Commit df10ebad authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian (bokml) translation.

2002-03-28  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* no.po: Updated Norwegian (bokml) translation.
parent c1416087
2002-03-28 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian (bokml) translation.
2002-03-28 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 1.3.14\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-14 22:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-14 22:33+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-28 18:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-28 20:40+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian (bokmål) <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -172,7 +172,7 @@ msgstr "Ikke nok minne til å laste ICO-fil"
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Feil under lesing av GIF: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1382 gdk-pixbuf/io-gif.c:1541
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1382 gdk-pixbuf/io-gif.c:1542
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "GIF-fil mangler data (kanskje den har blitt avkuttet på en måte?)"
......@@ -194,7 +194,7 @@ msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Sirkulær tabelloppføring i GIF-fil"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:762 gdk-pixbuf/io-gif.c:1370 gdk-pixbuf/io-gif.c:1415
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1529
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1530
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Ikke nok minne til å laste GIF-bilde"
......@@ -270,16 +270,36 @@ msgid ""
msgstr ""
"JPEG-kvalitet må være en verdi mellom 0 og 100; verdien «%d» er ikke tillatt."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:161
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr "Ugyldig antall biter per kanal i PNG-bilde."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr "Transformert PNG har bredde eller høyde lik null."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
msgstr "Antall biter per kanal i transformert PNG er forskjellig fra 8."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
msgstr "Transformert PNG er ikke RGB eller RGBA."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr "Transformert PNG har et ikke-støttet antall kanaler, må være 3 eller 4."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr "Fatal feil i PNG-bildefil: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:273
#: gdk-pixbuf/io-png.c:308
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
msgstr "Ikke nok minne til å laste PNG-fil"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:591
#: gdk-pixbuf/io-png.c:632
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
......@@ -288,25 +308,25 @@ msgstr ""
"Ikke nok minne til å lagre et %ld ganger %ld bilde; prøv å avslutte noen "
"applikasjoner for å redusere minnebruken"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:642
#: gdk-pixbuf/io-png.c:683
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr "Fatal feil under lesing av PNG-bildefil"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:691
#: gdk-pixbuf/io-png.c:732
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "Fatal feil under lesing av PNG-bildefil: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:757
#: gdk-pixbuf/io-png.c:798
msgid ""
"Keys for PNG tEXt chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr "Nøkler for PNG tEXt-biter må være mellom 1 og 79 tegn."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:765
#: gdk-pixbuf/io-png.c:806
msgid "Keys for PNG tEXt chunks must be ASCII characters."
msgstr "Nøkler for PNG tEXt-biter må bestå av ASCII-tegn."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:786
#: gdk-pixbuf/io-png.c:827
msgid "Value for PNG tEXt chunk can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr "Verdi for PNG tEXt-biter kan ikke konverteres til ISO-8859-1-koding."
......@@ -379,107 +399,113 @@ msgstr "Uventet slutt på PNM-bildedata"
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
msgstr "Ikke nok minne til å laste PNM-fil"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:157
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
msgstr "Kan ikke allokere minne for IOBuffer-struct"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:176
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
msgstr "Kan ikke allokere minne for IOBuffer-data"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:187
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
msgstr "Kan ikke kjøre realloc for IOBuffer-data"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:216
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:218
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
msgstr "Kan ikke allokere midlertidige IOBuffer-data"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:249
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:251
msgid "fread() failed -- premature end-of-file probably encountered"
msgstr "fread() feilet -- mulig prematur slutt-på-fil funnet"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:259
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:261
msgid "fseek() failed -- premature end-of-file probably encountered"
msgstr "fseek() feilet -- mulig prematur slutt-på-fil funnet"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:288
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:295 gdk-pixbuf/io-tga.c:1030 gdk-pixbuf/io-tga.c:1142
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1225
msgid "Insufficient memory to load TGA image"
msgstr "Ikke nok minne til å laste TGA-bilde"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:305
msgid "Can't allocate new pixbuf"
msgstr "Kan ikke allokere ny pixbuf"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:557
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:617
msgid "Can't allocate colormap structure"
msgstr "Kan ikke allokere struktur for fargekart"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:564
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:624
msgid "Can't allocate colormap entries"
msgstr "Kan ikke allokere fargekartoppføringer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:587
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:646
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
msgstr "Uventet oppløsning for fargekartoppføringer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:607
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:664
msgid "Can't allocate TGA header memory"
msgstr "Kan ikke allokere minne for TGA-header"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:618
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:697
msgid "TGA image has invalid dimensions"
msgstr "TGA-bilde har ugyldige dimensjoner"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:624
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:703
msgid "TGA image comment length is too long"
msgstr "For lang bildekommentar i TGA-bilde"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:633 gdk-pixbuf/io-tga.c:647
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:712 gdk-pixbuf/io-tga.c:721 gdk-pixbuf/io-tga.c:731
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:741 gdk-pixbuf/io-tga.c:748
msgid "TGA image type not supported"
msgstr "TGA bildetype er ikke støttet"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:692
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:793
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
msgstr "Kan ikke allokere minne for TGA-kontekststruktur"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:756
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:857
msgid "Excess data in file"
msgstr "Overflødige data i filen"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:798
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:903
msgid "Can't allocate memory for TGA header"
msgstr "Kan ikke allokere minne for TGA-header"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:808
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:913
msgid "Too big value in the infolen field of TGA header."
msgstr "For stor verdi i infolen-feltet i TGA-headeren."
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:832
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:937
msgid "Can't allocate memory for TGA cmap temporary buffer"
msgstr "Kan ikke allokere minne for midlertidig buffer for TGA-fargekart"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:844
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:949
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap struct"
msgstr "Kan ikke allokere minne for TGA-fargekartstruktur"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:853
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:958
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap entries"
msgstr "Kan ikke allokere minne for TGA-fargekartoppføringer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:863
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:968
msgid "Unexpected bitdepth for TGA colormap"
msgstr "Uventet oppløsning for TGA-fargekart"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:903
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1010
msgid "Pseudo-Color image without colormap"
msgstr "Bilder med pseudo-farger uten fargekart"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:910
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1017
msgid "Can't seek to image offset -- end-of-file probably encountered"
msgstr "Kan ikke søke til et punkt i bildet -- mulig slutt-på-fil funnet"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:919 gdk-pixbuf/io-tga.c:1015 gdk-pixbuf/io-tga.c:1081
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1040 gdk-pixbuf/io-tga.c:1153 gdk-pixbuf/io-tga.c:1236
msgid "Can't allocate pixbuf"
msgstr "Kan ikke allokere pixbuf"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1147 gdk-pixbuf/io-tga.c:1176
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1308 gdk-pixbuf/io-tga.c:1337
msgid "Unsupported TGA image type"
msgstr "TGA-bildetype ikke støttet"
......@@ -495,23 +521,23 @@ msgstr "Kunne ikke finne bildehøyde (ugyldig TIFF-fil)"
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
msgstr "Bredde eller høyde på TIFF-bilde er null"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:178 gdk-pixbuf/io-tiff.c:194 gdk-pixbuf/io-tiff.c:482
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:178 gdk-pixbuf/io-tiff.c:194 gdk-pixbuf/io-tiff.c:485
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
msgstr "Ikke nok minne til å åpne TIFF-bilde"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:201
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:203
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
msgstr "Feil under lasting av RGB-data fra TIFF-fil"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:270
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:273
msgid "Failed to open TIFF image"
msgstr "Feil under åpning av TIFF-bilde"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:283
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:286
msgid "TIFFClose operation failed"
msgstr "TIFFClose operasjonen feilet"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:416 gdk-pixbuf/io-tiff.c:430
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:419 gdk-pixbuf/io-tiff.c:433
msgid "Failed to load TIFF image"
msgstr "Feil under åpning av TIFF-bilde"
......@@ -527,7 +553,7 @@ msgstr "Bilde har null høyde"
msgid "Not enough memory to load image"
msgstr "Ikke nok minne til å laste bilde"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:365
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:366
msgid "Couldn't save the rest"
msgstr "Kunne ikke lagre resten"
......@@ -1043,11 +1069,11 @@ msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr "Forgrunnsfarge som en GdkColor"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:231 gtk/gtkentry.c:455 gtk/gtktexttag.c:277
#: gtk/gtktextview.c:566
#: gtk/gtktextview.c:568
msgid "Editable"
msgstr "Redigerbar"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:232 gtk/gtktexttag.c:278 gtk/gtktextview.c:567
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:232 gtk/gtktexttag.c:278 gtk/gtktextview.c:569
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr "Om teksten kan endres av brukeren"
......@@ -1695,15 +1721,15 @@ msgstr "Velg på fokus"
msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused."
msgstr "Om innholdet i oppføringen skal markeres når den får fokus."
#: gtk/gtkentry.c:3843 gtk/gtklabel.c:3164
#: gtk/gtkentry.c:3850 gtk/gtklabel.c:3164
msgid "Select All"
msgstr "Velg alt"
#: gtk/gtkentry.c:3853 gtk/gtklabel.c:3174
#: gtk/gtkentry.c:3860 gtk/gtklabel.c:3174
msgid "Input Methods"
msgstr "Inndatametode"
#: gtk/gtkentry.c:3863 gtk/gtktextview.c:6344
#: gtk/gtkentry.c:3870 gtk/gtktextview.c:6375
msgid "_Insert Unicode control character"
msgstr "Sett _inn Unicode kontrolltegn"
......@@ -2232,7 +2258,7 @@ msgstr "Bruk tagging"
msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()."
msgstr "Teksten i etiketten inneholder XML-tagger. Se pango_parse_markup()."
#: gtk/gtklabel.c:309 gtk/gtktexttag.c:378 gtk/gtktextview.c:583
#: gtk/gtklabel.c:309 gtk/gtktexttag.c:378 gtk/gtktextview.c:585
msgid "Justification"
msgstr "Justering"
......@@ -2327,7 +2353,7 @@ msgstr "Høyde på plasseringen."
#. * Do *not* translate it to "predefinito:LTR", if it
#. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
#.
#: gtk/gtkmain.c:734
#: gtk/gtkmain.c:735
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"
......@@ -2505,7 +2531,7 @@ msgstr ""
msgid "Whether tabs should have homogeneous sizes"
msgstr "Om faner skal ha ensartet størrelse"
#: gtk/gtknotebook.c:2436 gtk/gtknotebook.c:4692
#: gtk/gtknotebook.c:2439 gtk/gtknotebook.c:4695
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Side %u"
......@@ -2551,17 +2577,17 @@ msgstr "Størrelse på håndtak"
msgid "Width of handle"
msgstr "Størrelse på håndtak"
#: gtk/gtkrc.c:2253
#: gtk/gtkrc.c:2270
#, c-format
msgid "Unable to find include file: \"%s\""
msgstr "Kan ikke finne include-fil: «%s»"
#: gtk/gtkrc.c:2895 gtk/gtkrc.c:2898
#: gtk/gtkrc.c:2912 gtk/gtkrc.c:2915
#, c-format
msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
msgstr "Kunne ikke finne bildefil i pixmap_path: «%s»"
#: gtk/gtkrc.c:3329
#: gtk/gtkrc.c:3350
#, c-format
msgid "Pixmap path element: \"%s\" must be absolute, %s, line %d"
msgstr "Stielement for pixmap: «%s» må være absolutt, %s, linje %d"
......@@ -3453,7 +3479,7 @@ msgstr "Tekstretning"
msgid "Text direction, e.g. right-to-left or left-to-right"
msgstr "Tekstretning; høyre-til-venstre eller venstre-til-høyre"
#: gtk/gtktexttag.c:379 gtk/gtktextview.c:584
#: gtk/gtktexttag.c:379 gtk/gtktextview.c:586
msgid "Left, right, or center justification"
msgstr "Venstre-, høyre- eller senterjustering"
......@@ -3469,7 +3495,7 @@ msgstr "Språkmotor som skal brukes for å rendre teksten"
msgid "Left margin"
msgstr "Venstre marg"
#: gtk/gtktexttag.c:396 gtk/gtktextview.c:593
#: gtk/gtktexttag.c:396 gtk/gtktextview.c:595
msgid "Width of the left margin in pixels"
msgstr "Bredde på venstre marg i piksler"
......@@ -3477,15 +3503,15 @@ msgstr "Bredde på venstre marg i piksler"
msgid "Right margin"
msgstr "Høyre marg"
#: gtk/gtktexttag.c:406 gtk/gtktextview.c:603
#: gtk/gtktexttag.c:406 gtk/gtktextview.c:605
msgid "Width of the right margin in pixels"
msgstr "Bredde på høyre marg i piksler"
#: gtk/gtktexttag.c:416 gtk/gtktextview.c:612
#: gtk/gtktexttag.c:416 gtk/gtktextview.c:614
msgid "Indent"
msgstr "Rykk inn"
#: gtk/gtktexttag.c:417 gtk/gtktextview.c:613
#: gtk/gtktexttag.c:417 gtk/gtktextview.c:615
msgid "Amount to indent the paragraph, in pixels"
msgstr "Innrykksmengde for avsnittet, i piksler"
......@@ -3493,7 +3519,7 @@ msgstr "Innrykksmengde for avsnittet, i piksler"
msgid "Pixels above lines"
msgstr "Piksler over linjer"
#: gtk/gtktexttag.c:438 gtk/gtktextview.c:537
#: gtk/gtktexttag.c:438 gtk/gtktextview.c:539
msgid "Pixels of blank space above paragraphs"
msgstr "Antall piksler med tomrom over avsnittene"
......@@ -3501,7 +3527,7 @@ msgstr "Antall piksler med tomrom over avsnittene"
msgid "Pixels below lines"
msgstr "Piksler under linjer"
#: gtk/gtktexttag.c:448 gtk/gtktextview.c:547
#: gtk/gtktexttag.c:448 gtk/gtktextview.c:549
msgid "Pixels of blank space below paragraphs"
msgstr "Antall piksler med tomrom under avsnittene"
......@@ -3509,7 +3535,7 @@ msgstr "Antall piksler med tomrom under avsnittene"
msgid "Pixels inside wrap"
msgstr "Piksler før brytning"
#: gtk/gtktexttag.c:458 gtk/gtktextview.c:557
#: gtk/gtktexttag.c:458 gtk/gtktextview.c:559
msgid "Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph"
msgstr "Piksler med tomt rom mellom brutte linjer i et avsnitt"
......@@ -3517,16 +3543,16 @@ msgstr "Piksler med tomt rom mellom brutte linjer i et avsnitt"
msgid "Wrap mode"
msgstr "Brytningsmodus"
#: gtk/gtktexttag.c:485 gtk/gtktextview.c:575
#: gtk/gtktexttag.c:485 gtk/gtktextview.c:577
msgid ""
"Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
msgstr "Regler for linjebryting; aldri, ved ordgrenser eller ved tegngrenser"
#: gtk/gtktexttag.c:494 gtk/gtktextview.c:622
#: gtk/gtktexttag.c:494 gtk/gtktextview.c:624
msgid "Tabs"
msgstr "Faner"
#: gtk/gtktexttag.c:495 gtk/gtktextview.c:623
#: gtk/gtktexttag.c:495 gtk/gtktextview.c:625
msgid "Custom tabs for this text"
msgstr "Egendefinerte faner for denne teksten"
......@@ -3686,39 +3712,39 @@ msgstr "ZWN Zero width _joiner"
msgid "ZWNJ Zero width _non-joiner"
msgstr "ZWNJ Zero width _non-joiner"
#: gtk/gtktextview.c:536
#: gtk/gtktextview.c:538
msgid "Pixels Above Lines"
msgstr "Piksler over linjer"
#: gtk/gtktextview.c:546
#: gtk/gtktextview.c:548
msgid "Pixels Below Lines"
msgstr "Piksler under linjer"
#: gtk/gtktextview.c:556
#: gtk/gtktextview.c:558
msgid "Pixels Inside Wrap"
msgstr "Piksler før brytning"
#: gtk/gtktextview.c:574
#: gtk/gtktextview.c:576
msgid "Wrap Mode"
msgstr "Brytningsmodus"
#: gtk/gtktextview.c:592
#: gtk/gtktextview.c:594
msgid "Left Margin"
msgstr "Venstre marg"
#: gtk/gtktextview.c:602
#: gtk/gtktextview.c:604
msgid "Right Margin"
msgstr "Høyre marg"
#: gtk/gtktextview.c:630
#: gtk/gtktextview.c:632
msgid "Cursor Visible"
msgstr "Synlig markør"
#: gtk/gtktextview.c:631
#: gtk/gtktextview.c:633
msgid "If the insertion cursor is shown"
msgstr "Vis innsettingsmarkør"
#: gtk/gtktextview.c:6335
#: gtk/gtktextview.c:6366
msgid "Input _Methods"
msgstr "Inndata_metoder"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment