Commit bb2e7ca9 authored by Martin Srebotnjak's avatar Martin Srebotnjak Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent ac2c2058
......@@ -4,19 +4,21 @@
#
# Matic Žgur <mr.zgur@gmail.com>, 2006.
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009 - 2010.
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.si>, 2013.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2012 - 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtranslator\n"
"Project-Id-Version: gtranslator master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtranslator&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-05-07 16:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-20 11:15+0100\n"
"Last-Translator: filmsi\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 16:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-28 08:41+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: \n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
......@@ -534,7 +536,7 @@ msgid "WRONG! Malformed project: %d\n"
msgstr "NAROBE! Slabo oblikovan projekt: %d\n"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:359
#: ../src/gtr-actions-search.c:191
#: ../src/gtr-actions-search.c:192
msgid "Phrase not found"
msgstr "Fraze ni mogoče najti"
......@@ -607,15 +609,16 @@ msgstr "URL zrcalnega strežnika"
msgid "URL of an Open-Tran mirror server"
msgstr "URL zrcalnega strežnika Open-Tran"
#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:165
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Strings added to database</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Podatki so uspešno dodani v podatkovno zbirko.</span>"
#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:167
#| msgid "Add to Database"
msgid "Strings added to database"
msgstr "Nizi dodani v podatkovno zbirko"
#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:220
#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:224
msgid "Please specify a valid path to build the translation memory"
msgstr "Določiti je treba veljavno pot za izgradnjo pomnilnika prevodov."
#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:287
#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:291
msgid "Gtranslator Translation Memory Manager"
msgstr "Upravljalnik pomnilnika prevodov GTranslator"
......@@ -682,7 +685,7 @@ msgid "Build translation memory"
msgstr "Izgradi pomnilnik prevodov"
#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-window-activatable.c:84
#: ../src/gtr-window.c:183
#: ../src/gtr-window.c:184
msgid "_Translation Memory"
msgstr "_Pomnilnik prevodov"
......@@ -782,7 +785,7 @@ msgstr "Shrani datoteko kot ..."
msgid "Files saved."
msgstr "Datoteke so shranjene."
#: ../src/gtr-actions-search.c:170
#: ../src/gtr-actions-search.c:171
#, c-format
msgid "Found and replaced %d occurrence"
msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
......@@ -791,7 +794,7 @@ msgstr[1] "Najdeno in zamenjano %d pojavljanje"
msgstr[2] "Najdeni in zamenjani %d pojavljanji"
msgstr[3] "Najdena in zamenjana %d pojavljanja"
#: ../src/gtr-actions-search.c:179
#: ../src/gtr-actions-search.c:180
msgid "Found and replaced one occurrence"
msgstr "Najdeno in zamenjano eno pojavljanje"
......@@ -800,7 +803,6 @@ msgid "_New Window"
msgstr "_Novo okno"
#: ../src/gtranslator-menu.ui.h:2
#| msgid "Gtranslator Preferences"
msgid "_Preferences"
msgstr "_Nastavitve"
......@@ -813,7 +815,6 @@ msgid "_About"
msgstr "_O Programu"
#: ../src/gtranslator-menu.ui.h:5
#| msgid "_Edit"
msgid "_Quit"
msgstr "I_zhod"
......@@ -848,26 +849,24 @@ msgstr "Programski čarovnik pomaga pri ustvarjanju glavnega profila."
msgid "Assistant"
msgstr "Čarovnik"
#: ../src/gtr-assistant.c:246
msgid "<b>Profile name:</b>"
msgstr "<b>Ime profila:</b>"
#: ../src/gtr-assistant.c:265
msgid "<b>Translator name:</b>"
msgstr "<b>Ime prevajalca:</b>"
#: ../src/gtr-assistant.c:247
#| msgid "<b>Profile name:</b>"
msgid "Profile name:"
msgstr "Ime profila:"
#: ../src/gtr-assistant.c:284
msgid "<b>Translator email:</b>"
msgstr "<b>Elektronska pošta prevajalca:</b>"
#: ../src/gtr-assistant.c:289
#| msgid "Translator's _email:"
msgid "Translator email:"
msgstr "Elektronski naslov prevajalca:"
#: ../src/gtr-assistant.c:296
#: ../src/gtr-assistant.c:388
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:546
#: ../src/gtr-window.c:1231
#: ../src/gtr-assistant.c:303
#: ../src/gtr-assistant.c:395
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:551
#: ../src/gtr-window.c:1232
msgid "Profile"
msgstr "Profil"
#: ../src/gtr-assistant.c:408
#: ../src/gtr-assistant.c:415
msgid "Confirmation"
msgstr "Potrditev"
......@@ -946,7 +945,6 @@ msgid "Format:"
msgstr "Oblika:"
#: ../src/gtr-context.c:392
#| msgid "None"
msgid "D_one"
msgstr "_Opravljeno"
......@@ -1124,23 +1122,29 @@ msgstr "Datoteka %s je dostopna le za branje in je ni mogoče prepisati"
msgid "There was an error writing the PO file: %s"
msgstr "Prišlo je do napake med zapisovanjem datoteke PO: %s"
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:401
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Impossible to remove the active profile</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Dejavnega profila ni mogoče odstraniti.</span>"
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:402
#| msgid ""
#| "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Impossible to remove the active "
#| "profile</span>"
msgid "Impossible to remove the active profile"
msgstr "Dejavnega profila ni mogoče odstraniti."
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:405
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:408
msgid "Another profile should be selected as active before"
msgstr "Pred tem je treba izbrati drug profil kot privzeti profil."
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:418
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Are you sure you want to delete this profile?</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Ali ste prepričani, da želite izbrisati ta profil?</span>"
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:421
#| msgid ""
#| "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Are you sure you want to delete this "
#| "profile?</span>"
msgid "Are you sure you want to delete this profile?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati ta profil?"
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:552
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:557
msgid "Active"
msgstr "Dejavno"
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:643
#: ../src/gtr-preferences-dialog.c:648
#: ../src/gtr-preferences-dialog.ui.h:1
msgid "Gtranslator Preferences"
msgstr "Možnosti programa"
......@@ -1316,37 +1320,39 @@ msgstr "VST"
msgid "OVR"
msgstr "PRE"
#: ../src/gtr-tab.c:315
#: ../src/gtr-tab.c:316
msgid "There is an error in the message:"
msgstr "V sporočilu je napaka:"
#: ../src/gtr-tab.c:626
#: ../src/gtr-tab.c:627
#, c-format
msgid "Plural %d"
msgstr "Množinska oblika %d"
#: ../src/gtr-tab.c:752
#: ../src/gtr-tab.c:749
msgid "Message Table"
msgstr "Razpredelnica sporočil"
#: ../src/gtr-tab.c:762
msgid "<b>Original Message:</b>"
msgstr "<b>Izvirno sporočilo:</b>"
#: ../src/gtr-tab.c:759
#| msgid "Original Message"
msgid "Original Message:"
msgstr "Izvirno sporočilo:"
#: ../src/gtr-tab.c:815
msgid "<b>Translate_d Text:</b>"
msgstr "<b>Prevede_no besedilo:</b>"
#: ../src/gtr-tab.c:813
#| msgid "_Translated text"
msgid "Translate_d Text:"
msgstr "_Prevedeno besedilo:"
#: ../src/gtr-tab.c:831
#: ../src/gtr-tab.c:832
msgid "Translation Fields"
msgstr "Polja prevodov"
#: ../src/gtr-tab.c:841
#: ../src/gtr-tab.c:842
msgid "Message Details"
msgstr "Podrobnosti sporočila"
#. Translators: Path to the document opened
#: ../src/gtr-tab.c:1321
#: ../src/gtr-tab.c:1331
msgid "Path:"
msgstr "Pot:"
......@@ -1358,12 +1364,12 @@ msgstr "Zapri dokument"
msgid "Unable to display help. Please make sure the Gtranslator documentation package is installed."
msgstr "Pomoči ni mogoče prikazati. Prepričajte se, da je paket dokumentacije Gtranslator nameščen."
#: ../src/gtr-view.c:84
#: ../src/gtr-view.c:83
#, c-format
msgid "gtkspell error: %s\n"
msgstr "Napaka gtkspell: %s\n"
#: ../src/gtr-view.c:86
#: ../src/gtr-view.c:85
#, c-format
msgid ""
"GtkSpell was unable to initialize.\n"
......@@ -1372,266 +1378,266 @@ msgstr ""
"Ni mogoče začeti programa GtkSpell.\n"
" %s"
#: ../src/gtr-window.c:116
#: ../src/gtr-window.c:117
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
#: ../src/gtr-window.c:117
#: ../src/gtr-window.c:118
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
#: ../src/gtr-window.c:118
#: ../src/gtr-window.c:119
msgid "_View"
msgstr "_Pogled"
#: ../src/gtr-window.c:119
#: ../src/gtr-window.c:120
msgid "_Search"
msgstr "_Poišči"
#: ../src/gtr-window.c:120
#: ../src/gtr-window.c:121
msgid "_Go"
msgstr "Po_jdi"
#: ../src/gtr-window.c:121
#: ../src/gtr-window.c:122
msgid "_Tools"
msgstr "_Orodja"
#: ../src/gtr-window.c:122
#: ../src/gtr-window.c:123
msgid "_Documents"
msgstr "_Dokumenti"
#: ../src/gtr-window.c:126
#: ../src/gtr-window.c:127
msgid "Open a PO file"
msgstr "Odpiranje datoteke PO"
#: ../src/gtr-window.c:128
#: ../src/gtr-window.c:129
msgid "_Recent Files"
msgstr "_Nedavne datoteke"
#. Edit menu
#: ../src/gtr-window.c:132
#: ../src/gtr-window.c:133
msgid "T_oolbar"
msgstr "_Orodna vrstica"
#: ../src/gtr-window.c:134
#: ../src/gtr-window.c:174
#: ../src/gtr-window.c:135
#: ../src/gtr-window.c:175
msgid "_Header..."
msgstr "_Glava ..."
#: ../src/gtr-window.c:143
#: ../src/gtr-window.c:144
msgid "Save the current file"
msgstr "Shrani trenutno datoteko"
#: ../src/gtr-window.c:146
#: ../src/gtr-window.c:147
msgid "Save the current file with another name"
msgstr "Shrani datoteko z drugim imenom"
#: ../src/gtr-window.c:152
#: ../src/gtr-window.c:153
msgid "Close the current file"
msgstr "Zapri trenutno datoteko"
#: ../src/gtr-window.c:157
#: ../src/gtr-window.c:158
msgid "Undo last operation"
msgstr "Razveljavi zadnje dejanje"
#: ../src/gtr-window.c:160
#: ../src/gtr-window.c:161
msgid "Redo last undone operation"
msgstr "Uveljavi zadnje razveljavljeno dejanje"
#: ../src/gtr-window.c:163
#: ../src/gtr-window.c:164
msgid "Cut the selected text"
msgstr "Izreži izbrano besedilo"
#: ../src/gtr-window.c:166
#: ../src/gtr-window.c:167
msgid "Copy the selected text"
msgstr "Kopiraj izbrano besedilo"
#: ../src/gtr-window.c:169
#: ../src/gtr-window.c:170
msgid "Paste the contents of the clipboard"
msgstr "Prilepi vsebino odložišča"
#: ../src/gtr-window.c:172
#: ../src/gtr-window.c:173
msgid "Clear the selected translation"
msgstr "Počisti izbran prevod"
#: ../src/gtr-window.c:176
#: ../src/gtr-window.c:177
msgid "Copy _Message to Translation"
msgstr "Kopiraj _izvorni niz v polje prevoda"
#: ../src/gtr-window.c:178
#: ../src/gtr-window.c:179
msgid "Copy original message contents to the translation field"
msgstr "Kopiraj vsebino izvornega niza in ga prilepi v polje prevoda"
#: ../src/gtr-window.c:180
#: ../src/gtr-window.c:181
msgid "Toggle _Fuzzy Status"
msgstr "Preklopi _ohlapno stanje"
#: ../src/gtr-window.c:181
#: ../src/gtr-window.c:182
msgid "Toggle fuzzy status of a message"
msgstr "Preklopi med ohlapnim in prevedenim stanjem sporočila"
#. View menu
#: ../src/gtr-window.c:188
#: ../src/gtr-window.c:189
msgid "_Message Details"
msgstr "_Podrobnosti sporočila"
#: ../src/gtr-window.c:189
#: ../src/gtr-window.c:190
msgid "Show the Context panel"
msgstr "Pokaže vsebinski pult"
#. Go menu
#: ../src/gtr-window.c:193
#: ../src/gtr-window.c:194
msgid "_Previous Message"
msgstr "_Predhodno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:194
#: ../src/gtr-window.c:195
msgid "Move back one message"
msgstr "Premakne se nazaj za eno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:196
#: ../src/gtr-window.c:197
msgid "_Next Message"
msgstr "_Naslednje sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:197
#: ../src/gtr-window.c:198
msgid "Move forward one message"
msgstr "Premakne se naprej za eno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:199
#: ../src/gtr-window.c:200
msgid "_Go to Message..."
msgstr "_Skoči na sporočilo ..."
#: ../src/gtr-window.c:200
#: ../src/gtr-window.c:201
msgid "Jumps to a specific message"
msgstr "Skoči na določeno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:202
#: ../src/gtr-window.c:203
msgid "_First Message"
msgstr "_Prvo sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:203
#: ../src/gtr-window.c:204
msgid "Go to the first message"
msgstr "Skoči na prvo sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:205
#: ../src/gtr-window.c:206
msgid "_Last Message"
msgstr "_Zadnje sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:206
#: ../src/gtr-window.c:207
msgid "Go to the last message"
msgstr "Skoči na zadnje sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:208
#: ../src/gtr-window.c:209
msgid "Next Fuz_zy"
msgstr "Naslednje ohla_pno"
#: ../src/gtr-window.c:209
#: ../src/gtr-window.c:210
msgid "Go to the next fuzzy message"
msgstr "Skoči na naslednje ohlapno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:211
#: ../src/gtr-window.c:212
msgid "Previous Fuzz_y"
msgstr "Predhodno _ohlapno"
#: ../src/gtr-window.c:212
#: ../src/gtr-window.c:213
msgid "Go to the previous fuzzy message"
msgstr "Skoči na predhodno ohlapno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:214
#: ../src/gtr-window.c:215
msgid "Next _Untranslated"
msgstr "Naslednje _neprevedeno"
#: ../src/gtr-window.c:215
#: ../src/gtr-window.c:216
msgid "Go to the next untranslated message"
msgstr "Skoči na naslednje neprevedeno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:218
#: ../src/gtr-window.c:219
msgid "Previ_ous Untranslated"
msgstr "Pre_dhodno neprevedeno"
#: ../src/gtr-window.c:219
#: ../src/gtr-window.c:220
msgid "Go to the previous untranslated message"
msgstr "Skoči na predhodno neprevedeno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:222
#: ../src/gtr-window.c:223
msgid "Next Fu_zzy or Untranslated"
msgstr "Naslednje oh_lapno ali neprevedeno"
#: ../src/gtr-window.c:224
#: ../src/gtr-window.c:225
msgid "Go to the next fuzzy or untranslated message"
msgstr "Skoči na naslednje ohlapno ali neprevedeno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:227
#: ../src/gtr-window.c:228
msgid "Pre_vious Fuzzy or Untranslated"
msgstr "Pred_hodno ohlapno ali neprevedeno"
#: ../src/gtr-window.c:229
#: ../src/gtr-window.c:230
msgid "Go to the previous fuzzy or untranslated message"
msgstr "Skoči na predhodno ohlapno ali neprevedeno sporočilo"
#: ../src/gtr-window.c:234
#: ../src/gtr-window.c:235
msgid "Search for text"
msgstr "Poišči besedilo"
#: ../src/gtr-window.c:237
#: ../src/gtr-window.c:238
msgid "Search for and replace text"
msgstr "Poišči in zamenjaj besedilo"
#. Documents menu
#: ../src/gtr-window.c:241
#: ../src/gtr-window.c:242
msgid "_Save All"
msgstr "_Shrani vse"
#: ../src/gtr-window.c:242
#: ../src/gtr-window.c:243
msgid "Save all open files"
msgstr "Shrani vse odprte datoteke"
#: ../src/gtr-window.c:244
#: ../src/gtr-window.c:245
msgid "_Close All"
msgstr "_Zapri vse"
#: ../src/gtr-window.c:245
#: ../src/gtr-window.c:246
msgid "Close all open files"
msgstr "Zapre vse odprte datoteke"
#: ../src/gtr-window.c:247
#: ../src/gtr-window.c:248
msgid "_Previous Document"
msgstr "_Predhodni dokument"
#: ../src/gtr-window.c:249
#: ../src/gtr-window.c:250
msgid "Activate previous document"
msgstr "Pokaže predhodni dokument"
#: ../src/gtr-window.c:251
#: ../src/gtr-window.c:252
msgid "_Next Document"
msgstr "_Naslednji dokument"
#: ../src/gtr-window.c:253
#: ../src/gtr-window.c:254
msgid "Activate next document"
msgstr "Pokaže naslednji dokument"
#: ../src/gtr-window.c:441
#: ../src/gtr-window.c:442
msgid "Untranslated"
msgstr "Neprevedeno"
#: ../src/gtr-window.c:444
#: ../src/gtr-window.c:445
msgid "Translated"
msgstr "Prevedeno"
#: ../src/gtr-window.c:447
#: ../src/gtr-window.c:448
msgid "Fuzzy"
msgstr "Ohlapno"
#: ../src/gtr-window.c:454
#: ../src/gtr-window.c:455
#, c-format
msgid "Current: %d"
msgstr "Trenutno: %d"
#: ../src/gtr-window.c:455
#: ../src/gtr-window.c:456
#, c-format
msgid "Total: %d"
msgstr "Skupaj: %d"
#: ../src/gtr-window.c:456
#: ../src/gtr-window.c:457
#, c-format
msgid "%d translated"
msgid_plural "%d translated"
......@@ -1640,7 +1646,7 @@ msgstr[1] "%d preveden"
msgstr[2] "%d prevedena"
msgstr[3] "%d prevedeni"
#: ../src/gtr-window.c:459
#: ../src/gtr-window.c:460
#, c-format
msgid "%d fuzzy"
msgid_plural "%d fuzzy"
......@@ -1649,7 +1655,7 @@ msgstr[1] "%d ohlapen"
msgstr[2] "%d ohlapna"
msgstr[3] "%d ohlapni"
#: ../src/gtr-window.c:461
#: ../src/gtr-window.c:462
#, c-format
msgid "%d untranslated"
msgid_plural "%d untranslated"
......@@ -1659,36 +1665,36 @@ msgstr[2] "%d neprevedena"
msgstr[3] "%d neprevedeni"
#. Translators: %s is a URI
#: ../src/gtr-window.c:515
#: ../src/gtr-window.c:516
#, c-format
msgid "Activate '%s'"
msgstr "Omogoči '%s'"
#. Translators: this is the title of the window with a modified document
#: ../src/gtr-window.c:688
#: ../src/gtr-window.c:689
#, c-format
msgid "*%s - gtranslator"
msgstr "*%s - gtranslator"
#. Translators: this is the title of the window with a document opened
#: ../src/gtr-window.c:691
#: ../src/gtr-window.c:692
#, c-format
msgid "%s - gtranslator"
msgstr "%s - gtranslator"
#: ../src/gtr-window.c:697
#: ../src/gtr-window.c:698
msgid "gtranslator"
msgstr "gtranslator"
#: ../src/gtr-window.c:1078
#: ../src/gtr-window.c:1079
msgid "Toolbar Editor"
msgstr "Urejevalnik orodne vrstice"
#: ../src/gtr-window.c:1204
#: ../src/gtr-window.c:1205
msgid "No profile"
msgstr "Ni profila"
#: ../src/gtr-window.c:1233
#: ../src/gtr-window.c:1234
msgid "Profile for the active document"
msgstr "Profil za dejaven dokument"
......@@ -1743,5 +1749,4 @@ msgstr "Odstrani izbrano orodno vrstico"
#: ../src/toolbareditor/egg-toolbar-editor.c:489
msgid "Separator"
msgstr "Ločilnik"
msgstr "Ločilnik"
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment