nb.po 127 KB
Newer Older
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1
# Norwegian (bokmål) translation of gtk+.
2
# Copyright (C) 1998-2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1998-2009.
4
# Terance Edward Sola <terance@lyse.net>, 2005.
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
8
"Project-Id-Version: gtk+ 2.18.x\n"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
9 10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-11-01 18:54-0500\n"
11
"PO-Revision-Date: 2009-10-11 12:36+0200\n"
12
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
13
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
14 15 16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
19
#: gdk/gdk.c:103
20 21 22 23
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-debug"
msgstr "Feil ved lesing av flagg --gdk-debug"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
24
#: gdk/gdk.c:123
25 26 27 28
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-no-debug"
msgstr "Feil ved lesing av flagg --gdk-no-debug"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
29
#. Description of --class=CLASS in --help output
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
30
#: gdk/gdk.c:151
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
31 32 33 34
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Programklasse som brukes av vindushåndtereren"

#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
35
#: gdk/gdk.c:152
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
36 37 38 39
msgid "CLASS"
msgstr "KLASSE"

#. Description of --name=NAME in --help output
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
40
#: gdk/gdk.c:154
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
41 42 43 44
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Programnavn som brukes av vindushåndtereren"

#. Placeholder in --name=NAME in --help output
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
45
#: gdk/gdk.c:155
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
46 47 48 49
msgid "NAME"
msgstr "NAVN"

#. Description of --display=DISPLAY in --help output
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
50
#: gdk/gdk.c:157
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
51 52 53 54
msgid "X display to use"
msgstr "X-skjerm som skal brukes"

#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
55
#: gdk/gdk.c:158
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
56 57 58 59
msgid "DISPLAY"
msgstr "SKJERM"

#. Description of --screen=SCREEN in --help output
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
60
#: gdk/gdk.c:160
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
61 62 63 64
msgid "X screen to use"
msgstr "X-skjerm som skal brukes"

#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
65
#: gdk/gdk.c:161
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
66 67 68 69
msgid "SCREEN"
msgstr "SKJERM"

#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
70
#: gdk/gdk.c:164
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
71 72 73 74 75 76 77
msgid "Gdk debugging flags to set"
msgstr "Feilsøkingsflagg som skal settes for Gdk"

#. Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
78
#: gdk/gdk.c:165 gdk/gdk.c:168 gtk/gtkmain.c:457 gtk/gtkmain.c:460
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
79 80 81 82
msgid "FLAGS"
msgstr "FLAGG"

#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
83
#: gdk/gdk.c:167
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
84 85 86
msgid "Gdk debugging flags to unset"
msgstr "Feilsøkingsflagg for Gdk som skal fjernes"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
87
#: gdk/keyname-table.h:3940
88 89 90 91
msgctxt "keyboard label"
msgid "BackSpace"
msgstr "Tilbake"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
92
#: gdk/keyname-table.h:3941
93 94 95 96
msgctxt "keyboard label"
msgid "Tab"
msgstr "Tab"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
97
#: gdk/keyname-table.h:3942
98 99 100 101
msgctxt "keyboard label"
msgid "Return"
msgstr "Linjeskift"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
102
#: gdk/keyname-table.h:3943
103 104 105 106
msgctxt "keyboard label"
msgid "Pause"
msgstr "Pause"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
107
#: gdk/keyname-table.h:3944
108 109 110 111
msgctxt "keyboard label"
msgid "Scroll_Lock"
msgstr "Scroll_lock"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
112
#: gdk/keyname-table.h:3945
113 114 115 116
msgctxt "keyboard label"
msgid "Sys_Req"
msgstr "Sys_Req"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
117
#: gdk/keyname-table.h:3946
118 119 120 121
msgctxt "keyboard label"
msgid "Escape"
msgstr "Escape"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
122
#: gdk/keyname-table.h:3947
123 124 125 126
msgctxt "keyboard label"
msgid "Multi_key"
msgstr "Multi_key"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
127
#: gdk/keyname-table.h:3948
128 129 130 131
msgctxt "keyboard label"
msgid "Home"
msgstr "Home"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
132
#: gdk/keyname-table.h:3949
133 134 135 136
msgctxt "keyboard label"
msgid "Left"
msgstr "Venstre"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
137
#: gdk/keyname-table.h:3950
138 139 140 141
msgctxt "keyboard label"
msgid "Up"
msgstr "Opp"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
142
#: gdk/keyname-table.h:3951
143 144 145 146
msgctxt "keyboard label"
msgid "Right"
msgstr "Høyre"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
147
#: gdk/keyname-table.h:3952
148 149 150 151
msgctxt "keyboard label"
msgid "Down"
msgstr "Ned"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
152
#: gdk/keyname-table.h:3953
153 154 155 156
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Up"
msgstr "Page_Up"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
157
#: gdk/keyname-table.h:3954
158 159 160 161
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Down"
msgstr "Page_Down"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
162
#: gdk/keyname-table.h:3955
163 164 165 166
msgctxt "keyboard label"
msgid "End"
msgstr "End"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
167
#: gdk/keyname-table.h:3956
168 169 170 171
msgctxt "keyboard label"
msgid "Begin"
msgstr "Begin"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
172
#: gdk/keyname-table.h:3957
173 174 175 176
msgctxt "keyboard label"
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
177
#: gdk/keyname-table.h:3958
178 179 180 181
msgctxt "keyboard label"
msgid "Insert"
msgstr "Sett inn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
182
#: gdk/keyname-table.h:3959
183 184 185 186
msgctxt "keyboard label"
msgid "Num_Lock"
msgstr "Num_Lock"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
187
#: gdk/keyname-table.h:3960
188 189 190 191
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Space"
msgstr "KP_Space"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
192
#: gdk/keyname-table.h:3961
193 194 195 196
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Tab"
msgstr "KP_Tab"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
197
#: gdk/keyname-table.h:3962
198 199 200 201
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Enter"
msgstr "KP_Linjeskift"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
202
#: gdk/keyname-table.h:3963
203 204 205 206
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Home"
msgstr "KP_Home"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
207
#: gdk/keyname-table.h:3964
208 209 210 211
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Left"
msgstr "KP_Venstre"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
212
#: gdk/keyname-table.h:3965
213 214 215 216
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Up"
msgstr "KP_Opp"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
217
#: gdk/keyname-table.h:3966
218 219 220 221
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Right"
msgstr "KP_Høyre"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
222
#: gdk/keyname-table.h:3967
223 224 225 226
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Down"
msgstr "KP_Ned"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
227
#: gdk/keyname-table.h:3968
228 229 230 231
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Up"
msgstr "KP_Page_Up"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
232
#: gdk/keyname-table.h:3969
233 234 235 236
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Prior"
msgstr "KP_Prior"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
237
#: gdk/keyname-table.h:3970
238 239 240 241
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Down"
msgstr "KP_Page_Down"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
242
#: gdk/keyname-table.h:3971
243 244 245 246
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Next"
msgstr "KP_Next"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
247
#: gdk/keyname-table.h:3972
248 249 250 251
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_End"
msgstr "KP_End"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
252
#: gdk/keyname-table.h:3973
253 254 255 256
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Begin"
msgstr "KP_Begin"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
257
#: gdk/keyname-table.h:3974
258 259 260 261
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Insert"
msgstr "KP_Sett_Inn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
262
#: gdk/keyname-table.h:3975
263 264 265 266
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Delete"
msgstr "KP_Slett"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
267
#: gdk/keyname-table.h:3976
268 269 270 271
msgctxt "keyboard label"
msgid "Delete"
msgstr "Slett"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
272 273
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:982
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1242 tests/testfilechooser.c:222
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
274 275 276 277
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Klarte ikke å åpne fil «%s»: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
278
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:994
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
279 280 281 282
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Bildefil «%s» inneholder ikke data"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
283 284
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1030
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1294 tests/testfilechooser.c:267
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
285 286 287 288 289 290 291
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
"Feil under lasting av bilde «%s»: årsak ikke kjent, sannsynligvis korrupt "
"bildefil"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
292
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:221
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
293 294 295 296 297
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
298 299
"Feil under lasting av animasjon «%s»: årsak ikke kjent, sannsynligvis korrupt "
"animasjonsfil"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
300

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
301
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:715
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
302 303 304 305
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Kan ikke laste modul for innlesing av bilder: %s: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
306
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:730
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
307 308 309 310 311 312 313 314
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
"Modul %s for bildelasting eksporterer ikke riktig grensesnitt; kanskje den "
"er fra en annen GTK-versjon?"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
315
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:790
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
316 317 318 319
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "Bildetype «%s» er ikke støttet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
320
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:863
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
321 322 323 324
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "Kunne ikke gjenkjenne bildeformatet for fil «%s»"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
325
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:871
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
326 327 328
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Ikke-gjenkjent bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
329
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1039
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
330 331 332 333
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Feil under lasting av bilde «%s»: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
334
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1673 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:961
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
335 336 337 338
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Feil under skriving til bildefil: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
339
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1718 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1848
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
340 341 342 343 344
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""
"Dette versjonen av gdk-pixbuf støtter ikke lagring av bildeformatet: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
345
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1752
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
346 347 348
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Ikke nok minne til å lagre bilde til callback"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
349
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1765
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
350 351 352
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Kunne ikke åpne midlertidig fil"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
353
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1791
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
354 355 356
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Kunne ikke lese fra midlertidig fil"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
357
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2025
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
358 359 360 361
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Feil under åpning av «%s» for skriving: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
362
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2050
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
363 364 365 366 367 368 369 370
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
msgstr ""
"Feil under lukking av «%s» under skriving av bilde. Det er ikke sikkert at "
"alle data er lagret: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
371
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2270 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2321
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
372 373 374
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Ikke nok minne til å lagre bilde til buffer"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
375
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2367
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
376
msgid "Error writing to image stream"
377
msgstr "Feil under skriving til bildestrøm"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
378

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
379
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:330
380
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
381
msgid ""
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
382
"Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, "
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
383
"but didn't give a reason for the failure"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
384 385 386
msgstr ""
"Intern feil: Modul for lasting av bilder «%s» klarte ikke å fullføre en "
"operasjon, men ga ingen årsak for feilen"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
387

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
388
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:372
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
389 390 391 392
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "Stegvis lasting av bildetype «%s» er ikke støttet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
393
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
394 395 396
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Korrupt header i bilde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
397
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
398 399 400
msgid "Image format unknown"
msgstr "Ukjent bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
401
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:488
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
402 403 404
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Korrupt pikseldata i bilde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
405
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:432
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
406 407 408
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
409 410
msgstr[0] "klarte ikke å allokere bildebuffer på %u byte"
msgstr[1] "klarte ikke å allokere bildebuffer på %u bytes"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
411

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
412
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
413 414 415
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
msgstr "Uventet ikondel i animasjonen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
416
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
417 418 419
msgid "Unsupported animation type"
msgstr "Animasjonstype ikke støttet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
420 421
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:406 gdk-pixbuf/io-ani.c:432
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:455 gdk-pixbuf/io-ani.c:482 gdk-pixbuf/io-ani.c:569
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
422 423 424
msgid "Invalid header in animation"
msgstr "Ugyldig header i animasjon"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
425 426
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:380 gdk-pixbuf/io-ani.c:464
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:491 gdk-pixbuf/io-ani.c:542 gdk-pixbuf/io-ani.c:614
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
427 428 429
msgid "Not enough memory to load animation"
msgstr "Ikke nok minne til å laste animasjon"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
430
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:398 gdk-pixbuf/io-ani.c:424 gdk-pixbuf/io-ani.c:443
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
431 432 433
msgid "Malformed chunk in animation"
msgstr "Feil i en del av animasjonen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
434
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:711
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
435 436 437
msgid "The ANI image format"
msgstr "ANI bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
438 439
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:230 gdk-pixbuf/io-bmp.c:267 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:370 gdk-pixbuf/io-bmp.c:393 gdk-pixbuf/io-bmp.c:496
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
440 441 442
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "BMP-bilde har ugyldige data i header"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
443
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:241 gdk-pixbuf/io-bmp.c:433
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
444 445 446
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Ikke nok minne til å laste bitkart-bilde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
447
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:319
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
448 449 450
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "BMP-bilde har ustøttet headerstørrelse"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
451
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:357
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
452
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
453 454
msgstr "Topdown BMP-bilder kan ikke komprimeres"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
455
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:717 gdk-pixbuf/io-pnm.c:709
456 457 458
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr "Prematur slutt-på-fil funnet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
459
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1329
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
460 461 462
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
msgstr "Kunne ikke allokere minne for lagring av BMP-fil"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
463
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1370
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
464 465
msgid "Couldn't write to BMP file"
msgstr "Kunne ikke skrive til BMP-fil"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
466

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
467
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1423 gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:82
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
468 469 470
msgid "The BMP image format"
msgstr "BMP bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
471
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:222
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
472 473 474 475
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Feil under lesing av GIF: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
476
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:496 gdk-pixbuf/io-gif.c:1481 gdk-pixbuf/io-gif.c:1642
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
477 478 479
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "GIF-fil mangler data (kanskje den har blitt avkuttet på en måte?)"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
480
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:505
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
481 482 483 484
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "Intern feil i GIF-laster (%s)"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
485
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:579
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
486 487 488
msgid "Stack overflow"
msgstr "Stabeloverflyt"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
489
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:639
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
490 491
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
msgstr "Laster for GIF-bilder forstår ikke dette bildet."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
492

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
493
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:668
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
494 495 496
msgid "Bad code encountered"
msgstr "Ugyldig kode funnet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
497
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:678
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
498 499 500
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Sirkulær tabelloppføring i GIF-fil"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
501 502
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:866 gdk-pixbuf/io-gif.c:1468 gdk-pixbuf/io-gif.c:1515
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1630
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
503 504 505
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Ikke nok minne til å laste GIF-bilde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
506
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:960
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
507 508 509
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
msgstr "Ikke nok minne til å sette sammen en ramme i GIF-filen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
510
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1132
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
511 512 513
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "GIF-bilde er korrupt (ukorrekt LZW-kompresjon)"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
514
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1182
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
515 516 517
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Filen ser ikke ut til å være en GIF-fil"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
518
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1194
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
519 520 521 522
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Versjon %s av GIF filformatet er ikke støttet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
523
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1303
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
524 525 526 527 528 529 530
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
"GIF-bildet har ikke globalt fargekart, og et delbilde i det har ikke lokalt "
"fargekart."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
531
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1537
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
532 533 534
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "GIF-bildet er avkuttet eller ukomplett."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
535
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1693 gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:80
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
536 537 538
msgid "The GIF image format"
msgstr "GIF bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
539 540
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:211 gdk-pixbuf/io-ico.c:225 gdk-pixbuf/io-ico.c:277
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:290 gdk-pixbuf/io-ico.c:359
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
541 542 543
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Ugyldig header i ikon"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
544 545
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:240 gdk-pixbuf/io-ico.c:300 gdk-pixbuf/io-ico.c:369
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:432 gdk-pixbuf/io-ico.c:462
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
546 547 548
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Ikke nok minne til å laste ikon"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
549
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:322
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
550 551 552
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Ikon har null bredde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
553
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:332
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
554 555 556
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Ikon har null høyde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
557
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:384
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
558 559 560
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Komprimerte ikoner er ikke støttet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
561
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:417
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
562 563 564
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Ikontype ikke støttet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
565
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:511
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
566 567 568
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Ikke nok minne til å laste ICO-fil"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
569
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:976
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
570 571 572
msgid "Image too large to be saved as ICO"
msgstr "Bildet er for stort til å lagre som ICO"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
573
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:987
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
574 575 576
msgid "Cursor hotspot outside image"
msgstr "Markørposisjon utenfor bildet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
577
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1010
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
578 579 580 581
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
msgstr "Ikke støttet dybde for ICO-fil: %d"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
582
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1245 gdk-pixbuf/io-gdip-ico.c:59
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
583 584 585
msgid "The ICO image format"
msgstr "ICO bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
586
#: gdk-pixbuf/io-icns.c:347
587
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
588
msgid "Error reading ICNS image: %s"
589
msgstr "Feil under lesing av ICNS-bilde: %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
590

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
591
#: gdk-pixbuf/io-icns.c:364
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
592
msgid "Could not decode ICNS file"
593
msgstr "Kunne ikke dekode ICNS-fil"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
594

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
595
#: gdk-pixbuf/io-icns.c:397
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
596
msgid "The ICNS image format"
597
msgstr "ICNS bildeformat"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
598

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
599
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:75
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
600
msgid "Couldn't allocate memory for stream"
601
msgstr "Kan ikke allokere minne for strøm"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
602

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
603
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:105
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
604
msgid "Couldn't decode image"
605
msgstr "Kunne ikke dekode bilde"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
606

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
607
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:123
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
608
msgid "Transformed JPEG2000 has zero width or height"
609
msgstr "Transformert JPEG2000 har bredde eller høyde lik null"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
610

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
611
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:137
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
612
msgid "Image type currently not supported"
613
msgstr "Bildetypen er ikke støttet"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
614

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
615
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:149 gdk-pixbuf/io-jasper.c:157
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
616
msgid "Couldn't allocate memory for color profile"
617
msgstr "Kunne ikke allokere minne for fargeprofil"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
618

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
619
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:183
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
620
msgid "Insufficient memory to open JPEG 2000 file"
621
msgstr "Ikke nok minne til å åpne JPEG2000-bilde"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
622

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
623
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:262
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
624
msgid "Couldn't allocate memory to buffer image data"
625
msgstr "Kunne ikke allokere minne for buffer til bildedata"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
626

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
627
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:306
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
628
msgid "The JPEG 2000 image format"
629
msgstr "JPEG2000 bildeformatet"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
630

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
631
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
632 633 634 635
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
msgstr "Feil under tolking av JPEG-bildefil (%s)"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
636
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:528
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
637 638 639 640 641 642 643
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
"Ikke nok minne til å laste bildet. Prøv å avslutte noen applikasjoner for å "
"frigjøre minne"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
644
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:569 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:775
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
645 646 647 648
#, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "JPEG-fargeområde ikke støttet (%s)"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
649 650
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:667 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:943 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1176
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1185
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
651 652 653
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr "Kunne ikke allokere minne for lasting av JPEG-fil"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
654
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:919
655 656 657
msgid "Transformed JPEG has zero width or height."
msgstr "Transformert JPEG har bredde eller høyde lik null."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
658
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1132 gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:53
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
659 660 661 662 663 664 665 666
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
"JPEG-kvalitet må være en verdi mellom 0 og 100; verdien «%s» kunne ikke "
"tolkes."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
667
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1147 gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:68
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
668 669 670 671 672 673
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
"JPEG-kvalitet må være en verdi mellom 0 og 100; verdien «%d» er ikke tillatt."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
674
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1309 gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:136
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
675 676 677
msgid "The JPEG image format"
msgstr "JPEG bildeformatet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
678
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:187
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
679 680 681
msgid "Couldn't allocate memory for header"
msgstr "Kan ikke allokere minne for hode"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
682
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:202 gdk-pixbuf/io-pcx.c:560
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
683 684 685
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
msgstr "Kan ikke allokere minne for kontekstbuffer"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
686
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:601
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
687 688 689
msgid "Image has invalid width and/or height"
msgstr "Bilde har ugyldig bredde og/eller høyde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
690
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:613 gdk-pixbuf/io-pcx.c:674
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
691 692 693
msgid "Image has unsupported bpp"
msgstr "Bildet har ustøttet bpp"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
694
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:618 gdk-pixbuf/io-pcx.c:626
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
695 696 697 698
#, c-format
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
msgstr "Bildet har ustøttet antall %d-bits plan"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
699
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:642
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
700 701 702
msgid "Couldn't create new pixbuf"
msgstr "Kan ikke opprette ny pixbuf"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
703
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:650
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
704 705 706
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
msgstr "Kunne ikke allokere minne for linjedata"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
707
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:657
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
708 709 710
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
msgstr "Kan ikke allokere minne for palett-data"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
711
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:704
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
712 713 714
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
msgstr "Mottok ikke alle linjene for PCX-bilde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
715
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:711
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
716 717 718
msgid "No palette found at end of PCX data"
msgstr "Ingen palett funnet ved slutten av PCX-data"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
719
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:756
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
720 721 722
msgid "The PCX image format"
msgstr "PCX bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
723
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
724 725 726
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr "Ugyldig antall biter per kanal i PNG-bilde."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
727
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136 gdk-pixbuf/io-png.c:618
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
728 729 730
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr "Transformert PNG har bredde eller høyde lik null."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
731
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
732 733 734
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
msgstr "Antall biter per kanal i transformert PNG er forskjellig fra 8."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
735
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
736 737 738
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
msgstr "Transformert PNG er ikke RGB eller RGBA."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
739
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
740 741 742 743
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
"Transformert PNG har et ikke-støttet antall kanaler, må være 3 eller 4."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
744
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
745 746 747 748
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr "Fatal feil i PNG-bildefil: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
749
#: gdk-pixbuf/io-png.c:310
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
750 751 752
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
msgstr "Ikke nok minne til å laste PNG-fil"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
753
#: gdk-pixbuf/io-png.c:633
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
754 755 756 757 758 759 760 761
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
"Ikke nok minne til å lagre et %ld ganger %ld bilde; prøv å avslutte noen "
"applikasjoner for å redusere minnebruken"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
762
#: gdk-pixbuf/io-png.c:684
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
763 764 765
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr "Fatal feil under lesing av PNG-bildefil"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
766
#: gdk-pixbuf/io-png.c:733
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
767 768 769 770
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "Fatal feil under lesing av PNG-bildefil: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
771
#: gdk-pixbuf/io-png.c:825
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
772 773 774 775
msgid ""
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr "Nøkler for PNG tekstbiter må minst ha mellom 1 og 79 tegn."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
776
#: gdk-pixbuf/io-png.c:833
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
777 778 779
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
msgstr "Nøkler for PNG tekstbiter må bestå av ASCII-tegn."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
780
#: gdk-pixbuf/io-png.c:846 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:56
781 782 783 784 785 786 787 788
#, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
"be parsed."
msgstr ""
"Nivået til PNG-komprimeringen må være en verdi mello 0 og 9; verdi «%s» kan "
"ikke brukes."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
789
#: gdk-pixbuf/io-png.c:858 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:68
790 791 792 793 794 795 796 797
#, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
"allowed."
msgstr ""
"Nivået på PNG-komprimering må være en verdi mellom 0 og 9; verdien «%d» er "
"ikke tillat."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
798
#: gdk-pixbuf/io-png.c:896
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
799
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
800 801
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr "Verdi for PNG-tekstbit %s kan ikke konverteres til ISO-8859-1-koding."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
802

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
803
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1045 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:133
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
804 805 806
msgid "The PNG image format"
msgstr "PNG-bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
807
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:250
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
808 809 810
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
msgstr "PNM-laster ventet å finne et heltall, men gjorde ikke det"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
811
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:282
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
812 813 814
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
msgstr "PNM-filen har ukorrekt initiell byte"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
815
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:312
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
816 817 818
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
msgstr "PNM-filen er ikke i et gjenkjent PNM-underformat"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
819
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:337
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
820 821 822
msgid "PNM file has an image width of 0"
msgstr "PNM-filen har en bildebredde på 0"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
823
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:358
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
824 825 826
msgid "PNM file has an image height of 0"
msgstr "PNM-filen har en bildehøyde på 0"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
827
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:381
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
828 829 830
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
msgstr "Maksimal fargeverdi i PNM-filen er 0"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
831
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:389
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
832 833 834
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr "Maksimal fargeverdi i PNM-filen er for stor"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
835
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:429 gdk-pixbuf/io-pnm.c:459 gdk-pixbuf/io-pnm.c:504
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
836 837 838
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr "Rå PNM-bildetype er ugyldig"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
839
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:654
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
840 841 842
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
msgstr "PNM-bildelaster støtter ikke dette PNM-underformatet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
843
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:741 gdk-pixbuf/io-pnm.c:968
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
844 845 846 847
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""
"Ubehandlede PNM-formater krever eksakt ett blankt felt før eksempeldata"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
848
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:768
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
849
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
850 851
msgstr "Kan ikke allokere minne for lasting av PNM-bilde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
852
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:818
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
853 854 855
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
msgstr "Ikke nok minne til å laste PNM kontekstdata"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
856
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
857 858 859
msgid "Unexpected end of PNM image data"
msgstr "Uventet slutt på PNM-bildedata"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
860
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:997
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
861 862 863
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
msgstr "Ikke nok minne til å laste PNM-fil"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
864
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1081
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
865 866 867
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
msgstr "PNM/PBM/PGM/PPM-bildeformatfamilien"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
868
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:126
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
869 870 871
msgid "RAS image has bogus header data"
msgstr "RAS-bilde har ugyldige data i header"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
872
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:148
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
873 874 875
msgid "RAS image has unknown type"
msgstr "RAS-bilde har ukjent type"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
876
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:156
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
877 878 879
msgid "unsupported RAS image variation"
msgstr "RAS-bildevariasjon ikke støttet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
880
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:171 gdk-pixbuf/io-ras.c:200
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
881 882 883
msgid "Not enough memory to load RAS image"
msgstr "Ikke nok minne til å laste RAS-bilde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
884
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:545
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
885 886 887
msgid "The Sun raster image format"
msgstr "Sun raster-bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
888
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:154
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
889
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
890 891
msgstr "Kan ikke allokere minne for IOBuffer-struct"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
892
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:173
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
893
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
894 895
msgstr "Kan ikke allokere minne for IOBuffer-data"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
896
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:184
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
897
msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
898 899
msgstr "Kan ikke kjøre realloc for IOBuffer-data"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
900
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:214
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
901
msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
902 903
msgstr "Kan ikke allokere midlertidige IOBuffer-data"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
904
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:347
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
905
msgid "Cannot allocate new pixbuf"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
906 907
msgstr "Kan ikke allokere ny pixbuf"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
908
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:687
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
909
msgid "Cannot allocate colormap structure"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
910 911
msgstr "Kan ikke allokere struktur for fargekart"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
912
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:694
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
913
msgid "Cannot allocate colormap entries"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
914 915
msgstr "Kan ikke allokere fargekartoppføringer"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
916
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:716
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
917 918 919
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
msgstr "Uventet oppløsning for fargekartoppføringer"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
920
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:734
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
921 922
msgid "Cannot allocate TGA header memory"
msgstr "Kan ikke allokere minne for TGA-hode"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
923

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
924
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:767
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
925 926 927
msgid "TGA image has invalid dimensions"
msgstr "TGA-bilde har ugyldige dimensjoner"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
928 929
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:773 gdk-pixbuf/io-tga.c:782 gdk-pixbuf/io-tga.c:792
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:802 gdk-pixbuf/io-tga.c:809
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
930 931 932
msgid "TGA image type not supported"
msgstr "TGA bildetype er ikke støttet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
933
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:856
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
934
msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
935 936
msgstr "Kan ikke allokere minne for TGA-kontekststruktur"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
937
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:921
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
938 939 940
msgid "Excess data in file"
msgstr "Overflødige data i filen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
941
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1002
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
942 943 944
msgid "The Targa image format"
msgstr "Targa bildeformatet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
945
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:160
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
946 947 948
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
msgstr "Kunne ikke finne bildebredde (ugyldig TIFF-fil)"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
949
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:167
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
950 951 952
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
msgstr "Kunne ikke finne bildehøyde (ugyldig TIFF-fil)"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
953
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:175
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
954 955 956
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
msgstr "Bredde eller høyde på TIFF-bilde er null"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
957
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:184 gdk-pixbuf/io-tiff.c:193
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
958 959 960
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "TIFF-bildet er for stort"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
961
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:217 gdk-pixbuf/io-tiff.c:229 gdk-pixbuf/io-tiff.c:541
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
962 963 964
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
msgstr "Ikke nok minne til å åpne TIFF-bilde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
965
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:275
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
966 967 968
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
msgstr "Feil under lasting av RGB-data fra TIFF-fil"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
969
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:331
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
970 971 972
msgid "Failed to open TIFF image"
msgstr "Feil under åpning av TIFF-bilde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
973
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:343 gdk-pixbuf/io-tiff.c:722
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
974 975 976
msgid "TIFFClose operation failed"
msgstr "TIFFClose operasjonen feilet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
977
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:473 gdk-pixbuf/io-tiff.c:486
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
978 979 980
msgid "Failed to load TIFF image"
msgstr "Feil under åpning av TIFF-bilde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
981
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:670
982 983 984
msgid "Failed to save TIFF image"
msgstr "Klarte ikke å lagre TIFF-bilde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
985
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:708
986 987 988
msgid "Failed to write TIFF data"
msgstr "Klarte ikke å lagre TIFF-data"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
989
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:760
990 991 992
msgid "Couldn't write to TIFF file"
msgstr "Kunne ikke skrive til TIFF-fil"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
993
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:815
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
994 995 996
msgid "The TIFF image format"
msgstr "TIFF bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
997
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
998 999 1000
msgid "Image has zero width"
msgstr "Bilde har null bredde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1001
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1002 1003 1004
msgid "Image has zero height"
msgstr "Bilde har null høyde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1005
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1006 1007 1008
msgid "Not enough memory to load image"
msgstr "Ikke nok minne til å laste bilde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1009
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1010 1011 1012
msgid "Couldn't save the rest"
msgstr "Kunne ikke lagre resten"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1013
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:375
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1014 1015 1016
msgid "The WBMP image format"
msgstr "WBMP bildeformatet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1017
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:295
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1018 1019 1020
msgid "Invalid XBM file"
msgstr "Ugyldig XBM-fil"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1021
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:305
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1022 1023 1024
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
msgstr "Ikke nok minne til å laste XBM-bildefil"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1025
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:453
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1026 1027 1028
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
msgstr "Feil under skriving til midlertidig file under lasting av XBM-bilde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1029
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:492
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1030 1031 1032
msgid "The XBM image format"
msgstr "XBM bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1033
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:468
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1034 1035 1036
msgid "No XPM header found"
msgstr "Ingen XPM-header funnet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1037
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:477
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1038 1039 1040
msgid "Invalid XPM header"
msgstr "Ugyldig XPM-hode"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1041
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:485
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1042 1043 1044
msgid "XPM file has image width <= 0"
msgstr "XPM-filen har en bildebredde <= 0"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1045
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:493
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1046 1047 1048
msgid "XPM file has image height <= 0"
msgstr "XPM-filen har en bildehøyde <= 0"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1049
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:501
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1050 1051 1052
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
msgstr "XPM har et ugyldig antall tegn per piksel"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1053
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:510
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1054 1055 1056
msgid "XPM file has invalid number of colors"
msgstr "XPM-filen har et ugyldig antall farger"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1057
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:522 gdk-pixbuf/io-xpm.c:531 gdk-pixbuf/io-xpm.c:583
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1058
msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1059 1060
msgstr "Kan ikke allokere minne for lasting av XPM-bilde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1061
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:545
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1062
msgid "Cannot read XPM colormap"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1063 1064
msgstr "Kan ikke lese fargekart for XPM"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1065
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:777
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1066 1067 1068
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr "Feil under skriving til midlertidig fil under lasting av XPM-bilde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1069
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:816
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1070 1071 1072
msgid "The XPM image format"
msgstr "XPM bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1073
#: gdk-pixbuf/io-gdip-emf.c:59
1074 1075 1076
msgid "The EMF image format"
msgstr "EMF bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1077
#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:232
1078 1079 1080 1081
#, c-format
msgid "Could not allocate memory: %s"
msgstr "Kan ikke allokere minne: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1082 1083
#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:257 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:371
#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:411
1084 1085 1086 1087
#, c-format
msgid "Could not create stream: %s"
msgstr "Kunne ikke opprette strøm: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1088
#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:271
1089 1090 1091 1092
#, c-format
msgid "Could not seek stream: %s"
msgstr "Kunne ikke søke i strøm: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1093
#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:283
1094 1095 1096 1097
#, c-format
msgid "Could not read from stream: %s"
msgstr "Kunne ikke lese fra strøm: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1098
#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:694 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:825
1099 1100 1101
msgid "Couldn't load bitmap"
msgstr "Kunne ikke laste bitkart"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1102
#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:847
1103 1104 1105
msgid "Couldn't load metafile"
msgstr "Kunne ikke laste metafil"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1106
#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:1006
1107 1108 1109
msgid "Unsupported image format for GDI+"
msgstr "Bildeformat ikke støttet for GDI+"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1110
#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:1013
1111 1112 1113
msgid "Couldn't save"
msgstr "Kunne ikke lagre"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1114
#: gdk-pixbuf/io-gdip-wmf.c:58
1115 1116 1117
msgid "The WMF image format"
msgstr "WMF bildeformat"

Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1118
#. Description of --sync in --help output
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1119
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:54
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1120
msgid "Don't batch GDI requests"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1121
msgstr "Ikke send flere GDI-forespørsler sammen"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1122 1123

#. Description of --no-wintab in --help output
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1124
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:56
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1125
msgid "Don't use the Wintab API for tablet support"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1126
msgstr "Ikke bruk Wintab-APIet for støtte for tablet"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1127 1128

#. Description of --ignore-wintab in --help output
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1129
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:58
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1130
msgid "Same as --no-wintab"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1131
msgstr "Samme som --no-wintab"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1132 1133

#. Description of --use-wintab in --help output
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1134
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:60
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1135
msgid "Do use the Wintab API [default]"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1136
msgstr "Ikke bruk Wintab-API [forvalgt]"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1137 1138

#. Description of --max-colors=COLORS in --help output
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1139
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:62
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1140
msgid "Size of the palette in 8 bit mode"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1141
msgstr "Størrelse på paletten i 8-bits modus"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1142 1143

#. Placeholder in --max-colors=COLORS in --help output
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1144
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:63
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1145 1146 1147 1148
msgid "COLORS"
msgstr "FARGER"

#. Description of --sync in --help output
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1149
#: gdk/x11/gdkmain-x11.c:93
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1150
msgid "Make X calls synchronous"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1151
msgstr "Gjør kall til X-bibliotekene synkrone"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1152

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1153
#: gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:311
1154 1155 1156 1157
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Starter %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1158
#: gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:313
1159 1160 1161 1162
#, c-format
msgid "Opening %s"
msgstr "Åpner %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1163
#: gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:316
1164
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1165 1166
msgid "Opening %d Item"
msgid_plural "Opening %d Items"
1167 1168
msgstr[0] "Åpner %d oppføring"
msgstr[1] "Åpner %d oppføringer"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1169

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1170
#: gtk/gtkaboutdialog.c:242
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1171
msgid "Could not show link"
1172
msgstr "Kunne ikke vise lenke"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1173

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1174
#: gtk/gtkaboutdialog.c:365 gtk/gtkaboutdialog.c:2235
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1175 1176 1177
msgid "License"
msgstr "Lisens"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1178
#: gtk/gtkaboutdialog.c:366
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1179 1180 1181 1182
msgid "The license of the program"
msgstr "Programmets lisens"

#. Add the credits button
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1183
#: gtk/gtkaboutdialog.c:604
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1184 1185
msgid "C_redits"
msgstr "Bid_ragsytere"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1186 1187

#. Add the license button
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1188
#: gtk/gtkaboutdialog.c:618
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1189 1190 1191
msgid "_License"
msgstr "_Lisens"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1192
#: gtk/gtkaboutdialog.c:886
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1193 1194 1195 1196
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "Om %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1197
#: gtk/gtkaboutdialog.c:2158
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1198 1199 1200
msgid "Credits"
msgstr "Bidragsytere"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1201
#: gtk/gtkaboutdialog.c:2187
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1202 1203 1204
msgid "Written by"
msgstr "Skrevet av"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1205
#: gtk/gtkaboutdialog.c:2190
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1206 1207 1208
msgid "Documented by"
msgstr "Dokumentert av"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1209
#: gtk/gtkaboutdialog.c:2202
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1210 1211 1212
msgid "Translated by"
msgstr "Oversatt av"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1213
#: gtk/gtkaboutdialog.c:2206
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1214 1215 1216
msgid "Artwork by"
msgstr "Grafikk av"

Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1217 1218 1219 1220 1221
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1222
#: gtk/gtkaccellabel.c:91
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1223 1224
msgctxt "keyboard label"
msgid "Shift"
1225
msgstr "Shift"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1226 1227 1228 1229 1230 1231

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1232
#: gtk/gtkaccellabel.c:97
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1233 1234
msgctxt "keyboard label"
msgid "Ctrl"
1235
msgstr "Ctrl"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1236 1237 1238 1239 1240 1241

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1242
#: gtk/gtkaccellabel.c:103
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1243 1244
msgctxt "keyboard label"
msgid "Alt"
1245
msgstr "Alt"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1246

1247 1248 1249 1250 1251
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1252
#: gtk/gtkaccellabel.c:671
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1253 1254
msgctxt "keyboard label"
msgid "Super"
1255
msgstr "Super"
1256 1257 1258 1259 1260 1261

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1262
#: gtk/gtkaccellabel.c:684
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1263 1264
msgctxt "keyboard label"
msgid "Hyper"
1265
msgstr "Hyper"
1266 1267 1268 1269 1270 1271

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1272
#: gtk/gtkaccellabel.c:698
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1273 1274
msgctxt "keyboard label"
msgid "Meta"
1275
msgstr "Meta"
1276

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1277
#: gtk/gtkaccellabel.c:715
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1278 1279
msgctxt "keyboard label"
msgid "Space"
1280
msgstr "Mellomrom"
1281

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1282
#: gtk/gtkaccellabel.c:718
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1283 1284
msgctxt "keyboard label"
msgid "Backslash"
1285
msgstr "Backslash"
1286

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1287
#: gtk/gtkbuilderparser.c:343
1288
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1289
msgid "Invalid type function on line %d: '%s'"
1290
msgstr "Ugyldig type funksjon på linje %d: «%s»"
1291

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1292
#: gtk/gtkbuilderparser.c:407
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1293 1294
#, c-format
msgid "Duplicate object id '%s' on line %d (previously on line %d)"
1295
msgstr "Duplisert objekt-ID «%s» på linje %d (tidligere på linje %d)"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1296

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1297
#: gtk/gtkbuilderparser.c:859
1298 1299 1300 1301
#, c-format
msgid "Invalid root element: '%s'"
msgstr "Ugyldig rotelement: «%s»"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1302
#: gtk/gtkbuilderparser.c:898
1303 1304 1305 1306
#, c-format
msgid "Unhandled tag: '%s'"
msgstr "Uhåndtert tag «%s»"

Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1307 1308 1309 1310 1311
#. Translate to calendar:YM if you want years to be displayed
#. * before months; otherwise translate to calendar:MY.
#. * Do *not* translate it to anything else, if it
#. * it isn't calendar:YM or calendar:MY it will not work.
#. *
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1312 1313 1314 1315
#. * Note that the ordering described here is logical order, which is
#. * further influenced by BIDI ordering. Thus, if you have a default
#. * text direction of RTL and specify "calendar:YM", then the year
#. * will appear to the right of the month.
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1316
#.
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1317
#: gtk/gtkcalendar.c:759
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324
msgid "calendar:MY"
msgstr "calendar:MY"

#. Translate to calendar:week_start:0 if you want Sunday to be the
#. * first day of the week to calendar:week_start:1 if you want Monday
#. * to be the first day of the week, and so on.
#.
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1325
#: gtk/gtkcalendar.c:797
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1326 1327 1328
msgid "calendar:week_start:0"
msgstr "calendar:week_start:1"

1329
#. Translators:  This is a text measurement template.
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1330
#. * Translate it to the widest year text
1331 1332 1333
#. *
#. * If you don't understand this, leave it as "2000"
#.
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1334
#: gtk/gtkcalendar.c:1804
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1335 1336
msgctxt "year measurement template"
msgid "2000"
1337
msgstr "2000"
1338

1339 1340 1341 1342
#. Translators: this defines whether the day numbers should use
#. * localized digits or the ones used in English (0123...).
#. *
#. * Translate to "%Id" if you want to use localized digits, or
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1343
#. * translate to "%d" otherwise.
1344 1345
#. *
#. * Note that translating this doesn't guarantee that you get localized
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1346
#. * digits. That needs support from your system and locale definition
1347 1348
#. * too.
#.