Commit 2116516b authored by Vincent van Adrighem's avatar Vincent van Adrighem Committed by Vincent van Adrighem

Translation updated by Tino Meinen.

2004-12-22  Vincent van Adrighem  <adrighem@gnome.org>

	* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
parent 512a0ebf
2004-12-22 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
2004-12-19 Funda Wang <fundawang@linux.net.cn>
* zh_CN.po: Updated Simplified Chinese translation.
......
......@@ -19,8 +19,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-16 13:24-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-31 18:43+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-17 20:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-22 19:46+0100\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@nl.linux.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -107,11 +107,12 @@ msgstr "Het standaard display voor GDK"
msgid "Screen"
msgstr "Scherm"
# technische termen
#: gdk/gdkpango.c:575
#, fuzzy
msgid "the GdkScreen for the renderer"
msgstr "Het model van de TreeView"
msgstr "het GdkScreen voor de renderer"
# Naam programma
#: gtk/gtkaboutdialog.c:195
msgid "Program name"
msgstr "Programmanaam"
......@@ -174,7 +175,6 @@ msgid "Authors"
msgstr "Auteurs"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:311
#, fuzzy
msgid "List of authors of the program"
msgstr "Lijst met de makers van het programma"
......@@ -218,13 +218,13 @@ msgstr ""
"standaard gtk_window_het_default_icon_list() gebruikt."
#: gtk/gtkaboutdialog.c:394
#, fuzzy
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Pictogramnaam"
msgstr "Logo-pictogram"
# dat als logo wordt gebruikt in het info-venster.
#: gtk/gtkaboutdialog.c:395
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr ""
msgstr "Een pictogram met naam voor een logo in het info-venster."
#: gtk/gtkaboutdialog.c:402
msgid "Link Color"
......@@ -309,15 +309,14 @@ msgstr ""
"is."
#: gtk/gtkaction.c:250
#, fuzzy
msgid "Visible when overflown"
msgstr "Zichtbaar indien verticaal"
msgstr "Zichtbaar bij overloop"
#: gtk/gtkaction.c:251
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr ""
msgstr "Indien WAAR, worden voor deze actie werkitem proxies in overloopmenu van de werkbalk gezet."
#: gtk/gtkaction.c:258 gtk/gtktoolitem.c:166
msgid "Visible when vertical"
......@@ -758,9 +757,8 @@ msgid "Image widget"
msgstr "Afbeeldingswidget"
#: gtk/gtkbutton.c:307
#, fuzzy
msgid "Child widget to appear next to the button text"
msgstr "Dochterwidget dat naast de menutekst verschijnt"
msgstr "Dochterwidget dat naast de knoptekst verschijnt"
#: gtk/gtkbutton.c:373
msgid "Default Spacing"
......@@ -871,12 +869,11 @@ msgstr "Indien WAAR, worden de dagnamen weergegeven"
#: gtk/gtkcalendar.c:526
msgid "No Month Change"
msgstr "Maanden niet veranderen"
msgstr "Maanden niet wijzigen"
#: gtk/gtkcalendar.c:527
#, fuzzy
msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
msgstr "Indien WAAR, kan de geselecteerde maand niet worden veranderd"
msgstr "Indien WAAR, kan de geselecteerde maand niet worden gewijzigd"
#: gtk/gtkcalendar.c:541
msgid "Show Week Numbers"
......@@ -903,9 +900,8 @@ msgid "Display the cell"
msgstr "Cel weergeven"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:223
#, fuzzy
msgid "Display the cell sensitive"
msgstr "Cel weergeven"
msgstr "Cel weergeven als gevoelig"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:230
msgid "xalign"
......@@ -1018,11 +1014,8 @@ msgid "Has Entry"
msgstr "Heeft invoer"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:128
#, fuzzy
msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
msgstr ""
"Indien %FALSE, kunnen geen andere tekenreeksen worden ingevoerd dan de "
"voorgekozen tekenreeksen"
msgstr "Indien ONWAAR, kunnen geen andere tekenreeksen worden ingevoerd dan de voorgekozen tekenreeksen"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:136
msgid "Pixbuf Object"
......@@ -1279,13 +1272,12 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:434 gtk/gtkfilechooserbutton.c:361
#: gtk/gtklabel.c:453
#, fuzzy
msgid "Width In Characters"
msgstr "Breedte, in lettertekens"
msgstr "Breedte in lettertekens"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:435 gtk/gtklabel.c:454
msgid "The desired width of the label, in characters"
msgstr ""
msgstr "De gewenste breedte van het label, in lettertekens"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:447 gtk/gtkcellview.c:197 gtk/gtktexttag.c:510
msgid "Background set"
......@@ -2084,7 +2076,7 @@ msgstr "De titel van het bestandsselectie-dialoogvenster."
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:362
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr ""
msgstr "De gewenste breedte van het knop-widget, in lettertekens."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:625
msgid "Default file chooser backend"
......@@ -2289,20 +2281,19 @@ msgstr "Pixbufkolom"
#: gtk/gtkiconview.c:351
msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
msgstr ""
msgstr "Modelkolom die gebruikt wordt voor het ophalen van de pictogram-pixbuf"
#: gtk/gtkiconview.c:369
msgid "Model column used to retrieve the text from"
msgstr ""
msgstr "Modelkolom die gebruikt wordt voor het ophalen van de tekst"
#: gtk/gtkiconview.c:388
#, fuzzy
msgid "Markup column"
msgstr "Opmaak"
msgstr "Opmaakkolom"
#: gtk/gtkiconview.c:389
msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
msgstr ""
msgstr "Modelkolom die gebruikt wordt voor het ophalen van de tekst bij gebruik van de Pango-opmaakt."
#: gtk/gtkiconview.c:396
msgid "Icon View Model"
......@@ -2313,58 +2304,49 @@ msgid "The model for the icon view"
msgstr "Het model van de pictogramweergave"
#: gtk/gtkiconview.c:413
#, fuzzy
msgid "Number of columns"
msgstr "Aantal kanalen"
msgstr "Aantal kolommen"
# weer te geven/weergegeven
#: gtk/gtkiconview.c:414
#, fuzzy
msgid "Number of columns to display"
msgstr "Het aantal weer te geven decimale plaatsen"
msgstr "Het aantal weergegeven kolommen"
#: gtk/gtkiconview.c:431
#, fuzzy
msgid "Width for each item"
msgstr "Het te gebruiken widget voor het item-label"
msgstr "Breedte voor elk item"
#: gtk/gtkiconview.c:432
msgid "The width used for each item"
msgstr ""
msgstr "De gebruikte breedte voor elk item"
#: gtk/gtkiconview.c:448
#, fuzzy
msgid "Space which is inserted between cells of an item"
msgstr "Ruimte die tusseen cellen geplaatst wordt"
msgstr "Ruimte die tussen cellen geplaatst wordt"
#: gtk/gtkiconview.c:463
#, fuzzy
msgid "Row Spacing"
msgstr "Rij-spatiëring"
#: gtk/gtkiconview.c:464
#, fuzzy
msgid "Space which is inserted between grid rows"
msgstr "Ruimte die tusseen cellen geplaatst wordt"
msgstr "Ruimte die tussen rijen van het rooster geplaatst wordt"
#: gtk/gtkiconview.c:479
#, fuzzy
msgid "Column Spacing"
msgstr "Kolom-spatiëring"
#: gtk/gtkiconview.c:480
#, fuzzy
msgid "Space which is inserted between grid column"
msgstr "Ruimte die tusseen cellen geplaatst wordt"
msgstr "Ruimte die tussen kolommen van het rooster geplaatst wordt"
#: gtk/gtkiconview.c:495
#, fuzzy
msgid "Margin"
msgstr "Linkermarge"
msgstr "Marge"
#: gtk/gtkiconview.c:496
#, fuzzy
msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
msgstr "Ruimte die tusseen cellen geplaatst wordt"
msgstr "Ruimte die aan de randen van de pictogramweergave geplaatst wordt"
#: gtk/gtkiconview.c:512 gtk/gtkprogressbar.c:152 gtk/gtktoolbar.c:507
msgid "Orientation"
......@@ -2572,36 +2554,31 @@ msgstr ""
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
"enough room to display the entire string, if at all"
msgstr ""
"De voorkeursplaats waar de tekenreeks een ellipsis krijgt wanneer het label "
"niet voldoende ruimte heeft om de gehele tekenreeks weer te geven."
msgstr "De voorkeursplaats waar de tekenreeks een ellipsis krijgt wanneer het label niet voldoende ruimte heeft om de gehele tekenreeks weer te geven"
#: gtk/gtklabel.c:474
#, fuzzy
msgid "Single Line Mode"
msgstr "Enkele paragraaf modus"
msgstr "Enkele regel modus"
#: gtk/gtklabel.c:475
#, fuzzy
msgid "Whether the label is in single line mode"
msgstr "Of de labeltekst in het geselecteerde lettertype staat"
msgstr "Of het label in enkele regel modus staat"
#: gtk/gtklabel.c:492
msgid "Angle"
msgstr ""
msgstr "Hoek"
#: gtk/gtklabel.c:493
msgid "Angle at which the label is rotated"
msgstr ""
msgstr "Hoek waarmee het label wordt gedraaid"
#: gtk/gtklabel.c:513
#, fuzzy
msgid "Maximum Width In Characters"
msgstr "Breedte, in lettertekens"
msgstr "Maximale breedte, in lettertekens"
#: gtk/gtklabel.c:514
msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
msgstr ""
msgstr "De gewenste maximale breedte van het label, in lettertekens"
#: gtk/gtklayout.c:635 gtk/gtkviewport.c:136
msgid "Horizontal adjustment"
......@@ -2644,11 +2621,8 @@ msgid "Tearoff State"
msgstr "Afscheur-status"
#: gtk/gtkmenu.c:540
#, fuzzy
msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
msgstr ""
"Een titel die weergegeven kan worden door de windowmanager als dit menu "
"losgescheurd wordt"
msgstr "Een boolese die aangeeft of het menu losgescheurd is"
#: gtk/gtkmenu.c:546
msgid "Vertical Padding"
......@@ -2716,7 +2690,7 @@ msgstr "Het rijnummer waarmee de onderkant van de dochter wordt verbonden"
#: gtk/gtkmenu.c:687
msgid "Can change accelerators"
msgstr "Kan sneltoetsen veranderen"
msgstr "Kan sneltoetsen wijzigen"
#: gtk/gtkmenu.c:688
msgid ""
......@@ -2932,16 +2906,14 @@ msgid "Menu label"
msgstr "Menu-label"
#: gtk/gtknotebook.c:489
#, fuzzy
msgid "The string displayed in the child's menu entry"
msgstr "De weergegeven tekst op het menu-item van de dochter"
msgstr "De weergegeven tekenreeks in het menu-item van de dochter"
#: gtk/gtknotebook.c:502
msgid "Tab expand"
msgstr "Tab-verlenging"
#: gtk/gtknotebook.c:503
#, fuzzy
msgid "Whether to expand the child's tab or not"
msgstr "Of de tab van de dochter verlengd wordt of niet"
......@@ -2950,7 +2922,6 @@ msgid "Tab fill"
msgstr "Tab-opvulling"
#: gtk/gtknotebook.c:510
#, fuzzy
msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area or not"
msgstr "Of de tab van de dochter de beschikbare ruimte moet opvullen of niet"
......@@ -3192,13 +3163,10 @@ msgstr "Tekst die weergegeven wordt in de voortgangsbalk"
# if at all vertalen?
#: gtk/gtkprogressbar.c:243
#, fuzzy
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the progressbar does not "
"have enough room to display the entire string, if at all"
msgstr ""
"De voorkeursplaats waar de tekenreeks een ellipsis krijgt wanneer het label "
"niet voldoende ruimte heeft om de gehele tekenreeks weer te geven."
msgstr "De voorkeursplaats waar de tekenreeks een ellipsis krijgt wanneer de voortgangsbalk niet voldoende ruimte heeft om de gehele tekenreeks weer te geven."
#: gtk/gtkradioaction.c:139
msgid "The value"
......@@ -3221,6 +3189,8 @@ msgstr "Groep"
msgid "The radio action whose group this action belongs to."
msgstr "De radioknop wiens groep deze actie toebehoort."
# de widget is eigendom van de groep van het keuzerondje
# de radioknop van de groep waartoe dit widget behoort.
#: gtk/gtkradiobutton.c:114
#, fuzzy
msgid "The radio button whose group this widget belongs to."
......@@ -3624,9 +3594,8 @@ msgid "Alternative button order"
msgstr "Alternatieve knoppenvolgorde"
#: gtk/gtksettings.c:433
#, fuzzy
msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
msgstr "Of standaard pictogrammen in de knoppen worden getoond"
msgstr "Of knoppen in dialoogvensters in de alternatieve knopvolgorde moeten staan"
#: gtk/gtksizegroup.c:243
msgid "Mode"
......@@ -4401,10 +4370,10 @@ msgstr "Uitklapper kolom"
msgid "Set the column for the expander column"
msgstr "Zet de kolom voor de uitklapper-kolom"
# herschikbaar
# herschikbaar/Volgorde te veranderen/wijzigbare volgorde
#: gtk/gtktreeview.c:606 gtk/gtktreeviewcolumn.c:341
msgid "Reorderable"
msgstr "Volgorde te veranderen"
msgstr "Herschikbaar"
# beeld is herschikbaar
#: gtk/gtktreeview.c:607
......@@ -4417,7 +4386,7 @@ msgstr "Regels verduidelijken"
#: gtk/gtktreeview.c:615
msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
msgstr "Geef het thema de opdracht om rijen alternerend te kleuren"
msgstr "Geef het thema opdracht om rijen alternerend te kleuren"
#: gtk/gtktreeview.c:622
msgid "Enable Search"
......@@ -4448,23 +4417,21 @@ msgstr ""
#: gtk/gtktreeview.c:672
msgid "Hover Selection"
msgstr ""
msgstr "Zwevend selecteren"
#: gtk/gtktreeview.c:673
#, fuzzy
msgid "Whether the selection should follow the pointer"
msgstr "Of de kleurenkiezer ook de doorzichtigheid kan instellen"
msgstr "Of de selectie de muisaanwijzer volgt"
#: gtk/gtktreeview.c:692
#, fuzzy
msgid "Hover Expand"
msgstr "Uitklappen"
msgstr "Al zwevend uitklappen"
# engels taalfout: collaped
#: gtk/gtktreeview.c:693
msgid ""
"Whether rows should be expanded/collaped when the pointer moves over them"
msgstr ""
msgstr "Of rijen worden uitgeklapt/ingeklapt wanneer de muisaanwijzer er over beweegt"
#: gtk/gtktreeview.c:713
msgid "Vertical Separator Width"
......@@ -4532,7 +4499,7 @@ msgstr "Huidige breedte van de kolom"
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:251
msgid "Space which is inserted between cells"
msgstr "Ruimte die tusseen cellen geplaatst wordt"
msgstr "Ruimte die tussen cellen geplaatst wordt"
# vergroting/verkleining
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:259
......@@ -4972,9 +4939,8 @@ msgid "Icon for this window"
msgstr "Pictogram voor dit venster"
#: gtk/gtkwindow.c:526
#, fuzzy
msgid "Name of the themed icon for this window"
msgstr "Pictogram voor dit venster"
msgstr "Naam van het themapictogram voor dit venster"
#: gtk/gtkwindow.c:541
msgid "Is Active"
......@@ -5030,15 +4996,14 @@ msgstr "Accepteert aandacht"
msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
msgstr "WAAR (TRUE) als het venster de invoeraandacht moet krijgen."
# projectie/realisering
#: gtk/gtkwindow.c:604
#, fuzzy
msgid "Focus on map"
msgstr "Aandacht bij klikken"
msgstr "Aandacht bij realisering"
#: gtk/gtkwindow.c:605
#, fuzzy
msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
msgstr "WAAR (TRUE) als het venster de invoeraandacht moet krijgen."
msgstr "WAAR (TRUE) als het venster de invoeraandacht moet krijgen bij realisering."
# versiering beter dan decoratie(=onderscheiding)
#: gtk/gtkwindow.c:619
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment