Commit 1842f2fe authored by Priit Laes's avatar Priit Laes Committed by Priit Laes

Estonian translation updates by Ivar Smolin <okul@linux.ee>

2007-08-21  Priit Laes  <plaes@svn.gnome.org>

	* et.po: Estonian translation updates by Ivar Smolin <okul@linux.ee>

svn path=/trunk/; revision=18661
parent 39366455
2007-08-21 Priit Laes <plaes@svn.gnome.org>
* et.po: Estonian translation updates by Ivar Smolin <okul@linux.ee>
2007-08-20 Stéphane Raimbault <stephane.raimbault@gmail.com>
* fr.po: Updated French translation by Claude Paroz.
......
......@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-21 04:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-22 11:55+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-21 00:42+0300\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -675,6 +675,8 @@ msgid ""
"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
"edge, start and end"
msgstr ""
"Kuidas nupud kastis asetsevad. Võimalikud väärtused on vaikimisi, kõrvuti, "
"serval, alguses ja lõpus"
#: ../gtk/gtkbbox.c:137
msgid "Secondary"
......@@ -689,16 +691,16 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtkbox.c:98 ../gtk/gtkexpander.c:219 ../gtk/gtkiconview.c:665
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:216
msgid "Spacing"
msgstr ""
msgstr "Vaheruum"
#: ../gtk/gtkbox.c:99
msgid "The amount of space between children"
msgstr ""
msgstr "Lapskirjete vahel olev ruum"
#: ../gtk/gtkbox.c:108 ../gtk/gtknotebook.c:638 ../gtk/gtktable.c:165
#: ../gtk/gtktoolbar.c:563
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homogeensus"
msgstr "Homogeenne"
#: ../gtk/gtkbox.c:109
msgid "Whether the children should all be the same size"
......@@ -715,7 +717,7 @@ msgstr "Kas laps saab rohkem ruumi, kui tema vanema suurus kasvab"
#: ../gtk/gtkbox.c:123
msgid "Fill"
msgstr "Täida"
msgstr "Täitmine"
#: ../gtk/gtkbox.c:124
msgid ""
......@@ -759,7 +761,7 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtkbutton.c:207 ../gtk/gtkexpander.c:203 ../gtk/gtklabel.c:318
#: ../gtk/gtktoolbutton.c:187
msgid "Use underline"
msgstr ""
msgstr "Alakriipsu kasutamine"
#: ../gtk/gtkbutton.c:208 ../gtk/gtkexpander.c:204 ../gtk/gtklabel.c:319
msgid ""
......@@ -781,11 +783,11 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtkbutton.c:223 ../gtk/gtkcombobox.c:751
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:401
msgid "Focus on click"
msgstr ""
msgstr "Fookus klõpsamisel"
#: ../gtk/gtkbutton.c:224 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:402
msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Kas nupp saab fookuse, kui teda hiirega klõpsatakse, või mitte"
msgstr "Kas nupp saab selle hiirega klõpsamisel fookuse või mitte"
#: ../gtk/gtkbutton.c:231
msgid "Border relief"
......@@ -867,7 +869,7 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtkbutton.c:462 ../gtk/gtkentry.c:530 ../gtk/gtkentry.c:890
msgid "Inner Border"
msgstr "Sisemine raam"
msgstr "Sisemine ääris"
#: ../gtk/gtkbutton.c:463
msgid "Border between button edges and child."
......@@ -937,7 +939,7 @@ msgstr "Kuud ei saa muuta"
#: ../gtk/gtkcalendar.c:476
msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
msgstr "Kui märgitud, siis kuud pole võimalik muuta"
msgstr "Kui märgitud, siis pole kuud võimalik muuta"
#: ../gtk/gtkcalendar.c:490
msgid "Show Week Numbers"
......@@ -1243,11 +1245,11 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:123 ../gtk/gtkscale.c:142
#: ../gtk/gtkspinbutton.c:225
msgid "Digits"
msgstr ""
msgstr "Komakohti"
#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:124 ../gtk/gtkspinbutton.c:226
msgid "The number of decimal places to display"
msgstr ""
msgstr "Kuvatavate komakohtade arv"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:194
msgid "Text to render"
......@@ -1826,7 +1828,7 @@ msgstr "Aktiivne element"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:708
msgid "The item which is currently active"
msgstr "Element, mis on hetkel aktiivne"
msgstr "Hetkel aktiivne element"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:727 ../gtk/gtkuimanager.c:220
msgid "Add tearoffs to menus"
......@@ -1838,25 +1840,26 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtkcombobox.c:743 ../gtk/gtkentry.c:522
msgid "Has Frame"
msgstr ""
msgstr "Raamiga"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:744
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr ""
msgstr "Kas valikukast joonistab lapskirje ümber raami või mitte"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:752
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr ""
"Kas valikukast fokuseeritakse sellel hiirega klõpsamise korral või mitte"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:767 ../gtk/gtkmenu.c:484
msgid "Tearoff Title"
msgstr ""
msgstr "Lahtirebimise pealkiri"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:768
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
"off"
msgstr ""
msgstr "Hüpikakna lahtirebimise korral aknahalduri poolt kuvatav pealkiri"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:785
msgid "Popup shown"
......@@ -1902,7 +1905,7 @@ msgstr "Kuidas suuruse muutumise sündmusi käsitletakse"
#: ../gtk/gtkcontainer.c:245
msgid "Border width"
msgstr "Raami laius"
msgstr "Äärise laius"
#: ../gtk/gtkcontainer.c:246
msgid "The width of the empty border outside the containers children"
......@@ -1958,19 +1961,19 @@ msgstr "Y-i suurim võimalik väärtus"
#: ../gtk/gtkdialog.c:139
msgid "Has separator"
msgstr ""
msgstr "Omab eraldajat"
#: ../gtk/gtkdialog.c:140
msgid "The dialog has a separator bar above its buttons"
msgstr ""
msgstr "Kas dialoogil on nuppude kohal eraldaja"
#: ../gtk/gtkdialog.c:165
msgid "Content area border"
msgstr "Sisupiirkonna raam"
msgstr "Sisupiirkonna ääris"
#: ../gtk/gtkdialog.c:166
msgid "Width of border around the main dialog area"
msgstr "Ümber peadialoogi piirkonna oleva raami laius"
msgstr "Ümber peadialoogi piirkonna oleva äärise laius"
#: ../gtk/gtkdialog.c:173
msgid "Button spacing"
......@@ -2300,11 +2303,12 @@ msgstr "Kas kohandatud vaadete eelvaatevidinat näidatakse või mitte."
#: ../gtk/gtkfilechooser.c:234
msgid "Use Preview Label"
msgstr ""
msgstr "Eelvaate silt"
#: ../gtk/gtkfilechooser.c:235
msgid "Whether to display a stock label with the name of the previewed file."
msgstr ""
"Kas eelvaate silti koos eelvaadeldava faili nimega kuvatakse või mitte."
#: ../gtk/gtkfilechooser.c:240
msgid "Extra widget"
......@@ -2325,11 +2329,11 @@ msgstr "Kas mitme faili valimine on lubatud või mitte"
#: ../gtk/gtkfilechooser.c:253
msgid "Show Hidden"
msgstr "Näita peidetuid"
msgstr "Peidetute näitamine"
#: ../gtk/gtkfilechooser.c:254
msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
msgstr "Kas näidata peidetud faile ja katalooge või mitte"
msgstr "Kas peidetud faile ja katalooge näidatakse või mitte"
#: ../gtk/gtkfilechooser.c:269
msgid "Do overwrite confirmation"
......@@ -2390,7 +2394,7 @@ msgstr "X-asukoht"
#: ../gtk/gtkfixed.c:91 ../gtk/gtklayout.c:583
msgid "X position of child widget"
msgstr "Asukoht lapsvidina X-teljel"
msgstr "Lapsvidina asukoht X-teljel"
#: ../gtk/gtkfixed.c:100 ../gtk/gtklayout.c:592
msgid "Y position"
......@@ -2398,7 +2402,7 @@ msgstr "Y-asukoht"
#: ../gtk/gtkfixed.c:101 ../gtk/gtklayout.c:593
msgid "Y position of child widget"
msgstr "Asukoht lapsvidina Y-teljel"
msgstr "Lapsvidina asukoht Y-teljel"
#: ../gtk/gtkfontbutton.c:144
msgid "The title of the font selection dialog"
......@@ -2506,11 +2510,11 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtkhandlebox.c:185
msgid "Handle position"
msgstr ""
msgstr "Sanga asukoht"
#: ../gtk/gtkhandlebox.c:186
msgid "Position of the handle relative to the child widget"
msgstr ""
msgstr "Sanga asukoht lapsvidina suhtes"
#: ../gtk/gtkhandlebox.c:194
msgid "Snap edge"
......@@ -2881,11 +2885,11 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtkmenu.c:499
msgid "Tearoff State"
msgstr ""
msgstr "Lahtirebimise olek"
#: ../gtk/gtkmenu.c:500
msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
msgstr ""
msgstr "Tõeväärtus, mis määrab, kas menüü on lahti rebitud või mitte"
#: ../gtk/gtkmenu.c:506
msgid "Vertical Padding"
......@@ -3019,7 +3023,7 @@ msgstr "Sisemine polsterdus"
#: ../gtk/gtkmenubar.c:210
msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
msgstr "Lisaruum menüüriba varju ja menüükirjete vahel"
msgstr "Äärise ruum menüüriba varju ja menüükirjete vahel"
#: ../gtk/gtkmenubar.c:217
msgid "Delay before drop down menus appear"
......@@ -3055,11 +3059,11 @@ msgstr "Rippmenüü"
#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:98
msgid "Image/label border"
msgstr "Pildi/sildi raam"
msgstr "Pildi/sildi ääris"
#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:99
msgid "Width of border around the label and image in the message dialog"
msgstr "Sõnumidialoogis oleva pildi või sildi raami laius"
msgstr "Sõnumidialoogis oleva pildi või sildi äärise laius"
#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:114
msgid "Use separator"
......@@ -3154,73 +3158,77 @@ msgstr "Käesoleva lehe indeks"
#: ../gtk/gtknotebook.c:575
msgid "Tab Position"
msgstr ""
msgstr "Sakkide asukoht"
#: ../gtk/gtknotebook.c:576
msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
msgstr ""
msgstr "Millisel märkmiku küljel sakke hoitakse"
#: ../gtk/gtknotebook.c:583
msgid "Tab Border"
msgstr ""
msgstr "Saki ääris"
#: ../gtk/gtknotebook.c:584
msgid "Width of the border around the tab labels"
msgstr ""
msgstr "Saki sildi ümber oleva äärise laius"
#: ../gtk/gtknotebook.c:592
msgid "Horizontal Tab Border"
msgstr ""
msgstr "Saki rõhtne ääris"
#: ../gtk/gtknotebook.c:593
msgid "Width of the horizontal border of tab labels"
msgstr ""
msgstr "Sakisildi rõhtsa äärise laius"
#: ../gtk/gtknotebook.c:601
msgid "Vertical Tab Border"
msgstr ""
msgstr "Saki püstine ääris"
#: ../gtk/gtknotebook.c:602
msgid "Width of the vertical border of tab labels"
msgstr ""
msgstr "Sakisildi püstise äärise laius"
#: ../gtk/gtknotebook.c:610
msgid "Show Tabs"
msgstr ""
msgstr "Sakkide näitamine"
#: ../gtk/gtknotebook.c:611
msgid "Whether tabs should be shown or not"
msgstr ""
msgstr "Kas sakke näidatakse või mitte"
#: ../gtk/gtknotebook.c:617
msgid "Show Border"
msgstr ""
msgstr "Äärise näitamine"
#: ../gtk/gtknotebook.c:618
msgid "Whether the border should be shown or not"
msgstr ""
msgstr "Kas äärist näidatakse või mitte"
#: ../gtk/gtknotebook.c:624
msgid "Scrollable"
msgstr ""
msgstr "Keritav"
#: ../gtk/gtknotebook.c:625
msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
msgstr ""
"Kui TÕENE, siis liiga paljude sakkide korral lisatakse sakiribale "
"kerimisnooled"
#: ../gtk/gtknotebook.c:631
msgid "Enable Popup"
msgstr ""
msgstr "Hüpikakna lubamine"
#: ../gtk/gtknotebook.c:632
msgid ""
"If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
"you can use to go to a page"
msgstr ""
"Kui TÕENE, siis märkmikul parema hiirenupuga klõpsamine avab lehekülje "
"vahetamise hüpikmenuu"
#: ../gtk/gtknotebook.c:639
msgid "Whether tabs should have homogeneous sizes"
msgstr ""
msgstr "Kas sakis peavad olema ühesuurused või mitte"
#: ../gtk/gtknotebook.c:645
msgid "Group ID"
......@@ -3228,7 +3236,7 @@ msgstr "Grupi ID"
#: ../gtk/gtknotebook.c:646
msgid "Group ID for tabs drag and drop"
msgstr ""
msgstr "Grupi ID sakkide lohistamiseks"
#: ../gtk/gtknotebook.c:662 ../gtk/gtkradioaction.c:128
#: ../gtk/gtkradiobutton.c:82 ../gtk/gtkradiomenuitem.c:342
......@@ -3249,11 +3257,11 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtknotebook.c:676
msgid "Menu label"
msgstr ""
msgstr "Menüüsilt"
#: ../gtk/gtknotebook.c:677
msgid "The string displayed in the child's menu entry"
msgstr ""
msgstr "Lapsmenüü kirjes näidatav silt"
#: ../gtk/gtknotebook.c:690
msgid "Tab expand"
......@@ -3667,7 +3675,7 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtkprogress.c:108
msgid "Show text"
msgstr ""
msgstr "Näidata tekstina"
#: ../gtk/gtkprogress.c:109
msgid "Whether the progress is shown as text."
......@@ -3933,15 +3941,15 @@ msgstr "Kas kirjeid näidatakse koos numbritega või mitte"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:112
msgid "Recent Manager"
msgstr ""
msgstr "Hiljutiste kirjete haldur"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:113
msgid "The RecentManager object to use"
msgstr ""
msgstr "Kasutatav RecentManager objekt"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:118
msgid "Show Private"
msgstr "Näita privaatseid"
msgstr "Privaatsete näitamine"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:119
msgid "Whether the private items should be displayed"
......@@ -3965,23 +3973,25 @@ msgstr "Kas kirje ligidal peaks olema ikoon või mitte"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:136
msgid "Show Not Found"
msgstr ""
msgstr "Puuduvate näitamine"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:137
msgid "Whether the items pointing to unavailable resources should be displayed"
msgstr ""
msgstr "Kas puuduvatele ressurssidele viitavaid kirjeid kuvatakse või mitte"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:143
msgid "Whether to allow multiple items to be selected"
msgstr ""
msgstr "Kas mitme kirje valimine on lubatud või mitte"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:148
msgid "Local only"
msgstr ""
msgstr "Ainult kohalik"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:149
msgid "Whether the selected resource(s) should be limited to local file: URIs"
msgstr ""
"Kas valitud ressurss/ressursid peaks olema piiratud kohalike file: "
"URI-dega või mitte"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:154 ../gtk/gtkrecentmanager.c:265
msgid "Limit"
......@@ -4058,7 +4068,7 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtkscale.c:152
msgid "Draw Value"
msgstr ""
msgstr "Väärtuse kuvamine"
#: ../gtk/gtkscale.c:153
msgid "Whether the current value is displayed as a string next to the slider"
......@@ -4948,7 +4958,7 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtktexttag.c:360 ../gtk/gtktextview.c:588
msgid "Left, right, or center justification"
msgstr ""
msgstr "Joondamine vasakule, paremale või keskele"
#: ../gtk/gtktexttag.c:379
msgid ""
......@@ -4974,11 +4984,11 @@ msgstr "Parema veerise laius pikslites"
#: ../gtk/gtktexttag.c:407 ../gtk/gtktextview.c:616
msgid "Indent"
msgstr ""
msgstr "Taane"
#: ../gtk/gtktexttag.c:408 ../gtk/gtktextview.c:617
msgid "Amount to indent the paragraph, in pixels"
msgstr ""
msgstr "Lõigu taane pikslites"
#: ../gtk/gtktexttag.c:419
msgid ""
......@@ -5013,7 +5023,7 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtktexttag.c:476 ../gtk/gtktextview.c:579
msgid ""
"Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
msgstr ""
msgstr "Kas ridu murtakse sõnade või märkide vahelt või ei murta üldse"
#: ../gtk/gtktexttag.c:485 ../gtk/gtktextview.c:626
msgid "Tabs"
......@@ -5177,7 +5187,7 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtktextview.c:578
msgid "Wrap Mode"
msgstr ""
msgstr "Murdmine"
#: ../gtk/gtktextview.c:596
msgid "Left Margin"
......@@ -5189,11 +5199,11 @@ msgstr "Paremveeris"
#: ../gtk/gtktextview.c:634
msgid "Cursor Visible"
msgstr ""
msgstr "Kursor nähtav"
#: ../gtk/gtktextview.c:635
msgid "If the insertion cursor is shown"
msgstr ""
msgstr "Kas sisestuskursor on nähtav"
#: ../gtk/gtktextview.c:642
msgid "Buffer"
......@@ -5205,11 +5215,11 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtktextview.c:650
msgid "Overwrite mode"
msgstr ""
msgstr "Ülekirjutamine"
#: ../gtk/gtktextview.c:651
msgid "Whether entered text overwrites existing contents"
msgstr ""
msgstr "Kas sisestatud tekst kirjutab olemasoleva teksti üle või mitte"
#: ../gtk/gtktextview.c:658
msgid "Accepts tab"
......@@ -5257,7 +5267,7 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtktoolbar.c:476
msgid "The orientation of the toolbar"
msgstr ""
msgstr "Tööriistariba suund"
#: ../gtk/gtktoolbar.c:484
msgid "Toolbar Style"
......@@ -5265,23 +5275,23 @@ msgstr "Tööriistarea laad"
#: ../gtk/gtktoolbar.c:485
msgid "How to draw the toolbar"
msgstr ""
msgstr "Kuidas tööriistariba joonistatakse"
#: ../gtk/gtktoolbar.c:492
msgid "Show Arrow"
msgstr ""
msgstr "Noole näitamine"
#: ../gtk/gtktoolbar.c:493
msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn't fit"
msgstr ""
msgstr "Kui tööriistariba ei mahu aknasse, kas siis näidatakse noolt või mitte"
#: ../gtk/gtktoolbar.c:508
msgid "Tooltips"
msgstr ""
msgstr "Vihjed"
#: ../gtk/gtktoolbar.c:509
msgid "If the tooltips of the toolbar should be active or not"
msgstr ""
msgstr "Kas tööriistariba vihjed peaks olema aktiveeritud või mitte"
#: ../gtk/gtktoolbar.c:531
msgid "Size of icons in this toolbar"
......@@ -5652,7 +5662,7 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:199 ../gtk/gtkwindow.c:523
msgid "Resizable"
msgstr ""
msgstr "Suurus muudetav"
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:200
msgid "Column is user-resizable"
......@@ -5812,11 +5822,11 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtkwidget.c:510
msgid "Whether the widget is visible"
msgstr ""
msgstr "Kas vidin on nähtav või mitte"
#: ../gtk/gtkwidget.c:517
msgid "Whether the widget responds to input"
msgstr ""
msgstr "Kas vidin reageerib sisendile või mitte"
#: ../gtk/gtkwidget.c:523
msgid "Application paintable"
......@@ -5828,11 +5838,11 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtkwidget.c:530
msgid "Can focus"
msgstr ""
msgstr "Fookus lubatud"
#: ../gtk/gtkwidget.c:531
msgid "Whether the widget can accept the input focus"
msgstr ""
msgstr "Kas vidin aktsepteerib sisendi fookust või mitte"
#: ../gtk/gtkwidget.c:537
msgid "Has focus"
......@@ -6159,7 +6169,7 @@ msgstr "Akna vaikimisi kõrgus, kasutatakse akna esmakordsel näitamisel"
#: ../gtk/gtkwindow.c:568
msgid "Destroy with Parent"
msgstr "Hävita koos vanemaga"
msgstr "Hävib koos vanemaga"
#: ../gtk/gtkwindow.c:569
msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
......@@ -6205,11 +6215,11 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtkwindow.c:633
msgid "Skip taskbar"
msgstr ""
msgstr "Tegumiriba puudub"
#: ../gtk/gtkwindow.c:634
msgid "TRUE if the window should not be in the task bar."
msgstr ""
msgstr "Kui TÕENE, siis aknal ei peaks tegumiriba olema."
#: ../gtk/gtkwindow.c:641
msgid "Skip pager"
......@@ -6229,11 +6239,11 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtkwindow.c:664
msgid "Accept focus"
msgstr ""
msgstr "Fookus lubatud"
#: ../gtk/gtkwindow.c:665
msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
msgstr ""
msgstr "Kui TÕENE, siis võib aken sisestusfookusesse sattuda."
#: ../gtk/gtkwindow.c:679
msgid "Focus on map"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment