sl.po 47.2 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
# Slovenian translations for gucharmap.
# Copyright (C) 2005-2007 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gucharmap package.
#
# Matjaž Horvat <m@owca.info>, 2006.
6
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2005, 2007-2015.
7 8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gucharmap master\n"
11 12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gucharmap&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
13 14
"POT-Creation-Date: 2015-09-08 10:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-08 22:18+0100\n"
15 16
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
17
"Language: sl\n"
18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 22
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
23
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
24
"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
25

26
#: ../data/gucharmap.appdata.xml.in.h:1 ../gucharmap.desktop.in.in.h:1
27
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:759 ../gucharmap/main.c:238
28 29 30 31 32 33 34 35
msgid "Character Map"
msgstr "Razpredelnica znakov"

#: ../data/gucharmap.appdata.xml.in.h:2 ../gucharmap.desktop.in.in.h:2
msgid "Insert special characters into documents"
msgstr "Vstavi posebne znake v dokumente"

#: ../data/gucharmap.appdata.xml.in.h:3
36
msgid ""
37 38 39 40
"GNOME Character Map is a Unicode character map program, part of GNOME "
"desktop. This program allows characters to be displayed by unicode block or "
"script type. It includes brief descriptions of related characters and "
"occasionally meanings of the character in question."
41
msgstr ""
42 43 44 45
"Program Gucharmap oziroma program za prikaz znakov nabora Unikod, ki je del "
"namizja GNOME. Program omogoča prikaz znakov različnih običajnih in "
"skriptnih pisav. Vključuje tudi kratek opis, zavedene povezane znake in "
"včasih pomen izbranega znaka."
46

47
#: ../data/gucharmap.appdata.xml.in.h:4
48 49 50 51 52 53 54 55 56
msgid ""
"Gucharmap can also be used to input or enter characters (by copy and paste). "
"The search functionality allows the use of several search methods, including "
"by unicode name or code point of the character."
msgstr ""
"Program Gucharmap je mogoče uporabljati tudi za vnos znakov  (s kopiranjem "
"in lepljenjem). Iskalnik omogoča uporabo različnih načinov iskanja, vključno "
"z imenom unikod znakov ali kodnih točk znaka."

57 58 59 60
#: ../gucharmap.desktop.in.in.h:3
msgid "font;unicode;"
msgstr "pisava;unikod;unicode;simboli;črke;znaki;"

61
#: ../gucharmap/gucharmap-block-chapters-model.c:53
62 63 64
msgid "All"
msgstr "Vse"

65
#: ../gucharmap/gucharmap-block-chapters-model.c:138
66
msgid "Unicode Block"
67
msgstr "Blok Unikod"
68

69
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:524
70 71 72
msgid "Canonical decomposition:"
msgstr "Kanonska razčlemba:"

73
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:567 ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:581
74 75 76
msgid "[not a printable character]"
msgstr "[znak se ne natisne]"

77
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:581
78 79 80
msgid "General Character Properties"
msgstr "Splošne lastnosti znaka"

81
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:587
82
msgid "In Unicode since:"
83
msgstr "V razpredelnici Unikod od:"
84 85

#. character category
86
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:591
87
msgid "Unicode category:"
88
msgstr "Kategorija Unikod:"
89

90
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:600
91 92 93
msgid "Various Useful Representations"
msgstr "Različne uporabne predstavitve"

94
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:610
95 96 97
msgid "UTF-8:"
msgstr "UTF-8:"

98
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:618
99 100 101
msgid "UTF-16:"
msgstr "UTF-16:"

102
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:629
103 104 105
msgid "C octal escaped UTF-8:"
msgstr "Osmiški ubežni UTF-8 jezika C:"

106
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:639
107 108 109
msgid "XML decimal entity:"
msgstr "Desetiški delec XML:"

110
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:650
111 112 113
msgid "Annotations and Cross References"
msgstr "Pripombe in sklici"

114
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:657
115 116 117
msgid "Alias names:"
msgstr "Vzdevki:"

118
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:666
119 120 121
msgid "Notes:"
msgstr "Opombe:"

122
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:675
123 124 125
msgid "See also:"
msgstr "Glej tudi:"

126
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:684
127 128 129
msgid "Approximate equivalents:"
msgstr "Približno enakovredni:"

130
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:693
131 132 133
msgid "Equivalents:"
msgstr "Enakovredni:"

134
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:709
135 136 137
msgid "CJK Ideograph Information"
msgstr "CJK Ideogram podrobnosti"

138
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:714
139 140 141
msgid "Definition in English:"
msgstr "Angleška opredelitev:"

142
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:719
143 144 145
msgid "Mandarin Pronunciation:"
msgstr "Mandarinska izgovarjava"

146
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:724
147 148 149
msgid "Cantonese Pronunciation:"
msgstr "Kantonska izgovorjava:"

150
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:729
151 152 153
msgid "Japanese On Pronunciation:"
msgstr "Japonska On izgovarjava:"

154
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:734
155 156 157
msgid "Japanese Kun Pronunciation:"
msgstr "Japonska Kun izgovarjava:"

158
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:739
159 160 161
msgid "Tang Pronunciation:"
msgstr "Tang izgovarjava:"

162
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:744
163 164 165
msgid "Korean Pronunciation:"
msgstr "Korejska izgovarjava:"

166
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1129
167
msgid "Characte_r Table"
168
msgstr "Razpredelnica _znakov"
169

170
#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1176
171 172 173
msgid "Character _Details"
msgstr "_Podrobnosti znakov"

174 175 176 177
#: ../gucharmap/gucharmap-chartable-accessible.c:795
msgid "Character Table"
msgstr "Razpredelnica znakov"

178
#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1287
179 180 181
msgid "Unknown character, unable to identify."
msgstr "Neznan znak, ki ga ni mogoče določiti."

182
#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1289
183
#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:585
184 185 186
msgid "Not found."
msgstr "Brez zadetkov."

187
#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1292
188 189 190
msgid "Character found."
msgstr "Znak je najden."

191 192 193 194
#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:1
msgid "By _Script"
msgstr "S _skriptom"

195
#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:2
196
msgid "By _Unicode Block"
197
msgstr "Z blokom _Unikod"
198

199
#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:3
200 201 202
msgid "Sho_w only glyphs from this font"
msgstr "_Pokaži le pismenke te pisave"

203
#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:4
204 205 206 207
msgid "Snap _Columns to Power of Two"
msgstr "Poravnaj _stolpce po potenci števila dva"

#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:5
208 209 210
msgid "Zoom _In"
msgstr "_Približaj"

211
#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:6
212 213 214
msgid "Zoom _Out"
msgstr "_Oddalji"

215
#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:7
216 217 218
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Običajna velikost"

219
#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:8
220 221 222
msgid "_Find"
msgstr "_Najdi"

223
#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:9
224 225 226
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_č"

227
#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:10
228 229 230
msgid "_About"
msgstr "_O programu"

231
#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:11
232 233
msgid "_Close Window"
msgstr "_Zapri okno"
234

235
#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:12
236 237
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
238

239
#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:13
240 241 242
msgid "_Close"
msgstr "_Zapri"

243
#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:14
244 245 246 247 248 249 250 251
msgid "_View"
msgstr "_Pogled"

#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:15
msgid "_Search"
msgstr "_Iskanje"

#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:16
252 253 254
msgid "Find _Next"
msgstr "Najdi _naslednje"

255
#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:17
256 257 258
msgid "Find _Previous"
msgstr "Najdi _predhodne"

259
#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:18
260 261 262
msgid "_Go"
msgstr "_Pojdi"

263
#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:19
264 265 266
msgid "_Next Character"
msgstr "_Naslednji znak"

267
#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:20
268 269 270
msgid "_Previous Character"
msgstr "_Predhodni znak"

271 272 273 274
#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:21
msgid "_Contents"
msgstr "_Vsebina"

275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
#: ../gucharmap/gucharmap-mini-fontsel.c:282
msgid "Font"
msgstr "Pisava"

#: ../gucharmap/gucharmap-mini-fontsel.c:295
msgid "Font Family"
msgstr "Družina pisav"

#: ../gucharmap/gucharmap-mini-fontsel.c:313
msgid "Font Size"
msgstr "Velikost pisave"

287
#: ../gucharmap/gucharmap-script-chapters-model.c:134
288 289
msgid "Script"
msgstr "Skript"
290 291 292 293

#. Unicode assigns "Common" as the script name for any character not
#. * specifically listed in Scripts.txt
#: ../gucharmap/gucharmap-script-codepoint-list.c:463
294
#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:37
295 296 297
msgid "Common"
msgstr "Splošno"

298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326
#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:565
msgid "Information"
msgstr "Podrobnosti"

#. follow hig guidelines
#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:732
msgid "Find"
msgstr "Najdi"

#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:745
msgid "_Previous"
msgstr "_Predhodni"

#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:752
msgid "_Next"
msgstr "_Naslednji"

#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:768
msgid "_Search:"
msgstr "_Iskanje:"

#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:779
msgid "Match _whole word"
msgstr "Skladnja _celih besed"

#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:784
msgid "Search in character _details"
msgstr "Išči med po_drobnostmi znakov"

327
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:101
328 329 330
msgid "<Non Private Use High Surrogate>"
msgstr "<Neosebni visoko uporabni nadomestek>"

331
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:103
332 333 334
msgid "<Private Use High Surrogate>"
msgstr "<Osebni visoko uporabni nadomestek>"

335
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:105
336 337 338
msgid "<Low Surrogate>"
msgstr "<Preprost nadomestek>"

339
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:107
340 341 342
msgid "<Private Use>"
msgstr "<Osebna uporaba>"

343
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:109
344 345 346
msgid "<Plane 15 Private Use>"
msgstr "<Raven 15 osebne rabe>"

347
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:111
348 349 350
msgid "<Plane 16 Private Use>"
msgstr "<Raven 16 osebne rabe>"

351
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:116
352 353 354
msgid "<not assigned>"
msgstr "<ni določeno>"

355
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:129
356 357 358
msgid "Other, Control"
msgstr "Ostalo, nadzorni"

359
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:130
360 361 362
msgid "Other, Format"
msgstr "Ostalo, oblika zapisa"

363
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:131
364 365 366
msgid "Other, Not Assigned"
msgstr "Ostalo, ni določeno"

367
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:132
368 369 370
msgid "Other, Private Use"
msgstr "Ostalo, osebna uporaba"

371
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:133
372 373 374
msgid "Other, Surrogate"
msgstr "Ostalo, nadomestni"

375
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:134
376 377 378
msgid "Letter, Lowercase"
msgstr "Črka, mala"

379
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:135
380 381 382
msgid "Letter, Modifier"
msgstr "Črka, spremenilnik"

383
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:136
384 385 386
msgid "Letter, Other"
msgstr "Črka, ostalo"

387
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:137
388 389 390
msgid "Letter, Titlecase"
msgstr "Črka, naslovna"

391
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:138
392 393 394
msgid "Letter, Uppercase"
msgstr "Črka, velika"

395
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:139
396 397 398
msgid "Mark, Spacing Combining"
msgstr "Oznaka, preslednice združevanje"

399
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:140
400 401 402
msgid "Mark, Enclosing"
msgstr "Oznaka, ograjevanje"

403
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:141
404 405 406
msgid "Mark, Non-Spacing"
msgstr "Oznaka, brez preslednic"

407
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:142
408 409 410
msgid "Number, Decimal Digit"
msgstr "Številka, decimalna"

411
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:143
412 413 414
msgid "Number, Letter"
msgstr "Številka, črka"

415
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:144
416 417 418
msgid "Number, Other"
msgstr "Številka, ostalo"

419
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:145
420 421 422
msgid "Punctuation, Connector"
msgstr "Postavljanje ločil, spojnik"

423
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:146
424 425 426
msgid "Punctuation, Dash"
msgstr "Postavljanje ločil, pomišljaj"

427
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:147
428 429 430
msgid "Punctuation, Close"
msgstr "Postavljanje ločil, zapri"

431
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:148
432 433 434
msgid "Punctuation, Final Quote"
msgstr "Postavljanje ločil, končni navedek"

435
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:149
436 437 438
msgid "Punctuation, Initial Quote"
msgstr "Postavljanje ločil, začetni navedek"

439
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:150
440 441 442
msgid "Punctuation, Other"
msgstr "Postavljanje ločil, ostalo"

443
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:151
444 445 446
msgid "Punctuation, Open"
msgstr "Postavljanje ločil, odprto"

447
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:152
448 449 450
msgid "Symbol, Currency"
msgstr "Simbol, denarna enota"

451
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:153
452 453 454
msgid "Symbol, Modifier"
msgstr "Simbol, spremenilnik"

455
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:154
456 457 458
msgid "Symbol, Math"
msgstr "Simbol, matematični"

459
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:155
460 461 462
msgid "Symbol, Other"
msgstr "Simbol, ostalo"

463
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:156
464 465 466
msgid "Separator, Line"
msgstr "Ločilnik, črta"

467
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:157
468 469 470
msgid "Separator, Paragraph"
msgstr "Ločilnik, odstavek"

471
#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:158
472 473 474
msgid "Separator, Space"
msgstr "Ločilnik, presledek"

475
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:422
476 477 478 479 480 481 482 483 484 485
msgid ""
"Gucharmap is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
"the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
"Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) "
"any later version."
msgstr ""
"Program Gucharmap je prosta programska oprema; lahko jo razširjate in/ali "
"spreminjate pod pogoji Splošnega javnega dovoljenja GNU (GNU General Public "
"License), kot ga je objavila ustanova Free Software Foundation; bodisi "
"različice 2 ali (po vaši izbiri) katerekoli poznejše različice."
486

487
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:426
488 489 490 491 492 493 494 495 496 497
msgid ""
"Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy "
"of the Unicode data files to deal in them without restriction, including "
"without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, "
"distribute, and/or sell copies."
msgstr ""
"Dovoljenje je tako podeljeno brezplačno in vsem ljudem, ki si lastijo izvod "
"podatkovnih datotek Unikod. Uporabljate jih lahko brez omejitev, torej jih "
"lahko uporabljate, kopirate, spreminjate, združujete, objavljate, razširjate "
"in/ali prodajate kopije."
498

499
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:430
500 501 502 503 504 505 506 507 508 509
msgid ""
"Gucharmap and the Unicode data files are distributed in the hope that they "
"will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty "
"of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General "
"Public License and Unicode Copyright for more details."
msgstr ""
"Gucharmap in podatkovne datoteke Unikod se razširjajo v upanju, da bodo "
"uporabni, vendar BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA; tudi brez posredne zagotovitve "
"CENOVNE VREDNOSTI ali PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.  Za podrobnosti glejte "
"besedilo GNU General Public License."
510

511
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:434
512 513
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
514 515
"Gucharmap; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
"Place, Suite 330, Boston, MA  02110-1301  USA"
516 517 518 519
msgstr ""
"Skupaj z Gucharmapom bi morali prejeti izvod splošne javne licence GNU (GNU "
"General Public License); če ga niste, pišite na Free Software Foundation, "
"Inc., Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
520

521
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:437
522 523 524 525 526 527 528 529
msgid ""
"Also you should have received a copy of the Unicode Copyright along with "
"Gucharmap; you can always find it at Unicode's website: http://www.unicode."
"org/copyright.html"
msgstr ""
"Prav tako bi morali skupaj z Gucharmapom prejeti izvod avtorskih pravic "
"Unikod; najdete jih lahko tudi na spletni strani: http://www.unicode.org/"
"copyright.html"
530

531
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:447 ../gucharmap/main.c:39
532
msgid "GNOME Character Map"
533
msgstr "GNOME razpredelnica znakov"
534

535
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:449
536 537
msgid "Based on the Unicode Character Database 8.0.0"
msgstr "Zasnovano na podatkovni zbirki Unikod 8.0.0."
538

539
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:458
540 541 542
msgid "translator-credits"
msgstr "Matjaž Horvat <m@owca.info>, Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>"

543
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:547
544 545 546
msgid "Next Script"
msgstr "Naslednji skript"

547
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:547
548 549 550
msgid "Previous Script"
msgstr "Predhodni skript"

551
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:552
552 553 554
msgid "Next Block"
msgstr "Naslednji blok"

555
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:552
556 557 558
msgid "Previous Block"
msgstr "Predhodni blok"

559
#. Text to copy entry + button
560
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:790
561 562
msgid "_Text to copy:"
msgstr "_Besedilo za kopiranje:"
563

564
#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:797
565 566
msgid "Copy to the clipboard."
msgstr "Kopiraj v odložišče."
567

568
#: ../gucharmap/main.c:160
569 570
msgid "Page _Setup"
msgstr "Nastavitev _strani"
571

572
#. g_menu_append (G_MENU (model), _("Print Preview"), "win.print-preview");
573
#: ../gucharmap/main.c:162
574 575
msgid "_Print"
msgstr "_Natisni"
576

577
#: ../gucharmap/main.c:211
578 579 580
msgid "Font to start with; ex: 'Serif 27'"
msgstr "Začetna pisava; npr.: 'Serif 27'"

581
#: ../gucharmap/main.c:211
582 583 584
msgid "FONT"
msgstr "Pisava"

585 586 587 588
#: ../gucharmap/main.c:215
msgid "[STRING…]"
msgstr "[NIZ …]"

589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651
#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:1
msgid "Character map grouping method"
msgstr "Način skupinjenja znakov preglednic"

#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:2
msgid ""
"This is how the characters in the character map are grouped. The characters "
"can either be grouped by 'script' or 'block'."
msgstr ""
"Nastavitev določa način združevanja znakov v skupine. Ti so lahko združeni "
"na osnovi oblike pisave (npr.: skript) ali pa po blokih."

#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:3
msgid "Character map font description"
msgstr "Opis pisave preglednice znakov"

#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:4
msgid ""
"The font to use for the character map. If set to 'nothing' then the default "
"is the system font with the size doubled. Otherwise it should be a font "
"description string like 'Sans 24'."
msgstr ""
"Pisava za prikaz znakov v razpredelnici. V primeru, da vrednost ni izbrana, "
"je uporabljena sistemska pisava s podvojeno velikostjo. Sicer je treba "
"navesti opis pisave kot 'Sans 24', kjer številka določa velikost."

#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:5
msgid "Snap number of columns to a power of two"
msgstr "Poravnaj _stolpce po potenci števila dva"

#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:6
msgid ""
"The number of columns in the character map grid is determined by the width "
"of the window. If this setting is 'true' then the value will be forced to "
"the nearest power of two."
msgstr ""
"Število stolpcev v razpredelnici znakov je določeno s širino okna. Izbrana "
"možnost določa, da bo ta vrednost vedno vsiljena na število stolpcev, ki je "
"najbližje potenci števila dva."

#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:7
msgid "Last selected character"
msgstr "Nazadnje izbran znak"

#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:8
msgid ""
"This is the last character that was selected in the character map (and will "
"be selected again when the character map is next started).\n"
"\n"
"By default, it is the first letter of the alphabet in the current locale."
msgstr ""
"To je zadnji znak, ki je bil izbran iz razpredelnice znakov (in bo izbran "
"ponovno, ko bo program znova zagnan).\n"
"\n"
"Privzeto je na tem mestu prva črka abecede trenutno dejavnih jezikovnih "
"nastavitev sistema."

#. The unicode code point of the first letter of the alphabet
#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:12
msgctxt "First letter"
msgid "0x41"
msgstr "0x41"

652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:14
msgid "Basic Latin"
msgstr "Osnovni latinski"

#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:15
msgid "Latin-1 Supplement"
msgstr "Dopolnjen latinski-1"

#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:16
msgid "Latin Extended-A"
msgstr "Razširjen latinski-A"

#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:17
msgid "Latin Extended-B"
msgstr "Razširjen latinski-B"

#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:18
msgid "IPA Extensions"
msgstr "Razširitve IPA"

#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:19
msgid "Spacing Modifier Letters"
msgstr "Črke spremenilnika razmika"

#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:20
msgid "Combining Diacritical Marks"
msgstr "Združene diakritične oznake"

#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:21
msgid "Greek and Coptic"
msgstr "Grški in koptski"

684
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:22 ../gucharmap/unicode-scripts.h:41
685 686 687 688 689 690 691
msgid "Cyrillic"
msgstr "Cirilični"

#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:23
msgid "Cyrillic Supplement"
msgstr "Dopolnjen cirilični"

692
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:24 ../gucharmap/unicode-scripts.h:19
693 694 695
msgid "Armenian"
msgstr "Armenski"

696
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:25 ../gucharmap/unicode-scripts.h:59
697 698 699
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebrejski"

700
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:26 ../gucharmap/unicode-scripts.h:18
701 702 703
msgid "Arabic"
msgstr "Arabski"

704
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:27 ../gucharmap/unicode-scripts.h:129
705 706 707 708 709 710 711
msgid "Syriac"
msgstr "Sirski"

#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:28
msgid "Arabic Supplement"
msgstr "Dopolnjen arabski"

712
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:29 ../gucharmap/unicode-scripts.h:138
713 714 715
msgid "Thaana"
msgstr "Thaanski"

716
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:30 ../gucharmap/unicode-scripts.h:97
717 718 719
msgid "N'Ko"
msgstr "N'Kojski"

720
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:31 ../gucharmap/unicode-scripts.h:119
721 722 723
msgid "Samaritan"
msgstr "Samaritanski"

724
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:32 ../gucharmap/unicode-scripts.h:85
725
msgid "Mandaic"
726
msgstr "Mandajski"
727 728

#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:33
729 730 731
msgid "Arabic Extended-A"
msgstr "Arabski razširjeni-A"

732
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:34 ../gucharmap/unicode-scripts.h:43
733 734 735
msgid "Devanagari"
msgstr "Devanagarski"

736
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:35 ../gucharmap/unicode-scripts.h:25
737 738 739
msgid "Bengali"
msgstr "Bengalski"

740
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:36 ../gucharmap/unicode-scripts.h:54
741 742 743
msgid "Gurmukhi"
msgstr "Gurmukhijski"

744
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:37 ../gucharmap/unicode-scripts.h:53
745 746 747
msgid "Gujarati"
msgstr "Gujaratski"

748
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:38 ../gucharmap/unicode-scripts.h:109
749 750 751
msgid "Oriya"
msgstr "Orijski"

752
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:39 ../gucharmap/unicode-scripts.h:136
753 754 755
msgid "Tamil"
msgstr "Tamilski"

756
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:40 ../gucharmap/unicode-scripts.h:137
757 758 759
msgid "Telugu"
msgstr "Teluški"

760
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:41 ../gucharmap/unicode-scripts.h:67
761 762 763
msgid "Kannada"
msgstr "Kannadski"

764
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:42 ../gucharmap/unicode-scripts.h:84
765 766 767
msgid "Malayalam"
msgstr "Malajski"

768
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:43 ../gucharmap/unicode-scripts.h:125
769 770 771
msgid "Sinhala"
msgstr "Sinhalski"

772
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:44 ../gucharmap/unicode-scripts.h:139
773 774 775
msgid "Thai"
msgstr "Tajski"

776
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:45 ../gucharmap/unicode-scripts.h:74
777 778 779
msgid "Lao"
msgstr "Laoški"

780
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:46 ../gucharmap/unicode-scripts.h:140
781 782 783
msgid "Tibetan"
msgstr "Tibetanski"

784
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:47 ../gucharmap/unicode-scripts.h:96
785 786 787
msgid "Myanmar"
msgstr "Mjanmarski"

788
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:48 ../gucharmap/unicode-scripts.h:48
789 790 791
msgid "Georgian"
msgstr "Gruzijski"

792
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:49
793 794 795
msgid "Hangul Jamo"
msgstr "Jamski Hangul"

796
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:50 ../gucharmap/unicode-scripts.h:47
797 798 799
msgid "Ethiopic"
msgstr "Etiopski"

800
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:51
801 802 803
msgid "Ethiopic Supplement"
msgstr "Dopolnjen etiopski"

804
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:52 ../gucharmap/unicode-scripts.h:36
805 806 807
msgid "Cherokee"
msgstr "Cherokee"

808
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:53
809 810 811
msgid "Unified Canadian Aboriginal Syllabics"
msgstr "Poenoteni zlogi kanadskih domorodcev"

812
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:54 ../gucharmap/unicode-scripts.h:100
813 814 815
msgid "Ogham"
msgstr "Ogamski"

816
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:55 ../gucharmap/unicode-scripts.h:118
817 818 819
msgid "Runic"
msgstr "Runski"

820
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:56 ../gucharmap/unicode-scripts.h:130
821 822 823
msgid "Tagalog"
msgstr "Tagaloški"

824
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:57 ../gucharmap/unicode-scripts.h:57
825 826 827
msgid "Hanunoo"
msgstr "Hanunojski"

828
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:58 ../gucharmap/unicode-scripts.h:30
829 830 831
msgid "Buhid"
msgstr "Buhidski"

832
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:59 ../gucharmap/unicode-scripts.h:131
833 834 835
msgid "Tagbanwa"
msgstr "Tagbanvaški"

836
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:60 ../gucharmap/unicode-scripts.h:71
837 838 839
msgid "Khmer"
msgstr "Kmerski"

840
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:61 ../gucharmap/unicode-scripts.h:93
841 842 843
msgid "Mongolian"
msgstr "Mongolski"

844
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:62
845 846 847
msgid "Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended"
msgstr "Poenoteni razširjeni zlogi kanadskih domorodcev"

848
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:63 ../gucharmap/unicode-scripts.h:77
849 850 851
msgid "Limbu"
msgstr "Limbujški"

852
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:64 ../gucharmap/unicode-scripts.h:132
853 854 855
msgid "Tai Le"
msgstr "Tajlejški"

856
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:65 ../gucharmap/unicode-scripts.h:99
857 858 859
msgid "New Tai Lue"
msgstr "Novi Tajlujški"

860
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:66
861 862 863
msgid "Khmer Symbols"
msgstr "Kmerski simboli"

864
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:67 ../gucharmap/unicode-scripts.h:29
865 866 867
msgid "Buginese"
msgstr "Buginski"

868
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:68 ../gucharmap/unicode-scripts.h:133
869 870 871
msgid "Tai Tham"
msgstr "Tajtamski"

872 873 874 875
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:69
msgid "Combining Diacritical Marks Extended"
msgstr "Združene diakritične razširjene oznake"

876
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:70 ../gucharmap/unicode-scripts.h:21
877 878 879
msgid "Balinese"
msgstr "Bališki"

880
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:71 ../gucharmap/unicode-scripts.h:127
881 882 883
msgid "Sundanese"
msgstr "Sundanski"

884
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:72 ../gucharmap/unicode-scripts.h:24
885 886 887
msgid "Batak"
msgstr "Batak"

888
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:73 ../gucharmap/unicode-scripts.h:76
889 890 891
msgid "Lepcha"
msgstr "Lepški"

892
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:74 ../gucharmap/unicode-scripts.h:101
893 894 895
msgid "Ol Chiki"
msgstr "Olčiški"

896
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:75
897
msgid "Sundanese Supplement"
898
msgstr "Dopolnjena sudnska"
899

900
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:76
901 902 903
msgid "Vedic Extensions"
msgstr "Vedanske razširitve"

904
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:77
905 906 907
msgid "Phonetic Extensions"
msgstr "Fonetične razširitve"

908
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:78
909 910 911
msgid "Phonetic Extensions Supplement"
msgstr "Dopolnjene fonetične razširitve"

912
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:79
913 914 915
msgid "Combining Diacritical Marks Supplement"
msgstr "Dopolnjene združene diakritične oznake"

916
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:80
917 918 919
msgid "Latin Extended Additional"
msgstr "Dodatno razširjen latinski"

920
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:81
921 922 923
msgid "Greek Extended"
msgstr "Razširjen grški"

924
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:82
925 926 927
msgid "General Punctuation"
msgstr "Splošna ločila"

928
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:83
929 930 931
msgid "Superscripts and Subscripts"
msgstr "Nadpisani in podpisani"

932
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:84
933 934 935
msgid "Currency Symbols"
msgstr "Simboli valut"

936
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:85
937 938 939
msgid "Combining Diacritical Marks for Symbols"
msgstr "Združene diakritične oznake simbolov"

940
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:86
941 942 943
msgid "Letterlike Symbols"
msgstr "Simboli, podobni črkam"

944
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:87
945 946 947
msgid "Number Forms"
msgstr "Oblike številk"

948
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:88
949 950 951
msgid "Arrows"
msgstr "Puščice"

952
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:89
953 954 955
msgid "Mathematical Operators"
msgstr "Matematični operatorji"

956
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:90
957 958 959
msgid "Miscellaneous Technical"
msgstr "Mešani tehnični znaki"

960
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:91
961 962 963
msgid "Control Pictures"
msgstr "Nadzorne slike"

964
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:92
965 966 967
msgid "Optical Character Recognition"
msgstr "Optično prepoznavanje znakov"

968
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:93
969 970 971
msgid "Enclosed Alphanumerics"
msgstr "Vključeni številsko-črkovni"

972
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:94
973 974 975
msgid "Box Drawing"
msgstr "Risanje polj"

976
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:95
977 978 979
msgid "Block Elements"
msgstr "predmeti bloka"

980
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:96
981 982 983
msgid "Geometric Shapes"
msgstr "Geometrične oblike"

984
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:97
985 986 987
msgid "Miscellaneous Symbols"
msgstr "Mešani simboli"

988
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:98
989
msgid "Dingbats"
990
msgstr "Okrasni znaki"
991

992
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:99
993 994 995
msgid "Miscellaneous Mathematical Symbols-A"
msgstr "Mešani matematični simboli-A"

996
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:100
997 998 999
msgid "Supplemental Arrows-A"
msgstr "Dodatne puščice-A"

1000
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:101
1001 1002 1003
msgid "Braille Patterns"
msgstr "Braillovi vzorci"

1004
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:102
1005 1006 1007
msgid "Supplemental Arrows-B"
msgstr "Dopolnjene puščice-B"

1008
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:103
1009 1010 1011
msgid "Miscellaneous Mathematical Symbols-B"
msgstr "Mešani matematični simboli-B"

1012
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:104
1013 1014 1015
msgid "Supplemental Mathematical Operators"
msgstr "Dopolnjeni matematični operatorji"

1016
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:105
1017 1018 1019
msgid "Miscellaneous Symbols and Arrows"
msgstr "Mešani simboli in puščice"

1020
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:106 ../gucharmap/unicode-scripts.h:49
1021 1022 1023
msgid "Glagolitic"
msgstr "Glagolski"

1024
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:107
1025 1026 1027
msgid "Latin Extended-C"
msgstr "Razširjen latinski-C"

1028
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:108 ../gucharmap/unicode-scripts.h:38
1029 1030 1031
msgid "Coptic"
msgstr "Koptski"

1032
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:109
1033 1034 1035
msgid "Georgian Supplement"
msgstr "Dopolnjen gruzijski"

1036
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:110 ../gucharmap/unicode-scripts.h:141
1037 1038 1039
msgid "Tifinagh"
msgstr "Tifinaški"

1040
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:111
1041 1042 1043
msgid "Ethiopic Extended"
msgstr "Razširjen etiopski"

1044
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:112
1045 1046 1047
msgid "Cyrillic Extended-A"
msgstr "Razširjena cirilica-A"

1048
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:113
1049 1050 1051
msgid "Supplemental Punctuation"
msgstr "Dopolnjena ločila"

1052
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:114
1053 1054 1055
msgid "CJK Radicals Supplement"
msgstr "Dopolnjeni radikali CJK"

1056
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:115
1057 1058 1059
msgid "Kangxi Radicals"
msgstr "Radikali Kangši"

1060
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:116
1061 1062 1063
msgid "Ideographic Description Characters"
msgstr "Ideografski opisni znaki"

1064
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:117
1065 1066 1067
msgid "CJK Symbols and Punctuation"
msgstr "Simboli in ločila CJK"

1068
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:118 ../gucharmap/unicode-scripts.h:60
1069 1070 1071
msgid "Hiragana"
msgstr "Hiragana"

1072
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:119 ../gucharmap/unicode-scripts.h:68
1073 1074 1075
msgid "Katakana"
msgstr "Katakana"

1076
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:120 ../gucharmap/unicode-scripts.h:26
1077 1078 1079
msgid "Bopomofo"
msgstr "Bopomofo"

1080
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:121
1081 1082 1083
msgid "Hangul Compatibility Jamo"
msgstr "Združljivo z Jamskim Hangul"

1084
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:122
1085 1086 1087
msgid "Kanbun"
msgstr "Kanbun"

1088
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:123
1089 1090 1091
msgid "Bopomofo Extended"
msgstr "Razširjen Bopomofo"

1092
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:124
1093 1094 1095
msgid "CJK Strokes"
msgstr "Poteze CJK"

1096
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:125
1097 1098 1099
msgid "Katakana Phonetic Extensions"
msgstr "Fonetične razširitve Katakana"

1100
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:126
1101 1102 1103
msgid "Enclosed CJK Letters and Months"
msgstr "Vključene črke in mesec CJK"

1104
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:127
1105 1106 1107
msgid "CJK Compatibility"
msgstr "Združljivo s CJK"

1108
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:128
1109 1110 1111
msgid "CJK Unified Ideographs Extension A"
msgstr "Razširitev poenotenih ideografov CJK A"

1112
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:129
1113 1114 1115
msgid "Yijing Hexagram Symbols"
msgstr "Simboli hekagramov Yijing"

1116
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:130
1117 1118 1119
msgid "CJK Unified Ideographs"
msgstr "Poenoteni ideografi CJK"

1120
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:131
1121 1122 1123
msgid "Yi Syllables"
msgstr "Zlogi Ji"

1124
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:132
1125 1126 1127
msgid "Yi Radicals"
msgstr "Radikali Ji"

1128
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:133 ../gucharmap/unicode-scripts.h:80
1129 1130 1131
msgid "Lisu"
msgstr "Lisu"

1132
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:134 ../gucharmap/unicode-scripts.h:144
1133 1134 1135
msgid "Vai"
msgstr "Vai"

1136
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:135
1137 1138 1139
msgid "Cyrillic Extended-B"
msgstr "Razširjena cirilica-B"

1140
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:136 ../gucharmap/unicode-scripts.h:22
1141 1142 1143
msgid "Bamum"
msgstr "Bamum"

1144
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:137
1145 1146 1147
msgid "Modifier Tone Letters"
msgstr "Črke spremenilnikov tonov"

1148
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:138
1149 1150 1151
msgid "Latin Extended-D"
msgstr "Razširjen latinski-D"

1152
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:139 ../gucharmap/unicode-scripts.h:128
1153 1154 1155
msgid "Syloti Nagri"
msgstr "Siloti Nagri"

1156
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:140
1157 1158 1159
msgid "Common Indic Number Forms"
msgstr "Običajne indijske oblike številk"

1160
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:141
1161 1162 1163
msgid "Phags-pa"
msgstr "Fags-pa"

1164
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:142 ../gucharmap/unicode-scripts.h:120
1165 1166 1167
msgid "Saurashtra"
msgstr "Savraštrski"

1168
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:143
1169 1170 1171
msgid "Devanagari Extended"
msgstr "Devanagrski razširjeni"

1172
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:144 ../gucharmap/unicode-scripts.h:69
1173 1174 1175
msgid "Kayah Li"
msgstr "Kajah Li"

1176
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:145 ../gucharmap/unicode-scripts.h:117
1177 1178 1179
msgid "Rejang"
msgstr "Rejanski"

1180
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:146
1181 1182 1183
msgid "Hangul Jamo Extended-A"
msgstr "Hangul jamo razširjeni-A"

1184
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:147 ../gucharmap/unicode-scripts.h:65
1185 1186 1187
msgid "Javanese"
msgstr "Javanski"

1188 1189 1190 1191
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:148
msgid "Myanmar Extended-B"
msgstr "Mjanmarski razširjeni B"

1192
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:149 ../gucharmap/unicode-scripts.h:35
1193 1194 1195
msgid "Cham"
msgstr "Čamski"

1196
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:150
1197 1198 1199
msgid "Myanmar Extended-A"
msgstr "Mjanmarski razširjeni A"

1200
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:151 ../gucharmap/unicode-scripts.h:134
1201 1202 1203
msgid "Tai Viet"
msgstr "Tajvjet"

1204
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:152
1205
msgid "Meetei Mayek Extensions"
1206
msgstr "Metejmajek"
1207

1208
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:153
1209 1210 1211
msgid "Ethiopic Extended-A"
msgstr "Razširjen etiopski A"

1212 1213 1214 1215
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:154
msgid "Latin Extended-E"
msgstr "Razširjen latinski-A"

1216 1217 1218 1219 1220
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:155
msgid "Cherokee Supplement"
msgstr "Čerokejski znaki"

#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:156 ../gucharmap/unicode-scripts.h:87
1221 1222 1223
msgid "Meetei Mayek"
msgstr "Metejmajek"

1224
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:157
1225 1226 1227
msgid "Hangul Syllables"
msgstr "Hangulski zlogi"

1228
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:158
1229 1230 1231
msgid "Hangul Jamo Extended-B"
msgstr "Hangul Jamo razširjeni-B"

1232
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:159
1233 1234 1235
msgid "High Surrogates"
msgstr "Visoki nadomestki"

1236
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:160
1237 1238 1239
msgid "High Private Use Surrogates"
msgstr "Visoki nadomestki zasebne rabe"

1240
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:161
1241 1242 1243
msgid "Low Surrogates"
msgstr "Nizki nadomestki"

1244
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:162
1245 1246 1247
msgid "Private Use Area"
msgstr "Območje zasebne rabe"

1248
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:163
1249 1250 1251
msgid "CJK Compatibility Ideographs"
msgstr "Ideografi, združljivi s CJK"

1252
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:164
1253 1254 1255
msgid "Alphabetic Presentation Forms"
msgstr "Abecedne predstavitvene oblike"

1256
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:165
1257 1258 1259
msgid "Arabic Presentation Forms-A"
msgstr "Arabske predstavitvene oblike-A"

1260
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:166
1261 1262 1263
msgid "Variation Selectors"
msgstr "Izbirniki različic"

1264
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:167
1265 1266 1267
msgid "Vertical Forms"
msgstr "Navpične oblike"

1268
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:168
1269 1270 1271
msgid "Combining Half Marks"
msgstr "Združene pol-oznake"

1272
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:169
1273 1274 1275
msgid "CJK Compatibility Forms"
msgstr "Oblike, združljive s CJK"

1276
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:170
1277 1278 1279
msgid "Small Form Variants"
msgstr "Izpeljanke majhnih oblik"

1280
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:171
1281 1282 1283
msgid "Arabic Presentation Forms-B"
msgstr "Arabske predstavitvene oblike-B"

1284
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:172
1285 1286 1287
msgid "Halfwidth and Fullwidth Forms"
msgstr "Oblik pol-širine in polne širine"

1288
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:173
1289
msgid "Specials"
1290
msgstr "Posebni znaki"
1291

1292
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:174
1293 1294 1295
msgid "Linear B Syllabary"
msgstr "Linearni zlogi B"

1296
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:175
1297 1298 1299
msgid "Linear B Ideograms"
msgstr "Linearni ideogrami B"

1300
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:176
1301 1302 1303
msgid "Aegean Numbers"
msgstr "Egejske številke"

1304
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:177
1305 1306 1307
msgid "Ancient Greek Numbers"
msgstr "Starogrške številke"

1308
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:178
1309 1310 1311
msgid "Ancient Symbols"
msgstr "Starodavni simboli"

1312
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:179
1313 1314 1315
msgid "Phaistos Disc"
msgstr "Fajski disk"

1316
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:180 ../gucharmap/unicode-scripts.h:81
1317
msgid "Lycian"
1318
msgstr "Licijanska"
1319

1320
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:181 ../gucharmap/unicode-scripts.h:32
1321
msgid "Carian"
1322
msgstr "Karijanska"
1323

1324
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:182
1325 1326 1327
msgid "Coptic Epact Numbers"
msgstr "Koptske številke"

1328
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:183 ../gucharmap/unicode-scripts.h:103
1329
msgid "Old Italic"
1330
msgstr "Staro italska"
1331

1332
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:184 ../gucharmap/unicode-scripts.h:50
1333
msgid "Gothic"
1334
msgstr "Gotska"
1335

1336
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:185 ../gucharmap/unicode-scripts.h:105
1337 1338 1339
msgid "Old Permic"
msgstr "Staro permski"

1340
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:186 ../gucharmap/unicode-scripts.h:143
1341
msgid "Ugaritic"
1342
msgstr "Ugaritska"
1343

1344
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:187 ../gucharmap/unicode-scripts.h:106
1345
msgid "Old Persian"
1346
msgstr "Staro perzijska"
1347

1348
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:188 ../gucharmap/unicode-scripts.h:42
1349
msgid "Deseret"
1350
msgstr "Desereška"
1351

1352
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:189 ../gucharmap/unicode-scripts.h:122
1353
msgid "Shavian"
1354
msgstr "Šavijska"
1355

1356
#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:190 ../gucharmap/unicode-scripts.h:110
1357
msgid "Osmanya"
1358
msgstr "Osmanijska"