Commit 46700dda authored by Josef Andersson's avatar Josef Andersson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent 9eacc679
......@@ -12,15 +12,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gucharmap\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gucharmap&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-26 08:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-03 21:32+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-03 14:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-18 21:44+0200\n"
"Last-Translator: Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
#: ../data/gucharmap.appdata.xml.in.h:1 ../gucharmap.desktop.in.in.h:1
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:768 ../gucharmap/main.c:267
......@@ -365,7 +365,7 @@ msgstr "Skript"
#. Unicode assigns "Common" as the script name for any character not
#. * specifically listed in Scripts.txt
#: ../gucharmap/gucharmap-script-codepoint-list.c:465
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:303
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:310
msgid "Common"
msgstr "Gemensamt"
......@@ -398,151 +398,151 @@ msgstr "Matcha _hela ord"
msgid "Search in character _details"
msgstr "Sök i tecken_detaljer"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:110
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:111
msgid "<Non Private Use High Surrogate>"
msgstr "<Högt surrogat som inte är för privat användning>"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:112
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:113
msgid "<Private Use High Surrogate>"
msgstr "<Högt surrogat för privat användning>"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:114
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:115
msgid "<Low Surrogate>"
msgstr "<Lågt surrogat>"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:116
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:117
msgid "<Private Use>"
msgstr "<Privat användning>"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:118
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:119
msgid "<Plane 15 Private Use>"
msgstr "<Plan 15 för privat användning>"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:120
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:121
msgid "<Plane 16 Private Use>"
msgstr "<Plan 16 för privat användning>"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:125
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:126
msgid "<not assigned>"
msgstr "<inte tilldelad>"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:138
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:139
msgid "Other, Control"
msgstr "Andra, kontroll"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:139
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:140
msgid "Other, Format"
msgstr "Andra, format"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:140
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:141
msgid "Other, Not Assigned"
msgstr "Andra, inte tilldelade"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:141
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:142
msgid "Other, Private Use"
msgstr "Andra, privat användning"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:142
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:143
msgid "Other, Surrogate"
msgstr "Andra, surrogat"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:143
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:144
msgid "Letter, Lowercase"
msgstr "Bokstav, gemen"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:144
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:145
msgid "Letter, Modifier"
msgstr "Bokstav, modifierare"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:145
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:146
msgid "Letter, Other"
msgstr "Bokstav, andra"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:146
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:147
msgid "Letter, Titlecase"
msgstr "Bokstav, titeltyp"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:147
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:148
msgid "Letter, Uppercase"
msgstr "Bokstav, versal"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:148
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:149
msgid "Mark, Spacing Combining"
msgstr "Märke, blankstegskombinerande"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:149
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:150
msgid "Mark, Enclosing"
msgstr "Märke, inneslutande"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:150
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:151
msgid "Mark, Non-Spacing"
msgstr "Märke, icke-blanksteg"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:151
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:152
msgid "Number, Decimal Digit"
msgstr "Tal, decimal siffra"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:152
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:153
msgid "Number, Letter"
msgstr "Tal, bokstav"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:153
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:154
msgid "Number, Other"
msgstr "Tal, andra"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:154
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:155
msgid "Punctuation, Connector"
msgstr "Skiljetecken, sammanfogare"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:155
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:156
msgid "Punctuation, Dash"
msgstr "Skiljetecken, streck"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:156
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:157
msgid "Punctuation, Close"
msgstr "Skiljetecken, stäng"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:157
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:158
msgid "Punctuation, Final Quote"
msgstr "Skiljetecken, slutcitat"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:158
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:159
msgid "Punctuation, Initial Quote"
msgstr "Skiljetecken, påbörjan av citat"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:159
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:160
msgid "Punctuation, Other"
msgstr "Skiljetecken, andra"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:160
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:161
msgid "Punctuation, Open"
msgstr "Skiljetecken, öppna"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:161
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:162
msgid "Symbol, Currency"
msgstr "Symbol, valuta"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:162
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:163
msgid "Symbol, Modifier"
msgstr "Symbol, modifierare"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:163
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:164
msgid "Symbol, Math"
msgstr "Symbol, matematik"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:164
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:165
msgid "Symbol, Other"
msgstr "Symbol, andra"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:165
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:166
msgid "Separator, Line"
msgstr "Avskiljare, rad"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:166
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:167
msgid "Separator, Paragraph"
msgstr "Avskiljare, stycke"
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:167
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:168
msgid "Separator, Space"
msgstr "Avskiljare, blanksteg"
......@@ -582,16 +582,6 @@ msgstr ""
"garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU "
"General Public License och Unicode Copyright för ytterligare information."
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:442
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"Gucharmap; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
"Place, Suite 330, Boston, MA 02110-1301 USA"
msgstr ""
"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med GNOME "
"Teckentabell. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
"Place, Suite 330, Boston, MA 02110-1301 USA"
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:445
msgid ""
"Also you should have received a copy of the Unicode Copyright along with "
......@@ -607,8 +597,8 @@ msgid "GNOME Character Map"
msgstr "Teckentabell för GNOME"
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:457
msgid "Based on the Unicode Character Database 9.0.0"
msgstr "Baserad på Unicodes teckendatabas 9.0.0"
msgid "Based on the Unicode Character Database 10.0.0"
msgstr "Baserad på Unicodes teckendatabas 10.0.0"
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:467
msgid "translator-credits"
......@@ -645,6 +635,16 @@ msgstr "_Text att kopiera:"
msgid "Copy to the clipboard."
msgstr "Kopiera till urklipp."
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:442
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"Gucharmap; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1335 USA"
msgstr ""
"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med "
"Gucharmap. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1335 USA"
#: ../gucharmap/main.c:187
msgid "Page _Setup"
msgstr "Sid_konfiguration"
......@@ -760,7 +760,7 @@ msgstr "Kombinerande diakritiska tecken"
msgid "Greek and Coptic"
msgstr "Grekiska och koptiska"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:14 ../gucharmap/unicode-i18n.h:307
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:14 ../gucharmap/unicode-i18n.h:314
msgid "Cyrillic"
msgstr "Kyrilliska"
......@@ -768,19 +768,19 @@ msgstr "Kyrilliska"
msgid "Cyrillic Supplement"
msgstr "Kyrilliska tillägg"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:16 ../gucharmap/unicode-i18n.h:284
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:16 ../gucharmap/unicode-i18n.h:291
msgid "Armenian"
msgstr "Armeniska"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:17 ../gucharmap/unicode-i18n.h:325
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:17 ../gucharmap/unicode-i18n.h:332
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebreiska"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:18 ../gucharmap/unicode-i18n.h:283
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:18 ../gucharmap/unicode-i18n.h:290
msgid "Arabic"
msgstr "Arabiska"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:19 ../gucharmap/unicode-i18n.h:398
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:19 ../gucharmap/unicode-i18n.h:408
msgid "Syriac"
msgstr "Syriska"
......@@ -788,1085 +788,1113 @@ msgstr "Syriska"
msgid "Arabic Supplement"
msgstr "Arabiska tillägg"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:21 ../gucharmap/unicode-i18n.h:408
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:21 ../gucharmap/unicode-i18n.h:418
msgid "Thaana"
msgstr "Thaana"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:22 ../gucharmap/unicode-i18n.h:364
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:22 ../gucharmap/unicode-i18n.h:372
msgid "N'Ko"
msgstr "N'Ko"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:23 ../gucharmap/unicode-i18n.h:388
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:23 ../gucharmap/unicode-i18n.h:397
msgid "Samaritan"
msgstr "Samaritanska"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:24 ../gucharmap/unicode-i18n.h:351
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:24 ../gucharmap/unicode-i18n.h:358
msgid "Mandaic"
msgstr "Mandeiska"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:25
msgid "Syriac Supplement"
msgstr "Syriska tillägg"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:26
msgid "Arabic Extended-A"
msgstr "Arabiska utökat-A"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:26 ../gucharmap/unicode-i18n.h:309
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:27 ../gucharmap/unicode-i18n.h:316
msgid "Devanagari"
msgstr "Devanagari"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:27 ../gucharmap/unicode-i18n.h:290
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:28 ../gucharmap/unicode-i18n.h:297
msgid "Bengali"
msgstr "Bengali"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:28 ../gucharmap/unicode-i18n.h:320
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:29 ../gucharmap/unicode-i18n.h:327
msgid "Gurmukhi"
msgstr "Gurmukhi"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:29 ../gucharmap/unicode-i18n.h:319
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:30 ../gucharmap/unicode-i18n.h:326
msgid "Gujarati"
msgstr "Gujarati"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:30 ../gucharmap/unicode-i18n.h:377
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:31 ../gucharmap/unicode-i18n.h:386
msgid "Oriya"
msgstr "Oriya"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:31 ../gucharmap/unicode-i18n.h:405
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:32 ../gucharmap/unicode-i18n.h:415
msgid "Tamil"
msgstr "Tamilska"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:32 ../gucharmap/unicode-i18n.h:407
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:33 ../gucharmap/unicode-i18n.h:417
msgid "Telugu"
msgstr "Telugu"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:33 ../gucharmap/unicode-i18n.h:333
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:34 ../gucharmap/unicode-i18n.h:340
msgid "Kannada"
msgstr "Kannada"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:34 ../gucharmap/unicode-i18n.h:350
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:35 ../gucharmap/unicode-i18n.h:357
msgid "Malayalam"
msgstr "Malayalam"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:35 ../gucharmap/unicode-i18n.h:394
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:36 ../gucharmap/unicode-i18n.h:403
msgid "Sinhala"
msgstr "Sinhala"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:36 ../gucharmap/unicode-i18n.h:409
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:37 ../gucharmap/unicode-i18n.h:419
msgid "Thai"
msgstr "Thailändska"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:37 ../gucharmap/unicode-i18n.h:340
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:38 ../gucharmap/unicode-i18n.h:347
msgid "Lao"
msgstr "Lao"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:38 ../gucharmap/unicode-i18n.h:410
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:39 ../gucharmap/unicode-i18n.h:420
msgid "Tibetan"
msgstr "Tibetanska"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:39 ../gucharmap/unicode-i18n.h:363
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:40 ../gucharmap/unicode-i18n.h:371
msgid "Myanmar"
msgstr "Myanmar"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:40 ../gucharmap/unicode-i18n.h:314
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:41 ../gucharmap/unicode-i18n.h:321
msgid "Georgian"
msgstr "Georgiska"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:41
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:42
msgid "Hangul Jamo"
msgstr "Hangul Jamo"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:42 ../gucharmap/unicode-i18n.h:313
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:43 ../gucharmap/unicode-i18n.h:320
msgid "Ethiopic"
msgstr "Etiopiska"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:43
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:44
msgid "Ethiopic Supplement"
msgstr "Etiopiska tillägg"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:44 ../gucharmap/unicode-i18n.h:302
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:45 ../gucharmap/unicode-i18n.h:309
msgid "Cherokee"
msgstr "Cherokesiska"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:45
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:46
msgid "Unified Canadian Aboriginal Syllabics"
msgstr "Enhetliga kanadensiska aboriginstavelser"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:46 ../gucharmap/unicode-i18n.h:368
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:47 ../gucharmap/unicode-i18n.h:377
msgid "Ogham"
msgstr "Ogham"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:47 ../gucharmap/unicode-i18n.h:387
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:48 ../gucharmap/unicode-i18n.h:396
msgid "Runic"
msgstr "Runor"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:48 ../gucharmap/unicode-i18n.h:399
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:49 ../gucharmap/unicode-i18n.h:409
msgid "Tagalog"
msgstr "Tagalog"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:49 ../gucharmap/unicode-i18n.h:323
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:50 ../gucharmap/unicode-i18n.h:330
msgid "Hanunoo"
msgstr "Hanunoo"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:50 ../gucharmap/unicode-i18n.h:296
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:51 ../gucharmap/unicode-i18n.h:303
msgid "Buhid"
msgstr "Buhid"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:51 ../gucharmap/unicode-i18n.h:400
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:52 ../gucharmap/unicode-i18n.h:410
msgid "Tagbanwa"
msgstr "Tagbanwa"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:52 ../gucharmap/unicode-i18n.h:337
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:53 ../gucharmap/unicode-i18n.h:344
msgid "Khmer"
msgstr "Khmer"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:53 ../gucharmap/unicode-i18n.h:360
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:54 ../gucharmap/unicode-i18n.h:368
msgid "Mongolian"
msgstr "Mongoliska"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:54
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:55
msgid "Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended"
msgstr "Enhetliga kanadensiska aboriginstavelser, utökad"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:55 ../gucharmap/unicode-i18n.h:343
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:56 ../gucharmap/unicode-i18n.h:350
msgid "Limbu"
msgstr "Limbu"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:56 ../gucharmap/unicode-i18n.h:401
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:57 ../gucharmap/unicode-i18n.h:411
msgid "Tai Le"
msgstr "Tai le"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:57 ../gucharmap/unicode-i18n.h:366
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:58 ../gucharmap/unicode-i18n.h:374
msgid "New Tai Lue"
msgstr "Ny tai lue"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:58
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:59
msgid "Khmer Symbols"
msgstr "Khmer-symboler"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:59 ../gucharmap/unicode-i18n.h:295
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:60 ../gucharmap/unicode-i18n.h:302
msgid "Buginese"
msgstr "Buginesisk"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:60 ../gucharmap/unicode-i18n.h:402
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:61 ../gucharmap/unicode-i18n.h:412
msgid "Tai Tham"
msgstr "Tai Tham"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:61
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:62
msgid "Combining Diacritical Marks Extended"
msgstr "Kombinerande utökade diakritiska tecken"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:62 ../gucharmap/unicode-i18n.h:286
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:63 ../gucharmap/unicode-i18n.h:293
msgid "Balinese"
msgstr "Balinesisk"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:63 ../gucharmap/unicode-i18n.h:396
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:64 ../gucharmap/unicode-i18n.h:406
msgid "Sundanese"
msgstr "Sundanesiska"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:64 ../gucharmap/unicode-i18n.h:289
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:65 ../gucharmap/unicode-i18n.h:296
msgid "Batak"
msgstr "Batak"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:65 ../gucharmap/unicode-i18n.h:342
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:66 ../gucharmap/unicode-i18n.h:349
msgid "Lepcha"
msgstr "Lepcha"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:66 ../gucharmap/unicode-i18n.h:369
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:67 ../gucharmap/unicode-i18n.h:378
msgid "Ol Chiki"
msgstr "Ol Chiki"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:67
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:68
msgid "Cyrillic Extended-C"
msgstr "Kyrillisk utökad-C"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:68
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:69
msgid "Sundanese Supplement"
msgstr "Sundanesiska tillägg"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:69
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:70
msgid "Vedic Extensions"
msgstr "Vediska tillägg"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:70
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:71
msgid "Phonetic Extensions"
msgstr "Fonetiska tillägg"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:71
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:72
msgid "Phonetic Extensions Supplement"
msgstr "Tillägg för fonetiska utökningar"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:72
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:73
msgid "Combining Diacritical Marks Supplement"
msgstr "Tillägg för kombinerande diakritiska tecken"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:73
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:74
msgid "Latin Extended Additional"
msgstr "Ytterligare utökade latinska"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:74
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:75
msgid "Greek Extended"
msgstr "Utökade grekiska"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:75
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:76
msgid "General Punctuation"
msgstr "Allmänna skiljetecken"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:76
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:77
msgid "Superscripts and Subscripts"
msgstr "Upphöjda och nedsänkta"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:77
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:78
msgid "Currency Symbols"
msgstr "Valutasymboler"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:78
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:79
msgid "Combining Diacritical Marks for Symbols"
msgstr "Kombinerande diakritiska symbolmarkörer"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:79
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:80
msgid "Letterlike Symbols"
msgstr "Bokstavsliknande symboler"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:80
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:81
msgid "Number Forms"
msgstr "Talformer"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:81
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:82
msgid "Arrows"
msgstr "Pilar"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:82
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:83
msgid "Mathematical Operators"
msgstr "Matematiska operatorer"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:83
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:84
msgid "Miscellaneous Technical"
msgstr "Diverse tekniska"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:84
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:85
msgid "Control Pictures"
msgstr "Kontrollbilder"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:85
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:86
msgid "Optical Character Recognition"
msgstr "Optisk teckenigenkänning"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:86
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:87
msgid "Enclosed Alphanumerics"
msgstr "Inneslutna alfanumeriska tecken"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:87
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:88
msgid "Box Drawing"
msgstr "Lådritning"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:88
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:89
msgid "Block Elements"
msgstr "Blockelement"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:89
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:90
msgid "Geometric Shapes"
msgstr "Geometriska former"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:90
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:91
msgid "Miscellaneous Symbols"
msgstr "Diverse symboler"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:91
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:92
msgid "Dingbats"
msgstr "Dingbats"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:92
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:93
msgid "Miscellaneous Mathematical Symbols-A"
msgstr "Diverse matematiska symboler-A"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:93
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:94
msgid "Supplemental Arrows-A"
msgstr "Piltillägg-A"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:94
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:95
msgid "Braille Patterns"
msgstr "Punktskriftsmönster"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:95
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:96
msgid "Supplemental Arrows-B"
msgstr "Piltillägg-B"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:96
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:97
msgid "Miscellaneous Mathematical Symbols-B"
msgstr "Diverse matematiska symboler-B"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:97
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:98
msgid "Supplemental Mathematical Operators"
msgstr "Matematiska operatortillägg"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:98
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:99
msgid "Miscellaneous Symbols and Arrows"
msgstr "Diverse symboler och pilar"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:99 ../gucharmap/unicode-i18n.h:315
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:100 ../gucharmap/unicode-i18n.h:322
msgid "Glagolitic"
msgstr "Glagolitisk"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:100
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:101
msgid "Latin Extended-C"
msgstr "Utökat latin-C"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:101 ../gucharmap/unicode-i18n.h:304
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:102 ../gucharmap/unicode-i18n.h:311
msgid "Coptic"
msgstr "Koptisk"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:102
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:103
msgid "Georgian Supplement"
msgstr "Georgiska tillägg"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:103 ../gucharmap/unicode-i18n.h:411
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:104 ../gucharmap/unicode-i18n.h:421
msgid "Tifinagh"
msgstr "Tifinagh"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:104
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:105
msgid "Ethiopic Extended"
msgstr "Utökad etiopisk"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:105
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:106
msgid "Cyrillic Extended-A"
msgstr "Kyrillisk utökad-A"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:106
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:107
msgid "Supplemental Punctuation"
msgstr "Tillägg till skiljetecken"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:107
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:108
msgid "CJK Radicals Supplement"
msgstr "CJK-ordstamstillägg"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:108
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:109
msgid "Kangxi Radicals"
msgstr "Kangxi-ordstammar"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:109
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:110
msgid "Ideographic Description Characters"
msgstr "Tecken för ideografisk beskrivning"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:110
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:111
msgid "CJK Symbols and Punctuation"
msgstr "CJK-symboler och skiljetecken"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:111 ../gucharmap/unicode-i18n.h:326
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:112 ../gucharmap/unicode-i18n.h:333
msgid "Hiragana"
msgstr "Hiragana"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:112 ../gucharmap/unicode-i18n.h:334
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:113 ../gucharmap/unicode-i18n.h:341
msgid "Katakana"
msgstr "Katakana"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:113 ../gucharmap/unicode-i18n.h:292
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:114 ../gucharmap/unicode-i18n.h:299
msgid "Bopomofo"
msgstr "Bopomofo"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:114
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:115
msgid "Hangul Compatibility Jamo"
msgstr "Hangul-kompatibilitet Jamo"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:115
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:116
msgid "Kanbun"
msgstr "Kanbun"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:116
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:117
msgid "Bopomofo Extended"
msgstr "Utökad bopomofo"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:117
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:118
msgid "CJK Strokes"
msgstr "CJK-streck"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:118
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:119
msgid "Katakana Phonetic Extensions"
msgstr "Fonetiska katakana-tillägg"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:119
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:120
msgid "Enclosed CJK Letters and Months"
msgstr "Inneslutna CJK-bokstäver och -månader"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:120
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:121
msgid "CJK Compatibility"
msgstr "CJK-kompatibilitet"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:121
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:122
msgid "CJK Unified Ideographs Extension A"
msgstr "Enhetliga CJK-ideograftillägg A"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:122
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:123
msgid "Yijing Hexagram Symbols"
msgstr "Yijing-hexagramsymboler"
#: ../gucharmap/unicode-i18n.h:123