Commit e14d0f47 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent cf433ac6
# Czech translation of gucharmap help.
# Copyright (C) 2009 the author(s) of gucharmap.
# This file is distributed under the same license as the gucharmap help.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2013.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2013, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gucharmap\n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-16 18:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-10 21:14+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-02 11:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-17 13:58+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -25,29 +25,13 @@ msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2013."
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#.
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:197(imagedata)
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/gucharmap_window.png' "
"md5='f917d4d17283d74898864862b6e6f94c'"
msgstr ""
"external ref='figures/gucharmap_window.png' "
"md5='f917d4d17283d74898864862b6e6f94c'"
#: C/index.docbook:24(articleinfo/title)
#. (itstool) path: articleinfo/title
#: C/index.docbook:24
msgid "Character Map Manual"
msgstr "Příručka k aplikaci Mapa znaků"
#: C/index.docbook:26(abstract/para)
#. (itstool) path: abstract/para
#: C/index.docbook:26
msgid ""
"Character Map is a Unicode character map that allows you to select "
"characters from a table and insert then in to a text string."
......@@ -55,22 +39,25 @@ msgstr ""
"Mapa znaků je mapa znaků Unicode, která vám umožní vybrat znak z tabulky a "
"vložit ho do textu"
#: C/index.docbook:30(articleinfo/copyright)
#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:30
msgid "<year>2004</year> <holder>Sun Microsystems</holder>"
msgstr "<year>2004</year> <holder>Sun Microsystems</holder>"
#: C/index.docbook:34(articleinfo/copyright)
#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:34
msgid "<year>2003</year> <year>2004</year> <holder>Chee Bin HOH</holder>"
msgstr "<year>2003</year> <year>2004</year> <holder>Chee Bin HOH</holder>"
#: C/index.docbook:48(publisher/publishername)
#: C/index.docbook:96(publisher/publishername)
#: C/index.docbook:107(revdescription/para)
#: C/index.docbook:117(revdescription/para)
#. (itstool) path: publisher/publishername
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:48 C/index.docbook:96 C/index.docbook:107
#: C/index.docbook:117
msgid "GNOME Documentation Project"
msgstr "Dokumentační projekt GNOME"
#: C/index.docbook:2(legalnotice/para)
#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:2
msgid ""
"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
......@@ -86,7 +73,8 @@ msgstr ""
"<ulink type=\"help\" url=\"help:fdl\">tímto odkazem</ulink> nebo v souboru "
"COPYING-DOCS dodávaném s touto příručkou."
#: C/index.docbook:12(legalnotice/para) C/legal.xml:12(legalnotice/para)
#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:12 C/legal.xml:12
msgid ""
"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
......@@ -97,7 +85,8 @@ msgstr ""
"GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šířit odděleně od sbírky, musíte "
"přiložit kopii licence dle popisu v oddílu 6 dané licence."
#: C/index.docbook:19(legalnotice/para) C/legal.xml:19(legalnotice/para)
#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:19 C/legal.xml:19
msgid ""
"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
......@@ -108,10 +97,11 @@ msgstr ""
"Mnoho názvů použitých firmami k zviditelnění produktů nebo služeb jsou "
"ochranné známky. Na místech, kde jsou tyto názvy v dokumentaci použity a "
"členové Dokumentačního projektu GNOME jsou si vědomi skutečnosti, že se "
"jedná o ochrannou známku, je takovýto název psán velkými písmeny celý nebo "
"s velkým písmenem na začátku."
"jedná o ochrannou známku, je takovýto název psán velkými písmeny celý nebo s "
"velkým písmenem na začátku."
#: C/index.docbook:35(listitem/para) C/legal.xml:35(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:35 C/legal.xml:35
msgid ""
"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
......@@ -136,7 +126,8 @@ msgstr ""
"ZÁKLADNÍ SOUČÁST TÉTO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NENÍ PODLE TÉTO DOHODY "
"POVOLENO UŽÍVÁNÍ ANI ÚPRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÁLE"
#: C/index.docbook:55(listitem/para) C/legal.xml:55(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:55 C/legal.xml:55
msgid ""
"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
......@@ -160,7 +151,8 @@ msgstr ""
"K POUŽÍVÁNÍ TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÝCH VERZÍ DOKUMENTU, I KDYŽ BY "
"TAKOVÁTO STRANA BYLA INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI TAKOVÉHOTO POŠKOZENÍ."
#: C/index.docbook:28(legalnotice/para) C/legal.xml:28(legalnotice/para)
#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:28 C/legal.xml:28
msgid ""
"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
......@@ -169,7 +161,8 @@ msgstr ""
"DOKUMENT A JEHO UPRAVENÉ VERZE JSOU ŠÍŘENY V SOULADU SE ZNĚNÍM LICENCE GNU "
"FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÁSLEDUJÍCÍM USTANOVENÍM: <_:orderedlist-1/>"
#: C/index.docbook:57(authorgroup/author)
#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:57
msgid ""
"<firstname>Sun</firstname> <surname>GNOME Documentation Team</surname> "
"<affiliation><orgname>Sun Microsystems</orgname></affiliation>"
......@@ -177,7 +170,8 @@ msgstr ""
"<firstname>Sun</firstname> <surname>Dokumentační tým GNOME</surname> "
"<affiliation><orgname>Sun Microsystems</orgname></affiliation>"
#: C/index.docbook:62(authorgroup/author)
#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:62
msgid ""
"<firstname>Chee Bin</firstname> <surname>HOH</surname> <affiliation> "
"<orgname>GNOME Documentation Project</orgname> <address> <email>cbhoh@gnome."
......@@ -187,15 +181,18 @@ msgstr ""
"<orgname>Dokumentační projekt GNOME</orgname> <address> <email>cbhoh@gnome."
"org</email> </address> </affiliation>"
#: C/index.docbook:105(revdescription/para)
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:105
msgid "Updated for GNOME 2.6, program version 1.3.0."
msgstr "Aktualizováno pro GNOME 2.6, verzi programu 1.3.0"
#: C/index.docbook:106(revdescription/para)
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:106
msgid "Sun GNOME Documentation Team"
msgstr "Dokumentační tým Sun GNOME"
#: C/index.docbook:101(revhistory/revision)
#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:101
msgid ""
"<revnumber>Character Map Manual V2.1</revnumber> <date>2004-02-26</date> <_:"
"revdescription-1/>"
......@@ -203,11 +200,13 @@ msgstr ""
"<revnumber>Příručka V2.1 k aplikaci Mapa znaků</revnumber> <date>26.2.2004</"
"date><_:revdescription-1/>"
#: C/index.docbook:114(revdescription/para)
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:114
msgid "Chee Bin HOH <email>cbhoh@gnome.org</email>"
msgstr "Chee Bin HOH <email>cbhoh@gnome.org</email>"
#: C/index.docbook:110(revhistory/revision)
#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:110
msgid ""
"<revnumber>Unicode Character Map Manual V2.0</revnumber> <date>October 2003</"
"date> <_:revdescription-1/>"
......@@ -215,15 +214,18 @@ msgstr ""
"<revnumber>Příručka V2.0 k aplikaci Mapa znaků Unikódu</revnumber> "
"<date>říjen 2003</date><_:revdescription-1/>"
#: C/index.docbook:122(articleinfo/releaseinfo)
#. (itstool) path: articleinfo/releaseinfo
#: C/index.docbook:122
msgid "This manual describes version 1.3.0 of Character Map."
msgstr "Tato příručka popisuje verzi 1.3.0 Mapy znaků"
#: C/index.docbook:127(legalnotice/title)
#. (itstool) path: legalnotice/title
#: C/index.docbook:127
msgid "Feedback"
msgstr "Ohlasy"
#: C/index.docbook:128(legalnotice/para)
#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:128
msgid ""
"To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Character "
"Map</application> application or this manual, follow the directions in the "
......@@ -234,20 +236,23 @@ msgstr ""
"instrukcí na stránce <ulink url=\"help:gnome-feedback\" type=\"help"
"\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
#: C/index.docbook:135(article/indexterm)
#. (itstool) path: article/indexterm
#: C/index.docbook:135
msgid "<primary>gucharmap</primary>"
msgstr "<primary>gucharmap</primary>"
#: C/index.docbook:138(article/indexterm)
#: C/index.docbook:141(article/indexterm)
#. (itstool) path: article/indexterm
#: C/index.docbook:138 C/index.docbook:141
msgid "<primary>Character Map</primary>"
msgstr "<primary>Mapa znaků</primary>"
#: C/index.docbook:148(sect1/title)
#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:148
msgid "Introduction"
msgstr "Úvod"
#: C/index.docbook:149(sect1/para)
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:149
msgid ""
"The <application>Character Map</application> application allows you to "
"insert special characters into a document or a text field. "
......@@ -262,7 +267,8 @@ msgstr ""
"symboly a interpunkční znaménka. Využijte <application>Mapu znaků</"
"application> na vkládání znaků, které nejsou dostupné z vaší klávesnice."
#: C/index.docbook:152(sect1/para)
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:152
msgid ""
"<application>Character Map</application> displays all the characters are "
"available in all of the language scripts on your system, using the Unicode "
......@@ -275,25 +281,30 @@ msgstr ""
"sady Unicode. Unicode je standard pro znakové sady, jehož hlavním cílem je "
"obsáhnout všechny znaky používané ve všech jazycích na světě."
#: C/index.docbook:160(sect1/title)
#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:160
msgid "Getting Started"
msgstr "Jak začít"
#: C/index.docbook:163(sect2/title)
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:163
msgid "To Start Character Map"
msgstr "Spuštění Mapy znaků"
#: C/index.docbook:164(sect2/para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:164
msgid ""
"You can start <application>Character Map</application> in the following ways:"
msgstr ""
"<application>Mapu znaků</application> můžete spustit následujícími způsoby:"
#: C/index.docbook:168(varlistentry/term)
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:168
msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
msgstr "Nabídka <guimenu>aplikací</guimenu>"
#: C/index.docbook:170(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:170
msgid ""
"Choose <menuchoice><guimenu>Accessories</guimenu><guimenuitem>Character Map</"
"guimenuitem></menuchoice>."
......@@ -301,19 +312,23 @@ msgstr ""
"Zvolte <menuchoice><guimenu>Příslušenství</guimenu><guimenuitem>Mapa znaků</"
"guimenuitem></menuchoice>."
#: C/index.docbook:176(varlistentry/term)
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:176
msgid "Command line"
msgstr "Příkazový řádek"
#: C/index.docbook:178(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:178
msgid "Execute the following command: <command>gnome-character-map</command>"
msgstr "Spusťte následující příkaz: <command>gnome-character-map</command>"
#: C/index.docbook:187(sect2/title)
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:187
msgid "When You Start Character Map"
msgstr "Po spuštění Mapy znaků"
#: C/index.docbook:188(sect2/para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:188
msgid ""
"When you start <application>Character Map</application>, the following "
"window is displayed."
......@@ -321,11 +336,27 @@ msgstr ""
"Po spuštění <application>Mapy znaků</application> se zobrazí následující "
"okno."
#: C/index.docbook:193(figure/title)
#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:193
msgid "Character Map Window"
msgstr "Okno mapy znaků"
#: C/index.docbook:195(screenshot/mediaobject)
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:197
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/gucharmap_window.png' "
"md5='1e4bec68e02748a03038b10ea4e4fe39'"
msgstr ""
"external ref='figures/gucharmap_window.png' "
"md5='1e4bec68e02748a03038b10ea4e4fe39'"
#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:195
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/gucharmap_window.png\" format="
"\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Shows Character Map window.</"
......@@ -335,17 +366,20 @@ msgstr ""
"\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Ukazuje okno Mapy znaků.</"
"phrase> </textobject>"
#: C/index.docbook:210(sect2/para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:210
msgid ""
"The <application>Character Map</application> window contains the following "
"elements:"
msgstr "Okno <application>Mapy znaků</application> obsahuje následující části:"
#: C/index.docbook:214(varlistentry/term)
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:214
msgid "Menubar"
msgstr "Panel nabídek"
#: C/index.docbook:216(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:216
msgid ""
"The menus on the menubar contain most of the commands that you need to work "
"with <application>Character Map</application>."
......@@ -353,11 +387,13 @@ msgstr ""
"Nabídky v panelu nabídek obsahují většinu funkcí, které můžete pro práci s "
"<application>Mapou znaků</application> potřebovat."
#: C/index.docbook:222(varlistentry/term)
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:222
msgid "Toolbar"
msgstr "Panel nástrojů"
#: C/index.docbook:224(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:224
msgid ""
"The toolbar contains a drop-down list of fonts, font style buttons, and a "
"zoom spin box."
......@@ -365,42 +401,51 @@ msgstr ""
"Panel nástrojů obsahuje vyskakovací seznam písem, tlačítka se styly písma a "
"nastavení velikosti písma."
#: C/index.docbook:230(varlistentry/term)
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:230
msgid "Display area"
msgstr "Zobrazovací oblast"
#: C/index.docbook:232(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:232
msgid "The display area contains the following components:"
msgstr "Zobrazovací oblast obsahuje následující části:"
#: C/index.docbook:237(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:237
msgid ""
"<guilabel>Script</guilabel> or <guilabel>Unicode Block</guilabel> list box"
msgstr ""
"Seznam se <guilabel>Skripty</guilabel> nebo <guilabel>Bloky Unicode</"
"guilabel>"
#: C/index.docbook:241(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:241
msgid "<guilabel>Character Table</guilabel> tabbed section"
msgstr "Kartu s <guilabel>Tabulkou znaků</guilabel>"
#: C/index.docbook:245(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:245
msgid "<guilabel>Character Details</guilabel> tabbed section"
msgstr "Kartu s <guilabel>Detaily znaku</guilabel>"
#: C/index.docbook:249(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:249
msgid "<guilabel>Text to copy</guilabel> text box"
msgstr "Textové pole s <guilabel>Textem ke zkopírování</guilabel>"
#: C/index.docbook:253(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:253
msgid "<guibutton>Copy</guibutton> button"
msgstr "Tlačítko <guibutton>Kopírovat</guibutton>"
#: C/index.docbook:260(varlistentry/term)
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:260
msgid "Statusbar"
msgstr "Stavový řádek"
#: C/index.docbook:262(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:262
msgid ""
"The statusbar displays the currently selected character's Unicode code point "
"and Unicode character name."
......@@ -408,15 +453,18 @@ msgstr ""
"Stavový řádek zobrazuje kód Unicode a název Unicode pro aktuálně vybraný "
"znak."
#: C/index.docbook:272(sect1/title)
#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:272
msgid "Usage"
msgstr "Použití"
#: C/index.docbook:275(sect2/title)
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:275
msgid "To Change the Character-Set List"
msgstr "Změna seznamu znakových sad"
#: C/index.docbook:276(sect2/para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:276
msgid ""
"To list the character sets by script name, choose <menuchoice><guimenu>View</"
"guimenu><guimenuitem>By Script</guimenuitem></menuchoice>."
......@@ -425,7 +473,8 @@ msgstr ""
"choose <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Podle skriptu</"
"guimenuitem></menuchoice>."
#: C/index.docbook:279(sect2/para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:279
msgid ""
"To list the character sets by Unicode block, choose "
"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>By Unicode Block</"
......@@ -435,11 +484,13 @@ msgstr ""
"choose <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Podle bloku "
"Unicode</guimenuitem></menuchoice>."
#: C/index.docbook:285(sect2/title)
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:285
msgid "To Create a Text String"
msgstr "Vytvoření textového řetězce"
#: C/index.docbook:286(sect2/para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:286
msgid ""
"To create a text string in the <guilabel>Text to copy</guilabel> field, "
"perform the following steps:"
......@@ -447,7 +498,8 @@ msgstr ""
"Textový řetězec v poli <guilabel>Text ke zkopírování</guilabel> vytvoříte "
"následujícími kroky:"
#: C/index.docbook:291(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:291
msgid ""
"Select a character set from the <guilabel>Script</guilabel> or "
"<guilabel>Unicode Block</guilabel> list box."
......@@ -455,11 +507,13 @@ msgstr ""
"Zvolte znakovou sadu ze seznamu <guilabel>Skriptů</guilabel> nebo "
"<guilabel>Bloků Unicode</guilabel>"
#: C/index.docbook:296(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:296
msgid "Insert characters in one of the following ways:"
msgstr "Vložte znak jedním z následujících způsobů:"
#: C/index.docbook:301(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:301
msgid ""
"Double-click on a character button in the <guilabel>Character Table</"
"guilabel> tabbed section, to insert the character in the <guilabel>Text to "
......@@ -468,7 +522,8 @@ msgstr ""
"Dvojitě klikněte na políčko se znakem na kartě <guilabel>Tabulka znaků</"
"guilabel> a znak se vloží do pole <guilabel>Text ke zkopírování</guilabel>."
#: C/index.docbook:306(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:306
msgid ""
"Select a character button in the <guilabel>Character Table</guilabel> tabbed "
"section, then press <keycap>Return</keycap> to insert the character in the "
......@@ -478,7 +533,8 @@ msgstr ""
"stiskněte <keycap>Return</keycap>, znak se vloží do pole <guilabel>Text ke "
"zkopírování</guilabel>."
#: C/index.docbook:311(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:311
msgid ""
"Select a character button in the <guilabel>Character Table</guilabel> tabbed "
"section, then click and drag the character to the <guilabel>Text to copy</"
......@@ -488,7 +544,8 @@ msgstr ""
"zmáčkněte tlačítko myši a přetáhněte znak do pole <guilabel>Text ke "
"zkopírování</guilabel>."
#: C/index.docbook:316(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:316
msgid ""
"Click on the <guilabel>Text to copy</guilabel> field to give focus to the "
"field. If a text string is already in the field, click on the text string at "
......@@ -500,11 +557,13 @@ msgstr ""
"místo, kde chcete vkládat znaku nebo na to místo klikněte myší. Potom "
"začněte normálně psát pomocí klávesnice."
#: C/index.docbook:327(sect2/title)
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:327
msgid "To Copy and Paste Your Text String into an Application"
msgstr "Kopírování a vkládání vašeho textového řetězce do jiné aplikace"
#: C/index.docbook:328(sect2/para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:328
msgid ""
"To copy and paste the text string from the <guilabel>Text to copy</guilabel> "
"field into an application, perform the following steps:"
......@@ -512,7 +571,8 @@ msgstr ""
"Zkopírování a vložení textového řetězce z pole <guilabel>Text ke "
"zkopírování</guilabel> do jiné aplikace provedete následovně:"
#: C/index.docbook:333(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:333
msgid ""
"Click <guibutton>Copy</guibutton>. If none or all of the text string is "
"selected, all of the string is copied to the clipboard. If a portion of the "
......@@ -522,7 +582,8 @@ msgstr ""
"je vybraný celý, tak se do schránky zkopíruje celý text. Pokud je vybraná "
"část textu, tak se zkopíruje tato část."
#: C/index.docbook:338(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:338
msgid ""
"Switch to your application and choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
"guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice>, or press shortcut key "
......@@ -533,7 +594,8 @@ msgstr ""
"klávesovou zkratku <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>V</keycap></"
"keycombo>."
#: C/index.docbook:345(sect2/para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:345
msgid ""
"When you paste the contents of the <guilabel>Text to copy</guilabel> field "
"into other applications, the text string appears in the current character "
......@@ -542,7 +604,8 @@ msgstr ""
"Při vkládání obsahu pole <guilabel>Text ke zkopírování</guilabel> do jiné "
"aplikace se vložený text objeví v aktuální znakové sadě dané aplikace."
#: C/index.docbook:348(sect2/para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:348
msgid ""
"If your text string contains non-visible characters, you can only insert the "
"text string into applications that support the full character set."
......@@ -550,15 +613,18 @@ msgstr ""
"Pokud váš textový řetězec obsahuje neviditelné znaky, můžete je vkládat "
"pouze do aplikace, která podporuje plnou znakovou sadu."
#: C/index.docbook:354(sect2/title)
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:354
msgid "To Search for a Character"
msgstr "Vyhledání znaku"
#: C/index.docbook:355(sect2/para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:355
msgid "To search for a character, perform the following steps:"
msgstr "Pokud chcete nají znak, tak postupujte podle těchto kroků:"
#: C/index.docbook:360(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:360
msgid ""
"Choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find</guimenuitem></"
"menuchoice>, or press shortcut key <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>F</"
......@@ -569,11 +635,13 @@ msgstr ""
"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>F</keycap></keycombo>. Otevře se "
"dialog <guilabel>Hledání</guilabel>."
#: C/index.docbook:367(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:367
msgid "Enter text to search for in the <guilabel>Search</guilabel> field."
msgstr "Do pole <guilabel>Hledat</guilabel> zadejte hledaný text."
#: C/index.docbook:371(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:371
msgid ""
"Select <guilabel>Match whole word</guilabel> to only find complete words "
"that match your text."
......@@ -581,7 +649,8 @@ msgstr ""
"Zvolte <guilabel>Hledat celá slova</guilabel> pokud chcete najít pouze "
"slova, která se celá shodují s vaším textem."
#: C/index.docbook:372(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:372
msgid ""
"By default, only the character names are searched. Select <guilabel>Search "
"in character details</guilabel> to search in other parts of a character's "
......@@ -591,7 +660,8 @@ msgstr ""
"detailech znaku</guilabel>, budou se prohledávat i další údaje popisující "
"znak, jako jsou poznámky, ekvivalenty a přibližné ekvivalenty."
#: C/index.docbook:376(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:376
msgid ""
"Click <guibutton>Next</guibutton> to find the first occurrence of your text "
"after the currently selected character. <application>Character Map</"
......@@ -601,7 +671,8 @@ msgstr ""
"zadaného textu od pozice aktuálně vybraného znaku. <application>Mapa znaků</"
"application> nalezený znak označí jako vybraný."
#: C/index.docbook:381(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:381
msgid ""
"Click <guibutton>Next</guibutton> to find the next matching character. "
"Alternatively, choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find "
......@@ -614,7 +685,8 @@ msgstr ""
"zmáčknout klávesovou zkratku <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>G</"
"keycap></keycombo>."
#: C/index.docbook:387(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:387
msgid ""
"Click <guibutton>Previous</guibutton> to find the previous matching "
"character. Alternatively, choose <menuchoice><guimenu>Search</"
......@@ -628,16 +700,19 @@ msgstr ""
"zmáčknout klávesovou zkratku <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Ctrl</"
"keycap><keycap>G</keycap></keycombo>."
#: C/index.docbook:397(sect2/title)
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:397
msgid "To Browse Through all Characters"
msgstr "Procházení všech znaků"
#: C/index.docbook:398(sect2/para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:398
msgid ""
"To browse through the character map, use the <guimenu>Go</guimenu> menu."
msgstr "K procházení mapou znaků použijte nabídku <guimenu>Přejít</guimenu>."
#: C/index.docbook:402(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:402
msgid ""
"Next character, or press shortcut key <keycombo><keycap>Ctrl</"
"keycap><keycap>N</keycap></keycombo>."
......@@ -645,7 +720,8 @@ msgstr ""
"<guimenuitem>Následující znak</guimenuitem> nebo klávesová zkratka "
"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>N</keycap></keycombo>."
#: C/index.docbook:408(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:408
msgid ""
"Previous character, or press shortcut key <keycombo><keycap>Ctrl</"
"keycap><keycap>P</keycap></keycombo>."
......@@ -653,7 +729,8 @@ msgstr ""
"<guimenuitem>Předchozí znak</guimenuitem> nebo klávesová zkratka "
"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>P</keycap></keycombo>."
#: C/index.docbook:414(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:414
msgid ""
"Next script, or press shortcut key <keycombo><keycap>Ctrl</"
"keycap><keycap>Page Down</keycap></keycombo>."
......@@ -661,7 +738,8 @@ msgstr ""
"<guimenuitem>Následující skript</guimenuitem> nebo klávesová zkratka "
"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Page Down</keycap></keycombo>."
#: C/index.docbook:420(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:420
msgid ""
"Previous script, or press shortcut key <keycombo><keycap>Ctrl</"
"keycap><keycap>Page Up</keycap></keycombo>."
......@@ -669,7 +747,8 @@ msgstr ""
"<guimenuitem>Předchozí skript</guimenuitem> nebo klávesová zkratka "
"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Page Up</keycap></keycombo>."
#: C/index.docbook:427(sect2/para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:427
msgid ""
"You can browse the character map by individual character, and script or by "
"Unicode block. This depends on whether the character map is showing scripts "
......@@ -685,15 +764,18 @@ msgstr ""
"<menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Podle bloku Unicode</"
"guimenuitem></menuchoice>."
#: C/index.docbook:429(sect2/para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:429
msgid "The following keys also work for browsing the character map:"
msgstr "K procházení mapy znaků můžete používat také následující klávesy:"
#: C/index.docbook:433(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:433
msgid "Press the arrow keys on the keyboard to browse through the characters."
msgstr "K procházení po znacích lze použít kurzorové klávesy se šipkami."
#: C/index.docbook:438(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:438
msgid ""
"Press the <keycap>Page Up</keycap> and <keycap>Page Down</keycap> keys to "
"browse through the characters page by page."
......@@ -701,7 +783,8 @@ msgstr ""
"Klávesami <keycap>Page Up</keycap> a <keycap>Page Down</keycap> procházíte "
"znaky po stránkách."
#: C/index.docbook:443(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:443
msgid ""
"Press the <keycap>Home</keycap> key to select the first character in the "
"Unicode sequence. To select the last character, press the <keycap>End</"
......@@ -710,17 +793,20 @@ msgstr ""
"Klávesou <keycap>Home</keycap> se dostanete na první znak sekvence Unicode. "
"Na poslední znak se dostanete stiskem klávesy <keycap>End</keycap>."
#: C/index.docbook:451(sect2/title)
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:451
msgid "To Display Detailed Information About a Character"
msgstr "Zobrazení podrobných informací o znaku"
#: C/index.docbook:452(sect2/para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:452
msgid ""
"To display detailed information about a character, perform the following "
"steps:"
msgstr "Podrobné informace o znaku zobrazíte následujícím postupem:"
#: C/index.docbook:457(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:457
msgid ""
"Select a character set from the <guilabel>Script</guilabel> or "
"<guilabel>Unicode Block</guilabel> list box. Example: <guilabel>Basic Latin</"
......@@ -730,7 +816,8 @@ msgstr ""
"<guilabel>Bloků Unicode</guilabel>. Například: <guilabel>Základní latinka</"
"guilabel>."
#: C/index.docbook:462(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:462
msgid ""
"Select a character from the <guilabel>Character Table</guilabel> tabbed "
"section. Example: <guilabel>B</guilabel>"
......@@ -738,11 +825,13 @@ msgstr ""
"Na kartě <guilabel>Tabulka znaků</guilabel> vyberte znak. Například: "
"<guilabel>B</guilabel>."
#: C/index.docbook:467(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:467
msgid "Click on the <guilabel>Character Details</guilabel> tabbed section."
msgstr "Klikněte na kartu <guilabel>Detaily znaku</guilabel>."
#: C/index.docbook:472(sect2/para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:472
msgid ""
"The <guilabel>Character Details</guilabel> tabbed section displays the "
"following information about the selected character:"
......@@ -750,96 +839,119 @@ msgstr ""
"Na kartě <guilabel>Detaily znaku</guilabel> se o vybraném znaku zobrazují "
"následující informace:"
#: C/index.docbook:477(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:477
msgid "Unicode code point"
msgstr "Kód podle Unicode"