Commit 7f314b9f authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Updated Swedish translation.

2004-12-18  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent ca8b2eb9
2004-12-18 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2004-12-17 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>
* sq.po: Updated Albanian translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-16 13:24-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-26 08:00+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-18 13:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-18 13:21+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -215,7 +215,6 @@ msgid "Stack overflow"
msgstr "Stackspill"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:635
#, fuzzy
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
msgstr "GIF-bildinläsaren kan inte förstå denna bild."
......@@ -456,7 +455,7 @@ msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
msgstr "Nycklar för PNG-textstycken måste vara ASCII-tecken."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:854
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""
"Värdet för PNG-textstycket %s kan inte konverteras till ISO-8859-1-kodning."
......@@ -494,7 +493,6 @@ msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr "Maximala färgvärdet i PNM-filen är för stort"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:396
#, fuzzy
msgid "Cannot handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr "Kan inte hantera PNM-filer med maximala färgvärden större än 255"
......@@ -519,7 +517,6 @@ msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr "Råa PNM-format kräver precis ett blanktecken före provdata"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:770
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
msgstr "Kan inte allokera minne för inläsning av PNM-bild"
......@@ -560,37 +557,30 @@ msgid "The Sun raster image format"
msgstr "Bildformatet Sun-raster"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
msgstr "Kan inte allokera minne för IOBuffer-struct"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
msgstr "Kan inte allokera minne för IOBuffer-data"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
#, fuzzy
msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
msgstr "Kan inte omallokera IOBuffer-data"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:219
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
msgstr "Kan inte allokera temporär IOBuffer-data"
msgstr "Kan inte allokera temporära IOBuffer-data"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:353
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate new pixbuf"
msgstr "Kan inte allokera ny pixbuf"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:692
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate colormap structure"
msgstr "Kan inte allokera färgkartestruktur"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:699
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate colormap entries"
msgstr "Kan inte allokera färgkarteposter"
......@@ -599,7 +589,6 @@ msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
msgstr "Oväntat bitdjup för färgkarteposter"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:739
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate TGA header memory"
msgstr "Kan inte allokera TGA-huvudminne"
......@@ -613,7 +602,6 @@ msgid "TGA image type not supported"
msgstr "TGA-bildtypen stöds inte"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:861
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
msgstr "Kan inte allokera minne för TGA-kontextstruct"
......@@ -723,12 +711,10 @@ msgid "XPM file has invalid number of colors"
msgstr "XPM-filen har ogiltigt antal färger"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1272 gdk-pixbuf/io-xpm.c:1281 gdk-pixbuf/io-xpm.c:1333
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
msgstr "Kan inte allokera minne för inläsning av XPM-bild"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1295
#, fuzzy
msgid "Cannot read XPM colormap"
msgstr "Kan inte läsa XPM-färgkarta"
......@@ -743,48 +729,47 @@ msgstr "Bildformatet XPM"
#. Description of --class=CLASS in --help output
#: gdk/gdk.c:115
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr ""
msgstr "Programklass som den används av fönsterhanteraren"
#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
#: gdk/gdk.c:116
msgid "CLASS"
msgstr ""
msgstr "KLASS"
#. Description of --name=NAME in --help output
#: gdk/gdk.c:118
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr ""
msgstr "Programnamn som det används av fönsterhanteraren"
#. Placeholder in --name=NAME in --help output
#: gdk/gdk.c:119
msgid "NAME"
msgstr ""
msgstr "NAMN"
#. Description of --display=DISPLAY in --help output
#: gdk/gdk.c:121
msgid "X display to use"
msgstr ""
msgstr "X-display att använda"
#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
#: gdk/gdk.c:122
#, fuzzy
msgid "DISPLAY"
msgstr "IPA"
msgstr "DISPLAY"
#. Description of --screen=SCREEN in --help output
#: gdk/gdk.c:124
msgid "X screen to use"
msgstr ""
msgstr "X-skärm att använda"
#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
#: gdk/gdk.c:125
msgid "SCREEN"
msgstr ""
msgstr "SKÄRM"
#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:128
msgid "Gdk debugging flags to set"
msgstr ""
msgstr "Gdk-felsökningsflaggor att ställa in"
#. Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
......@@ -792,90 +777,90 @@ msgstr ""
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:129 gdk/gdk.c:132 gtk/gtkmain.c:405 gtk/gtkmain.c:408
msgid "FLAGS"
msgstr ""
msgstr "FLAGGOR"
#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:131
msgid "Gdk debugging flags to unset"
msgstr ""
msgstr "Gdk-felsökningsflaggor att inte ställa in"
#. Description of --sync in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:60
msgid "Don't batch GDI requests"
msgstr ""
msgstr "Samla inte GDI-förfrågningar i en batch"
#. Description of --no-wintab in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:62
msgid "Don't use the Wintab API for tablet support"
msgstr ""
msgstr "Använd inte Wintab-API:t för stöd av ritbrädor"
#. Description of --ignore-wintab in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:64
msgid "Same as --no-wintab"
msgstr ""
msgstr "Samma som --no-wintab"
#. Description of --use-wintab in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:66
msgid "Do use the Wintab API [default]"
msgstr ""
msgstr "Använd inte Wintab-API:t [standard]"
#. Description of --max-colors=COLORS in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:68
msgid "Size of the palette in 8 bit mode"
msgstr ""
msgstr "Storlek på paletten i 8-bitarsläge"
#. Placeholder in --max-colors=COLORS in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:69
msgid "COLORS"
msgstr ""
msgstr "FÄRGER"
#. Description of --sync in --help output
#: gdk/x11/gdkmain-x11.c:92
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr ""
msgstr "Gör X-anrop synkrona"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:260 gtk/gtkaboutdialog.c:1938
msgid "License"
msgstr ""
msgstr "Licens"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:261
msgid "The license of the program"
msgstr ""
msgstr "Licensen för programmet"
#. Add the credits button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:481
msgid "_Credits"
msgstr ""
msgstr "_Tack"
#. Add the license button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:490
msgid "_License"
msgstr ""
msgstr "_Licens"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:681
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr ""
msgstr "Om %s"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1875
msgid "Credits"
msgstr ""
msgstr "Tack"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1900
msgid "Written by"
msgstr ""
msgstr "Skrivet av"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1903
msgid "Documented by"
msgstr ""
msgstr "Dokumenterat av"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1915
msgid "Translated by"
msgstr ""
msgstr "Översatt av"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1919
msgid "Artwork by"
msgstr ""
msgstr "Grafik av"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
......@@ -930,7 +915,7 @@ msgstr "calendar:week_start:1"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:235 gtk/gtkcellrendererprogress.c:293
#, c-format
msgid "progress bar label|%d %%"
msgstr ""
msgstr "etikett för förloppsindikator|%d %%"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:220 gtk/gtkcolorbutton.c:574
msgid "Pick a Color"
......@@ -1096,18 +1081,16 @@ msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:64
#, fuzzy
msgid "(None)"
msgstr "inget"
msgstr "(Ingen)"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:349
#, fuzzy
msgid "Select a File"
msgstr "Ta bort fil"
msgstr "Välj en fil"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1503
msgid "Other..."
msgstr ""
msgstr "Annan..."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:863
#, c-format
......@@ -1171,20 +1154,20 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2078
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr ""
msgstr "Lägg till mappen \"%s\" till bokmärkena"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2119
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr ""
msgstr "LÄgg till den aktuella mappen till bokmärkena"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2121
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr ""
msgstr "Lägg till de valda mapparna till bokmärkena"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2161
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr ""
msgstr "Ta bort bokmärket \"%s\""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2566
#, c-format
......@@ -1195,7 +1178,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2744
msgid "Shortcuts"
msgstr ""
msgstr "Genvägar"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2798
msgid "Folder"
......@@ -1207,7 +1190,7 @@ msgstr "_Lägg till"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2857
msgid "Add the selected folder to the bookmarks"
msgstr ""
msgstr "Lägg till den valda mappen till bokmärkena"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2862 gtk/gtkstock.c:352
msgid "_Remove"
......@@ -1215,11 +1198,11 @@ msgstr "_Ta bort"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2869
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr ""
msgstr "Ta bort markerat bokmärke"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2964
msgid "_Add to Shortcuts"
msgstr ""
msgstr "_Lägg till i genvägar"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2978
msgid "Show _Hidden Files"
......@@ -1243,7 +1226,7 @@ msgstr "Ändrad"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3203
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr ""
msgstr "Välj vilka typer av filer som visas"
#. Create Folder
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3239
......@@ -1268,7 +1251,6 @@ msgid "Create in _folder:"
msgstr "Skapa i _mappen:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4469
#, fuzzy
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Kan inte byta till mappen eftersom den inte är lokal"
......@@ -1543,9 +1525,9 @@ msgid "Filesystem"
msgstr "Filsystem"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:738
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not get a stock icon for %s"
msgstr "Kunde inte hämta information för filen \"%s\": %s"
msgstr "Kunde inte hämta en standardikon för %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:833
#, c-format
......@@ -1736,27 +1718,27 @@ msgstr "Markera allt"
#. Description of --gtk-module=MODULES in --help output
#: gtk/gtkmain.c:398
msgid "Load additional GTK+ modules"
msgstr ""
msgstr "Läs in ytterligare GTK+-moduler"
#. Placeholder in --gtk-module=MODULES in --help output
#: gtk/gtkmain.c:399
msgid "MODULES"
msgstr ""
msgstr "MODULER"
#. Description of --g-fatal-warnings in --help output
#: gtk/gtkmain.c:401
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr ""
msgstr "Gör alla varningar ödesdigra"
#. Description of --gtk-debug=FLAGS in --help output
#: gtk/gtkmain.c:404
msgid "GTK+ debugging flags to set"
msgstr ""
msgstr "GTK+-felsökningsflaggor att ställa in"
#. Description of --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gtk/gtkmain.c:407
msgid "GTK+ debugging flags to unset"
msgstr ""
msgstr "GTK+-felsökningsflaggor att inte ställa in"
#. Translate to default:RTL if you want your widgets
#. * to be RTL, otherwise translate to default:LTR.
......@@ -1769,11 +1751,11 @@ msgstr "default:LTR"
#: gtk/gtkmain.c:565
msgid "GTK+ Options"
msgstr ""
msgstr "Alternativ för GTK+"
#: gtk/gtkmain.c:565
msgid "Show GTK+ Options"
msgstr ""
msgstr "Visa alternativ för GTK+"
#: gtk/gtknotebook.c:2712 gtk/gtknotebook.c:5060
#, c-format
......@@ -1825,7 +1807,7 @@ msgstr "Fråga"
#.
#: gtk/gtkstock.c:294
msgid "_About"
msgstr ""
msgstr "_Om"
#: gtk/gtkstock.c:296
msgid "_Apply"
......@@ -1873,7 +1855,7 @@ msgstr "_Kör"
#: gtk/gtkstock.c:307
msgid "_Edit"
msgstr ""
msgstr "_Redigera"
#: gtk/gtkstock.c:308
msgid "_Find"
......@@ -1968,33 +1950,28 @@ msgid "_Right"
msgstr "_Höger"
#: gtk/gtkstock.c:332
#, fuzzy
msgid "_Next"
msgstr "_Ny"
msgstr "_Nästa"
#: gtk/gtkstock.c:333
#, fuzzy
msgid "P_ause"
msgstr "Klistra _in"
msgstr "Gör _paus"
#: gtk/gtkstock.c:334
msgid "_Play"
msgstr ""
msgstr "_Spela"
#: gtk/gtkstock.c:335
#, fuzzy
msgid "Pre_vious"
msgstr "Förhandsvisning"
msgstr "Före_gående"
#: gtk/gtkstock.c:336
#, fuzzy
msgid "_Record"
msgstr "_Röd:"
msgstr "Spela _in"
#: gtk/gtkstock.c:337
#, fuzzy
msgid "R_ewind"
msgstr "_Sök"
msgstr "Spola _bakåt"
#: gtk/gtkstock.c:338 gtk/gtkstock.c:361
msgid "_Stop"
......@@ -2205,9 +2182,8 @@ msgstr "Kyrillisk (Translitererad)"
#. ID
#: modules/input/iminuktitut.c:127
#, fuzzy
msgid "Inuktitut (Transliterated)"
msgstr "Inukitut (Translitererad)"
msgstr "Inuktitut (Translitererad)"
#. ID
#: modules/input/imipa.c:145
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment