Commit 124923c6 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 20a42f0e
......@@ -5,25 +5,25 @@
# Matic Žgur <mr.zgur@gmail.com>, 2006.
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009-2010.
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.si>, 2013.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2012-2016.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2012–2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtranslator master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gtranslator&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-12 21:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-12 21:34+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-04 08:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-04 08:39+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
"Language: sl_SI\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.4\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
#: ../data/gtranslator.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.h:1 ../src/gtr-application.c:326
......@@ -33,7 +33,7 @@ msgstr "Gtranslator"
#: ../data/gtranslator.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.h:4
msgid "Translate and localize applications and libraries"
msgstr "Prevajanje in jezikovno prilagajanje vmesnikov programov in knjižnic."
msgstr "Prevajanje in jezikovno prilagajanje vmesnikov programov in knjižnic"
#: ../data/gtranslator.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
......@@ -53,12 +53,12 @@ msgstr ""
#: ../data/gtranslator.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"Gtranslator includes also a plugin system with many interesting plugins like "
"alternate language, insert tags, open tran, integration with subversion and "
"a source code viewer."
"alternate language, insert tags, integration with subversion and a source "
"code viewer."
msgstr ""
"Gtranslator vsebuje tudi sistem vstavkov s številnimi zanimivimi vstavki, "
"kot so nadomesten jezik, vstavljanje značk, odprto prevajanje, povezovanje s "
"sistemom različic in ogledovalnik izvorne kode."
"Gtranslator vključuje tudi sistem vstavkov s številnimi zanimivimi vstavki, "
"kot so nadomesten jezik, vstavljanje značk, povezovanje s sistemom za "
"sledenje različic in ogledovalnikom izvorne kode."
#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.h:2
msgid "PO File Editor"
......@@ -66,7 +66,7 @@ msgstr "Urejevanje datotek .po"
#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.h:3
msgid "Gtranslator PO File Editor"
msgstr "Gtranslator - urejevalnik datotek .po"
msgstr "Gtranslator urejevalnik datotek .po"
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.h:1
msgid "Warn if file contains fuzzy translations"
......@@ -507,165 +507,6 @@ msgstr "Vstavi parametre ali oznake"
msgid "Parameters and tags detection featuring easy insertion."
msgstr "Zaznavanje parametrov in oznak z zmožnostjo enostavnega vstavljanja. "
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-dialog.ui.h:1
msgid "Open Tran Settings"
msgstr "Nastavitve Open Tran"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-dialog.ui.h:2
msgid "Language code for the Open-Tran query:"
msgstr "Jezikovna koda poizvedbe v Open-Tran:"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-dialog.ui.h:3
msgid "Language code of the translated results:"
msgstr "Koda jezika prevedenih rezultatov"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-dialog.ui.h:4
msgid "Use a local \"mirror\" copy of the Open-Tran server"
msgstr "Uporabite krajevno \"zrcalno\" kopijo strežnika Open-Tran"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-dialog.ui.h:5
msgid "Mirror server URL:"
msgstr "URL zrcalnega strežnika:"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-dialog.ui.h:7
#, no-c-format
msgid ""
"<i>The URL should be of the form:\n"
"<b>http://%s.%s.open-tran.example.com/json/suggest/</b>\n"
"The two \"%s\" markers and the final slash must not be omitted.</i>"
msgstr ""
"<i>URL mora biti v obliki:\n"
"<b>http://%s.%s.open-tran.example.com/json/suggest/</b>\n"
"Dveh označevalnikov \"%s\" in zadnje desne poševnice ne smete izpustiti.</i>"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-dialog.ui.h:10
msgid "Mirror Server"
msgstr "Zrcalni strežnik"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:222
#, c-format
msgid "ERROR: Cannot access %s\n"
msgstr "NAPAKA: Ni mogoč dostop do %s\n"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:238
msgid "Error in server response, GET failed\n"
msgstr "Napaka v odzivu strežnika, GET je spodletel\n"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:250
#, c-format
msgid "Cannot parse server response, %s\n"
msgstr "Ni mogoče razčleniti odziva strežnika, %s\n"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:264
#, c-format
msgid "Cannot parse server response, not an array? %s\n"
msgstr "Ni mogoče razčleniti odziva strežnika. Morda ni polje? %s\n"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:287
#, c-format
msgid "WRONG! Can't get result element %d\n"
msgstr "NAROBE! Ni mogoče dobiti rezultata elementa %d\n"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:297
#, c-format
msgid "WRONG! Can't parse result element %d as object\n"
msgstr "NAROBE! Rezultata elementa %d ni mogoče razčleniti kot predmet \n"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:311
#, c-format
msgid "WRONG! Can't read projects for result element %d\n"
msgstr "NAROBE! Ni mogoče brati projektov za rezultat elementa %d\n"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:335
#, c-format
msgid "%s[%s] Count:%d"
msgstr "%s[%s] Število:%d"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:345
#, c-format
msgid "WRONG! Malformed project: %d\n"
msgstr "NAROBE! Slabo oblikovan projekt: %d\n"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:359
#: ../src/gtr-actions-search.c:191
msgid "Phrase not found"
msgstr "Fraze ni mogoče najti"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:383
msgid "You have to provide a phrase to search"
msgstr "Navesti je treba frazo za iskanje"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:392
msgid "You have to provide a search language code in the plugin configuration"
msgstr "V nastavitvah vstavka je treba navesti jezikovno kodo jezika iskanja"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:402
msgid ""
"You have to provide a language code for your language in the plugin "
"configuration"
msgstr "V nastavitvah vstavka je treba navesti jezikovno kodo jezika"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:415
msgid ""
"Either use the main open-tran.eu server, or enter a server URL in the plugin "
"configuration,"
msgstr ""
"Uporabite glavni strežnik open-tran.eu ali vnesite URL strežnika v "
"nastavitvah vstavka."
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:453
msgid "Type"
msgstr "Vrsta"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:464
msgid "Open-Tran.eu"
msgstr "Open-Tran.eu"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:510
msgid "Look for:"
msgstr "Išči za:"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-plugin.c:162
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran.plugin.desktop.in.h:1
msgid "Open Tran"
msgstr "Open Tran"
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran.plugin.desktop.in.h:2
msgid "Look for phrases in Open tran memory translation database."
msgstr "Iskanje fraz v podatkovni zbirki prevodov Open tran. "
#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.h:1
msgid "Search Code"
msgstr "Koda iskanja"
#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.h:2
msgid "The language code to search for"
msgstr "Jezikovna koda za iskanje"
#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.h:3
msgid "Own Code"
msgstr "Lastna koda"
#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.h:4
msgid "The language code in which you want the results"
msgstr "Jezikovna koda v kateri bodo izpisani rezultati."
#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.h:5
msgid "Use Mirror Server"
msgstr "Uporabite zrcalni strežnik"
#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.h:6
msgid "Use a local copy of the main Open-Tran server at open-tran.eu"
msgstr "Uporabite krajevno kopijo glavnega strežnika Open-Tran na open-tran.eu"
#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.h:7
msgid "Mirror Server URL"
msgstr "URL zrcalnega strežnika"
#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.h:8
msgid "URL of an Open-Tran mirror server"
msgstr "URL zrcalnega strežnika Open-Tran"
#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:167
msgid "Strings added to database"
msgstr "Nizi dodani v podatkovno zbirko"
......@@ -832,9 +673,10 @@ msgstr "O programu gTranslator"
#: ../src/gtr-actions-app.c:111
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Matic Žgur <mr.zgur@gmail.com>\n"
"Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
"Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>"
"Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Martin Srebotnjak\n"
"Andrej Žnidaršič\n"
"Matic Žgur"
#: ../src/gtr-actions-app.c:114
msgid "Gtranslator Web Site"
......@@ -869,6 +711,10 @@ msgstr[3] "Najdena in zamenjana %d pojavljanja"
msgid "Found and replaced one occurrence"
msgstr "Najdeno in zamenjano eno pojavljanje"
#: ../src/gtr-actions-search.c:191
msgid "Phrase not found"
msgstr "Fraze ni mogoče najti"
#: ../src/gtranslator-menu.ui.h:1
msgid "_New Window"
msgstr "_Novo okno"
......@@ -1418,12 +1264,12 @@ msgstr ""
"Pomoči ni mogoče prikazati. Prepričajte se, da je paket dokumentacije "
"Gtranslator nameščen."
#: ../src/gtr-view.c:81
#: ../src/gtr-view.c:78
#, c-format
msgid "gtkspell error: %s\n"
msgstr "Napaka gtkspell: %s\n"
#: ../src/gtr-view.c:83
#: ../src/gtr-view.c:80
#, c-format
msgid ""
"GtkSpell was unable to initialize.\n"
......@@ -1571,6 +1417,121 @@ msgstr "Odstrani izbrano orodno vrstico"
msgid "Separator"
msgstr "Ločilnik"
#~ msgid "Open Tran Settings"
#~ msgstr "Nastavitve Open Tran"
#~ msgid "Language code for the Open-Tran query:"
#~ msgstr "Jezikovna koda poizvedbe v Open-Tran:"
#~ msgid "Language code of the translated results:"
#~ msgstr "Koda jezika prevedenih rezultatov"
#~ msgid "Use a local \"mirror\" copy of the Open-Tran server"
#~ msgstr "Uporabite krajevno \"zrcalno\" kopijo strežnika Open-Tran"
#~ msgid "Mirror server URL:"
#~ msgstr "URL zrcalnega strežnika:"
#~ msgid ""
#~ "<i>The URL should be of the form:\n"
#~ "<b>http://%s.%s.open-tran.example.com/json/suggest/</b>\n"
#~ "The two \"%s\" markers and the final slash must not be omitted.</i>"
#~ msgstr ""
#~ "<i>URL mora biti v obliki:\n"
#~ "<b>http://%s.%s.open-tran.example.com/json/suggest/</b>\n"
#~ "Dveh označevalnikov \"%s\" in zadnje desne poševnice ne smete izpustiti.</"
#~ "i>"
#~ msgid "Mirror Server"
#~ msgstr "Zrcalni strežnik"
#~ msgid "ERROR: Cannot access %s\n"
#~ msgstr "NAPAKA: Ni mogoč dostop do %s\n"
#~ msgid "Error in server response, GET failed\n"
#~ msgstr "Napaka v odzivu strežnika, GET je spodletel\n"
#~ msgid "Cannot parse server response, %s\n"
#~ msgstr "Ni mogoče razčleniti odziva strežnika, %s\n"
#~ msgid "Cannot parse server response, not an array? %s\n"
#~ msgstr "Ni mogoče razčleniti odziva strežnika. Morda ni polje? %s\n"
#~ msgid "WRONG! Can't get result element %d\n"
#~ msgstr "NAROBE! Ni mogoče dobiti rezultata elementa %d\n"
#~ msgid "WRONG! Can't parse result element %d as object\n"
#~ msgstr "NAROBE! Rezultata elementa %d ni mogoče razčleniti kot predmet \n"
#~ msgid "WRONG! Can't read projects for result element %d\n"
#~ msgstr "NAROBE! Ni mogoče brati projektov za rezultat elementa %d\n"
#~ msgid "%s[%s] Count:%d"
#~ msgstr "%s[%s] Število:%d"
#~ msgid "WRONG! Malformed project: %d\n"
#~ msgstr "NAROBE! Slabo oblikovan projekt: %d\n"
#~ msgid "You have to provide a phrase to search"
#~ msgstr "Navesti je treba frazo za iskanje"
#~ msgid ""
#~ "You have to provide a search language code in the plugin configuration"
#~ msgstr ""
#~ "V nastavitvah vstavka je treba navesti jezikovno kodo jezika iskanja"
#~ msgid ""
#~ "You have to provide a language code for your language in the plugin "
#~ "configuration"
#~ msgstr "V nastavitvah vstavka je treba navesti jezikovno kodo jezika"
#~ msgid ""
#~ "Either use the main open-tran.eu server, or enter a server URL in the "
#~ "plugin configuration,"
#~ msgstr ""
#~ "Uporabite glavni strežnik open-tran.eu ali vnesite URL strežnika v "
#~ "nastavitvah vstavka."
#~ msgid "Type"
#~ msgstr "Vrsta"
#~ msgid "Open-Tran.eu"
#~ msgstr "Open-Tran.eu"
#~ msgid "Look for:"
#~ msgstr "Išči za:"
#~ msgid "Open Tran"
#~ msgstr "Open Tran"
#~ msgid "Look for phrases in Open tran memory translation database."
#~ msgstr "Iskanje fraz v podatkovni zbirki prevodov Open tran. "
#~ msgid "Search Code"
#~ msgstr "Koda iskanja"
#~ msgid "The language code to search for"
#~ msgstr "Jezikovna koda za iskanje"
#~ msgid "Own Code"
#~ msgstr "Lastna koda"
#~ msgid "The language code in which you want the results"
#~ msgstr "Jezikovna koda v kateri bodo izpisani rezultati."
#~ msgid "Use Mirror Server"
#~ msgstr "Uporabite zrcalni strežnik"
#~ msgid "Use a local copy of the main Open-Tran server at open-tran.eu"
#~ msgstr ""
#~ "Uporabite krajevno kopijo glavnega strežnika Open-Tran na open-tran.eu"
#~ msgid "Mirror Server URL"
#~ msgstr "URL zrcalnega strežnika"
#~ msgid "URL of an Open-Tran mirror server"
#~ msgstr "URL zrcalnega strežnika Open-Tran"
#~ msgid "Plugins"
#~ msgstr "Vstavki"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment