1. 29 Mar, 2006 1 commit
  • Emmanuele Bassi's avatar
   Import GtkRecent* from libegg. · 056f6db5
   Emmanuele Bassi authored
   2006-03-29 Emmanuele Bassi <ebassi@cvs.gnome.org>
   
   	Import GtkRecent* from libegg.
   
   	* gtk/gtkrecentmanager.[ch]: Add GtkRecentManager, an object
   	for managing a list of recently used resources.
   
   	* gtk/gtkrecentchooser.[ch]:
   	* gtk/gtkrecentchooserdefault.[ch]:
   	* gtk/gtkrecentchooserdialog.[ch]:
   	* gtk/gtkrecentchoosermenu.[ch]:
   	* gtk/gtkrecentchooserprivate.h:
   	* gtk/gtkrecentchooserutils.[ch]:
   	* gtk/gtkrecentchooserwidget.[ch]: Add GtkRecentChooser, a
   	GTypeInterface for widgets implementing viewers for recently
   	used resources.
   
   	* gtk/gtkrecentfilter.[ch]: GtkRecentFilter, a filter object
   	for GtkRecentChooser implementations.
   
   	* gtk/gtk.h:
   	* gtk/gtk.symbols:
   	* gtk/Makefile.am: Build glue for GtkRecent*.
   056f6db5