et.po 33.9 KB
Newer Older
1
# Gtranslatori tõlge eesti keelde.
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
2
# Estonian translation of gtranslator.
3 4 5 6
#
# Copyright (C) 2002-2010 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gtranslator package.
#
7
# Peeter Vois <Peeter.Vois@mail.ee>, 2002.
Roozbeh Pournader's avatar
Roozbeh Pournader committed
8
# Tõivo Leedjärv <toivo@linux.ee>, 2002.
9
# Guido Tabbernuk <boamaod@gmail.com>, 2010.
10 11
# Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>, 2012.
#
12 13
msgid ""
msgstr ""
14
"Project-Id-Version: gtranslator 0.51\n"
15
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
16
"product=gtranslator&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
17 18
"POT-Creation-Date: 2012-10-16 19:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-10-30 01:24+0300\n"
19 20
"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Estonian <>\n"
21
"Language: et\n"
22
"MIME-Version: 1.0\n"
Roozbeh Pournader's avatar
Roozbeh Pournader committed
23
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24 25
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
26
"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
27

28 29 30 31 32 33 34 35
msgid "Gtranslator"
msgstr "Gtranslator"

msgid "PO File Editor"
msgstr "PO-failide redaktor"

msgid "Gtranslator PO File Editor"
msgstr "Gtranslator — PO-failide redaktor"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
36

37
msgid "Translate and localize applications and libraries"
38
msgstr "Rakenduste ning teekide tõlkimine ja lokaliseerimine"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
msgid "Warn if file contains fuzzy translations"
msgstr "Hoiatatakse, kui fail sisaldab hägusaid tõlkevasteid"

msgid ""
"If true, warn the user when saving a PO translation file containing fuzzy "
"strings."
msgstr ""
"Kui märgitud, siis hoiatatakse kasutajat hägusaks märgitud tõlkevastetega PO-"
"faili salvestamisel."

50 51
msgid "Auto save files"
msgstr "Automaatsalvestus"
52

53 54 55 56 57
msgid "If true, automatically save files at specified intervals."
msgstr ""
"Kui märgitud, siis salvestatakse muudatused määratud aja möödumisel "
"automaatselt."

58 59
msgid "Auto save interval"
msgstr "Automaatsalvestuse sagedus"
60

61 62
msgid "Interval in minutes at which to automatically save files."
msgstr "Failide automaatsalvestuse intervall minutites."
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
63

64 65
msgid "Create backup before saving"
msgstr "Enne salvestust varukoopia tegemine"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
66

67 68
msgid "If true, create a backup copy of a file before saving it."
msgstr "Kui märgitud, siis tehakse enne salvestamist failist varukoopia."
69

70 71
msgid "Use profile values for header"
msgstr "Profiilist võetud väärtuste kasutamine päise jaoks"
72 73

msgid ""
74 75 76 77 78
"If true, overwrite the values in the PO header with those in the active "
"profile."
msgstr ""
"Kui märgitud, siis kirjutatakse PO-faili päise väärtused üle aktiivse "
"profiili omadega."
79 80

msgid "Highlight syntax in edit fields"
81
msgstr "Tekstiväljade süntaksi esiletõstmine"
82 83

msgid "If true, apply syntax highlighting to strings in edit fields."
84
msgstr "Kui märgitud, siis tõstetakse tekstiväljal süntaks värvimisega esile."
85

86 87
msgid "Make whitespace visible"
msgstr "Tühikute nähtavaletoomine"
88 89 90

msgid "If true, display whitespace in strings as representative symbols."
msgstr ""
91
"Kui märgitud, siis esitatakse tühikuid ja teisi tühimärke erisümbolitega."
92

93 94
msgid "Use custom font"
msgstr "Kohandatud kirjatüübi kasutamine"
95

96
msgid "If true, use a custom font for edit fields."
97
msgstr ""
98
"Kui märgitud, siis kasutatakse tekstiväljadel kasutaja määratud kirjatüüpi."
99

100 101 102 103 104 105 106 107
msgid "Editor font"
msgstr "Redaktori kirjatüüp"

msgid "Custom font to use for edit fields."
msgstr "Kohandatud kirjatüüp tekstiväljade jaoks"

msgid "Remove fuzzy status when message is changed"
msgstr "Teksti muutmisel eemaldatakse märgistus tõlke hägususe kohta"
108 109 110

msgid "If true, remove fuzzy status from translations when they are changed."
msgstr ""
111
"Kui märgitud, siis eemaldatakse tõlketeksti muutmisel märgistus tõlke "
112 113
"hägususe kohta."

114 115
msgid "Check spelling"
msgstr "Õigekirjakontroll"
116

117 118
msgid "If true, check the spelling of translated messages."
msgstr "Kui märgitud, siis kontrollitakse tõlgitud tekstide õigekirja."
119

120 121
msgid "Side panel switcher style"
msgstr "Külgpaneeli lülitusstiil"
122

123 124
msgid "Style for switchers in the side panel."
msgstr "Külgpaneelil paiknevate lülitite stiil."
125

126 127
msgid "Color scheme"
msgstr "Värviskeem"
128

129 130 131 132 133
msgid "Name of a gtksourceview color scheme to use for syntax highlighting."
msgstr "Gtksourceview värviskeem, mida kasutatakse süntaksi esiletõstmiseks."

msgid "Message list sort order"
msgstr "Tekstinimekirja järjestusviis"
134 135 136 137 138

msgid ""
"Sort order to use in the message list. Possible values are \"status\", \"id"
"\", \"original-text\" and \"translated-text\"."
msgstr ""
139 140
"Järjestamisviis tekstinimekirjas. Võimalikud väärtused on \"status\", \"id"
"\", \"original-text\" ja \"translated-text\"."
141

142 143
msgid "Active plugins"
msgstr "Töös olevad pluginad"
144

145 146 147 148 149 150 151 152
msgid ""
"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
"See the .gtranslator-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given "
"plugin."
msgstr ""
"Töös olevate pluginate nimekiri. Sisaldab töötavate pluginate välja "
"\"Location\". Plugina välja \"Location\" teadasaamiseks vaata faili nimega ."
"gtranslator-plugin."
153 154 155 156

msgid "Others"
msgstr "Ülejäänud"

157 158
msgid "gtranslator highlight"
msgstr "gtranslatori esiletõstmine"
159 160 161 162

msgid "Tag"
msgstr "Silt"

163 164
msgid "Special variable"
msgstr "Erimuutuja"
165 166

msgid "Message not found"
167
msgstr "Teksti ei leitud"
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

msgid "Open file for alternate language"
msgstr "Vali võrdluskeele fail"

msgid "File closed"
msgstr "Fail suletud"

msgctxt "alternate lang"
msgid "_Open"
msgstr "_Ava"

msgctxt "alternate lang"
msgid "_Close"
msgstr "_Sulge"

msgctxt "alternate lang"
msgid "Co_py"
msgstr "Ko_peeri"

msgid "There isn't any file loaded"
188
msgstr "Ühtegi faili pole laaditud"
189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201

msgid "_Alternate Language"
msgstr "_Võrdluskeel"

msgid "Show the Alternate Language panel"
msgstr "Võrlduskeele paneeli näitamine"

msgid "Alternate Language"
msgstr "Võrdluskeel"

msgid "Load an alternate language."
msgstr "Võrdluskeele laadimine."

202
#. ex:et:ts=4:
203 204 205 206 207
msgid "Character Map"
msgstr "Märgikaart"

msgid "Insert special characters just by clicking on them."
msgstr "Erimärkide sisestamine lihtsalt neil klõpsates."
208

209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
msgid "Source View Settings"
msgstr "Lähtekoodi näitamise sätted"

msgid "Use external editor"
msgstr "Välise redaktori kasutamine"

msgid "Program command:"
msgstr "Programmikäsk:"

msgid "Line command:"
msgstr "Reakäsk:"

#, c-format
msgid "Please install \"%s\" to be able to show the file"
msgstr "Faili näitamiseks paigalda palun \"%s\""

msgid "Paths:"
msgstr "Asukohad:"

msgid "Source Code View"
msgstr "Lähtekoodi vaatamine"

msgid "Show the message in the source code."
msgstr "Teksti kuvamine lähtekoodis."

msgid "Source Viewer"
msgstr "Lähtekoodi näitaja"

msgid "Source code"
msgstr "Lähtekood"

msgid "Use the System Editor"
msgstr "Süsteemse redaktori kasutamine"

msgid "Whether use the system editor to show the source code"
msgstr "Kas kasutada lähtekoodi näitamiseks süsteemset redaktorit"

msgid "The Editor to Launch"
msgstr "Käivitatav redaktor"

msgid "The command to launch the editor you want to use"
msgstr "Käsk soovitud redaktori käivitamiseks"

msgid "Arguments for the Command"
msgstr "Argumendid käsule"

msgid "Arguments to pass to the program command line to select the line"
msgstr "Programmi käsureaargumendid, mida rea valimiseks kasutada"

msgid "Dictionary"
msgstr "Sõnaraamat"

261
#, c-format
262
msgid "No dictionary source available with name '%s'"
263
msgstr "Sõnaraamatuallikas nimega '%s' pole saadaval"
264

265
msgid "Unable to find dictionary source"
266
msgstr "Sõnaraamatuallikat pole võimalik leida"
267

268 269 270 271 272
#, c-format
msgid "No context available for source '%s'"
msgstr "Konteksti allika '%s' jaoks pole saadaval"

msgid "Unable to create a context"
273
msgstr "Konteksti pole võimalik luua"
274

275 276
#, c-format
msgid "Dictionary source '%s' selected"
277
msgstr "Sõnaraamatuallikas '%s' on valitud"
278 279

#, c-format
280 281 282 283 284 285 286 287 288
msgid "Strategy '%s' selected"
msgstr "Strateegia '%s' on valitud"

#, c-format
msgid "Database '%s' selected"
msgstr "Andmebaas '%s' on valitud"

#, c-format
msgid "Word '%s' selected"
289
msgstr "Sõna '%s' on valitud"
290 291 292

#. speller
msgid "Double-click on the word to look up"
293
msgstr "Sõna otsimiseks tee sellel topeltklõps"
294 295 296

#. strat-chooser
msgid "Double-click on the matching strategy to use"
297
msgstr "Sobiva strateegia valimiseks tee sellel topeltklõps"
298 299 300

#. source-chooser
msgid "Double-click on the source to use"
301
msgstr "Allika valimiseks tee sellel topeltklõps"
302 303 304

#. db-chooser
msgid "Double-click on the database to use"
305
msgstr "Andmebaasi valimiseks tee sellel topeltklõps"
306 307 308 309 310 311

#. Look up Button
msgid "Look _up:"
msgstr "_Otsing:"

msgid "Similar words"
312
msgstr "Sarnased sõnad"
313 314

msgid "Available dictionaries"
315
msgstr "Saadaolevad sõnastikud"
316 317 318 319 320

msgid "Available strategies"
msgstr "Saadaolevad strateegiad"

msgid "Dictionary sources"
321
msgstr "Sõnaraamatuallikad"
322 323

msgid "Look up words in a dictionary."
324
msgstr "Sõnade otsimine sõnaraamatust."
325 326 327 328

msgid "Database"
msgstr "Andmebaas"

329 330
msgid "Word database"
msgstr "Sõnade andmebaas"
331 332 333 334 335 336 337

msgid "Source Name"
msgstr "Allika nimi"

msgid "Strategy"
msgstr "Strateegia"

338 339
msgid "Panel Position"
msgstr "Paneeli asukoht"
340 341

msgid "_Fullscreen"
342
msgstr "_Täisekraan"
343 344

msgid "Place window on fullscreen state"
345
msgstr "Akna lülitamine täisekraanirežiimi"
346 347

msgid "Fullscreen"
348
msgstr "Täisekraanvaade"
349 350

msgid "Place window in the fullscreen state."
351
msgstr "Akna lülitamine täisekraanirežiimi."
352 353 354 355 356

msgid "_Next Param"
msgstr "_Järgmine muutuja"

msgid "Insert the next param of the message"
357
msgstr "Tõlgitud teksti järgmise muutuja lisamine"
358 359 360 361 362 363 364 365

msgid "_Insert Params"
msgstr "_Muutujate lisamine"

msgid "_Next Tag"
msgstr "_Järgmine silt"

msgid "Insert the next tag of the message"
366
msgstr "Tõlgitud teksti järgmise sildi lisamine"
367 368 369 370

msgid "_Insert Tags"
msgstr "_Siltide lisamine"

371 372
msgid "Insert Params or Tags"
msgstr "Parameetrite või siltide lisamine"
373

374 375
msgid "Parameters and tags detection featuring easy insertion."
msgstr "Muutujate ja siltide tuvastamine ja mugavalt lisamine."
376

377 378
msgid "Open Tran Settings"
msgstr "Open-Tran'i sätted"
379 380 381 382 383 384 385

msgid "Language code for the Open-Tran query:"
msgstr "Open-Tran'i päringu keelekood:"

msgid "Language code of the translated results:"
msgstr "Tõlgitud vastuste keelekood:"

386 387
msgid "Use a local \"mirror\" copy of the Open-Tran server"
msgstr "Open-Tran'i serveri kohaliku \"peegli\" kasutamine"
388 389 390 391

msgid "Mirror server URL:"
msgstr "Peegelserveri URL:"

392 393 394 395 396 397 398 399 400
#, no-c-format
msgid ""
"<i>The URL should be of the form:\n"
"<b>http://%s.%s.open-tran.example.com/json/suggest/</b>\n"
"The two \"%s\" markers and the final slash must not be omitted.</i>"
msgstr ""
"<i>URL peaks olema kujul:\n"
"<b>http://%s.%s.open-tran.example.com/json/suggest/</b>\n"
"Kahte \"%s\" vorminduskoodi ja lõpust kaldkriipsu ei tohi eemaldada.</i>"
401

402 403
msgid "Mirror Server"
msgstr "Peegelserver"
404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417

#, c-format
msgid "ERROR: Cannot access %s\n"
msgstr "VIGA: %s pole ligipääsetav\n"

msgid "Error in server response, GET failed\n"
msgstr "Viga serveripoolses vastuses, GET ebaõnnestus\n"

#, c-format
msgid "Cannot parse server response, %s\n"
msgstr "Serveri vastuse parsimine pole võimalik, %s\n"

#, c-format
msgid "Cannot parse server response, not an array? %s\n"
418
msgstr "Serveri vastuse parsimine pole võimalik, see pole massiiv? %s\n"
419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438

#, c-format
msgid "WRONG! Can't get result element %d\n"
msgstr "VALE! Pole võimalik hankida tulemuse elementi %d\n"

#, c-format
msgid "WRONG! Can't parse result element %d as object\n"
msgstr "VALE! Pole võimalik parsida tulemuse elementi %d objektina\n"

#, c-format
msgid "WRONG! Can't read projects for result element %d\n"
msgstr "VALE! Pole võimalik lugeda projekte tulemuse elemendi %d jaoks\n"

#, c-format
msgid "%s[%s] Count:%d"
msgstr "%s[%s] Kokku:%d"

#, c-format
msgid "WRONG! Malformed project: %d\n"
msgstr "VALE! Vigane projekt: %d\n"
439

440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456
msgid "Phrase not found"
msgstr "Fraasi ei leitud"

msgid "You have to provide a phrase to search"
msgstr "Sa pead sisestama otsingufraasi"

msgid "You have to provide a search language code in the plugin configuration"
msgstr "Pead määrama plugina sätetes otsingu keelekoodi"

msgid ""
"You have to provide a language code for your language in the plugin "
"configuration"
msgstr "Pead määrama plugina seadistustes oma keele koodi"

msgid ""
"Either use the main open-tran.eu server, or enter a server URL in the plugin "
"configuration,"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
457
msgstr ""
458 459
"Kas kasutada open-tran.eu peaserverit või sisestada serveri URL plugina "
"seadistustes,"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
460

461 462
msgid "Type"
msgstr "Tüüp"
463

464 465
msgid "Open-Tran.eu"
msgstr "Open-Tran.eu"
466

467 468
msgid "Look for:"
msgstr "Otsi:"
469

470 471
msgid "Open Tran"
msgstr "Open-Tran"
472

473 474
msgid "Look for phrases in Open tran memory translation database."
msgstr "Fraaside otsimine Open-Tran'i tõlkebaasist."
475

476 477
msgid "Search Code"
msgstr "Otsingukeele kood"
478

479 480
msgid "The language code to search for"
msgstr "Keele kood, milles otsida"
481

482 483 484 485 486
msgid "Own Code"
msgstr "Oma keele kood"

msgid "The language code in which you want the results"
msgstr "Keele kood, milles sa tahad näha tulemusi"
487

488 489
msgid "Use Mirror Server"
msgstr "Peegelserveri kasutamine"
490

491 492 493
msgid "Use a local copy of the main Open-Tran server at open-tran.eu"
msgstr "Open-Tran'i open-tran.eu peaserveri kohaliku koopia kasutamine"

494 495
msgid "Mirror Server URL"
msgstr "Peegelserveri URL"
496

497 498
msgid "URL of an Open-Tran mirror server"
msgstr "Open-Tran'i peegelserveri URL"
499

500 501 502
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Strings added to database</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Stringid lisatud andmebaasi</span>"
503

504 505
msgid "Please specify a valid path to build the translation memory"
msgstr "Palun määra sobiv asukoht, kuhu luua tõlkemälu"
506

507 508
msgid "Gtranslator Translation Memory Manager"
msgstr "Gtranslatori tõlkemälu haldur"
509

510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529
msgid "Database:"
msgstr "Andmebaas:"

msgid "Select the directory which contains PO files:"
msgstr "PO-faile sisaldava kataloogi valimine:"

msgid "Add to Database"
msgstr "Lisa andmebaasi"

msgid "Configuration:"
msgstr "Seadistused:"

msgid "Use only files with this name:"
msgstr "Kasuta ainult selle nimega faile:"

msgid "Translation Memory"
msgstr "Tõlkemälu"

msgid "Get translation suggestions from a data base."
msgstr "Tõlkesoovituste hankimine andmebaasist."
530

531
#, c-format
532 533
msgid "Insert Option nº %d"
msgstr "Lisa valik nr %d"
534

535 536
msgid "_Use this translation"
msgstr "_Kasuta seda tõlget"
537

538 539
msgid "_Remove"
msgstr "_Eemalda"
540

541 542
msgid "Shortcut"
msgstr "Sõrmis"
543

544 545
msgid "Level"
msgstr "Klapp"
546

547 548
msgid "String"
msgstr "String"
549

550 551
msgid "_Build Translation Memory"
msgstr "_Tõlkemälu koostamine"
552

553 554
msgid "Build translation memory"
msgstr "Tõlkemälu koostamine"
555

556 557
msgid "_Translation Memory"
msgstr "_Tõlkemälu"
558

559 560
msgid "PO directory"
msgstr "PO-failide kataloog"
561

562 563
msgid "Directory containing PO files to add to the translation memory."
msgstr "Tõlkemällu lisatavaid PO-faile sisaldav kataloog."
564

565 566
msgid "Restrict search by filename"
msgstr "Otsingu piiramine failinimega"
567

568 569 570 571 572 573
msgid ""
"If true, only include files with a specified filename when searching the "
"translation memory."
msgstr ""
"Kui märgitud, siis kaasatakse tõlkemälust otsimisel ainult määratud nimele "
"vastavad failid."
574

575 576
msgid "Filename to restrict search to"
msgstr "Failinimi, millega otsing piirata"
577

578 579 580
msgid ""
"Filename to which searching of the translation memory should be restricted."
msgstr "Failinimi, millega tõlkemälust otsimine peaks piirduma."
581

582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
msgid "Maximum number of missing words"
msgstr "Puuduvate sõnade ülempiir"

msgid ""
"Maximum number of words that can be missing from a message displayed as a "
"match by the translation memory."
msgstr ""
"Ülempiir sõnade hulgale, mis võivad puududa tekstist, mida näidatakse "
"tõlkemälu poolt sobiva tõlkevastena."

msgid "Maximum difference in message length"
msgstr "Erineva teksti pikkuse ülempiir"

msgid ""
"Maximum difference in length between messages displayed as matches by the "
"translation memory."
msgstr ""
"Erineva teksti pikkuse ülempiir, mille ületamisel tõlkemälust leitud teksti "
"enam ei kuvata."
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620

msgid "Current Maintainers"
msgstr "Praegused haldajad"

msgid "Current Developers"
msgstr "Praegused arendajad"

msgid "Previous Developers"
msgstr "Varasemad arendajad"

msgid "Contributors"
msgstr "Panustajad"

msgid ""
"Translation file editing suite for localization of applications and "
"libraries."
msgstr "Tõlkefailide redaktor rakenduste ja teekide lokaalimiseks."

msgid "About Gtranslator"
msgstr "Gtranslatorist lähemalt"
621

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
622
#.
623 624
#. * Note to translators: put here your name and email so it will show
#. * up in the "about" box
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
625
#.
626
msgid "translator-credits"
627 628 629
msgstr ""
"Guido Tabbernuk <boamaod@gmail.com>, 2010.\n"
"Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>, 2012."
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
630

631 632
msgid "Gtranslator Web Site"
msgstr "Gtranslatori veebileht"
633

634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645
msgid "Open file for translation"
msgstr "Tõlkefaili avamine"

msgid "File saved."
msgstr "Fail salvestatud."

msgid "Save file as..."
msgstr "Salveta fail nimega..."

msgid "Files saved."
msgstr "Failid salvestatud."

646 647 648 649 650
#, c-format
msgid "Found and replaced %d occurrence"
msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
msgstr[0] "Leitud ja asendatud %d vastavus"
msgstr[1] "Leitud ja asendatud %d vastavust"
651

652 653
msgid "Found and replaced one occurrence"
msgstr "Leitud ja asendatud üks vastavus"
654

655 656
msgid "_New Window"
msgstr "_Uus aken"
657

658 659
msgid "_Preferences"
msgstr "_Eelistused"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
660

661 662
msgid "_Help"
msgstr "_Abi"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
663

664 665
msgid "_About"
msgstr "_Rakendusest lähemalt"
666

667 668
msgid "_Quit"
msgstr "_Lõpeta"
669

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
670 671
#, c-format
msgid ""
672 673 674 675 676 677 678 679 680
"Profile name: %s\n"
"Translator name: %s\n"
"Translator email: %s\n"
"Language name: %s\n"
"Team email: %s\n"
"Language code: %s\n"
"Character set: %s\n"
"Transfer encoding: %s\n"
"Plural form: %s\n"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
681
msgstr ""
682
"Profiili nimi: %s\n"
683 684 685 686 687 688
"Tõlkija nimi: %s\n"
"Tõlkija meil: %s\n"
"Keele nimetus: %s\n"
"Toimkonna meil: %s\n"
"Keelekood: %s\n"
"Märgistik: %s\n"
689
"Ülekandemärgistik: %s\n"
690
"Mitmuse vormid: %s\n"
691

692 693
msgid "This assistant will help you to create the main profile."
msgstr "See abiline aitab sul luua tõlkerakenduse põhiprofiili."
694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711

msgid "Assistant"
msgstr "Abiline"

msgid "<b>Profile name:</b>"
msgstr "<b>Profiili nimi:</b>"

msgid "<b>Translator name:</b>"
msgstr "<b>Tõlkija nimi:</b>"

msgid "<b>Translator email:</b>"
msgstr "<b>Tõlkija meil:</b>"

msgid "Profile"
msgstr "Profiil"

msgid "Confirmation"
msgstr "Kinnitus"
712

713 714
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Sulge _ilma salvestamata"
715

716 717 718 719 720 721 722 723 724 725
msgid "Question"
msgstr "Küsimus"

#, c-format
msgid "Save the changes to document \"%s\" before closing?"
msgstr "Kas salvestada dokumenti \"%s\" tehtud muudatused enne sulgemist?"

#, c-format
msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
726 727
msgstr[0] "%d dokumenti tehtud muudatused lähevad jäädavalt kaotsi."
msgstr[1] "%d dokumenti tehtud muudatused lähevad jäädavalt kaotsi."
728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749

#, c-format
msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgid_plural ""
"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgstr[0] ""
"On %d salvestamata muudatustega dokument. Kas salvestada muudatused enne "
"sulgemist?"
msgstr[1] ""
"On %d salvestamata muudatustega dokumenti. Kas salvestada muudatused enne "
"sulgemist?"

msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
msgstr "Salvestamata muudatustega dokum_endid:"

msgid "S_elect the documents you want to save:"
msgstr "_Vali dokumendid, mida soovid salvestada:"

msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
msgstr "Salvestamine on süsteemiülema poolt keelatud."

msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
750
msgstr "Kui Sa ei salvesta, siis lähevad kõik muudatused kaotsi."
751

752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775
msgid "Notes:"
msgstr "Märkused:"

msgid "Add Note"
msgstr "Lisa märkus"

msgid "Edit"
msgstr "Muuda"

#. Extracted comments
msgid "Extracted comments:"
msgstr "Kommentaarid:"

#. Context
msgid "Context:"
msgstr "Kontekst:"

#. Format
msgid "Format:"
msgstr "Vorming:"

msgid "D_one"
msgstr "_Valmis"

776
msgid "Gettext translation"
777
msgstr "Gettext'i tõlge"
778 779 780 781 782

msgid "Gettext translation template"
msgstr "Gettext'i tõlkemall"

msgid "All files"
783
msgstr "Kõik failid"
784 785 786 787 788 789 790

msgid "Edit Header"
msgstr "Muuda päist"

msgid "Comment"
msgstr "Kommentaar"

791 792
msgid "Project Id _version:"
msgstr "Projekti ID _versioon:"
793 794 795 796

msgid "Pot _file creation date:"
msgstr "POT faili _loomise aeg:"

797 798
msgid "Po file _revision date:"
msgstr "PO-faili _muutmise aeg:"
799 800 801 802

msgid "Report message _bugs to:"
msgstr "_Allikfaili vigadest teatada:"

803 804
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
805

806 807
msgid "Use my options to complete the following entries:"
msgstr "Kasuta minu sätteid järgmiste sissekannete koostamiseks:"
808 809 810 811

msgid "Translator's _name:"
msgstr "Tõlkija _nimi:"

812 813
msgid "Translator's _email:"
msgstr "Tõlkija _meil:"
814 815 816 817

msgid "_Language:"
msgstr "_Keel:"

818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829
msgid "Language gro_up email:"
msgstr "_Tõlketoimkonna meil:"

msgid "Char_set:"
msgstr "_Märgistik:"

msgid "Enc_oding:"
msgstr "_Kodeering:"

msgid "Translator and Language"
msgstr "Tõlkija ja keel"

830
msgid "Go to Message"
831
msgstr "Tekstile liikumine"
832 833

msgid "Enter message number:"
834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849
msgstr "Sisesta teksti number:"

msgid "_Team email:"
msgstr "_Toimkonna meil:"

msgid "Transfer en_coding:"
msgstr "Ülekandemär_gistik:"

msgid "Character _set"
msgstr "_Märgistik:"

msgid "Language _code:"
msgstr "Keele _kood:"

msgid "_Plural forms:"
msgstr "_Mitmuse vormid:"
850

851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912
msgid "Status"
msgstr "Olek"

msgid "ID"
msgstr "ID"

msgid "Original Message"
msgstr "Originaaltekst"

msgid "Translated Message"
msgstr "Tõlgitud tekst"

#, c-format
msgid "The file is empty"
msgstr "Fail on tühi"

#, c-format
msgid "Failed opening file '%s': %s"
msgstr "Viga faili '%s' avamisel: %s"

#, c-format
msgid "Could not convert from charset '%s' to UTF-8"
msgstr "Pole võimalik teisendada kooditabelist '%s' tabelisse UTF-8"

#, c-format
msgid "Could not store temporary file for encoding conversion"
msgstr "Pole võimalik salvestada ajutist faili kodeeringu teisendamiseks"

#, c-format
msgid ""
"All attempt to convert the file to UTF-8 has failed, use the msgconv or "
"iconv command line tools before opening this file with gtranslator"
msgstr ""
"Katse teisendada fail UTF-8 kodeeringusse nurjus, kasuta msgconv või iconv "
"käsureatööriistu enne selle faili avamist gtranslator-iga."

#, c-format
msgid "Gettext returned a null message domain list."
msgstr "Gettext tagastas tühja domeeminimekirja."

#, c-format
msgid "No messages obtained from parser."
msgstr "Parser ei tagastanud ühtegi teadet."

#, c-format
msgid ""
"You are saving a file with a .pot extension.\n"
"Pot files are generated by the compilation process.\n"
"Your file should likely be named '%s.po'."
msgstr ""
"Te salvestate faili laiendiga .pot\n"
"Pot failid luuakse programmi kompileerimise käigus.\n"
"Teie fail tuleks nimetada kui '%s.po'."

#, c-format
msgid "The file %s is read-only, and can not be overwritten"
msgstr "Fail %s on kirjutuskaitstud ja seda pole võimalik üle kirjutada"

#, c-format
msgid "There was an error writing the PO file: %s"
msgstr "PO-faili kirjutamisel leidis aset viga: %s"

913
msgid ""
914 915
"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Impossible to remove the active "
"profile</span>"
916
msgstr ""
917 918 919 920 921 922
"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Töös olevat profiili ei saa eemaldada</"
"span>"

msgid "Another profile should be selected as active before"
msgstr "Enne tuleb mõni teine profiil töösolevaks lülitada"

923
msgid ""
924 925
"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Are you sure you want to delete this "
"profile?</span>"
926
msgstr ""
927
"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Kas sa oled kindel, et soovid selle "
928
"profiili kustutada?</span>"
929

930 931 932 933 934 935
msgid "Active"
msgstr "Töötab"

msgid "Gtranslator Preferences"
msgstr "Gtranslatori eelistused"

936 937
msgid "General"
msgstr "Üldine"
938

939 940
msgid "_Warn if PO file contains fuzzy translations"
msgstr "_Hoiatus, kui PO-fail sisaldab hägusaid tõlkevasteid"
941 942 943 944

msgid "Autosave"
msgstr "Automaatsalvestus"

945 946 947
msgid "Create a _backup copy of files before saving"
msgstr "Failist tehakse enne salvestamist _varukoopia"

948 949
msgid "_Autosave files every"
msgstr "_Automaatsalvestus iga"
950

951 952
msgid "_minutes"
msgstr "minuti _järel"
953 954 955 956

msgid "Files"
msgstr "Failid"

957 958
msgid "Text Display"
msgstr "Teksti näitamine"
959

960 961
msgid "_Highlight message syntax"
msgstr "Teksti süntaksi _esiletõstmine"
962 963 964 965

msgid "Make _whitespace visible"
msgstr "_Tühikute nähtavaletoomine"

966 967
msgid "Use _custom font"
msgstr "Kohandatud _kirjatüübi kasutamine"
968

969 970
msgid "Editor _font:"
msgstr "Redaktori _kirjatüüp:"
971

972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982
msgid "Contents"
msgstr "Sisu"

msgid "_Remove fuzzy status if message is changed"
msgstr "_Teksti muutmisel tõlkevaste hägususe eemaldus"

msgid "Check _spelling"
msgstr "Õigekirja_kontroll"

msgid "Editor"
msgstr "Redaktor"
983

984 985 986
msgid "Edit Profile"
msgstr "Profiili muutmine"

987 988 989
msgid "Profiles"
msgstr "Profiilid"

990 991
msgid "Plugins"
msgstr "Pluginad"
992 993 994 995 996 997 998

msgid "Gtranslator Profile"
msgstr "Gtranslator'i profiil"

msgid "Profile Information"
msgstr "Profiiliandmed:"

999 1000
msgid "_Name:"
msgstr "_Nimi:"
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007

msgid "Translator Information"
msgstr "Tõlkija andmed:"

msgid "_Email:"
msgstr "_Meil:"

1008
msgid "N_ame:"
1009 1010
msgstr "_Nimi:"

1011 1012
msgid "Language Settings"
msgstr "Keeleseaded"
1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

msgid "Replace"
msgstr "Asenda"

msgid "Find"
msgstr "Otsi"

msgid "Replace _All"
1021
msgstr "Asenda _kõik"
1022 1023 1024 1025 1026

msgid "_Replace"
msgstr "_Asenda"

msgid "Replace All"
1027 1028 1029 1030
msgstr "Asenda kõik"

msgid "_Search for: "
msgstr "_Otsitav tekst:"
1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040

msgid "Replace _with: "
msgstr "Asendada _tekstiga: "

msgid "_Original text"
msgstr "_Originaal"

msgid "_Translated text"
msgstr "_Tõlge"

1041 1042
msgid "Include fu_zzy strings"
msgstr "Kaasa _hägusad vasted"
1043

1044 1045
msgid "_Match case"
msgstr "_Tõstutundlik"
1046

1047 1048
msgid "Match _entire word only"
msgstr "Tunnista ainult vastavusi _kogu sõna ulatuses"
1049

1050 1051
msgid "Search _backwards"
msgstr "Otsi _tagasisuunas"
1052

1053 1054
msgid "_Wrap around"
msgstr "_Korduv otsing"
1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062

msgid "INS"
msgstr "LISAM"

msgid "OVR"
msgstr "ÜLEK"

msgid "There is an error in the message:"
1063
msgstr "Tekstis on viga:"
1064 1065 1066 1067 1068

#, c-format
msgid "Plural %d"
msgstr "Mitmus %d"

1069 1070 1071
msgid "Message Table"
msgstr "Tekstide tabel"

1072 1073
msgid "<b>Original Message:</b>"
msgstr "<b>Originaaltekst:</b>"
1074 1075 1076 1077

msgid "<b>Translate_d Text:</b>"
msgstr "<b>_Tõlge:</b>"

1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084
msgid "Translation Fields"
msgstr ""
"Tõlge eesti keelde:\n"
"       Peeter Vois <Peeter.Vois@mail.ee>, 2002.\n"
"       Tõivo Leedjärv <toivo@linux.ee>, 2002.\n"
"       Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>, 2012."

1085 1086
msgid "Message Details"
msgstr "Tekstide üksikasjad"
1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094

#. Translators: Path to the document opened
msgid "Path:"
msgstr "Asukoht:"

msgid "Close document"
msgstr "Sulge dokument"

1095
msgid ""
1096 1097
"Unable to display help. Please make sure the Gtranslator documentation "
"package is installed."
1098
msgstr ""
1099 1100
"Abiteksti näitamine pole võimalik. Palun, veendu, et Gtranslator'i "
"dokumentatsioonipakett on paigaldatud!"
1101

1102 1103 1104
#, c-format
msgid "gtkspell error: %s\n"
msgstr "gtkspell'i viga: %s\n"
1105

1106
#, c-format
1107
msgid ""
1108 1109
"GtkSpell was unable to initialize.\n"
" %s"
1110
msgstr ""
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128
"GtkSpell'i lähtestamine ebaõnnestus.\n"
" %s"

msgid "_File"
msgstr "_Fail"

msgid "_Edit"
msgstr "R_edaktor"

msgid "_View"
msgstr "_Vaade"

msgid "_Search"
msgstr "Ot_sing"

msgid "_Go"
msgstr "_Liikumine"

1129 1130 1131
msgid "_Tools"
msgstr "_Tööriistad"

1132 1133 1134 1135
msgid "_Documents"
msgstr "_Dokumendid"

msgid "Open a PO file"
1136
msgstr "PO-faili avamine"
1137 1138 1139 1140 1141 1142

msgid "_Recent Files"
msgstr "_Hiljuti kasutatud"

#. Edit menu
msgid "T_oolbar"
1143
msgstr "Töö_riistariba"
1144 1145 1146 1147 1148

msgid "_Header..."
msgstr "_Päis..."

msgid "Save the current file"
1149
msgstr "Avatud faili salvestamine"
1150 1151

msgid "Save the current file with another name"
1152
msgstr "Avatud faili salvestamine teise nimega"
1153 1154

msgid "Close the current file"
1155
msgstr "Avatud faili sulgemine"
1156 1157

msgid "Undo last operation"
1158
msgstr "Viimase tegevuse tagasivõtmine"
1159 1160

msgid "Redo last undone operation"
1161
msgstr "Viimase tagasivõetud tegevuse uuestitegemine"
1162 1163

msgid "Cut the selected text"
1164
msgstr "Märgitud teksti lõikamine"
1165 1166

msgid "Copy the selected text"
1167
msgstr "Märgitud teksti kopeerimine"
1168 1169

msgid "Paste the contents of the clipboard"
1170
msgstr "Lõikepuhvri sisu asetamine"
1171 1172

msgid "Clear the selected translation"
1173
msgstr "Valitud tõlke tühistamine"
1174 1175

msgid "Copy _Message to Translation"
1176
msgstr "Kopeeri _originaal tõlkesse"
1177 1178

msgid "Copy original message contents to the translation field"
1179
msgstr "Teksti originaalteksti kopeerimine tõlkesse"
1180 1181

msgid "Toggle _Fuzzy Status"
1182
msgstr "_Hägususe lüliti"
1183 1184

msgid "Toggle fuzzy status of a message"
1185
msgstr "Teksti hägususe muutmine"
1186 1187

#. View menu
1188 1189
msgid "_Message Details"
msgstr "_Tekstide üksikasjad"
1190 1191 1192 1193 1194 1195

msgid "Show the Context panel"
msgstr "Kontekstipaneeli näitamine"

#. Go menu
msgid "_Previous Message"
1196
msgstr "_Eelmine tekst"
1197 1198

msgid "Move back one message"
1199
msgstr "Ühe teksti võrra tagasi liikumine"
1200

1201
msgid "_Next Message"
1202
msgstr "_Järgmine tekst"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1203

1204
msgid "Move forward one message"
1205
msgstr "Ühe teksti võrra edasi liikumine"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1206

1207
msgid "_Go to Message..."
1208
msgstr "_Näita teksti numbriga..."
1209

1210
msgid "Jumps to a specific message"
1211
msgstr "Määratud numbriga teksti juurde liikumine"
1212

1213
msgid "_First Message"
1214
msgstr "_Esimene tekst"
1215

1216
msgid "Go to the first message"
1217
msgstr "Esimese teksti juurde liikumine"
1218

1219
msgid "_Last Message"
1220
msgstr "_Viimane tekst"
1221

1222
msgid "Go to the last message"
1223
msgstr "Viimase teksti juurde liikumine"
1224

1225 1226
msgid "Next Fuz_zy"
msgstr "Järgmine _hägus"
1227

1228
msgid "Go to the next fuzzy message"
1229
msgstr "Järgmise hägusa teksti juurde liikumine"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1230

1231 1232
msgid "Previous Fuzz_y"
msgstr "Eelmine häg_us"
1233

1234
msgid "Go to the previous fuzzy message"
1235
msgstr "Eelmise hägusa teksti juurde liikumine"
1236

1237 1238
msgid "Next _Untranslated"
msgstr "Järgmine _tõlkimata"
1239

1240
msgid "Go to the next untranslated message"
1241
msgstr "Järgmise tõlkimata teksti juurde liikumine"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1242

1243 1244
msgid "Previ_ous Untranslated"
msgstr "Eel_mine tõlkimata"
1245

1246
msgid "Go to the previous untranslated message"
1247
msgstr "Eelmise tõlkimata teksti juurde liikumine"
1248

1249 1250
msgid "Next Fu_zzy or Untranslated"
msgstr "Järgmine hägus või _tõlkimata"
1251

1252
msgid "Go to the next fuzzy or untranslated message"
1253
msgstr "Järgmise hägusa või tõlkimata teksti juurde liikumine"
1254

1255 1256
msgid "Pre_vious Fuzzy or Untranslated"
msgstr "Ee_lmine hägus või tõlkimata"
1257

1258
msgid "Go to the previous fuzzy or untranslated message"
1259
msgstr "Eelmise hägusa või tõlkimata teksti juurde liikumine"
1260

1261 1262
msgid "Search for text"
msgstr "Teksti otsimine"
1263

1264 1265
msgid "Search for and replace text"
msgstr "Teksti otsimine ja asendamine"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1266

1267 1268 1269
#. Documents menu
msgid "_Save All"
msgstr "_Salvesta kõik"
1270

1271
msgid "Save all open files"
1272
msgstr "Kõigi PO-failide salvestamine"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1273

1274 1275
msgid "_Close All"
msgstr "_Sulge kõik"
1276

1277
msgid "Close all open files"
1278
msgstr "Kõigi avatud failide sulgemine"
1279

1280 1281
msgid "_Previous Document"
msgstr "_Eelmine dokument"
1282

1283
msgid "Activate previous document"
1284
msgstr "Eelmise dokumendi aktiveerimine"
1285

1286 1287
msgid "_Next Document"
msgstr "_Järgmine dokument"
1288

1289
msgid "Activate next document"
1290
msgstr "Järgmise dokumendi aktiveerimine"
1291

1292 1293
msgid "Untranslated"
msgstr "tõlkimata"
1294

1295 1296
msgid "Translated"
msgstr "tõlgitud"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1297

1298 1299
msgid "Fuzzy"
msgstr "hägus"
1300 1301

#, c-format
1302 1303
msgid "Current: %d"
msgstr "Jooksev: %d"
1304

1305 1306 1307
#, c-format
msgid "Total: %d"
msgstr "Kokku: %d"
1308

1309 1310 1311 1312 1313
#, c-format
msgid "%d translated"
msgid_plural "%d translated"
msgstr[0] "%d tõlgitud"
msgstr[1] "%d tõlgitud"
1314

1315 1316 1317 1318 1319
#, c-format
msgid "%d fuzzy"
msgid_plural "%d fuzzy"
msgstr[0] "%d hägus"
msgstr[1] "%d hägusat"
1320

1321 1322 1323 1324 1325
#, c-format
msgid "%d untranslated"
msgid_plural "%d untranslated"
msgstr[0] "%d tõlkimata"
msgstr[1] "%d tõlkimata"
1326

1327 1328 1329 1330
#. Translators: %s is a URI
#, c-format
msgid "Activate '%s'"
msgstr "Aktiveeri '%s'"
1331

1332 1333 1334 1335
#. Translators: this is the title of the window with a modified document
#, c-format
msgid "*%s - gtranslator"
msgstr "*%s - gtranslator"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1336

1337 1338 1339 1340
#. Translators: this is the title of the window with a document opened
#, c-format
msgid "%s - gtranslator"
msgstr "%s - gtranslator"
1341

1342 1343
msgid "gtranslator"
msgstr "gtranslator"
1344

1345
msgid "Toolbar Editor"
1346
msgstr "Tööriistariba redaktor"
1347

1348 1349
msgid "No profile"
msgstr "Profiil puudub"
1350

1351 1352
msgid "Profile for the active document"
msgstr "Töös oleva dokumendi profiil"
1353

1354 1355
msgid "- Edit PO files"
msgstr "- PO-failide redaktor"
1356

1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr ""
"%s\n"
"Käsuvõtmete täisnimekirja nägemiseks käivita '%s --help'.\n"
1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451

#. Translaters: This string is for a toggle to display a toolbar.
#. * The name of the toolbar is automatically computed from the widgets
#. * on the toolbar, and is placed at the %s. Note the _ before the %s
#. * which is used to add mnemonics. We know that this is likely to
#. * produce duplicates, but don't worry about it. If your language
#. * normally has a mnemonic at the start, please use the _. If not,
#. * please remove.
#, c-format
msgid "Show “_%s”"
msgstr "Näita „_%s”"

msgid "_Move on Toolbar"
msgstr "_Liiguta tööriistaribal"

msgid "Move the selected item on the toolbar"
msgstr "Valitud kirje liigutamine tööriistaribal"

msgid "_Remove from Toolbar"
msgstr "_Eemalda tööriistaribalt"

msgid "Remove the selected item from the toolbar"
msgstr "Valitud kirje eemaldamine tööriistaribalt"

msgid "_Delete Toolbar"
msgstr "_Kustuta tööriistariba"

msgid "Remove the selected toolbar"
msgstr "Valitud tööriistariba eemaldamine"

msgid "Separator"
msgstr "Eraldaja"

#~ msgid "Delete compiled GMO files"
#~ msgstr "Kompileeritud GMO failid kustutatakse"

#~ msgid "If true, remove compiled GMO binary files when saving."
#~ msgstr ""
#~ "Kui märgitud, siis eemaldatakse salvestamisel kompileeritud GMO "
#~ "binaarfailid."

#~ msgid "Error from configuration dialog %s"
#~ msgstr "Viga seadistusdialoogist %s"

#~ msgid "None"
#~ msgstr "Puudub"

#~ msgid "Checkout directory"
#~ msgstr "Väljastuskataloog"

#~ msgid "<b>Select the path to generate the database:</b>"
#~ msgstr "<b>Määra andmebaasi aluseks olev kataloog:</b>"

#~ msgid "<b>Look for a specific PO filename:</b>"
#~ msgstr "<b>Kindla nimega PO-failide kasutamine:</b>"

#~ msgid "E.g.: gl.po"
#~ msgstr "Nt \"et.po\""

#~ msgid "Generate Database"
#~ msgstr "Loo andmebaas"

#~ msgid "_Delete compiled GMO files"
#~ msgstr "_Kustuta kompileeritud GMO failid"

#~ msgid "Context"
#~ msgstr "Kontekst"

#~ msgid "Please check your installation."
#~ msgstr "Palun kontrolli oma paigaldust."

#~ msgid "Unable to open ui file %s. Error: %s"
#~ msgstr "Kasutajaliidese faili %s pole võimalik avada. Viga: %s"

#~ msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
#~ msgstr "Objekti '%s' pole võimalik failist %s leida."

#~ msgid "Quit the program"
#~ msgstr "Rakendusest väljumine"

#~ msgid "Edit gtranslator preferences"
#~ msgstr "Gtranslatori eelistuste muutmine"

#~ msgid "_Contents"
#~ msgstr "_Sisu"

#~ msgid "_Context"
#~ msgstr "_Kontekst"