Commit 89ea42aa authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka Committed by Marcel Telka

Updated Slovak translation.

2005-06-25  Marcel Telka  <marcel@telka.sk>

	* sk.po: Updated Slovak translation.
parent 9b356ea0
2005-06-25 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2005-06-22 Abel Cheung <maddog@linuxhall.org>
* zh_TW.po: Fix language team reference.
......
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-22 06:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-22 07:05+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-25 22:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-25 22:35+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1141,7 +1141,7 @@ msgstr "Vyberte farbu"
msgid "Received invalid color data\n"
msgstr "Prijaté neplatné dáta o farbe.\n"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:561
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:565
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
......@@ -1151,7 +1151,7 @@ msgstr ""
"ťahať do palety alebo na miesto aktuálnej farby a tak túto farbu vybrať ako "
"aktuálnu."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:566
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:570
msgid ""
"The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
"it for use in the future."
......@@ -1159,11 +1159,11 @@ msgstr ""
"Vybraná farba. Túto farbu môžete ťahať do palety a tím ju uložiť pre budúce "
"použitie."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:957
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:961
msgid "_Save color here"
msgstr "_Sem uložiť farbu"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1162
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1166
msgid ""
"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
"drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
......@@ -1172,7 +1172,7 @@ msgstr ""
"zmenili, pretiahnite na jej miesto vybranú farbu, alebo kliknite pravým "
"tlačidlom myši a vyberte \"Sem uložiť farbu\"."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1929
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1953
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
......@@ -1180,7 +1180,7 @@ msgstr ""
"Vyberte farbu z vonkajšieho kruhu. Tmavosť farby vyberte pomocou vnútorného "
"trojuholníka."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1954
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1978
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
......@@ -1188,67 +1188,67 @@ msgstr ""
"Stlačte kvapátko a potom kliknite na farbu kdekoľvek na obrazovke a tak "
"vyberte farbu."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1963
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1987
msgid "_Hue:"
msgstr "_Odtieň:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1964
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1988
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Pozícia na farebnom kotúči."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1966
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1990
msgid "_Saturation:"
msgstr "_Sýtosť:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1967
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1991
msgid "\"Deepness\" of the color."
msgstr "\"Hĺbka\" farby."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1968
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1992
msgid "_Value:"
msgstr "_Hodnota:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1969
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1993
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Jas farby."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1970
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1994
msgid "_Red:"
msgstr "Če_rvená:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1971
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1995
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Množstvo červeného svetla vo farbe."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1972
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1996
msgid "_Green:"
msgstr "_Zelená:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1973
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1997
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Množstvo zeleného svetla vo farbe."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1974
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1998
msgid "_Blue:"
msgstr "_Modrá:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1975
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1999
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Množstvo modrého svetla vo farbe."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1978
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2002
msgid "_Opacity:"
msgstr "_Nepriehľadnosť:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1986 ../gtk/gtkcolorsel.c:1997
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2010 ../gtk/gtkcolorsel.c:2021
msgid "Transparency of the color."
msgstr "Priehľadnosť farby."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2004
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2028
msgid "Color _Name:"
msgstr "_Meno farby: "
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2019
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2043
msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as 'orange' in this entry."
......@@ -1256,11 +1256,11 @@ msgstr ""
"Môžete zadať hexadecimálnu hodnotu farby v štýle HTML alebo jednoducho meno "
"farby, napríklad 'orange'."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2038
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2062
msgid "_Palette"
msgstr "_Paleta"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2070
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2094
msgid "Color Wheel"
msgstr "Farebné koleso"
......@@ -1268,15 +1268,15 @@ msgstr "Farebné koleso"
msgid "Color Selection"
msgstr "Výber farby"
#: ../gtk/gtkentry.c:4508 ../gtk/gtktextview.c:7068
#: ../gtk/gtkentry.c:4508 ../gtk/gtktextview.c:7066
msgid "Select _All"
msgstr "Vybrať _všetko"
#: ../gtk/gtkentry.c:4518 ../gtk/gtktextview.c:7078
#: ../gtk/gtkentry.c:4518 ../gtk/gtktextview.c:7076
msgid "Input _Methods"
msgstr "_Metódy vstupu"
#: ../gtk/gtkentry.c:4529 ../gtk/gtktextview.c:7089
#: ../gtk/gtkentry.c:4529 ../gtk/gtktextview.c:7087
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr "_Vložiť ovládací znak Unicode"
......@@ -1394,7 +1394,7 @@ msgstr "_Pridať"
msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
msgstr "Pridať zvolený priečinok do Záložiek"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3191 ../gtk/gtkstock.c:395
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3191 ../gtk/gtkstock.c:398
msgid "_Remove"
msgstr "_Odstrániť"
......@@ -1718,32 +1718,32 @@ msgstr "Nie je možné previesť meno súboru"
msgid "(Empty)"
msgstr "(Prázdne)"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:475 ../gtk/gtkfilesystemunix.c:678
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1918 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:482
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:476 ../gtk/gtkfilesystemunix.c:682
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1858 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:482
#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:495 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1560
#, c-format
msgid "Error getting information for '%s': %s"
msgstr "Chyba pri získavaní informácie pre '%s': %s"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:547 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:537
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:551 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:537
#, c-format
msgid "Error creating directory '%s': %s"
msgstr "Chyba pri vytváraní priečinka '%s': %s"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:627 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:597
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:631 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:597
msgid "This file system does not support mounting"
msgstr "Tento systém súborov nepodporuje pripojenie"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:635
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:639
msgid "Filesystem"
msgstr "Súborový systém"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:792
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:796
#, c-format
msgid "Could not get a stock icon for %s"
msgstr "Nepodarilo sa získať ikonu zo zásobníka pre %s"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:887
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:891
#, c-format
msgid ""
"The name \"%s\" is not valid because it contains the character \"%s\". "
......@@ -1752,22 +1752,22 @@ msgstr ""
"Názov \"%s\" nie je platný, pretože obsahuje znak \"%s\". Prosím, použite "
"iný názov."
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1489
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1463 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1032
#, c-format
msgid "Writing %s failed: %s"
msgstr "Zápis %s zlyhal: %s"
msgid "Bookmark saving failed: %s"
msgstr "Uloženie záložky zlyhalo: %s"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1578
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1518
#, c-format
msgid "'%s' already exists in the bookmarks list"
msgstr "'%s' už existuje v zozname záložiek"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1650
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1590
#, c-format
msgid "'%s' does not exist in the bookmarks list"
msgstr "'%s' neexistuje v zozname záložiek"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1878
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1818
#, c-format
msgid "Error getting information for '/': %s"
msgstr "Chyba pri získavaní informácie pre '/': %s"
......@@ -1782,11 +1782,6 @@ msgstr "Sieťové zariadenie (%s)"
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1032
#, c-format
msgid "Bookmark saving failed: %s"
msgstr "Uloženie záložky zlyhalo: %s"
#: ../gtk/gtkfontbutton.c:179 ../gtk/gtkfontbutton.c:292
msgid "Pick a Font"
msgstr "Vyberte písmo"
......@@ -1838,7 +1833,7 @@ msgstr "Hodnota _gama"
#. Remove this icon source so we don't keep trying to
#. * load it.
#.
#: ../gtk/gtkiconfactory.c:1644
#: ../gtk/gtkiconfactory.c:1656
#, c-format
msgid "Error loading icon: %s"
msgstr "Chyba pri načítaní ikony: %s"
......@@ -2102,259 +2097,271 @@ msgstr "Nájsť a n_ahradiť"
msgid "_Floppy"
msgstr "_Disketa"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:333
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Celá obrazovka"
#: ../gtk/gtkstock.c:334
msgid "_Leave Fullscreen"
msgstr "_Opustiť celú obrazovku"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:336
msgid "Navigation|_Bottom"
msgstr "_Spodný"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:336
#: ../gtk/gtkstock.c:338
msgid "Navigation|_First"
msgstr "_Prvý"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:338
#: ../gtk/gtkstock.c:340
msgid "Navigation|_Last"
msgstr "_Posledný"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:340
#: ../gtk/gtkstock.c:342
msgid "Navigation|_Top"
msgstr "_Vrchný"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:342
#: ../gtk/gtkstock.c:344
msgid "Navigation|_Back"
msgstr "_Späť"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:344
#: ../gtk/gtkstock.c:346
msgid "Navigation|_Down"
msgstr "_Dole"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:346
#: ../gtk/gtkstock.c:348
msgid "Navigation|_Forward"
msgstr "_Vpred"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:348
#: ../gtk/gtkstock.c:350
msgid "Navigation|_Up"
msgstr "_Hore"
#: ../gtk/gtkstock.c:349
#: ../gtk/gtkstock.c:351
msgid "_Harddisk"
msgstr "_Pevný disk"
#: ../gtk/gtkstock.c:350
#: ../gtk/gtkstock.c:352
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
#: ../gtk/gtkstock.c:351
#: ../gtk/gtkstock.c:353
msgid "_Home"
msgstr "_Domov"
#: ../gtk/gtkstock.c:352
#: ../gtk/gtkstock.c:354
msgid "Increase Indent"
msgstr "Zväčšiť odsadenie"
#: ../gtk/gtkstock.c:353
#: ../gtk/gtkstock.c:355
msgid "Decrease Indent"
msgstr "Zmenšiť odsadenie"
#: ../gtk/gtkstock.c:354
#: ../gtk/gtkstock.c:356
msgid "_Index"
msgstr "_Index"
#: ../gtk/gtkstock.c:355
#: ../gtk/gtkstock.c:357
msgid "_Information"
msgstr "_Informácie"
#: ../gtk/gtkstock.c:358
msgid "_Italic"
msgstr "_Kurzíva"
#: ../gtk/gtkstock.c:356
#: ../gtk/gtkstock.c:359
msgid "_Jump to"
msgstr "_Prejsť na"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:358
#: ../gtk/gtkstock.c:361
msgid "Justify|_Center"
msgstr "Na _stred"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:360
#: ../gtk/gtkstock.c:363
msgid "Justify|_Fill"
msgstr "_Vyplniť"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:362
#: ../gtk/gtkstock.c:365
msgid "Justify|_Left"
msgstr "_Vľavo"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:364
#: ../gtk/gtkstock.c:367
msgid "Justify|_Right"
msgstr "Do_prava"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:367
#: ../gtk/gtkstock.c:370
msgid "Media|_Forward"
msgstr "Do_predu"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:369
#: ../gtk/gtkstock.c:372
msgid "Media|_Next"
msgstr "_Nasledujúci"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:371
#: ../gtk/gtkstock.c:374
msgid "Media|P_ause"
msgstr "P_auza"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:373
#: ../gtk/gtkstock.c:376
msgid "Media|_Play"
msgstr "_Hrať"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:375
#: ../gtk/gtkstock.c:378
msgid "Media|Pre_vious"
msgstr "Pre_dchádzajúci"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:377
#: ../gtk/gtkstock.c:380
msgid "Media|_Record"
msgstr "_Záznam"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:379
#: ../gtk/gtkstock.c:382
msgid "Media|R_ewind"
msgstr "Pr_evinúť"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:381
#: ../gtk/gtkstock.c:384
msgid "Media|_Stop"
msgstr "_Zastaviť"
#: ../gtk/gtkstock.c:382
#: ../gtk/gtkstock.c:385
msgid "_Network"
msgstr "_Sieť"
#: ../gtk/gtkstock.c:383
#: ../gtk/gtkstock.c:386
msgid "_New"
msgstr "_Nový"
#: ../gtk/gtkstock.c:384
#: ../gtk/gtkstock.c:387
msgid "_No"
msgstr "_Nie"
#: ../gtk/gtkstock.c:385
#: ../gtk/gtkstock.c:388
msgid "_OK"
msgstr "_Ok"
#: ../gtk/gtkstock.c:386
#: ../gtk/gtkstock.c:389
msgid "_Open"
msgstr "_Otvoriť"
#: ../gtk/gtkstock.c:387
#: ../gtk/gtkstock.c:390
msgid "_Paste"
msgstr "_Vložiť"
#: ../gtk/gtkstock.c:388
#: ../gtk/gtkstock.c:391
msgid "_Preferences"
msgstr "Nas_tavenie"
#: ../gtk/gtkstock.c:389
#: ../gtk/gtkstock.c:392
msgid "_Print"
msgstr "_Tlačiť"
#: ../gtk/gtkstock.c:390
#: ../gtk/gtkstock.c:393
msgid "Print Pre_view"
msgstr "Ná_hľad pred tlačou"
#: ../gtk/gtkstock.c:391
#: ../gtk/gtkstock.c:394
msgid "_Properties"
msgstr "_Vlastnosti"
#: ../gtk/gtkstock.c:392
#: ../gtk/gtkstock.c:395
msgid "_Quit"
msgstr "_Koniec"
#: ../gtk/gtkstock.c:393
#: ../gtk/gtkstock.c:396
msgid "_Redo"
msgstr "_Opakovať vrátené"
#: ../gtk/gtkstock.c:394
#: ../gtk/gtkstock.c:397
msgid "_Refresh"
msgstr "_Aktualizovať"
#: ../gtk/gtkstock.c:396
#: ../gtk/gtkstock.c:399
msgid "_Revert"
msgstr "_Vrátiť"
#: ../gtk/gtkstock.c:397
#: ../gtk/gtkstock.c:400
msgid "_Save"
msgstr "_Uložiť"
#: ../gtk/gtkstock.c:398
#: ../gtk/gtkstock.c:401
msgid "Save _As"
msgstr "Uložiť _ako"
#: ../gtk/gtkstock.c:399
#: ../gtk/gtkstock.c:402
msgid "_Color"
msgstr "_Farba"
#: ../gtk/gtkstock.c:400
#: ../gtk/gtkstock.c:403
msgid "_Font"
msgstr "_Písmo"
#: ../gtk/gtkstock.c:401
#: ../gtk/gtkstock.c:404
msgid "_Ascending"
msgstr "_Vzostupne"
#: ../gtk/gtkstock.c:402
#: ../gtk/gtkstock.c:405
msgid "_Descending"
msgstr "_Zostupne"
#: ../gtk/gtkstock.c:403
#: ../gtk/gtkstock.c:406
msgid "_Spell Check"
msgstr "_Kontrola pravopisu"
#: ../gtk/gtkstock.c:404
#: ../gtk/gtkstock.c:407
msgid "_Stop"
msgstr "_Zastaviť"
#: ../gtk/gtkstock.c:405
#: ../gtk/gtkstock.c:408
msgid "_Strikethrough"
msgstr "_Prečiarknuté"
#: ../gtk/gtkstock.c:406
#: ../gtk/gtkstock.c:409
msgid "_Undelete"
msgstr "_Zrušiť odstránenie"
#: ../gtk/gtkstock.c:407
#: ../gtk/gtkstock.c:410
msgid "_Underline"
msgstr "Po_dčiarknuté"
#: ../gtk/gtkstock.c:408
#: ../gtk/gtkstock.c:411
msgid "_Undo"
msgstr "_Vrátiť späť"
#: ../gtk/gtkstock.c:409
#: ../gtk/gtkstock.c:412
msgid "_Yes"
msgstr "_Ano"
#: ../gtk/gtkstock.c:410
#: ../gtk/gtkstock.c:413
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normálna veľkosť"
#: ../gtk/gtkstock.c:411
#: ../gtk/gtkstock.c:414
msgid "Best _Fit"
msgstr "_Prispôsobiť"
#: ../gtk/gtkstock.c:412
#: ../gtk/gtkstock.c:415
msgid "Zoom _In"
msgstr "Z_väčšiť"
#: ../gtk/gtkstock.c:413
#: ../gtk/gtkstock.c:416
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Z_menšiť"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment