Commit 26d41224 authored by Kenneth Nielsen's avatar Kenneth Nielsen

Updated Danish translation

parent 587012a2
......@@ -36,8 +36,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-23 19:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-23 15:25+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-10-01 19:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-29 11:57+0200\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Dansk <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -1373,40 +1373,40 @@ msgstr ""
"Med dette program følger ABSOLUT INGEN GARANTI;\n"
"detaljer kan findes på <a href=\"%s\">%s</a>"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:375
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:372
msgid "License"
msgstr "Licens"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:376
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:373
msgid "The license of the program"
msgstr "Vis licensen for programmet"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:914
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:921
msgid "Could not show link"
msgstr "Kunne ikke vise link"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:951
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:958
msgid "Website"
msgstr "Websted"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1005
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1012
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "Om %s"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2290
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2297
msgid "Created by"
msgstr "Skrevet af"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2293
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2300
msgid "Documented by"
msgstr "Dokumenteret af"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2303
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2310
msgid "Translated by"
msgstr "Oversat af"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2308
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2315
msgid "Artwork by"
msgstr "Grafik af"
......@@ -1542,7 +1542,7 @@ msgstr "Relaterede programmer"
msgid "Other Applications"
msgstr "Andre programmer"
#: ../gtk/gtkapplication.c:1569
#: ../gtk/gtkapplication.c:1565
#, c-format
msgid ""
"%s cannot quit at this time:\n"
......@@ -2014,25 +2014,25 @@ msgid "Paper Margins"
msgstr "Papirmargener"
#: ../gtk/gtkentry.c:9271 ../gtk/gtkentry.c:9417 ../gtk/gtklabel.c:6276
#: ../gtk/gtktextview.c:8694 ../gtk/gtktextview.c:8877
#: ../gtk/gtktextview.c:8703 ../gtk/gtktextview.c:8886
msgid "Cu_t"
msgstr "K_lip"
#: ../gtk/gtkentry.c:9275 ../gtk/gtkentry.c:9420 ../gtk/gtklabel.c:6277
#: ../gtk/gtktextview.c:8698 ../gtk/gtktextview.c:8881
#: ../gtk/gtktextview.c:8707 ../gtk/gtktextview.c:8890
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopiér"
#: ../gtk/gtkentry.c:9279 ../gtk/gtkentry.c:9423 ../gtk/gtklabel.c:6278
#: ../gtk/gtktextview.c:8700 ../gtk/gtktextview.c:8883
#: ../gtk/gtktextview.c:8709 ../gtk/gtktextview.c:8892
msgid "_Paste"
msgstr "_Indsæt"
#: ../gtk/gtkentry.c:9282 ../gtk/gtklabel.c:6280 ../gtk/gtktextview.c:8703
#: ../gtk/gtkentry.c:9282 ../gtk/gtklabel.c:6280 ../gtk/gtktextview.c:8712
msgid "_Delete"
msgstr "_Slet"
#: ../gtk/gtkentry.c:9293 ../gtk/gtklabel.c:6289 ../gtk/gtktextview.c:8717
#: ../gtk/gtkentry.c:9293 ../gtk/gtklabel.c:6289 ../gtk/gtktextview.c:8726
msgid "Select _All"
msgstr "Markér _alt"
......@@ -2288,7 +2288,7 @@ msgstr "Sans 12"
msgid "Pick a Font"
msgstr "Vælg en skrifttype"
#: ../gtk/gtkheaderbar.c:224 ../gtk/gtkwindow.c:5281 ../gtk/gtkwindow.c:8194
#: ../gtk/gtkheaderbar.c:224 ../gtk/gtkwindow.c:5281 ../gtk/gtkwindow.c:8251
msgid "Close"
msgstr "Luk"
......@@ -2580,7 +2580,7 @@ msgstr "Z Shell"
msgid "Cannot end process with PID %d: %s"
msgstr "Kan ikke afbryde processen med PID %d: %s"
#: ../gtk/gtknotebook.c:5016 ../gtk/gtknotebook.c:7673
#: ../gtk/gtknotebook.c:5019 ../gtk/gtknotebook.c:7692
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Side %u"
......@@ -3355,7 +3355,7 @@ msgctxt "volume percentage"
msgid "%d %%"
msgstr "%d %%"
#: ../gtk/gtkwindow.c:5242 ../gtk/gtkwindow.c:8089
#: ../gtk/gtkwindow.c:5242 ../gtk/gtkwindow.c:8146
msgid "Minimize"
msgstr "Minimér"
......@@ -3363,39 +3363,39 @@ msgstr "Minimér"
msgid "Restore"
msgstr "Gendan"
#: ../gtk/gtkwindow.c:5263 ../gtk/gtkwindow.c:8097
#: ../gtk/gtkwindow.c:5263 ../gtk/gtkwindow.c:8154
msgid "Maximize"
msgstr "Maksimér"
#: ../gtk/gtkwindow.c:8097
#: ../gtk/gtkwindow.c:8154
msgid "Unmaximize"
msgstr "Afmaksimér"
#: ../gtk/gtkwindow.c:8106
#: ../gtk/gtkwindow.c:8163
msgid "Always on Top"
msgstr "Altid øverst"
#: ../gtk/gtkwindow.c:8118
#: ../gtk/gtkwindow.c:8175
msgid "Always on Visible Workspace"
msgstr "Altid på det synlige arbejdsområde"
#: ../gtk/gtkwindow.c:8126
#: ../gtk/gtkwindow.c:8183
msgid "Only on This Workspace"
msgstr "Kun dette arbejdsområde"
#: ../gtk/gtkwindow.c:8143
#: ../gtk/gtkwindow.c:8200
msgid "Move to Workspace Up"
msgstr "Flyt til arbejdsområde over"
#: ../gtk/gtkwindow.c:8152
#: ../gtk/gtkwindow.c:8209
msgid "Move to Workspace Down"
msgstr "Flyt til arbejdsområde under"
#: ../gtk/gtkwindow.c:8166
#: ../gtk/gtkwindow.c:8223
msgid "Move to Another Workspace"
msgstr "Flyt til et andet arbejdsområde"
#: ../gtk/gtkwindow.c:8174
#: ../gtk/gtkwindow.c:8231
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbejdsområde %d"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment