c:809
#: json-glib/json-reader.c:758 json-glib/json-reader.c:806
#, c-format
#| msgid "The current position holds a '%s' and not an object"
msgid "The current position holds a “%s” and not an object"
msgstr "Az aktuális pozícióban „%s” található objektum helyett"
#: json-glib/json-reader.c:849 json-glib/json-reader.c:887
#: json-glib/json-reader.c:925 json-glib/json-reader.c:963
#: json-glib/json-reader.c:1008
#: json-glib/json-reader.c:846 json-glib/json-reader.c:884
#: json-glib/json-reader.c:922 json-glib/json-reader.c:960
#: json-glib/json-reader.c:1005
#, c-format
#| msgid "The current position holds a '%s' and not a value"
msgid "The current position holds a “%s” and not a value"
msgstr "Az aktuális pozícióban „%s” található érték helyett"
#: json-glib/json-reader.c:971
#: json-glib/json-reader.c:968
msgid "The current position does not hold a string type"
msgstr "Az aktuális pozícióban nem karakterlánc típus található"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment