Commit 0fa391cc authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent 0a032381
......@@ -6,19 +6,20 @@
# Laszlo Dvornik <dvornik at gnome dot hu>, 2004, 2005.
# Szabolcs Varga <shirokuma at shirokuma dot hu>, 2005.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
# Balázs Meskó <mesko.balazs at fsf dot hu>, 2018.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-19 20:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-21 23:47+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-12 19:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-12 21:45+0100\n"
"Last-Translator: Meskó Balázs <mesko.balazs@fsf.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: gdk/gdkapplaunchcontext.c:127 gdk/gdkcursor.c:139 gdk/gdkdevicemanager.c:185
......@@ -262,22 +263,22 @@ msgstr "Gyári ikon"
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr "A műveletet reprezentáló felületelemeken megjelenített gyári ikon."
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:342 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:272
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:342 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:279
msgid "GIcon"
msgstr "GIcon"
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:343 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:273
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:343 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:280
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:282 gtk/gtkimage.c:359
msgid "The GIcon being displayed"
msgstr "A megjelenítendő GIcon"
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:365 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:256
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:365 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:263
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:245 gtk/gtkimage.c:342 gtk/gtkprinter.c:170
#: gtk/gtkwindow.c:887
msgid "Icon Name"
msgstr "Ikonnév"
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:366 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:257
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:366 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:264
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:246 gtk/gtkimage.c:343
msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "Az ikon neve az ikontémában"
......@@ -350,7 +351,7 @@ msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Engedélyezve van-e a művelet."
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:481 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:228
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:307 gtk/gtkcssnode.c:649
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:314 gtk/gtkcssnode.c:649
#: gtk/gtknativedialog.c:242 gtk/gtktreeviewcolumn.c:246 gtk/gtkwidget.c:1145
msgid "Visible"
msgstr "Látható"
......@@ -598,7 +599,7 @@ msgstr "Súgó gomb"
msgid "The help button of the dialog."
msgstr "A párbeszédablak Súgó gombja."
#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:240 gtk/gtkfontbutton.c:495
#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:240 gtk/gtkfontbutton.c:496
msgid "Font name"
msgstr "Betűkészlet neve"
......@@ -812,104 +813,104 @@ msgstr "Számok megjelenítése"
msgid "Whether the items should be displayed with a number"
msgstr "Az elemek egy számmal együtt kerüljenek-e megjelenítésre"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:227 gtk/gtkimage.c:255
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:234 gtk/gtkimage.c:255
msgid "Pixbuf"
msgstr "Pixbuf"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:228 gtk/gtkimage.c:256
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:235 gtk/gtkimage.c:256
msgid "A GdkPixbuf to display"
msgstr "A megjelenítendő GdkPixbuf"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:235 gtk/gtkimage.c:269
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:242 gtk/gtkimage.c:269
#: gtk/gtkrecentmanager.c:289
msgid "Filename"
msgstr "Fájlnév"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:236 gtk/gtkimage.c:270
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:243 gtk/gtkimage.c:270
msgid "Filename to load and display"
msgstr "A betöltendő és megjelenítendő fájl neve"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:248 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:195
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:255 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:195
#: gtk/gtkimage.c:281
msgid "Stock ID"
msgstr "Gyári azonosító"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:249 gtk/gtkimage.c:282
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:256 gtk/gtkimage.c:282
msgid "Stock ID for a stock image to display"
msgstr "A megjelenítendő gyári kép gyári azonosítója"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:280 gtk/gtkimage.c:379
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:287 gtk/gtkimage.c:379
msgid "Storage type"
msgstr "Tárolótípus"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:281 gtk/gtkimage.c:380
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:288 gtk/gtkimage.c:380
msgid "The representation being used for image data"
msgstr "A képadatokhoz használt ábrázolás"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:289 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:210
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:296 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:210
#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:159 gtk/gtkrecentmanager.c:304
msgid "Size"
msgstr "Méret"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:290
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:297
msgid "The size of the icon"
msgstr "Az ikon mérete"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:299 gtk/gtkinvisible.c:98
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:306 gtk/gtkinvisible.c:98
#: gtk/gtkmountoperation.c:179 gtk/gtkstylecontext.c:228 gtk/gtkwindow.c:894
msgid "Screen"
msgstr "Képernyő"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:300
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:307
msgid "The screen where this status icon will be displayed"
msgstr "A képernyő, amelyen az állapotikon megjelenik"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:308
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:315
msgid "Whether the status icon is visible"
msgstr "Látható-e az állapotikon?"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:323 gtk/gtkplug.c:196
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:330 gtk/gtkplug.c:196
msgid "Embedded"
msgstr "Beágyazott"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:324
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:331
msgid "Whether the status icon is embedded"
msgstr "Az állapotikon beágyazott-e?"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:339 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:127
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:346 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:127
#: gtk/gtkgesturepan.c:237 gtk/gtkorientable.c:61
msgid "Orientation"
msgstr "Elhelyezkedés"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:340 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:128
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:347 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:128
msgid "The orientation of the tray"
msgstr "A tálca tájolása"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:367 gtk/gtkwidget.c:1282
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:374 gtk/gtkwidget.c:1282
msgid "Has tooltip"
msgstr "Rendelkezik buboréksúgóval"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:368
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:375
msgid "Whether this tray icon has a tooltip"
msgstr "A tálcaikon rendelkezik-e buboréksúgóval"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:394 gtk/gtkwidget.c:1306
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:401 gtk/gtkwidget.c:1306
msgid "Tooltip Text"
msgstr "Buboréksúgó szövege"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:395 gtk/gtkwidget.c:1307 gtk/gtkwidget.c:1331
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:402 gtk/gtkwidget.c:1307 gtk/gtkwidget.c:1331
msgid "The contents of the tooltip for this widget"
msgstr "A buboréksúgó tartalma a felületi elemhez"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:418 gtk/gtkwidget.c:1330
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:425 gtk/gtkwidget.c:1330
msgid "Tooltip markup"
msgstr "Buboréksúgó jelölőkódja"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:419
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:426
msgid "The contents of the tooltip for this tray icon"
msgstr "A buboréksúgó tartalma a tálcaikonhoz"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:436 gtk/gtkcolorbutton.c:183
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:443 gtk/gtkcolorbutton.c:183
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:438 gtk/gtkfontbutton.c:479
#: gtk/gtkheaderbar.c:2027 gtk/gtkprintjob.c:132 gtk/gtkshortcutsgroup.c:308
#: gtk/gtkshortcutssection.c:376 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:575
......@@ -917,7 +918,7 @@ msgstr "A buboréksúgó tartalma a tálcaikonhoz"
msgid "Title"
msgstr "Cím"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:437
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:444
msgid "The title of this tray icon"
msgstr "A tálcaikon mérete"
......@@ -1131,11 +1132,11 @@ msgstr "Összefésült UI-definíció"
msgid "An XML string describing the merged UI"
msgstr "Az összefésült felhasználói felületet leíró XML karakterlánc"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:342
#: gtk/gtkaboutdialog.c:343
msgid "Program name"
msgstr "Programnév"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:343
#: gtk/gtkaboutdialog.c:344
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
......@@ -1143,100 +1144,100 @@ msgstr ""
"A program neve. Ha nincs beállítva, akkor alapértelmezés szerint "
"g_get_application_name()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:356
#: gtk/gtkaboutdialog.c:357
msgid "Program version"
msgstr "Programverzió"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:357
#: gtk/gtkaboutdialog.c:358
msgid "The version of the program"
msgstr "A program verziója"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:370
#: gtk/gtkaboutdialog.c:371
msgid "Copyright string"
msgstr "Copyright szöveg"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:371
#: gtk/gtkaboutdialog.c:372
msgid "Copyright information for the program"
msgstr "Copyright-információ a programról"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:386
#: gtk/gtkaboutdialog.c:387
msgid "Comments string"
msgstr "Megjegyzések"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:387
#: gtk/gtkaboutdialog.c:388
msgid "Comments about the program"
msgstr "Megjegyzések a programról"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:407
#: gtk/gtkaboutdialog.c:408
msgid "License"
msgstr "Licenc"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:408
#: gtk/gtkaboutdialog.c:409
msgid "The license of the program"
msgstr "A program licence"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:435
#: gtk/gtkaboutdialog.c:436
msgid "License Type"
msgstr "Licenctípus"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:436
#: gtk/gtkaboutdialog.c:437
msgid "The license type of the program"
msgstr "A program licencének típusa"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:451
#: gtk/gtkaboutdialog.c:452
msgid "Website URL"
msgstr "Webhely URL"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:452
#: gtk/gtkaboutdialog.c:453
msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgstr "A program webhelyére mutató hivatkozás URL-je"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:465
#: gtk/gtkaboutdialog.c:466
msgid "Website label"
msgstr "Webhely címke"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:466
#: gtk/gtkaboutdialog.c:467
msgid "The label for the link to the website of the program"
msgstr "A program webhelyére mutató hivatkozás címkéje"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:481
#: gtk/gtkaboutdialog.c:482
msgid "Authors"
msgstr "Szerzők"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:482
#: gtk/gtkaboutdialog.c:483
msgid "List of authors of the program"
msgstr "A program szerzőinek listája"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:497
#: gtk/gtkaboutdialog.c:498
msgid "Documenters"
msgstr "Dokumentáció írói"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:498
#: gtk/gtkaboutdialog.c:499
msgid "List of people documenting the program"
msgstr "A program dokumentációját író emberek listája"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:513
#: gtk/gtkaboutdialog.c:514
msgid "Artists"
msgstr "Művészek"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:514
#: gtk/gtkaboutdialog.c:515
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
msgstr "Azon emberek listája, akik alkotásaikat adták a programhoz"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:529
#: gtk/gtkaboutdialog.c:530
msgid "Translator credits"
msgstr "Fordítók"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:530
#: gtk/gtkaboutdialog.c:531
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr "A fordítók listája. Ezt a karakterláncot fordítandónak kell jelölni"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:544
#: gtk/gtkaboutdialog.c:545
msgid "Logo"
msgstr "Logó"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:545
#: gtk/gtkaboutdialog.c:546
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
......@@ -1244,19 +1245,19 @@ msgstr ""
"Logó a névjegy mezőhöz. Ha nincs beállítva, alapértelmezett értéke a "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:559
#: gtk/gtkaboutdialog.c:560
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Logóikon neve"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:560
#: gtk/gtkaboutdialog.c:561
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr "Egy megnevezett ikon a névjegy mező logójának."
#: gtk/gtkaboutdialog.c:573
#: gtk/gtkaboutdialog.c:574
msgid "Wrap license"
msgstr "Licenc tördelése"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:574
#: gtk/gtkaboutdialog.c:575
msgid "Whether to wrap the license text."
msgstr "Tördelje-e a licenc szövegét?"
......@@ -2785,7 +2786,7 @@ msgstr "Inkonzisztens állapot"
msgid "The inconsistent state of the button"
msgstr "A gomb inkonzisztens állapota"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:154 gtk/gtklistbox.c:3896
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:154 gtk/gtklistbox.c:3906
msgid "Activatable"
msgstr "Aktiválható"
......@@ -2954,7 +2955,7 @@ msgstr "RGBA szín"
msgid "Color as RGBA"
msgstr "Szín RGBA-ként"
#: gtk/gtkcolorswatch.c:722 gtk/gtklabel.c:908 gtk/gtklistbox.c:3910
#: gtk/gtkcolorswatch.c:722 gtk/gtklabel.c:908 gtk/gtklistbox.c:3920
msgid "Selectable"
msgstr "Kijelölhető"
......@@ -3222,7 +3223,7 @@ msgstr "Kiindulási érték"
msgid "The initial specified value used for this property"
msgstr "A tulajdonság kiindulásiként megadott értéke"
#: gtk/gtkdialog.c:588 gtk/gtkinfobar.c:435
#: gtk/gtkdialog.c:588 gtk/gtkinfobar.c:419
msgid "Content area border"
msgstr "Tartalomterület-szegély"
......@@ -3230,7 +3231,7 @@ msgstr "Tartalomterület-szegély"
msgid "Width of border around the main dialog area"
msgstr "A fő párbeszédablak-terület körüli szegély szélessége"
#: gtk/gtkdialog.c:606 gtk/gtkinfobar.c:453
#: gtk/gtkdialog.c:606 gtk/gtkinfobar.c:437
msgid "Content area spacing"
msgstr "Tartalomterület térköze"
......@@ -3238,15 +3239,15 @@ msgstr "Tartalomterület térköze"
msgid "Spacing between elements of the main dialog area"
msgstr "A fő párbeszédablak-terület elemei közötti térköz"
#: gtk/gtkdialog.c:614 gtk/gtkinfobar.c:470
#: gtk/gtkdialog.c:614 gtk/gtkinfobar.c:454
msgid "Button spacing"
msgstr "Gombok távolsága"
#: gtk/gtkdialog.c:615 gtk/gtkinfobar.c:471
#: gtk/gtkdialog.c:615 gtk/gtkinfobar.c:455
msgid "Spacing between buttons"
msgstr "A gombok egymástól való távolsága"
#: gtk/gtkdialog.c:631 gtk/gtkinfobar.c:487
#: gtk/gtkdialog.c:631 gtk/gtkinfobar.c:471
msgid "Action area border"
msgstr "Műveletterület-szegély"
......@@ -3616,7 +3617,7 @@ msgstr "Javaslatok a szövegmező viselkedéséhez"
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
msgstr "A címke szövegén alkalmazandó stílusattribútumok listája"
#: gtk/gtkentry.c:1505 gtk/gtkplacessidebar.c:4836 gtk/gtktextview.c:1045
#: gtk/gtkentry.c:1505 gtk/gtkplacessidebar.c:4837 gtk/gtktextview.c:1045
msgid "Populate all"
msgstr "Összes feltöltése"
......@@ -3862,7 +3863,7 @@ msgstr "Szűrő"
msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
msgstr "A megjelenítendő fájlok kiválasztására használt aktuális szűrő"
#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4802
#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4803
#: gtk/gtkplacesview.c:2258
msgid "Local Only"
msgstr "Csak helyi"
......@@ -3963,11 +3964,11 @@ msgstr "Mégse címkéje"
msgid "The label on the cancel button"
msgstr "A mégse gomb címkéje"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8446 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8447
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8396 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8397
msgid "Search mode"
msgstr "Keresési mód"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8453 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8454
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8403 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8404
#: gtk/gtkheaderbar.c:2034 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:591
msgid "Subtitle"
msgstr "Felirat"
......@@ -4048,39 +4049,39 @@ msgstr "A két gyermek közötti vízszintes távolság"
msgid "The title of the font chooser dialog"
msgstr "A betűkészlet-választó párbeszédablak címe"
#: gtk/gtkfontbutton.c:496
#: gtk/gtkfontbutton.c:497
msgid "The name of the selected font"
msgstr "A kiválasztott betűkészlet neve"
#: gtk/gtkfontbutton.c:511
#: gtk/gtkfontbutton.c:512
msgid "Use font in label"
msgstr "Címke betűkészlete"
#: gtk/gtkfontbutton.c:512
#: gtk/gtkfontbutton.c:513
msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
msgstr "A címke a kiválasztott betűtípussal legyen-e rajzolva"
#: gtk/gtkfontbutton.c:527
#: gtk/gtkfontbutton.c:528
msgid "Use size in label"
msgstr "Méret használata a címkében"
#: gtk/gtkfontbutton.c:528
#: gtk/gtkfontbutton.c:529
msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
msgstr "A címke a kiválasztott betűmérettel legyen-e megrajzolva"
#: gtk/gtkfontbutton.c:544
#: gtk/gtkfontbutton.c:545
msgid "Show style"
msgstr "Stílus megjelenítése"
#: gtk/gtkfontbutton.c:545
#: gtk/gtkfontbutton.c:546
msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
msgstr "A címkében a kiválasztott betűstílus legyen-e megjelenítve"
#: gtk/gtkfontbutton.c:560
#: gtk/gtkfontbutton.c:561
msgid "Show size"
msgstr "Méret megjelenítése"
#: gtk/gtkfontbutton.c:561
#: gtk/gtkfontbutton.c:562
msgid "Whether selected font size is shown in the label"
msgstr "A címkében a kiválasztott betűméret legyen-e megjelenítve"
......@@ -4495,31 +4496,40 @@ msgstr "Tartalék használata"
msgid "Whether to use icon names fallback"
msgstr "Az ikonnevek tartaléka használandó-e"
#: gtk/gtkinfobar.c:364 gtk/gtkmessagedialog.c:189
#: gtk/gtkinfobar.c:339 gtk/gtkmessagedialog.c:189
msgid "Message Type"
msgstr "Üzenettípus"
#: gtk/gtkinfobar.c:365 gtk/gtkmessagedialog.c:190
#: gtk/gtkinfobar.c:340 gtk/gtkmessagedialog.c:190
msgid "The type of message"
msgstr "Az üzenet típusa"
#: gtk/gtkinfobar.c:380 gtk/gtksearchbar.c:425
#: gtk/gtkinfobar.c:354 gtk/gtksearchbar.c:425
msgid "Show Close Button"
msgstr "Bezárás gomb megjelenítése"
#: gtk/gtkinfobar.c:381
#: gtk/gtkinfobar.c:355
msgid "Whether to include a standard close button"
msgstr "Legyen-e szabványos bezárás gomb"
#: gtk/gtkinfobar.c:436
#: gtk/gtkinfobar.c:361
#| msgid "Reveal Child"
msgid "Reveal"
msgstr "Megjelenítés"
#: gtk/gtkinfobar.c:362
msgid "Controls whether the action bar shows its contents or not"
msgstr "Azt szabályozza, hogy a műveletsáv megjelenítse-e a tartalmát vagy sem"
#: gtk/gtkinfobar.c:420
msgid "Width of border around the content area"
msgstr "A tartalomterület körüli szegély szélessége"
#: gtk/gtkinfobar.c:454
#: gtk/gtkinfobar.c:438
msgid "Spacing between elements of the area"
msgstr "A terület elemei közötti térköz"
#: gtk/gtkinfobar.c:488
#: gtk/gtkinfobar.c:472
msgid "Width of border around the action area"
msgstr "A műveletterület körüli szegély szélessége"
......@@ -4712,11 +4722,11 @@ msgstr "Látogatott"
msgid "Whether this link has been visited."
msgstr "A hivatkozás meg lett-e látogatva."
#: gtk/gtklistbox.c:3897
#: gtk/gtklistbox.c:3907
msgid "Whether this row can be activated"
msgstr "A sor aktiválható-e"
#: gtk/gtklistbox.c:3911
#: gtk/gtklistbox.c:3921
msgid "Whether this row can be selected"
msgstr "A sor kijelölhető-e"
......@@ -5540,19 +5550,19 @@ msgstr "Zsugorodás"
msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
msgstr "Ha TRUE, akkor a gyermek a kért méretnél kisebbre is zsugorítható"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4765
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4766
msgid "Location to Select"
msgstr "Kiválasztandó hely"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4766
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4767
msgid "The location to highlight in the sidebar"
msgstr "Az oldalsávban kiemelendő hely"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4771 gtk/gtkplacesview.c:2279
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4772 gtk/gtkplacesview.c:2279
msgid "Open Flags"
msgstr "Megnyitás jelzői"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4772 gtk/gtkplacesview.c:2280
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4773 gtk/gtkplacesview.c:2280
msgid ""
"Modes in which the calling application can open locations selected in the "
"sidebar"
......@@ -5560,27 +5570,27 @@ msgstr ""
"Azok a módok, amelyekben a hívó alkalmazás megnyithatja az oldalsávban "
"kiválasztott helyeket"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4778
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4779
msgid "Show recent files"
msgstr "Legutóbbi fájlok megjelenítése"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4779
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4780
msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut for recent files"
msgstr "Az oldalsáv tartalmaz-e beépített hivatkozást a legutóbbi fájlokra"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4784
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4785
msgid "Show 'Desktop'"
msgstr "„Asztal” megjelenítése"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4785
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4786
msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Desktop folder"
msgstr "Az oldalsáv tartalmaz-e beépített hivatkozást az Asztal mappára"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4790
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4791
msgid "Show 'Connect to Server'"
msgstr "„Kapcsolódás kiszolgálóhoz” megjelenítése"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4791
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4792
msgid ""
"Whether the sidebar includes a builtin shortcut to a 'Connect to server' "
"dialog"
......@@ -5588,47 +5598,45 @@ msgstr ""
"Az oldalsáv tartalmaz-e beépített hivatkozást a Kapcsolódás kiszolgálóhoz "
"ablakra"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4796
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4797
msgid "Show 'Enter Location'"
msgstr "Az „Adja meg a helyet” megjelenítése"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4797
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4798
msgid ""
"Whether the sidebar includes a builtin shortcut to manually enter a location"
msgstr "Az oldalsáv tartalmaz-e beépített hivatkozást egy hely megadásához"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4803 gtk/gtkplacesview.c:2259
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4804 gtk/gtkplacesview.c:2259
msgid "Whether the sidebar only includes local files"
msgstr "Az oldalsáv csak helyi fájlokat tartalmaz-e"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4808
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4809
msgid "Show 'Trash'"
msgstr "„Kuka” megjelenítése"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4809
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4810
msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Trash location"
msgstr "Az oldalsáv tartalmaz-e beépített hivatkozást a Kuka helyére"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4814
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4815
msgid "Show 'Other locations'"
msgstr "„Egyéb helyek” megjelenítése"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4815
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4816
msgid "Whether the sidebar includes an item to show external locations"
msgstr "Az oldalsáv tartalmaz-e egy elemet a külső helyek megjelenítéséhez"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4820
#| msgid "Show 'Enter Location'"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4821
msgid "Show “Starred Location”"
msgstr "„Csillagozott helyek” megjelenítése"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4821
#| msgid "Whether the sidebar includes an item to show external locations"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4822
msgid "Whether the sidebar includes an item to show starred files"
msgstr ""
"Az oldalsáv tartalmaz-e egy elemet a csillagozott fájlok megjelenítéséhez"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4837
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4838
msgid "Whether to emit ::populate-popup for popups that are not menus"
msgstr "Kiadja-e a ::populate-popup üzenetet a nem menü felugrókhoz"
......@@ -9595,4 +9603,3 @@ msgstr "Színprofil neve"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintercups.c:94
msgid "The title of the color profile to use"
msgstr "A használandó színprofil neve"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment