Commit 211c1ba2 authored by Andrej Žnidaršič's avatar Andrej Žnidaršič Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 9155cf44
...@@ -3,14 +3,14 @@ ...@@ -3,14 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the gtranslator package. # This file is distributed under the same license as the gtranslator package.
# #
# Matic Žgur <mr.zgur@gmail.com>, 2006. # Matic Žgur <mr.zgur@gmail.com>, 2006.
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009. # Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009 - 2010.
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gtranslator\n" "Project-Id-Version: gtranslator\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtranslator&component=general\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtranslator&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-19 19:21+0000\n" "POT-Creation-Date: 2010-09-10 18:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-24 16:55+0100\n" "PO-Revision-Date: 2010-09-12 12:46+0100\n"
"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n" "Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n" "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -29,163 +29,172 @@ msgstr "Gtranslator PO urejevalnik" ...@@ -29,163 +29,172 @@ msgstr "Gtranslator PO urejevalnik"
msgid "Translate and localize applications and libraries" msgid "Translate and localize applications and libraries"
msgstr "Prevajanje programov in knjižnic" msgstr "Prevajanje programov in knjižnic"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:1 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Autosave files" #: ../src/plugin-system/gtr-plugin-manager.c:762
msgstr "Samodejno shranjevanje datotek" msgid "Active plugins"
msgstr "Dejavni vstavki"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:2 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:2
msgid "Autosave interval" msgid "Auto save files"
msgstr "Razmik samodejnega shranjevanja" msgstr "Samodejno shrani datoteke"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:3 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "Auto save interval"
msgstr "Razmik med samodejnim shranjevanjem"
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:4
msgid "Check spelling" msgid "Check spelling"
msgstr "Preveri črkovanje" msgstr "Preveri črkovanje"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:4 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:5
msgid "Color scheme" msgid "Color scheme"
msgstr "Barvna shema" msgstr "Barvna shema"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:5 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:6
msgid "Create backup before saving" msgid "Create backup before saving"
msgstr "Ustvari varnostno kopijo pred shranjevanjem" msgstr "Ustvari varnostno kopijo pred shranjevanjem"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:6 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:7
msgid "Custom font to use for edit fields." msgid "Custom font to use for edit fields."
msgstr "Pisava po meri za besedilna polja urejanja." msgstr "Pisava po meri za besedilna polja urejanja."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:7 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:8
msgid "Delete compiled GMO files" msgid "Delete compiled GMO files"
msgstr "Izbriši prevedene datoteke GMO" msgstr "Izbriši prevedene datoteke GMO"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:8 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:9
msgid "Directory containing PO files to add to the translation memory." msgid "Directory containing PO files to add to the translation memory."
msgstr "Mapa z datotekami PO za dodajanje v pomnilnik prevodov." msgstr "Mapa z datotekami PO za dodajanje v pomnilnik prevodov."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:9 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:10
msgid "Editor font" msgid "Editor font"
msgstr "Pisava urejevalnika" msgstr "Pisava urejevalnika"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:10 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:11
msgid "Filename to restrict search to" msgid "Filename to restrict search to"
msgstr "Ime datoteke na katero naj bo omejeno iskanje" msgstr "Ime datoteke na katero naj bo omejeno iskanje"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:11 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:12
msgid "Filename to which searching of the translation memory should be restricted." msgid "Filename to which searching of the translation memory should be restricted."
msgstr "Ime datoteke na katero naj bo omejeno iskanje v pomnilniku prevodov." msgstr "Ime datoteke na katero naj bo omejeno iskanje v pomnilniku prevodov."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:12 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:13
msgid "Highlight syntax in edit fields" msgid "Highlight syntax in edit fields"
msgstr "Poudari skladnjo v poljih za urejanje" msgstr "Poudari skladnjo v poljih za urejanje"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:13 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:14
msgid "If true, apply syntax highlighting to strings in edit fields." msgid "If true, apply syntax highlighting to strings in edit fields."
msgstr "Izbrana možnost omogoči poudarjanje skladnje nizov v poljih urejanja." msgstr "Izbrana možnost omogoči poudarjanje skladnje nizov v poljih urejanja."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:14 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:15
msgid "If true, automatically save files at specified intervals." msgid "If true, automatically save files at specified intervals."
msgstr "Izbrana možnost omogoči samodejno shranjevanje na naveden časovni razmik." msgstr "Izbrana možnost omogoči samodejno shranjevanje na naveden časovni razmik."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:15 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:16
msgid "If true, check the spelling of translated messages." msgid "If true, check the spelling of translated messages."
msgstr "Izbrana možnost omogoči preverjanje črkovanja prevedenih sporočil." msgstr "Izbrana možnost omogoči preverjanje črkovanja prevedenih sporočil."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:16 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:17
msgid "If true, create a backup copy of a file before saving it." msgid "If true, create a backup copy of a file before saving it."
msgstr "Izbrana možnost omogoči ustvarjanje varnostne kopije datoteke pred shranjevanjem." msgstr "Izbrana možnost omogoči ustvarjanje varnostne kopije datoteke pred shranjevanjem."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:17 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:18
msgid "If true, display whitespace in strings as representative symbols." msgid "If true, display whitespace in strings as representative symbols."
msgstr "Izbrana možnost omogoči prikaz preslednih znakov v nizih kot predstavljive simbole." msgstr "Izbrana možnost omogoči prikaz preslednih znakov v nizih kot predstavljive simbole."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:18 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:19
msgid "If true, only include files with a specified filename when searching the translation memory." msgid "If true, only include files with a specified filename when searching the translation memory."
msgstr "Izbrana možnost omogoči iskanje datotek z določenim imenom pri iskanju po pomnilniku prevodov." msgstr "Izbrana možnost omogoči iskanje datotek z določenim imenom pri iskanju po pomnilniku prevodov."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:19 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:20
msgid "If true, overwrite the values in the PO header with those in the active profile." msgid "If true, overwrite the values in the PO header with those in the active profile."
msgstr "Izbrana možnost omogoči prepis vrednosti v glavi PO s tistimi v dejavnem profilu." msgstr "Izbrana možnost omogoči prepis vrednosti v glavi PO s tistimi v dejavnem profilu."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:20 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:21
msgid "If true, remove compiled GMO binary files when saving." msgid "If true, remove compiled GMO binary files when saving."
msgstr "Izbrana možnost omogoči odstranitev prevedenih binarnih datotek GMO pri shranjevanju." msgstr "Izbrana možnost omogoči odstranitev prevedenih binarnih datotek GMO pri shranjevanju."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:21 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:22
msgid "If true, remove fuzzy status from translations when they are changed." msgid "If true, remove fuzzy status from translations when they are changed."
msgstr "Izbrana možnost omogoči odstranitev ohlapnega stanja, ko je sporočilo spremenjeno." msgstr "Izbrana možnost omogoči odstranitev ohlapnega stanja, ko je sporočilo spremenjeno."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:22 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:23
msgid "If true, use a custom font for edit fields." msgid "If true, use a custom font for edit fields."
msgstr "Izbrana možnost omogoči uporabo pisave po meri za polja urejanja." msgstr "Izbrana možnost omogoči uporabo pisave po meri za polja urejanja."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:23 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:24
msgid "If true, warn the user when saving a PO translation file containing fuzzy strings." msgid "If true, warn the user when saving a PO translation file containing fuzzy strings."
msgstr "Izbrana možnost omogoči opozorilo uporabnika, če datoteka PO vsebuje ohlapne nize." msgstr "Izbrana možnost omogoči opozorilo uporabnika, če datoteka PO vsebuje ohlapne nize."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:24 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:25
msgid "Interval in minutes at which to automatically save files." msgid "Interval in minutes at which to automatically save files."
msgstr "Časovni razmik samodejnega shranjevanja datotek v minutah." msgstr "Časovni razmik samodejnega shranjevanja datotek v minutah."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:25 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:26
msgid "List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. See the .gtranslator-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
msgstr "Seznam dejavnih vstavkov. Vsebuje \"Mesto\" dejavnih vstavkov. Oglejte si datoteko .gedit-plugin za pridobitev \"Mesta\" danega vstavka."
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:27
msgid "Make whitespace visible" msgid "Make whitespace visible"
msgstr "Pokaži presledne znake" msgstr "Pokaži presledne znake"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:26 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:28
msgid "Maximum difference in length between messages displayed as matches by the translation memory." msgid "Maximum difference in length between messages displayed as matches by the translation memory."
msgstr "Največja razlika v dolžini med sporočili, ki jih pomnilnik prevodov prikaže kot skladne z izvornim sporočilom." msgstr "Največja razlika v dolžini med sporočili, ki jih pomnilnik prevodov prikaže kot skladne z izvornim sporočilom."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:27 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:29
msgid "Maximum difference in message length" msgid "Maximum difference in message length"
msgstr "Največja razlika v dolžini sporočila" msgstr "Največja razlika v dolžini sporočila"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:28 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:30
msgid "Maximum number of missing words" msgid "Maximum number of missing words"
msgstr "Največje število manjkajočih besed" msgstr "Največje število manjkajočih besed"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:29 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:31
msgid "Maximum number of words that can be missing from a message displayed as a match by the translation memory." msgid "Maximum number of words that can be missing from a message displayed as a match by the translation memory."
msgstr "Največje število besed, ki lahko manjkajo v sporočilu, da ga pomnilnik prevodov prikaže kot skladnega z izvornim sporočilom." msgstr "Največje število besed, ki lahko manjkajo v sporočilu, da ga pomnilnik prevodov prikaže kot skladnega z izvornim sporočilom."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:30 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:32
msgid "Message list sort order" msgid "Message list sort order"
msgstr "Vrstni red seznama sporočil" msgstr "Vrstni red seznama sporočil"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:31 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:33
msgid "Name of a gtksourceview color scheme to use for syntax highlighting." msgid "Name of a gtksourceview color scheme to use for syntax highlighting."
msgstr "Ime barvne sheme gtksourceview za poudarjanje skladnje." msgstr "Ime barvne sheme gtksourceview za poudarjanje skladnje."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:32 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:34
msgid "PO directory" msgid "PO directory"
msgstr "Mapa PO" msgstr "Mapa PO"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:33 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:35
msgid "Remove fuzzy status when message is changed" msgid "Remove fuzzy status when message is changed"
msgstr "Odstrani ohlapno stanje, ko je sporočilo spremenjeno" msgstr "Odstrani ohlapno stanje, ko je sporočilo spremenjeno"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:34 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:36
msgid "Restrict search by filename" msgid "Restrict search by filename"
msgstr "Omeji iskanje z imenom datoteke" msgstr "Omeji iskanje z imenom datoteke"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:35 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:37
msgid "Side pane switcher style" msgid "Side panel switcher style"
msgstr "Slog preklopnika stranskega pladnja" msgstr "Slog preklopnika stranske vrstice"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:36 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:38
msgid "Sort order to use in the message list. Possible values are \"status\", \"id\", \"original_text\" and \"translated_text\"." msgid "Sort order to use in the message list. Possible values are \"status\", \"id\", \"original-text\" and \"translated-text\"."
msgstr "Vrstni red za uporabo v seznamu sporočil. Mogoče vrednosti so \"stanje\", \"id\", \"izvirno_besedilo\" in \"prevedeno_besedilo\". " msgstr "Vrstni red za uporabo v seznamu sporočil. Mogoče vrednosti so \"stanje\", \"id\", \"izvirno_besedilo\" in \"prevedeno_besedilo\"."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:37 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:39
msgid "Style for switchers in the side pane. Possible values are \"icons\", \"text\", \"icons_and_text\", \"tabs\" and \"system\"." msgid "Style for switchers in the side panel."
msgstr "Slog za gumbe stranskega pladnja. Mogoče vrednosti so \"ikone\", \"besedilo\", \"ikone_in_besedilo\", \"zavihki\" in \"sistem\"." msgstr "Slog preklopnikov v stranskem pladnju."
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:38 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:40
msgid "Use custom font" msgid "Use custom font"
msgstr "Uporabi pisavo po meri" msgstr "Uporabi pisavo po meri"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:39 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:41
msgid "Use profile values for header" msgid "Use profile values for header"
msgstr "Za glavo uporabi vrednosti profila" msgstr "Za glavo uporabi vrednosti profila"
#: ../data/gtranslator.schemas.in.h:40 #: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:42
msgid "Warn if file contains fuzzy translations" msgid "Warn if file contains fuzzy translations"
msgstr "Opozori, če datoteka vsebuje ohlapne prevode" msgstr "Opozori, če datoteka vsebuje ohlapne prevode"
...@@ -262,84 +271,82 @@ msgstr "Preglednica znakov" ...@@ -262,84 +271,82 @@ msgstr "Preglednica znakov"
msgid "Insert special characters just by clicking on them." msgid "Insert special characters just by clicking on them."
msgstr "Vstavite posebne znake s klikom nanje." msgstr "Vstavite posebne znake s klikom nanje."
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:179 #: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:165
#, c-format #, c-format
msgid "No dictionary source available with name '%s'" msgid "No dictionary source available with name '%s'"
msgstr "Na voljo ni nobenega vira slovarja z imenom '%s'" msgstr "Na voljo ni nobenega vira slovarja z imenom '%s'"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:183 #: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:169
msgid "Unable to find dictionary source" msgid "Unable to find dictionary source"
msgstr "Ni mogoče najti vira slovarja" msgstr "Ni mogoče najti vira slovarja"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:198 #: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:184
#, c-format #, c-format
msgid "No context available for source '%s'" msgid "No context available for source '%s'"
msgstr "Za vir '%s' ni razpoložljive vsebine" msgstr "Za vir '%s' ni razpoložljive vsebine"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:202 #: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:188
msgid "Unable to create a context" msgid "Unable to create a context"
msgstr "Ni mogoče ustvariti vsebine" msgstr "Ni mogoče ustvariti vsebine"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:287 #: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:271
#, c-format #, c-format
msgid "Dictionary source '%s' selected" msgid "Dictionary source '%s' selected"
msgstr "Izbran je bil vir slovarjev '%s'" msgstr "Izbran je bil vir slovarjev '%s'"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:306 #: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:290
#, c-format #, c-format
msgid "Strategy '%s' selected" msgid "Strategy '%s' selected"
msgstr "Izbran je bil način '%s'" msgstr "Izbran je bil način '%s'"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:324 #: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:308
#, c-format #, c-format
msgid "Database '%s' selected" msgid "Database '%s' selected"
msgstr "Izbrana je bila podatkovna zbirka '%s'" msgstr "Izbrana je bila podatkovna zbirka '%s'"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:368 #: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:352
#, c-format #, c-format
msgid "Word '%s' selected" msgid "Word '%s' selected"
msgstr "Izbrana je bila beseda '%s'" msgstr "Izbrana je bila beseda '%s'"
#. speller #. speller
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:390 #: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:374
msgid "Double-click on the word to look up" msgid "Double-click on the word to look up"
msgstr "Dvokliknite na besedo za njeno iskanje" msgstr "Dvokliknite na besedo za njeno iskanje"
#. strat-chooser #. strat-chooser
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:395 #: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:379
msgid "Double-click on the matching strategy to use" msgid "Double-click on the matching strategy to use"
msgstr "Dvokliknite na strategijo, ki jo želite uporabiti" msgstr "Dvokliknite na strategijo, ki jo želite uporabiti"
#. source-chooser #. source-chooser
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:401 #: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:385
msgid "Double-click on the source to use" msgid "Double-click on the source to use"
msgstr "Z dvoklikom se izbere vir" msgstr "Z dvoklikom se izbere vir"
#. db-chooser #. db-chooser
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:411 #: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:395
msgid "Double-click on the database to use" msgid "Double-click on the database to use"
msgstr "Z dvoklikom se izbere podatkovna zbirka" msgstr "Z dvoklikom se izbere podatkovna zbirka"
#. #. Look up Button
#. * Look up Button #: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:440
#.
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:473
msgid "Look _up:" msgid "Look _up:"
msgstr "_Poišči:" msgstr "_Poišči:"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:543 #: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:497
msgid "Similar words" msgid "Similar words"
msgstr "Podobne besede" msgstr "Podobne besede"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:558 #: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:510
msgid "Available dictionaries" msgid "Available dictionaries"
msgstr "Slovarji na voljo" msgstr "Slovarji na voljo"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:574 #: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:524
msgid "Available strategies" msgid "Available strategies"
msgstr "Razpoložljive strategije" msgstr "Razpoložljive strategije"
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:584 #: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:534
msgid "Dictionary sources" msgid "Dictionary sources"
msgstr "Viri slovarja" msgstr "Viri slovarja"
...@@ -453,23 +460,23 @@ msgstr "Navesti je treba frazo za iskanje" ...@@ -453,23 +460,23 @@ msgstr "Navesti je treba frazo za iskanje"
msgid "You have to provide a search language code" msgid "You have to provide a search language code"
msgstr "Navesti je treba kodo jezika iskanja" msgstr "Navesti je treba kodo jezika iskanja"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:338 #: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:340
msgid "You have to provide a language code for your language" msgid "You have to provide a language code for your language"
msgstr "Navesti je treba jezikovno kodo jezika" msgstr "Navesti je treba jezikovno kodo jezika"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:366 #: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:370
msgid "Type" msgid "Type"
msgstr "Vrsta" msgstr "Vrsta"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:377 #: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:381
msgid "Open-Tran.eu" msgid "Open-Tran.eu"
msgstr "Open-Tran.eu" msgstr "Open-Tran.eu"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:414 #: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:418
msgid "Look for:" msgid "Look for:"
msgstr "Išči za:" msgstr "Išči za:"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-plugin.c:104 #: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-plugin.c:103
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran.gtranslator-plugin.desktop.in.h:2 #: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran.gtranslator-plugin.desktop.in.h:2
msgid "Open Tran" msgid "Open Tran"
msgstr "Open Tran" msgstr "Open Tran"
...@@ -478,6 +485,22 @@ msgstr "Open Tran" ...@@ -478,6 +485,22 @@ msgstr "Open Tran"
msgid "Look for phrases in Open tran memory translation database." msgid "Look for phrases in Open tran memory translation database."
msgstr "Iskanje fraz v podatkovni zbirki prevodov Open tran. " msgstr "Iskanje fraz v podatkovni zbirki prevodov Open tran. "
#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Own Code"
msgstr "Lastna koda"
#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.in.h:2
msgid "Search Code"
msgstr "Koda iskanja"
#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "The language code in which you want the results"
msgstr "Jezikovna koda v kateri bodo izpisani rezultati."
#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.in.h:4
msgid "The language code to search for"
msgstr "Jezikovna koda za iskanje"
#: ../plugins/source-code-view/gtr-source-code-view-dialog.ui.h:1 #: ../plugins/source-code-view/gtr-source-code-view-dialog.ui.h:1
msgid "Line command:" msgid "Line command:"
msgstr "Ukaz ukazne vrstice:" msgstr "Ukaz ukazne vrstice:"
...@@ -494,12 +517,12 @@ msgstr "Nastavitve ogledovanja virov" ...@@ -494,12 +517,12 @@ msgstr "Nastavitve ogledovanja virov"
msgid "Use external editor" msgid "Use external editor"
msgstr "Uporabi zunanji urejevalnik" msgstr "Uporabi zunanji urejevalnik"
#: ../plugins/source-code-view/gtr-source-code-view-plugin.c:111 #: ../plugins/source-code-view/gtr-source-code-view-plugin.c:108
#, c-format #, c-format
msgid "Please install \"%s\" to be able to show the file" msgid "Please install \"%s\" to be able to show the file"
msgstr "Namestite \"%s\" za prikaz datoteke" msgstr "Namestite \"%s\" za prikaz datoteke"
#: ../plugins/source-code-view/gtr-source-code-view-plugin.c:449 #: ../plugins/source-code-view/gtr-source-code-view-plugin.c:443
msgid "Paths:" msgid "Paths:"
msgstr "Poti:" msgstr "Poti:"
...@@ -511,7 +534,7 @@ msgstr "Pokaži sporočilo v izvorni kodi." ...@@ -511,7 +534,7 @@ msgstr "Pokaži sporočilo v izvorni kodi."
msgid "Source Code View" msgid "Source Code View"
msgstr "Pogled izvorne kode" msgstr "Pogled izvorne kode"
#: ../plugins/source-code-view/gtr-viewer.c:76 #: ../plugins/source-code-view/gtr-viewer.c:77
msgid "Source Viewer" msgid "Source Viewer"
msgstr "Prikazovalnik kode" msgstr "Prikazovalnik kode"
...@@ -519,6 +542,30 @@ msgstr "Prikazovalnik kode" ...@@ -519,6 +542,30 @@ msgstr "Prikazovalnik kode"
msgid "Source code" msgid "Source code"
msgstr "Izvorna koda" msgstr "Izvorna koda"
#: ../plugins/source-code-view/org.gnome.gtranslator.plugins.source-code-view.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Arguments for the Command"
msgstr "Argumenti za ukaz"
#: ../plugins/source-code-view/org.gnome.gtranslator.plugins.source-code-view.gschema.xml.in.in.h:2
msgid "Arguments to pass to the program command and select the line"
msgstr "Argumenti za podajanje ukaza programa in izbiro vrstice"
#: ../plugins/source-code-view/org.gnome.gtranslator.plugins.source-code-view.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "The Editor to Launch"
msgstr "Urejevalnik za zagon"
#: ../plugins/source-code-view/org.gnome.gtranslator.plugins.source-code-view.gschema.xml.in.in.h:4
msgid "The command to launch the editor you want to use"
msgstr "Ukaz za zagon urejevalnika, ki ga želite uporabiti"
#: ../plugins/source-code-view/org.gnome.gtranslator.plugins.source-code-view.gschema.xml.in.in.h:5
msgid "Use the System Editor"
msgstr "Uporabi sistemski urejevalnik"
#: ../plugins/source-code-view/org.gnome.gtranslator.plugins.source-code-view.gschema.xml.in.in.h:6
msgid "Whether use the system editor to show the source code"
msgstr "Ali naj bo za prikaz izvorne kode uporabljen sistemski urejevalnik"
#: ../src/gtr-actions-file.c:203 #: ../src/gtr-actions-file.c:203
msgid "Open file for translation" msgid "Open file for translation"
msgstr "Odpri datoteko za prevajanje" msgstr "Odpri datoteko za prevajanje"
...@@ -631,7 +678,7 @@ msgid "Format:" ...@@ -631,7 +678,7 @@ msgid "Format:"
msgstr "Oblika:" msgstr "Oblika:"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:128 #: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:128
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:936 #: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:788
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Strings added to database</span>" msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Strings added to database</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Nizi dodani v podatkovno zbirko</span>" msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Nizi dodani v podatkovno zbirko</span>"
...@@ -698,8 +745,8 @@ msgstr "<b>Naslov elektronske pošte skupine:</b>" ...@@ -698,8 +745,8 @@ msgstr "<b>Naslov elektronske pošte skupine:</b>"
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:511 #: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:511
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:657 #: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:657
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:730 #: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:582
#: ../src/gtr-window.c:1483 #: ../src/gtr-window.c:1489
msgid "Profile" msgid "Profile"
msgstr "Profil" msgstr "Profil"
...@@ -802,7 +849,7 @@ msgstr "Predloga prevoda gettext" ...@@ -802,7 +849,7 @@ msgstr "Predloga prevoda gettext"
msgid "All files" msgid "All files"
msgstr "Vse datoteke" msgstr "Vse datoteke"
#: ../src/dialogs/gtr-header-dialog.c:236 #: ../src/dialogs/gtr-header-dialog.c:252
msgid "Edit Header" msgid "Edit Header"
msgstr "Uredi glavo" msgstr "Uredi glavo"
...@@ -863,7 +910,7 @@ msgstr "Uporabi moje možnosti za dokončanje naslednjih vnosov:" ...@@ -863,7 +910,7 @@ msgstr "Uporabi moje možnosti za dokončanje naslednjih vnosov:"
msgid "_Language:" msgid "_Language:"
msgstr "_Jezik:" msgstr "_Jezik:"
#: ../src/dialogs/gtr-jump-dialog.c:91 #: ../src/dialogs/gtr-jump-dialog.c:92
msgid "Go to Message" msgid "Go to Message"
msgstr "Pojdi na sporočilo" msgstr "Pojdi na sporočilo"
...@@ -871,23 +918,23 @@ msgstr "Pojdi na sporočilo" ...@@ -871,23 +918,23 @@ msgstr "Pojdi na sporočilo"
msgid "Enter message number:" msgid "Enter message number:"
msgstr "Vnesite številko sporočila:" msgstr "Vnesite številko sporočila:"
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:585 #: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:437
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Impossible to remove the active profile</span>" msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Impossible to remove the active profile</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Dejavnega profila ni mogoče odstraniti</span>" msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Dejavnega profila ni mogoče odstraniti</span>"
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:589 #: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:441
msgid "Another profile should be selected as active before" msgid "Another profile should be selected as active before"
msgstr "Prej mora biti kot dejaven izbran drug profil" msgstr "Prej mora biti kot dejaven izbran drug profil"
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:602 #: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:454
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Are you sure you want to delete this profile?</span>" msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Are you sure you want to delete this profile?</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Ali ste prepričani, da želite izbrisati ta profil?</span>" msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Ali ste prepričani, da želite izbrisati ta profil?</span>"
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:736 #: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:588
msgid "Active" msgid "Active"
msgstr "Dejavno" msgstr "Dejavno"
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:1189 #: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:988
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:14 #: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:14
msgid "Gtranslator Preferences" msgid "Gtranslator Preferences"
msgstr "Gtranslator možnosti" msgstr "Gtranslator možnosti"
...@@ -1016,7 +1063,7 @@ msgstr "_Opozori v primeru da PO datoteka vsebuje ohlapne prevode" ...@@ -1016,7 +1063,7 @@ msgstr "_Opozori v primeru da PO datoteka vsebuje ohlapne prevode"
msgid "_minutes" msgid "_minutes"
msgstr "_minut" msgstr "_minut"
#: ../src/dialogs/gtr-profile-dialog.c:85 #: ../src/dialogs/gtr-profile-dialog.c:86
msgid "Gtranslator Profile" msgid "Gtranslator Profile"
msgstr "Gtranslator profil" msgstr "Gtranslator profil"
...@@ -1073,11 +1120,11 @@ msgstr "Zamenjaj" ...@@ -1073,11 +1120,11 @@ msgstr "Zamenjaj"
msgid "Find" msgid "Find"
msgstr "Najdi" msgstr "Najdi"
#: ../src/dialogs/gtr-search-dialog.c:463 #: ../src/dialogs/gtr-search-dialog.c:465
msgid "Replace _All" msgid "Replace _All"
msgstr "Zamenjaj _vse" msgstr "Zamenjaj _vse"
#: ../src/dialogs/gtr-search-dialog.c:467 #: ../src/dialogs/gtr-search-dialog.c:469
msgid "_Replace" msgid "_Replace"
msgstr "_Zamenjaj" msgstr "_Zamenjaj"
...@@ -1121,34 +1168,29 @@ msgstr "_Prevedeno besedilo" ...@@ -1121,34 +1168,29 @@ msgstr "_Prevedeno besedilo"
msgid "_Wrap around" msgid "_Wrap around"
msgstr "_Oblik okoli" msgstr "_Oblik okoli"
#: ../src/main.c:61 #: ../src/main.c:58
msgid "[FILE...]" msgid "[FILE...]"
msgstr "[DATOTEKA ...]" msgstr "[DATOTEKA ...]"
#: ../src/main.c:64 #: ../src/main.c:61
msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of Gtranslator" msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of Gtranslator"
msgstr "Ustvari novo vrhnje okno v obstoječem primerku programa" msgstr "Ustvari novo vrhnje okno v obstoječem primerku programa"
#: ../src/main.c:92 #: ../src/main.c:89
#, c-format #, c-format
msgid "%s: malformed file name or URI.\n" msgid "%s: malformed file name or URI.\n"
msgstr "%s: napačno oblikovano ime datoteke ali URI.\n" msgstr "%s: napačno oblikovano ime datoteke ali URI.\n"
#: ../src/main.c:240 #: ../src/main.c:237
msgid "Gtranslator" msgid "Gtranslator"
msgstr "Gtranslator" msgstr "Gtranslator"
#. Setup command line options #. Setup command line options
#: ../src/main.c:244 #: ../src/main.c:241
msgid "- Edit PO files" msgid "- Edit PO files"
msgstr "- Uredi datoteke PO" msgstr "- Uredi datoteke PO"
#: ../src/main.c:256 #: ../src/main.c:252
#, c-format
msgid "Error during GConf initialization: %s."
msgstr "Napaka med zagonom GConf: %s."
#: ../src/main.c:267
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"%s\n" "%s\n"
...@@ -1173,27 +1215,27 @@ msgstr "Izvirno besedilo" ...@@ -1173,27 +1215,27 @@ msgstr "Izvirno besedilo"
msgid "Translated Text" msgid "Translated Text"
msgstr "Prevedeno besedilo" msgstr "Prevedeno besedilo"
#: ../src/gtr-po.c:420 #: ../src/gtr-po.c:419
#, c-format #, c-format
msgid "Failed opening file '%s': %s" msgid "Failed opening file '%s': %s"
msgstr "Odpiranje datoteke '%s' je spodletelo: %s"