Commit 15da2531 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent 00b6302e
# Hungarian translation of iagno help
# Copyright (C) 2013. Free Software Foundation, Inc.
# Hungarian translation for iagno help.
# Copyright (C) 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the iagno help.
#
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2013, 2014, 2015, 2017.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2014.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2014, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: iagno master\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-31 12:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-18 10:38+0200\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at ubuntu dot com>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-10 17:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-28 23:59+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
......@@ -142,11 +142,13 @@ msgstr "Hiba jelentése vagy továbbfejlesztés kérése"
msgid ""
"<app>Iagno</app> is maintained by a volunteer community. You are welcome to "
"participate. If you notice a problem you can file a <em>bug report</em>. To "
"file a bug, go to <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/\"/>."
"file a bug, go to <link href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/iagno/issues/"
"\"/>."
msgstr ""
"Az <app>Iagnot</app> egy önkéntes közösség készíti. Közreműködését szívesen "
"fogadjuk. Ha hibát észlelt, beküldhet egy <em>hibajelentést</em>. Ehhez "
"keresse fel a <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/\"/> oldalt."
"Az <app>Iagno</app> játékot egy önkéntes közösség tartja karban. "
"Közreműködését szívesen fogadjuk. Ha hibát észlelt, beküldhet egy "
"<em>hibajelentést</em>. Ehhez keresse fel a <link href=\"https://gitlab."
"gnome.org/GNOME/iagno/issues/\"/> oldalt."
#. (itstool) path: section/p
#: C/bug-filing.page:25
......@@ -164,48 +166,43 @@ msgid ""
"To participate you need an account which will give you the ability to gain "
"access, file bugs, and make comments. Also, you need to register so you can "
"receive updates by e-mail about the status of your bug. If you don't already "
"have an account, just click on the <gui>New Account</gui> link to create one."
"have an account, just click on the <gui>Sign in / Register</gui> link to "
"create one."
msgstr ""
"A részvételhez létre kell hoznia egy fiókot, amely lehetővé teszi a "
"hozzáférést, hibajelentések beküldését és a hibákhoz való hozzászólást. A "
"regisztráció után a hozzászólásokat e-mailben is megkaphatja. Ha még nincs "
"fiókja, akkor a <gui>New Account</gui> hivatkozásra kattintva létrehozhat "
"egyet."
"hozzáférést, hibajelentések beküldését és a hibákhoz való hozzászólást. "
"Azért is regisztrálnia kell, hogy frissítéseket kapjon e-mailben a hiba "
"állapotáról. Ha még nincs fiókja, akkor a <gui>Sign in / Register</gui> "
"hivatkozásra kattintva létrehozhat egyet."
#. (itstool) path: section/p
#: C/bug-filing.page:32
msgid ""
"Once you have an account, log in, click on <guiseq><gui>File a Bug</"
"gui><gui>Applications</gui><gui>iagno</gui></guiseq>. Before reporting a "
"bug, please read the <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/page.cgi?id=bug-"
"writing.html\">bug writing guidelines</link>, and please <link href="
"\"https://bugzilla.gnome.org/browse.cgi?product=iagno\">browse</link> for "
"Once you have an account, log in, and click on <gui>New issue</gui>. Before "
"reporting a bug, please read the <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/"
"page.cgi?id=bug-writing.html\">bug writing guidelines</link>, and please "
"<link href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/iagno/issues\">browse</link> for "
"the bug to see if it already exists."
msgstr ""
"Ha létrehozta fiókját, jelentkezzen be, kattintson a <guiseq><gui>File a "
"Bug</gui><gui>Applications</gui><gui>iagno</gui></guiseq> hivatkozásokra. "
"Hiba jelentése előtt olvassa el a <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/"
"page.cgi?id=bug-writing.html\">hibajelentés-írási irányelveket</link>, és "
"<link href=\"https://bugzilla.gnome.org/browse.cgi?product=iagno"
"\">ellenőrizze</link>, hogy nincs-e már a hiba bejelentve."
"Ha létrehozta fiókját, jelentkezzen be, kattintson a <gui>New issue</gui> "
"hivatkozásokra. Hiba jelentése előtt olvassa el a <link href=\"https://"
"bugzilla.gnome.org/page.cgi?id=bug-writing.html\">hibajelentés-írási "
"irányelveket</link>, és <link href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/iagno/"
"issues\">ellenőrizze</link>, hogy nincs-e már a hiba bejelentve."
#. (itstool) path: section/p
#: C/bug-filing.page:40
#| msgid ""
#| "If you are requesting a new feature, choose <gui>enhancement</gui> in the "
#| "<gui>Severity</gui> menu. Fill in the Summary and Description sections "
#| "and click <gui>Commit</gui>."
#: C/bug-filing.page:37
msgid ""
"If you are requesting a new feature, choose <gui>enhancement</gui> in the "
"<gui>Severity</gui> menu. Fill in the Summary and Description sections and "
"click <gui>Submit Bug</gui>."
"If you are requesting a new feature, choose <gui>1. Feature</gui> in the "
"<gui>Labels</gui> menu. Fill in the Title and Description sections and click "
"<gui>Submit Issue</gui>."
msgstr ""
"Ha új szolgáltatást kér, válassza az <gui>enhancement</gui> lehetőséget a "
"<gui>Severity</gui> menüben. Töltse ki a Summary és Description szakaszokat, "
"és kattintson a <gui>Submit Bug</gui> gombra."
"Ha új szolgáltatást kér, válassza az <gui>1. Feature</gui> lehetőséget a "
"<gui>Labels</gui> menüben. Töltse ki a Title és a Description szakaszokat, "
"és kattintson a <gui>Submit Issue</gui> gombra."
#. (itstool) path: section/p
#: C/bug-filing.page:44
#: C/bug-filing.page:41
msgid ""
"Your report will be given an ID number, and its status will be updated as it "
"is being dealt with. Thanks for helping make <app>Iagno</app> better!"
......@@ -864,85 +861,3 @@ msgstr ""
"\">kezdőoldalán</link> megtalálja a magyar levelezőlista címét és a "
"fordítások megkezdéséhez szükséges információkat."
#~ msgid "<app>Iagno</app> game over position."
#~ msgstr "Vége az <app>Iagno</app> játéknak."
#~ msgid "<em>Game over position</em>"
#~ msgstr "<em>Állás a játék végén</em>"
#~ msgctxt "_"
#~ msgid ""
#~ "external ref='figures/logo.png' md5='34046001ffd88e9a366443f7a1b68f80'"
#~ msgstr ""
#~ "external ref='figures/logo.png' md5='34046001ffd88e9a366443f7a1b68f80'"
#~ msgctxt "_"
#~ msgid ""
#~ "external ref='figures/logo32.png' md5='db3dc503168aafbeb6a1d0428cc394ac'"
#~ msgstr ""
#~ "external ref='figures/logo32.png' md5='db3dc503168aafbeb6a1d0428cc394ac'"
#~ msgid ""
#~ "<media type=\"image\" src=\"figures/logo32.png\">Iagno logo</media> Iagno"
#~ msgstr ""
#~ "<media type=\"image\" src=\"figures/logo32.png\">Iagno logó</media> Iagno"
#~ msgctxt "_"
#~ msgid ""
#~ "external ref='figures/iagno-video.ogv' "
#~ "md5='2d3d9cff1283776b4c3bfc0dc7a810dc'"
#~ msgstr ""
#~ "external ref='figures/iagno-video.ogv' "
#~ "md5='2d3d9cff1283776b4c3bfc0dc7a810dc'"
#~ msgctxt "_"
#~ msgid ""
#~ "external ref='figures/start.png' md5='028c2d0483c551175706d77c2aea5759'"
#~ msgstr ""
#~ "external ref='figures/start.png' md5='028c2d0483c551175706d77c2aea5759'"
#~ msgctxt "_"
#~ msgid ""
#~ "external ref='figures/first.png' md5='67263dc33adb94895a4598b564eacb7c'"
#~ msgstr ""
#~ "external ref='figures/first.png' md5='67263dc33adb94895a4598b564eacb7c'"
#~ msgctxt "_"
#~ msgid ""
#~ "external ref='figures/block.png' md5='cb75f62a176d1ba40a94f844833b3039'"
#~ msgstr ""
#~ "external ref='figures/block.png' md5='cb75f62a176d1ba40a94f844833b3039'"
#~ msgctxt "_"
#~ msgid ""
#~ "external ref='figures/iagno-gameover.png' "
#~ "md5='b7792be5784722b905b78510452aee16'"
#~ msgstr ""
#~ "external ref='figures/iagno-gameover.png' "
#~ "md5='b7792be5784722b905b78510452aee16'"
#~ msgid "Flip final results"
#~ msgstr "Végeredmény rendezése"
#~ msgid "Visually see game results"
#~ msgstr "A játék eredményének vizuális ábrázolása"
#~ msgid ""
#~ "Visual game results allows you to visually see who won, by grouping the "
#~ "pieces. To enable this option:"
#~ msgstr ""
#~ "A játék eredményének vizuális ábrázolásával a figurákat csoportosítva "
#~ "láthatja, hogy ki nyert. Ezen beállítás bekapcsolásához:"
#~ msgid "Select the <gui>Appearance</gui> tab."
#~ msgstr "Válassza a <gui>Megjelenés</gui> lapot."
#~ msgid "Check the <gui>Flip final results</gui> box."
#~ msgstr "Jelölje be <gui>A végeredmény rendezése</gui> négyzetet."
#~ msgid ""
#~ "To file your bug, choose the component <gui>iagno</gui> in the "
#~ "<gui>Component</gui> menu."
#~ msgstr ""
#~ "A hiba bejelentéséhez válassza ki az <gui>iagno</gui> összetevőt a "
#~ "<gui>Component</gui> menüben."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment