Commit fdbbc2be authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 23d9f47b
......@@ -5,15 +5,15 @@
# Matic Žgur <mr.zgur@gmail.com>, 2006.
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009-2010.
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.si>, 2013.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2012-2015.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2012-2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtranslator master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gtranslator&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-07-08 10:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-07-08 21:33+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-12 21:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-12 21:34+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -23,9 +23,19 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.4\n"
#: ../data/gtranslator.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.h:1 ../src/gtr-application.c:326
msgid "Gtranslator"
msgstr "Gtranslator"
#: ../data/gtranslator.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.h:4
msgid "Translate and localize applications and libraries"
msgstr "Prevajanje in jezikovno prilagajanje vmesnikov programov in knjižnic."
#: ../data/gtranslator.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Gtranslator is an enhanced gettext po file editor for the GNOME desktop "
"environment. It handles all forms of gettext po files and includes very "
......@@ -40,7 +50,7 @@ msgstr ""
"razpredelnica sporočil (za pregled nad prevodi in sporočili v datoteki *."
"po), enostavno krmarjenje in urejanje sporočil in opomb k prevodu."
#: ../data/gtranslator.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/gtranslator.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"Gtranslator includes also a plugin system with many interesting plugins like "
"alternate language, insert tags, open tran, integration with subversion and "
......@@ -50,10 +60,6 @@ msgstr ""
"kot so nadomesten jezik, vstavljanje značk, odprto prevajanje, povezovanje s "
"sistemom različic in ogledovalnik izvorne kode."
#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.h:1 ../src/gtr-application.c:326
msgid "Gtranslator"
msgstr "Gtranslator"
#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.h:2
msgid "PO File Editor"
msgstr "Urejevanje datotek .po"
......@@ -62,10 +68,6 @@ msgstr "Urejevanje datotek .po"
msgid "Gtranslator PO File Editor"
msgstr "Gtranslator - urejevalnik datotek .po"
#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.h:4
msgid "Translate and localize applications and libraries"
msgstr "Prevajanje in jezikovno prilagajanje vmesnikov programov in knjižnic."
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.h:1
msgid "Warn if file contains fuzzy translations"
msgstr "Opozori, če datoteka vsebuje ohlapne prevode"
......@@ -927,7 +929,7 @@ msgid "Translator email:"
msgstr "Elektronski naslov prevajalca:"
#: ../src/gtr-assistant.c:303 ../src/gtr-assistant.c:395
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:546 ../src/gtr-window.c:461
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:546 ../src/gtr-window.c:460
msgid "Profile"
msgstr "Profil"
......@@ -1430,29 +1432,29 @@ msgstr ""
"Ni mogoče začeti programa GtkSpell.\n"
" %s"
#: ../src/gtr-window.c:130
#: ../src/gtr-window.c:129
msgid "Untranslated"
msgstr "Neprevedeno"
#: ../src/gtr-window.c:133
#: ../src/gtr-window.c:132
msgid "Translated"
msgstr "Prevedeno"
#: ../src/gtr-window.c:136
#: ../src/gtr-window.c:135
msgid "Fuzzy"
msgstr "Ohlapno"
#: ../src/gtr-window.c:143
#: ../src/gtr-window.c:142
#, c-format
msgid "Current: %d"
msgstr "Trenutno: %d"
#: ../src/gtr-window.c:144
#: ../src/gtr-window.c:143
#, c-format
msgid "Total: %d"
msgstr "Skupaj: %d"
#: ../src/gtr-window.c:145
#: ../src/gtr-window.c:144
#, c-format
msgid "%d translated"
msgid_plural "%d translated"
......@@ -1461,7 +1463,7 @@ msgstr[1] "%d preveden"
msgstr[2] "%d prevedena"
msgstr[3] "%d prevedeni"
#: ../src/gtr-window.c:148
#: ../src/gtr-window.c:147
#, c-format
msgid "%d fuzzy"
msgid_plural "%d fuzzy"
......@@ -1470,7 +1472,7 @@ msgstr[1] "%d ohlapen"
msgstr[2] "%d ohlapna"
msgstr[3] "%d ohlapni"
#: ../src/gtr-window.c:150
#: ../src/gtr-window.c:149
#, c-format
msgid "%d untranslated"
msgid_plural "%d untranslated"
......@@ -1480,29 +1482,41 @@ msgstr[2] "%d neprevedena"
msgstr[3] "%d neprevedeni"
#. Translators: this is the title of the window with a modified document
#: ../src/gtr-window.c:253
#: ../src/gtr-window.c:252
#, c-format
msgid "*%s - gtranslator"
msgstr "*%s - gtranslator"
#. Translators: this is the title of the window with a document opened
#: ../src/gtr-window.c:256
#: ../src/gtr-window.c:255
#, c-format
msgid "%s - gtranslator"
msgstr "%s - gtranslator"
#: ../src/gtr-window.c:262
#: ../src/gtr-window.c:261
msgid "gtranslator"
msgstr "gtranslator"
#: ../src/gtr-window.c:445
#: ../src/gtr-window.c:444
msgid "No profile"
msgstr "Ni profila"
#: ../src/gtr-window.c:463
#: ../src/gtr-window.c:462
msgid "Profile for the active document"
msgstr "Profil za dejaven dokument"
#: ../src/gtr-window.ui.h:1
msgid "Projects"
msgstr "Projekti"
#: ../src/gtr-window.ui.h:2
msgid "Add project"
msgstr "Dodaj projekt"
#: ../src/gtr-window.ui.h:3
msgid "Remove project"
msgstr "Odstrani projekt"
#: ../src/main.c:97
msgid "- Edit PO files"
msgstr "- Uredi datoteke PO"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment