Commit e53e0ce5 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent f775b4a5
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gtranslator master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gtranslator&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-24 10:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-24 19:15+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-07-08 10:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-07-08 21:33+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
#: ../data/gtranslator.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
......@@ -50,7 +50,7 @@ msgstr ""
"kot so nadomesten jezik, vstavljanje značk, odprto prevajanje, povezovanje s "
"sistemom različic in ogledovalnik izvorne kode."
#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.h:1 ../src/gtr-application.c:328
#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.h:1 ../src/gtr-application.c:326
msgid "Gtranslator"
msgstr "Gtranslator"
......@@ -739,7 +739,6 @@ msgid "Build translation memory"
msgstr "Izgradi pomnilnik prevodov"
#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-window-activatable.c:84
#: ../src/gtr-window.c:184
msgid "_Translation Memory"
msgstr "_Pomnilnik prevodov"
......@@ -839,19 +838,19 @@ msgstr ""
msgid "Gtranslator Web Site"
msgstr "Gtranslator spletna stran"
#: ../src/gtr-actions-file.c:201
#: ../src/gtr-actions-file.c:191
msgid "Open file for translation"
msgstr "Odpri datoteko za prevajanje"
#: ../src/gtr-actions-file.c:273 ../src/gtr-actions-file.c:390
#: ../src/gtr-actions-file.c:263 ../src/gtr-actions-file.c:380
msgid "File saved."
msgstr "Datoteka je shranjena."
#: ../src/gtr-actions-file.c:321
#: ../src/gtr-actions-file.c:311
msgid "Save file as..."
msgstr "Shrani datoteko kot ..."
#: ../src/gtr-actions-file.c:779
#: ../src/gtr-actions-file.c:769
msgid "Files saved."
msgstr "Datoteke so shranjene."
......@@ -928,7 +927,7 @@ msgid "Translator email:"
msgstr "Elektronski naslov prevajalca:"
#: ../src/gtr-assistant.c:303 ../src/gtr-assistant.c:395
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:551 ../src/gtr-window.c:1232
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:546 ../src/gtr-window.c:461
msgid "Profile"
msgstr "Profil"
......@@ -992,34 +991,34 @@ msgstr "Skrbnik sistema je onemogočil shranjevanje."
msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
msgstr "V kolikor se spremembe ne shranijo, bodo te trajno izgubljene."
#: ../src/gtr-context.c:232
#: ../src/gtr-context.c:234
msgid "Notes:"
msgstr "Opombe:"
#: ../src/gtr-context.c:240
#: ../src/gtr-context.c:242
msgid "Add Note"
msgstr "Dodaj opombo"
#: ../src/gtr-context.c:245
#: ../src/gtr-context.c:247
msgid "Edit"
msgstr "Uredi"
#. Extracted comments
#: ../src/gtr-context.c:288
#: ../src/gtr-context.c:293
msgid "Extracted comments:"
msgstr "Razširjene opombe:"
#. Context
#: ../src/gtr-context.c:292
#: ../src/gtr-context.c:297
msgid "Context:"
msgstr "Vsebina:"
#. Format
#: ../src/gtr-context.c:296
#: ../src/gtr-context.c:301
msgid "Format:"
msgstr "Oblika:"
#: ../src/gtr-context.c:392
#: ../src/gtr-context.ui.h:1
msgid "D_one"
msgstr "_Opravljeno"
......@@ -1123,19 +1122,19 @@ msgstr "_Koda jezika:"
msgid "_Plural forms:"
msgstr "_Množinske oblike:"
#: ../src/gtr-message-table.c:176
#: ../src/gtr-message-table.c:181
msgid "Status"
msgstr "Stanje"
#: ../src/gtr-message-table.c:188
#: ../src/gtr-message-table.c:193
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: ../src/gtr-message-table.c:203
#: ../src/gtr-message-table.c:208
msgid "Original Message"
msgstr "Izvirno sporočilo"
#: ../src/gtr-message-table.c:218
#: ../src/gtr-message-table.c:223
msgid "Translated Message"
msgstr "Prevedeno sporočilo"
......@@ -1199,23 +1198,23 @@ msgstr "Datoteka %s je dostopna le za branje in je ni mogoče prepisati"
msgid "There was an error writing the PO file: %s"
msgstr "Prišlo je do napake med zapisovanjem datoteke PO: %s"
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:402
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:397
msgid "Impossible to remove the active profile"
msgstr "Dejavnega profila ni mogoče odstraniti."
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:408
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:403
msgid "Another profile should be selected as active before"
msgstr "Pred tem je treba izbrati drug profil kot privzeti profil."
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:421
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:416
msgid "Are you sure you want to delete this profile?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati ta profil?"
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:557
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:552
msgid "Active"
msgstr "Dejavno"
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:648 ../src/gtr-preferences-dialog.ui.h:1
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:621 ../src/gtr-preferences-dialog.ui.h:1
msgid "Gtranslator Preferences"
msgstr "Možnosti programa"
......@@ -1291,10 +1290,6 @@ msgstr "Uredi profil"
msgid "Profiles"
msgstr "Profili"
#: ../src/gtr-preferences-dialog.ui.h:20
msgid "Plugins"
msgstr "Vstavki"
#: ../src/gtr-profile-dialog.c:82
msgid "Gtranslator Profile"
msgstr "Profil gTranslator"
......@@ -1387,37 +1382,17 @@ msgstr "VST"
msgid "OVR"
msgstr "PRE"
#: ../src/gtr-tab.c:316
#: ../src/gtr-tab.c:209
msgid "There is an error in the message:"
msgstr "V sporočilu je napaka:"
#: ../src/gtr-tab.c:627
#: ../src/gtr-tab.c:537
#, c-format
msgid "Plural %d"
msgstr "Množinska oblika %d"
#: ../src/gtr-tab.c:749
msgid "Message Table"
msgstr "Razpredelnica sporočil"
#: ../src/gtr-tab.c:759
msgid "Original Message:"
msgstr "Izvirno sporočilo:"
#: ../src/gtr-tab.c:813
msgid "Translate_d Text:"
msgstr "_Prevedeno besedilo:"
#: ../src/gtr-tab.c:832
msgid "Translation Fields"
msgstr "Polja prevodov"
#: ../src/gtr-tab.c:842
msgid "Message Details"
msgstr "Podrobnosti sporočila"
#. Translators: Path to the document opened
#: ../src/gtr-tab.c:1331
#: ../src/gtr-tab.c:1055
msgid "Path:"
msgstr "Pot:"
......@@ -1425,6 +1400,14 @@ msgstr "Pot:"
msgid "Close document"
msgstr "Zapri dokument"
#: ../src/gtr-tab.ui.h:1
msgid "_Original Message:"
msgstr "_Izvorno sporočilo:"
#: ../src/gtr-tab.ui.h:2
msgid "Translate_d Text:"
msgstr "_Prevedeno besedilo:"
#: ../src/gtr-utils.c:516
msgid ""
"Unable to display help. Please make sure the Gtranslator documentation "
......@@ -1433,12 +1416,12 @@ msgstr ""
"Pomoči ni mogoče prikazati. Prepričajte se, da je paket dokumentacije "
"Gtranslator nameščen."
#: ../src/gtr-view.c:83
#: ../src/gtr-view.c:81
#, c-format
msgid "gtkspell error: %s\n"
msgstr "Napaka gtkspell: %s\n"
#: ../src/gtr-view.c:85
#: ../src/gtr-view.c:83
#, c-format
msgid ""
"GtkSpell was unable to initialize.\n"
......@@ -1447,265 +1430,29 @@ msgstr ""
"Ni mogoče začeti programa GtkSpell.\n"
" %s"
#: ../src/gtr-window.c:117
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
#: ../src/gtr-window.c:118
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
#: ../src/gtr-window.c:119
msgid "_View"
msgstr "_Pogled"
#: ../src/gtr-window.c:120
msgid "_Search"
msgstr "_Poišči"
#: ../src/gtr-window.c:121
msgid "_Go"
msgstr "Po_jdi"
#: ../src/gtr-window.c:122
msgid "_Tools"
msgstr "_Orodja"
#: ../src/gtr-window.c:123
msgid "_Documents"
msgstr "_Dokumenti"
#: ../src/gtr-window.c:127
msgid "Open a PO file"
msgstr "Odpiranje datoteke PO"
#: ../src/gtr-window.c:129
msgid "_Recent Files"
msgstr "_Nedavne datoteke"
#. Edit menu
#: ../src/gtr-window.c:133
msgid "T_oolbar"
msgstr "_Orodna vrstica"
#: ../src/gtr-window.c:135 ../src/gtr-window.c:175
msgid "_Header..."
msgstr "_Glava ..."
#: ../src/gtr-window.c:144
msgid "Save the current file"
msgstr "Shrani trenutno datoteko"
#: ../src/gtr-window.c:147
msgid "Save the current file with another name"
msgstr "Shrani datoteko z drugim imenom"
#: ../src/gtr-window.c:153
msgid "Close the current file"
msgstr "Zapri trenutno datoteko"
#: ../src/gtr-window.c:158
msgid "Undo last operation"
msgstr "Razveljavi zadnje dejanje"
#: ../src/gtr-window.c:161
msgid "Redo last undone operation"
msgstr "Uveljavi zadnje razveljavljeno dejanje"
#: ../src/gtr-window.c:164
msgid "Cut the selected text"
msgstr "Izreži izbrano besedilo"
#: ../src/gtr-window.c:167
msgid "Copy the selected text"
msgstr "Kopiraj izbrano besedilo"
#: ../src/gtr-window.c:170
msgid "Paste the contents of the clipboard"
msgstr "Prilepi vsebino odložišča"
#: ../src/gtr-window.c:173
msgid "Clear the selected translation"
msgstr "Počisti izbran prevod"
#: ../src/gtr-window.c:177
msgid "Copy _Message to Translation"
msgstr "Kopiraj _izvorni niz v polje prevoda"
#: ../src/gtr-window.c:179
msgid "Copy original message contents to the translation field"
msgstr "Kopiraj vsebino izvornega niza in ga prilepi v polje prevoda"
#: ../src/gtr-window.c:181
msgid "Toggle _Fuzzy Status"
msgstr "Preklopi _ohlapno stanje"
#: ../src/gtr-window.c:182
msgid "Toggle fuzzy status of a message"
msgstr "Preklopi med ohlapnim in prevedenim stanjem sporočila"
#. View menu
#: ../src/gtr-window.c:189
msgid "_Message Details"
msgstr "_Podrobnosti sporočila"
#: ../src/gtr-window.c:190
msgid "Show the Context panel"
msgstr "Pokaže vsebinski pult"
#. Go menu
#: ../src/gtr-window.c:194
msgid "_Previous Message"
msgstr "_Predhodno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:195
msgid "Move back one message"
msgstr "Premakne se nazaj za eno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:197
msgid "_Next Message"
msgstr "_Naslednje sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:198
msgid "Move forward one message"
msgstr "Premakne se naprej za eno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:200
msgid "_Go to Message..."
msgstr "_Skoči na sporočilo ..."
#: ../src/gtr-window.c:201
msgid "Jumps to a specific message"
msgstr "Skoči na določeno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:203
msgid "_First Message"
msgstr "_Prvo sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:204
msgid "Go to the first message"
msgstr "Skoči na prvo sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:206
msgid "_Last Message"
msgstr "_Zadnje sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:207
msgid "Go to the last message"
msgstr "Skoči na zadnje sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:209
msgid "Next Fuz_zy"
msgstr "Naslednje ohla_pno"
#: ../src/gtr-window.c:210
msgid "Go to the next fuzzy message"
msgstr "Skoči na naslednje ohlapno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:212
msgid "Previous Fuzz_y"
msgstr "Predhodno _ohlapno"
#: ../src/gtr-window.c:213
msgid "Go to the previous fuzzy message"
msgstr "Skoči na predhodno ohlapno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:215
msgid "Next _Untranslated"
msgstr "Naslednje _neprevedeno"
#: ../src/gtr-window.c:216
msgid "Go to the next untranslated message"
msgstr "Skoči na naslednje neprevedeno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:219
msgid "Previ_ous Untranslated"
msgstr "Pre_dhodno neprevedeno"
#: ../src/gtr-window.c:220
msgid "Go to the previous untranslated message"
msgstr "Skoči na predhodno neprevedeno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:223
msgid "Next Fu_zzy or Untranslated"
msgstr "Naslednje oh_lapno ali neprevedeno"
#: ../src/gtr-window.c:225
msgid "Go to the next fuzzy or untranslated message"
msgstr "Skoči na naslednje ohlapno ali neprevedeno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:228
msgid "Pre_vious Fuzzy or Untranslated"
msgstr "Pred_hodno ohlapno ali neprevedeno"
#: ../src/gtr-window.c:230
msgid "Go to the previous fuzzy or untranslated message"
msgstr "Skoči na predhodno ohlapno ali neprevedeno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:235
msgid "Search for text"
msgstr "Poišči besedilo"
#: ../src/gtr-window.c:238
msgid "Search for and replace text"
msgstr "Poišči in zamenjaj besedilo"
#. Documents menu
#: ../src/gtr-window.c:242
msgid "_Save All"
msgstr "_Shrani vse"
#: ../src/gtr-window.c:243
msgid "Save all open files"
msgstr "Shrani vse odprte datoteke"
#: ../src/gtr-window.c:245
msgid "_Close All"
msgstr "_Zapri vse"
#: ../src/gtr-window.c:246
msgid "Close all open files"
msgstr "Zapre vse odprte datoteke"
#: ../src/gtr-window.c:248
msgid "_Previous Document"
msgstr "_Predhodni dokument"
#: ../src/gtr-window.c:250
msgid "Activate previous document"
msgstr "Pokaže predhodni dokument"
#: ../src/gtr-window.c:252
msgid "_Next Document"
msgstr "_Naslednji dokument"
#: ../src/gtr-window.c:254
msgid "Activate next document"
msgstr "Pokaže naslednji dokument"
#: ../src/gtr-window.c:442
#: ../src/gtr-window.c:130
msgid "Untranslated"
msgstr "Neprevedeno"
#: ../src/gtr-window.c:445
#: ../src/gtr-window.c:133
msgid "Translated"
msgstr "Prevedeno"
#: ../src/gtr-window.c:448
#: ../src/gtr-window.c:136
msgid "Fuzzy"
msgstr "Ohlapno"
#: ../src/gtr-window.c:455
#: ../src/gtr-window.c:143
#, c-format
msgid "Current: %d"
msgstr "Trenutno: %d"
#: ../src/gtr-window.c:456
#: ../src/gtr-window.c:144
#, c-format
msgid "Total: %d"
msgstr "Skupaj: %d"
#: ../src/gtr-window.c:457
#: ../src/gtr-window.c:145
#, c-format
msgid "%d translated"
msgid_plural "%d translated"
......@@ -1714,7 +1461,7 @@ msgstr[1] "%d preveden"
msgstr[2] "%d prevedena"
msgstr[3] "%d prevedeni"
#: ../src/gtr-window.c:460
#: ../src/gtr-window.c:148
#, c-format
msgid "%d fuzzy"
msgid_plural "%d fuzzy"
......@@ -1723,7 +1470,7 @@ msgstr[1] "%d ohlapen"
msgstr[2] "%d ohlapna"
msgstr[3] "%d ohlapni"
#: ../src/gtr-window.c:462
#: ../src/gtr-window.c:150
#, c-format
msgid "%d untranslated"
msgid_plural "%d untranslated"
......@@ -1732,45 +1479,35 @@ msgstr[1] "%d nepreveden"
msgstr[2] "%d neprevedena"
msgstr[3] "%d neprevedeni"
#. Translators: %s is a URI
#: ../src/gtr-window.c:516
#, c-format
msgid "Activate '%s'"
msgstr "Omogoči '%s'"
#. Translators: this is the title of the window with a modified document
#: ../src/gtr-window.c:689
#: ../src/gtr-window.c:253
#, c-format
msgid "*%s - gtranslator"
msgstr "*%s - gtranslator"
#. Translators: this is the title of the window with a document opened
#: ../src/gtr-window.c:692
#: ../src/gtr-window.c:256
#, c-format
msgid "%s - gtranslator"
msgstr "%s - gtranslator"
#: ../src/gtr-window.c:698
#: ../src/gtr-window.c:262
msgid "gtranslator"
msgstr "gtranslator"
#: ../src/gtr-window.c:1079
msgid "Toolbar Editor"
msgstr "Urejevalnik orodne vrstice"
#: ../src/gtr-window.c:1205
#: ../src/gtr-window.c:445
msgid "No profile"
msgstr "Ni profila"
#: ../src/gtr-window.c:1234
#: ../src/gtr-window.c:463
msgid "Profile for the active document"
msgstr "Profil za dejaven dokument"
#: ../src/main.c:100
#: ../src/main.c:97
msgid "- Edit PO files"
msgstr "- Uredi datoteke PO"
#: ../src/main.c:104
#: ../src/main.c:101
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
......@@ -1820,6 +1557,201 @@ msgstr "Odstrani izbrano orodno vrstico"
msgid "Separator"
msgstr "Ločilnik"
#~ msgid "Plugins"
#~ msgstr "Vstavki"
#~ msgid "Message Table"
#~ msgstr "Razpredelnica sporočil"
#~ msgid "Original Message:"
#~ msgstr "Izvirno sporočilo:"
#~ msgid "Translation Fields"
#~ msgstr "Polja prevodov"
#~ msgid "Message Details"
#~ msgstr "Podrobnosti sporočila"
#~ msgid "_File"
#~ msgstr "_Datoteka"
#~ msgid "_Edit"
#~ msgstr "_Uredi"
#~ msgid "_View"
#~ msgstr "_Pogled"
#~ msgid "_Search"
#~ msgstr "_Poišči"
#~ msgid "_Go"
#~ msgstr "Po_jdi"
#~ msgid "_Tools"
#~ msgstr "_Orodja"
#~ msgid "_Documents"
#~ msgstr "_Dokumenti"
#~ msgid "Open a PO file"
#~ msgstr "Odpiranje datoteke PO"
#~ msgid "_Recent Files"
#~ msgstr "_Nedavne datoteke"
#~ msgid "T_oolbar"
#~ msgstr "_Orodna vrstica"
#~ msgid "_Header..."
#~ msgstr "_Glava ..."
#~ msgid "Save the current file"
#~ msgstr "Shrani trenutno datoteko"
#~ msgid "Save the current file with another name"
#~ msgstr "Shrani datoteko z drugim imenom"
#~ msgid "Close the current file"
#~ msgstr "Zapri trenutno datoteko"
#~ msgid "Undo last operation"
#~ msgstr "Razveljavi zadnje dejanje"
#~ msgid "Redo last undone operation"
#~ msgstr "Uveljavi zadnje razveljavljeno dejanje"
#~ msgid "Cut the selected text"
#~ msgstr "Izreži izbrano besedilo"
#~ msgid "Copy the selected text"
#~ msgstr "Kopiraj izbrano besedilo"
#~ msgid "Paste the contents of the clipboard"
#~ msgstr "Prilepi vsebino odložišča"
#~ msgid "Clear the selected translation"
#~ msgstr "Počisti izbran prevod"
#~ msgid "Copy _Message to Translation"
#~ msgstr "Kopiraj _izvorni niz v polje prevoda"
#~ msgid "Copy original message contents to the translation field"
#~ msgstr "Kopiraj vsebino izvornega niza in ga prilepi v polje prevoda"
#~ msgid "Toggle _Fuzzy Status"
#~ msgstr "Preklopi _ohlapno stanje"
#~ msgid "Toggle fuzzy status of a message"
#~ msgstr "Preklopi med ohlapnim in prevedenim stanjem sporočila"
#~ msgid "_Message Details"
#~ msgstr "_Podrobnosti sporočila"
#~ msgid "Show the Context panel"
#~ msgstr "Pokaže vsebinski pult"
#~ msgid "_Previous Message"
#~ msgstr "_Predhodno sporočilo"
#~ msgid "Move back one message"
#~ msgstr "Premakne se nazaj za eno sporočilo"
#~ msgid "_Next Message"
#~ msgstr "_Naslednje sporočilo"
#~ msgid "Move forward one message"
#~ msgstr "Premakne se naprej za eno sporočilo"
#~ msgid "_Go to Message..."
#~ msgstr "_Skoči na sporočilo ..."
#~ msgid "Jumps to a specific message"
#~ msgstr "Skoči na določeno sporočilo"
#~ msgid "_First Message"
#~ msgstr "_Prvo sporočilo"
#~ msgid "Go to the first message"
#~ msgstr "Skoči na prvo sporočilo"
#~ msgid "_Last Message"
#~ msgstr "_Zadnje sporočilo"
#~ msgid "Go to the last message"
#~ msgstr "Skoči na zadnje sporočilo"
#~ msgid "Next Fuz_zy"
#~ msgstr "Naslednje ohla_pno"
#~ msgid "Go to the next fuzzy message"
#~ msgstr "Skoči na naslednje ohlapno sporočilo"
#~ msgid "Previous Fuzz_y"
#~ msgstr "Predhodno _ohlapno"
#~ msgid "Go to the previous fuzzy message"
#~ msgstr "Skoči na predhodno ohlapno sporočilo"
#~ msgid "Next _Untranslated"
#~ msgstr "Naslednje _neprevedeno"
#~ msgid "Go to the next untranslated message"
#~ msgstr "Skoči na naslednje neprevedeno sporočilo"
#~ msgid "Previ_ous Untranslated"
#~ msgstr "Pre_dhodno neprevedeno"
#~ msgid "Go to the previous untranslated message"
#~ msgstr "Skoči na predhodno neprevedeno sporočilo"
#~ msgid "Next Fu_zzy or Untranslated"
#~ msgstr "Naslednje oh_lapno ali neprevedeno"
#~ msgid "Go to the next fuzzy or untranslated message"
#~ msgstr "Skoči na naslednje ohlapno ali neprevedeno sporočilo"
#~ msgid "Pre_vious Fuzzy or Untranslated"
#~ msgstr "Pred_hodno ohlapno ali neprevedeno"
#~ msgid "Go to the previous fuzzy or untranslated message"
#~ msgstr "Skoči na predhodno ohlapno ali neprevedeno sporočilo"
#~ msgid "Search for text"
#~ msgstr "Poišči besedilo"
#~ msgid "Search for and replace text"
#~ msgstr "Poišči in zamenjaj besedilo"
#~ msgid "_Save All"
#~ msgstr "_Shrani vse"
#~ msgid "Save all open files"
#~ msgstr "Shrani vse odprte datoteke"
#~ msgid "_Close All"
#~ msgstr "_Zapri vse"
#~ msgid "Close all open files"
#~ msgstr "Zapre vse odprte datoteke"
#~ msgid "_Previous Document"
#~ msgstr "_Predhodni dokument"
#~ msgid "Activate previous document"
#~ msgstr "Pokaže predhodni dokument"
#~ msgid "_Next Document"
#~ msgstr "_Naslednji dokument"
#~ msgid "Activate next document"
#~ msgstr "Pokaže naslednji dokument"
#~ msgid "Activate '%s'"
#~ msgstr "Omogoči '%s'"
#~ msgid "Toolbar Editor"
#~ msgstr "Urejevalnik orodne vrstice"
#~ msgid "_Header…"
#~ msgstr "_Glava ..."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment