Commit 7c0308fd authored by Petr Kovář's avatar Petr Kovář
Browse files

Update Czech translation

parent a83881ca
# Czech translation of gvfs.
# Copyright (C) 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of gvfs.
# This file is distributed under the same license as the gvfs package.
#
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gvfs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gvfs&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-26 00:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-26 02:00+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gvfs&k"
"eywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-07 18:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-24 21:55+0200\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../client/gdaemonfile.c:498 ../client/gdaemonfile.c:2400
#: ../client/gdaemonfile.c:416 ../client/gdaemonfile.c:2767
msgid "Operation not supported, files on different mounts"
msgstr "Operace není podporována, soubory na rozdílných připojeních"
#. Translators: %s is the name of a programming function
#: ../client/gdaemonfile.c:876 ../client/gdaemonfile.c:911
#: ../client/gdaemonfile.c:1027 ../client/gdaemonfile.c:1106
#: ../client/gdaemonfile.c:1169 ../client/gdaemonfile.c:1232
#: ../client/gdaemonfile.c:1298 ../client/gdaemonfile.c:1361
#: ../client/gdaemonfile.c:1378 ../client/gdaemonfile.c:1867
#: ../client/gdaemonfile.c:1897 ../client/gdaemonfile.c:2058
#: ../client/gdaemonfile.c:2560 ../client/gdaemonfile.c:2609
#: ../client/gdaemonfile.c:2674 ../client/gdaemonfile.c:2759
#: ../client/gdaemonfile.c:2835 ../client/gdaemonfile.c:3024
#: ../client/gdaemonfile.c:3105 ../client/gvfsiconloadable.c:145
#: ../client/gvfsiconloadable.c:374
#, c-format
msgid "Invalid return value from %s"
msgstr "Neplatná návratová hodnota od %s"
#: ../client/gdaemonfile.c:994 ../client/gvfsiconloadable.c:339
#: ../client/gdaemonfile.c:1034 ../client/gdaemonfile.c:3110
#: ../client/gvfsiconloadable.c:304
msgid "Couldn't get stream file descriptor"
msgstr "Nelze získat deskriptor proudového souboru"
#: ../client/gdaemonfile.c:1116 ../client/gdaemonfile.c:1179
#: ../client/gdaemonfile.c:1242 ../client/gdaemonfile.c:1308
#: ../client/gdaemonfile.c:2639 ../client/gvfsiconloadable.c:155
#: ../client/gdaemonfile.c:1163 ../client/gdaemonfile.c:1235
#: ../client/gvfsiconloadable.c:129
msgid "Didn't get stream file descriptor"
msgstr "Nezískán deskriptor proudového souboru"
#: ../client/gdaemonfile.c:1356
#, c-format
msgid "Invalid return value from %s"
msgstr "Neplatná návratová hodnota od %s"
#. translators: this is an error message when there is no user visible "mount" object
#. corresponding to a particular path/uri
#: ../client/gdaemonfile.c:1981
#: ../client/gdaemonfile.c:2241
msgid "Could not find enclosing mount"
msgstr "Nelze nalézt uzavřené připojení"
#: ../client/gdaemonfile.c:2011
#: ../client/gdaemonfile.c:2277
#, c-format
msgid "Invalid filename %s"
msgstr "Neplatný název souboru %s"
#: ../client/gdaemonfile.c:2256 ../client/gdaemonvfs.c:1202
#: ../client/gdaemonvfs.c:1337 ../client/gdaemonvfs.c:1390
#: ../client/gdaemonfile.c:2609 ../client/gdaemonvfs.c:1290
#: ../client/gdaemonvfs.c:1342
#, c-format
msgid "Error setting file metadata: %s"
msgstr "Chyba při nastavování metadat souboru: %s"
#: ../client/gdaemonfile.c:2257 ../client/gdaemonvfs.c:1391
#: ../client/gdaemonfile.c:2610 ../client/gdaemonvfs.c:1343
msgid "values must be string or list of strings"
msgstr "hodnoty musí být řetězcem nebo seznamem řetězců"
#: ../client/gdaemonfileenumerator.c:466 ../client/gdaemonfileenumerator.c:549
#: ../client/gdaemonfileenumerator.c:600
#: ../client/gdaemonfileenumerator.c:529 ../client/gdaemonfileenumerator.c:612
#: ../client/gdaemonfileenumerator.c:663
#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:630
#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:783
#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:901
......@@ -81,22 +69,22 @@ msgstr "hodnoty musí být řetězcem nebo seznamem řetězců"
#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:506
#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:681
#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:873
#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:1052 ../client/gvfsdaemondbus.c:1062
#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1085 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1106
#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1225 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1362
#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1426 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1628
#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1735 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1897
#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1924 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1983
#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2005 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2068
#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2087 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1179
#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:1052 ../client/gvfsdaemondbus.c:726
#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1111 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1132
#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1251 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1388
#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1452 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1654
#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1761 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1923
#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1950 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2009
#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2031 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2094
#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2113 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1180
#: ../daemon/gvfsbackendtest.c:91 ../daemon/gvfsbackendtest.c:124
#: ../daemon/gvfsbackendtest.c:187 ../daemon/gvfschannel.c:322
#: ../daemon/gvfsftptask.c:202 ../monitor/gdu/ggdumount.c:1073
#: ../monitor/proxy/gproxydrive.c:541 ../monitor/proxy/gproxydrive.c:629
#: ../monitor/proxy/gproxydrive.c:777 ../monitor/proxy/gproxydrive.c:912
#: ../monitor/proxy/gproxydrive.c:963 ../monitor/proxy/gproxydrive.c:1087
#: ../monitor/proxy/gproxymount.c:488 ../monitor/proxy/gproxymount.c:573
#: ../monitor/proxy/gproxyvolume.c:826 ../monitor/proxy/gproxyvolume.c:903
#: ../daemon/gvfsftptask.c:202 ../monitor/gdu/ggdumount.c:1070
#: ../monitor/proxy/gproxydrive.c:547 ../monitor/proxy/gproxydrive.c:635
#: ../monitor/proxy/gproxydrive.c:785 ../monitor/proxy/gproxydrive.c:923
#: ../monitor/proxy/gproxydrive.c:961 ../monitor/proxy/gproxydrive.c:1086
#: ../monitor/proxy/gproxymount.c:501 ../monitor/proxy/gproxymount.c:586
#: ../monitor/proxy/gproxyvolume.c:853 ../monitor/proxy/gproxyvolume.c:916
msgid "Operation was cancelled"
msgstr "Operace byla zrušena"
......@@ -124,38 +112,15 @@ msgstr "Konec proudu"
msgid "Seek not supported on stream"
msgstr "Hledání v proudu nepodporováno"
#: ../client/gdaemonvfs.c:834
#: ../client/gdaemonvfs.c:814
#, c-format
msgid "Error while getting mount info: %s"
msgstr "Chyba při získávání informace o připojení: %s"
#: ../client/gdaemonvfs.c:1203
msgid "Can't contact session bus"
msgstr "Nezdařilo se kontaktovat sběrnici sezení"
#: ../client/gvfsdaemondbus.c:575 ../client/gvfsdaemondbus.c:1016
#, c-format
msgid "Error connecting to daemon: %s"
msgstr "Chyba při spojování s démonem: %s"
#: ../common/gsysutils.c:136
#, c-format
msgid "Error creating socket: %s"
msgstr "Chyba při vytváření socketu: %s"
#: ../common/gsysutils.c:174
#, c-format
msgid "Error connecting to socket: %s"
msgstr "Chyba při spojování se socketem: %s"
#: ../common/gvfsdaemonprotocol.c:518
#: ../common/gvfsdaemonprotocol.c:349
msgid "Invalid file info format"
msgstr "Neplatný formát informace o souboru"
#: ../common/gvfsdaemonprotocol.c:536
msgid "Invalid attribute info list content"
msgstr "Neplatný obsah seznamu informací o atributech"
#: ../common/gvfsdnssdresolver.c:209
#, c-format
msgid "Error initializing Avahi: %s"
......@@ -188,8 +153,8 @@ msgid ""
"Error resolving \"%s\" service \"%s\" on domain \"%s\". One or more TXT "
"records are missing. Keys required: \"%s\"."
msgstr ""
"Chyba při řešení služby „%s“ „%s“ v doméně „%s“. Schází jeden nebo "
"více záznamů TXT. Požadované klíče: „%s“."
"Chyba při řešení služby „%s“ „%s“ v doméně „%s“. Schází jeden nebo více "
"záznamů TXT. Požadované klíče: „%s“."
#. Translators:
#. * - the first %s refers to the service type
......@@ -216,132 +181,175 @@ msgstr "Nelze zpracovat verzi %d kódování GVfsIcon"
msgid "Malformed input data for GVfsIcon"
msgstr "Chybná vstupní data u GVfsIcon"
#: ../daemon/daemon-main.c:81 ../daemon/daemon-main.c:236
#, c-format
msgid "Error connecting to D-Bus: %s"
msgstr "Chyba při spojování s D-Bus: %s"
#. translators: This is the default daemon's application name,
#. * the %s is the type of the backend, like "FTP"
#: ../daemon/daemon-main.c:96
#: ../daemon/daemon-main.c:100
#, c-format
msgid "%s Filesystem Service"
#| msgid "%s Filesystem Service"
msgid "%s File System Service"
msgstr "Služba systému souborů %s"
#: ../daemon/daemon-main.c:115 ../programs/gvfs-copy.c:90
#: ../programs/gvfs-move.c:78
#: ../daemon/daemon-main.c:178 ../programs/gvfs-copy.c:90
#: ../programs/gvfs-move.c:78 ../programs/gvfs-rename.c:36
#: ../programs/gvfs-set-attribute.c:105
#, c-format
msgid "Error: %s"
msgstr "Chyba: %s"
#: ../daemon/daemon-main.c:161
#: ../daemon/daemon-main.c:236
#, c-format
msgid "Usage: %s --spawner dbus-id object_path"
msgstr "Použití: %s --spawner dbus-id cesta_objektu"
#: ../daemon/daemon-main.c:185 ../daemon/daemon-main.c:203
#: ../daemon/daemon-main.c:260 ../daemon/daemon-main.c:278
#, c-format
msgid "Usage: %s key=value key=value ..."
msgstr "Použití: %s klíč=hodnota klíč=hodnota…"
#: ../daemon/daemon-main.c:201
#: ../daemon/daemon-main.c:276
#, c-format
msgid "No mount type specified"
msgstr "Nezadán žádný typ připojení"
#: ../daemon/daemon-main.c:271
#: ../daemon/daemon-main.c:308
#, c-format
msgid "mountpoint for %s already running"
msgstr "bod připojení %s již běží"
#: ../daemon/daemon-main.c:282
#: ../daemon/daemon-main.c:329
msgid "error starting mount daemon"
msgstr "chyba při spouštění démona mount"
#: ../daemon/gvfsafpconnection.c:1409
#: ../daemon/gvfsafpconnection.c:764
#| msgid "The connection was interrupted"
msgid "The connection is not opened"
msgstr "Spojení není otevřeno"
#: ../daemon/gvfsafpconnection.c:771
#| msgid "Data connection closed"
msgid "The connection is closed"
msgstr "Spojení je ukončeno"
#: ../daemon/gvfsafpconnection.c:1545
msgid "Connection unexpectedly went down"
msgstr "Spojení bylo neočekávaně přerušeno"
#: ../daemon/gvfsafpconnection.c:1436
#: ../daemon/gvfsafpconnection.c:1572
msgid "Got EOS"
msgstr "Obdrženo EOS"
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:171 ../daemon/gvfsafpserver.c:457
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:198 ../daemon/gvfsafpserver.c:480
#, c-format
#| msgid "Server doesn't support passwords longer than %d characters"
msgid "The server doesn't support passwords longer than %d character."
msgid_plural "The server doesn't support passwords longer than %d characters."
msgstr[0] "Server nepodporuje hesla delší než %d znak."
msgstr[1] "Server nepodporuje hesla delší než %d znaky."
msgstr[2] "Server nepodporuje hesla delší než %d znaků."
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:224 ../daemon/gvfsafpserver.c:533
#| msgid "An invalid username was provided"
msgid "An invalid username was provided."
msgstr "Bylo poskytnuto neplatné uživatelské jméno."
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:393
#, c-format
msgid "Server doesn't support passwords longer than %d characters"
msgstr "Server nepodporuje hesla delší než %d znaků"
msgid "Unable to login to the server “%s” with the given password."
msgstr "Není možné se přihlásit k serveru \"%s\" se zadaným heslem."
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:199 ../daemon/gvfsafpserver.c:512
msgid "An invalid username was provided"
msgstr "Bylo poskytnuto neplatné uživatelské jméno"
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:428 ../daemon/gvfsafpserver.c:650
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:825 ../daemon/gvfsafpserver.c:873
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:989 ../daemon/gvfsafpserver.c:1672
#, c-format
msgid "Unable to connect to the server “%s”. A communication problem occurred."
msgstr "Nelze se spojit se serverem \"%s\". Nastal problém v komunikaci."
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:378 ../daemon/gvfsafpserver.c:606
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:623
#, c-format
msgid "AFP server %s declined the submitted password"
msgstr "Server AFP %s zamítnul poskytnuté heslo"
msgid "Unable to connect to the server %s” with the given password."
msgstr "Není možné se spojit se serverem \"%s\" se zadaným heslem."
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:652 ../daemon/gvfsafpserver.c:681
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:676 ../daemon/gvfsafpserver.c:701
#, c-format
msgid "AFP server %s doesn't support anonymous login"
msgstr "Server AFP %s nepodporuje anonymní přihlášení"
#| msgid "AFP server %s doesn't support anonymous login"
msgid "The server “%s” doesn't support anonymous access."
msgstr "Server \"%s\" nepodporuje anonymní přístup."
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:709
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:729
#, c-format
#| msgid ""
#| "Login to AFP server %s failed (no suitable authentication mechanism found)"
msgid ""
"Login to AFP server %s failed (no suitable authentication mechanism found)"
"Unable to connect to the server “%s”. No suitable authentication mechanism "
"was found."
msgstr ""
"Přihlášení k serveru AFP %s selhalo (nenalezen žádný vyhovující ověřovací "
"mechanismus)"
"Nelze se spojit se serverem \"%s\". Nenalezen žádný vyhovující ověřovací "
"mechanismus."
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:780
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:803
#, c-format
msgid "Failed to connect to server (%s)"
msgstr "Nezdařilo se připojení k serveru (%s)"
msgid ""
"Unable to connect to the server “%s”. The server doesn't support AFP version "
"3.0 or later."
msgstr ""
"Nelze se spojit se serverem \"%s\". Server nepodporuje verzi AFP 3.0 nebo "
"novější."
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:885 ../daemon/gvfsafpvolume.c:391
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:664 ../daemon/gvfsafpvolume.c:817
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1011 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1211
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1394 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1551
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2162 ../daemon/gvfsafpvolume.c:2288
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2450 ../daemon/gvfsafpvolume.c:2660
#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:286 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:310
#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1834 ../daemon/gvfsftptask.c:399
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:914
#, c-format
msgid "Permission denied"
msgstr "Přístup odepřen"
#| msgid "Permission denied"
msgid "Permission denied."
msgstr "Přístup odepřen."
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:890
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:919
#, c-format
msgid "Command is not supported by server"
msgstr "Příkaz není serverem podporován"
#| msgid "Command is not supported by server"
msgid "The command is not supported by the server."
msgstr "Příkaz není serverem podporován."
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:894
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:923
#, c-format
msgid "User's password has expired"
msgstr "Heslo uživatele vypršelo"
#| msgid "User's password has expired"
msgid "Your password has expired."
msgstr "Platnost vašeho hesla vypršela."
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:898
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:927
#, c-format
msgid "User's password needs to be changed"
msgstr "Heslo uživatele musí být změněno"
#| msgid "User's password needs to be changed"
msgid "Your password needs to be changed."
msgstr "Vaše heslo musí být změněno."
#. Translators: the first %s is the username, the second the host name
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:990
#. translators: %s here is the hostname
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:1070
#, c-format
msgid "Enter password for afp as %s on %s"
msgstr "Zadejte heslo k afp uživatele %s na %s"
#| msgid "Enter password for ssh on %s"
msgid "Enter your password for the server “%s”."
msgstr "Zadejte heslo k serveru \"%s\"."
#. translators: %s here is the hostname
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:993
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:1073
#, c-format
msgid "Enter password for afp on %s"
msgstr "Zadejte heslo k afp na %s"
msgid "Enter your name and password for the server “%s”."
msgstr "Zadejte uživatelské jméno a heslo k serveru \"%s\"."
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:1025 ../daemon/gvfsbackendftp.c:518
#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:985 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:995
#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:619
msgid "Password dialog cancelled"
msgstr "Dialog zadání hesla zrušen"
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:1105
#| msgid "Password dialog cancelled"
msgid "The password prompt was cancelled."
msgstr "Dialog zadání hesla byl zrušen."
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:1222
#| msgid "Failed to connect to server (%s)"
msgid "Unable to disconnect from the server."
msgstr "Nezdařilo se odpojení od serveru."
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:1364 ../daemon/gvfsafpserver.c:1763
msgid "Unable to connect to the server. A communication problem occurred."
msgstr "Nelze se spojit se serverem. Nastal problém v komunikaci."
#: ../daemon/gvfsafpserver.c:1719
#| msgid "Directory notification not supported"
msgid "Identification not found."
msgstr "Identifikace nebyla nalezena."
#: ../daemon/gvfsafputils.c:124
#, c-format
......@@ -353,159 +361,171 @@ msgstr "Obdržena chyba „%s“ ze serveru"
msgid "Got unknown error code %d from server"
msgstr "Obdržen chybový kód %d ze serveru"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:147
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:145
#, c-format
msgid "Couldn't mount AFP volume %s on %s"
msgstr "Svazek AFP %s na %s nelze připojit"
#| msgid "Couldn't mount AFP volume %s on %s"
msgid "Couldn't load %s on %s"
msgstr "Nelze načíst %s na %s"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:390 ../daemon/gvfsafpvolume.c:668
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:821 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1015
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1215 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1398
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1555 ../daemon/gvfsafpvolume.c:2001
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2127 ../daemon/gvfsafpvolume.c:2289
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2509 ../daemon/gvfsbackendafc.c:286
#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:307 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1827
#: ../daemon/gvfsftptask.c:399
msgid "Permission denied"
msgstr "Přístup odepřen"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:395 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1891
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2664 ../daemon/gvfsbackendafc.c:928
#: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:189 ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:322
#: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:354 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:647
#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:695 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:747
#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:776 ../daemon/gvfsbackendcdda.c:987
#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:627 ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:398
#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1067 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:602
#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1094 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1161
#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1333 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1403
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:394 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1721
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2513 ../daemon/gvfsbackendafc.c:976
#: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:190 ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:327
#: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:359 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:652
#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:700 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:752
#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:781 ../daemon/gvfsbackendcdda.c:1012
#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:638 ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:415
#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1068 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:696
#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1100 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1167
#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1354 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1427
#, c-format
msgid "File doesn't exist"
msgstr "Soubor neexistuje"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:399 ../daemon/gvfsafpvolume.c:464
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2668 ../daemon/gvfsbackendafp.c:275
#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:476 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1316
#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2210 ../daemon/gvfsbackendftp.c:773
#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2333 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3069
#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3408 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4276
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:398 ../daemon/gvfsafpvolume.c:468
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2517 ../daemon/gvfsbackendafp.c:277
#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:478 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1310
#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2250 ../daemon/gvfsbackendftp.c:774
#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2339 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3055
#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3394 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4262
msgid "File is directory"
msgstr "Soubor je složkou"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:403
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:402
msgid "Too many files open"
msgstr "Je otevřeno příliš mnoho souborů"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:668 ../daemon/gvfsafpvolume.c:825
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:672 ../daemon/gvfsafpvolume.c:829
msgid "Target file is open"
msgstr "Cílový soubor je otevřen"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:672 ../daemon/gvfsbackendburn.c:420
#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2559 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1828
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:676 ../daemon/gvfsbackendburn.c:421
#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2599 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1821
msgid "Directory not empty"
msgstr "Složka není prázdná"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:676
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:680
msgid "Target object is marked as not deletable (DeleteInhibit)"
msgstr "Cílový objekt je označen jako nesmazatelný (DeleteInhibit)"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:680 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1227
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2292
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:684 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1231
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2131
msgid "Target object doesn't exist"
msgstr "Cílový objekt neexistuje"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:684 ../daemon/gvfsafpvolume.c:837
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1031 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1231
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2296
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:688 ../daemon/gvfsafpvolume.c:841
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1035 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1235
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2135
msgid "Volume is read-only"
msgstr "Svazek je pouze ke čtení"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:821 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1015
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1563 ../daemon/gvfsafpvolume.c:2166
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2798
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:825 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1019
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1567 ../daemon/gvfsafpvolume.c:2005
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2647
msgid "Not enough space on volume"
msgstr "Na svazku není dostatek místa"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:829 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1410
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1567 ../daemon/gvfsbackendafp.c:282
#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:483 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2266
#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2519 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2630
#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:752 ../daemon/gvfsbackendftp.c:933
#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1372 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1552
#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4285 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2082
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:833 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1414
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1571 ../daemon/gvfsbackendafp.c:284
#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:485 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2306
#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2559 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2670
#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:753 ../daemon/gvfsbackendftp.c:934
#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1373 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1553
#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4271 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2099
msgid "Target file already exists"
msgstr "Cílový soubor už existuje"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:833 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1023
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:837 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1027
msgid "Ancestor directory doesn't exist"
msgstr "Předešlá složka neexistuje"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1019
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1023
msgid "Volume is flat and doesn't support directories"
msgstr "Svazek je plochý a nepodporuje složky"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1027
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1031
msgid "Target directory already exists"
msgstr "Cílový složka už existuje"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1215 ../daemon/gvfsbackendafp.c:588
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1219 ../daemon/gvfsbackendafp.c:590
msgid "Can't rename volume"
msgstr "Nelze přejmenovat svazek"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1219
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1223
msgid "Object with that name already exists"
msgstr "Objekt s takovým názvem již existuje"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1223
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1227
msgid "Target object is marked as not renameable (RenameInhibit)"
msgstr "Cílový objekt je označen jako nepřejmenovatelný (RenameInhibit)"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1398
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1402
msgid "Can't move directory into one of its descendants"
msgstr "Složku nelze přesunout do žádné z jejích potomků"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1402
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1406
msgid "Can't move sharepoint into a shared directory"
msgstr "Nelze přesunout bod sdílení do sdílené složky"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1406
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1410
msgid "Can't move a shared directory into the Trash"
msgstr "Do koše nelze přesunout sdílenou složku"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1414
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1418
msgid "Object being moved is marked as not renameable (RenameInhibit)"
msgstr "Přesunovaný objekt je označen jako nepřejmenovatelný (RenameInhibit)"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1418
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1422
msgid "Object being moved doesn't exist"
msgstr "Přesunovaný objekt neexistuje"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1555
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1559
msgid "Server doesn't support the FPCopyFile operation"
msgstr "Server nepodporuje operaci FPCopyFile"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1559
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1563
msgid "Unable to open source file for reading"
msgstr "Otevřený zdrojový soubor nelze otevřít jako pro čtení"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1571
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1575
msgid "Source file and/or destination directory doesn't exist"
msgstr "Zdrojový soubor a/nebo cílová složka neexistuje"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1575
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1579
msgid "Source file is a directory"
msgstr "Zdrojový soubor je složkou"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1725
msgid "ID not found"
msgstr "ID nenalezeno"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2170
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2009
msgid "Range lock conflict exists"
msgstr "Existuje konflikt uzamčeného rozsahu"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2454
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2293
msgid "Directory doesn't exist"
msgstr "Složka neexistuje"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2458
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2297
msgid "Target object is not a directory"
msgstr "Cílový objekt není složkou"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2794
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2643
msgid "File is not open for write access"
msgstr "Soubor není otevřen pro přístup k zápisu"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2935
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2651
msgid "File is locked by another user"
msgstr "Soubor je uzamčen jiným uživatelem"
#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2790
msgid "File is not open for read access"