Commit b6677c07 authored by Yuri Chornoivan's avatar Yuri Chornoivan Committed by Administrator

Add Ukrainian translation

parent 778f55ec
......@@ -17,4 +17,5 @@ sr
sr@latin
sv
tr
uk
zh_CN
# Ukrainian translation for gupnp-tools.
# Copyright (C) 2020 gupnp-tools's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gupnp-tools package.
#
# Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gupnp-tools gupnp-tools-0-8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gupnp-tools/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-24 21:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-03 13:11+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <trans-uk@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: uk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1 ? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n"
"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Lokalize 20.07.70\n"
#: data/didl-lite-dialog.ui.in:9
msgid "GUPnP AV CP - Metadata View"
msgstr "КТ AV GUPnP — перегляд метаданих"
#: data/gupnp-av-cp.desktop.in:4
msgid "UPnP AV Control Point"
msgstr "Контрольна точка AV UPnP"
#: data/gupnp-av-cp.desktop.in:5
msgid "Browse and control UPnP multimedia devices"
msgstr ""
"Навігація списком мультимедійних пристроїв UPnP та керування пристроями"
#: data/gupnp-av-cp.ui:22 data/gupnp-av-cp.ui:208
msgid "_Play"
msgstr "_Відтворити"
#: data/gupnp-av-cp.ui:31
msgid "Fetch the DIDL-Lite XML for this media object"
msgstr "Отримати DIDL-Lite XML для цього мультимедійного об'єкта"
#: data/gupnp-av-cp.ui:32
msgid "Fetch _DIDL-Lite"
msgstr "Отри_мати DIDL-Lite"
#: data/gupnp-av-cp.ui:41
msgid "Search…"
msgstr "Шукати…"
#: data/gupnp-av-cp.ui:89
msgid "GUPnP AV Control Point"
msgstr "Контрольна точка AV GUPnP"
#: data/gupnp-av-cp.ui:104 data/gupnp-universal-cp.ui:424
msgid "_File"
msgstr "_Файл"
#: data/gupnp-av-cp.ui:113
msgid "Close"
msgstr "Закрити"
#: data/gupnp-av-cp.ui:126
msgid "_Tools"
msgstr "_Засоби"
#: data/gupnp-av-cp.ui:136
msgid "_Lenient Mode"
msgstr "М'_який режим"
#: data/gupnp-av-cp.ui:148 data/gupnp-universal-cp.ui:506
msgid "_Help"
msgstr "_Довідка"
#: data/gupnp-av-cp.ui:157 data/gupnp-universal-cp.ui:515
msgid "About"
msgstr "Про програму"
#: data/gupnp-av-cp.ui:257
msgid "P_ause"
msgstr "П_ризупинити"
#: data/gupnp-av-cp.ui:306
msgid "_Stop"
msgstr "З_упинити"
#: data/gupnp-av-cp.ui:355
msgid "Pre_vious"
msgstr "_Назад"
#: data/gupnp-av-cp.ui:418
msgid "_Next"
msgstr "_Далі"
#: data/gupnp-av-cp.ui:467
msgid "_Rescan"
msgstr "_Пересканувати"
#: data/gupnp-av-cp.ui:514
msgid ""
"Clears the CP's idea of the state of the currently selected AV Renderer. "
"Useful for dealing with AV Renderers that don't report state changes."
msgstr ""
"Спорожняє дані контрольних точок щодо стану поточного вибраного обробника"
" звуку і відео. Корисно для роботи з обробниками звуку і відео, які не"
" повідомляють про зміни стану."
#: data/gupnp-av-cp.ui:525
msgid "_Clear state"
msgstr "З_няти стан"
#: data/gupnp-av-cp.ui:587
msgid "_Renderer: "
msgstr "_Обробник: "
#: data/gupnp-av-cp.ui:725 data/gupnp-network-light.ui:7
#: data/gupnp-universal-cp.ui:8
msgid "Copyright (C) 2007 Zeeshan Ali (Khattak)"
msgstr "© Zeeshan Ali (Khattak), 2007"
#: data/gupnp-av-cp.ui:726
msgid ""
"An UPnP AV Control Point based on GUPnP framework.\n"
"Inspired by Intel Tools for UPnP."
msgstr ""
"Контрольна точка AV UPnP на основі даних оболонки GUPnP.\n"
"Ідею запозичено в Intel Tools для UPnP."
#: data/gupnp-av-cp.ui:729 data/gupnp-network-light.ui:11
#: data/gupnp-universal-cp.ui:12
msgid "GUPnP homepage"
msgstr "Домашня сторінка GUPnP"
#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
#: data/gupnp-av-cp.ui:731 data/gupnp-network-light.ui:13
#: data/gupnp-universal-cp.ui:14
msgid "translator-credits"
msgstr "Юрій Чорноіван <yurchor@ukr.net>"
#: data/gupnp-network-light.desktop.in:4
msgid "UPnP Network Light"
msgstr "Мережеве світло UPnP"
#: data/gupnp-network-light.desktop.in:5
msgid "Sample UPnP application for controlling lights"
msgstr "Зразок програми UPnP для керування освітленням"
#: data/gupnp-network-light.ui:8
msgid ""
"A virtual network light bulb based on GUPnP framework.\n"
"Inspired by Intel Tools for UPnP."
msgstr ""
"Віртуальна мережева лампочка на основі оболонки GUPnP.\n"
"Ідею запозичено в Intel Tools для UPnP."
#: data/gupnp-network-light.ui:38
msgid "GUPnP Network Light"
msgstr "Мережеве світло GUPnP"
#: data/gupnp-network-light.ui:63
msgctxt "network-light"
msgid "_On"
msgstr "_Увімкнено"
#: data/gupnp-network-light.ui:83
msgid "_Increase luminance by 20%"
msgstr "З_більшити освітленість на 20%"
#: data/gupnp-network-light.ui:92
msgid "_Decrease luminance by 20%"
msgstr "З_меншити освітленість на 20%"
#: data/gupnp-network-light.ui:107
msgid "_About"
msgstr "_Про програму"
#: data/gupnp-universal-cp.desktop.in:4
msgid "UPnP Universal Control Point"
msgstr "Універсальна контрольна точка UPnP"
#: data/gupnp-universal-cp.desktop.in:5
msgid "Inspect and control UPnP devices across your local network"
msgstr "Ревізія і керування пристроями UPnP у вашій локальній мережі"
#: data/gupnp-universal-cp.ui:9
msgid ""
"A Generic Control Point based on GUPnP framework.\n"
"Inspired by Intel Tools for UPnP."
msgstr ""
"Типова контрольна точка на основі даних оболонки GUPnP.\n"
"Ідею запозичено в Intel Tools для UPnP."
#: data/gupnp-universal-cp.ui:42
msgid "Action Invocation"
msgstr "Виклик дії"
#: data/gupnp-universal-cp.ui:106
msgid "_Invoke"
msgstr "Ви_кликати"
#: data/gupnp-universal-cp.ui:176
msgid "device"
msgstr "пристрій"
#: data/gupnp-universal-cp.ui:189
msgid "service"
msgstr "служба"
#: data/gupnp-universal-cp.ui:202
msgid "action"
msgstr "дія"
#: data/gupnp-universal-cp.ui:245
msgid "'in' arguments"
msgstr "«Вхідні» аргументи"
#: data/gupnp-universal-cp.ui:278
msgid "'out' arguments"
msgstr "«Вихідні» аргументи"
#: data/gupnp-universal-cp.ui:312
msgid "Copy value"
msgstr "Копіювати значення"
#: data/gupnp-universal-cp.ui:321
msgid "Copy all details"
msgstr "Копіювати усі подробиці"
#: data/gupnp-universal-cp.ui:333
msgid "Invoke"
msgstr "Викликати"
#: data/gupnp-universal-cp.ui:342
msgid "Subscribe to events"
msgstr "Підписатися на події"
#: data/gupnp-universal-cp.ui:357 data/gupnp-universal-cp.ui:468
msgid "_Expand all devices"
msgstr "Роз_горнути усі пристрої"
#: data/gupnp-universal-cp.ui:366 data/gupnp-universal-cp.ui:477
msgid "_Collapse all devices"
msgstr "Зг_орнути усі пристрої"
#: data/gupnp-universal-cp.ui:378
msgid "Copy event"
msgstr "Копіювати подію"
#: data/gupnp-universal-cp.ui:387
msgid "Copy all events"
msgstr "Копіювати усі події"
#: data/gupnp-universal-cp.ui:402
msgid "_Clear event log"
msgstr "Сп_орожнити журнал подій"
#. default details
#: data/gupnp-universal-cp.ui:410 src/universal-cp/device-treeview.c:37
msgid "GUPnP Universal Control Point"
msgstr "Універсальна контрольна точка GUPnP"
#: data/gupnp-universal-cp.ui:433
msgid "Clear event log"
msgstr "Очистити журнал подій"
#: data/gupnp-universal-cp.ui:447
msgid "Quit"
msgstr "Вийти"
#: data/gupnp-universal-cp.ui:459
msgid "_View"
msgstr "П_ерегляд"
#: data/gupnp-universal-cp.ui:492
msgid "Event _log"
msgstr "_Журнал подій"
#: data/search-dialog.ui:12
msgid "Show _DIDL…"
msgstr "По_казати DIDL…"
#: data/search-dialog.ui:49
msgid "_Close"
msgstr "З_акрити"
#: data/search-dialog.ui:81
msgid "UPnP search expression"
msgstr "Вираз для пошуку UPnP"
#: data/search-dialog.ui:107
msgid "column"
msgstr "позиція"
#: src/av-cp/main.c:49 src/network-light/main.c:48 src/universal-cp/main.c:41
msgid "Network PORT to use for UPnP"
msgstr "ПОРТ мережі, яким слід скористатися для UPnP"
#: src/av-cp/main.c:50 src/network-light/main.c:49 src/universal-cp/main.c:42
msgid "Network interfaces to use for UPnP communication"
msgstr "Мережеві інтерфейси для використання у обміні даними UPnP"
#: src/av-cp/main.c:51
msgid "Application part of the User-Agent header to use for UPnP communication"
msgstr ""
"Частина запису програми заголовка User-Agent, якою слід скористатися для"
" обміну даними UPnP"
#: src/av-cp/main.c:225 src/network-light/main.c:104
#: src/universal-cp/main.c:149
msgid "- UPnP AV control point"
msgstr "– Контрольна точка AV UPnP"
#: src/av-cp/main.c:230 src/network-light/main.c:109
#: src/universal-cp/main.c:154
#, c-format
msgid "Could not parse options: %s\n"
msgstr "Не вдалося обробити параметри: %s\n"
#: src/av-cp/search-dialog.c:440 src/av-cp/search-dialog.c:579
msgid "Search failed"
msgstr "Помилка пошуку"
#: src/av-cp/search-dialog.c:444
#, c-format
msgid "Error message was: %s"
msgstr "Повідомлення про помилку: %s"
#: src/av-cp/search-dialog.c:488
#, c-format
msgid "Searching on %s"
msgstr "Шукаємо у %s"
#: src/av-cp/search-dialog.c:491
#, c-format
msgid "Searching in %s on %s"
msgstr "Шукаємо у %s на %s"
#: src/av-cp/search-dialog.c:583
#, c-format
msgid "Search criteria invalid: %s"
msgstr "Некоректний критерій пошуку: %s"
#: src/av-cp/search-dialog.c:689
#, c-format
msgid "Error fetching detailed information: %s"
msgstr ""
"Помилка при отриманні докладних відомостейError fetching detailed"
" information: %s"
#: src/network-light/main.c:50
msgid "Friendly name for this UPnP light"
msgstr "Зручна назва для цього «світла» UPnP"
#: src/network-light/main.c:51
msgid "Apply change exclusively to this UPnP light"
msgstr "Застосувати зміни лише до цього «світла» UPnP"
#: src/universal-cp/action-dialog.c:693
#, c-format
msgid ""
"Action failed.\n"
"\n"
"Error %d: %s"
msgstr ""
"Помилка під час виконання дії.\n"
"\n"
"Помилка %d: %s"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:198
#: src/universal-cp/details-treeview.c:226
#: src/universal-cp/details-treeview.c:252
#: src/universal-cp/details-treeview.c:431
msgid "Name"
msgstr "Назва"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:200
msgid "Direction"
msgstr "Напрямок"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:205
msgid "Related State Variable"
msgstr "Змінна пов'язаного стану"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:207
msgid "Is Return Value"
msgstr "Чи повертає значення"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:208
#: src/universal-cp/details-treeview.c:255
msgid "Yes"
msgstr "Так"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:208
#: src/universal-cp/details-treeview.c:255
msgid "No"
msgstr "Ні"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:228
msgid "Number of Arguments"
msgstr "Кількість аргументів"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:254
msgid "Send Events"
msgstr "Надіслати події"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:256
msgid "GType"
msgstr "GType"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:259
msgid "Default Value"
msgstr "Типове значення"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:265
msgid "Minimum"
msgstr "Мінімум"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:269
msgid "Maximum"
msgstr "Максимум"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:273
msgid "Step"
msgstr "Крок"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:293
msgid "Allowed Values"
msgstr "Дозволені значення"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:317
#: src/universal-cp/details-treeview.c:364
msgid "Location"
msgstr "Місце"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:322
#: src/universal-cp/details-treeview.c:369
msgid "UDN"
msgstr "UDN"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:327
#: src/universal-cp/details-treeview.c:374
msgid "Type"
msgstr "Тип"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:332
#: src/universal-cp/details-treeview.c:379
msgid "Base URL"
msgstr "Базова адреса"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:337
msgid "Service ID"
msgstr "Ідентифікатор служби"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:339
msgid "Service URL"
msgstr "Адреса служби"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:341
msgid "Control URL"
msgstr "Адреса керування"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:343
msgid "Event Subscription URL"
msgstr "Адреса підписки на події"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:384
msgid "Friendly Name"
msgstr "Зручна назва"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:386
msgid "Manufacturer"
msgstr "Виробник"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:388
msgid "Manufacturer URL"
msgstr "Адреса виробника"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:390
msgid "Model Description"
msgstr "Опис моделі"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:392
msgid "Model Name"
msgstr "Назва моделі"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:394
msgid "Model Number"
msgstr "Номер моделі"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:396
msgid "Model URL"
msgstr "Адреса моделі"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:398
msgid "Serial Number"
msgstr "Серійний номер"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:400
msgid "UPC"
msgstr "UPC"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:402
msgid "Presentation URL"
msgstr "Адреса презентації"
#: src/universal-cp/details-treeview.c:432
#: src/universal-cp/event-treeview.c:410
msgid "Value"
msgstr "Значення"
#: src/universal-cp/device-treeview.c:70
msgid "Software"
msgstr "Програмне забезпечення"
#: src/universal-cp/device-treeview.c:72
msgid "Version"
msgstr "Версія"
#: src/universal-cp/device-treeview.c:74
msgid "Author"
msgstr "Автор"
#: src/universal-cp/device-treeview.c:483
msgid "State variables"
msgstr "Змінні стану"
#: src/universal-cp/device-treeview.c:524
msgid "Information not available"
msgstr "Інформація недоступна"
#: src/universal-cp/device-treeview.c:703
msgid "UPnP Network"
msgstr "Мережа UPnP"
#: src/universal-cp/device-treeview.c:716 src/universal-cp/event-treeview.c:407
msgid "Device"
msgstr "Пристрій"
#: src/universal-cp/event-treeview.c:406
msgid "Time"
msgstr "Час"
#: src/universal-cp/event-treeview.c:408
msgid "Service"
msgstr "Служба"
#: src/universal-cp/event-treeview.c:409
msgid "State Variable"
msgstr "Змінна стану"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment