Commit 21727b80 authored by Fran Diéguez's avatar Fran Diéguez

Updated Galician translations

parent 9ca355b4
# translation of gtk+ to Galician
# Galician translation of gtk+.
# Copyright (C) 1999, 2000 Jesus Bravo Alvarez
#
# Proxecto Trasno - Adaptación do software libre á lingua galega: Se desexas
# colaborar connosco, podes atopar máis información en http://trasno.gpul.org
# colaborar connosco, podes atopar máis información en http://www.trasno.net
#
# First Version: 1999-08-30 18:49+0200
# Based on es.po by Pablo Saratxaga <srtxg@chanae.alphanet.ch>
# and pt.po by Nuno Ferreira <nmrf@rnl.ist.utl.pt>
#
# Jesus Bravo Alvarez <jba@pobox.com>, 1999, 2000.
# Ignacio Casal Quinteiro <nacho.resa@gmail.com>, 2005, 2006.
# Ignacio Casal Quinteiro <icq@svn.gnome.org>, 2008.
# Mancomún - Centro de Referencia e Servizos de Software Libre <g11n@mancomun.org>, 2009.
# Antón Méixome <meixome@mancomun.org>, 2009.
# Anton Meixome <certima@certima.net>, 2009.
# Antón Méixome <meixome@certima.net>, 2010.
# Francisco Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>, 2010.
# Fran Diéguez <frandieguez@gnome.org>, 2009, 2010, 2011.
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2009, 2010, 2011, 2012.
#
# Antón Méixome <meixome@certima.net>, 2009, 2010.
# Fran Diéguez <frandieguez@gnome.org>, 2009, 2010, 2011, 2012.
# Leandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-master-po-gl-77922___.merged\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-30 02:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-07-30 02:31+0200\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n"
"Language-Team: Galician <gnome-l10n-gl@gnome.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-16 23:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-15 19:15+0200\n"
"Last-Translator: Leandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>\n"
"Language-Team: Galego <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
#: ../gdk/gdk.c:153
#: ../gdk/gdk.c:155
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-debug"
msgstr "Produciuse un erro ao analizar a opción --gdk-debug"
#: ../gdk/gdk.c:173
#: ../gdk/gdk.c:175
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-no-debug"
msgstr "Produciuse un erro ao analizar a opción --gdk-no-debug"
#. Description of --class=CLASS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:201
#: ../gdk/gdk.c:203
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Clase do programa tal como a usa o xestor de xanelas"
#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:202
#: ../gdk/gdk.c:204
msgid "CLASS"
msgstr "CLASE"
#. Description of --name=NAME in --help output
#: ../gdk/gdk.c:204
#: ../gdk/gdk.c:206
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Nome do programa tal como o usa o xestor de xanelas"
#. Placeholder in --name=NAME in --help output
#: ../gdk/gdk.c:205
#: ../gdk/gdk.c:207
msgid "NAME"
msgstr "NOME"
#. Description of --display=DISPLAY in --help output
#: ../gdk/gdk.c:207
#: ../gdk/gdk.c:209
msgid "X display to use"
msgstr "Visor [display] X que usar"
#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
#: ../gdk/gdk.c:208
#: ../gdk/gdk.c:210
msgid "DISPLAY"
msgstr "VISOR"
#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:211
#: ../gdk/gdk.c:213
msgid "GDK debugging flags to set"
msgstr "Opcións de depuración GDK para estabelecer"
......@@ -81,12 +80,12 @@ msgstr "Opcións de depuración GDK para estabelecer"
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:212 ../gdk/gdk.c:215 ../gtk/gtkmain.c:453 ../gtk/gtkmain.c:456
#: ../gdk/gdk.c:214 ../gdk/gdk.c:217 ../gtk/gtkmain.c:453 ../gtk/gtkmain.c:456
msgid "FLAGS"
msgstr "OPCIÓNS"
#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:214
#: ../gdk/gdk.c:216
msgid "GDK debugging flags to unset"
msgstr "Opcións de depuración GDK que quitar"
......@@ -427,7 +426,7 @@ msgstr "Non poñer en lotes as solicitudes GDI"
#. Description of --no-wintab in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:55
msgid "Don't use the Wintab API for tablet support"
msgstr "Non usar a API Wintab para a compatibilide de táboas dixitalizadoras"
msgstr "Non usar a API Wintab para a compatibilidade de tabletas"
#. Description of --ignore-wintab in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:57
......@@ -796,11 +795,11 @@ msgstr "Outro aplicativo…"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:137
msgid "Failed to look for applications online"
msgstr "Produciuse un fallo ao buscar os aplicativos en liña"
msgstr "Produciuse un erro ao buscar os aplicativos en Internet"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:188
msgid "Find applications online"
msgstr "Buscar os aplicativos en liña"
msgid "_Find applications online"
msgstr "_Atopar aplicativos en Internet"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:247
msgid "Could not run application"
......@@ -1042,7 +1041,7 @@ msgctxt "progress bar label"
msgid "%d %%"
msgstr "%d %%"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:188 ../gtk/gtkcolorbutton.c:450
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:188 ../gtk/gtkcolorbutton.c:449
msgid "Pick a Color"
msgstr "Escolla unha cor"
......@@ -1063,7 +1062,7 @@ msgstr "Vermello %d%%, Verde %d%%, Azul %d%%"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:360
#, c-format
msgid "Color: %s"
msgstr "Col: %s"
msgstr "Cor: %s"
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:419
msgctxt "Color name"
......@@ -1458,7 +1457,7 @@ msgstr "Non foi posíbel engadir un marcador"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:990
msgid "Could not remove bookmark"
msgstr "Non foi posíbel eliminar o marcador"
msgstr "Non foi posíbel retirar o marcador"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1001
msgid "The folder could not be created"
......@@ -1536,20 +1535,20 @@ msgstr "Engadir os cartafoles seleccionados aos marcadores"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2804
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "Eliminar o marcador «%s»"
msgstr "Retirar o marcador «%s»"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2806
#, c-format
msgid "Bookmark '%s' cannot be removed"
msgstr "Non é posíbel quitar o marcador «%s»"
msgstr "Non é posíbel retirar o marcador «%s»"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2813 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3699
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr "Quitar o marcador seleccionado"
msgstr "Retirar o marcador seleccionado"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3377
msgid "Remove"
msgstr "Quitar"
msgstr "Retirar"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3386
msgid "Rename..."
......@@ -1837,7 +1836,7 @@ msgstr "%s: non existe o aplicativo %s"
#: ../gtk/gtk-launch.c:140
#, c-format
msgid "%s: error launching application: %s\n"
msgstr "%s: erro ao iniciar o aplicativo: %s\n"
msgstr "%s: produciuse un erro ao iniciar o aplicativo: %s\n"
#: ../gtk/gtklinkbutton.c:499
msgid "Copy URL"
......@@ -2007,7 +2006,7 @@ msgstr "Shell Z"
msgid "Cannot end process with PID %d: %s"
msgstr "Non é posíbel finalizar o proceso co PID %d: %s"
#: ../gtk/gtknotebook.c:5045 ../gtk/gtknotebook.c:7699
#: ../gtk/gtknotebook.c:5051 ../gtk/gtknotebook.c:7705
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Páxina %u"
......@@ -2235,7 +2234,7 @@ msgstr "Erro non especificado"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:681
msgid "Getting printer information failed"
msgstr "Produciuse un fallo ao obter a información da impresora"
msgstr "Produciuse un erro ao obter a información da impresora"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1905
msgid "Getting printer information..."
......@@ -2571,7 +2570,7 @@ msgstr "Filtro sen título"
#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1647
msgid "Could not remove item"
msgstr "Non foi posíbel eliminar o elemento"
msgstr "Non foi posíbel retirar o elemento"
#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1691
msgid "Could not clear list"
......@@ -2583,7 +2582,7 @@ msgstr "Copiar _localización"
#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1788
msgid "_Remove From List"
msgstr "Elimina_r da lista"
msgstr "Retira_r da lista"
#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1797
msgid "_Clear List"
......@@ -2846,7 +2845,7 @@ msgstr "_Arriba"
#: ../gtk/gtkstock.c:371
msgctxt "Stock label"
msgid "_Hard Disk"
msgstr "_Disco ríxido"
msgstr "_Disco duro"
#: ../gtk/gtkstock.c:372
msgctxt "Stock label"
......@@ -3057,7 +3056,7 @@ msgstr "_Actualizar"
#: ../gtk/gtkstock.c:427
msgctxt "Stock label"
msgid "_Remove"
msgstr "_Eliminar"
msgstr "_Retirar"
#: ../gtk/gtkstock.c:428
msgctxt "Stock label"
......@@ -4219,32 +4218,32 @@ msgstr "ROC 8k"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1368
#, c-format
msgid "Failed to write header\n"
msgstr "Produciuse un fallo ao escribir a cabeceira\n"
msgstr "Produciuse un erro ao escribir a cabeceira\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1374
#, c-format
msgid "Failed to write hash table\n"
msgstr "Produciuse un fallo ao escribir a táboa hash\n"
msgstr "Produciuse un erro ao escribir a táboa hash\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1380
#, c-format
msgid "Failed to write folder index\n"
msgstr "Produciuse un fallo ao escribir o índice do cartafol\n"
msgstr "Produciuse un erro ao escribir o índice do cartafol\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1388
#, c-format
msgid "Failed to rewrite header\n"
msgstr "Produciuse un fallo ao reescribir a cabeceira\n"
msgstr "Produciuse un erro ao reescribir a cabeceira\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1482
#, c-format
msgid "Failed to open file %s : %s\n"
msgstr "Produciuse un fallo ao abrir o ficheiro %s : %s\n"
msgstr "Produciuse un erro ao abrir o ficheiro %s : %s\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1490 ../gtk/updateiconcache.c:1520
#, c-format
msgid "Failed to write cache file: %s\n"
msgstr "Produciuse un fallo ao escribir o ficheiro da caché: %s\n"
msgstr "Produciuse un erro ao escribir o ficheiro da caché: %s\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1530
#, c-format
......@@ -4254,7 +4253,7 @@ msgstr "A caché xerada non é válida.\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1544
#, c-format
msgid "Could not rename %s to %s: %s, removing %s then.\n"
msgstr "Non foi posíbel renomear %s como %s: %s, ao eliminar %s despois.\n"
msgstr "Non foi posíbel renomear %s como %s: %s, polo tanto retírase %s.\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1558
#, c-format
......@@ -5742,22 +5741,3 @@ msgstr "Imprimir para probar a impresora"
#~ msgid "Y t_ilt:"
#~ msgstr "I_nclinación Y:"
# ¿Alguén sabe que diaños é isto?
#~ msgid "_Wheel:"
#~ msgstr "_Roda:"
#~ msgid "none"
#~ msgstr "ningún"
#~ msgid "(disabled)"
#~ msgstr "(desactivado)"
#~ msgid "(unknown)"
#~ msgstr "(descoñecido)"
#~ msgid "Cl_ear"
#~ msgstr "Li_mpar"
#~ msgid "--- No Tip ---"
#~ msgstr "--- Sen suxestión ---"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment