Commit 086f2667 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

parent c526c1bf
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.92.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-06 19:13+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-06 19:14+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-12 13:43+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-12 13:44+0100\n"
"Last-Translator: Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nn\n"
......@@ -18,48 +18,48 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.1\n"
#: ../gdk/gdk.c:151
#: ../gdk/gdk.c:135
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-debug"
msgstr "Feil ved lesing av flagg --gdk-debug"
#: ../gdk/gdk.c:171
#: ../gdk/gdk.c:155
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-no-debug"
msgstr "Feil ved lesing av flagg --gdk-no-debug"
#. Description of --class=CLASS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:199
#: ../gdk/gdk.c:183
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Programklasse som brukes av vindushåndtereren"
#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:200
#: ../gdk/gdk.c:184
msgid "CLASS"
msgstr "KLASSE"
#. Description of --name=NAME in --help output
#: ../gdk/gdk.c:202
#: ../gdk/gdk.c:186
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Programnavn som brukes av vindushåndtereren"
#. Placeholder in --name=NAME in --help output
#: ../gdk/gdk.c:203
#: ../gdk/gdk.c:187
msgid "NAME"
msgstr "NAVN"
#. Description of --display=DISPLAY in --help output
#: ../gdk/gdk.c:205
#: ../gdk/gdk.c:189
msgid "X display to use"
msgstr "X-skjerm som skal brukes"
#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
#: ../gdk/gdk.c:206
#: ../gdk/gdk.c:190
msgid "DISPLAY"
msgstr "SKJERM"
#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:209
#: ../gdk/gdk.c:193
msgid "GDK debugging flags to set"
msgstr "Feilsøkingsflagg som skal settes for GDK"
......@@ -67,12 +67,12 @@ msgstr "Feilsøkingsflagg som skal settes for GDK"
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:210 ../gdk/gdk.c:213 ../gtk/gtkmain.c:570 ../gtk/gtkmain.c:573
#: ../gdk/gdk.c:194 ../gdk/gdk.c:197 ../gtk/gtkmain.c:570 ../gtk/gtkmain.c:573
msgid "FLAGS"
msgstr "FLAGG"
#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:212
#: ../gdk/gdk.c:196
msgid "GDK debugging flags to unset"
msgstr "Feilsøkingsflagg som skal fjernes for GDK"
......@@ -277,67 +277,67 @@ msgstr "Slett"
#: ../gdk/keyname-table.h:3990
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86MonBrightnessUp"
msgstr ""
msgstr "Lysstyrke opp"
#: ../gdk/keyname-table.h:3991
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86MonBrightnessDown"
msgstr ""
msgstr "Lysstyrke ned"
#: ../gdk/keyname-table.h:3992
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioMute"
msgstr ""
msgstr "Demp lyd"
#: ../gdk/keyname-table.h:3993
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioLowerVolume"
msgstr ""
msgstr "Senk volum"
#: ../gdk/keyname-table.h:3994
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioRaiseVolume"
msgstr ""
msgstr "Hev volum"
#: ../gdk/keyname-table.h:3995
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioPlay"
msgstr ""
msgstr "Spill av"
#: ../gdk/keyname-table.h:3996
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioStop"
msgstr ""
msgstr "Stopp"
#: ../gdk/keyname-table.h:3997
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioNext"
msgstr ""
msgstr "Neste"
#: ../gdk/keyname-table.h:3998
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioPrev"
msgstr ""
msgstr "Forrige"
#: ../gdk/keyname-table.h:3999
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioRecord"
msgstr ""
msgstr "Ta opp"
#: ../gdk/keyname-table.h:4000
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioPause"
msgstr ""
msgstr "Pause"
#: ../gdk/keyname-table.h:4001
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioRewind"
msgstr ""
msgstr "Spol tilbake"
#: ../gdk/keyname-table.h:4002
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioMedia"
msgstr ""
msgstr "Medie"
#: ../gdk/keyname-table.h:4003
msgctxt "keyboard label"
......@@ -352,7 +352,7 @@ msgstr "Batteri"
#: ../gdk/keyname-table.h:4005
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86Launch1"
msgstr ""
msgstr "Start1"
#: ../gdk/keyname-table.h:4006
msgctxt "keyboard label"
......@@ -387,17 +387,17 @@ msgstr "Webkamera"
#: ../gdk/keyname-table.h:4012
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86Display"
msgstr ""
msgstr "Skjerm"
#: ../gdk/keyname-table.h:4013
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86TouchpadToggle"
msgstr ""
msgstr "Slå av/på pekerflate"
#: ../gdk/keyname-table.h:4014
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86WakeUp"
msgstr ""
msgstr "Våkne"
#: ../gdk/keyname-table.h:4015
msgctxt "keyboard label"
......@@ -545,7 +545,7 @@ msgstr "Alt"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:782
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:786
msgctxt "keyboard label"
msgid "Super"
msgstr "Super"
......@@ -555,7 +555,7 @@ msgstr "Super"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:795
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:799
msgctxt "keyboard label"
msgid "Hyper"
msgstr "Hyper"
......@@ -565,17 +565,17 @@ msgstr "Hyper"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:809
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:813
msgctxt "keyboard label"
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:825
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:829
msgctxt "keyboard label"
msgid "Space"
msgstr "Mellomrom"
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:828
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:832
msgctxt "keyboard label"
msgid "Backslash"
msgstr "Backslash"
......@@ -1002,23 +1002,23 @@ msgstr "Høy_re:"
msgid "Paper Margins"
msgstr "Papirmarger"
#: ../gtk/gtkentry.c:8746 ../gtk/gtktextview.c:8270
#: ../gtk/gtkentry.c:8748 ../gtk/gtktextview.c:8272
msgid "Input _Methods"
msgstr "Inndata_metoder"
#: ../gtk/gtkentry.c:8760 ../gtk/gtktextview.c:8284
#: ../gtk/gtkentry.c:8762 ../gtk/gtktextview.c:8286
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr "Sett _inn Unicode kontrolltegn"
#: ../gtk/gtkentry.c:10168
#: ../gtk/gtkentry.c:10170
msgid "Caps Lock and Num Lock are on"
msgstr "Caps Lock og Num Lock er på"
#: ../gtk/gtkentry.c:10170
#: ../gtk/gtkentry.c:10172
msgid "Num Lock is on"
msgstr "Num Lock er på"
#: ../gtk/gtkentry.c:10172
#: ../gtk/gtkentry.c:10174
msgid "Caps Lock is on"
msgstr "Caps Lock er på"
......@@ -1408,7 +1408,7 @@ msgstr "St_ørrelse:"
msgid "_Preview:"
msgstr "_Forhåndsvisning:"
#: ../gtk/gtkfontsel.c:1651
#: ../gtk/gtkfontsel.c:1653
msgid "Font Selection"
msgstr "Valg av skrift"
......@@ -1420,7 +1420,7 @@ msgstr "Valg av skrift"
msgid "Error loading icon: %s"
msgstr "Feil under lasting av ikon: %s"
#: ../gtk/gtkicontheme.c:1338
#: ../gtk/gtkicontheme.c:1336
#, c-format
msgid ""
"Could not find the icon '%s'. The '%s' theme\n"
......@@ -1433,12 +1433,12 @@ msgstr ""
"Du kan finne en kopi av det på:\n"
"\t%s"
#: ../gtk/gtkicontheme.c:1520
#: ../gtk/gtkicontheme.c:1518
#, c-format
msgid "Icon '%s' not present in theme"
msgstr "Ikon «%s» er ikke tilstede i tema"
#: ../gtk/gtkicontheme.c:3040
#: ../gtk/gtkicontheme.c:3038
msgid "Failed to load icon"
msgstr "Feil under lasting av ikon"
......@@ -1463,12 +1463,12 @@ msgid "System (%s)"
msgstr "System (%s)"
#. Open Link
#: ../gtk/gtklabel.c:6241
#: ../gtk/gtklabel.c:6243
msgid "_Open Link"
msgstr "_Åpne lenke"
#. Copy Link Address
#: ../gtk/gtklabel.c:6253
#: ../gtk/gtklabel.c:6255
msgid "Copy _Link Address"
msgstr "Kopier _lenkas adresse"
......@@ -1510,20 +1510,20 @@ msgstr "Feilsøkingsflagg som skal fjernes for GTK+"
#. * Do *not* translate it to "predefinito:LTR", if it
#. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
#.
#: ../gtk/gtkmain.c:835
#: ../gtk/gtkmain.c:846
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"
#: ../gtk/gtkmain.c:899
#: ../gtk/gtkmain.c:910
#, c-format
msgid "Cannot open display: %s"
msgstr "Kan ikke åpne skjerm: %s"
#: ../gtk/gtkmain.c:965
#: ../gtk/gtkmain.c:976
msgid "GTK+ Options"
msgstr "Alternativer for GTK+"
#: ../gtk/gtkmain.c:965
#: ../gtk/gtkmain.c:976
msgid "Show GTK+ Options"
msgstr "Vis alternativer for GTK+"
......@@ -4452,9 +4452,3 @@ msgid ""
msgstr ""
"Feil under lasting av bilde «%s»: årsak ikke kjent, sannsynligvis korrupt "
"bildefil"
#~ msgid "_Add"
#~ msgstr "_Legg til"
#~ msgid "_Remove"
#~ msgstr "Fje_rn"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment