Commit 819eb145 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Minor terminology change.

2004-12-21  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Minor terminology change.
parent 4045cc1a
2004-12-21 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Minor terminology change.
2004-12-20 Funda Wang <fundawang@linux.net.cn>
* zh_CN.po: Updated Simplified Chinese translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-18 13:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-18 13:39+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-21 00:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-21 00:02+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -792,7 +792,7 @@ msgstr "Samla inte GDI-förfrågningar i en batch"
#. Description of --no-wintab in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:62
msgid "Don't use the Wintab API for tablet support"
msgstr "Använd inte Wintab-API:t för stöd av ritbrädor"
msgstr "Använd inte Wintab-API:t för stöd av ritplattor"
#. Description of --ignore-wintab in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:64
......@@ -819,7 +819,7 @@ msgstr "FÄRGER"
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Gör X-anrop synkrona"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:260 gtk/gtkaboutdialog.c:1938
#: gtk/gtkaboutdialog.c:260 gtk/gtkaboutdialog.c:1939
msgid "License"
msgstr "Licens"
......@@ -828,37 +828,37 @@ msgid "The license of the program"
msgstr "Licensen för programmet"
#. Add the credits button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:481
#: gtk/gtkaboutdialog.c:482
msgid "_Credits"
msgstr "_Tack"
#. Add the license button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:490
#: gtk/gtkaboutdialog.c:491
msgid "_License"
msgstr "_Licens"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:681
#: gtk/gtkaboutdialog.c:682
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "Om %s"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1875
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1876
msgid "Credits"
msgstr "Tack"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1900
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1901
msgid "Written by"
msgstr "Skrivet av"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1903
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1904
msgid "Documented by"
msgstr "Dokumenterat av"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1915
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1916
msgid "Translated by"
msgstr "Översatt av"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1919
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1920
msgid "Artwork by"
msgstr "Grafik av"
......@@ -1110,7 +1110,7 @@ msgstr ""
"Kunde inte lägga till ett bokmärke för %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:889 gtk/gtkfilechooserdefault.c:5970
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:889 gtk/gtkfilechooserdefault.c:5983
#, c-format
msgid ""
"Could not build file name from '%s' and '%s':\n"
......@@ -1128,7 +1128,7 @@ msgstr ""
"Kunde inte byta aktuell mapp till %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1643
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1645
#, c-format
msgid ""
"Could not create folder %s:\n"
......@@ -1137,12 +1137,12 @@ msgstr ""
"Kunde inte skapa mappen %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1829
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1833
#, c-format
msgid "Could not add bookmark for %s because it is not a folder."
msgstr "Kunde inte lägga till bokmärke för %s eftersom det inte är en mapp."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1941
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1945
#, c-format
msgid ""
"Could not remove bookmark for %s:\n"
......@@ -1151,157 +1151,157 @@ msgstr ""
"Kunde inte ta bort bokmärke för %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2078
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2082
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr "Lägg till mappen \"%s\" till bokmärkena"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2119
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2123
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "LÄgg till den aktuella mappen till bokmärkena"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2121
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2125
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr "Lägg till de valda mapparna till bokmärkena"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2161
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2165
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "Ta bort bokmärket \"%s\""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2566
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2575
#, c-format
msgid "Could not add a bookmark for %s because it is an invalid path name."
msgstr ""
"Kunde inte lägga till bokmärke för %s eftersom det är ett ogiltigt namn på "
"en sökväg."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2744
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2753
msgid "Shortcuts"
msgstr "Genvägar"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2798
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2807
msgid "Folder"
msgstr "Mapp"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2850 gtk/gtkstock.c:295
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2859 gtk/gtkstock.c:295
msgid "_Add"
msgstr "_Lägg till"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2857
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2866
msgid "Add the selected folder to the bookmarks"
msgstr "Lägg till den valda mappen till bokmärkena"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2862 gtk/gtkstock.c:352
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2871 gtk/gtkstock.c:352
msgid "_Remove"
msgstr "_Ta bort"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2869
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2878
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr "Ta bort markerat bokmärke"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2964
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2973
msgid "_Add to Shortcuts"
msgstr "_Lägg till i genvägar"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2978
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2987
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Visa _dolda filer"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3102 gtk/gtkfilesel.c:767
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3111 gtk/gtkfilesel.c:767
msgid "Files"
msgstr "Filer"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3133
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3142
msgid "Name"
msgstr "Namn"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3158
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3167
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3171
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3180
msgid "Modified"
msgstr "Ändrad"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3203
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3212
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr "Välj vilka typer av filer som visas"
#. Create Folder
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3239
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3248
msgid "Create Fo_lder"
msgstr "Skapa mapp"
#. Name entry
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3357
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3366
msgid "_Name:"
msgstr "_Namn:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3397
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3406
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Bläddra efter andra mappar"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3647
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3656
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Spara i _mappen:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3649
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3658
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Skapa i _mappen:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4469
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4482
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Kan inte byta till mappen eftersom den inte är lokal"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4994
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5007
#, c-format
msgid "shortcut %s does not exist"
msgstr "genvägen %s finns inte"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5748
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5761
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Ange namnet på den nya mappen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5790
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5803
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
msgstr[0] "%d byte"
msgstr[1] "%d byte"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5792
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5805
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f kB"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5794
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5807
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f MB"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5796
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5809
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f GB"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5848
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5861
msgid "Today"
msgstr "Idag"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5850
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5863
msgid "Yesterday"
msgstr "Igår"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5861
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5874
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5931
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5944
msgid "Cannot change to the folder you specified as it is an invalid path."
msgstr "Kan inte byta till mappen du angav eftersom den är en ogiltig sökväg."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6008
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6021
#, c-format
msgid ""
"Could not select %s:\n"
......@@ -1310,15 +1310,15 @@ msgstr ""
"Kunde inte välja %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6048
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6061
msgid "Open Location"
msgstr "Öppna plats"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6055
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6068
msgid "Save in Location"
msgstr "Spara på plats"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6079
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6092
msgid "_Location:"
msgstr "_Plats:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment