Commit caebaf94 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

Update Czech translation

parent f13d1424
2004-01-06 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech transltion.
2004-01-06 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
# Czech translation of Gtk+.
# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2003 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
# Copyright (C) 2003, 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
# Stanislav Brabec <utx@k332.feld.cvut.cz>, 1998.
# Jiří Pavlovský <pavlovsk@ff.cuni.cz>, 1998.
# Jiří Lebl <jirka@5z.com>, 2002.
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-12-31 20:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-12-31 23:05+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-06 15:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-06 17:13+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
" Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;"
" Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:147 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:731
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:864 tests/testfilechooser.c:198
......@@ -115,6 +116,71 @@ msgstr ""
"Interní chyba: Modulu pro načítání obrázku '%s' nezačal načítat obrázek, ale "
"pro toto selhání neudal důvod"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:100
msgid "Number of Channels"
msgstr "Počet kanálů"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:101
msgid "The number of samples per pixel"
msgstr "Počet vzorků na pixel"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:111
msgid "Colorspace"
msgstr "Prostor barev"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:112
msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
msgstr "Prostor barev, ve kterém jsou vzorky interpretovány"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:122
msgid "Has Alpha"
msgstr "Má alfu"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:123
msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
msgstr "Jestli má pixbuf alfa kanál"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:131
msgid "Bits per Sample"
msgstr "Bitů na vzorek"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:132
msgid "The number of bits per sample"
msgstr "Počet bitů na vzorek"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:142 gtk/gtklayout.c:647 gtk/gtktreeviewcolumn.c:238
msgid "Width"
msgstr "Šířka"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:143
msgid "The number of columns of the pixbuf"
msgstr "Počet sloupců v pixbufu"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:153 gtk/gtklayout.c:656
msgid "Height"
msgstr "Výška"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:154
msgid "The number of rows of the pixbuf"
msgstr "Počet řádků v pixbufu"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:164
msgid "Rowstride"
msgstr "Krok řádků"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:165
msgid ""
"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
msgstr "Počet bajtů mezi začátekm řádku a začátkem dalšího řádku"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:175
msgid "Pixels"
msgstr "Pixely"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:176
msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
msgstr "Ukazatel na data pixelů pixbufu"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:145
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Hlavička obrázku je poškozena"
......@@ -757,52 +823,76 @@ msgstr "Widget akcelerátoru"
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Widget, který sledovat pro změny akcelerátoru"
#: gtk/gtkaction.c:185 gtk/gtkactiongroup.c:118
#: gtk/gtkaction.c:189 gtk/gtkactiongroup.c:118
msgid "Name"
msgstr "Název"
#: gtk/gtkaction.c:186
#: gtk/gtkaction.c:190
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Jedinečný název akce."
#: gtk/gtkaction.c:193 gtk/gtkbutton.c:203 gtk/gtkexpander.c:202
#: gtk/gtkaction.c:197 gtk/gtkbutton.c:203 gtk/gtkexpander.c:202
#: gtk/gtkframe.c:125 gtk/gtklabel.c:290 gtk/gtktoolbutton.c:179
msgid "Label"
msgstr "Popis"
#: gtk/gtkaction.c:194
#: gtk/gtkaction.c:198
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr "Popis používaný propoložky menu a tlačíka, která aktivují tuto akci."
#: gtk/gtkaction.c:200
#: gtk/gtkaction.c:204
msgid "Short label"
msgstr "Krátký popis"
#: gtk/gtkaction.c:201
#: gtk/gtkaction.c:205
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr "Kratší popis, který může být používán na tlačítkách nástrojové lišty"
#: gtk/gtkaction.c:207
#: gtk/gtkaction.c:211
msgid "Tooltip"
msgstr "Tip"
#: gtk/gtkaction.c:208
#: gtk/gtkaction.c:212
msgid "A tooltip for this action."
msgstr "Tip pro tuto akci."
#: gtk/gtkaction.c:214
#: gtk/gtkaction.c:218
msgid "Stock Icon"
msgstr "Standardní ikona"
#: gtk/gtkaction.c:215
#: gtk/gtkaction.c:219
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr "Standardní ikona zobrazovaná ve widgetech reprezentujících tuto akci."
#: gtk/gtkaction.c:221 gtk/gtktoolitem.c:168
#: gtk/gtkaction.c:225 gtk/gtktoolitem.c:154
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Viditelná, když je vodorovná"
#: gtk/gtkaction.c:226 gtk/gtktoolitem.c:155
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr ""
"Jestli je položka nástrojové lišty viditelná, když má lišta nástrojů "
"vodorovnou orientaci"
#: gtk/gtkaction.c:232 gtk/gtktoolitem.c:161
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Viditelná, když je svislá"
#: gtk/gtkaction.c:233 gtk/gtktoolitem.c:162
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr ""
"Jestli je položka nástrojové lišty viditelná, když má lišta nástrojů svislou "
"orientaci"
#: gtk/gtkaction.c:239 gtk/gtktoolitem.c:168
msgid "Is important"
msgstr "Je důležitá"
#: gtk/gtkaction.c:222
#: gtk/gtkaction.c:240
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
......@@ -810,28 +900,28 @@ msgstr ""
"Jestli je akce považována za důležitou. Je-li TRUE, zobrazují proxy toolitem "
"protuto akci text v režimu GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
#: gtk/gtkaction.c:228
#: gtk/gtkaction.c:246
msgid "Hide if empty"
msgstr "Skrýt, je-li prázdná"
#: gtk/gtkaction.c:229
#: gtk/gtkaction.c:247
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr "Je-li TRUE, jsou prázdné proxy menu pro tuto akci skryty."
#: gtk/gtkaction.c:235 gtk/gtkwidget.c:446
#: gtk/gtkaction.c:253 gtk/gtkwidget.c:446
msgid "Sensitive"
msgstr "Citlivý"
#: gtk/gtkaction.c:236
#: gtk/gtkaction.c:254
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Jestli je akce povolena."
#: gtk/gtkaction.c:242 gtk/gtktreeview.c:551 gtk/gtktreeviewcolumn.c:222
#: gtk/gtkaction.c:260 gtk/gtktreeview.c:551 gtk/gtktreeviewcolumn.c:222
#: gtk/gtkwidget.c:439
msgid "Visible"
msgstr "Viditelný"
#: gtk/gtkaction.c:243
#: gtk/gtkaction.c:261
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "Jestli je akce viditelná."
......@@ -1254,12 +1344,11 @@ msgstr "Je-li TRUE, jsou zobrazována čísla týdnů"
msgid "calendar:MY"
msgstr "calendar:MY"
#. Translate to calendar:week_start:1 if you want Monday to be the
#. * first day of the week; otherwise translate to calendar:week_start:0.
#. * Do *not* translate it to anything else, if it isn't calendar:week_start:1
#. * or calendar:week_start:0 it will not work.
#. Translate to calendar:week_start:0 if you want Sunday to be the
#. * first day of the week to calendar:week_start:1 if you want Monday
#. * to be the first day of the week, and so on.
#.
#: gtk/gtkcalendar.c:720
#: gtk/gtkcalendar.c:719
msgid "calendar:week_start:0"
msgstr "calendar:week-start:1"
......@@ -1399,7 +1488,7 @@ msgstr "Standardní ID"
msgid "The stock ID of the stock icon to render"
msgstr "Standardní ID zobrazované standardní ikony"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:168 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1408
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:168 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1388
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
......@@ -2440,7 +2529,7 @@ msgstr "Jestli mají být zobrazovány skryté soubory a adresáře"
msgid "Invalid filename: %s"
msgstr "Neplatný název souboru: %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:425
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:426
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve information about %s:\n"
......@@ -2449,7 +2538,7 @@ msgstr ""
"Nemohu získat informace o %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:436
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:437
#, c-format
msgid ""
"Could not add a bookmark for %s:\n"
......@@ -2458,16 +2547,16 @@ msgstr ""
"Nemohu přidat záložku pro %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:585
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:586
msgid "Home"
msgstr "Domov"
#. FIXME: What is the Right Way of finding the desktop directory?
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:601
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:602
msgid "Desktop"
msgstr "Pracovní plocha"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:838
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:840
#, c-format
msgid ""
"Could not go to the parent folder of %s:\n"
......@@ -2476,20 +2565,28 @@ msgstr ""
"Nemohu přejíst do rodičovského adresáře %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:875
msgid "Files of _type:"
msgstr "Soubory _typu:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:895
msgid "Add"
msgstr "Přidat"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:904
msgid "Remove"
msgstr "Odstranit"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:913
msgid "Up"
msgstr "Nahoru"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:972 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1390
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:992 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1370
msgid "File name"
msgstr "Název souboru"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:998
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1018
#, c-format
msgid "Could not add bookmark for %s because it is not a folder."
msgstr "Nemohu přidat záložku pro %s, protože to není adresář."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1070
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1094
#, c-format
msgid ""
"Could not remove bookmark for %s:\n"
......@@ -2498,39 +2595,36 @@ msgstr ""
"Nemohu odstranit záložku pro %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1221
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1245
#, c-format
msgid "Could not add a bookmark for %s because it is an invalid path name."
msgstr "Nemohu přidat záložku pro %s, protože je to neplatný název cesty."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1294
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1318
msgid "Folder"
msgstr "Adresář"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1332
msgid "Add bookmark"
msgstr "Přidat záložku"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1420
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1400
msgid "Modified"
msgstr "Upraveno"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1441
msgid "_Location:"
msgstr "_Umístění"
#. Label and entry
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1423
msgid "_Filename:"
msgstr "Název _souboru:"
#. Preview
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1563
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1508
msgid "Preview"
msgstr "Náhled"
#. Change the current folder label
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2015
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1961
#, c-format
msgid "Current folder: %s"
msgstr "Aktuální adresář: %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2210 gtk/gtkfilechooserdefault.c:2784
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2156 gtk/gtkfilechooserdefault.c:2724
#, c-format
msgid ""
"Could not build file name from '%s' and '%s':\n"
......@@ -2539,12 +2633,12 @@ msgstr ""
"Nemohu sestavit název souboru z '%s' a '%s':\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2416
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2356
#, c-format
msgid "shortcut %s does not exist"
msgstr "zkratka %s neexistuje"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2949
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2889
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
......@@ -2552,34 +2646,34 @@ msgstr[0] "%d bajt"
msgstr[1] "%d bajty"
msgstr[2] "%d bajtů"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2951
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2891
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f K"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2953
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2893
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f M"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2955
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2895
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f G"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2995
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2935
msgid "Today"
msgstr "Dnes"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2997
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2937
msgid "Yesterday"
msgstr "Včera"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3005
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2945
msgid "%d/%b/%Y"
msgstr "%d. %b %Y"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3008
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2948
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámé"
......@@ -2789,12 +2883,12 @@ msgstr "Nemohu převést název souboru"
msgid "(Empty)"
msgstr "(Prázdný)"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:343 gtk/gtkfilesystemwin32.c:383
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:343 gtk/gtkfilesystemwin32.c:417
#, c-format
msgid "error creating directory '%s': %s"
msgstr "chyba při vytváření adresáře '%s': %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:386
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:386 gtk/gtkfilesystemwin32.c:458
msgid "This file system does not support mounting"
msgstr "Tento systém souborů nepodporuje připojování"
......@@ -2810,17 +2904,17 @@ msgstr "Tento systém souborů nepodporuje ikony"
msgid "This file system does not support bookmarks"
msgstr "Tento systém souborů nepodporuje záložky"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:855 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1069
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:855 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1197
#, c-format
msgid "error getting information for '%s': %s"
msgstr "chyba při získávání informací o '%s': %s"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:692
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:820
#, c-format
msgid "Bookmark saving failed (%s)"
msgstr "Ukládání záložek selhalo (%s)"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:848
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:976
msgid "This file system does not support icons for everything"
msgstr "Tento systém souborů nepodporuje ikony pro všechno"
......@@ -3022,7 +3116,7 @@ msgstr ""
#. Remove this icon source so we don't keep trying to
#. * load it.
#.
#: gtk/gtkiconfactory.c:1547
#: gtk/gtkiconfactory.c:1551
#, c-format
msgid "Error loading icon: %s"
msgstr "Chyba při načítání ikony: %s"
......@@ -3114,7 +3208,7 @@ msgstr "Widget potomka zobrazovaný vedle textu menu"
#: gtk/gtkimmodule.c:419
msgid "Default"
msgstr "Výchozí"
msgstr "Implicitní"
#: gtk/gtkinputdialog.c:233
msgid "Input"
......@@ -3287,18 +3381,10 @@ msgstr "Svislé zarovnání"
msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
msgstr "Hodnota GtkAdjustment pro svislou pozici"
#: gtk/gtklayout.c:647 gtk/gtktreeviewcolumn.c:238
msgid "Width"
msgstr "Šířka"
#: gtk/gtklayout.c:648
msgid "The width of the layout"
msgstr "Šířka rozložení"
#: gtk/gtklayout.c:656
msgid "Height"
msgstr "Výška"
#: gtk/gtklayout.c:657
msgid "The height of the layout"
msgstr "Výška rozložení"
......@@ -4406,162 +4492,166 @@ msgid "_Up"
msgstr "_Nahoru"
#: gtk/gtkstock.c:298
msgid "_Harddisk"
msgstr "_Pevný disk"
#: gtk/gtkstock.c:299
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"
#: gtk/gtkstock.c:299
#: gtk/gtkstock.c:300
msgid "_Home"
msgstr "_Domů"
#: gtk/gtkstock.c:300
#: gtk/gtkstock.c:301
msgid "_Index"
msgstr "_Index"
#: gtk/gtkstock.c:301
#: gtk/gtkstock.c:302
msgid "_Italic"
msgstr "_Kurzíva"
#: gtk/gtkstock.c:302
#: gtk/gtkstock.c:303
msgid "_Jump to"
msgstr "_Přejít na"
#: gtk/gtkstock.c:303
#: gtk/gtkstock.c:304
msgid "_Center"
msgstr "Na _střed"
#: gtk/gtkstock.c:304
#: gtk/gtkstock.c:305
msgid "_Fill"
msgstr "Vyp_lnit"
#: gtk/gtkstock.c:305
#: gtk/gtkstock.c:306
msgid "_Left"
msgstr "Do_leva"
#: gtk/gtkstock.c:306
#: gtk/gtkstock.c:307
msgid "_Right"
msgstr "Do_prava"
#: gtk/gtkstock.c:307
#: gtk/gtkstock.c:308
msgid "_New"
msgstr "_Nový"
#: gtk/gtkstock.c:308
#: gtk/gtkstock.c:309
msgid "_No"
msgstr "_Ne"
#: gtk/gtkstock.c:309
#: gtk/gtkstock.c:310
msgid "_OK"
msgstr "_Budiž"
#: gtk/gtkstock.c:310
#: gtk/gtkstock.c:311
msgid "_Open"
msgstr "_Otevřít"
#: gtk/gtkstock.c:311
#: gtk/gtkstock.c:312
msgid "_Paste"
msgstr "V_ložit"
#: gtk/gtkstock.c:312
#: gtk/gtkstock.c:313
msgid "_Preferences"
msgstr "_Nastavení"
#: gtk/gtkstock.c:313
#: gtk/gtkstock.c:314
msgid "_Print"
msgstr "_Tisk"
#: gtk/gtkstock.c:314
#: gtk/gtkstock.c:315
msgid "Print Pre_view"
msgstr "Ná_hled tisku"
#: gtk/gtkstock.c:315
#: gtk/gtkstock.c:316
msgid "_Properties"
msgstr "_Vlastnosti"
#: gtk/gtkstock.c:316
#: gtk/gtkstock.c:317
msgid "_Quit"
msgstr "U_končit"
#: gtk/gtkstock.c:317
#: gtk/gtkstock.c:318
msgid "_Redo"
msgstr "Zn_ovu"
#: gtk/gtkstock.c:318
#: gtk/gtkstock.c:319
msgid "_Refresh"
msgstr "Ob_novit"
#: gtk/gtkstock.c:319
#: gtk/gtkstock.c:320
msgid "_Remove"
msgstr "_Odstranit"
#: gtk/gtkstock.c:320
#: gtk/gtkstock.c:321
msgid "_Revert"
msgstr "_Vrátit"
#: gtk/gtkstock.c:321
#: gtk/gtkstock.c:322
msgid "_Save"
msgstr "_Uložit"
#: gtk/gtkstock.c:322
#: gtk/gtkstock.c:323
msgid "Save _As"
msgstr "Uložit _jako"
#: gtk/gtkstock.c:323
#: gtk/gtkstock.c:324
msgid "_Color"
msgstr "_Barva"
#: gtk/gtkstock.c:324
#: gtk/gtkstock.c:325
msgid "_Font"
msgstr "_Písmo"
#: gtk/gtkstock.c:325
#: gtk/gtkstock.c:326
msgid "_Ascending"
msgstr "_Vzestupně"
#: gtk/gtkstock.c:326
#: gtk/gtkstock.c:327
msgid "_Descending"
msgstr "_Sestupně"
#: gtk/gtkstock.c:327
#: gtk/gtkstock.c:328
msgid "_Spell Check"
msgstr "_Kontrola pravopisu"
#: gtk/gtkstock.c:328
#: gtk/gtkstock.c:329
msgid "_Stop"
msgstr "Za_stavit"
#: gtk/gtkstock.c:329
#: gtk/gtkstock.c:330
msgid "_Strikethrough"
msgstr "_Přeškrtnuté"
#: gtk/gtkstock.c:330
#: gtk/gtkstock.c:331
msgid "_Undelete"
msgstr "_Zrušit odstranění"
#: gtk/gtkstock.c:331
#: gtk/gtkstock.c:332
msgid "_Underline"
msgstr "Po_dtržené"
#: gtk/gtkstock.c:332
#: gtk/gtkstock.c:333
msgid "_Undo"
msgstr "_Zpět"
#: gtk/gtkstock.c:333
#: gtk/gtkstock.c:334
msgid "_Yes"
msgstr "_Ano"
#: gtk/gtkstock.c:334
#: gtk/gtkstock.c:335
msgid "Zoom _100%"
msgstr "Zvětšení _100%"
#: gtk/gtkstock.c:335
#: gtk/gtkstock.c:336
msgid "Zoom to _Fit"
msgstr "Při_způsobit velikost"
#: gtk/gtkstock.c:336
#: gtk/gtkstock.c:337
msgid "Zoom _In"
msgstr "Z_většit"
#: gtk/gtkstock.c:337
#: gtk/gtkstock.c:338
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Z_menšit"
......@@ -5217,30 +5307,6 @@ msgstr "Widget ikony"
msgid "Icon widget to display in the item"
msgstr "Widget ikony, kterou zobrazovat v položce"
#: gtk/gtktoolitem.c:154
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Viditelná, když je vodorovná"
#: gtk/gtktoolitem.c:155
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr ""
"Jestli je položka nástrojové lišty viditelná, když má lišta nástrojů "
"vodorovnou orientaci"
#: gtk/gtktoolitem.c:161
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Viditelná, když je svislá"
#: gtk/gtktoolitem.c:162
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr ""
"Jestli je položka nástrojové lišty viditelná, když má lišta nástrojů svislou "
"orientaci"
#: gtk/gtktoolitem.c:169
msgid ""
"Whether the toolbar item is considered important. When TRUE, toolbar buttons "
......@@ -5981,5 +6047,14 @@ msgstr "Metoda vstupu X"
msgid "Could not get information for file '%s': %s"
msgstr "Nemohu získat ifnrmace o soubour '%s': %s"
#~ msgid "Files of _type:"
#~ msgstr "Soubory _typu:"
#~ msgid "Add bookmark"
#~ msgstr "Přidat záložku"
#~ msgid "_Location:"
#~ msgstr "_Umístění"
#~ msgid "Whether this tag affects the language the text is renderer as"
#~ msgstr "Jestli tento tag ovlivňuje jazyk, ve kterém je text vykreslován"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment