pl.po 121 KB
Newer Older
1
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2
# Aviary.pl
3
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 5
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
6
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
7 8 9 10 11
# Krzysztof Krzyżaniak <eloy@venco.com.pl>, 1998.
# Tomasz Kłoczko <kloczek@rudy.mif.pg.gda.pl>, 1999.
# Paweł Dziekoński <dziekons@pld.org.pl>, 1999.
# Zbigniew Chyla <zbigniew.chyla@gmail.com>, 1999-2002.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003-2006.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
12
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007-2009.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
13
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
14
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2013.
15
# Wojciech Szczęsny <wszczesny@aviary.pl>, 2013.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
16
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2013.
17 18
msgid ""
msgstr ""
19
"Project-Id-Version: gtk+\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
20
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
21 22 23
"POT-Creation-Date: 2013-04-02 16:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-02 16:03+0200\n"
"Last-Translator: Wojciech Szczęsny <wszczesny@aviary.pl>\n"
24
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
25
"Language: pl\n"
26
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
27
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
28
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
29 30
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
31 32
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
33

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
34
#: ../gdk/gdk.c:157
35
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
36
msgid "Error parsing option --gdk-debug"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
37
msgstr "Błąd podczas przetwarzania opcji --gdk-debug"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
38

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
39
#: ../gdk/gdk.c:177
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
40 41
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-no-debug"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
42
msgstr "Błąd podczas przetwarzania opcji --gdk-no-debug"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
43

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
44
#. Description of --class=CLASS in --help output
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
45
#: ../gdk/gdk.c:205
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
46
msgid "Program class as used by the window manager"
47
msgstr "Klasa programu używana przez menedżer okien"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
48 49

#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
50
#: ../gdk/gdk.c:206
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
51 52 53 54
msgid "CLASS"
msgstr "KLASA"

#. Description of --name=NAME in --help output
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
55
#: ../gdk/gdk.c:208
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
56
msgid "Program name as used by the window manager"
57
msgstr "Nazwa programu używana przez menedżer okien"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
58 59

#. Placeholder in --name=NAME in --help output
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
60
#: ../gdk/gdk.c:209
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
61 62 63 64
msgid "NAME"
msgstr "NAZWA"

#. Description of --display=DISPLAY in --help output
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
65
#: ../gdk/gdk.c:211
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
66
msgid "X display to use"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
67
msgstr "Używany ekran X"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
68 69

#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
70
#: ../gdk/gdk.c:212
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
71 72 73 74
msgid "DISPLAY"
msgstr "EKRAN"

#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
75
#: ../gdk/gdk.c:215
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
76
msgid "GDK debugging flags to set"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
77
msgstr "Ustawione znaczniki debugowania biblioteki GDK"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
78 79 80 81 82

#. Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
83
#: ../gdk/gdk.c:216 ../gdk/gdk.c:219 ../gtk/gtkmain.c:453 ../gtk/gtkmain.c:456
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
84
msgid "FLAGS"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
85
msgstr "ZNACZNIKI"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
86 87

#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
88
#: ../gdk/gdk.c:218
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
89
msgid "GDK debugging flags to unset"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
90
msgstr "Wyczyszczone znaczniki debugowania biblioteki GDK"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
91

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
#.
#. * Translators, the strings in the 'keyboard label' context are
#. * display names for keyboard keys. Some of them have prefixes like
#. * XF86 or ISO_ - these should be removed in the translation. Similarly,
#. * underscores should be replaced by spaces. The prefix 'KP_' stands
#. * for 'key pad' and you may want to include that in your translation.
#. * Here are some examples of English translations:
#. * XF86AudioMute - Audio mute
#. * Scroll_lock   - Scroll lock
#. * KP_Space      - Space (keypad)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
102
#. * Page_Up       - Page up
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
103
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
104
#: ../gdk/keyname-table.h:3952
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
105 106
msgctxt "keyboard label"
msgid "BackSpace"
107
msgstr "Backspace"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
108

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
109
#: ../gdk/keyname-table.h:3953
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
110 111
msgctxt "keyboard label"
msgid "Tab"
112
msgstr "Tab"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
113

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
114
#: ../gdk/keyname-table.h:3954
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
115 116
msgctxt "keyboard label"
msgid "Return"
117
msgstr "Enter"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
118

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
119
#: ../gdk/keyname-table.h:3955
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
120 121
msgctxt "keyboard label"
msgid "Pause"
122
msgstr "Pause"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
123

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
124
#: ../gdk/keyname-table.h:3956
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
125 126
msgctxt "keyboard label"
msgid "Scroll_Lock"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
127
msgstr "Scroll Lock"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
128

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
129
#: ../gdk/keyname-table.h:3957
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
130 131
msgctxt "keyboard label"
msgid "Sys_Req"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
132
msgstr "Sys Req"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
133

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
134
#: ../gdk/keyname-table.h:3958
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
135 136
msgctxt "keyboard label"
msgid "Escape"
137
msgstr "Escape"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
138

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
139
#: ../gdk/keyname-table.h:3959
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
140 141
msgctxt "keyboard label"
msgid "Multi_key"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
142
msgstr "Multi Key"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
143

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
144
#: ../gdk/keyname-table.h:3960
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
145 146
msgctxt "keyboard label"
msgid "Home"
147
msgstr "Home"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
148

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
149
#: ../gdk/keyname-table.h:3961
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
150 151
msgctxt "keyboard label"
msgid "Left"
152
msgstr "Lewo"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
153

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
154
#: ../gdk/keyname-table.h:3962
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
155 156
msgctxt "keyboard label"
msgid "Up"
157
msgstr "Góra"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
158

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
159
#: ../gdk/keyname-table.h:3963
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
160 161
msgctxt "keyboard label"
msgid "Right"
162
msgstr "Prawo"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
163

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
164
#: ../gdk/keyname-table.h:3964
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
165 166
msgctxt "keyboard label"
msgid "Down"
167
msgstr "Dół"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
168

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
169
#: ../gdk/keyname-table.h:3965
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
170 171
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Up"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
172
msgstr "Page Up"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
173

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
174
#: ../gdk/keyname-table.h:3966
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
175 176
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Down"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
177
msgstr "Page Down"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
178

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
179
#: ../gdk/keyname-table.h:3967
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
180 181
msgctxt "keyboard label"
msgid "End"
182
msgstr "End"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
183

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
184
#: ../gdk/keyname-table.h:3968
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
185 186
msgctxt "keyboard label"
msgid "Begin"
187
msgstr "Begin"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
188

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
189
#: ../gdk/keyname-table.h:3969
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
190 191
msgctxt "keyboard label"
msgid "Print"
192
msgstr "Print"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
193

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
194
#: ../gdk/keyname-table.h:3970
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
195 196
msgctxt "keyboard label"
msgid "Insert"
197
msgstr "Insert"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
198

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
199
#: ../gdk/keyname-table.h:3971
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
200 201
msgctxt "keyboard label"
msgid "Num_Lock"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
202
msgstr "Num Lock"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
203

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
204
#. Translators: KP_ means 'key pad' here
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
205
#: ../gdk/keyname-table.h:3973
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
206 207
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Space"
208
msgstr "Spacja"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
209

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
210
#: ../gdk/keyname-table.h:3974
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
211 212
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Tab"
213
msgstr "Tabulator"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
214

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
215
#: ../gdk/keyname-table.h:3975
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
216 217
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Enter"
218
msgstr "Enter"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
219

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
220
#: ../gdk/keyname-table.h:3976
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
221 222
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Home"
223
msgstr "Home"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
224

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
225
#: ../gdk/keyname-table.h:3977
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
226 227
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Left"
228
msgstr "Lewo"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
229

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
230
#: ../gdk/keyname-table.h:3978
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
231 232
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Up"
233
msgstr "Góra"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
234

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
235
#: ../gdk/keyname-table.h:3979
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
236 237
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Right"
238
msgstr "Prawo"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
239

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
240
#: ../gdk/keyname-table.h:3980
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
241 242
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Down"
243
msgstr "Dół"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
244

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
245
#: ../gdk/keyname-table.h:3981
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
246 247
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Up"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
248
msgstr "Page Up"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
249

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
250
#: ../gdk/keyname-table.h:3982
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
251 252
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Prior"
253
msgstr "Poprzedni"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
254

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
255
#: ../gdk/keyname-table.h:3983
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
256 257
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Down"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
258
msgstr "Page Down"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
259

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
260
#: ../gdk/keyname-table.h:3984
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
261 262
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Next"
263
msgstr "Następny"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
264

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
265
#: ../gdk/keyname-table.h:3985
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
266 267
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_End"
268
msgstr "End"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
269

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
270
#: ../gdk/keyname-table.h:3986
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
271 272
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Begin"
273
msgstr "Begin"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
274

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
275
#: ../gdk/keyname-table.h:3987
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
276 277
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Insert"
278
msgstr "Insert"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
279

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
280
#: ../gdk/keyname-table.h:3988
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
281 282
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Delete"
283
msgstr "Delete"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
284

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
285
#: ../gdk/keyname-table.h:3989
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
286 287
msgctxt "keyboard label"
msgid "Delete"
288
msgstr "Delete"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
289

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
290
#. Translators: 'Mon' means Monitor here, and the XF86 prefix should be removed
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
291
#: ../gdk/keyname-table.h:3991
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
292
msgctxt "keyboard label"
293
msgid "MonBrightnessUp"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
294 295
msgstr "Jasność monitora w górę"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
296
#: ../gdk/keyname-table.h:3992
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
297
msgctxt "keyboard label"
298
msgid "MonBrightnessDown"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
299 300
msgstr "Jasność monitora w dół"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
301
#: ../gdk/keyname-table.h:3993
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
302
msgctxt "keyboard label"
303
msgid "AudioMute"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
304 305
msgstr "Wyciszenie dźwięku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
306
#: ../gdk/keyname-table.h:3994
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
307
msgctxt "keyboard label"
308
msgid "AudioLowerVolume"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
309 310
msgstr "Zmniejszenie głośności dźwięku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
311
#: ../gdk/keyname-table.h:3995
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
312
msgctxt "keyboard label"
313
msgid "AudioRaiseVolume"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
314 315
msgstr "Zwiększenie głośności dźwięku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
316
#: ../gdk/keyname-table.h:3996
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
317
msgctxt "keyboard label"
318
msgid "AudioPlay"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
319 320
msgstr "Odtworzenie dźwięku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
321
#: ../gdk/keyname-table.h:3997
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
322
msgctxt "keyboard label"
323
msgid "AudioStop"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
324 325
msgstr "Zatrzymanie dźwięku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
326
#: ../gdk/keyname-table.h:3998
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
327
msgctxt "keyboard label"
328
msgid "AudioNext"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
329 330
msgstr "Następny utwór"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
331
#: ../gdk/keyname-table.h:3999
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
332
msgctxt "keyboard label"
333
msgid "AudioPrev"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
334 335
msgstr "Poprzedni utwór"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
336
#: ../gdk/keyname-table.h:4000
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
337
msgctxt "keyboard label"
338
msgid "AudioRecord"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
339 340
msgstr "Nagrywanie dźwięku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
341
#: ../gdk/keyname-table.h:4001
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
342
msgctxt "keyboard label"
343
msgid "AudioPause"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
344 345
msgstr "Wstrzymanie dźwięku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
346
#: ../gdk/keyname-table.h:4002
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
347
msgctxt "keyboard label"
348
msgid "AudioRewind"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
349 350
msgstr "Przewinięcie dźwięku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
351
#: ../gdk/keyname-table.h:4003
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
352
msgctxt "keyboard label"
353
msgid "AudioMedia"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
354 355
msgstr "Uruchomienie odtwarzacza multimediów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
356
#: ../gdk/keyname-table.h:4004
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
357
msgctxt "keyboard label"
358
msgid "ScreenSaver"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
359 360
msgstr "Wygaszacz ekranu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
361
#: ../gdk/keyname-table.h:4005
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
362
msgctxt "keyboard label"
363
msgid "Battery"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
364 365
msgstr "Akumulator"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
366
#: ../gdk/keyname-table.h:4006
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
367
msgctxt "keyboard label"
368
msgid "Launch1"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
369 370
msgstr "Uruchomienie pierwszego programu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
371
#: ../gdk/keyname-table.h:4007
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
372
msgctxt "keyboard label"
373
msgid "Forward"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
374 375
msgstr "Dalej"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
376
#: ../gdk/keyname-table.h:4008
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
377
msgctxt "keyboard label"
378
msgid "Back"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
379 380
msgstr "Wstecz"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
381
#: ../gdk/keyname-table.h:4009
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
382
msgctxt "keyboard label"
383
msgid "Sleep"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
384 385
msgstr "Uśpienie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
386
#: ../gdk/keyname-table.h:4010
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
387
msgctxt "keyboard label"
388
msgid "Hibernate"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
389 390
msgstr "Hibernacja"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
391
#: ../gdk/keyname-table.h:4011
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
392
msgctxt "keyboard label"
393
msgid "WLAN"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
394 395
msgstr "WLAN"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
396
#: ../gdk/keyname-table.h:4012
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
397
msgctxt "keyboard label"
398
msgid "WebCam"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
399 400
msgstr "Kamera internetowa"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
401
#: ../gdk/keyname-table.h:4013
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
402
msgctxt "keyboard label"
403
msgid "Display"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
404 405
msgstr "Ekran"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
406
#: ../gdk/keyname-table.h:4014
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
407
msgctxt "keyboard label"
408
msgid "TouchpadToggle"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
409 410
msgstr "Przełączenie panelu dotykowego"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
411
#: ../gdk/keyname-table.h:4015
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
412
msgctxt "keyboard label"
413
msgid "WakeUp"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
414 415
msgstr "Przebudzenie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
416
#: ../gdk/keyname-table.h:4016
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
417
msgctxt "keyboard label"
418
msgid "Suspend"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
419 420
msgstr "Uśpienie"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
421
#. Description of --sync in --help output
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
422
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:53
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
423 424
msgid "Don't batch GDI requests"
msgstr "Bez grupowania żądań GDI"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
425

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
426
#. Description of --no-wintab in --help output
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
427
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:55
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
428
msgid "Don't use the Wintab API for tablet support"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
429
msgstr "Bez używania API Wintab dla obsługi tabletów"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
430

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
431
#. Description of --ignore-wintab in --help output
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
432
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:57
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
433
msgid "Same as --no-wintab"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
434
msgstr "To samo, co --no-wintab"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
435

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
436
#. Description of --use-wintab in --help output
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
437
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:59
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
438 439
msgid "Do use the Wintab API [default]"
msgstr "Bez używania API Wintab [domyślnie]"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
440

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
441
#. Description of --max-colors=COLORS in --help output
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
442
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:61
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
443 444
msgid "Size of the palette in 8 bit mode"
msgstr "Rozmiar palety w trybie 8-bitowym"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
445

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
446
#. Placeholder in --max-colors=COLORS in --help output
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
447
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:62
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
448 449
msgid "COLORS"
msgstr "KOLORY"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
450

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
451
#: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:292
452
#, c-format
453
msgid "Starting %s"
454
msgstr "Uruchamianie %s"
455

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
456
#: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:305
457
#, c-format
458
msgid "Opening %s"
459
msgstr "Otwieranie %s"
460

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
461
#: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:310
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
462
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
463 464
msgid "Opening %d Item"
msgid_plural "Opening %d Items"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
465 466 467
msgstr[0] "Otwieranie %d elementu"
msgstr[1] "Otwieranie %d elementów"
msgstr[2] "Otwieranie %d elementów"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
468

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
#: ../gtk/a11y/gtkbooleancellaccessible.c:43
msgctxt "Action description"
msgid "Toggles the cell"
msgstr "Przełącza komórkę"

#: ../gtk/a11y/gtkbooleancellaccessible.c:63
#: ../gtk/a11y/gtkswitchaccessible.c:101
msgctxt "Action name"
msgid "Toggle"
msgstr "Przełączenie"

#: ../gtk/a11y/gtkbuttonaccessible.c:341
#: ../gtk/a11y/gtkmenuitemaccessible.c:436
msgctxt "Action name"
msgid "Click"
msgstr "Kliknięcie"

#: ../gtk/a11y/gtkbuttonaccessible.c:350
msgctxt "Action description"
msgid "Clicks the button"
msgstr "Klika przycisk"

#: ../gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:258
msgctxt "Action name"
msgid "Expand or contract"
msgstr "Rozwinięcie lub zwinięcie"

#: ../gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:260
msgctxt "Action name"
msgid "Edit"
msgstr "Edycja"

#: ../gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:262
#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:72
503
#: ../gtk/a11y/gtkentryaccessible.c:1557
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558
#: ../gtk/a11y/gtkexpanderaccessible.c:281
msgctxt "Action name"
msgid "Activate"
msgstr "Aktywacja"

#: ../gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:275
msgctxt "Action description"
msgid "Expands or contracts the row in the tree view containing this cell"
msgstr "Rozwija lub zwija rząd w widoku drzewa zawierającym tę komórkę"

#: ../gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:277
msgctxt "Action description"
msgid "Creates a widget in which the contents of the cell can be edited"
msgstr "Tworzy widżet, w którym zawartość komórki może być modyfikowana"

#: ../gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:279
msgctxt "Action description"
msgid "Activates the cell"
msgstr "Aktywuje komórkę"

#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:71
msgctxt "Action name"
msgid "Select"
msgstr "Wybór"

#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:73
msgctxt "Action name"
msgid "Customize"
msgstr "Dostosowanie"

#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:84
msgctxt "Action description"
msgid "Selects the color"
msgstr "Wybiera kolor"

#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:85
msgctxt "Action description"
msgid "Activates the color"
msgstr "Aktywuje kolor"

#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:86
msgctxt "Action description"
msgid "Customizes the color"
msgstr "Dostosowuje kolor"

#: ../gtk/a11y/gtkcomboboxaccessible.c:313
msgctxt "Action name"
msgid "Press"
msgstr "Naciśnięcie"

#: ../gtk/a11y/gtkcomboboxaccessible.c:322
msgctxt "Action description"
msgid "Presses the combobox"
msgstr "Naciska pole rozwijane"

559
#: ../gtk/a11y/gtkentryaccessible.c:1566
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593
msgctxt "Action description"
msgid "Activates the entry"
msgstr "Aktywuje wpis"

#: ../gtk/a11y/gtkexpanderaccessible.c:290
msgctxt "Action description"
msgid "Activates the expander"
msgstr "Aktywuje rozwijanie"

#: ../gtk/a11y/gtkmenuitemaccessible.c:445
msgctxt "Action description"
msgid "Clicks the menuitem"
msgstr "Klika element menu"

#: ../gtk/a11y/gtkscalebuttonaccessible.c:140
msgctxt "Action description"
msgid "Pops up the slider"
msgstr "Wysuwa suwak"

#: ../gtk/a11y/gtkscalebuttonaccessible.c:142
msgctxt "Action description"
msgid "Dismisses the slider"
msgstr "Ukrywa suwak"

#: ../gtk/a11y/gtkscalebuttonaccessible.c:170
msgctxt "Action name"
msgid "Popup"
msgstr "Wysunięcie"

#: ../gtk/a11y/gtkscalebuttonaccessible.c:172
msgctxt "Action name"
msgid "Dismiss"
msgstr "Ukrycie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
594
#: ../gtk/a11y/gtkspinneraccessible.c:39
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
595 596 597 598
msgctxt "throbbing progress animation widget"
msgid "Spinner"
msgstr "Spinner"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
599
#: ../gtk/a11y/gtkspinneraccessible.c:40
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
600 601 602
msgid "Provides visual indication of progress"
msgstr "Dostarcza wzrokowy wskaźnik postępu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
603
#: ../gtk/a11y/gtkswitchaccessible.c:63
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
604 605 606 607
msgctxt "light switch widget"
msgid "Switch"
msgstr "Przełącznik"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
608
#: ../gtk/a11y/gtkswitchaccessible.c:64
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
609 610 611
msgid "Switches between on and off states"
msgstr "Przełącza między stanami \"włączone\" i \"wyłączone\""

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
612 613 614 615 616
#: ../gtk/a11y/gtkswitchaccessible.c:110
msgctxt "Action description"
msgid "Toggles the switch"
msgstr "Przełącza przełącznik"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:425
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
msgstr ""
"Proszę wybrać żądany kolor z zewnętrznego pierścienia, a przy użyciu "
"trójkąta wewnątrz wybrać jasność tego koloru."

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:451
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Proszę nacisnąć zakraplacz, a następnie dowolny punkt obrazu, aby pobrać z "
"niego kolor."

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:461
msgid "_Hue:"
msgstr "O_dcień:"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:462
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Położenie na kole kolorów."

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:464
msgid "S_aturation:"
msgstr "N_asycenie:"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:465
msgid "Intensity of the color."
msgstr "Intensywność koloru."

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:466
msgid "_Value:"
msgstr "_Wartość:"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:467
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Jasność koloru."

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:468
msgid "_Red:"
msgstr "_Czerwony:"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:469
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Ilość czerwonego światła w kolorze."

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:470
msgid "_Green:"
msgstr "_Zielony:"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:471
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Ilość zielonego światła w kolorze."

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:472
msgid "_Blue:"
msgstr "_Niebieski:"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:473
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Ilość niebieskiego światła w kolorze."

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:476
msgid "Op_acity:"
msgstr "_Nieprzezroczystość:"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:484 ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:494
msgid "Transparency of the color."
msgstr "Przezroczystość koloru."

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:501
msgid "Color _name:"
msgstr "Nazwa _koloru:"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:516
msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as 'orange' in this entry."
msgstr ""
"Tutaj można wprowadzić szesnastkową wartość koloru (jak w HTML-u) lub po "
"prostu nazwę koloru w języku angielskim, np. \"orange\"."

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:548
msgid "_Palette:"
msgstr "Pal_eta:"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:578
msgid "Color Wheel"
msgstr "Koło kolorów"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1072
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
"current by dragging it to the other color swatch alongside."
msgstr ""
"Poprzednio wybrany kolor, dla porównania z obecnie wybieranym kolorem. Można "
"przeciągnąć ten kolor na jedną z pozycji palety lub wybrać go bezpośrednio "
"poprzez przeciągnięcie go nad kolor sąsiedni."

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1078
msgid ""
"The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
"it for use in the future."
msgstr ""
"Aktualnie wybrany kolor. Kolor ten można przeciągnąć na jedną z pozycji "
"palety, aby zachować go na przyszłość."

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1084
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
"now."
msgstr "Poprzednio wybrany kolor, do porównania z kolorem wybranym obecnie."

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1088
msgid "The color you've chosen."
msgstr "Wybrany kolor."

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1491
msgid "_Save color here"
msgstr "_Zapisz kolor w tym miejscu"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1695
msgid ""
"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
"drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
msgstr ""
"Proszę nacisnąć ten element palety, aby wybrać go jako bieżący kolor. Aby "
747
"zmienić ten element, należy przeciągnąć tutaj próbkę koloru lub nacisnąć "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
748 749
"prawym przyciskiem i wybrać \"Zapisz kolor w tym miejscu\"."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
750 751 752
#. We emit the response for the Select button manually,
#. * since we want to save the color first
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
753
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:201 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:509
754
#: ../gtk/gtkcolorchooserdialog.c:149 ../gtk/gtkfontchooserdialog.c:174
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
755
#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:550
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
756 757 758 759 760 761 762
msgid "_Select"
msgstr "_Wybierz"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:219
msgid "Color Selection"
msgstr "Wybór koloru"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783
#. This is the default text shown in the preview entry, though the user
#. can set it. Remember that some fonts only have capital letters.
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:124
msgid "abcdefghijk ABCDEFGHIJK"
msgstr "aąbcćdeęfghi AĄBCĆDEĘFGHI"

#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:393
msgid "_Family:"
msgstr "_Rodzina:"

#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:400
msgid "_Style:"
msgstr "_Styl:"

#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:407
msgid "Si_ze:"
msgstr "R_ozmiar:"

#. create the text entry widget
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:584
msgid "_Preview:"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
784
msgstr "_Podgląd:"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
785

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
786
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1720 ../gtk/gtkfontchooserdialog.c:183
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
787 788 789
msgid "Font Selection"
msgstr "Wybór czcionki"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
790 791 792
#. Translators: this is the license preamble; the string at the end
#. * contains the URL of the license.
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
793
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:104
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
794
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
795
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
796 797
"This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY;\n"
"for details, visit <a href=\"%s\">%s</a>"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
798
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
799 800
"Niniejszy program rozpowszechniany jest BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI.\n"
"Aby dowiedzieć się więcej, należy odwiedzić stronę <a href=\"%s\">%s</a>"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
801

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
802
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:357
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
803 804
msgid "License"
msgstr "Licencja"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
805

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
806
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:358
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
807
msgid "The license of the program"
808
msgstr "Licencja programu"
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
809 810

#. Add the credits button
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
811
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:751
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
812
msgid "C_redits"
813
msgstr "Z_asługi"
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
814 815

#. Add the license button
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
816
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:764
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
817
msgid "_License"
818
msgstr "_Licencja"
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
819

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
820
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:980
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
821 822 823
msgid "Could not show link"
msgstr "Nie można wyświetlić odnośnika"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
824
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1017
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
825 826
msgid "Website"
msgstr "Witryna"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
827

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
828
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1071
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
829 830
#, c-format
msgid "About %s"
831
msgstr "O programie %s"
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
832

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
833
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2398
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
834
msgid "Created by"
835
msgstr "Program"
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
836

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
837
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2401
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
838
msgid "Documented by"
839
msgstr "Dokumentacja"
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
840

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
841
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2411
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
842
msgid "Translated by"
843
msgstr "Tłumaczenie"
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
844

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
845
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2416
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
846
msgid "Artwork by"
847
msgstr "Grafika"
848

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
849 850 851 852 853
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
854
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:159
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
855 856
msgctxt "keyboard label"
msgid "Shift"
857
msgstr "Shift"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
858 859 860 861 862 863

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
864
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:165
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
865 866
msgctxt "keyboard label"
msgid "Ctrl"
867
msgstr "Ctrl"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
868 869 870 871 872 873

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
874
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:171
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
875 876
msgctxt "keyboard label"
msgid "Alt"
877
msgstr "Alt"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
878

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
879 880 881 882 883
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
884
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:805
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
885 886
msgctxt "keyboard label"
msgid "Super"
887
msgstr "Super"
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
888 889 890 891 892 893

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
894
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:818
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
895 896
msgctxt "keyboard label"
msgid "Hyper"
897
msgstr "Hyper"
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
898 899 900 901 902 903

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
904
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:832
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
905 906
msgctxt "keyboard label"
msgid "Meta"
907
msgstr "Meta"
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
908

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
909
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:849
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
910 911
msgctxt "keyboard label"
msgid "Space"
912
msgstr "Spacja"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
913

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
914
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:852
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
915 916
msgctxt "keyboard label"
msgid "Backslash"
917
msgstr "Backslash"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
918

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
919
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:290
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
920 921
msgid "Other application…"
msgstr "Inny program…"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
922

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
923
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:137
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
924 925 926
msgid "Failed to look for applications online"
msgstr "Wyszukanie programu w trybie online się nie powiodło"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
927
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:188
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
928 929
msgid "_Find applications online"
msgstr "_Znajdź programy w trybie online"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
930 931

#. Translators: %s is a filename
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
932
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:332
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
933 934 935 936
#, c-format
msgid "Select an application to open \"%s\""
msgstr "Proszę wybrać program do otwarcia pliku \"%s\""

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
937
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:333 ../gtk/gtkappchooserwidget.c:657
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
938 939 940 941 942
#, c-format
msgid "No applications available to open \"%s\""
msgstr "Brak dostępnych programów do otwarcia pliku \"%s\""

#. Translators: %s is a file type description
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
943
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:339
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
944 945 946 947
#, c-format
msgid "Select an application for \"%s\" files"
msgstr "Proszę wybrać program dla plików typu \"%s\""

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
948
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:341
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
949 950 951 952
#, c-format
msgid "No applications available to open \"%s\" files"
msgstr "Brak dostępnych programów do otwarcia plików \"%s\""

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
953
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:357
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
954 955 956 957 958 959 960
msgid ""
"Click \"Show other applications\", for more options, or \"Find applications "
"online\" to install a new application"
msgstr ""
"Kliknięcie \"Wyświetl inne programy\" wyświetli więcej opcji, a kliknięcie "
"\"Znajdź programy w trybie online\" umożliwi zainstalowanie nowego programu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
961
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:427
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
962 963 964
msgid "Forget association"
msgstr "Usuń powiązanie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
965
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:493
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
966 967 968
msgid "Show other applications"
msgstr "Wyświetl inne programy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
969
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:606
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
970 971 972
msgid "Default Application"
msgstr "Domyślny program"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
973
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:744
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
974 975 976
msgid "Recommended Applications"
msgstr "Polecane programy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
977
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:759
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
978 979 980
msgid "Related Applications"
msgstr "Powiązane programy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
981
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:773
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
982 983 984
msgid "Other Applications"
msgstr "Inne programy"

985
#: ../gtk/gtkapplication.c:1565
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
986 987 988 989 990 991 992 993 994 995
#, c-format
msgid ""
"%s cannot quit at this time:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Program %s nie może zostać teraz zakończony:\n"
"\n"
"%s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
996
#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:333 ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:480
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
997 998 999 1000
#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1445
msgid "Application"
msgstr "Program"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1001
#: ../gtk/gtkassistant.c:1008
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1002
msgid "C_ontinue"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1003
msgstr "K_ontynuuj"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1004

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1005
#: ../gtk/gtkassistant.c:1011
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1006 1007 1008
msgid "Go _Back"
msgstr "_Wstecz"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1009
#: ../gtk/gtkassistant.c:1015
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1010
msgid "_Finish"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1011
msgstr "_Zakończ"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1012

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028
#: ../gtk/gtkbuilder-menus.c:220
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed inside <%s>"
msgstr "Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz <%s>"

#: ../gtk/gtkbuilder-menus.c:225
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
msgstr "Element <%s> nie jest dopuszczalny jako najwyższy poziom"

#: ../gtk/gtkbuilder-menus.c:314
#, c-format
msgid "text may not appear inside <%s>"
msgstr "tekst nie może pojawiać się wewnątrz <%s>"

#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:341
1029
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1030
msgid "Invalid type function on line %d: '%s'"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1031
msgstr "Nieprawidłowa funkcja typu w wierszu %d: \"%s\""
1032

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1033
#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:405
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1034
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1035
msgid "Duplicate object ID '%s' on line %d (previously on line %d)"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1036 1037
msgstr ""
"Podwójny identyfikator \"%s\" obiektu w wierszu %d (poprzednio w wierszu %d)"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1038

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1039
#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:865
1040 1041
#, c-format
msgid "Invalid root element: '%s'"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1042
msgstr "Nieprawidłowy element rdzenny: %s"
1043

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1044
#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:906
1045 1046 1047 1048
#, c-format
msgid "Unhandled tag: '%s'"
msgstr "Nieobsługiwany znacznik: \"%s\""

1049 1050 1051 1052 1053
#. Translate to calendar:YM if you want years to be displayed
#. * before months; otherwise translate to calendar:MY.
#. * Do *not* translate it to anything else, if it
#. * it isn't calendar:YM or calendar:MY it will not work.
#. *
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1054 1055 1056 1057
#. * Note that the ordering described here is logical order, which is
#. * further influenced by BIDI ordering. Thus, if you have a default
#. * text direction of RTL and specify "calendar:YM", then the year
#. * will appear to the right of the month.
1058
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1059
#: ../gtk/gtkcalendar.c:872
1060 1061
msgid "calendar:MY"
msgstr "calendar:MY"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1062

1063 1064 1065 1066
#. Translate to calendar:week_start:0 if you want Sunday to be the
#. * first day of the week to calendar:week_start:1 if you want Monday
#. * to be the first day of the week, and so on.
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1067
#: ../gtk/gtkcalendar.c:910
1068 1069
msgid "calendar:week_start:0"
msgstr "calendar:week_start:1"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1070

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
1071
#. Translators:  This is a text measurement template.
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1072
#. * Translate it to the widest year text
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
1073 1074 1075
#. *
#. * If you don't understand this, leave it as "2000"
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1076
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1910
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1077 1078
msgctxt "year measurement template"
msgid "2000"
1079
msgstr "8888"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
1080

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1081 1082 1083 1084
#. Translators: this defines whether the day numbers should use
#. * localized digits or the ones used in English (0123...).
#. *
#. * Translate to "%Id" if you want to use localized digits, or
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1085
#. * translate to "%d" otherwise.
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1086 1087
#. *
#. * Note that translating this doesn't guarantee that you get localized
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1088
#. * digits. That needs support from your system and locale definition
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1089 1090
#. * too.
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1091
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1941 ../gtk/gtkcalendar.c:2633
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1092
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed