sl.po 84.3 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
# Slovenian translation of gtranslator.
# Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gtranslator package.
#
# Matic Žgur <mr.zgur@gmail.com>, 2006.
6
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009 - 2010.
7 8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtranslator\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtranslator&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2012-03-22 15:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-22 19:52+0100\n"
14
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
15
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
16
"Language: \n"
17 18 19 20 21 22 23 24 25
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"

#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.in.h:1
26
#: ../src/gtr-application.c:278
27 28
msgid "Gtranslator"
msgstr "Gtranslator"
29 30

#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.in.h:2
31 32 33
msgid "PO File Editor"
msgstr "Urejevanje datotek .po"

34 35 36 37
#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.in.h:3
msgid "Gtranslator PO File Editor"
msgstr "Gtranslator - urejevalnik datotek .po"

38
#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.in.h:4
39
msgid "Translate and localize applications and libraries"
40
msgstr "Prevajanje in jezikovno prilagajanje vmesnikov programov in knjižnic."
41

42
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:1
43 44
msgid "Warn if file contains fuzzy translations"
msgstr "Opozori, če datoteka vsebuje ohlapne prevode"
45

46
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:2
47 48
msgid "If true, warn the user when saving a PO translation file containing fuzzy strings."
msgstr "Izbrana možnost omogoči med shranjevanjem prikaz opozorila o preostalih ohlapnih prevodih v datoteki po."
49

50
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:3
51 52
msgid "Delete compiled GMO files"
msgstr "Izbriši prevedene datoteke GMO"
53 54

#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:4
55 56
msgid "If true, remove compiled GMO binary files when saving."
msgstr "Izbrana možnost omogoči odstranitev prevedenih binarnih datotek GMO pri shranjevanju."
57

58
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:5
59 60
msgid "Auto save files"
msgstr "Samodejno shrani datoteke"
61

62
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:6
63 64
msgid "If true, automatically save files at specified intervals."
msgstr "Izbrana možnost omogoči samodejno shranjevanje na naveden časovni razmik."
65

66
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:7
67 68
msgid "Auto save interval"
msgstr "Razmik med samodejnim shranjevanjem"
69

70
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:8
71 72
msgid "Interval in minutes at which to automatically save files."
msgstr "Časovni razmik samodejnega shranjevanja datotek v minutah."
73

74
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:9
75 76
msgid "Create backup before saving"
msgstr "Ustvari varnostno kopijo pred shranjevanjem"
77

78
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:10
79 80
msgid "If true, create a backup copy of a file before saving it."
msgstr "Izbrana možnost omogoči ustvarjanje varnostne kopije datoteke pred shranjevanjem."
81

82
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:11
83 84
msgid "Use profile values for header"
msgstr "Za glavo uporabi vrednosti profila"
85

86
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:12
87 88
msgid "If true, overwrite the values in the PO header with those in the active profile."
msgstr "Izbrana možnost omogoči prepis vrednosti v glavi PO s tistimi v dejavnem profilu."
89

90
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:13
91 92 93
msgid "Highlight syntax in edit fields"
msgstr "Poudari skladnjo v poljih za urejanje"

94
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:14
95 96 97
msgid "If true, apply syntax highlighting to strings in edit fields."
msgstr "Izbrana možnost omogoči poudarjanje skladnje nizov v poljih urejanja."

98
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:15
99 100
msgid "Make whitespace visible"
msgstr "Pokaži presledne znake"
101

102
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:16
103 104
msgid "If true, display whitespace in strings as representative symbols."
msgstr "Izbrana možnost omogoči prikaz preslednih znakov v nizih kot predstavljive simbole."
105

106
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:17
107 108
msgid "Use custom font"
msgstr "Uporabi pisavo po meri"
109

110
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:18
111 112
msgid "If true, use a custom font for edit fields."
msgstr "Izbrana možnost omogoči uporabo pisave po meri za polja urejanja."
113

114
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:19
115 116
msgid "Editor font"
msgstr "Pisava urejevalnika"
117

118
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:20
119 120
msgid "Custom font to use for edit fields."
msgstr "Pisava po meri za besedilna polja urejanja."
121

122
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:21
123 124
msgid "Remove fuzzy status when message is changed"
msgstr "Odstrani oznako ohlapno ob spremembi niza prevoda"
125

126
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:22
127
msgid "If true, remove fuzzy status from translations when they are changed."
128
msgstr "Izbrana možnost omogoči odstranitev ohlapnega stanja, ko je sporočilo spremenjeno."
129

130
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:23
131 132
msgid "Check spelling"
msgstr "Preveri črkovanje"
133

134
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:24
135 136
msgid "If true, check the spelling of translated messages."
msgstr "Izbrana možnost omogoči preverjanje črkovanja prevedenih sporočil."
137

138
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:25
139 140
msgid "Side panel switcher style"
msgstr "Slog preklopnika stranske vrstice"
141

142
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:26
143 144
msgid "Style for switchers in the side panel."
msgstr "Slog preklopnikov v stranskem pladnju."
145 146

#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:27
147 148
msgid "Color scheme"
msgstr "Barvna shema"
149

150
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:28
151 152
msgid "Name of a gtksourceview color scheme to use for syntax highlighting."
msgstr "Ime barvne sheme gtksourceview za poudarjanje skladnje."
153

154
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:29
155 156 157
msgid "Message list sort order"
msgstr "Vrstni red seznama sporočil"

158
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:30
159
msgid "Sort order to use in the message list. Possible values are \"status\", \"id\", \"original-text\" and \"translated-text\"."
160
msgstr "Vrstni red stolpcev v seznamu sporočil. Mogoče vrednosti so \"stanje\", \"id\", \"izvorno_besedilo\" in \"prevedeno_besedilo\"."
161

162 163 164
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:31
msgid "Active plugins"
msgstr "Dejavni vstavki"
165

166 167 168
#: ../data/org.gnome.gtranslator.gschema.xml.in.in.h:32
msgid "List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. See the .gtranslator-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
msgstr "Seznam dejavnih vstavkov. Vsebuje \"Mesto\" dejavnih vstavkov. Oglejte si datoteko .gedit-plugin za pridobitev \"Mesta\" danega vstavka."
169 170 171

#: ../data/po.lang.h:1
msgid "Others"
172
msgstr "Drugi"
173 174

#: ../data/po.lang.h:2
175 176
msgid "gtranslator highlight"
msgstr "Gtranslator poudarjanje"
177 178 179 180 181 182

#: ../data/po.lang.h:3
msgid "Tag"
msgstr "Oznaka"

#: ../data/po.lang.h:4
183 184
msgid "Special variable"
msgstr "Posebna spremenljivka"
185

186
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:126
187 188 189
msgid "Message not found"
msgstr "Sporočila ni mogoče najti"

190
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:229
191
msgid "Open file for alternate language"
192
msgstr "Odpri datoteko dodatnega jezika"
193

194
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:254
195
msgid "File closed"
196
msgstr "Datoteka je zaprta"
197

198
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:314
199 200 201 202
msgctxt "alternate lang"
msgid "_Open"
msgstr "_Odpri"

203
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:320
204 205 206 207
msgctxt "alternate lang"
msgid "_Close"
msgstr "_Zapri"

208
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:326
209 210 211 212
msgctxt "alternate lang"
msgid "Co_py"
msgstr "Ko_piraj"

213
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-panel.c:355
214 215 216
msgid "There isn't any file loaded"
msgstr "Nobena datoteka ni naložena"

217
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-plugin.c:81
218
msgid "_Alternate Language"
219
msgstr "_Dodatni jezik"
220

221
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-plugin.c:82
222
msgid "Show the Alternate Language panel"
223
msgstr "Pokaži pult dodatnega jezika"
224

225
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language-plugin.c:236
226
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language.plugin.desktop.in.h:1
227
msgid "Alternate Language"
228
msgstr "Dodatni jezik"
229

230
#: ../plugins/alternate-language/gtr-alternate-language.plugin.desktop.in.h:2
231
msgid "Load an alternate language."
232
msgstr "Naloži dodatni jezik"
233

234
#: ../plugins/charmap/gtr-charmap.plugin.desktop.in.h:1
235
#: ../plugins/charmap/charmap/__init__.py:42
236
msgid "Character Map"
237
msgstr "Razpredelnica znakov"
238

239
#: ../plugins/charmap/gtr-charmap.plugin.desktop.in.h:2
240
msgid "Insert special characters just by clicking on them."
241
msgstr "Vstavite posebne znake s klikom nanje."
242

243
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:166
244 245 246 247
#, c-format
msgid "No dictionary source available with name '%s'"
msgstr "Na voljo ni nobenega vira slovarja z imenom '%s'"

248
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:170
249 250 251
msgid "Unable to find dictionary source"
msgstr "Ni mogoče najti vira slovarja"

252
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:185
253 254 255 256
#, c-format
msgid "No context available for source '%s'"
msgstr "Za vir '%s' ni razpoložljive vsebine"

257
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:189
258 259 260
msgid "Unable to create a context"
msgstr "Ni mogoče ustvariti vsebine"

261
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:272
262 263
#, c-format
msgid "Dictionary source '%s' selected"
264
msgstr "Izbran je bil vir slovarjev '%s'"
265

266
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:291
267 268
#, c-format
msgid "Strategy '%s' selected"
269
msgstr "Izbran je bil način '%s'"
270

271
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:309
272 273
#, c-format
msgid "Database '%s' selected"
274
msgstr "Izbrana je bila podatkovna zbirka '%s'"
275

276
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:353
277 278
#, c-format
msgid "Word '%s' selected"
279
msgstr "Izbrana je bila beseda '%s'"
280 281

#. speller
282
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:375
283
msgid "Double-click on the word to look up"
284
msgstr "Dvokliknite na besedo za njeno iskanje"
285 286

#. strat-chooser
287
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:380
288
msgid "Double-click on the matching strategy to use"
289
msgstr "Dvokliknite na strategijo, ki jo želite uporabiti"
290 291

#. source-chooser
292
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:386
293 294 295 296
msgid "Double-click on the source to use"
msgstr "Z dvoklikom se izbere vir"

#. db-chooser
297
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:396
298 299 300
msgid "Double-click on the database to use"
msgstr "Z dvoklikom se izbere podatkovna zbirka"

301
#. Look up Button
302
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:440
303 304 305
msgid "Look _up:"
msgstr "_Poišči:"

306
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:497
307 308 309
msgid "Similar words"
msgstr "Podobne besede"

310
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:510
311 312 313
msgid "Available dictionaries"
msgstr "Slovarji na voljo"

314
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:524
315 316 317
msgid "Available strategies"
msgstr "Razpoložljive strategije"

318
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict-panel.c:534
319 320 321
msgid "Dictionary sources"
msgstr "Viri slovarja"

322
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict.plugin.desktop.in.h:1
323
#: ../plugins/dictionary/gtr-dictionary-plugin.c:144
324 325 326
msgid "Dictionary"
msgstr "Slovar"

327
#: ../plugins/dictionary/gtr-dict.plugin.desktop.in.h:2
328
msgid "Look up words in a dictionary."
329
msgstr "Najdi besede v slovarju."
330

331 332 333 334 335
#: ../plugins/dictionary/org.gnome.gtranslator.plugins.dictionary.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Database"
msgstr "Podatkovna zbirka"

#: ../plugins/dictionary/org.gnome.gtranslator.plugins.dictionary.gschema.xml.in.in.h:2
336 337
msgid "Word database"
msgstr "Podatkovna zbirka besed"
338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

#: ../plugins/dictionary/org.gnome.gtranslator.plugins.dictionary.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "Source Name"
msgstr "Ime vira"

#: ../plugins/dictionary/org.gnome.gtranslator.plugins.dictionary.gschema.xml.in.in.h:4
msgid "Strategy"
msgstr "Strategija"

#: ../plugins/dictionary/org.gnome.gtranslator.plugins.dictionary.gschema.xml.in.in.h:5
348 349
msgid "Panel Position"
msgstr "Položaj pulta"
350

351
#: ../plugins/fullscreen/gtr-fullscreen-plugin.c:67
352 353 354
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Celozaslonski način"

355
#: ../plugins/fullscreen/gtr-fullscreen-plugin.c:68
356
msgid "Place window on fullscreen state"
357
msgstr "Poveča okno v celozaslonski način"
358

359
#: ../plugins/fullscreen/gtr-fullscreen.plugin.desktop.in.h:1
360 361 362
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celozaslonski način"

363
#: ../plugins/fullscreen/gtr-fullscreen.plugin.desktop.in.h:2
364
msgid "Place window in the fullscreen state."
365
msgstr "Postavi okno v celozaslonski način."
366

367
#: ../plugins/insert-params/gtr-insert-params-plugin.c:113
368 369 370
msgid "_Next Param"
msgstr "_Naslednji parameter"

371
#: ../plugins/insert-params/gtr-insert-params-plugin.c:114
372 373 374
msgid "Insert the next param of the message"
msgstr "Vstavi naslednji parameter sporočila"

375
#: ../plugins/insert-params/gtr-insert-params-plugin.c:116
376 377 378
msgid "_Insert Params"
msgstr "_Vstavi parametre"

379
#: ../plugins/insert-params/gtr-insert-params-plugin.c:117
380
msgid "_Next Tag"
381
msgstr "_Naslednja oznaka"
382

383
#: ../plugins/insert-params/gtr-insert-params-plugin.c:118
384
msgid "Insert the next tag of the message"
385
msgstr "Vstavi naslednjo oznako sporočila"
386

387
#: ../plugins/insert-params/gtr-insert-params-plugin.c:120
388
msgid "_Insert Tags"
389
msgstr "_Vstavi oznake"
390

391 392 393
#: ../plugins/insert-params/gtr-insert-params.plugin.desktop.in.h:1
msgid "Insert Params or Tags"
msgstr "Vstavi parametre ali oznake"
394

395 396 397
#: ../plugins/insert-params/gtr-insert-params.plugin.desktop.in.h:2
msgid "Parameters and tags detection featuring easy insertion."
msgstr "Zaznavanje parametrov in oznak z zmožnostjo enostavnega vstavljanja. "
398

399 400 401
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-dialog.ui.h:1
msgid "Open Tran Settings"
msgstr "Nastavitve Open Tran"
402

403
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-dialog.ui.h:2
404 405
msgid "Language code for the Open-Tran query:"
msgstr "Jezikovna koda poizvedbe v Open-Tran:"
406

407
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-dialog.ui.h:3
408 409
msgid "Language code of the translated results:"
msgstr "Koda jezika prevedenih rezultatov"
410

411 412 413
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-dialog.ui.h:4
msgid "Use a local \"mirror\" copy of the Open-Tran server"
msgstr "Uporabite krajevno \"zrcalno\" kopijo strežnika Open-Tran"
414

415
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-dialog.ui.h:5
416 417 418
msgid "Mirror server URL:"
msgstr "URL zrcalnega strežnika:"

419 420 421 422 423 424 425 426 427 428
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-dialog.ui.h:7
#, no-c-format
msgid ""
"<i>The URL should be of the form:\n"
"<b>http://%s.%s.open-tran.example.com/json/suggest/</b>\n"
"The two \"%s\" markers and the final slash must not be omitted.</i>"
msgstr ""
"<i>URL mora biti v obliki:\n"
"<b>http://%s.%s.open-tran.example.com/json/suggest/</b>\n"
"Dveh označevalnikov \"%s\" in zadnje desne poševnice ne smete izpustiti.</i>"
429

430
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-dialog.ui.h:10
431 432
msgid "Mirror Server"
msgstr "Zrcalni strežnik"
433

434
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:222
435
#, c-format
436 437
msgid "ERROR: Cannot access %s\n"
msgstr "NAPAKA: Ni mogoč dostop do %s\n"
438

439
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:238
440 441 442
msgid "Error in server response, GET failed\n"
msgstr "Napaka v odzivu strežnika, GET je spodletel\n"

443
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:250
444
#, c-format
445 446
msgid "Cannot parse server response, %s\n"
msgstr "Ni mogoče razčleniti odziva strežnika, %s\n"
447

448
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:264
449 450 451
#, c-format
msgid "Cannot parse server response, not an array? %s\n"
msgstr "Ni mogoče razčleniti odziva strežnika. Morda ni polje? %s\n"
452

453
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:287
454 455 456 457
#, c-format
msgid "WRONG! Can't get result element %d\n"
msgstr "NAROBE! Ni mogoče dobiti rezultata elementa %d\n"

458
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:297
459 460 461 462
#, c-format
msgid "WRONG! Can't parse result element %d as object\n"
msgstr "NAROBE! Rezultata elementa %d ni mogoče razčleniti kot predmet \n"

463
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:311
464 465 466 467
#, c-format
msgid "WRONG! Can't read projects for result element %d\n"
msgstr "NAROBE! Ni mogoče brati projektov za rezultat elementa %d\n"

468
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:335
469 470 471 472
#, c-format
msgid "%s[%s] Count:%d"
msgstr "%s[%s] Število:%d"

473
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:345
474 475 476 477
#, c-format
msgid "WRONG! Malformed project: %d\n"
msgstr "NAROBE! Slabo oblikovan projekt: %d\n"

478
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:359
479
#: ../src/gtr-actions-search.c:191
480
msgid "Phrase not found"
481
msgstr "Fraze ni mogoče najti"
482

483
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:383
484
msgid "You have to provide a phrase to search"
485
msgstr "Navesti je treba frazo za iskanje"
486

487
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:392
488 489 490
msgid "You have to provide a search language code in the plugin configuration"
msgstr "V nastavitvah vstavka je treba navesti jezikovno kodo jezika iskanja"

491
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:402
492 493
msgid "You have to provide a language code for your language in the plugin configuration"
msgstr "V nastavitvah vstavka je treba navesti jezikovno kodo jezika"
494

495
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:415
496 497
msgid "Either use the main open-tran.eu server, or enter a server URL in the plugin configuration,"
msgstr "Uporabite glavni strežnik open-tran.eu ali vnesite URL strežnika v nastavitvah vstavka."
498

499
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:453
500 501 502
msgid "Type"
msgstr "Vrsta"

503
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:464
504
msgid "Open-Tran.eu"
505
msgstr "Open-Tran.eu"
506

507
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-panel.c:505
508
msgid "Look for:"
509
msgstr "Išči za:"
510

511
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-plugin.c:166
512
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran.plugin.desktop.in.h:1
513 514 515
msgid "Open Tran"
msgstr "Open Tran"

516
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran-plugin.c:212
517 518 519 520
#, c-format
msgid "Error from configuration dialog %s"
msgstr "Napaka iz nastavitvenega pogovornega okna %s"

521
#: ../plugins/open-tran/gtr-open-tran.plugin.desktop.in.h:2
522
msgid "Look for phrases in Open tran memory translation database."
523
msgstr "Iskanje fraz v podatkovni zbirki prevodov Open tran. "
524

525
#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.in.h:1
526 527
msgid "Search Code"
msgstr "Koda iskanja"
528 529

#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.in.h:2
530 531
msgid "The language code to search for"
msgstr "Jezikovna koda za iskanje"
532

533
#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.in.h:3
534 535
msgid "Own Code"
msgstr "Lastna koda"
536

537
#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.in.h:4
538 539 540
msgid "The language code in which you want the results"
msgstr "Jezikovna koda v kateri bodo izpisani rezultati."

541
#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.in.h:5
542 543
msgid "Use Mirror Server"
msgstr "Uporabite zrcalni strežnik"
544

545
#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.in.h:6
546 547
msgid "Use a local copy of the main Open-Tran server at open-tran.eu"
msgstr "Uporabite krajevno kopijo glavnega strežnika Open-Tran na open-tran.eu"
548 549

#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.in.h:7
550 551
msgid "Mirror Server URL"
msgstr "URL zrcalnega strežnika"
552 553

#: ../plugins/open-tran/org.gnome.gtranslator.plugins.open-tran.gschema.xml.in.in.h:8
554 555
msgid "URL of an Open-Tran mirror server"
msgstr "URL zrcalnega strežnika Open-Tran"
556

557
#: ../plugins/codeview/gtr-codeview-dialog.ui.h:1
558 559
msgid "Source View Settings"
msgstr "Nastavitve ogledovanja virov"
560

561
#: ../plugins/codeview/gtr-codeview-dialog.ui.h:2
562 563
msgid "Use external editor"
msgstr "Uporabi zunanji urejevalnik"
564

565
#: ../plugins/codeview/gtr-codeview-dialog.ui.h:3
566 567
msgid "Program command:"
msgstr "Ukaz programa:"
568

569
#: ../plugins/codeview/gtr-codeview-dialog.ui.h:4
570 571
msgid "Line command:"
msgstr "Ukaz ukazne vrstice:"
572

573
#: ../plugins/codeview/gtr-codeview-plugin.c:129
574
#, c-format
575 576
msgid "Please install \"%s\" to be able to show the file"
msgstr "Namestite \"%s\" za prikaz datoteke"
577

578
#: ../plugins/codeview/gtr-codeview-plugin.c:506
579 580
msgid "Paths:"
msgstr "Poti:"
581

582
#: ../plugins/codeview/gtr-codeview.plugin.desktop.in.h:1
583 584 585
msgid "Source Code View"
msgstr "Pogled izvorne kode"

586 587 588 589
#: ../plugins/codeview/gtr-codeview.plugin.desktop.in.h:2
msgid "Show the message in the source code."
msgstr "Pokaži sporočilo v izvorni kodi."

590
#: ../plugins/codeview/gtr-viewer.c:79
591 592 593
msgid "Source Viewer"
msgstr "Prikazovalnik kode"

594
#: ../plugins/codeview/gtr-viewer.ui.h:1
595 596
msgid "Source code"
msgstr "Izvorna koda"
597

598
#: ../plugins/codeview/org.gnome.gtranslator.plugins.codeview.gschema.xml.in.in.h:1
599 600
msgid "Use the System Editor"
msgstr "Uporabi sistemski urejevalnik"
601

602
#: ../plugins/codeview/org.gnome.gtranslator.plugins.codeview.gschema.xml.in.in.h:2
603 604
msgid "Whether use the system editor to show the source code"
msgstr "Ali naj bo za prikaz izvorne kode uporabljen sistemski urejevalnik"
605

606
#: ../plugins/codeview/org.gnome.gtranslator.plugins.codeview.gschema.xml.in.in.h:3
607 608 609
msgid "The Editor to Launch"
msgstr "Urejevalnik za zagon"

610
#: ../plugins/codeview/org.gnome.gtranslator.plugins.codeview.gschema.xml.in.in.h:4
611 612 613
msgid "The command to launch the editor you want to use"
msgstr "Ukaz za zagon urejevalnika, ki ga želite uporabiti"

614
#: ../plugins/codeview/org.gnome.gtranslator.plugins.codeview.gschema.xml.in.in.h:5
615 616
msgid "Arguments for the Command"
msgstr "Argumenti za ukaz"
617

618
#: ../plugins/codeview/org.gnome.gtranslator.plugins.codeview.gschema.xml.in.in.h:6
619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680
msgid "Arguments to pass to the program command line to select the line"
msgstr "Argumenti za podajanje ukazne vrstice programa za izbiro vrstice"

#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:169
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Strings added to database</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Podatki so uspešno dodani v podatkovno zbirko.</span>"

#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.c:274
msgid "Gtranslator Translation Memory Manager"
msgstr "Upravljalnik pomnilnika prevodov GTranslator"

#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.ui.h:1
msgid "Database:"
msgstr "Podatkovna zbirka:"

#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.ui.h:2
msgid "Select the directory which contains PO files:"
msgstr "Izbor mape z datotekami PO:"

#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.ui.h:3
msgid "Add to Database"
msgstr "Dodaj v podatkovno zbirko"

#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.ui.h:4
msgid "Configuration:"
msgstr "Nastavitev:"

#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-dialog.ui.h:5
msgid "Use only files with this name:"
msgstr "Uporabi le datoteke z imenom:"

#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-tab-activatable.c:149
#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory.plugin.desktop.in.h:1
msgid "Translation Memory"
msgstr "Pomnilnik prevodov"

#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:218
#, c-format
msgid "Insert Option nº %d"
msgstr "Vstavi možnost številka %d"

#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:365
msgid "_Use this translation"
msgstr "_Uporabi ta prevod"

#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:370
msgid "_Remove"
msgstr "_Odstrani"

#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:487
msgid "Shortcut"
msgstr "Bližnjica"

#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:496
msgid "Level"
msgstr "Raven"

#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-ui.c:505
msgid "String"
msgstr "Niz"

#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-window-activatable.c:81
681 682
msgid "_Build Translation Memory"
msgstr "_Izgradi pomnilnik prevodov"
683 684

#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-window-activatable.c:82
685 686
msgid "Build translation memory"
msgstr "Izgradi pomnilnik prevodov"
687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735

#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory-window-activatable.c:84
#: ../src/gtr-window.c:196
msgid "_Translation Memory"
msgstr "_Pomnilnik prevodov"

#: ../plugins/translation-memory/gtr-translation-memory.plugin.desktop.in.h:2
msgid "Get translation suggestions from a data base."
msgstr "Pridobi predloge prevodov iz podatkovne zbirke."

#: ../plugins/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "PO directory"
msgstr "Mapa PO"

#: ../plugins/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in.in.h:2
msgid "Directory containing PO files to add to the translation memory."
msgstr "Mapa z datotekami PO za dodajanje v pomnilnik prevodov."

#: ../plugins/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "Restrict search by filename"
msgstr "Omeji iskanje z imenom datoteke"

#: ../plugins/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in.in.h:4
msgid "If true, only include files with a specified filename when searching the translation memory."
msgstr "Izbrana možnost omogoči iskanje datotek z določenim imenom pri iskanju po pomnilniku prevodov."

#: ../plugins/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in.in.h:5
msgid "Filename to restrict search to"
msgstr "Ime datoteke na katero naj bo omejeno iskanje"

#: ../plugins/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in.in.h:6
msgid "Filename to which searching of the translation memory should be restricted."
msgstr "Ime datoteke na katero naj bo omejeno iskanje v pomnilniku prevodov."

#: ../plugins/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in.in.h:7
msgid "Maximum number of missing words"
msgstr "Največje število manjkajočih besed"

#: ../plugins/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in.in.h:8
msgid "Maximum number of words that can be missing from a message displayed as a match by the translation memory."
msgstr "Največje število besed, ki lahko manjkajo v sporočilu, da ga pomnilnik prevodov prikaže kot skladnega z izvornim sporočilom."

#: ../plugins/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in.in.h:9
msgid "Maximum difference in message length"
msgstr "Največja razlika v dolžini sporočila"

#: ../plugins/translation-memory/org.gnome.gtranslator.plugins.translation-memory.gschema.xml.in.in.h:10
msgid "Maximum difference in length between messages displayed as matches by the translation memory."
msgstr "Največja razlika v dolžini med sporočili, ki jih pomnilnik prevodov prikaže kot skladne z izvornim sporočilom."
736

737
#: ../src/gtr-actions-file.c:201
738 739 740
msgid "Open file for translation"
msgstr "Odpri datoteko za prevajanje"

741
#: ../src/gtr-actions-file.c:273
742
#: ../src/gtr-actions-file.c:390
743 744 745
msgid "File saved."
msgstr "Datoteka je shranjena."

746
#: ../src/gtr-actions-file.c:321
747 748 749
msgid "Save file as..."
msgstr "Shrani datoteko kot ..."

750
#: ../src/gtr-actions-file.c:779
751 752 753
msgid "Files saved."
msgstr "Datoteke so shranjene."

754
#: ../src/gtr-actions-help.c:48
755 756 757
msgid "Current Maintainers"
msgstr "Trenutni vzdrževalci"

758
#: ../src/gtr-actions-help.c:52
759 760 761
msgid "Current Developers"
msgstr "Trenutni razvijalci"

762
#: ../src/gtr-actions-help.c:56
763 764 765
msgid "Previous Developers"
msgstr "Predhodni razvijalci"

766
#: ../src/gtr-actions-help.c:66
767 768 769
msgid "Contributors"
msgstr "Sodelavci"

770
#: ../src/gtr-actions-help.c:90
771 772 773
msgid "Translation file editing suite for localization of applications and libraries."
msgstr "Zbirka za urejanje prevajalskih datotek, ki omogoča prevajanje programov in knjižnic."

774
#: ../src/gtr-actions-help.c:106
775
msgid "About Gtranslator"
776
msgstr "O programu gTranslator"
777 778 779 780 781

#.
#. * Note to translators: put here your name and email so it will show
#. * up in the "about" box
#.
782
#: ../src/gtr-actions-help.c:111
783 784 785
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Matic Žgur <mr.zgur@gmail.com>\n"
786 787
"Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
"Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>"
788

789
#: ../src/gtr-actions-help.c:114
790 791 792
msgid "Gtranslator Web Site"
msgstr "Gtranslator spletna stran"

793
#: ../src/gtr-actions-search.c:170
794 795 796 797 798 799 800 801
#, c-format
msgid "Found and replaced %d occurrence"
msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
msgstr[0] "Najdenih in zamenjanih %d pojavljanj"
msgstr[1] "Najdeno in zamenjano %d pojavljanje"
msgstr[2] "Najdeni in zamenjani %d pojavljanji"
msgstr[3] "Najdena in zamenjana %d pojavljanja"

802
#: ../src/gtr-actions-search.c:179
803 804 805
msgid "Found and replaced one occurrence"
msgstr "Najdeno in zamenjano eno pojavljanje"

806
#: ../src/gtr-context.c:232
807
msgid "Notes:"
808
msgstr "Opombe:"
809

810
#: ../src/gtr-context.c:240
811
msgid "Add Note"
812
msgstr "Dodaj opombo"
813

814
#: ../src/gtr-context.c:245
815 816
msgid "Edit"
msgstr "Uredi"
817

818
#. Extracted comments
819
#: ../src/gtr-context.c:288
820
msgid "Extracted comments:"
821
msgstr "Razširjene opombe:"
822

823
#. Context
824
#: ../src/gtr-context.c:292
825 826 827 828
msgid "Context:"
msgstr "Vsebina:"

#. Format
829
#: ../src/gtr-context.c:296
830 831 832
msgid "Format:"
msgstr "Oblika:"

833
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:130
834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847
#, c-format
msgid ""
"Profile name: %s\n"
"Translator name: %s\n"
"Translator email: %s\n"
"Language name: %s\n"
"Team email: %s\n"
"Language code: %s\n"
"Character set: %s\n"
"Transfer encoding: %s\n"
"Plural form: %s\n"
msgstr ""
"Ime profila: %s\n"
"Ime prevajalca: %s\n"
848
"Elektronski naslov prevajalca: %s\n"
849
"Ime jezika: %s\n"
850
"Elektronski naslov skupine: %s\n"
851
"Jezikovna koda: %s\n"
852
"Znakovni nabor: %s\n"
853 854 855
"Kodiranje prenosov: %s\n"
"Množinska oblika: %s\n"

856 857 858
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:169
msgid "This assistant will help you to create the main profile."
msgstr "Programski čarovnik pomaga pri ustvarjanju glavnega profila."
859

860
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:174
861
msgid "Assistant"
862
msgstr "Čarovnik"
863

864
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:246
865 866 867
msgid "<b>Profile name:</b>"
msgstr "<b>Ime profila:</b>"

868
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:265
869 870 871
msgid "<b>Translator name:</b>"
msgstr "<b>Ime prevajalca:</b>"

872
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:284
873
msgid "<b>Translator email:</b>"
874
msgstr "<b>Elektronska pošta prevajalca:</b>"
875

876 877 878 879
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:296
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:388
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:552
#: ../src/gtr-window.c:1219
880 881 882
msgid "Profile"
msgstr "Profil"

883
#: ../src/dialogs/gtr-assistant.c:408
884 885 886
msgid "Confirmation"
msgstr "Potrditev"

887
#: ../src/dialogs/gtr-close-confirmation-dialog.c:127
888 889 890
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zapri _brez shranjevanja"

891
#: ../src/dialogs/gtr-close-confirmation-dialog.c:156
892 893 894
msgid "Question"
msgstr "Vprašanje"

895
#: ../src/dialogs/gtr-close-confirmation-dialog.c:371
896 897
#, c-format
msgid "Save the changes to document \"%s\" before closing?"
898
msgstr "Ali naj se pred zapiranjem spremembe dokumenta \"%s\" shranijo?"
899

900
#: ../src/dialogs/gtr-close-confirmation-dialog.c:534
901 902 903 904 905 906 907 908
#, c-format
msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
msgstr[0] "Spremembe %d dokumentov bodo trajno izgubljene."
msgstr[1] "Spremembe %d dokumenta bodo trajno izgubljene."
msgstr[2] "Spremembe %d dokumentov bodo trajno izgubljene."
msgstr[3] "Spremembe %d dokumentov bodo trajno izgubljene."

909
#: ../src/dialogs/gtr-close-confirmation-dialog.c:541
910 911 912 913
#, c-format
msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgid_plural "There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgstr[0] "%d spremenjenih dokumentov ni shranjenih. Ali želite spremembe pred zapiranjem shraniti?"
914 915 916
msgstr[1] "%d spremenjen dokument ni shranjen. Ali želite spremembe pred zapiranjem shraniti?"
msgstr[2] "%d spremenjena dokumenta nista shranjena. Ali želite spremembe pred zapiranjem shraniti?"
msgstr[3] "%d spremenjeni dokumenti niso shranjeni. Ali želite spremembe pred zapiranjem shraniti?"
917

918
#: ../src/dialogs/gtr-close-confirmation-dialog.c:562
919 920 921
msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
msgstr "Spremenjeni doku_menti, ki niso shranjeni:"

922
#: ../src/dialogs/gtr-close-confirmation-dialog.c:566
923
msgid "S_elect the documents you want to save:"
924
msgstr "_Izbor dokumentov za shranjevanje: "
925

926
#: ../src/dialogs/gtr-close-confirmation-dialog.c:586
927 928 929
msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
msgstr "Skrbnik sistema je onemogočil shranjevanje."

930
#: ../src/dialogs/gtr-close-confirmation-dialog.c:588
931
msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
932
msgstr "V kolikor se spremembe ne shranijo, bodo te trajno izgubljene."
933

934
#: ../src/dialogs/gtr-file-dialogs.c:62
935 936 937
msgid "Gettext translation"
msgstr "Prevod gettext"

938
#: ../src/dialogs/gtr-file-dialogs.c:71
939 940 941
msgid "Gettext translation template"
msgstr "Predloga prevoda gettext"

942
#: ../src/dialogs/gtr-file-dialogs.c:76
943 944 945
msgid "All files"
msgstr "Vse datoteke"

946
#: ../src/dialogs/gtr-header-dialog.c:252
947 948 949
msgid "Edit Header"
msgstr "Uredi glavo"

950
#: ../src/dialogs/gtr-header-dialog.ui.h:1
951 952 953
msgid "Comment"
msgstr "Opomba"

954 955 956 957
#: ../src/dialogs/gtr-header-dialog.ui.h:2
msgid "Project Id _version:"
msgstr "ID _različica projekta:"

958
#: ../src/dialogs/gtr-header-dialog.ui.h:3
959 960
msgid "Pot _file creation date:"
msgstr "Datum ustvarjanja _datoteke .pot:"
961

962
#: ../src/dialogs/gtr-header-dialog.ui.h:4
963 964
msgid "Po file _revision date:"
msgstr "Datum _predelave datoteke .po:"
965

966
#: ../src/dialogs/gtr-header-dialog.ui.h:5
967 968
msgid "Report message _bugs to:"
msgstr "Poročanje o _hroščih v prevodih: "
969

970
#: ../src/dialogs/gtr-header-dialog.ui.h:6
971 972 973
msgid "Project"
msgstr "Projekt"

974 975 976 977
#: ../src/dialogs/gtr-header-dialog.ui.h:7
msgid "Use my options to complete the following entries:"
msgstr "Uporabi moje možnosti za dokončanje naslednjih vnosov:"

978
#: ../src/dialogs/gtr-header-dialog.ui.h:8
979 980
msgid "Translator's _name:"
msgstr "_Ime prevajalca:"
981

982
#: ../src/dialogs/gtr-header-dialog.ui.h:9
983 984
msgid "Translator's _email:"
msgstr "_Elektronski naslov prevajalca:"
985

986
#: ../src/dialogs/gtr-header-dialog.ui.h:10
987 988 989
#: ../src/dialogs/gtr-languages-fetcher.ui.h:5
msgid "_Language:"
msgstr "_Jezik:"
990

991
#: ../src/dialogs/gtr-header-dialog.ui.h:11
992 993
msgid "Language gro_up email:"
msgstr "Elektronska pošta jezikovne _skupine:"
994

995
#: ../src/dialogs/gtr-header-dialog.ui.h:12
996 997
msgid "Char_set:"
msgstr "Zna_kovni nabor:"
998

999
#: ../src/dialogs/gtr-header-dialog.ui.h:13
1000 1001
msgid "Enc_oding:"
msgstr "K_odiranje:"
1002

1003
#: ../src/dialogs/gtr-header-dialog.ui.h:14
1004 1005
msgid "Translator and Language"
msgstr "Prevajalec in jezik"
1006

1007
#: ../src/dialogs/gtr-jump-dialog.c:92
1008
msgid "Go to Message"
1009
msgstr "Skoči na sporočilo"
1010

1011
#: ../src/dialogs/gtr-jump-dialog.ui.h:1
1012
msgid "Enter message number:"
1013
msgstr "Vnesite številko niza:"
1014

1015
#: ../src/dialogs/gtr-languages-fetcher.ui.h:1
1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
msgid "_Team email:"
msgstr "Elektronski _naslov ekipe:"

#: ../src/dialogs/gtr-languages-fetcher.ui.h:2
msgid "Transfer en_coding:"
msgstr "K_odiranje:"

#: ../src/dialogs/gtr-languages-fetcher.ui.h:3
1024 1025 1026
msgid "Character _set"
msgstr "Znakovni _nabor"

1027
#: ../src/dialogs/gtr-languages-fetcher.ui.h:4
1028 1029 1030
msgid "Language _code:"
msgstr "_Koda jezika:"

1031
#: ../src/dialogs/gtr-languages-fetcher.ui.h:6
1032 1033 1034
msgid "_Plural forms:"
msgstr "_Množinske oblike:"

1035
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:407
1036
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Impossible to remove the active profile</span>"
1037
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Dejavnega profila ni mogoče odstraniti.</span>"
1038

1039
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:411
1040
msgid "Another profile should be selected as active before"
1041
msgstr "Pred tem je treba izbrati drug profil kot privzeti profil."
1042

1043
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:424
1044 1045 1046
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Are you sure you want to delete this profile?</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Ali ste prepričani, da želite izbrisati ta profil?</span>"

1047
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:558
1048 1049 1050
msgid "Active"
msgstr "Dejavno"

1051
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.c:645
1052
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:1
1053 1054
msgid "Gtranslator Preferences"
msgstr "Možnosti programa"
1055

1056
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:2
1057 1058
msgid "General"
msgstr "Splošno"
1059

1060
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:3
1061 1062
msgid "_Warn if PO file contains fuzzy translations"
msgstr "_Opozori, v kolikor so v datoteki PO ohlapni prevodi"
1063

1064
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:4
1065 1066
msgid "_Delete compiled GMO files"
msgstr "_Izbriši kodno prevedene datoteke GMO"
1067

1068
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:5
1069 1070
msgid "Autosave"
msgstr "Samodejno shranjevanje"
1071

1072
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:6
1073 1074
msgid "_Autosave files every"
msgstr "_Samodejno shrani datoteke vsakih"
1075

1076
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:7
1077 1078
msgid "_minutes"
msgstr "_minut"
1079

1080
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:8
1081 1082
msgid "Create a _backup copy of files before saving"
msgstr "Ustvari _varnostne kopije datotek pred shranjevanjem"
1083

1084
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:9
1085 1086 1087
msgid "Files"
msgstr "Datoteke"

1088 1089 1090 1091
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:10
msgid "Text Display"
msgstr "Prikaz besedila"

1092
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:11
1093 1094
msgid "_Highlight message syntax"
msgstr "_Poudari skladnjo sporočila"
1095

1096
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:12
1097
msgid "Make _whitespace visible"
1098
msgstr "Pokaži _presledne znake"
1099

1100 1101 1102 1103
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:13
msgid "Use _custom font"
msgstr "Uporabi p_isavo po meri"

1104
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:14
1105 1106
msgid "Editor _font:"
msgstr "_Pisava urejevalnika:"
1107

1108
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:15
1109 1110
msgid "Contents"
msgstr "Vsebina"
1111

1112
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:16
1113 1114
msgid "_Remove fuzzy status if message is changed"
msgstr "_Odstrani stanje ohlapno, ko je sporočilo spremenjeno"
1115

1116
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:17
1117 1118
msgid "Check _spelling"
msgstr "_Preveri črkovanje"
1119

1120
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:18
1121 1122
msgid "Editor"
msgstr "Urejevalnik"
1123

1124
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:19
1125 1126
msgid "Profiles"
msgstr "Profili"
1127

1128
#: ../src/dialogs/gtr-preferences-dialog.ui.h:20
1129 1130
msgid "Plugins"
msgstr "Vstavki"
1131

1132
#: ../src/dialogs/gtr-profile-dialog.c:81
1133
msgid "Gtranslator Profile"
1134
msgstr "Profil gTranslator"
1135

1136
#: ../src/dialogs/gtr-profile-dialog.ui.h:1
1137 1138
msgid "Profile Information"
msgstr "Podatki profila"
1139

1140
#: ../src/dialogs/gtr-profile-dialog.ui.h:2
1141
msgid "_Name:"
1142 1143
msgstr "_Ime:"

1144
#: ../src/dialogs/gtr-profile-dialog.ui.h:3
1145
msgid "Translator Information"
1146
msgstr "Podatki o prevajalcu"
1147

1148
#: ../src/dialogs/gtr-profile-dialog.ui.h:4
1149
msgid "_Email:"
1150
msgstr "_Elektronska pošta:"
1151

1152 1153
#: ../src/dialogs/gtr-profile-dialog.ui.h:5
msgid "N_ame:"