cy.po 178 KB
Newer Older
1 2 3
# gtk+ yn Gymraeg.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Rhoslyn Prys <rhoslyn.prys@ntlworld.com>, 2002.
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
4
# Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2003, 2004.
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
5
# Rhys Jones <rhys@sucs.org>, 2004, 2005, 2006.
6 7 8 9
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.2\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
11
"POT-Creation-Date: 2007-10-16 23:55-0400\n"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
12
"PO-Revision-Date: 2007-05-14 22:44-0000\n"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
13
"Last-Translator: Rhys Jones <rhys@sucs.org>\n"
14 15 16
"Language-Team: Cymraeg <gnome-cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 19
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n == 2);\n"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
20
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:89
21 22 23
msgid "Number of Channels"
msgstr "Nifer o Sianeli"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
24
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:90
25 26 27
msgid "The number of samples per pixel"
msgstr "Y nifer o samplau i bob picsel"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
28
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:99
29 30 31
msgid "Colorspace"
msgstr "Gofod lliw"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
32
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:100
33 34 35
msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
msgstr "Y gofod lliw mae'r samplau yn cael eu dehongli ynddo"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
36
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:108
37 38 39
msgid "Has Alpha"
msgstr "Defnyddio Alffa"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
40
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:109
41 42 43
msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
msgstr "A oes sianel alffa gan y pixbuf"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
44
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:122
45 46 47
msgid "Bits per Sample"
msgstr "Didau bob Sampl"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
48
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:123
49 50 51
msgid "The number of bits per sample"
msgstr "Y nifer o ddidau ym mhob sampl"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:132 gtk/gtklayout.c:618 gtk/gtktreeviewcolumn.c:207
53 54 55
msgid "Width"
msgstr "Lled"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
56
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:133
57 58 59
msgid "The number of columns of the pixbuf"
msgstr "Y nifer o golofnau yn y pixbuf"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
60
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:142 gtk/gtklayout.c:627
61 62 63
msgid "Height"
msgstr "Uchder"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
64
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:143
65
msgid "The number of rows of the pixbuf"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
66
msgstr "Y nifer o resi yn y pixbuf"
67

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
68
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:159
69
msgid "Rowstride"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
70
msgstr "Cam res"
71

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
72
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:160
73 74 75 76
msgid ""
"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
msgstr "Y nifer o feitiau rhwng dechrau rhes a dechrau'r rhes nesaf"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
77
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:169
78 79 80
msgid "Pixels"
msgstr "Picseli"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
81
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:170
82 83 84
msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
msgstr "Pwyntydd at ddata picsel y pixbuf"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
85
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:103
86 87 88
msgid "Default Display"
msgstr "Dangosydd Rhagosodedig"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
89
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:104
90
msgid "The default display for GDK"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
91
msgstr "Dangosydd rhagosodedig GDK"
92

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
93
#: gdk/gdkpango.c:490 gtk/gtkinvisible.c:86 gtk/gtkstatusicon.c:225
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
94
#: gtk/gtkwindow.c:600
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
95 96 97
msgid "Screen"
msgstr "Sgrin"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
98
#: gdk/gdkpango.c:491
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
99
msgid "the GdkScreen for the renderer"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
100
msgstr "y GdkScreen ar gyfer y llunydd"
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
101

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
102
#: gdk/gdkscreen.c:74
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
103 104 105
msgid "Font options"
msgstr "Opsiynau ffont"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
106
#: gdk/gdkscreen.c:75
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
107
msgid "The default font options for the screen"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
108
msgstr "Opsiynau ffont rhagosodedig ar gyfer y sgrin"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
109

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
110
#: gdk/gdkscreen.c:82
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
111
msgid "Font resolution"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
112
msgstr "Cydraniad ffont"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
113

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
114
#: gdk/gdkscreen.c:83
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
115
msgid "The resolution for fonts on the screen"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
116
msgstr "Y cydraniad ar gyfer ffontiau ar y sgrin"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
117

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
118
#: gtk/gtkaboutdialog.c:197
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
119
msgid "Program name"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
120
msgstr "Enw'r rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
121

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
122
#: gtk/gtkaboutdialog.c:198
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
123 124 125 126
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
127 128
"Enw'r rhaglen. Os nad yw'r enw wedi ei osod, y dewis rhagosodedig yw "
"g_get_application_name()"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
129

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
130
#: gtk/gtkaboutdialog.c:212
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
131
msgid "Program version"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
132
msgstr "Fersiwn rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
133

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
134
#: gtk/gtkaboutdialog.c:213
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
135
msgid "The version of the program"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
136
msgstr "Fersiwn y rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
137

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
138
#: gtk/gtkaboutdialog.c:227
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
139
msgid "Copyright string"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
140
msgstr "Llinyn hawlfraint"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
141

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
142
#: gtk/gtkaboutdialog.c:228
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
143
msgid "Copyright information for the program"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
144
msgstr "Gwybodaeth hawlfraint ar gyfer y rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
145

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
146
#: gtk/gtkaboutdialog.c:245
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
147
msgid "Comments string"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
148
msgstr "Llinyn sylwadau"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
149

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
150
#: gtk/gtkaboutdialog.c:246
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
151
msgid "Comments about the program"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
152
msgstr "Sylwadau ynglŷn â'r rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
153

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
154
#: gtk/gtkaboutdialog.c:280
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
155
msgid "Website URL"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
156
msgstr "LAU safle gwe"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
157

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
158
#: gtk/gtkaboutdialog.c:281
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
159
msgid "The URL for the link to the website of the program"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
160
msgstr "LAU cyswllt i safle gwe'r rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
161

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
162
#: gtk/gtkaboutdialog.c:297
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
163
msgid "Website label"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
164
msgstr "Label safle gwe"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
165

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
166
#: gtk/gtkaboutdialog.c:298
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
167 168 169 170
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
171
"Y label ar gyfer y cyswllt i safle gwe'r rhaglen. Os nad yw wedi ei osod, fe "
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
172
"ddefnyddir y LAU fel label"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
173

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
174
#: gtk/gtkaboutdialog.c:314
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
175
msgid "Authors"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
176
msgstr "Awduron"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
177

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
178
#: gtk/gtkaboutdialog.c:315
Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
179
msgid "List of authors of the program"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
180
msgstr "Rhestr o awduron y rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
181

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
182
#: gtk/gtkaboutdialog.c:331
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
183
msgid "Documenters"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
184
msgstr "Dogfennwyr"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
185

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
186
#: gtk/gtkaboutdialog.c:332
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
187
msgid "List of people documenting the program"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
188
msgstr "Rhestr o'r rhai ysgrifennodd ddogfennaeth y rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
189

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
190
#: gtk/gtkaboutdialog.c:348
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
191
msgid "Artists"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
192
msgstr "Artistiaid"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
193

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
194
#: gtk/gtkaboutdialog.c:349
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
195
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
196
msgstr "Rhestr o'r rhai gyfrannodd waith graffeg/celf i'r rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
197

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
198
#: gtk/gtkaboutdialog.c:366
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
199
msgid "Translator credits"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
200
msgstr "Clodau cyfieithwyr"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
201

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
202
#: gtk/gtkaboutdialog.c:367
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
203 204 205
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
206
"Diolchiadau i'r cyfieithwyr. Dylid marcio'r llinyn hwn yn gyfieithiadwy"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
207

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
208
#: gtk/gtkaboutdialog.c:382
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
209
msgid "Logo"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
210
msgstr "Logo"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
211

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
212
#: gtk/gtkaboutdialog.c:383
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
213 214 215 216
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
217 218
"Logo ar gyfer y blwch ynghylch. Os na osodir hyn, y dewis rhagosodedig yw "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
219

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
220
#: gtk/gtkaboutdialog.c:398
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
221
msgid "Logo Icon Name"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
222
msgstr "Enw Eicon y Logo"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
223

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
224
#: gtk/gtkaboutdialog.c:399
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
225
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
226
msgstr "Enw'r eicon i'w ddefnyddio fel logo ar gyfer y blwch 'ynghylch'."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
227

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
228
#: gtk/gtkaboutdialog.c:412
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
229
msgid "Wrap license"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
230
msgstr "Amlapio trwydded"
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
231

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
232
#: gtk/gtkaboutdialog.c:413
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
233
msgid "Whether to wrap the license text."
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
234
msgstr "A ddylid amlapio testun y drwydded."
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
235

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
236
#: gtk/gtkaccellabel.c:114
237 238 239
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Amgaead Cyflymydd"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
240
#: gtk/gtkaccellabel.c:115
241 242 243
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Yr amgaead i'w arolygu ar gyfer newidiadau cyflymydd"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
244
#: gtk/gtkaccellabel.c:121
245 246 247
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Teclyn Cyflymu"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
248
#: gtk/gtkaccellabel.c:122
249 250 251
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Y teclyn i'w fonitro am newidiadau i'r cyflymydd"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
252
#: gtk/gtkaction.c:202 gtk/gtkactiongroup.c:170 gtk/gtkprinter.c:119
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
253
#: gtk/gtktextmark.c:89
254 255 256
msgid "Name"
msgstr "Enw"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
257
#: gtk/gtkaction.c:203
258 259 260
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Enw unigryw ar gyfer y weithred."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
261 262
#: gtk/gtkaction.c:218 gtk/gtkbutton.c:199 gtk/gtkexpander.c:195
#: gtk/gtkframe.c:105 gtk/gtklabel.c:297 gtk/gtktoolbutton.c:180
263 264 265
msgid "Label"
msgstr "Label"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
266
#: gtk/gtkaction.c:219
267 268 269
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr ""
"Y label a ddefnyddir ar gyfer eitemau dewislen a botymau sy'n gweithredu'r "
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
270
"weithred hon."
271

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
272
#: gtk/gtkaction.c:226
273 274 275
msgid "Short label"
msgstr "Label byr"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
276
#: gtk/gtkaction.c:227
277
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
278
msgstr "Label byrrach gellir defnyddio ar fotymau barau offer."
279

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
280
#: gtk/gtkaction.c:233
281 282 283
msgid "Tooltip"
msgstr "Brysgymorth"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
284
#: gtk/gtkaction.c:234
285 286 287
msgid "A tooltip for this action."
msgstr "Brysgymorth ar gyfer y weithred hon."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
288
#: gtk/gtkaction.c:240
289 290 291
msgid "Stock Icon"
msgstr "Eicon Stoc"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
292
#: gtk/gtkaction.c:241
293 294
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
295
"Yr eicon stoc a ddangosir mewn teclynnau yn cynrychioli'r weithred hon."
296

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
297
#: gtk/gtkaction.c:258 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:172 gtk/gtkimage.c:229
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
298
#: gtk/gtkprinter.c:168 gtk/gtkstatusicon.c:198 gtk/gtkwindow.c:592
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
299 300 301
msgid "Icon Name"
msgstr "Enw Eicon"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
302
#: gtk/gtkaction.c:259 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:173 gtk/gtkimage.c:230
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
303
#: gtk/gtkstatusicon.c:199
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
304 305 306
msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "Enw'r eicon o'r thema"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
307
#: gtk/gtkaction.c:265 gtk/gtktoolitem.c:130
308 309 310
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Gweladwy tra'n llorweddol"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
311
#: gtk/gtkaction.c:266 gtk/gtktoolitem.c:131
312 313 314 315 316 317
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr ""
"A ydy'r eitem bar offer yn weladwy pan mae'r bar offer ar ogwydd llorweddol."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
318
#: gtk/gtkaction.c:281
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
319
msgid "Visible when overflown"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
320
msgstr "Gweladwy pan wedi gorlifo"
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
321

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
322
#: gtk/gtkaction.c:282
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
323 324 325
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
326 327 328
msgstr ""
"Pan yn TRUE, dangosir dirprwyon brysgymorth ar gyfer y weithred hon yn "
"newislen gorlifo'r bar offer."
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
329

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
330
#: gtk/gtkaction.c:289 gtk/gtktoolitem.c:137
331 332 333
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Gweladwy tra'n fertigol"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
334
#: gtk/gtkaction.c:290 gtk/gtktoolitem.c:138
335 336 337 338 339 340
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr ""
"A ydy'r eitem bar offer yn weladwy pan mae'r bar offer ar ogwydd fertigol."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
341
#: gtk/gtkaction.c:297 gtk/gtktoolitem.c:144
342 343 344
msgid "Is important"
msgstr "Yn bwysig"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
345
#: gtk/gtkaction.c:298
346 347 348 349
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
350 351
"A ydi'r weithred yn bwysig ai peidio. Pan yn WIR, mae dirprwyon toolitem ar "
"gyfer y weithred hon yn dangos testun yn y modd GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
352

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
353
#: gtk/gtkaction.c:306
354 355 356
msgid "Hide if empty"
msgstr "Cuddio os yn wag"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
357
#: gtk/gtkaction.c:307
358 359 360
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr "Pan yn TRUE, cuddir dirprwyon dewislen gwag ar gyfer y weithred hon."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
361 362
#: gtk/gtkaction.c:313 gtk/gtkactiongroup.c:177 gtk/gtkcellrenderer.c:193
#: gtk/gtkwidget.c:516
363 364 365
msgid "Sensitive"
msgstr "Yn ymateb"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
366
#: gtk/gtkaction.c:314
367 368 369
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "A ydy'r weithred wedi ei alluogi"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
370 371
#: gtk/gtkaction.c:320 gtk/gtkactiongroup.c:184 gtk/gtkstatusicon.c:241
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:191 gtk/gtkwidget.c:509
372 373 374
msgid "Visible"
msgstr "Gweladwy"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
375
#: gtk/gtkaction.c:321
376 377 378
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "A ydy'r weithred yn weladwy."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
379
#: gtk/gtkaction.c:327
380
msgid "Action Group"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
381
msgstr "Grŵp Gweithred"
382

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
383
#: gtk/gtkaction.c:328
384 385 386 387
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
388
"Y GtkActionGroup mae'r GtkAction hwn wedi ei gysylltu ag ef, neu NULL (ar "
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
389
"gyfer defnydd mewnol)."
390

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
391
#: gtk/gtkactiongroup.c:171
392 393 394
msgid "A name for the action group."
msgstr "Enw ar gyfer y grŵp gweithred."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
395
#: gtk/gtkactiongroup.c:178
396
msgid "Whether the action group is enabled."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
397
msgstr "A ydy'r grŵp gweithred wedi ei alluogi"
398

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
399
#: gtk/gtkactiongroup.c:185
400
msgid "Whether the action group is visible."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
401
msgstr "A ydy'r grŵp gweithred yn weladwy."
402

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
403
#: gtk/gtkadjustment.c:86 gtk/gtkcellrendererprogress.c:128
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
404
#: gtk/gtkscalebutton.c:181 gtk/gtkspinbutton.c:268
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
405 406 407
msgid "Value"
msgstr "Gwerth"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
408
#: gtk/gtkadjustment.c:87
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
409
msgid "The value of the adjustment"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
410
msgstr "Gwerth yr addasiad"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
411

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
412
#: gtk/gtkadjustment.c:103
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
413
msgid "Minimum Value"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
414
msgstr "Gwerth Lleiaf"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
415

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
416
#: gtk/gtkadjustment.c:104
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
417
msgid "The minimum value of the adjustment"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
418
msgstr "Gwerth lleiaf yr addasiad"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
419

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
420
#: gtk/gtkadjustment.c:123
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
421
msgid "Maximum Value"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
422
msgstr "Gwerth Mwyaf"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
423

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
424
#: gtk/gtkadjustment.c:124
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
425
msgid "The maximum value of the adjustment"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
426
msgstr "Gwerth mwyaf yr addasiad"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
427

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
428
#: gtk/gtkadjustment.c:140
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
429
msgid "Step Increment"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
430
msgstr "Cynnydd Cam"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
431

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
432
#: gtk/gtkadjustment.c:141
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
433
msgid "The step increment of the adjustment"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
434
msgstr "Cynnydd cam yr addasiad"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
435

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
436
#: gtk/gtkadjustment.c:157
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
437
msgid "Page Increment"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
438
msgstr "Cynnydd Tudalen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
439

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
440
#: gtk/gtkadjustment.c:158
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
441
msgid "The page increment of the adjustment"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
442
msgstr "Cynnydd tudalen yr addasiad"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
443

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
444
#: gtk/gtkadjustment.c:177
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
445
msgid "Page Size"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
446
msgstr "Maint Tudalen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
447

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
448
#: gtk/gtkadjustment.c:178
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
449
msgid "The page size of the adjustment"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
450
msgstr "Maint tudalen yr addasiad"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
451

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
452
#: gtk/gtkalignment.c:92
453 454 455
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Cyfuniad llorweddol"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
456
#: gtk/gtkalignment.c:93 gtk/gtkbutton.c:250
457 458 459 460 461 462 463
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
"Safle llorweddol y plentyn o fewn y lle sydd ar gael. Mae 0.0 ar y chwith a "
"1.0 ar y dde."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
464
#: gtk/gtkalignment.c:102
465 466 467
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Cyfuniad fertigol"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
468
#: gtk/gtkalignment.c:103 gtk/gtkbutton.c:269
469 470 471 472 473 474 475
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
"Safle fertigol y plentyn o fewn y lle sydd ar gael. Mae 0.0 ar y brig a 1.0 "
"ar y gwaelod."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
476
#: gtk/gtkalignment.c:111
477
msgid "Horizontal scale"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
478
msgstr "Graddfa lorweddol"
479

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
480
#: gtk/gtkalignment.c:112
481 482 483 484 485 486
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Os mae'r gofod llorweddol sydd ar gael yn fwy na sydd angen gan y plentyn, "
"faint ohoni i'w ddefnyddio ar gyfer y plentyn. Mae 0.0 yn golygu dim. Mae "
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
487
"1.0 yn golygu popeth."
488

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
489
#: gtk/gtkalignment.c:120
490 491 492
msgid "Vertical scale"
msgstr "Graddfa fertigol"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
493
#: gtk/gtkalignment.c:121
494 495 496 497 498 499
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Os mae'r gofod fertigol sydd ar gael yn fwy na sydd angen gan y plentyn, "
"faint ohoni i'w ddefnyddio ar gyfer y plentyn. Mae 0.0 yn golygu dim. Mae "
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
500
"1.0 yn golygu popeth."
501

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
502
#: gtk/gtkalignment.c:138
503 504 505
msgid "Top Padding"
msgstr "Bylchu Pen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
506
#: gtk/gtkalignment.c:139
507 508 509
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
msgstr "Y bylchu i fewnosod ar ben y teclyn."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
510
#: gtk/gtkalignment.c:155
511 512 513
msgid "Bottom Padding"
msgstr "Bylchu Gwaelod"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
514
#: gtk/gtkalignment.c:156
515 516 517
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
msgstr "Y bylchu i fewnosod ar waelod y teclyn."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
518
#: gtk/gtkalignment.c:172
519 520 521
msgid "Left Padding"
msgstr "Bylchu Chwith"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
522
#: gtk/gtkalignment.c:173
523 524 525
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
msgstr "Y bylchu i fewnosod ar ochr chwith y teclyn."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
526
#: gtk/gtkalignment.c:189
527 528 529
msgid "Right Padding"
msgstr "Bylchu De"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
530
#: gtk/gtkalignment.c:190
531
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
532
msgstr "Y bylchu i fewnosod ar ochr dde'r teclyn."
533

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
534
#: gtk/gtkarrow.c:76
535 536 537
msgid "Arrow direction"
msgstr "Cyfeiriad y saeth"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
538
#: gtk/gtkarrow.c:77
539 540 541
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "Y cyfeiriad dylai'r saeth bwyntio iddi"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
542
#: gtk/gtkarrow.c:84
543 544 545
msgid "Arrow shadow"
msgstr "Cysgod y saeth"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
546
#: gtk/gtkarrow.c:85
547 548 549
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Edrychiad y cysgod o amgylch y saeth"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
550
#: gtk/gtkarrow.c:91
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
551 552 553
msgid "Arrow Scaling"
msgstr "Graddio Saeth"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
554
#: gtk/gtkarrow.c:92
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
555 556 557
msgid "Amount of space used up by arrow"
msgstr "Faint o le ddefnyddir gan y saeth"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
558
#: gtk/gtkaspectframe.c:79
559 560 561
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Cyfuniad Llorweddol"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
562
#: gtk/gtkaspectframe.c:80
563 564 565
msgid "X alignment of the child"
msgstr "Cyfuniad echelin-x y plentyn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
566
#: gtk/gtkaspectframe.c:86
567 568 569
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Cyfuniad Fertigol "

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
570
#: gtk/gtkaspectframe.c:87
571 572 573
msgid "Y alignment of the child"
msgstr "Cyfuniad echelin-y y plentyn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
574
#: gtk/gtkaspectframe.c:93
575 576 577
msgid "Ratio"
msgstr "Cymhareb"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
578
#: gtk/gtkaspectframe.c:94
579
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
580
msgstr "Cymhareb agwedd os yw obey_child yn FFALS"
581

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
582
#: gtk/gtkaspectframe.c:100
583 584 585
msgid "Obey child"
msgstr "Ufuddhau'r plentyn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
586
#: gtk/gtkaspectframe.c:101
587 588 589
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
msgstr "Gorfodi'r gymhareb agwedd i gydweddu a hwnnw plentyn y ffrâm"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
590
#: gtk/gtkassistant.c:261
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
591 592 593
msgid "Header Padding"
msgstr "Padio Pennyn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
594
#: gtk/gtkassistant.c:262
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
595 596 597
msgid "Number of pixels around the header."
msgstr "Y nifer o bicseli o amgylch y pennyn."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
598
#: gtk/gtkassistant.c:269
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
599 600 601
msgid "Content Padding"
msgstr "Padio Cynnwys"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
602
#: gtk/gtkassistant.c:270
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
603 604 605
msgid "Number of pixels around the content pages."
msgstr "Y nifer o bicseli o amgylch y tudalennau cynnwys."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
606
#: gtk/gtkassistant.c:286
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
607 608 609
msgid "Page type"
msgstr "Math tudalen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
610
#: gtk/gtkassistant.c:287
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
611 612 613
msgid "The type of the assistant page"
msgstr "Math y dudalen gynorthwyo"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
614
#: gtk/gtkassistant.c:304
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
615 616 617
msgid "Page title"
msgstr "Teitl tudalen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
618
#: gtk/gtkassistant.c:305
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
619 620 621
msgid "The title of the assistant page"
msgstr "Teitl y dudalen gynorthwyo"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
622
#: gtk/gtkassistant.c:321
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
623 624 625
msgid "Header image"
msgstr "Delwedd pennyn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
626
#: gtk/gtkassistant.c:322
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
627 628 629
msgid "Header image for the assistant page"
msgstr "Delwedd pennyn y dudalen gynorthwyo"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
630
#: gtk/gtkassistant.c:338
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
631 632 633
msgid "Sidebar image"
msgstr "Delwedd bar ochr"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
634
#: gtk/gtkassistant.c:339
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
635 636 637
msgid "Sidebar image for the assistant page"
msgstr "Delwedd bar ochr y dudalen gynorthwyo"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
638
#: gtk/gtkassistant.c:354
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
639 640 641
msgid "Page complete"
msgstr "Tudalen yn gyflawn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
642
#: gtk/gtkassistant.c:355
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
643 644 645
msgid "Whether all required fields on the page have been filled out"
msgstr "A yw pob un o'r meysydd angenrheidiol ar y dudalen wedi eu llenwi"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
646
#: gtk/gtkbbox.c:92
647 648 649
msgid "Minimum child width"
msgstr "Lled lleiaf y plentyn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
650
#: gtk/gtkbbox.c:93
651 652 653
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
msgstr "Lled lleiaf y botymau a rhoddir o fewn y blwch"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
654
#: gtk/gtkbbox.c:101
655
msgid "Minimum child height"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
656
msgstr "Hyd lleiaf y plentyn"
657

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
658
#: gtk/gtkbbox.c:102
659
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
660
msgstr "Hyd lleiaf y botymau a roddir o fewn y blwch"
661

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
662
#: gtk/gtkbbox.c:110
663 664 665
msgid "Child internal width padding"
msgstr "Ymyl llorweddol mewnol y plentyn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
666
#: gtk/gtkbbox.c:111
667 668 669
msgid "Amount to increase child's size on either side"
msgstr "Faint i gynyddu maint y plentyn ar yr ochrau"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
670
#: gtk/gtkbbox.c:119
671 672 673
msgid "Child internal height padding"
msgstr "Ymyl fertigol mewnol y plentyn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
674
#: gtk/gtkbbox.c:120
675 676 677
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
msgstr "Faint i gynyddu maint y plentyn ar y brig a'r gwaelod"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
678
#: gtk/gtkbbox.c:128
679
msgid "Layout style"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
680
msgstr "Arddull llunweddu"
681

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
682
#: gtk/gtkbbox.c:129
683 684 685 686
msgid ""
"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
"edge, start and end"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
687
"Sut i lunweddu'r botymau yn y blwch. Gwerthoedd posib: arferol, gorchuddio, "
688 689
"ymylon, dechrau a diwedd"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
690
#: gtk/gtkbbox.c:137
691 692 693
msgid "Secondary"
msgstr "Eilaidd"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
694
#: gtk/gtkbbox.c:138
695 696 697 698
msgid ""
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
699
"Os TRUE, fe fydd y plentyn yn ymddangos mewn grŵp eilaidd o blant, yn addas "
700 701
"ar gyfer, e.e., botymau cymorth"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
702
#: gtk/gtkbox.c:98 gtk/gtkexpander.c:219 gtk/gtkiconview.c:665
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
703
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:216
704 705 706
msgid "Spacing"
msgstr "Bylchu"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
707
#: gtk/gtkbox.c:99
708 709 710
msgid "The amount of space between children"
msgstr "Faint o le sydd rhwng plant"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
711
#: gtk/gtkbox.c:108 gtk/gtknotebook.c:634 gtk/gtktable.c:165
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
712
#: gtk/gtktoolbar.c:563
713 714 715
msgid "Homogeneous"
msgstr "Cydryw"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
716
#: gtk/gtkbox.c:109
717 718 719
msgid "Whether the children should all be the same size"
msgstr "A ddylai'r plant fod o'r un maint"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
720
#: gtk/gtkbox.c:116 gtk/gtkpreview.c:105 gtk/gtktoolbar.c:555
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
721
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:272
722 723 724
msgid "Expand"
msgstr "Ehangu"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
725
#: gtk/gtkbox.c:117
726 727 728
msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
msgstr "A ddylai'r plentyn dderbyn lle ychwanegol pan mae'r oedolyn yn tyfu"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
729
#: gtk/gtkbox.c:123
730 731 732
msgid "Fill"
msgstr "Llenwi"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
733
#: gtk/gtkbox.c:124
734 735 736 737 738 739 740
msgid ""
"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
"used as padding"
msgstr ""
"A ddylai lle ychwanegol ar gyfer y plentyn gael ei rhoi i'r plentyn neu ei "
"rhoi o'i amgylch"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
741
#: gtk/gtkbox.c:130
742
msgid "Padding"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
743
msgstr "Padio"
744

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
745
#: gtk/gtkbox.c:131
746
msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
747
msgstr "Gofod ychwanegol i'w rhoi rhwng y plentyn a'i gymdogion, mewn picseli"
748

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
749
#: gtk/gtkbox.c:137
750 751 752
msgid "Pack type"
msgstr "Math pacio"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
753
#: gtk/gtkbox.c:138 gtk/gtknotebook.c:701
754 755 756 757 758 759 760
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
msgstr ""
"Gwerth GtkPackType yn dynodi a ydi'r plentyn i'w bacio ar ddechrau neu ar "
"ddiwedd ei rhiant"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
761
#: gtk/gtkbox.c:144 gtk/gtknotebook.c:679 gtk/gtkpaned.c:219
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
762
#: gtk/gtkruler.c:110
763 764 765
msgid "Position"
msgstr "Safle"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
766
#: gtk/gtkbox.c:145 gtk/gtknotebook.c:680
767 768 769
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Mynegai'r plentyn o fewn y rhiant"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
770 771 772 773 774 775 776 777 778
#: gtk/gtkbuilder.c:104
#, fuzzy
msgid "Translation Domain"
msgstr "Clodau cyfieithwyr"

#: gtk/gtkbuilder.c:105
msgid "The translation domain used by gettext"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
779
#: gtk/gtkbutton.c:200
780 781 782 783 784 785
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget"
msgstr ""
"Testun y teclyn label o fewn y botwm, os mae'r botwm yn cynnwys teclyn label"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
786
#: gtk/gtkbutton.c:207 gtk/gtkexpander.c:203 gtk/gtklabel.c:318
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
787
#: gtk/gtktoolbutton.c:187
788 789 790
msgid "Use underline"
msgstr "Defnyddio tanlinellu"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
791
#: gtk/gtkbutton.c:208 gtk/gtkexpander.c:204 gtk/gtklabel.c:319
792 793 794 795 796 797 798
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
msgstr ""
"A ddylid defnyddio tanlinellu yn y testun er mwyn dynodi y dylid defnyddio'r "
"nod nesaf fel coflythyren bysell cyflymu"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
799
#: gtk/gtkbutton.c:215
800 801 802
msgid "Use stock"
msgstr "Defnyddio stoc"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
803
#: gtk/gtkbutton.c:216
804 805
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
806
msgstr "A ddylid defnyddio’r label er mwyn dewis eitem stoc yn lle ei ddangos"
807

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
808
#: gtk/gtkbutton.c:223 gtk/gtkcombobox.c:785 gtk/gtkfilechooserbutton.c:398
809 810 811
msgid "Focus on click"
msgstr "Ffocysu pan mae clic"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
812
#: gtk/gtkbutton.c:224 gtk/gtkfilechooserbutton.c:399
813 814 815
msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "A ydy'r botwm yn dwyn y ffocws pan gaiff ei glicio efo'r llygoden"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
816
#: gtk/gtkbutton.c:231
817 818 819
msgid "Border relief"
msgstr "Esgyniad border"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
820
#: gtk/gtkbutton.c:232
821 822 823
msgid "The border relief style"
msgstr "Arddull esgyniad y border"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
824
#: gtk/gtkbutton.c:249
825 826 827
msgid "Horizontal alignment for child"
msgstr "Cyfuniad llorweddol y plentyn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
828
#: gtk/gtkbutton.c:268
829 830 831
msgid "Vertical alignment for child"
msgstr "Cyfuniad fertigol y plentyn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
832
#: gtk/gtkbutton.c:285 gtk/gtkimagemenuitem.c:101
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
833 834 835
msgid "Image widget"
msgstr "Teclyn delwedd"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
836
#: gtk/gtkbutton.c:286
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
837
msgid "Child widget to appear next to the button text"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
838
msgstr "Teclyn plentyn i ymddangos nesaf i destun y ddewislen"
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
839

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
840
#: gtk/gtkbutton.c:300
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
841
msgid "Image position"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
842
msgstr "Lleoliad delwedd"
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
843

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
844
#: gtk/gtkbutton.c:301
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
845
msgid "The position of the image relative to the text"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
846
msgstr "Lleoliad y ddelwedd yn berthynol i'r testun"
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
847

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
848
#: gtk/gtkbutton.c:410
849
msgid "Default Spacing"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
850
msgstr "Rhagosodiad Bylchu"
851

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
852
#: gtk/gtkbutton.c:411
853
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
854
msgstr "Gofod ychwanegol i'w ychwanegu ar gyfer botymau CAN_DEFAULT"
855

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
856
#: gtk/gtkbutton.c:417
857
msgid "Default Outside Spacing"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
858
msgstr "Gofod Allanol Rhagosodedig"
859

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
860
#: gtk/gtkbutton.c:418
861 862 863 864 865 866 867
msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border"
msgstr ""
"Lle ychwanegol ar gyfer botymau CAN_DEFAULT sydd wastad wedi ei lunio y tu "
"allan i'r border"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
868
#: gtk/gtkbutton.c:423
869 870 871
msgid "Child X Displacement"
msgstr "Dadleoliad X y Plentyn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
872
#: gtk/gtkbutton.c:424
873 874 875
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
876
"Pa mor bell ar hyd yr echelin x i symud y plentyn pan gaiff y botwm ei wasgu"
877

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
878
#: gtk/gtkbutton.c:431
879 880 881
msgid "Child Y Displacement"
msgstr "Dadleoliad Y y Plentyn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
882
#: gtk/gtkbutton.c:432
883 884 885
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
886
"Pa mor bell ar hyd yr echelin y i symud y plentyn pan gaiff y botwm ei wasgu"
887

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
888
#: gtk/gtkbutton.c:448
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
889
msgid "Displace focus"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
890
msgstr "Dadleoli'r ffocws"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
891

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
892
#: gtk/gtkbutton.c:449
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
893 894 895 896
msgid ""
"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
"rectangle"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
897 898
"A ddylai'r priodweddau child_displacement_x/_y hefyd effeithio'r petryal "
"ffocws"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
899

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
900
#: gtk/gtkbutton.c:462 gtk/gtkentry.c:530 gtk/gtkentry.c:890
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
901
msgid "Inner Border"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
902
msgstr "Border Mewnol"
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
903

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
904
#: gtk/gtkbutton.c:463
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
905
msgid "Border between button edges and child."
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
906
msgstr "Border rhwng ymylon botwm a'r plentyn."
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
907

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
908
#: gtk/gtkbutton.c:476
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
909
msgid "Image spacing"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
910
msgstr "Bylchiad delwedd"
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
911

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
912
#: gtk/gtkbutton.c:477
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
913
msgid "Spacing in pixels between the image and label"