sl.po 53.9 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
# Slovenian translation of gtranslator.
# Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gtranslator package.
#
# Matic Žgur <mr.zgur@gmail.com>, 2006.
6
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009–2010.
7
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.si>, 2013.
8
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2012–2018.
9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
12
"Project-Id-Version: gtranslator master\n"
13 14 15
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtranslator/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-17 17:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-19 15:59+0200\n"
16
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
17
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
18
"Language: sl_SI\n"
19 20 21
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
23
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
24
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
25

26 27
#: data/org.gnome.Gtranslator.appdata.xml.in.in:6 data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:3
#: src/gtr-application.c:555 src/gtr-window.ui:25
28 29 30
msgid "Gtranslator"
msgstr "Gtranslator"

31
#: data/org.gnome.Gtranslator.appdata.xml.in.in:7 data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:5
32
msgid "Translate and localize applications and libraries"
33
msgstr "Prevajanje in jezikovno prilagajanje vmesnikov programov in knjižnic"
34

35
#: data/org.gnome.Gtranslator.appdata.xml.in.in:9
36
msgid ""
37 38 39 40
"Gtranslator is an enhanced gettext po file editor for the GNOME desktop environment. It handles all forms of "
"gettext po files and includes very useful features like find/replace, translation memory, different translator "
"profiles, messages table (for having an overview of the translations/messages in the po file), easy navigation "
"and editing of translation messages and comments of the translation where accurate."
41
msgstr ""
42 43 44 45
"Program Gtranslator je napredni urejevalnik datotek gettext *.po za namizje GNOME. Podpira se vrste datotek "
"gettext in vključuje zelo uporabne zmožnosti, kot so najdi in zamenjaj, pomnilnik prevodov, različne profile "
"prevajalcev, razpredelnico nizov (za pregled nad prevodi v datoteki *.po), enostavno krmarjenje in urejanje opomb "
"k prevodu."
46

47
#: data/org.gnome.Gtranslator.appdata.xml.in.in:18
48
msgid ""
49 50
"Gtranslator includes also a plugin system with many interesting plugins like alternate language, insert tags, "
"integration with subversion and a source code viewer."
51
msgstr ""
52 53
"Gtranslator vključuje tudi sistem vstavkov s številnimi zanimivimi dodatki, kot so nadomestni jezik, vstavljanje "
"značk, povezovanje s sistemom za sledenje različic in pregledovalnikom izvorne kode."
54

55
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:4
56 57 58
msgid "PO File Editor"
msgstr "Urejevanje datotek .po"

59 60 61 62
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Gtranslator.desktop.in.in:7
msgid "@icon@"
msgstr "@icon@"
63

64
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:24
65 66 67
msgid "Warn if file contains fuzzy translations"
msgstr "Opozori, če datoteka vsebuje ohlapne prevode"

68 69 70
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:25
msgid "If true, warn the user when saving a PO translation file containing fuzzy strings."
msgstr "Izbrana možnost omogoči med shranjevanjem prikaz opozorila o preostalih ohlapnih prevodih v datoteki po."
71

72
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:32
73 74 75
msgid "Auto save files"
msgstr "Samodejno shrani datoteke"

76
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:33
77
msgid "If true, automatically save files at specified intervals."
78
msgstr "Izbrana možnost omogoči samodejno shranjevanje na naveden časovni razmik."
79

80
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:39
81 82 83
msgid "Auto save interval"
msgstr "Razmik med samodejnim shranjevanjem"

84
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:40
85 86 87
msgid "Interval in minutes at which to automatically save files."
msgstr "Časovni razmik samodejnega shranjevanja datotek v minutah."

88
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:46
89 90 91
msgid "Create backup before saving"
msgstr "Ustvari varnostno kopijo pred shranjevanjem"

92
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:47
93
msgid "If true, create a backup copy of a file before saving it."
94
msgstr "Izbrana možnost omogoči ustvarjanje varnostne kopije datoteke pred shranjevanjem."
95

96
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:53
97 98 99
msgid "Use profile values for header"
msgstr "Za glavo uporabi vrednosti profila"

100 101 102
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:54
msgid "If true, overwrite the values in the PO header with those in the active profile."
msgstr "Izbrana možnost omogoči prepis vrednosti v glavi PO s tistimi v dejavnem profilu."
103

104
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:63
105 106 107
msgid "Highlight syntax in edit fields"
msgstr "Poudari skladnjo v poljih za urejanje"

108
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:64
109 110 111
msgid "If true, apply syntax highlighting to strings in edit fields."
msgstr "Izbrana možnost omogoči poudarjanje skladnje nizov v poljih urejanja."

112
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:70
113 114 115
msgid "Make whitespace visible"
msgstr "Pokaži presledne znake"

116
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:71
117
msgid "If true, display whitespace in strings as representative symbols."
118
msgstr "Izbrana možnost omogoči prikaz preslednih znakov v nizih kot predstavljive simbole."
119

120
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:77
121 122 123
msgid "Remove fuzzy status when message is changed"
msgstr "Odstrani oznako ohlapno ob spremembi niza prevoda"

124
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:78
125
msgid "If true, remove fuzzy status from translations when they are changed."
126
msgstr "Izbrana možnost omogoči odstranitev ohlapnega stanja, ko je niz spremenjen."
127

128
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:84
129 130 131
msgid "Check spelling"
msgstr "Preveri črkovanje"

132
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:85
133
msgid "If true, check the spelling of translated messages."
134
msgstr "Izbrana možnost omogoči preverjanje črkovanja prevedenih nizov."
135

136
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:93
137 138 139
msgid "Side panel switcher style"
msgstr "Slog preklopnika stranske vrstice"

140
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:94
141 142 143
msgid "Style for switchers in the side panel."
msgstr "Slog preklopnikov v stranskem pladnju."

144
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:100
145 146 147
msgid "Color scheme"
msgstr "Barvna shema"

148
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:101
149 150 151
msgid "Name of a gtksourceview color scheme to use for syntax highlighting."
msgstr "Ime barvne sheme gtksourceview za poudarjanje skladnje."

152
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:107
153
msgid "Message list sort order"
154
msgstr "Način razvrščanja seznama nizov"
155

156
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:108
157
msgid ""
158
"Sort order to use in the message list. Possible values are “status”, “id”, “original-text” and “translated-text”."
159
msgstr ""
160 161
"Vrstni red stolpcev v seznamu nizov. Mogoče vrednosti so »stanje«, »id«, »izvorno_besedilo« in "
"»prevedeno_besedilo«."
162

163
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:143
164 165 166
msgid "Active plugins"
msgstr "Dejavni vstavki"

167
#: data/org.gnome.Gtranslator.gschema.xml.in:144
168
msgid ""
169 170
"List of active plugins. It contains the “Location” of the active plugins. See the .gtranslator-plugin file for "
"obtaining the “Location” of a given plugin."
171
msgstr ""
172 173
"Seznam dejavnih vstavkov vsebuje »mesto« dejavnih vstavkov. Oglejte si datoteko .gedit-plugin za pridobitev "
"podatkov posameznega vstavka."
174

175
#: plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:126
176
msgid "Message not found"
177
msgstr "Niza ni mogoče najti"
178

179
#: plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:229
180 181 182
msgid "Open file for alternate language"
msgstr "Odpri datoteko dodatnega jezika"

183
#: plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:254
184 185 186
msgid "File closed"
msgstr "Datoteka je zaprta"

187
#: plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:322 src/gtr-file-dialogs.c:48
188 189 190
msgid "_Open"
msgstr "_Odpri"

191 192 193
#: plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:328 src/gtr-header-dialog.c:278
#: src/gtr-io-error-info-bar.c:123 src/gtr-preferences-dialog.c:588 src/gtr-search-dialog.c:391
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:283
194 195 196
msgid "_Close"
msgstr "_Zapri"

197
#: plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:334
198 199 200
msgid "Co_py"
msgstr "Ko_piraj"

201 202 203
#: plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:363
msgid "There isn’t any file loaded"
msgstr "Ni naložene datoteke"
204

205
#: plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-plugin.c:81
206 207 208
msgid "_Alternate Language"
msgstr "_Dodatni jezik"

209
#: plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-plugin.c:82
210 211 212
msgid "Show the Alternate Language panel"
msgstr "Pokaži pult dodatnega jezika"

213 214
#: plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-plugin.c:222
#: plugins/alternate-language/gtr-alternate-language.plugin.desktop.in:5
215 216 217
msgid "Alternate Language"
msgstr "Dodatni jezik"

218
#: plugins/charmap/charmap/__init__.py:42 plugins/charmap/gtr-charmap.plugin.desktop.in:6
219 220 221
msgid "Character Map"
msgstr "Razpredelnica znakov"

222 223 224 225
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: plugins/charmap/gtr-charmap.plugin.desktop.in:9
msgid "accessories-character-map"
msgstr "accessories-character-map"
226

227
#: plugins/codeview/gtr-codeview-dialog.ui:8
228 229 230
msgid "Source View Settings"
msgstr "Nastavitve ogledovanja virov"

231
#: plugins/codeview/gtr-codeview-dialog.ui:58
232 233 234
msgid "Use external editor"
msgstr "Uporabi zunanji urejevalnik"

235
#: plugins/codeview/gtr-codeview-dialog.ui:83
236 237 238
msgid "Program command:"
msgstr "Ukaz programa:"

239
#: plugins/codeview/gtr-codeview-dialog.ui:120
240 241 242
msgid "Line command:"
msgstr "Ukaz ukazne vrstice:"

243
#: plugins/codeview/gtr-codeview-plugin.c:129
244
#, c-format
245 246
msgid "Please install “%s” to be able to show the file"
msgstr "Namestite »%s« za prikaz datoteke"
247

248
#: plugins/codeview/gtr-codeview-plugin.c:497
249 250 251
msgid "Paths:"
msgstr "Poti:"

252
#: plugins/codeview/gtr-codeview.plugin.desktop.in:5
253 254 255
msgid "Source Code View"
msgstr "Pogled izvorne kode"

256
#: plugins/codeview/gtr-viewer.c:80
257 258 259
msgid "Source Viewer"
msgstr "Prikazovalnik kode"

260
#: plugins/codeview/gtr-viewer.ui:59
261 262 263
msgid "Source code"
msgstr "Izvorna koda"

264
#: plugins/codeview/org.gnome.gtranslator.plugins.codeview.gschema.xml.in:5
265 266 267
msgid "Use the System Editor"
msgstr "Uporabi sistemski urejevalnik"

268
#: plugins/codeview/org.gnome.gtranslator.plugins.codeview.gschema.xml.in:6
269 270 271
msgid "Whether use the system editor to show the source code"
msgstr "Ali naj bo za prikaz izvorne kode uporabljen sistemski urejevalnik"

272
#: plugins/codeview/org.gnome.gtranslator.plugins.codeview.gschema.xml.in:10
273 274 275
msgid "The Editor to Launch"
msgstr "Urejevalnik za zagon"

276
#: plugins/codeview/org.gnome.gtranslator.plugins.codeview.gschema.xml.in:11
277 278 279
msgid "The command to launch the editor you want to use"
msgstr "Ukaz za zagon urejevalnika, ki ga želite uporabiti"

280
#: plugins/codeview/org.gnome.gtranslator.plugins.codeview.gschema.xml.in:15
281 282 283
msgid "Arguments for the Command"
msgstr "Argumenti za ukaz"

284
#: plugins/codeview/org.gnome.gtranslator.plugins.codeview.gschema.xml.in:16
285 286 287
msgid "Arguments to pass to the program command line to select the line"
msgstr "Argumenti za podajanje ukazne vrstice programa za izbiro vrstice"

288
#: plugins/dictionary/gtr-dictionary-plugin.c:140 plugins/dictionary/gtr-dict.plugin.desktop.in:5
289 290 291
msgid "Dictionary"
msgstr "Slovar"

292
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:166
293
#, c-format
294 295
msgid "No dictionary source available with name “%s”"
msgstr "Na voljo ni nobenega vira slovarja z imenom »%s«"
296

297
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:170
298 299 300
msgid "Unable to find dictionary source"
msgstr "Ni mogoče najti vira slovarja"

301 302 303 304
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:185
#, fuzzy, c-format
#| msgid "No context available for source '%s'"
msgid "No context available for source “%s”"
305 306
msgstr "Za vir '%s' ni razpoložljive vsebine"

307
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:189
308 309 310
msgid "Unable to create a context"
msgstr "Ni mogoče ustvariti vsebine"

311
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:272
312
#, c-format
313 314
msgid "Dictionary source “%s” selected"
msgstr "Izbran je vir slovarjev »%s«"
315

316
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:291
317
#, c-format
318 319
msgid "Strategy “%s” selected"
msgstr "Izbran je način »%s«"
320

321
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:309
322
#, c-format
323 324
msgid "Database “%s” selected"
msgstr "Izbrana je podatkovna zbirka »%s«"
325

326
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:353
327
#, c-format
328 329
msgid "Word “%s” selected"
msgstr "Izbrana je beseda »%s«"
330 331

#. speller
332
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:375
333 334 335 336
msgid "Double-click on the word to look up"
msgstr "Dvokliknite na besedo za njeno iskanje"

#. strat-chooser
337
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:380
338 339 340 341
msgid "Double-click on the matching strategy to use"
msgstr "Dvokliknite na strategijo, ki jo želite uporabiti"

#. source-chooser
342
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:386
343 344 345 346
msgid "Double-click on the source to use"
msgstr "Z dvoklikom se izbere vir"

#. db-chooser
347
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:396
348 349 350 351
msgid "Double-click on the database to use"
msgstr "Z dvoklikom se izbere podatkovna zbirka"

#. Look up Button
352
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:502
353 354 355
msgid "Look _up:"
msgstr "_Poišči:"

356
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:559
357 358 359
msgid "Similar words"
msgstr "Podobne besede"

360
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:572
361 362 363
msgid "Available dictionaries"
msgstr "Slovarji na voljo"

364
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:586
365 366 367
msgid "Available strategies"
msgstr "Razpoložljive strategije"

368
#: plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:596
369 370 371
msgid "Dictionary sources"
msgstr "Viri slovarja"

372 373 374 375
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: plugins/dictionary/gtr-dict.plugin.desktop.in:8
msgid "accessories-dictionary"
msgstr "accessories-dictionary"
376

377
#: plugins/dictionary/org.gnome.gtranslator.plugins.dictionary.gschema.xml.in:5
378 379 380
msgid "Database"
msgstr "Podatkovna zbirka"

381
#: plugins/dictionary/org.gnome.gtranslator.plugins.dictionary.gschema.xml.in:6
382 383 384
msgid "Word database"
msgstr "Podatkovna zbirka besed"

385
#: plugins/dictionary/org.gnome.gtranslator.plugins.dictionary.gschema.xml.in:10
386 387 388
msgid "Source Name"
msgstr "Ime vira"

389
#: plugins/dictionary/org.gnome.gtranslator.plugins.dictionary.gschema.xml.in:14
390 391 392
msgid "Strategy"
msgstr "Strategija"

393
#: plugins/dictionary/org.gnome.gtranslator.plugins.dictionary.gschema.xml.in:18
394 395 396
msgid "Panel Position"
msgstr "Položaj pulta"

397
#: plugins/fullscreen/gtr-fullscreen-plugin.c:67
398 399 400
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Celozaslonski način"

401
#: plugins/fullscreen/gtr-fullscreen-plugin.c:68
402 403 404
msgid "Place window on fullscreen state"
msgstr "Poveča okno v celozaslonski način"

405
#: plugins/fullscreen/gtr-fullscreen.plugin.desktop.in:5
406 407 408
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celozaslonski način"

409
#: plugins/insert-params/gtr-insert-params-plugin.c:113
410 411 412
msgid "_Next Param"
msgstr "_Naslednji parameter"

413
#: plugins/insert-params/gtr-insert-params-plugin.c:114
414
msgid "Insert the next param of the message"
415
msgstr "Vstavi naslednji parameter niza"
416

417
#: plugins/insert-params/gtr-insert-params-plugin.c:116
418 419 420
msgid "_Insert Params"
msgstr "_Vstavi parametre"

421
#: plugins/insert-params/gtr-insert-params-plugin.c:117
422 423 424
msgid "_Next Tag"
msgstr "_Naslednja oznaka"

425
#: plugins/insert-params/gtr-insert-params-plugin.c:118
426
msgid "Insert the next tag of the message"
427
msgstr "Vstavi naslednjo oznako niza"
428

429
#: plugins/insert-params/gtr-insert-params-plugin.c:120
430 431 432
msgid "_Insert Tags"
msgstr "_Vstavi oznake"

433
#: plugins/insert-params/gtr-insert-params.plugin.desktop.in:5
434 435 436
msgid "Insert Params or Tags"
msgstr "Vstavi parametre ali oznake"

437 438
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:167
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:166
439 440
msgid "Strings added to database"
msgstr "Nizi dodani v podatkovno zbirko"
441

442 443
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:224
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:224
444 445 446
msgid "Please specify a valid path to build the translation memory"
msgstr "Določiti je treba veljavno pot za izgradnjo pomnilnika prevodov."

447 448
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:291
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:287
449 450 451
msgid "Gtranslator Translation Memory Manager"
msgstr "Upravljalnik pomnilnika prevodov GTranslator"

452 453
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.ui:58
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.ui:58
454 455 456
msgid "Database:"
msgstr "Podatkovna zbirka:"

457 458
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.ui:101
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.ui:101
459 460 461
msgid "Select the directory which contains PO files:"
msgstr "Izbor mape z datotekami PO:"

462 463
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.ui:152
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.ui:152
464 465 466
msgid "Add to Database"
msgstr "Dodaj v podatkovno zbirko"

467 468
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.ui:209
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.ui:209
469 470 471
msgid "Configuration:"
msgstr "Nastavitev:"

472 473
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.ui:252
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.ui:252
474 475 476
msgid "Use only files with this name:"
msgstr "Uporabi le datoteke z imenom:"

477 478
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory.plugin.desktop.in:5
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-tab-activatable.c:178
479 480 481
msgid "Translation Memory"
msgstr "Pomnilnik prevodov"

482
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:207
483 484 485 486
#, c-format
msgid "Insert Option nº %d"
msgstr "Vstavi možnost številka %d"

487
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:325 src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:255
488 489 490
msgid "_Use this translation"
msgstr "_Uporabi ta prevod"

491
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:330 src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:260
492 493 494
msgid "_Remove"
msgstr "_Odstrani"

495
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:445 src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:371
496 497 498
msgid "Shortcut"
msgstr "Bližnjica"

499
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:454 src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:380
500 501 502
msgid "Level"
msgstr "Raven"

503
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:463 src/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:389
504 505 506
msgid "String"
msgstr "Niz"

507
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-window-activatable.c:81
508 509 510
msgid "_Build Translation Memory"
msgstr "_Izgradi pomnilnik prevodov"

511
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-window-activatable.c:82 src/gtr-notebook.ui:164
512 513 514
msgid "Build translation memory"
msgstr "Izgradi pomnilnik prevodov"

515
#: plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-window-activatable.c:84
516 517 518
msgid "_Translation Memory"
msgstr "_Pomnilnik prevodov"

519 520
#: plugins/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in:5
#: src/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in:5
521 522 523
msgid "PO directory"
msgstr "Mapa PO"

524 525
#: plugins/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in:6
#: src/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in:6
526 527 528
msgid "Directory containing PO files to add to the translation memory."
msgstr "Mapa z datotekami PO za dodajanje v pomnilnik prevodov."

529 530
#: plugins/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in:12
#: src/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in:12
531 532 533
msgid "Restrict search by filename"
msgstr "Omeji iskanje z imenom datoteke"

534 535 536 537
#: plugins/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in:13
#: src/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in:13
msgid "If true, only include files with a specified filename when searching the translation memory."
msgstr "Izbrana možnost omogoči iskanje datotek z določenim imenom pri iskanju po pomnilniku prevodov."
538

539 540
#: plugins/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in:20
#: src/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in:20
541 542 543
msgid "Filename to restrict search to"
msgstr "Ime datoteke na katero naj bo omejeno iskanje"

544 545 546
#: plugins/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in:21
#: src/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in:21
msgid "Filename to which searching of the translation memory should be restricted."
547 548
msgstr "Ime datoteke na katero naj bo omejeno iskanje v pomnilniku prevodov."

549 550
#: plugins/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in:28
#: src/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in:28
551 552 553
msgid "Maximum number of missing words"
msgstr "Največje število manjkajočih besed"

554 555 556
#: plugins/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in:29
#: src/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in:29
msgid "Maximum number of words that can be missing from a message displayed as a match by the translation memory."
557
msgstr ""
558
"Največje število besed, ki lahko manjkajo v nizu, da ga pomnilnik prevodov prikaže kot skladnega z izvornim nizom."
559

560 561
#: plugins/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in:36
#: src/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in:36
562
msgid "Maximum difference in message length"
563
msgstr "Največja razlika v dolžini niza"
564

565 566 567 568
#: plugins/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in:37
#: src/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in:37
msgid "Maximum difference in length between messages displayed as matches by the translation memory."
msgstr "Največja razlika v dolžini med nizi, ki jih pomnilnik prevodov prikaže kot skladne z izvornim nizom."
569

570
#: src/gtr-actions-app.c:48
571 572 573
msgid "Current Maintainers"
msgstr "Trenutni vzdrževalci"

574
#: src/gtr-actions-app.c:52
575 576 577
msgid "Previous Developers"
msgstr "Predhodni razvijalci"

578
#: src/gtr-actions-app.c:63
579 580 581
msgid "Contributors"
msgstr "Sodelavci"

582 583 584
#: src/gtr-actions-app.c:88
msgid "Translation file editing suite for localization of applications and libraries."
msgstr "Zbirka za urejanje prevajalskih datotek, ki omogoča prevajanje programov in knjižnic."
585 586 587 588 589

#.
#. * Note to translators: put here your name and email so it will show
#. * up in the "about" box
#.
590
#: src/gtr-actions-app.c:101
591 592
msgid "translator-credits"
msgstr ""
593 594 595 596
"Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Martin Srebotnjak\n"
"Andrej Žnidaršič\n"
"Matic Žgur"
597

598
#: src/gtr-actions-app.c:104
599
msgid "Gtranslator Web Site"
600
msgstr "Spletna stran Gtranslator"
601

602
#: src/gtr-actions-file.c:200
603 604 605
msgid "Open file for translation"
msgstr "Odpri datoteko za prevajanje"

606
#: src/gtr-actions-file.c:272 src/gtr-actions-file.c:389
607 608 609
msgid "File saved."
msgstr "Datoteka je shranjena."

610 611
#: src/gtr-actions-file.c:320
msgid "Save file as…"
612 613
msgstr "Shrani datoteko kot ..."

614
#: src/gtr-actions-file.c:781
615 616 617
msgid "Files saved."
msgstr "Datoteke so shranjene."

618
#: src/gtr-actions-search.c:168
619 620 621 622 623 624 625 626
#, c-format
msgid "Found and replaced %d occurrence"
msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
msgstr[0] "Najdenih in zamenjanih %d pojavljanj"
msgstr[1] "Najdeno in zamenjano %d pojavljanje"
msgstr[2] "Najdeni in zamenjani %d pojavljanji"
msgstr[3] "Najdena in zamenjana %d pojavljanja"

627
#: src/gtr-actions-search.c:177
628 629 630
msgid "Found and replaced one occurrence"
msgstr "Najdeno in zamenjano eno pojavljanje"

631
#: src/gtr-actions-search.c:189
632 633 634
msgid "Phrase not found"
msgstr "Fraze ni mogoče najti"

635
#: src/gtranslator-menu.ui:7
636 637 638
msgid "_New Window"
msgstr "_Novo okno"

639
#: src/gtranslator-menu.ui:13
640 641 642
msgid "_Preferences"
msgstr "_Nastavitve"

643
#: src/gtranslator-menu.ui:19
644 645 646
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_č"

647
#: src/gtranslator-menu.ui:24
648 649 650
msgid "_About"
msgstr "_O Programu"

651
#: src/gtranslator-menu.ui:30
652 653 654
msgid "_Quit"
msgstr "I_zhod"

655
#: src/gtr-assistant.c:127
656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669
#, c-format
msgid ""
"Profile name: %s\n"
"Translator name: %s\n"
"Translator email: %s\n"
"Language name: %s\n"
"Team email: %s\n"
"Language code: %s\n"
"Character set: %s\n"
"Transfer encoding: %s\n"
"Plural form: %s\n"
msgstr ""
"Ime profila: %s\n"
"Ime prevajalca: %s\n"
670 671
"Elektronski naslov: %s\n"
"Jezik: %s\n"
672
"Elektronski naslov skupine: %s\n"
673
"Koda jezika: %s\n"
674 675 676 677
"Znakovni nabor: %s\n"
"Kodiranje prenosov: %s\n"
"Množinska oblika: %s\n"

678
#: src/gtr-assistant.c:166
679 680 681
msgid "This assistant will help you to create the main profile."
msgstr "Programski čarovnik pomaga pri ustvarjanju glavnega profila."

682
#: src/gtr-assistant.c:171
683 684 685
msgid "Assistant"
msgstr "Čarovnik"

686
#: src/gtr-assistant.c:245
687 688
msgid "Profile name:"
msgstr "Ime profila:"
689

690
#: src/gtr-assistant.c:289
691 692
msgid "Translator email:"
msgstr "Elektronski naslov prevajalca:"
693

694
#: src/gtr-assistant.c:304 src/gtr-preferences-dialog.c:521 src/gtr-window.c:550
695 696 697
msgid "Profile"
msgstr "Profil"

698 699 700 701 702
#: src/gtr-assistant.c:396
msgid "Language"
msgstr "Jezik"

#: src/gtr-assistant.c:417
703 704 705
msgid "Confirmation"
msgstr "Potrditev"

706
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:123
707 708 709
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zapri _brez shranjevanja"

710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:126 src/gtr-file-dialogs.c:45 src/gtr-jump-dialog.c:90
#: src/gtr-preferences-dialog.c:394 src/gtr-profile-dialog.c:70
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:101
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"

#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:128 src/gtr-file-dialogs.c:47
msgid "_Save"
msgstr "_Shrani"

#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:150
721 722 723
msgid "Question"
msgstr "Vprašanje"

724
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:366
725
#, c-format
726 727
msgid "Save the changes to document “%s” before closing?"
msgstr "Ali želite pred zapiranjem shraniti spremembe dokumenta »%s«?"
728

729
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:530
730 731 732 733 734 735 736 737
#, c-format
msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
msgstr[0] "Spremembe %d dokumentov bodo trajno izgubljene."
msgstr[1] "Spremembe %d dokumenta bodo trajno izgubljene."
msgstr[2] "Spremembe %d dokumentov bodo trajno izgubljene."
msgstr[3] "Spremembe %d dokumentov bodo trajno izgubljene."

738
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:537
739 740
#, c-format
msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
741 742 743 744 745 746 747
msgid_plural "There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgstr[0] "%d spremenjenih dokumentov ni shranjenih. Ali želite spremembe pred zapiranjem shraniti?"
msgstr[1] "%d spremenjen dokument ni shranjen. Ali želite spremembe pred zapiranjem shraniti?"
msgstr[2] "%d spremenjena dokumenta nista shranjena. Ali želite spremembe pred zapiranjem shraniti?"
msgstr[3] "%d spremenjeni dokumenti niso shranjeni. Ali želite spremembe pred zapiranjem shraniti?"

#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:558
748 749 750
msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
msgstr "Spremenjeni doku_menti, ki niso shranjeni:"

751
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:562
752 753 754
msgid "S_elect the documents you want to save:"
msgstr "_Izbor dokumentov za shranjevanje: "

755
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:581
756 757 758
msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
msgstr "Skrbnik sistema je onemogočil shranjevanje."

759 760 761
#: src/gtr-close-confirmation-dialog.c:583
msgid "If you don’t save, all your changes will be permanently lost."
msgstr "V primeru, da sprememb ne shranite, bodo te trajno izgubljene."
762

763
#: src/gtr-context.c:238
764 765 766
msgid "Notes:"
msgstr "Opombe:"

767
#: src/gtr-context.c:246
768 769 770
msgid "Add Note"
msgstr "Dodaj opombo"

771
#: src/gtr-context.c:251
772 773 774 775
msgid "Edit"
msgstr "Uredi"

#. Extracted comments
776
#: src/gtr-context.c:297
777 778 779 780
msgid "Extracted comments:"
msgstr "Razširjene opombe:"

#. Context
781
#: src/gtr-context.c:301
782 783 784 785
msgid "Context:"
msgstr "Vsebina:"

#. Format
786
#: src/gtr-context.c:305
787 788 789
msgid "Format:"
msgstr "Oblika:"

790
#: src/gtr-context.ui:51
791 792 793
msgid "D_one"
msgstr "_Opravljeno"

794
#: src/gtr-file-dialogs.c:62
795 796 797
msgid "Gettext translation"
msgstr "Prevod gettext"

798
#: src/gtr-file-dialogs.c:71
799 800 801
msgid "Gettext translation template"
msgstr "Predloga prevoda gettext"

802
#: src/gtr-file-dialogs.c:76
803 804 805
msgid "All files"
msgstr "Vse datoteke"

806
#: src/gtr-header-dialog.c:280
807 808 809
msgid "Edit Header"
msgstr "Uredi glavo"

810
#: src/gtr-header-dialog.ui:65
811 812 813
msgid "Use my options to complete the following entries:"
msgstr "Uporabi moje možnosti za dokončanje naslednjih vnosov:"

814 815
#: src/gtr-header-dialog.ui:89
msgid "Translator’s _name:"
816 817
msgstr "_Ime prevajalca:"

818 819 820
#: src/gtr-header-dialog.ui:103
msgid "Translator’s _email:"
msgstr "_Elektronski naslov:"
821

822
#: src/gtr-header-dialog.ui:117 src/gtr-languages-fetcher.ui:104
823 824 825
msgid "_Language:"
msgstr "_Jezik:"

826 827 828 829 830
#: src/gtr-header-dialog.ui:130 src/gtr-languages-fetcher.ui:89
msgid "Language _code:"
msgstr "_Koda jezika:"

#: src/gtr-header-dialog.ui:143
831 832 833
msgid "Language gro_up email:"
msgstr "Elektronska pošta jezikovne _skupine:"

834
#: src/gtr-header-dialog.ui:156
835 836 837
msgid "Char_set:"
msgstr "Zna_kovni nabor:"

838
#: src/gtr-header-dialog.ui:169
839 840 841
msgid "Enc_oding:"
msgstr "K_odiranje:"

842
#: src/gtr-header-dialog.ui:267
843 844 845
msgid "Translator and Language"
msgstr "Prevajalec in jezik"

846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875
#: src/gtr-header-dialog.ui:290
msgid "Project Id _version:"
msgstr "ID _različica projekta:"

#: src/gtr-header-dialog.ui:303
msgid "Pot _file creation date:"
msgstr "Datum ustvarjanja _datoteke .pot:"

#: src/gtr-header-dialog.ui:317
msgid "Po file _revision date:"
msgstr "Datum _predelave datoteke .po:"

#: src/gtr-header-dialog.ui:331
msgid "Report message _bugs to:"
msgstr "Poročanje o _hroščih v prevodih: "

#: src/gtr-header-dialog.ui:400
msgid "Project"
msgstr "Projekt"

#: src/gtr-header-dialog.ui:430
msgid "Comment"
msgstr "Opomba"

#: src/gtr-jump-dialog.c:88 src/gtr-profile-dialog.c:163 src/gtr-profile-dialog.c:168
#: src/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:103
msgid "_OK"
msgstr "_V redu"

#: src/gtr-jump-dialog.c:92
876
msgid "Go to Message"
877
msgstr "Skoči na niz"
878

879
#: src/gtr-jump-dialog.ui:30
880 881 882
msgid "Enter message number:"
msgstr "Vnesite številko niza:"

883
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:44
884 885 886
msgid "_Team email:"
msgstr "Elektronski _naslov ekipe:"

887
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:59
888 889 890
msgid "Transfer en_coding:"
msgstr "K_odiranje:"

891
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:74
892 893 894
msgid "Character _set"
msgstr "Znakovni _nabor"

895
#: src/gtr-languages-fetcher.ui:221
896 897 898
msgid "_Plural forms:"
msgstr "_Množinske oblike:"

899
#: src/gtr-message-table.c:255
900
msgid "Original Message"
901
msgstr "Izvorni niz"
902

903
#: src/gtr-message-table.c:274
904
msgid "Translated Message"
905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981
msgstr "Prevedeni niz"

#: src/gtr-notebook.ui:26
msgid "Order messages by"
msgstr "Razvrsti nize po"

#: src/gtr-notebook.ui:58
msgid "Appearance in the original file"
msgstr "Pojavljanje v izvorni datoteki"

#: src/gtr-notebook.ui:72
msgid "Message status"
msgstr "Podrobnosti niza"

#: src/gtr-notebook.ui:87
msgid "Original message"
msgstr "Izvirni niz"

#: src/gtr-notebook.ui:102
msgid "Translated message"
msgstr "Preveden niz"

#: src/gtr-notebook.ui:136 src/gtr-search-dialog.c:369 src/gtr-search-dialog.c:449
msgid "Find"
msgstr "Najdi"

#: src/gtr-notebook.ui:150 src/gtr-search-dialog.c:453
msgid "Find and replace"
msgstr "Najdi in zamenjaj"

#: src/gtr-notebook.ui:179
msgid "Edit header"
msgstr "Uredi glavo"

#: src/gtr-notebook.ui:207 src/gtr-projects.ui:109
msgid "New window"
msgstr "Novo okno"

#: src/gtr-notebook.ui:221 src/gtr-projects.ui:123
msgid "Preferences"
msgstr "Možnosti"

#: src/gtr-notebook.ui:248 src/gtr-projects.ui:150
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Tipkovne bližnjice"

#: src/gtr-notebook.ui:262 src/gtr-projects.ui:164
msgid "About"
msgstr "O programu"

#: src/gtr-notebook.ui:276 src/gtr-projects.ui:178
msgid "Quit"
msgstr "Končaj"

#: src/gtr-notebook.ui:298 src/gtr-projects.ui:58
msgid "Open…"
msgstr "Odpri ..."

#: src/gtr-notebook.ui:302
msgid "Open a new file (<Ctrl>o)"
msgstr "Odpri novo datoteko (<Ctrl>o)"

#: src/gtr-notebook.ui:328
msgid "Undo (<Ctrl>z)"
msgstr "Razveljavi (<Ctrl>z)"

#: src/gtr-notebook.ui:350
msgid "Redo (<Ctrl><Shift>z)"
msgstr "Ponovno uveljavi (<Ctrl><Shift>z)"

#: src/gtr-notebook.ui:395
msgid "Previous message without translation (<Alt><Page Up>)"
msgstr "Predhodni niz brez prevoda (<Alt><PgDn>)"

#: src/gtr-notebook.ui:417
msgid "Next message without translation (<Alt><Page Down>)"
msgstr "Naslednji niz brez prevoda (<Alt><PgDn>)"
982

983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007
#: src/gtr-notebook.ui:457
msgid "Toggle fuzzy state (<Ctrl>+u)"
msgstr "Preklopi ohlapno stanje (<Ctrl>+u)"

#: src/gtr-notebook.ui:487
msgid "Order by menu"
msgstr "Razvrsti po meniju"

#: src/gtr-notebook.ui:511 src/gtr-projects.ui:81
msgid "Main Menu"
msgstr "Glavni meni"

#: src/gtr-notebook.ui:527
msgid "Save"
msgstr "Shrani"

#: src/gtr-notebook.ui:531
msgid "Save the current file (<Ctrl>s)"
msgstr "Shrani trenutno datoteko (<Ctrl>s)"

#: src/gtr-notebook.ui:546
msgid "Save as (<Ctrl><Shift>s)"
msgstr "Shrani kot ... (<Ctrl><Shift>s)"

#: src/gtr-po.c:440
1008 1009 1010 1011
#, c-format
msgid "The file is empty"
msgstr "Datoteka je prazna"

1012
#: src/gtr-po.c:449
1013
#, c-format
1014 1015
msgid "Failed opening file “%s”: %s"
msgstr "Odpiranje datoteke »%s« je spodletelo: %s"
1016

1017
#: src/gtr-po.c:524
1018
#, c-format
1019 1020
msgid "Could not convert from charset “%s” to UTF-8"
msgstr "Pretvorba iz nabora znakov »%s« v UTF-8 ni uspela"
1021

1022
#: src/gtr-po.c:541 src/gtr-po.c:561
1023 1024 1025 1026
#, c-format
msgid "Could not store temporary file for encoding conversion"
msgstr "Začasne datoteke za pretvorbo kodiranja ni uspelo"

1027
#: src/gtr-po.c:598
1028
#, c-format
1029
msgid ""
1030 1031
"All attempt to convert the file to UTF-8 has failed, use the msgconv or iconv command line tools before opening "
"this file with gtranslator"
1032
msgstr ""
1033 1034
"Noben poskus pretvorbe datoteke v UTF-8 ni uspel, uporabite orodji ukazne vrstice msgconv ali iconv, preden to "
"datoteko odprete s programom gtranslator"
1035

1036
#: src/gtr-po.c:666
1037 1038
#, c-format
msgid "Gettext returned a null message domain list."
1039
msgstr "Program Gettext je vrnil seznam domen brez vključenih nizov."
1040

1041
#: src/gtr-po.c:711
1042 1043
#, c-format
msgid "No messages obtained from parser."
1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051
msgstr "Razčlenjevalnik ni izpisal nobenega niza."

#: src/gtr-po.c:762
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "You are saving a file with a .pot extension.\n"
#| "Pot files are generated by the compilation process.\n"
#| "Your file should likely be named '%s.po'."
1052 1053 1054
msgid ""
"You are saving a file with a .pot extension.\n"
"Pot files are generated by the compilation process.\n"
1055
"Your file should likely be named “%s.po”."
1056 1057 1058 1059 1060
msgstr ""
"Shranjujete datoteko s pripono .pot. Te datoteke\n"
"se ustvarijo med kodnim prevajanjem. Najverjetneje\n"
"jo je treba preimenovati v datoteko z imenom '%s.po'."

1061
#: src/gtr-po.c:775
1062 1063 1064 1065
#, c-format
msgid "The file %s is read-only, and can not be overwritten"
msgstr "Datoteka %s je dostopna le za branje in je ni mogoče prepisati"

1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072
#: src/gtr-po.c:794
#, fuzzy, c-format
#| msgid "There was an error writing the PO file: %s"
msgid "There is an error in the PO file: %s"
msgstr "Prišlo je do napake med zapisovanjem datoteke PO: %s"

#: src/gtr-po.c:806
1073 1074 1075 1076
#, c-format
msgid "There was an error writing the PO file: %s"
msgstr "Prišlo je do napake med zapisovanjem datoteke PO: %s"

1077
#: src/gtr-preferences-dialog.c:370
1078 1079
msgid "Impossible to remove the active profile"
msgstr "Dejavnega profila ni mogoče odstraniti."
1080

1081
#: src/gtr-preferences-dialog.c:376
1082 1083 1084
msgid "Another profile should be selected as active before"
msgstr "Pred tem je treba izbrati drug profil kot privzeti profil."

1085
#: src/gtr-preferences-dialog.c:389
1086 1087
msgid "Are you sure you want to delete this profile?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati ta profil?"
1088

1089 1090 1091 1092 1093
#: src/gtr-preferences-dialog.c:397
msgid "_Delete"
msgstr "_Izbriši"

#: src/gtr-preferences-dialog.c:527
1094 1095 1096
msgid "Active"
msgstr "Dejavno"

1097 1098 1099 1100 1101
#: src/gtr-preferences-dialog.c:589
msgid "Help"
msgstr "Pomoč"

#: src/gtr-preferences-dialog.c:591 src/gtr-preferences-dialog.ui:49
1102 1103 1104
msgid "Gtranslator Preferences"
msgstr "Možnosti programa"

1105
#: src/gtr-preferences-dialog.ui:119
1106 1107 1108
msgid "General"
msgstr "Splošno"

1109
#: src/gtr-preferences-dialog.ui:138
1110
msgid "_Warn if PO file contains fuzzy translations"
1111
msgstr "_Opozori, če so v datoteki PO ohlapni prevodi"
1112

1113
#: src/gtr-preferences-dialog.ui:160
1114 1115 1116
msgid "Autosave"
msgstr "Samodejno shranjevanje"

1117
#: src/gtr-preferences-dialog.ui:184
1118 1119 1120
msgid "Create a _backup copy of files before saving"
msgstr "Ustvari _varnostne kopije datotek pred shranjevanjem"

1121
#: src/gtr-preferences-dialog.ui:206
1122
msgid "_Autosave files every"
1123
msgstr "_Samodejno shrani datoteke na"
1124

1125
#: src/gtr-preferences-dialog.ui:230
1126 1127 1128
msgid "_minutes"
msgstr "_minut"

1129
#: src/gtr-preferences-dialog.ui:288
1130 1131 1132
msgid "Files"
msgstr "Datoteke"

1133
#: src/gtr-preferences-dialog.ui:312
1134 1135 1136
msgid "Text Display"
msgstr "Prikaz besedila"

1137
#: src/gtr-preferences-dialog.ui:335
1138
msgid "_Highlight message syntax"
1139
msgstr "_Poudari skladnjo v nizih"
1140

1141
#: src/gtr-preferences-dialog.ui:351
1142 1143 1144
msgid "Make _whitespace visible"
msgstr "Pokaži _presledne znake"

1145
#: src/gtr-preferences-dialog.ui:392
1146 1147 1148
msgid "Contents"
msgstr "Vsebina"

1149
#: src/gtr-preferences-dialog.ui:415
1150
msgid "_Remove fuzzy status if message is changed"
1151
msgstr "_Odstrani stanje ohlapno, ko je niz spremenjen"
1152

1153
#: src/gtr-preferences-dialog.ui:431
1154 1155 1156
msgid "Check _spelling"
msgstr "_Preveri črkovanje"

1157
#: src/gtr-preferences-dialog.ui:470
1158 1159 1160
msgid "Editor"
msgstr "Urejevalnik"

1161
#: src/gtr-preferences-dialog.ui:569
1162 1163 1164
msgid "Edit Profile"
msgstr "Uredi profil"

1165
#: src/gtr-preferences-dialog.ui:606
1166 1167 1168
msgid "Profiles"
msgstr "Profili"

1169
#: src/gtr-profile-dialog.c:72
1170 1171 1172
msgid "Gtranslator Profile"
msgstr "Profil gTranslator"

1173
#: src/gtr-profile-dialog.ui:57
1174 1175 1176
msgid "Profile Information"
msgstr "Podatki profila"

1177
#: src/gtr-profile-dialog.ui:99
1178 1179 1180
msgid "_Name:"
msgstr "_Ime:"

1181
#: src/gtr-profile-dialog.ui:136
1182 1183 1184
msgid "Translator Information"
msgstr "Podatki o prevajalcu"

1185
#: src/gtr-profile-dialog.ui:181
1186 1187 1188
msgid "_Email:"
msgstr "_Elektronska pošta:"

1189
#: src/gtr-profile-dialog.ui:197
1190 1191 1192
msgid "N_ame:"
msgstr "_Ime:"

1193
#: src/gtr-profile-dialog.ui:246
1194 1195 1196
msgid "Language Settings"
msgstr "Jezikovne nastavitve"

1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205
#: src/gtr-projects.ui:35
msgid "Open a new .po file or drag & drop here"
msgstr ""

#: src/gtr-projects.ui:51
msgid "Select a PO file"
msgstr "Izbor datoteke PO"

#: src/gtr-search-dialog.c:347 src/gtr-search-dialog.ui:6 src/gtr-search-dialog.ui:53
1206 1207 1208
msgid "Replace"
msgstr "Zamenjaj"

1209
#: src/gtr-search-dialog.c:451
1210 1211 1212
msgid "Replace _All"
msgstr "Zamenjaj _vse"

1213
#: src/gtr-search-dialog.c:455
1214 1215 1216
msgid "_Replace"
msgstr "_Zamenjaj"

1217
#: src/gtr-search-dialog.ui:37
1218 1219 1220
msgid "Replace All"
msgstr "Zamenjaj vse"

1221
#: src/gtr-search-dialog.ui:109
1222 1223 1224
msgid "_Search for: "
msgstr "_Poišči:"

1225
#: src/gtr-search-dialog.ui:124
1226 1227 1228
msgid "Replace _with: "
msgstr "Zamenjaj _z:"

1229
#: src/gtr-search-dialog.ui:160
1230 1231 1232
msgid "_Original text"
msgstr "_Izvorno besedilo"

1233
#: src/gtr-search-dialog.ui:177
1234 1235 1236
msgid "_Translated text"
msgstr "_Prevedeno besedilo"

1237
#: src/gtr-search-dialog.ui:213
1238 1239 1240
msgid "_Match case"
msgstr "_Upoštevaj velikost črk"

1241
#: src/gtr-search-dialog.ui:229
1242 1243 1244
msgid "Match _entire word only"
msgstr "Poišči le _cele besede"

1245
#: src/gtr-search-dialog.ui:245
1246 1247 1248
msgid "Search _backwards"
msgstr "Poišči _nazaj"

1249
#: src/gtr-search-dialog.ui:262
1250 1251 1252
msgid "_Wrap around"
msgstr "_Prelomi vrstice"

1253
#: src/gtr-statusbar.c:117 src/gtr-statusbar.c:252
1254 1255 1256
msgid "INS"
msgstr "VST"

1257
#: src/gtr-statusbar.c:118 src/gtr-statusbar.c:248
1258 1259 1260
msgid "OVR"
msgstr "PRE"

1261
#: src/gtr-tab.c:245
1262
msgid "There is an error in the message:"
1263 1264 1265 1266 1267
msgstr "V nizu je napaka:"

#: src/gtr-tab.c:446 src/gtr-tab.c:557
msgid "fuzzy"
msgstr "ohlapno"
1268

1269
#: src/gtr-tab.c:587
1270 1271 1272 1273 1274
#, c-format
msgid "Plural %d"
msgstr "Množinska oblika %d"

#. Translators: Path to the document opened
1275
#: src/gtr-tab.c:1139
1276 1277 1278
msgid "Path:"
msgstr "Pot:"

1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299
#: src/gtr-tab.c:1789
#, c-format
msgid "Translated: %0.2f%%"
msgstr "Prevedeno: %0.2f%%"

#: src/gtr-tab.c:1790
#, c-format
msgid "Translated: %d"
msgstr "Prevedeno: %d"

#: src/gtr-tab.c:1791
#, c-format
msgid "Untranslated: %d"
msgstr "Neprevedeno: %d"

#: src/gtr-tab.c:1792
#, c-format
msgid "Fuzzy: %d"
msgstr "Ohlapno: %d"

#: src/gtr-tab-label.c:278
1300 1301 1302
msgid "Close document"
msgstr "Zapri dokument"

1303
#: src/gtr-tab.ui:153
1304
msgid "_Original Message:"
1305
msgstr "_Izvorni niz:"
1306

1307
#: src/gtr-tab.ui:233
1308 1309 1310
msgid "Translate_d Text:"
msgstr "_Prevedeno besedilo:"

1311 1312 1313
#: src/gtr-utils.c:516
msgid "Unable to display help. Please make sure the Gtranslator documentation package is installed."
msgstr "Pomoči ni mogoče prikazati. Prepričajte se, da je paket dokumentacije Gtranslator nameščen."
1314

1315
#: src/gtr-window.c:167
1316 1317 1318
msgid "Untranslated"
msgstr "Neprevedeno"

1319
#: src/gtr-window.c:170
1320 1321 1322
msgid "Translated"
msgstr "Prevedeno"

1323
#: src/gtr-window.c:173
1324 1325 1326
msgid "Fuzzy"
msgstr "Ohlapno"

1327
#: src/gtr-window.c:180
1328 1329 1330 1331
#, c-format
msgid "Current: %d"
msgstr "Trenutno: %d"

1332
#: src/gtr-window.c:181
1333 1334 1335 1336
#, c-format
msgid "Total: %d"
msgstr "Skupaj: %d"

1337
#: src/gtr-window.c:182
1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345
#, c-format
msgid "%d translated"
msgid_plural "%d translated"
msgstr[0] "%d prevedenih"
msgstr[1] "%d preveden"
msgstr[2] "%d prevedena"
msgstr[3] "%d prevedeni"

1346
#: src/gtr-window.c:185
1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354
#, c-format
msgid "%d fuzzy"
msgid_plural "%d fuzzy"
msgstr[0] "%d ohlapnih"
msgstr[1] "%d ohlapen"
msgstr[2] "%d ohlapna"
msgstr[3] "%d ohlapni"

1355
#: src/gtr-window.c:187
1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364
#, c-format
msgid "%d untranslated"
msgid_plural "%d untranslated"
msgstr[0] "%d neprevedenih"
msgstr[1] "%d nepreveden"
msgstr[2] "%d neprevedena"
msgstr[3] "%d neprevedeni"

#. Translators: this is the title of the window with a modified document
1365
#: src/gtr-window.c:297
1366
#, c-format
1367 1368
msgid "*%s — gtranslator"
msgstr "*%s – gtranslator"
1369 1370

#. Translators: this is the title of the window with a document opened
1371
#: src/gtr-window.c:303
1372
#, c-format