Commit 020f200f authored by Alan Mortensen's avatar Alan Mortensen Committed by Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent ca87d860
Pipeline #38373 passed with stage
in 9 minutes and 33 seconds
# Danish translation of gtranslator.
# Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc. & nedenstående oversættere.
# Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc. & nedenstående oversættere.
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 2000.
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2011, 2012.
......@@ -14,8 +14,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtranslator master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtranslator/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 17:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-11 19:38+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-29 12:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-29 19:55+0100\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -23,20 +23,18 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: data/org.gnome.Gtranslator.appdata.xml.in:6
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in:3 src/gtr-application.c:416
#: src/gtr-window.ui:25
#: data/org.gnome.Gtranslator.appdata.xml.in.in:6
msgid "Gtranslator"
msgstr "Gtranslator"
#: data/org.gnome.Gtranslator.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in:5
#: data/org.gnome.Gtranslator.appdata.xml.in.in:7
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:5
msgid "Translate and localize applications and libraries"
msgstr "Oversæt og sprogtilpas programmer og biblioteker"
#: data/org.gnome.Gtranslator.appdata.xml.in:9
#: data/org.gnome.Gtranslator.appdata.xml.in.in:9
msgid ""
"Gtranslator is an enhanced gettext po file editor for the GNOME desktop "
"environment. It handles all forms of gettext po files and includes very "
......@@ -52,7 +50,7 @@ msgstr ""
"(giver overblik over oversættelser/beskeder i po-filen) samt nem navigering "
"i og redigering af oversættelsesbeskeder og -kommentarer."
#: data/org.gnome.Gtranslator.appdata.xml.in:18
#: data/org.gnome.Gtranslator.appdata.xml.in.in:18
msgid ""
"Gtranslator includes also a plugin system with many interesting plugins like "
"alternate language, insert tags, integration with subversion and a source "
......@@ -62,15 +60,24 @@ msgstr ""
"interessante udvidelsesmoduler såsom alternativt sprog, tilføj mærker, "
"integration med subversion og en fremviser til kildekoden."
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in:4
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:3 src/gtr-application.c:555
#: src/gtr-window.c:312 src/gtr-window.ui:25
msgid "Translation Editor"
msgstr "Oversættelsesprogram"
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:4
msgid "PO File Editor"
msgstr "PO-filredigering"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in:7
#| msgid "Gtranslator"
msgid "org.gnome.Gtranslator"
msgstr "org.gnome.Gtranslator"
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:7
msgid "@icon@"
msgstr "@icon@"
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:14
#| msgid "Gtranslator Translation Memory Manager"
msgid "Gtranslator;Translation;Editor;Gettext;Write;"
msgstr "Gtranslator;Oversættelse;Redigering;Gettext;Skriv;"
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:24
msgid "Warn if file contains fuzzy translations"
......@@ -138,78 +145,62 @@ msgid "If true, display whitespace in strings as representative symbols."
msgstr "Hvis true, så vis mellemrum i strenge med repræsentative symboler."
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:77
msgid "Use custom font"
msgstr "Brug tilpasset skrifttype"
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:78
msgid "If true, use a custom font for edit fields."
msgstr "Hvis true, så brug en tilpasset skrifttype for redigeringsfelter."
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:84
msgid "Editor font"
msgstr "Redigeringsskrifttype"
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:85
msgid "Custom font to use for edit fields."
msgstr "Tilpasset skrifttype til brug i redigeringsfelter."
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:91
msgid "Remove fuzzy status when message is changed"
msgstr "Fjern uafklaret status (fuzzy) når beskeden er ændret"
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:92
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:78
msgid "If true, remove fuzzy status from translations when they are changed."
msgstr ""
"Hvis true, så fjern uafklaret (fuzzy) status fra oversættelser når de er "
"ændret."
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:98
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:84
msgid "Check spelling"
msgstr "Stavekontrol"
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:99
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:85
msgid "If true, check the spelling of translated messages."
msgstr "Hvis true, så tjek stavningen af oversatte beskeder."
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:107
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:93
msgid "Side panel switcher style"
msgstr "Omskifterstil for sidepanel"
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:108
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:94
msgid "Style for switchers in the side panel."
msgstr "Stil for omskiftere i sidepanelet."
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:114
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:100
msgid "Color scheme"
msgstr "Farveskema"
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:115
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:101
msgid "Name of a gtksourceview color scheme to use for syntax highlighting."
msgstr ""
"Navn på farveskemaet for gtksourceview til brug for syntaksfremhævning."
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:121
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:107
msgid "Message list sort order"
msgstr "Sorteringsorden for beskedslisten"
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:122
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:108
msgid ""
"Sort order to use in the message list. Possible values are \"status\", \"id"
"\", \"original-text\" and \"translated-text\"."
"Sort order to use in the message list. Possible values are “status”, “id”, "
"“original-text” and “translated-text”."
msgstr ""
"Sorteringsrækkefølge til brug i beskedlisten. Mulige værdier er “status”, "
"“id”, “original-text” og “translated-text”."
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:157
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:143
msgid "Active plugins"
msgstr "Aktive udvidelsesmoduler"
# "Den indeholder" -> "Listen indeholder"
# "Se i filen .gtranslator-plugin hvordan \"Placering\" bestemmes."
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:158
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:144
msgid ""
"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
"See the .gtranslator-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given "
"List of active plugins. It contains the “Location” of the active plugins. "
"See the .gtranslator-plugin file for obtaining the “Location” of a given "
"plugin."
msgstr ""
"Liste over aktive udvidelsesmoduler. Listen indeholder “Placeringen” af de "
......@@ -229,22 +220,23 @@ msgid "File closed"
msgstr "Fil lukket"
#: plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:322
msgctxt "alternate lang"
#: src/gtr-file-dialogs.c:48
msgid "_Open"
msgstr "_Åbn"
#: plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:328
msgctxt "alternate lang"
#: src/gtr-header-dialog.c:278 src/gtr-io-error-info-bar.c:123
#: src/gtr-preferences-dialog.c:588 src/gtr-search-dialog.c:391
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:283
msgid "_Close"
msgstr "_Luk"
#: plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:334
msgctxt "alternate lang"
msgid "Co_py"
msgstr "_Kopier"
#: plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:363
msgid "There isn't any file loaded"
msgid "There isnt any file loaded"
msgstr "Der er ikke indlæst nogen fil"
#: plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-plugin.c:81
......@@ -288,7 +280,7 @@ msgstr "Linjekommando:"
#: plugins/codeview/gtr-codeview-plugin.c:129
#, c-format
msgid "Please install \"%s\" to be able to show the file"
msgid "Please install “%s” to be able to show the file"
msgstr "Installer “%s” for at kunne vise filen"
#: plugins/codeview/gtr-codeview-plugin.c:497
......@@ -342,7 +334,7 @@ msgstr "Ordbog"
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:166
#, c-format
msgid "No dictionary source available with name '%s'"
msgid "No dictionary source available with name “%s”"
msgstr "Ingen tilgængelig ordbogskilde med navnet “%s”"
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:170
......@@ -351,7 +343,7 @@ msgstr "Kunne ikke finde ordbogskilde"
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:185
#, c-format
msgid "No context available for source '%s'"
msgid "No context available for source “%s”"
msgstr "Ingen tilgængelig kontekst for kilde “%s”"
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:189
......@@ -360,22 +352,22 @@ msgstr "Kunne ikke oprette kontekst"
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:272
#, c-format
msgid "Dictionary source '%s' selected"
msgid "Dictionary source “%s” selected"
msgstr "Ordbogskilde “%s” valgt"
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:291
#, c-format
msgid "Strategy '%s' selected"
msgid "Strategy “%s” selected"
msgstr "Strategi “%s” valgt"
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:309
#, c-format
msgid "Database '%s' selected"
msgid "Database “%s” selected"
msgstr "Database “%s” valgt"
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:353
#, c-format
msgid "Word '%s' selected"
msgid "Word “%s” selected"
msgstr "Ord “%s” valgt"
#. speller
......@@ -494,7 +486,7 @@ msgid "Insert Params or Tags"
msgstr "Indsæt parametre eller mærker"
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:167
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:167
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:166
msgid "Strings added to database"
msgstr "Strenge føjet til databasen"
......@@ -504,7 +496,6 @@ msgid "Please specify a valid path to build the translation memory"
msgstr "Angiv venligst en gyldig sti til at bygge oversættelseshukommelsen"
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:291
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:291
msgid "Gtranslator Translation Memory Manager"
msgstr "Håndtering af oversættelseshukommelse til Gtranslator"
......@@ -544,27 +535,27 @@ msgid "Insert Option nº %d"
msgstr "Indsæt valgmulighed nr. %d"
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:325
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:280
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:255
msgid "_Use this translation"
msgstr "_Brug denne oversættelse"
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:330
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:285
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:260
msgid "_Remove"
msgstr "_Fjern"
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:445
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:400
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:371
msgid "Shortcut"
msgstr "Genvej"
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:454
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:409
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:380
msgid "Level"
msgstr "Niveau"
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:463
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:418
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:389
msgid "String"
msgstr "Streng"
......@@ -573,7 +564,7 @@ msgid "_Build Translation Memory"
msgstr "_Byg oversættelseshukommelse"
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-window-activatable.c:82
#: src/gtr-notebook.ui:26
#: src/gtr-notebook.ui:164
msgid "Build translation memory"
msgstr "Byg oversættelseshukommelse"
......@@ -652,33 +643,25 @@ msgid "Current Maintainers"
msgstr "Nuværende vedligeholdere"
#: src/gtr-actions-app.c:52
msgid "Current Developers"
msgstr "Nuværende udviklere"
#: src/gtr-actions-app.c:57
msgid "Previous Developers"
msgstr "Tidligere udviklere"
#: src/gtr-actions-app.c:66
#: src/gtr-actions-app.c:63
msgid "Contributors"
msgstr "Bidragydere"
#: src/gtr-actions-app.c:90
#: src/gtr-actions-app.c:88
msgid ""
"Translation file editing suite for localization of applications and "
"libraries."
msgstr ""
"Oversættelsespakke til brug for sprogtilpasning af programmer og biblioteker."
#: src/gtr-actions-app.c:106
msgid "About Gtranslator"
msgstr "Om Gtranslator"
#.
#. * Note to translators: put here your name and email so it will show
#. * up in the "about" box
#.
#: src/gtr-actions-app.c:111
#: src/gtr-actions-app.c:101
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Joe Hansen, 2009, 2010, 2011.\n"
......@@ -687,38 +670,38 @@ msgstr ""
"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
#: src/gtr-actions-app.c:114
msgid "Gtranslator Web Site"
msgstr "Gtranslators hjemmeside"
#: src/gtr-actions-app.c:104
msgid "Translation Editor Web Site"
msgstr "Oversættelsesprogrammets hjemmeside"
#: src/gtr-actions-file.c:199
#: src/gtr-actions-file.c:200
msgid "Open file for translation"
msgstr "Åbn fil der skal oversættes"
#: src/gtr-actions-file.c:271 src/gtr-actions-file.c:388
#: src/gtr-actions-file.c:272 src/gtr-actions-file.c:389
msgid "File saved."
msgstr "Fil gemt."
#: src/gtr-actions-file.c:319
msgid "Save file as..."
#: src/gtr-actions-file.c:320
msgid "Save file as"
msgstr "Gem fil som …"
#: src/gtr-actions-file.c:777
#: src/gtr-actions-file.c:781
msgid "Files saved."
msgstr "Filer gemt."
#: src/gtr-actions-search.c:170
#: src/gtr-actions-search.c:168
#, c-format
msgid "Found and replaced %d occurrence"
msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
msgstr[0] "Fandt og erstattede %d forekomst"
msgstr[1] "Fandt og erstattede %d forekomster"
#: src/gtr-actions-search.c:179
#: src/gtr-actions-search.c:177
msgid "Found and replaced one occurrence"
msgstr "Fandt og erstattede en forekomst"
#: src/gtr-actions-search.c:191
#: src/gtr-actions-search.c:189
msgid "Phrase not found"
msgstr "Frase ikke fundet"
......@@ -742,7 +725,7 @@ msgstr "_Om"
msgid "_Quit"
msgstr "_Afslut"
#: src/gtr-assistant.c:127
#: src/gtr-assistant.c:128
#, c-format
msgid ""
"Profile name: %s\n"
......@@ -765,56 +748,71 @@ msgstr ""
"Overførelseskodning: %s\n"
"Flertalsform: %s\n"
#: src/gtr-assistant.c:166
#: src/gtr-assistant.c:167
msgid "This assistant will help you to create the main profile."
msgstr "Denne assistent vil hjælpe dig med at oprette hovedprofilen."
#: src/gtr-assistant.c:171
#: src/gtr-assistant.c:172
msgid "Assistant"
msgstr "Assistent"
#: src/gtr-assistant.c:245
msgid "Profile name:"
msgstr "Profilnavn:"
#: src/gtr-assistant.c:258
msgid "Profile name"
msgstr "Profilnavn"
#: src/gtr-assistant.c:289
msgid "Translator email:"
msgstr "Oversætterens e-mail:"
#: src/gtr-assistant.c:302
msgid "Translator email"
msgstr "Oversætterens e-mail"
#: src/gtr-assistant.c:304 src/gtr-preferences-dialog.c:546
#: src/gtr-window.c:505
#: src/gtr-assistant.c:324
msgid "Team email"
msgstr "Oversætterholdets e-mail"
#: src/gtr-assistant.c:339 src/gtr-preferences-dialog.c:521
#: src/gtr-window.c:550
msgid "Profile"
msgstr "Profil"
#: src/gtr-assistant.c:396
#: src/gtr-assistant.c:429
msgid "Language"
msgstr "Sprog"
#: src/gtr-assistant.c:417
#: src/gtr-assistant.c:450
msgid "Confirmation"
msgstr "Bekræftelse"
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:126
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:123
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Luk _uden at gemme"
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:155
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:126 src/gtr-file-dialogs.c:45
#: src/gtr-jump-dialog.c:90 src/gtr-preferences-dialog.c:394
#: src/gtr-profile-dialog.c:71
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:101
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:128 src/gtr-file-dialogs.c:47
msgid "_Save"
msgstr "_Gem"
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:150
msgid "Question"
msgstr "Spørgsmål"
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:370
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:366
#, c-format
msgid "Save the changes to document \"%s\" before closing?"
msgid "Save the changes to document “%s” before closing?"
msgstr "Gem ændringerne til dokumentet “%s” før lukning?"
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:533
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:530
#, c-format
msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
msgstr[0] "Ændringer til %d dokument vil gå tabt."
msgstr[1] "Ændringer til %d dokumenter vil gå tabt."
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:540
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:537
#, c-format
msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgid_plural ""
......@@ -826,20 +824,20 @@ msgstr[1] ""
"Der er %d dokumenter med ændringer, som ikke er gemt. Gem ændringer før "
"lukning?"
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:561
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:558
msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
msgstr "Dokumenter med ændringer som _ikke er gemt:"
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:565
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:562
msgid "S_elect the documents you want to save:"
msgstr "_Vælg de dokumenter, du ønsker at gemme:"
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:583
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:581
msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
msgstr "Muligheden for at gemme er blevet slået fra af systemadministratoren."
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:585
msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:583
msgid "If you dont save, all your changes will be permanently lost."
msgstr "Hvis du ikke gemmer, vil alle dine ændringer gå tabt."
#: src/gtr-context.c:238
......@@ -869,7 +867,7 @@ msgstr "Kontekst:"
msgid "Format:"
msgstr "Format:"
#: src/gtr-context.ui:50
#: src/gtr-context.ui:51
msgid "D_one"
msgstr "_Færdig"
......@@ -885,67 +883,77 @@ msgstr "Skabelon for Gettextoversættelse"
msgid "All files"
msgstr "Alle filer"
#: src/gtr-header-dialog.c:269
#: src/gtr-header-dialog.c:280
msgid "Edit Header"
msgstr "Rediger teksthovedet"
#: src/gtr-header-dialog.ui:74
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
#: src/gtr-header-dialog.ui:158
msgid "Project Id _version:"
msgstr "Projekt-id-_version:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:185
msgid "Pot _file creation date:"
msgstr "_Dato for oprettelse af pot-fil:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:218
msgid "Po file _revision date:"
msgstr "Po-filens _revisionsdato:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:251
msgid "Report message _bugs to:"
msgstr "Send beskeds_fejl til:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:292
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
#: src/gtr-header-dialog.ui:307
#: src/gtr-header-dialog.ui:65
msgid "Use my options to complete the following entries:"
msgstr "Brug mine indstillinger til at udfylde følgende poster:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:468
msgid "Translator's _name:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:89
msgid "Translators _name:"
msgstr "Oversætterens _navn:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:485
msgid "Translator's _email:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:103
msgid "Translators _email:"
msgstr "Oversætterens _e-mail:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:504 src/gtr-languages-fetcher.ui:104
#: src/gtr-header-dialog.ui:117
msgid "_Language:"
msgstr "_Sprog:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:522
#: src/gtr-header-dialog.ui:130
msgid "Language _code:"
msgstr "_Sprogkode:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:143
msgid "Language gro_up email:"
msgstr "Sproggr_uppens e-mail:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:540
#: src/gtr-header-dialog.ui:156
msgid "Char_set:"
msgstr "_Tegnsæt:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:558
#: src/gtr-header-dialog.ui:169
msgid "Enc_oding:"
msgstr "_Kodning:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:610
#: src/gtr-header-dialog.ui:267
msgid "Translator and Language"
msgstr "Oversætter og sprog"
#: src/gtr-jump-dialog.c:93
#: src/gtr-header-dialog.ui:290
msgid "Project Id _version:"
msgstr "Projekt-id-_version:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:303
msgid "Pot _file creation date:"
msgstr "_Dato for oprettelse af pot-fil:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:317
msgid "Po file _revision date:"
msgstr "Po-filens _revisionsdato:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:331
msgid "Report message _bugs to:"
msgstr "Send beskeds_fejl til:"
#: src/gtr-header-dialog.ui:400
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
#: src/gtr-header-dialog.ui:430
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
#: src/gtr-jump-dialog.c:88 src/gtr-profile-dialog.c:165
#: src/gtr-profile-dialog.c:170
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:103
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: src/gtr-jump-dialog.c:92
msgid "Go to Message"
msgstr "Gå til besked"
......@@ -953,206 +961,237 @@ msgstr "Gå til besked"
msgid "Enter message number:"
msgstr "Indtast beskednummer:"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:44
msgid "_Team email:"
msgstr "_Oversætterholdets e-mail:"
#: src/gtr-lang-button.ui:61 src/gtr-lang-button.ui:70
msgid "Choose Language"
msgstr "Vælg sprog"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:46
msgid "_Language"
msgstr "_Sprog"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:59
msgid "Transfer en_coding:"
msgstr "Overførsels_kodning:"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:60
msgid "Language _code"
msgstr "S_progkode"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:74
msgid "Character _set"
msgstr "Tegn_sæt"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:89
msgid "Language _code:"
msgstr "_Sprogkode:"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:221
msgid "_Plural forms:"
msgstr "_Flertalsformer:"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:88
msgid "Transfer en_coding"
msgstr "Overførsels_kodning"
#: src/gtr-message-table.c:181
msgid "Status"
msgstr "Status"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:102
msgid "_Plural forms"
msgstr "_Flertalsformer"
#: src/gtr-message-table.c:193
msgid "ID"
msgstr "Id"
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:200
msgid "Edit options manually"
msgstr "Redigér indstillinger manuelt"
#: src/gtr-message-table.c:208
#: src/gtr-message-table.c:255
msgid "Original Message"
msgstr "Oprindelig besked"
#: src/gtr-message-table.c:223
#: src/gtr-message-table.c:274
msgid "Translated Message"
msgstr "Oversat besked"
#: src/gtr-notebook.c:277
#, c-format
msgid "Translated: %0.2f%%"
msgstr "Oversat: %0.2f%%"
#: src/gtr-notebook.ui:26
msgid "Order messages by"
msgstr "Sortér beskeder efter"
#: src/gtr-notebook.c:278
#, c-format
msgid "Translated: %d"
msgstr "Oversat: %d"
#: src/gtr-notebook.ui:58
msgid "Appearance in the original file"
msgstr "Udseende i den oprindelige fil"
#: src/gtr-notebook.c:279
#, c-format
msgid "Untranslated: %d"
msgstr "Uoversat: %d"
#: src/gtr-notebook.ui:72
msgid "Message status"
msgstr "Beskedstatus"
#: src/gtr-notebook.c:280
#, c-format
msgid "Fuzzy: %d"
msgstr "Uafklaret: %d"
#: src/gtr-notebook.ui:87
msgid "Original message"
msgstr "Oprindelig besked"
#: src/gtr-notebook.ui:102
msgid "Translated message"
msgstr "Oversat besked"
#: src/gtr-notebook.ui:136 src/gtr-search-dialog.c:369
#: src/gtr-search-dialog.c:449
msgid "Find"
msgstr "Find"
#: src/gtr-notebook.ui:40
#: src/gtr-notebook.ui:150 src/gtr-search-dialog.c:453
msgid "Find and replace"
msgstr "Find og erstat"
#: src/gtr-notebook.ui:179
msgid "Edit header"
msgstr "Rediger teksthovedet"
#: src/gtr-notebook.ui:207 src/gtr-projects.ui:109
msgid "New window"
msgstr "Nyt vindue"
#: src/gtr-notebook.ui:221 src/gtr-projects.ui:123
msgid "Preferences"
msgstr "Indstillinger"
#: src/gtr-notebook.ui:67
msgid "Keybindings"
#: src/gtr-notebook.ui:248 src/gtr-projects.ui:150
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Tastaturgenveje"
#: src/gtr-notebook.ui:81
#: src/gtr-notebook.ui:262 src/gtr-projects.ui:164
msgid "About"
msgstr "Om"
#: src/gtr-notebook.ui:181
msgid "Open"
msgstr "Åbn"
#: src/gtr-notebook.ui:276 src/gtr-projects.ui:178
msgid "Quit"
msgstr "Afslut"
#: src/gtr-notebook.ui:298 src/gtr-projects.ui:58
msgid "Open…"
msgstr "Åbn …"
#: src/gtr-notebook.ui:185
#: src/gtr-notebook.ui:302
msgid "Open a new file (<Ctrl>o)"
msgstr "Åbn en ny fil (<Ctrl>o)"
#: src/gtr-notebook.ui:211
#: src/gtr-notebook.ui:328
msgid "Undo (<Ctrl>z)"
msgstr "Fortyd (<Ctrl>z)"
#: src/gtr-notebook.ui:233
#: src/gtr-notebook.ui:350
msgid "Redo (<Ctrl><Shift>z)"
msgstr "Omgør (<Ctrl><Skift>z)"
#: src/gtr-notebook.ui:278
msgid "Previous message (<Alt>🡄)"
msgstr "Forrige besked (<Alt>🡄)"
#: src/gtr-notebook.ui:300
msgid "Next message (<Alt>🡆)"
msgstr "Næste besked (<Alt>🡆)"
#: src/gtr-notebook.ui:336
#: src/gtr-notebook.ui:395
msgid "Previous message without translation (<Alt><Page Up>)"
msgstr "Forrige uoversatte besked (<Alt><Side op>)"
#: src/gtr-notebook.ui:358
#: src/gtr-notebook.ui:417
msgid "Next message without translation (<Alt><Page Down>)"