Commit f99e3c92 authored by Andrej Žnidaršič's avatar Andrej Žnidaršič Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent b4abbf52
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtranslator\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtranslator&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-11 23:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-12 13:27+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-20 11:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-20 20:43+0100\n"
"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -205,31 +205,46 @@ msgstr "Oznaka"
msgid "gtranslator highlight"
msgstr "Gtranslator poudarjanje"
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:116
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:128
msgid "Message not found"
msgstr "Sporočila ni mogoče najti"
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:216
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:231
msgid "Open file for alternate language"
msgstr "Odpri datoteko drugotnega jezika"
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:240
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:256
msgid "File closed"
msgstr "Datoteka zaprta"
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:306
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:316
msgctxt "alternate lang"
msgid "_Open"
msgstr "_Odpri"
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:322
msgctxt "alternate lang"
msgid "_Close"
msgstr "_Zapri"
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:328
msgctxt "alternate lang"
msgid "Co_py"
msgstr "Ko_piraj"
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:357
msgid "There isn't any file loaded"
msgstr "Nobena datoteka ni naložena"
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-plugin.c:57
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-plugin.c:58
msgid "_Alternate Language"
msgstr "_Drugotni jezik"
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-plugin.c:58
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-plugin.c:59
msgid "Show the Alternate Language panel"
msgstr "Pokaži pult drugotnega jezika"
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-plugin.c:117
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-plugin.c:118
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language.gtranslator-plugin.desktop.in.h:1
msgid "Alternate Language"
msgstr "Drugotni jezik"
......@@ -504,25 +519,20 @@ msgstr "Prikazovalnik kode"
msgid "Source code"
msgstr "Izvorna koda"
#: ../src/gtr-actions-file.c:204
#: ../src/gtr-actions-file.c:203
msgid "Open file for translation"
msgstr "Odpri datoteko za prevajanje"
#: ../src/gtr-actions-file.c:276
#: ../src/gtr-actions-file.c:394
#: ../src/gtr-actions-file.c:275
#: ../src/gtr-actions-file.c:393
msgid "File saved."
msgstr "Datoteka je shranjena."
#: ../src/gtr-actions-file.c:325
#: ../src/gtr-actions-file.c:324
msgid "Save file as..."
msgstr "Shrani datoteko kot ..."
#: ../src/gtr-actions-file.c:779
#, c-format
msgid "Failed to write profile data into profiles file '%s'"
msgstr "Zapis podatkov profila v datoteko profilov '%s' je spodletel"
#: ../src/gtr-actions-file.c:834
#: ../src/gtr-actions-file.c:790
msgid "Files saved."
msgstr "Datoteke so shranjene."
......@@ -605,12 +615,12 @@ msgstr "Vsebina:"
msgid "Extracted comments:"
msgstr "Razširjene opombe:"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:137
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:745
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:138
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:945
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Strings added to database</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Nizi dodani v zbirko podatkov</span>"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:286
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:285
#, c-format
msgid ""
"Profile name: %s\n"
......@@ -635,11 +645,11 @@ msgstr ""
"Množinska oblika: %s\n"
"Pot zbirke podatkov: %s"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:313
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:312
msgid "None"
msgstr "Noben"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:336
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:335
msgid ""
"This assistant will help you to create the main profile\n"
"and generate your translation memory database."
......@@ -647,73 +657,74 @@ msgstr ""
"Pomočnik vam bo pomagal ustvariti glavni profil\n"
"in zbirko podatkov pomnilnika prevodov."
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:342
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:341
msgid "Assistant"
msgstr "Pomočnik"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:434
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:433
msgid "<b>Profile name:</b>"
msgstr "<b>Ime profila:</b>"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:453
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:452
msgid "<b>Translator name:</b>"
msgstr "<b>Ime prevajalca:</b>"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:472
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:471
msgid "<b>Translator email:</b>"
msgstr "<b>E-pošta prevajalca:</b>"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:491
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:490
msgid "<b>Language:</b>"
msgstr "<b>Jezik:</b>"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:510
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:509
msgid "<b>Team email:</b>"
msgstr "<b>E-poštni naslov skupine:</b>"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:522
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:668
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:541
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:521
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:667
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:730
#: ../src/gtr-window.c:1489
msgid "Profile"
msgstr "Profil"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:599
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:598
msgid "<b>Language code:</b>"
msgstr "<b>Jezikovna koda:</b>"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:618
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:617
msgid "<b>Character set:</b>"
msgstr "<b>Nabor znakov:</b>"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:637
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:636
msgid "<b>Transfer encoding:</b>"
msgstr "<b>Kodiranje prenosa:</b>"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:656
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:655
msgid "<b>Plural forms:</b>"
msgstr "<b>Množinske oblike:</b>"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:677
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:676
msgid "Checkout directory"
msgstr "Odjavi mapo"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:715
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:714
msgid "<b>Select the path to generate the database:</b>"
msgstr "<b>Izberite pot za ustvarjanje zbirke podatkov:</b>"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:744
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:743
msgid "<b>Look for a specific PO filename:</b>"
msgstr "<b>Poišči določeno ime PO datoteke:</b>"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:753
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:752
msgid "E.g.: gl.po"
msgstr "Na primer: sl.po"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:757
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:756
msgid "Generate Database"
msgstr "Ustvari zbirko podatkov"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:783
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:782
msgid "Confirmation"
msgstr "Potrditev"
......@@ -853,23 +864,23 @@ msgstr "Pojdi na sporočilo"
msgid "Enter message number:"
msgstr "Vnesite številko sporočila:"
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:547
msgid "Active"
msgstr "Dejavno"
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:1105
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:585
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Impossible to remove the active profile</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Dejavnega profila ni mogoče odstraniti</span>"
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:1110
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:589
msgid "Another profile should be selected as active before"
msgstr "Prej mora biti kot dejaven izbran drug profil"
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:1124
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:602
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Are you sure you want to delete this profile?</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Ali ste prepričani, da želite izbrisati ta profil?</span>"
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:1162
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:736
msgid "Active"
msgstr "Dejavno"
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:1198
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:14
msgid "Gtranslator Preferences"
msgstr "Gtranslator možnosti"
......@@ -999,18 +1010,10 @@ msgstr "_Opozori v primeru da PO datoteka vsebuje ohlapne prevode"
msgid "_minutes"
msgstr "_minut"
#: ../src/dialogs/gtr-profile-dialog.c:250
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">The profile name already exists</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Ime profila že obstaja</span>"
#: ../src/dialogs/gtr-profile-dialog.c:353
#: ../src/dialogs/gtr-profile-dialog.c:85
msgid "Gtranslator Profile"
msgstr "Gtranslator profil"
#: ../src/dialogs/gtr-profile-dialog.c:397
msgid "Example: nplurals=2; plural=(n != 1);"
msgstr "Primer: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);"
#: ../src/dialogs/gtr-profile-dialog.ui.h:1
msgid "Character _set"
msgstr "Znakovni _nabor"
......@@ -1125,21 +1128,21 @@ msgstr "Ustvari novo vrhnje okno v obstoječem primerku programa"
msgid "%s: malformed file name or URI.\n"
msgstr "%s: napačno oblikovano ime datoteke ali URI.\n"
#: ../src/main.c:244
#: ../src/main.c:240
msgid "Gtranslator"
msgstr "Gtranslator"
#. Setup command line options
#: ../src/main.c:248
#: ../src/main.c:244
msgid "- Edit PO files"
msgstr "- Uredi PO datoteke"
#: ../src/main.c:260
#: ../src/main.c:256
#, c-format
msgid "Error during GConf initialization: %s."
msgstr "Napaka med zagonom GConf: %s."
#: ../src/main.c:271
#: ../src/main.c:267
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
......@@ -1364,21 +1367,21 @@ msgstr "Raven"
msgid "String"
msgstr "Niz"
#: ../src/gtr-utils.c:306
#: ../src/gtr-utils.c:307
msgid "Please check your installation."
msgstr "Preverite namestitev."
#: ../src/gtr-utils.c:367
#: ../src/gtr-utils.c:368
#, c-format
msgid "Unable to open ui file %s. Error: %s"
msgstr "Ni mogoče odpreti vmesniške datoteke %s. Napaka: %s"
#: ../src/gtr-utils.c:387
#: ../src/gtr-utils.c:388
#, c-format
msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
msgstr "Ni mogoče najti predmeta '%s' v datoteki %s."
#: ../src/gtr-utils.c:811
#: ../src/gtr-utils.c:812
msgid "Unable to display help. Please make sure the Gtranslator documentation package is installed."
msgstr "Pomoči ni mogoče prikazati. Prepričajte se, da je Gtranslator paket dokumentacije nameščen."
......@@ -1396,296 +1399,296 @@ msgstr ""
"Ni mogoče zagnati GtkSpell-a.\n"
" %s"
#: ../src/gtr-window.c:116
#: ../src/gtr-window.c:123
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
#: ../src/gtr-window.c:117
#: ../src/gtr-window.c:124
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
#: ../src/gtr-window.c:118
#: ../src/gtr-window.c:125
msgid "_View"
msgstr "_Pogled"
#: ../src/gtr-window.c:119
#: ../src/gtr-window.c:126
msgid "_Search"
msgstr "_Išči"
#: ../src/gtr-window.c:120
#: ../src/gtr-window.c:127
msgid "_Go"
msgstr "Po_jdi"
#: ../src/gtr-window.c:121
#: ../src/gtr-window.c:128
msgid "_Documents"
msgstr "_Dokumenti"
#: ../src/gtr-window.c:122
#: ../src/gtr-window.c:129
msgid "_Help"
msgstr "P_omoč"
#: ../src/gtr-window.c:126
#: ../src/gtr-window.c:133
msgid "Open a PO file"
msgstr "Odpiranje PO datoteke"
#: ../src/gtr-window.c:128
#: ../src/gtr-window.c:135
msgid "_Recent Files"
msgstr "_Nedavne datoteke"
#: ../src/gtr-window.c:131
#: ../src/gtr-window.c:138
msgid "Quit the program"
msgstr "Končaj program"
#. Edit menu
#: ../src/gtr-window.c:135
#: ../src/gtr-window.c:142
msgid "T_oolbar"
msgstr "_Orodna vrstica"
#: ../src/gtr-window.c:138
msgid "Edit gtr preferences"
msgstr "Uredi možnosti gtr"
#: ../src/gtr-window.c:145
msgid "Edit gtranslator preferences"
msgstr "Urejanje možnosti gtranslator"
#: ../src/gtr-window.c:140
#: ../src/gtr-window.c:186
#: ../src/gtr-window.c:147
#: ../src/gtr-window.c:193
msgid "_Header..."
msgstr "_Glava ..."
#. Help menu
#: ../src/gtr-window.c:144
#: ../src/gtr-window.c:151
msgid "_Contents"
msgstr "_Vsebina"
#: ../src/gtr-window.c:155
#: ../src/gtr-window.c:162
msgid "Save the current file"
msgstr "Shrani trenutno datoteko"
#: ../src/gtr-window.c:158
#: ../src/gtr-window.c:165
msgid "Save the current file with another name"
msgstr "Shrani datoteko pod drugim imenom"
#: ../src/gtr-window.c:164
#: ../src/gtr-window.c:171
msgid "Close the current file"
msgstr "Zapri trenutno datoteko"
#: ../src/gtr-window.c:169
#: ../src/gtr-window.c:176
msgid "Undo last operation"
msgstr "Povrni zadnje dejanje"
#: ../src/gtr-window.c:172
#: ../src/gtr-window.c:179
msgid "Redo last undone operation"
msgstr "Uveljavi zadnje razveljavljeno dejanje"
#: ../src/gtr-window.c:175
#: ../src/gtr-window.c:182
msgid "Cut the selected text"
msgstr "Izreži izbrano besedilo"
#: ../src/gtr-window.c:178
#: ../src/gtr-window.c:185
msgid "Copy the selected text"
msgstr "Kopiraj izbrano besedilo"
#: ../src/gtr-window.c:181
#: ../src/gtr-window.c:188
msgid "Paste the contents of the clipboard"
msgstr "Prilepi vsebino odložišča"
#: ../src/gtr-window.c:184
#: ../src/gtr-window.c:191
msgid "Clear the selected translation"
msgstr "Počisti izbran prevod"
#: ../src/gtr-window.c:188
#: ../src/gtr-window.c:195
msgid "C_omment..."
msgstr "O_pomba ..."
#: ../src/gtr-window.c:189
#: ../src/gtr-window.c:196
msgid "Edit message comment"
msgstr "Uredi opombo sporočila"
#: ../src/gtr-window.c:191
#: ../src/gtr-window.c:198
msgid "Copy _Message to Translation"
msgstr "Kopiraj _izvirnik v polje prevoda"
#: ../src/gtr-window.c:193
#: ../src/gtr-window.c:200
msgid "Copy original message contents to the translation field"
msgstr "Kopiraj vsebino izvirnega sporočila in jo prilepi kot prevod"
#: ../src/gtr-window.c:195
#: ../src/gtr-window.c:202
msgid "Toggle _Fuzzy Status"
msgstr "Preklopi _ohlapno stanje"
#: ../src/gtr-window.c:196
#: ../src/gtr-window.c:203
msgid "Toggle fuzzy status of a message"
msgstr "Preklopi med ohlapnim stanjem sporočila"
#: ../src/gtr-window.c:198
#: ../src/gtr-window.c:206
#: ../src/gtr-window.c:205
#: ../src/gtr-window.c:213
msgid "_Translation Memory"
msgstr "_Pomnilnik prevodov"
#. View menu
#: ../src/gtr-window.c:203
#: ../src/gtr-window.c:210
msgid "_Context"
msgstr "_Vsebina"
#: ../src/gtr-window.c:204
#: ../src/gtr-window.c:211
msgid "Show the Context panel"
msgstr "Pokaži vsebinski pult"
#: ../src/gtr-window.c:207
#: ../src/gtr-window.c:214
msgid "Show the Translation Memory panel"
msgstr "Pokaži pult pomnilnika prevodov"
#. Go menu
#: ../src/gtr-window.c:211
#: ../src/gtr-window.c:218
msgid "_Previous Message"
msgstr "_Predhodno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:212
#: ../src/gtr-window.c:219
msgid "Move back one message"
msgstr "Premakni se nazaj za eno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:214
#: ../src/gtr-window.c:221
msgid "_Next Message"
msgstr "_Naslednje sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:215
#: ../src/gtr-window.c:222
msgid "Move forward one message"
msgstr "Premakni se naprej za eno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:217
#: ../src/gtr-window.c:224
msgid "_Go to Message..."
msgstr "_Pojdi na sporočilo ..."
#: ../src/gtr-window.c:218
#: ../src/gtr-window.c:225
msgid "Jumps to a specific message"
msgstr "Skoči na določeno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:220
#: ../src/gtr-window.c:227
msgid "_First Message"
msgstr "_Prvo sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:221
#: ../src/gtr-window.c:228
msgid "Go to the first message"
msgstr "Pojdi na prvo sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:223
#: ../src/gtr-window.c:230
msgid "_Last Message"
msgstr "_Zadnje sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:224
#: ../src/gtr-window.c:231
msgid "Go to the last message"
msgstr "Pojdi na zadnje sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:226
#: ../src/gtr-window.c:233
msgid "Next Fuz_zy"
msgstr "Naslednje ohla_pno"
#: ../src/gtr-window.c:227
#: ../src/gtr-window.c:234
msgid "Go to the next fuzzy message"
msgstr "Pojdi na naslednje ohlapno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:229
#: ../src/gtr-window.c:236
msgid "Previous Fuzz_y"
msgstr "Predhodno _ohlapno"
#: ../src/gtr-window.c:230
#: ../src/gtr-window.c:237
msgid "Go to the previous fuzzy message"
msgstr "Pojdi na predhodno ohlapno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:232
#: ../src/gtr-window.c:239
msgid "Next _Untranslated"
msgstr "Naslednje _neprevedeno"
#: ../src/gtr-window.c:233
#: ../src/gtr-window.c:240
msgid "Go to the next untranslated message"
msgstr "Pojdi na naslednje neprevedeno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:236
#: ../src/gtr-window.c:243
msgid "Previ_ous Untranslated"
msgstr "Pre_dhodno naprevedno"
#: ../src/gtr-window.c:237
#: ../src/gtr-window.c:244
msgid "Go to the previous untranslated message"
msgstr "Pojdi na predhodno neprevedeno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:240
#: ../src/gtr-window.c:247
msgid "Next Fu_zzy or Untranslated"
msgstr "Naslednje oh_lapno ali neprevedeno"
#: ../src/gtr-window.c:242
#: ../src/gtr-window.c:249
msgid "Go to the next fuzzy or untranslated message"
msgstr "Pojdi na naslednje ohlapno ali neprevedeno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:245
#: ../src/gtr-window.c:252
msgid "Pre_vious Fuzzy or Untranslated"
msgstr "Pred_hodno ohlapno ali neprevedeno"
#: ../src/gtr-window.c:247
#: ../src/gtr-window.c:254
msgid "Go to the previous fuzzy or untranslated message"
msgstr "Pojdi na predhodno ohlapno ali neprevedeno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:252
#: ../src/gtr-window.c:259
msgid "Search for text"
msgstr "Poišči besedilo"
#: ../src/gtr-window.c:255
#: ../src/gtr-window.c:262
msgid "Search for and replace text"
msgstr "Poišči in zamenjaj besedilo"
#. Documents menu
#: ../src/gtr-window.c:259
#: ../src/gtr-window.c:266
msgid "_Save All"
msgstr "_Shrani vse"
#: ../src/gtr-window.c:260
#: ../src/gtr-window.c:267
msgid "Save all open files"
msgstr "Shrani vse odprte datoteke"
#: ../src/gtr-window.c:262
#: ../src/gtr-window.c:269
msgid "_Close All"
msgstr "_Zapri vse"
#: ../src/gtr-window.c:263
#: ../src/gtr-window.c:270
msgid "Close all open files"
msgstr "Zapri vse odprte datoteke"
#: ../src/gtr-window.c:265
#: ../src/gtr-window.c:272
msgid "_Previous Document"
msgstr "_Predhodni dokument"
#: ../src/gtr-window.c:267
#: ../src/gtr-window.c:274
msgid "Activate previous document"
msgstr "Pokaži predhodni dokument"
#: ../src/gtr-window.c:269
#: ../src/gtr-window.c:276
msgid "_Next Document"
msgstr "_Naslednji dokument"
#: ../src/gtr-window.c:271
#: ../src/gtr-window.c:278
msgid "Activate next document"
msgstr "Pokaži naslednji dokument"
#: ../src/gtr-window.c:700
#: ../src/gtr-window.c:711
msgid "Untranslated"
msgstr "Neprevedeno"
#: ../src/gtr-window.c:703
#: ../src/gtr-window.c:714
msgid "Translated"
msgstr "Prevedeno"
#: ../src/gtr-window.c:706
#: ../src/gtr-window.c:717
msgid "Fuzzy"
msgstr "Ohlapno"
#: ../src/gtr-window.c:713
#: ../src/gtr-window.c:724
#, c-format
msgid "Current: %d"
msgstr "Trenutno: %d"
#: ../src/gtr-window.c:714
#: ../src/gtr-window.c:725
#, c-format
msgid "Total: %d"
msgstr "Skupaj: %d"
#: ../src/gtr-window.c:715
#: ../src/gtr-window.c:726
#, c-format
msgid "%d translated"
msgid_plural "%d translated"
......@@ -1694,7 +1697,7 @@ msgstr[1] "%d preveden"
msgstr[2] "%d prevedena"
msgstr[3] "%d prevedeni"
#: ../src/gtr-window.c:718
#: ../src/gtr-window.c:729
#, c-format
msgid "%d fuzzy"
msgid_plural "%d fuzzy"
......@@ -1703,7 +1706,7 @@ msgstr[1] "%d ohlapen"
msgstr[2] "%d ohlapna"
msgstr[3] "%d ohlapni"
#: ../src/gtr-window.c:720
#: ../src/gtr-window.c:731
#, c-format
msgid "%d untranslated"
msgid_plural "%d untranslated"
......@@ -1713,33 +1716,53 @@ msgstr[2] "%d neprevedena"
msgstr[3] "%d neprevedeni"
#. Translators: %s is a URI
#: ../src/gtr-window.c:774
#: ../src/gtr-window.c:785
#, c-format
msgid "Activate '%s'"
msgstr "Pokaži '%s'"
#: ../src/gtr-window.c:947
#. Translators: this is the title of the window with a modified document
#: ../src/gtr-window.c:959
#, c-format
msgid "gtranslator - *%s"
msgstr "gtranslator - *%s"
msgid "*%s - gtranslator"
msgstr "*%s - gtranslator"
#: ../src/gtr-window.c:949
#. Translators: this is the title of the window with a document opened
#: ../src/gtr-window.c:962
#, c-format
msgid "gtranslator - %s"
msgstr "gtranslator - %s"
msgid "%s - gtranslator"
msgstr "%s - gtranslator"
#: ../src/gtr-window.c:955
#: ../src/gtr-window.c:968
msgid "gtranslator"
msgstr "gtranslator"
#: ../src/gtr-window.c:1295
#: ../src/gtr-window.c:1342
msgid "Toolbar Editor"
msgstr "Urejevalnik orodnih vrstic"
#: ../src/gtr-window.c:1580
#: ../src/gtr-window.c:1468
msgid "No profile"
msgstr "Ni profila"
#: ../src/gtr-window.c:1837
msgid "Documents"
msgstr "Dokumenti"
#~ msgid "Failed to write profile data into profiles file '%s'"
#~ msgstr "Zapis podatkov profila v datoteko profilov '%s' je spodletel"
#~ msgid ""
#~ "<span weight=\"bold\" size=\"large\">The profile name already exists</"
#~ "span>"
#~ msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Ime profila že obstaja</span>"
#~ msgid "Example: nplurals=2; plural=(n != 1);"
#~ msgstr ""
#~ "Primer: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%"
#~ "100==4 ? 3 : 0);"
#~ msgid "gtranslator - *%s"
#~ msgstr "gtranslator - *%s"
#~ msgid "gtranslator - %s"
#~ msgstr "gtranslator - %s"
#~ msgid " "
#~ msgstr " "
#~ msgid "Subversion: Checkout complete."
......@@ -2278,8 +2301,6 @@ msgstr "Dokumenti"
#~ msgstr "_Zaznamki"
#~ msgid "gtranslator's homepage on the web"
#~ msgstr "Spletna stran programa gtranslator"
#~ msgid "Open"
#~ msgstr "Odpri"
#~ msgid "Save"
#~ msgstr "Shrani"
#~ msgid "Save as"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment