Commit efd28144 authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander

Updated Swedish translation

parent 35845f1e
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-23 22:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-23 22:15+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-30 09:56+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-30 09:57+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -2504,18 +2504,10 @@ msgstr "Sökväg nedåt"
msgid "File System Root"
msgstr "Filsystemsrot"
#: ../gtk/gtkprintbackend.c:740
#: ../gtk/gtkprintbackend.c:743
msgid "Authentication"
msgstr "Autentisering"
#: ../gtk/gtkprintbackend.c:772
msgid "Username:"
msgstr "Användarnamn:"
#: ../gtk/gtkprintbackend.c:782
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"
#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:693
msgid "Not available"
msgstr "Inte tillgänglig"
......@@ -2624,7 +2616,7 @@ msgstr "Slut på papper"
#. Translators: this is a printer status.
#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:594
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1727
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1959
msgid "Paused"
msgstr "Pausad"
......@@ -2753,42 +2745,42 @@ msgstr "Allmänt"
#. * multiple pages on a sheet when printing
#.
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3010
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3204
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3437
msgid "Left to right, top to bottom"
msgstr "Vänster till höger, topp till botten"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3010
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3204
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3437
msgid "Left to right, bottom to top"
msgstr "Vänster till höger, botten till topp"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3011
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3205
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3438
msgid "Right to left, top to bottom"
msgstr "Höger till vänster, topp till botten"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3011
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3205
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3438
msgid "Right to left, bottom to top"
msgstr "Höger till vänster, botten till topp"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3012
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3206
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3439
msgid "Top to bottom, left to right"
msgstr "Topp till botten, vänster till höger"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3012
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3206
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3439
msgid "Top to bottom, right to left"
msgstr "Topp till botten, höger till vänster"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3013
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3207
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3440
msgid "Bottom to top, left to right"
msgstr "Botten till topp, vänster till höger"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3013
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3207
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3440
msgid "Bottom to top, right to left"
msgstr "Botten till topp, höger till vänster"
......@@ -2797,7 +2789,7 @@ msgstr "Botten till topp, höger till vänster"
#.
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3017
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3030
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3239
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3472
msgid "Page Ordering"
msgstr "Sidordning"
......@@ -4819,231 +4811,260 @@ msgstr "Vietnamesisk (VIQR)"
msgid "X Input Method"
msgstr "X-inmatningsmetod"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:753
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:772
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:981
msgid "Username:"
msgstr "Användarnamn:"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:773
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:990
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:811
#, c-format
msgid "Authentication is required to get a file from %s"
msgstr "Autentisering krävs för att hämta en fil från %s"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:757
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:815
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1003
#, c-format
msgid "Authentication is required to print document '%s' on printer %s"
msgstr "Autentisering krävs för att skriva ut dokumentet \"%s\" på skrivaren %s"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:759
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:817
#, c-format
msgid "Authentication is required to print a document on %s"
msgstr "Autentisering krävs för att skriva ut ett dokument på %s"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:763
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:821
#, c-format
msgid "Authentication is required to get attributes of job '%s'"
msgstr "Autentisering krävs för att hämta attributen för jobbet \"%s\""
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:765
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:823
msgid "Authentication is required to get attributes of a job"
msgstr "Autentisering krävs för att hämta attributen för ett jobb"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:769
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:827
#, c-format
msgid "Authentication is required to get attributes of printer %s"
msgstr "Autentisering krävs för att hämta attributen för skrivaren %s"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:771
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:829
msgid "Authentication is required to get attributes of a printer"
msgstr "Autentisering krävs för att hämta attributen för en skrivare"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:774
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:832
#, c-format
msgid "Authentication is required to get default printer of %s"
msgstr "Autentisering krävs för att hämta standardskrivaren för %s"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:777
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:835
#, c-format
msgid "Authentication is required to get printers from %s"
msgstr "Autentisering krävs för att hämta skrivare från %s"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:780
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:838
#, c-format
msgid "Authentication is required on %s"
msgstr "Autentisering krävs på %s"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1413
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:975
msgid "Domain:"
msgstr "Domän:"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1005
#, c-format
msgid "Authentication is required to print document '%s'"
msgstr "Autentisering krävs för att skriva ut dokumentet \"%s\""
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1010
#, c-format
msgid "Authentication is required to print this document on printer %s"
msgstr "Autentisering krävs för att skriva ut detta dokument på skrivaren %s"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1012
msgid "Authentication is required to print this document"
msgstr "Autentisering krävs för att skriva ut detta dokument"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1632
#, c-format
msgid "Printer '%s' is low on toner."
msgstr "Skrivaren \"%s\" har snart slut på toner."
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1414
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1633
#, c-format
msgid "Printer '%s' has no toner left."
msgstr "Skrivaren \"%s\" har slut på toner."
# FIXME: Kolla denna. Hittar inget bättre ord
#. Translators: "Developer" like on photo development context
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1416
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1635
#, c-format
msgid "Printer '%s' is low on developer."
msgstr "Skrivaren \"%s\" har snart slut på framkallningsmaterial."
#. Translators: "Developer" like on photo development context
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1418
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1637
#, c-format
msgid "Printer '%s' is out of developer."
msgstr "Skrivaren \"%s\" har slut på framkallningsmaterial."
#. Translators: "marker" is one color bin of the printer
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1420
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1639
#, c-format
msgid "Printer '%s' is low on at least one marker supply."
msgstr "Skrivaren \"%s\" har snart slut på minst en färgpenna."
#. Translators: "marker" is one color bin of the printer
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1422
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1641
#, c-format
msgid "Printer '%s' is out of at least one marker supply."
msgstr "Skrivaren \"%s\" har slut på minst en färgpenna."
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1423
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1642
#, c-format
msgid "The cover is open on printer '%s'."
msgstr "Luckan är öppen på skrivaren \"%s\"."
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1424
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1643
#, c-format
msgid "The door is open on printer '%s'."
msgstr "Dörren är öppen på skrivaren \"%s\"."
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1425
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1644
#, c-format
msgid "Printer '%s' is low on paper."
msgstr "Skrivaren \"%s\" har snart slut på papper."
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1426
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1645
#, c-format
msgid "Printer '%s' is out of paper."
msgstr "Skrivaren \"%s\" har slut på papper."
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1427
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1646
#, c-format
msgid "Printer '%s' is currently off-line."
msgstr "Skrivaren \"%s\" är för närvarande frånkopplad."
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1428
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1647
#, c-format
msgid "Printer '%s' may not be connected."
msgstr "Skrivaren \"%s\" kanske inte är ansluten."
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1429
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1648
#, c-format
msgid "There is a problem on printer '%s'."
msgstr "Det har uppstått ett problem med skrivaren \"%s\"."
#. Translators: this is a printer status.
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1724
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1956
msgid "Paused ; Rejecting Jobs"
msgstr "Pausad ; Avvisar jobb"
#. Translators: this is a printer status.
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1730
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1962
msgid "Rejecting Jobs"
msgstr "Avvisar jobb"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2473
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2706
msgid "Two Sided"
msgstr "Tvåsidig"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2474
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2707
msgid "Paper Type"
msgstr "Papperstyp"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2475
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2708
msgid "Paper Source"
msgstr "Papperskälla"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2476
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2709
msgid "Output Tray"
msgstr "Utskriftsfack"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2477
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2710
msgid "Resolution"
msgstr "Upplösning"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2478
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2711
msgid "GhostScript pre-filtering"
msgstr "GhostScript-förfiltrering"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2487
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2720
msgid "One Sided"
msgstr "Ensidigt"
#. Translators: this is an option of "Two Sided"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2489
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2722
msgid "Long Edge (Standard)"
msgstr "Lång kant (Standard)"
#. Translators: this is an option of "Two Sided"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2491
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2724
msgid "Short Edge (Flip)"
msgstr "Kort kant (Vänd)"
#. Translators: this is an option of "Paper Source"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2493
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2495
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2503
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2726
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2728
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2736
msgid "Auto Select"
msgstr "Välj automatiskt"
#. Translators: this is an option of "Paper Source"
#. Translators: this is an option of "Resolution"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2497
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2499
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2501
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2505
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2991
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2730
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2732
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2734
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2738
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3224
msgid "Printer Default"
msgstr "Skrivarens standard"
#. Translators: this is an option of "GhostScript"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2507
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2740
msgid "Embed GhostScript fonts only"
msgstr "Endast inbäddade GhostScript-typsnitt"
#. Translators: this is an option of "GhostScript"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2509
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2742
msgid "Convert to PS level 1"
msgstr "Konvertera till PS nivå 1"
#. Translators: this is an option of "GhostScript"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2511
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2744
msgid "Convert to PS level 2"
msgstr "Konvertera till PS nivå 2"
#. Translators: this is an option of "GhostScript"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2513
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2746
msgid "No pre-filtering"
msgstr "Ingen förfiltrering"
#. Translators: "Miscellaneous" is the label for a button, that opens
#. up an extra panel of settings in a print dialog.
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2522
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2755
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Diverse"
#. Translators: These strings name the possible values of the
#. * job priority option in the print dialog
#.
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3199
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3432
msgid "Urgent"
msgstr "Viktigt"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3199
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3432
msgid "High"
msgstr "Hög"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3199
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3432
msgid "Medium"
msgstr "Medel"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3199
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3432
msgid "Low"
msgstr "Låg"
......@@ -5051,68 +5072,68 @@ msgstr "Låg"
#. Translators, this string is used to label the pages-per-sheet option
#. * in the print dialog
#.
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3223
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3456
msgid "Pages per Sheet"
msgstr "Sidor per blad"
#. Translators, this string is used to label the job priority option
#. * in the print dialog
#.
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3260
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3493
msgid "Job Priority"
msgstr "Jobbprioritet"
#. Translators, this string is used to label the billing info entry
#. * in the print dialog
#.
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3271
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3504
msgid "Billing Info"
msgstr "Faktureringsinformation"
#. Translators, these strings are names for various 'standard' cover
#. * pages that the printing system may support.
#.
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3286
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3519
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3286
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3519
msgid "Classified"
msgstr "Klassificerat"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3286
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3519
msgid "Confidential"
msgstr "Konfidentiellt"
# Se http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=148437 -- detta ska vara
# "skärm"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3286
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3519
msgid "Secret"
msgstr "Hemlig"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3286
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3519
msgid "Standard"
msgstr "Standard"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3286
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3519
msgid "Top Secret"
msgstr "Topphemligt"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3286
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3519
msgid "Unclassified"
msgstr "Inte klassificerat"
#. Translators, this is the label used for the option in the print
#. * dialog that controls the front cover page.
#.
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3321
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3554
msgid "Before"
msgstr "Före"
#. Translators, this is the label used for the option in the print
#. * dialog that controls the back cover page.
#.
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3336
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3569
msgid "After"
msgstr "Efter"
......@@ -5120,14 +5141,14 @@ msgstr "Efter"
#. * a print job is printed. Possible values are 'now', a specified time,
#. * or 'on hold'
#.
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3356
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3589
msgid "Print at"
msgstr "Skriv ut den"
#. Translators: this is the name of the option that allows the user
#. * to specify a time when a print job will be printed.
#.
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3367
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3600
msgid "Print at time"
msgstr "Skriv ut klockan"
......@@ -5135,7 +5156,7 @@ msgstr "Skriv ut klockan"
#. * size. The two placeholders are replaced with the width and height
#. * in points. E.g: "Custom 230.4x142.9"
#.
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3402
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3635
#, c-format
msgid "Custom %sx%s"
msgstr "Anpassad %sx%s"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment