Commit 28e301ad authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent dda7c24b
Pipeline #35972 passed with stage
in 1 minute and 22 seconds
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtranslator\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtranslator/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-13 10:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-14 17:35+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-15 16:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-15 18:05+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: data/org.gnome.Gtranslator.appdata.xml.in.in:6
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:3 src/gtr-application.c:544
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:3 src/gtr-application.c:555
#: src/gtr-window.ui:25
msgid "Gtranslator"
msgstr "gtranslator"
......@@ -219,8 +219,8 @@ msgid "_Open"
msgstr "_Otwórz"
#: plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:328
#: src/gtr-header-dialog.c:269 src/gtr-io-error-info-bar.c:123
#: src/gtr-preferences-dialog.c:588 src/gtr-search-dialog.c:392
#: src/gtr-header-dialog.c:278 src/gtr-io-error-info-bar.c:123
#: src/gtr-preferences-dialog.c:588 src/gtr-search-dialog.c:391
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:283
msgid "_Close"
msgstr "Za_mknij"
......@@ -672,7 +672,7 @@ msgstr "Zapis pliku jako…"
msgid "Files saved."
msgstr "Zapisano pliki."
#: src/gtr-actions-search.c:170
#: src/gtr-actions-search.c:168
#, c-format
msgid "Found and replaced %d occurrence"
msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
......@@ -680,11 +680,11 @@ msgstr[0] "Odnaleziono i zmieniono %d wystąpienie"
msgstr[1] "Odnaleziono i zmieniono %d wystąpienia"
msgstr[2] "Odnaleziono i zmieniono %d wystąpień"
#: src/gtr-actions-search.c:179
#: src/gtr-actions-search.c:177
msgid "Found and replaced one occurrence"
msgstr "Odnaleziono i zmieniono jedno wystąpienie"
#: src/gtr-actions-search.c:191
#: src/gtr-actions-search.c:189
msgid "Phrase not found"
msgstr "Nie odnaleziono frazy"
......@@ -866,66 +866,70 @@ msgstr "Szablon tłumaczenia gettext"
msgid "All files"
msgstr "Wszystkie pliki"
#: src/gtr-header-dialog.c:271
#: src/gtr-header-dialog.c:280
msgid "Edit Header"
msgstr "Modyfikowanie nagłówka"
#: src/gtr-header-dialog.ui:74
msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"
#: src/gtr-header-dialog.ui:158
msgid "Project Id _version:"
msgstr "Identyfikator _wersji projektu:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:185
msgid "Pot _file creation date:"
msgstr "Data _utworzenia pliku POT:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:218
msgid "Po file _revision date:"
msgstr "Data _modyfikacji pliku PO:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:251
msgid "Report message _bugs to:"
msgstr "Zgłaszanie _błędów w komunikatach do:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:292
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
#: src/gtr-header-dialog.ui:307
#: src/gtr-header-dialog.ui:65
msgid "Use my options to complete the following entries:"
msgstr "Używanie tych opcji do wypełniania następujących wpisów:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:468
#: src/gtr-header-dialog.ui:89
msgid "Translator’s _name:"
msgstr "Imię i _nazwisko tłumacza:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:485
#: src/gtr-header-dialog.ui:103
msgid "Translator’s _email:"
msgstr "Adres _e-mail tłumacza:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:504 src/gtr-languages-fetcher.ui:104
#: src/gtr-header-dialog.ui:117 src/gtr-languages-fetcher.ui:104
msgid "_Language:"
msgstr "_Język:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:522
#: src/gtr-header-dialog.ui:130 src/gtr-languages-fetcher.ui:89
msgid "Language _code:"
msgstr "_Kod języka:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:143
msgid "Language gro_up email:"
msgstr "Adres e-mail gr_upy językowej:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:540
#: src/gtr-header-dialog.ui:156
msgid "Char_set:"
msgstr "Ze_staw znaków:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:558
#: src/gtr-header-dialog.ui:169
msgid "Enc_oding:"
msgstr "Kod_owanie:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:610
#: src/gtr-header-dialog.ui:267
msgid "Translator and Language"
msgstr "Tłumacz i język"
#: src/gtr-header-dialog.ui:290
msgid "Project Id _version:"
msgstr "Identyfikator _wersji projektu:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:303
msgid "Pot _file creation date:"
msgstr "Data _utworzenia pliku POT:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:317
msgid "Po file _revision date:"
msgstr "Data _modyfikacji pliku PO:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:331
msgid "Report message _bugs to:"
msgstr "Zgłaszanie _błędów w komunikatach do:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:400
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
#: src/gtr-header-dialog.ui:430
msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"
#: src/gtr-jump-dialog.c:88 src/gtr-profile-dialog.c:163
#: src/gtr-profile-dialog.c:168
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:103
......@@ -952,10 +956,6 @@ msgstr "Kodowanie prze_syłania:"
msgid "Character _set"
msgstr "_Zestaw znaków"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:89
msgid "Language _code:"
msgstr "_Kod języka:"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:221
msgid "_Plural forms:"
msgstr "_Formy liczby mnogiej:"
......@@ -988,80 +988,84 @@ msgstr "Oryginalny komunikat"
msgid "Translated message"
msgstr "Przetłumaczony komunikat"
#: src/gtr-notebook.ui:136 src/gtr-search-dialog.c:370
#: src/gtr-search-dialog.c:451
#: src/gtr-notebook.ui:136 src/gtr-search-dialog.c:369
#: src/gtr-search-dialog.c:449
msgid "Find"
msgstr "Znajdź"
#: src/gtr-notebook.ui:150 src/gtr-search-dialog.c:455
#: src/gtr-notebook.ui:150 src/gtr-search-dialog.c:453
msgid "Find and replace"
msgstr "Znajdź i zmień"
#: src/gtr-notebook.ui:191 src/gtr-projects.ui:109
#: src/gtr-notebook.ui:179
msgid "Edit header"
msgstr "Modyfikuj nagłówek"
#: src/gtr-notebook.ui:207 src/gtr-projects.ui:109
msgid "New window"
msgstr "Nowe okno"
#: src/gtr-notebook.ui:205 src/gtr-projects.ui:123
#: src/gtr-notebook.ui:221 src/gtr-projects.ui:123
msgid "Preferences"
msgstr "Preferencje"
#: src/gtr-notebook.ui:232 src/gtr-projects.ui:150
#: src/gtr-notebook.ui:248 src/gtr-projects.ui:150
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Skróty klawiszowe"
#: src/gtr-notebook.ui:246 src/gtr-projects.ui:164
#: src/gtr-notebook.ui:262 src/gtr-projects.ui:164
msgid "About"
msgstr "O programie"
#: src/gtr-notebook.ui:260 src/gtr-projects.ui:178
#: src/gtr-notebook.ui:276 src/gtr-projects.ui:178
msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"
#: src/gtr-notebook.ui:282 src/gtr-projects.ui:58
#: src/gtr-notebook.ui:298 src/gtr-projects.ui:58
msgid "Open…"
msgstr "Otwórz…"
#: src/gtr-notebook.ui:286
#: src/gtr-notebook.ui:302
msgid "Open a new file (<Ctrl>o)"
msgstr "Otwiera nowy plik (<Ctrl>O)"
#: src/gtr-notebook.ui:312
#: src/gtr-notebook.ui:328
msgid "Undo (<Ctrl>z)"
msgstr "Cofa (<Ctrl>Z)"
#: src/gtr-notebook.ui:334
#: src/gtr-notebook.ui:350
msgid "Redo (<Ctrl><Shift>z)"
msgstr "Ponawia (<Ctrl><Shift>Z)"
#: src/gtr-notebook.ui:379
#: src/gtr-notebook.ui:395
msgid "Previous message without translation (<Alt><Page Up>)"
msgstr "Poprzedni komunikat bez tłumaczenia (<Alt><Page Up>)"
#: src/gtr-notebook.ui:401
#: src/gtr-notebook.ui:417
msgid "Next message without translation (<Alt><Page Down>)"
msgstr "Następny komunikat bez tłumaczenia (<Alt><Page Down>)"
#: src/gtr-notebook.ui:441
#: src/gtr-notebook.ui:457
msgid "Toggle fuzzy state (<Ctrl>+u)"
msgstr "Przełącza stan niepewności (<Alt>+U)"
#: src/gtr-notebook.ui:471
#: src/gtr-notebook.ui:487
msgid "Order by menu"
msgstr "Menu kolejności porządkowania"
#: src/gtr-notebook.ui:495 src/gtr-projects.ui:81
#: src/gtr-notebook.ui:511 src/gtr-projects.ui:81
msgid "Main Menu"
msgstr "Menu główne"
#: src/gtr-notebook.ui:511
#: src/gtr-notebook.ui:527
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
#: src/gtr-notebook.ui:515
#: src/gtr-notebook.ui:531
msgid "Save the current file (<Ctrl>s)"
msgstr "Zapisuje bieżący plik (<Ctrl>S)"
#: src/gtr-notebook.ui:530
#: src/gtr-notebook.ui:546
msgid "Save as (<Ctrl><Shift>s)"
msgstr "Zapisuje jako (<Ctrl><Shift>S)"
......@@ -1105,7 +1109,7 @@ msgstr "Biblioteka gettext zwróciła pustą listę domen komunikatów."
msgid "No messages obtained from parser."
msgstr "Brak komunikatów uzyskanych z parsera."
#: src/gtr-po.c:761
#: src/gtr-po.c:762
#, c-format
msgid ""
"You are saving a file with a .pot extension.\n"
......@@ -1116,12 +1120,17 @@ msgstr ""
"Pliki .pot są tworzone w procesie kompilacji.\n"
"Plik powinien prawdopodobnie nosić nazwę „%s.po”."
#: src/gtr-po.c:774
#: src/gtr-po.c:775
#, c-format
msgid "The file %s is read-only, and can not be overwritten"
msgstr "Plik %s jest tylko do odczytu i nie może zostać zastąpiony"
#: src/gtr-po.c:805
#: src/gtr-po.c:794
#, c-format
msgid "There is an error in the PO file: %s"
msgstr "W pliku PO jest błąd: %s"
#: src/gtr-po.c:806
#, c-format
msgid "There was an error writing the PO file: %s"
msgstr "Wystąpił błąd podczas zapisywania pliku PO: %s"
......@@ -1254,16 +1263,16 @@ msgstr "Proszę otworzyć nowy plik PO lub przeciągnąć go tutaj"
msgid "Select a PO file"
msgstr "Wybór pliku PO"
#: src/gtr-search-dialog.c:348 src/gtr-search-dialog.ui:6
#: src/gtr-search-dialog.c:347 src/gtr-search-dialog.ui:6
#: src/gtr-search-dialog.ui:53
msgid "Replace"
msgstr "Zmień"
#: src/gtr-search-dialog.c:453
#: src/gtr-search-dialog.c:451
msgid "Replace _All"
msgstr "Zmień _wszystkie"
#: src/gtr-search-dialog.c:457
#: src/gtr-search-dialog.c:455
msgid "_Replace"
msgstr "Z_mień"
......@@ -1288,22 +1297,18 @@ msgid "_Translated text"
msgstr "_Przetłumaczony tekst"
#: src/gtr-search-dialog.ui:213
msgid "Include fu_zzy strings"
msgstr "Także _niepewne ciągi"
#: src/gtr-search-dialog.ui:230
msgid "_Match case"
msgstr "_Rozróżnianie małych i wielkich liter"
#: src/gtr-search-dialog.ui:246
#: src/gtr-search-dialog.ui:229
msgid "Match _entire word only"
msgstr "Tylko _całe wyrazy"
#: src/gtr-search-dialog.ui:262
#: src/gtr-search-dialog.ui:245
msgid "Search _backwards"
msgstr "Wyszukiwanie _wstecz"
#: src/gtr-search-dialog.ui:279
#: src/gtr-search-dialog.ui:262
msgid "_Wrap around"
msgstr "_Automatyczny powrót do początku"
......@@ -1315,40 +1320,40 @@ msgstr "WST"
msgid "OVR"
msgstr "ZAS"
#: src/gtr-tab.c:244
#: src/gtr-tab.c:245
msgid "There is an error in the message:"
msgstr "Wystąpił błąd w komunikacie:"
#: src/gtr-tab.c:444 src/gtr-tab.c:555
#: src/gtr-tab.c:446 src/gtr-tab.c:557
msgid "fuzzy"
msgstr "niepewne"
#: src/gtr-tab.c:585
#: src/gtr-tab.c:587
#, c-format
msgid "Plural %d"
msgstr "%d. liczba mnoga"
#. Translators: Path to the document opened
#: src/gtr-tab.c:1136
#: src/gtr-tab.c:1139
msgid "Path:"
msgstr "Ścieżka:"
#: src/gtr-tab.c:1786
#: src/gtr-tab.c:1789
#, c-format
msgid "Translated: %0.2f%%"
msgstr "Przetłumaczone: %0.2f%%"
#: src/gtr-tab.c:1787
#: src/gtr-tab.c:1790
#, c-format
msgid "Translated: %d"
msgstr "Przetłumaczone: %d"
#: src/gtr-tab.c:1788
#: src/gtr-tab.c:1791
#, c-format
msgid "Untranslated: %d"
msgstr "Nieprzetłumaczone: %d"
#: src/gtr-tab.c:1789
#: src/gtr-tab.c:1792
#, c-format
msgid "Fuzzy: %d"
msgstr "Niepewne: %d"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment