Commit ec78fb18 authored by Spoiala Marian's avatar Spoiala Marian Committed by Lucian Adrian Grijincu

Updated Romanian translation

parent 7c4f20f4
......@@ -5,15 +5,17 @@
# Mișu Moldovan <dumol@gnome.ro>, 2003 - 2010.
# Lucian Adrian Grijincu <lucian.grijincu@gmail.com>, 2009, 2010.
# Cristian Secară <cristi AT secarica DOT ro>, 2010.
# Eu93 <spoiala.marian@yahoo.com>, 2010.
# Spoiala Marian <spoiala.marian@yahoo.com>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk%"
"2b&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-24 12:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-04 17:26+0300\n"
"Last-Translator: Lucian Adrian Grijincu <lucian.grijincu@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian Gnome Team <gnomero-list@lists.sourceforge.net>\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-26 13:33+0300\n"
"Last-Translator: Spoiala Marian <spoiala.marian@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Romania\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -30,12 +32,12 @@ msgstr "Eroare la analizarea opțiunii --gtk-debug"
#: ../gdk/gdk.c:135
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-no-debug"
msgstr "Eroare la analizarea opțiunii --gtk-debug"
msgstr "Eroare la analizarea opțiunii --gtk-no-debug"
#. Description of --class=CLASS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:163
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Clasa programului folosită de administratorul de ferestre"
msgstr "Clasa programului așa cum este folosită de administratorul de ferestre"
#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:164
......@@ -45,7 +47,7 @@ msgstr "CLASĂ"
#. Description of --name=NAME in --help output
#: ../gdk/gdk.c:166
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Numele programului așa cum este denumit de administratorul de ferestre"
msgstr "Numele programului așa cum este folosit de administratorul de ferestre"
#. Placeholder in --name=NAME in --help output
#: ../gdk/gdk.c:167
......@@ -74,9 +76,8 @@ msgstr "ECRAN"
#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:176
#, fuzzy
msgid "GDK debugging flags to set"
msgstr "Fanioane de depanare GTK+ de activat"
msgstr "Fanioane de depanare GTK+ de selectat"
#. Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
......@@ -88,9 +89,8 @@ msgstr "FANIOANE"
#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:179
#, fuzzy
msgid "GDK debugging flags to unset"
msgstr "Fanioane de depanare GTK+ de dezactivat"
msgstr "Fanioane de depanare GTK+ de deselectat"
#: ../gdk/keyname-table.h:3940
msgctxt "keyboard label"
......@@ -140,22 +140,22 @@ msgstr "Home"
#: ../gdk/keyname-table.h:3949
msgctxt "keyboard label"
msgid "Left"
msgstr "La stânga"
msgstr "Stânga"
#: ../gdk/keyname-table.h:3950
msgctxt "keyboard label"
msgid "Up"
msgstr "În sus"
msgstr "Sus"
#: ../gdk/keyname-table.h:3951
msgctxt "keyboard label"
msgid "Right"
msgstr "La dreapta"
msgstr "Dreapta"
#: ../gdk/keyname-table.h:3952
msgctxt "keyboard label"
msgid "Down"
msgstr "În jos"
msgstr "Jos"
#: ../gdk/keyname-table.h:3953
msgctxt "keyboard label"
......@@ -328,7 +328,7 @@ msgstr[2] "Se deschid %d de elemente"
#. Description of --sync in --help output
#: ../gdk/x11/gdkmain-x11.c:94
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Cereri X sincrone"
msgstr "Fă apeluri X sincrone"
#. Translators: this is the license preamble; the string at the end
#. * contains the URL of the license.
......@@ -337,6 +337,7 @@ msgstr "Cereri X sincrone"
#, c-format
msgid "This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details, visit %s"
msgstr ""
"Acest program vine fără ABSOLUT NICIO GARANŢIE; pentru detalii, vizitați %s"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:339 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2233
msgid "License"
......@@ -461,7 +462,7 @@ msgid "Invalid type function on line %d: '%s'"
msgstr "Tip nevalid pentru funcția de la linia %d: „%s”"
#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:407
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Duplicate object ID '%s' on line %d (previously on line %d)"
msgstr "ID obiect duplicat „%s” la linia %d (precedent la linia %d)"
......@@ -606,7 +607,7 @@ msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Faceți clic pe creion, apoi alegeți o culoare oriunde pe ecran pentru a o "
"Faceți clic pe pipetă, apoi alegeți o culoare oriunde pe ecran pentru a o "
"selecta."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:449
......@@ -615,7 +616,7 @@ msgstr "_Nuanță:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:450
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Poziția în cercul culorilor"
msgstr "Poziția în cercul culorilor."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:452
msgid "_Saturation:"
......@@ -691,8 +692,8 @@ msgid ""
"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
"current by dragging it to the other color swatch alongside."
msgstr ""
"Culoarea selectată anterior, pentru comparație cu culoarea curent selectată. "
"Puteți trage această culoare peste o intrare paletă sau selectați-o ca fiind "
"Culoarea selectată anterior, pentru comparație cu cea selectată acum. Puteți "
"trage această culoare peste o intrare paletă sau selectați-o ca fiind "
"culoarea curentă trăgând-o peste bucata de culoare de alături."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1034
......@@ -724,7 +725,7 @@ msgid ""
"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
"drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
msgstr ""
"Dați click pe această intrare paletă pentru a o face culoarea curentă. "
"Dați click pe această intrare din paletă pentru a o face culoarea curentă. "
"Pentru a schimba această intrare, trageți o bucată de culoare aici sau "
"faceți clic dreapta pe ea și selectați „Salvează aici culoarea.”"
......@@ -868,6 +869,8 @@ msgid ""
"You may only select folders. The item that you selected is not a folder; "
"try using a different item."
msgstr ""
"Puteți selecta numai dosare. Elementul care a fost selectat nu este un "
"dosar; încercați să folosiți un element diferit."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1016
msgid "Invalid file name"
......@@ -1026,7 +1029,7 @@ msgstr "Nu s-a putut citi conținutul %s"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6294
msgid "Could not read the contents of the folder"
msgstr "Nu s-a putut citi conținutul directorului"
msgstr "Nu s-a putut citi conținutul dosarului"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6387 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6455
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6600
......@@ -1073,14 +1076,14 @@ msgstr "În_locuiește"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8755
msgid "Could not start the search process"
msgstr "Nu s-a putut pornit procesul de căutare"
msgstr "Nu s-a putut porni procesul de căutare"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8756
msgid ""
"The program was not able to create a connection to the indexer daemon. "
"Please make sure it is running."
msgstr ""
"Programul nu a putut crea o conexiune la demonul de indexare. Asigurați-vă "
"Programul nu a putut crea o conexiune la serviciul de indexare. Asigurați-vă "
"că este pornit."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8770
......@@ -1281,7 +1284,7 @@ msgstr "MODULE"
#. Description of --g-fatal-warnings in --help output
#: ../gtk/gtkmain.c:521
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Orice atenționare e fatală"
msgstr "Fă ca orice avertisment să fie fatală"
#. Description of --gtk-debug=FLAGS in --help output
#: ../gtk/gtkmain.c:524
......@@ -1352,7 +1355,7 @@ msgid "Remember _forever"
msgstr "Reține parola pentru _totdeauna"
#: ../gtk/gtkmountoperation.c:883
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unknown Application (PID %d)"
msgstr "Aplicație necunoscută (pid %d)"
......@@ -1365,7 +1368,7 @@ msgid "_End Process"
msgstr "T_ermină procesul"
#: ../gtk/gtkmountoperation-stub.c:64
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Cannot kill process with PID %d. Operation is not implemented."
msgstr ""
"Nu se poate termina forțat procesul cu pid-ul %d. Operațiunea nu este "
......@@ -1393,7 +1396,7 @@ msgid "Z Shell"
msgstr "Z Shell"
#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:963
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Cannot end process with PID %d: %s"
msgstr "Nu se poate termina procesul cu pid-ul %d: %s"
......@@ -1838,7 +1841,7 @@ msgstr "Peisaj inversat"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3550
msgid "Job Details"
msgstr "Detalii"
msgstr "Detalii sarcină"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3556
msgid "Pri_ority:"
......@@ -1987,7 +1990,7 @@ msgstr "_Scoate din listă"
#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1800
msgid "_Clear List"
msgstr "Gol_ește lista"
msgstr "_Golește lista"
#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1814
msgid "Show _Private Resources"
......@@ -2053,6 +2056,8 @@ msgstr "Nu s-a putut găsi un element cu URI-ul „%s”"
#, c-format
msgid "No registered application with name '%s' for item with URI '%s' found"
msgstr ""
"Nu a fost găsită nicio aplicație înregistrată cu numele „%s” pentru elementul cu URI-ul „%s”"
#: ../gtk/gtkspinner.c:456
msgctxt "throbbing progress animation widget"
......@@ -2113,10 +2118,9 @@ msgid "_Cancel"
msgstr "_Renunță"
#: ../gtk/gtkstock.c:326
#, fuzzy
msgctxt "Stock label"
msgid "_CD-ROM"
msgstr "_CD-Rom"
msgstr "_CD-ROM"
#: ../gtk/gtkstock.c:327
msgctxt "Stock label"
......@@ -2252,10 +2256,9 @@ msgid "_Up"
msgstr "_Sus"
#: ../gtk/gtkstock.c:360
#, fuzzy
msgctxt "Stock label"
msgid "_Hard Disk"
msgstr "_Disc"
msgstr "_Hard disc"
#: ../gtk/gtkstock.c:361
msgctxt "Stock label"
......@@ -2590,9 +2593,9 @@ msgid "The attribute \"%s\" was found twice on the <%s> element"
msgstr "Atributul „%s” a fost găsit duplicat în elementul <%s>"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:855
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "<%s> element has invalid ID \"%s\""
msgstr "Elementul <%s> are un id incorect „%s”"
msgstr "Elementul <%s> are un ID incorect „%s”"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:865
#, c-format
......@@ -2616,12 +2619,12 @@ msgstr "Eticheta „%s” nu a fost definită."
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1046
msgid "Anonymous tag found and tags can not be created."
msgstr "S-a găsit o etichetă anonimă, nu se pot crea etichete."
msgstr "S-a găsit o etichetă anonimă şi nu se pot crea etichete."
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1057
#, c-format
msgid "Tag \"%s\" does not exist in buffer and tags can not be created."
msgstr "Eticheta „%s” nu există în buffer, nu se pot crea etichete."
msgstr "Eticheta „%s” nu există în buffer şi nu se pot crea etichete."
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1156 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1231
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1336 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1410
......@@ -3718,7 +3721,7 @@ msgid ""
"No theme index file in '%s'.\n"
"If you really want to create an icon cache here, use --ignore-theme-index.\n"
msgstr ""
"Nu s-a găsit un fișier index în „%s”.\n"
"Niciun fișier index de temă în „%s”.\n"
"Dacă chiar doriți să creați aici un cache pentru iconițe, utilizați --ignore-"
"theme-index.\n"
......@@ -3916,7 +3919,7 @@ msgid "Printer '%s' is out of paper."
msgstr "Imprimanta „%s” nu mai are hârtie."
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1686
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Printer '%s' is currently offline."
msgstr "Imprimanta „%s” este momentan deconectată."
......@@ -3988,7 +3991,7 @@ msgstr "Auto-selectare"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2809
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3305
msgid "Printer Default"
msgstr "După opțiunile imprimantei"
msgstr "Opțiunile implicite ale imprimantei"
#. Translators: this is an option of "GhostScript"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2811
......@@ -4130,7 +4133,7 @@ msgstr "Personalizat %sx%s"
#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:250
#, c-format
msgid "output.%s"
msgstr "tipar.%s"
msgstr "ieșire.%s"
#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:501
msgid "Print to File"
......@@ -4202,7 +4205,7 @@ msgstr "necunoscut"
#: ../modules/printbackends/test/gtkprintbackendtest.c:234
#, c-format
msgid "test-output.%s"
msgstr "test-tipar.%s"
msgstr "test-ieșire.%s"
#: ../modules/printbackends/test/gtkprintbackendtest.c:467
msgid "Print to Test Printer"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment