Commit 2c2d8db7 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 1a8f360c
......@@ -18,8 +18,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-31 21:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-01 11:50+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-25 09:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-25 13:11+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -439,26 +439,26 @@ msgctxt "keyboard label"
msgid "Suspend"
msgstr "UspatDoPaměti"
#: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:48 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1406
#: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:48 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1403
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:369 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:532
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1174
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1175
msgid "No GL implementation is available"
msgstr "Není k dispozici žádná implementace GL"
#: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:89 gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:157
#: gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:492 gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:630
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:674
#: gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:492 gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:631
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:675
msgid "Unable to create a GL context"
msgstr "Nelze vytvořit kontext GL"
#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1368 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1378
#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1365 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1375
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:330
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:340 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:464
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:868
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:869
msgid "No available configurations for the given pixel format"
msgstr "Není dostupné žádné nastavení pro daný pixelový fotmát"
#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1414
#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1411
msgid "3.2 core GL profile is not available on EGL implementation"
msgstr "Profil základního GL 3.2 není k dispozici v implementaci EGL"
......@@ -522,12 +522,12 @@ msgstr[0] "Otevírání %d položky"
msgstr[1] "Otevírání %d položek"
msgstr[2] "Otevírání %d položek"
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:896
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:897
#, c-format
msgid "No available configurations for the given RGBA pixel format"
msgstr "Není dostupné žádné nastavení pro daný pixelový fotmát RGBA"
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1182
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1183
msgid ""
"The GLX_ARB_create_context_profile extension needed to create core profiles "
"is not available"
......@@ -1218,12 +1218,12 @@ msgstr ""
"tlačítkem myši a vyberte „Uložit barvu zde“."
#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:191 gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1689
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:794 gtk/gtkfilechooserwidget.c:5356
#: gtk/gtkmessagedialog.c:944 gtk/gtkmessagedialog.c:957
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:794 gtk/gtkfilechooserwidget.c:5371
#: gtk/gtkmessagedialog.c:942 gtk/gtkmessagedialog.c:955
#: gtk/gtkmountoperation.c:543 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:196
#: gtk/gtkprintbackend.c:763 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:545
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:665 gtk/gtkprintunixdialog.c:738
#: gtk/gtkwindow.c:11919 gtk/inspector/css-editor.c:199
#: gtk/gtkwindow.c:11925 gtk/inspector/css-editor.c:199
#: gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:79 gtk/ui/gtkassistant.ui:169
#: gtk/ui/gtkcolorchooserdialog.ui:38 gtk/ui/gtkfontchooserdialog.ui:35
msgid "_Cancel"
......@@ -1271,8 +1271,8 @@ msgstr "_Náhled:"
msgid "_Apply"
msgstr "_Použít"
#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1698 gtk/gtkmessagedialog.c:936
#: gtk/gtkmessagedialog.c:958 gtk/gtkprintbackend.c:764 gtk/gtkwindow.c:11920
#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1698 gtk/gtkmessagedialog.c:934
#: gtk/gtkmessagedialog.c:956 gtk/gtkprintbackend.c:764 gtk/gtkwindow.c:11926
#: gtk/inspector/classes-list.c:127
msgid "_OK"
msgstr "_Budiž"
......@@ -1490,7 +1490,7 @@ msgid "_License"
msgstr "_Licence"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:716 gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:329
#: gtk/gtkmessagedialog.c:940 gtk/ui/gtkassistant.ui:189
#: gtk/gtkmessagedialog.c:938 gtk/ui/gtkassistant.ui:189
msgid "_Close"
msgstr "_Zavřít"
......@@ -2127,26 +2127,26 @@ msgstr "P_ravý:"
msgid "Paper Margins"
msgstr "Okraje papíru"
#: gtk/gtkentry.c:9615 gtk/gtkentry.c:9768 gtk/gtklabel.c:6596
#: gtk/gtkentry.c:9615 gtk/gtkentry.c:9768 gtk/gtklabel.c:6628
#: gtk/gtktextview.c:9037 gtk/gtktextview.c:9225
msgid "Cu_t"
msgstr "_Vyjmout"
#: gtk/gtkentry.c:9619 gtk/gtkentry.c:9771 gtk/gtklabel.c:6597
#: gtk/gtkentry.c:9619 gtk/gtkentry.c:9771 gtk/gtklabel.c:6629
#: gtk/gtktextview.c:9041 gtk/gtktextview.c:9229
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopírovat"
#: gtk/gtkentry.c:9623 gtk/gtkentry.c:9774 gtk/gtklabel.c:6598
#: gtk/gtkentry.c:9623 gtk/gtkentry.c:9774 gtk/gtklabel.c:6630
#: gtk/gtktextview.c:9043 gtk/gtktextview.c:9231
msgid "_Paste"
msgstr "V_ložit"
#: gtk/gtkentry.c:9626 gtk/gtklabel.c:6600 gtk/gtktextview.c:9046
#: gtk/gtkentry.c:9626 gtk/gtklabel.c:6632 gtk/gtktextview.c:9046
msgid "_Delete"
msgstr "_Smazat"
#: gtk/gtkentry.c:9637 gtk/gtklabel.c:6609 gtk/gtktextview.c:9060
#: gtk/gtkentry.c:9637 gtk/gtklabel.c:6641 gtk/gtktextview.c:9060
msgid "Select _All"
msgstr "Vybr_at vše"
......@@ -2183,15 +2183,15 @@ msgstr "Jiné…"
msgid "%1$s on %2$s"
msgstr "%1$s na %2$s"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:336
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:337
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Napište název nové složky"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:741
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:740
msgid "The folder could not be created"
msgstr "Složku nelze vytvořit"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:754
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:753
msgid ""
"The folder could not be created, as a file with the same name already "
"exists. Try using a different name for the folder, or rename the file first."
......@@ -2199,144 +2199,164 @@ msgstr ""
"Složku nelze vytvořit, protože již existuje soubor se stejným názvem. Zkuste "
"pro složku použít jiný název, nebo nejprve přejmenovat soubor."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:768
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:767
msgid "You need to choose a valid filename."
msgstr "Vybraný název souboru musí být platný."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:771
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:770
#, c-format
msgid "Cannot create a file under %s as it is not a folder"
msgstr "V %s nelze vytvořit soubor, jelikož se nejedná o složku"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:779
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:778
msgid "Cannot create file as the filename is too long"
msgstr "Nelze vytvořit soubor, protože název je příliš dlouhý"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:780
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:779
msgid "Try using a shorter name."
msgstr "Zkuste použít kratší název."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:790
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:789
msgid "You may only select folders"
msgstr "Vybírat můžete jen složky"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:791
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:790
msgid "The item that you selected is not a folder try using a different item."
msgstr "Položka, kterou jste vybrali, není složka. Zkuste použít jinou."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:799
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:798
msgid "Invalid file name"
msgstr "Neplatný název souboru"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:809
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:808
msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr "Obsah složky nelze zobrazit"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1491
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:952
msgid "A folder with that name already exists"
msgstr "Složka s tímto názvem již existuje"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:954
msgid "A file with that name already exists"
msgstr "Soubor s tímto názvem již existuje"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:985
msgid "A folder cannot be called “.”"
msgstr "Složka se nemůže nazývat „.“"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:988
msgid "A folder cannot be called “..”"
msgstr "Složka se nemůže nazývat „..“"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:991
msgid "Folder names cannot contain “/”"
msgstr "Název složky nemůže obsahovat „/“"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1506
msgid "Could not select file"
msgstr "Nelze vybrat soubor"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1724
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1739
msgid "_Visit File"
msgstr "Podí_vat se na tento soubor"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1727
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1742
msgid "_Open With File Manager"
msgstr "_Otevřít pomocí správce souborů"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1730
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1745
msgid "_Copy Location"
msgstr "_Kopírovat umístění"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1733
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1748
msgid "_Add to Bookmarks"
msgstr "_Přidat mezi záložky"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1740
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1755
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Zobrazovat _skryté soubory"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1743
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1758
msgid "Show _Size Column"
msgstr "Z_obrazovat sloupec Velikost"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1746
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1761
msgid "Sort _Folders before Files"
msgstr "_Složky řadit před soubory"
#. this is the header for the location column in the print dialog
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2018 gtk/inspector/style-prop-list.ui:118
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:259 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:135
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2033 gtk/inspector/style-prop-list.ui:118
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:248 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:135
msgid "Location"
msgstr "Umístění"
#. Label
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2058
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2073
msgid "_Name:"
msgstr "_Název:"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2538 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4076
#: gtk/gtkplacessidebar.c:968 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:147
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2553 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4091
#: gtk/gtkplacessidebar.c:968 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:138
msgid "Home"
msgstr "Domů"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3743
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3758
#, c-format
msgid "Could not read the contents of %s"
msgstr "Nelze přečíst obsah %s"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3747
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3762
msgid "Could not read the contents of the folder"
msgstr "Nelze přečíst obsah složky"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3854
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3869
msgid "%H:%M"
msgstr "%k∶%M"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3854
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3869
msgid "%-I:%M %P"
msgstr "%l∶%M %P"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3856
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3871
msgid "Yesterday at %H:%M"
msgstr "Včera v %k∶%M"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3856
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3871
msgid "Yesterday at %-I:%M %P"
msgstr "Včera v %k∶%M"
#. Translators: We don't know whether this printer is
#. * available to print to.
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4055 gtk/inspector/prop-editor.c:1569
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4070 gtk/inspector/prop-editor.c:1569
#: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintbackendcloudprint.c:748
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámé"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4563
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4578
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Nelze přejít do složky, protože není místní"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5349 gtk/gtkprintunixdialog.c:656
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5364 gtk/gtkprintunixdialog.c:656
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "Soubor nazvaný „%s“ již existuje. Chcete jej nahradit?"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5352 gtk/gtkprintunixdialog.c:660
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5367 gtk/gtkprintunixdialog.c:660
#, c-format
msgid ""
"The file already exists in “%s”. Replacing it will overwrite its contents."
msgstr ""
"V „%s“ již tento soubor existuje. Jeho nahrazením přepíšete celý jeho obsah."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5357 gtk/gtkprintunixdialog.c:668
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5372 gtk/gtkprintunixdialog.c:668
msgid "_Replace"
msgstr "Na_hradit"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6155
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6162
msgid "Could not start the search process"
msgstr "Nelze spustit proces hledání"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6156
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6163
msgid ""
"The program was not able to create a connection to the indexer daemon. "
"Please make sure it is running."
......@@ -2344,7 +2364,7 @@ msgstr ""
"Program nebyl schopen vytvořit spojení s indexovacím démonem. Ujistěte se "
"prosím, že běží."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6170
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6177
msgid "Could not send the search request"
msgstr "Nelze odeslat vyhledávací požadavek"
......@@ -2383,7 +2403,7 @@ msgstr "Vytvoření kontextu GL selhalo"
msgid "Application menu"
msgstr "Nabídka aplikace"
#: gtk/gtkheaderbar.c:479 gtk/gtkwindow.c:8580
#: gtk/gtkheaderbar.c:479 gtk/gtkwindow.c:8586
msgid "Close"
msgstr "Zavřít"
......@@ -2434,12 +2454,12 @@ msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#. Open Link
#: gtk/gtklabel.c:6577
#: gtk/gtklabel.c:6609
msgid "_Open Link"
msgstr "_Otevřít odkaz"
#. Copy Link Address
#: gtk/gtklabel.c:6586
#: gtk/gtklabel.c:6618
msgid "Copy _Link Address"
msgstr "Ko_pírovat adresu odkazu"
......@@ -2581,11 +2601,11 @@ msgstr "Zobrazit přepínače GTK+"
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:948
#: gtk/gtkmessagedialog.c:946
msgid "_No"
msgstr "_Ne"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:949
#: gtk/gtkmessagedialog.c:947
msgid "_Yes"
msgstr "_Ano"
......@@ -3456,12 +3476,12 @@ msgctxt "volume percentage"
msgid "%d %%"
msgstr "%d %%"
#: gtk/gtkwindow.c:11907
#: gtk/gtkwindow.c:11913
#, c-format
msgid "Do you want to use GTK+ Inspector?"
msgstr "Chcete použít GTK+ Inspector?"
#: gtk/gtkwindow.c:11909
#: gtk/gtkwindow.c:11915
#, c-format
msgid ""
"GTK+ Inspector is an interactive debugger that lets you explore and modify "
......@@ -3472,7 +3492,7 @@ msgstr ""
"změnit vnitřní strukturu jakékoliv aplikace GTK+. Použití tohoto programu "
"může vést k přerušení běhu nebo pádu aplikace."
#: gtk/gtkwindow.c:11914
#: gtk/gtkwindow.c:11920
msgid "Don't show this message again"
msgstr "Tuto zprávu znovu nezobrazovat"
......@@ -3491,7 +3511,7 @@ msgstr "Předpona"
#: gtk/inspector/actions.ui:52 gtk/inspector/classes-list.ui:80
#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:17 gtk/inspector/object-tree.ui:109
#: gtk/inspector/signals-list.ui:90 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:219
#: gtk/inspector/signals-list.ui:90 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:210
msgid "Name"
msgstr "Název"
......@@ -3822,7 +3842,7 @@ msgstr "Cesta"
msgid "Count"
msgstr "Počet"
#: gtk/inspector/resource-list.ui:129 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:238
#: gtk/inspector/resource-list.ui:129 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:227
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
......@@ -3992,8 +4012,6 @@ msgid "Image"
msgstr "Obraz"
#: gtk/inspector/visual.ui:382
#| msgctxt "Stock label, media"
#| msgid "_Record"
msgid "Recording"
msgstr "Záznam"
......@@ -5145,25 +5163,33 @@ msgid "Saturation"
msgstr "Sytost"
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:82
msgid "Create Folder"
msgstr "Vytvořit složku"
msgid "Create _Folder"
msgstr "Vytvořit _složku"
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:156
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:147
msgid "All Files"
msgstr "Všechny soubory"
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:199
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:190
msgid "Files"
msgstr "Soubory"
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:249
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:238
msgid "Modified"
msgstr "Změněno"
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:338
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:327
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr "Výběr zobrazených typů souborů"
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:376
msgid "Folder Name"
msgstr "Název složky"
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:404
msgid "_Create"
msgstr "_Vytvořit"
#: gtk/ui/gtkfontchooserdialog.ui:7
msgid "Select Font"
msgstr "Vybrat písmo"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment