gl.po 259 KB
Newer Older
1
# Galician translation of gtk+-properties.
2 3
# Copyright (C) 1999, 2000 Jesus Bravo Alvarez
# Proxecto Trasno - Adaptación do software libre á lingua galega:  Se desexas
4
# colaborar connosco, podes atopar máis información en http://www.trasno.net
5 6 7
# First Version: 1999-08-30 18:49+0200
# Based on es.po by Pablo Saratxaga <srtxg@chanae.alphanet.ch>
# and pt.po by Nuno Ferreira <nmrf@rnl.ist.utl.pt>
8 9
# Jesus Bravo Alvarez <jba@pobox.com>, 1999, 2000.
# Ignacio Casal Quinteiro <nacho.resa@gmail.com>, 2005, 2006.
10
# Ignacio Casal Quinteiro <icq@svn.gnome.org>, 2008.
11
# Mancomún - Centro de Referencia e Servizos de Software Libre <g11n@mancomun.org>, 2009.
12
# Antón Méixome <meixome@mancomun.org>, 2009.
13 14 15
# Antón Méixome <meixome@certima.net>, 2009, 2010.
# Fran Diéguez <frandieguez@gnome.org>, 2009, 2010, 2011, 2012.
# Leandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>, 2012.
16
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2012, 2013.
17 18
msgid ""
msgstr ""
19
"Project-Id-Version: gtk+-master-po-properties-gl-77816____.merged\n"
20
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
21 22
"POT-Creation-Date: 2013-03-15 11:12+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-13 10:26+0200\n"
23 24
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n"
"Language-Team: gnome-l10n-gl@gnome.org\n"
25
"Language: gl\n"
26
"MIME-Version: 1.0\n"
27
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
28
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
29
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
30
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
31

32 33
#: ../gdk/gdkapplaunchcontext.c:129 ../gdk/gdkcursor.c:134
#: ../gdk/gdkdevicemanager.c:170
34 35 36
msgid "Display"
msgstr "Pantalla"

37
#: ../gdk/gdkcursor.c:126
38 39 40
msgid "Cursor type"
msgstr "Tipo de cursor"

41
#: ../gdk/gdkcursor.c:127
42 43 44
msgid "Standard cursor type"
msgstr "Tipo de cursor estándar"

45
#: ../gdk/gdkcursor.c:135
46
msgid "Display of this cursor"
47
msgstr "Visualización deste cursor"
48

49
#: ../gdk/gdkdevice.c:109
50 51 52
msgid "Device Display"
msgstr "Pantalla do dispositivo"

53
#: ../gdk/gdkdevice.c:110
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
54
msgid "Display which the device belongs to"
55
msgstr "Pantalla á que pertence o dispositivo"
56

57
#: ../gdk/gdkdevice.c:124
58 59 60
msgid "Device manager"
msgstr "Xestor de dispositivos"

61
#: ../gdk/gdkdevice.c:125
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
62
msgid "Device manager which the device belongs to"
63 64
msgstr "Xestor de dispositivos ao que pertence o dispositivos"

65
#: ../gdk/gdkdevice.c:139 ../gdk/gdkdevice.c:140
66 67 68
msgid "Device name"
msgstr "Nome do dispositivo"

69
#: ../gdk/gdkdevice.c:154
70 71 72
msgid "Device type"
msgstr "Tipo de dispositivo"

73
#: ../gdk/gdkdevice.c:155
74 75 76
msgid "Device role in the device manager"
msgstr "Rol do dispositivo no xestor de dispositivos"

77
#: ../gdk/gdkdevice.c:171
78 79 80
msgid "Associated device"
msgstr "Dispositivo asociado"

81
#: ../gdk/gdkdevice.c:172
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
82
msgid "Associated pointer or keyboard with this device"
83 84
msgstr "Punteiro ou teclado asociado a este dispositivo"

85
#: ../gdk/gdkdevice.c:185
86 87 88
msgid "Input source"
msgstr "Orixe de entrada"

89
#: ../gdk/gdkdevice.c:186
90 91 92
msgid "Source type for the device"
msgstr "Tipo de orixe para o dispositivo"

93
#: ../gdk/gdkdevice.c:201 ../gdk/gdkdevice.c:202
94 95 96
msgid "Input mode for the device"
msgstr "Modo de entrada para o dispositivo"

97
#: ../gdk/gdkdevice.c:217
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
98
msgid "Whether the device has a cursor"
99 100
msgstr "Indica se o dispositivo ten un cursor"

101
#: ../gdk/gdkdevice.c:218
102 103 104
msgid "Whether there is a visible cursor following device motion"
msgstr "Indica se hai un cursor visíbel seguindo o movemento do dispositivo"

105
#: ../gdk/gdkdevice.c:232 ../gdk/gdkdevice.c:233
106 107 108
msgid "Number of axes in the device"
msgstr "Número de eixos no dispositivo"

109
#: ../gdk/gdkdevicemanager.c:171
110 111 112
msgid "Display for the device manager"
msgstr "Pantalla para o xestor de dispositivos"

113
#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:163
114
msgid "Default Display"
115
msgstr "Pantalla predeterminada"
116

117
#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:164
118
msgid "The default display for GDK"
119
msgstr "Pantalla predeterminada para GDK"
120

121
#: ../gdk/gdkscreen.c:91
122
msgid "Font options"
123
msgstr "Opcións do tipo de letra"
124

125
#: ../gdk/gdkscreen.c:92
126
msgid "The default font options for the screen"
127
msgstr "As opcións predeterminadas do tipo de letra para a pantalla"
128

129
#: ../gdk/gdkscreen.c:99
130 131 132
msgid "Font resolution"
msgstr "Resolución do tipo de letra"

133
#: ../gdk/gdkscreen.c:100
134 135 136
msgid "The resolution for fonts on the screen"
msgstr "A resolución para os tipos de letra na pantalla"

137
#: ../gdk/gdkwindow.c:394 ../gdk/gdkwindow.c:395
138
msgid "Cursor"
139
msgstr "Cursor"
140

141
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:112
142 143 144
msgid "Opcode"
msgstr "Opcode"

145
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:113
146 147 148
msgid "Opcode for XInput2 requests"
msgstr "Opcode para as solicitudes XInput2"

149
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:119
150 151
msgid "Major"
msgstr "Maior"
152

153
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:120
154 155
msgid "Major version number"
msgstr "Número de versión maior"
156

157
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:126
158 159 160
msgid "Minor"
msgstr "Menor"

161
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:127
162 163 164
msgid "Minor version number"
msgstr "Número de versión menor"

165
#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:138
166 167 168
msgid "Device ID"
msgstr "ID do dispositivo"

169
#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:139
170
msgid "Device identifier"
171
msgstr "Identificador da unidade"
172

173
#: ../gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:97
174 175 176
msgid "Cell renderer"
msgstr "Renderización da cela"

177
#: ../gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:98
178 179 180
msgid "The cell renderer represented by this accessible"
msgstr "A renderización da cela representada por este accesíbel"

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:323
msgid "Has Opacity Control"
msgstr "Ten un control de opacidade"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:324
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
msgstr "Indica se o selector de cor pode permitir seleccionar a opacidade"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:330
msgid "Has palette"
msgstr "Ten unha paleta"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:331
msgid "Whether a palette should be used"
msgstr "Indica se se pode usar unha paleta"

197
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:345 ../gtk/gtkcolorbutton.c:203
198 199 200 201 202 203 204
msgid "Current Color"
msgstr "Cor actual"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:346
msgid "The current color"
msgstr "A cor actual"

205
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:352 ../gtk/gtkcolorbutton.c:218
206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254
msgid "Current Alpha"
msgstr "Alfa actual"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:353
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr ""
"O valor de opacidade actual (0 é completamente transparente, 65535 é "
"completamente opaco)"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:367
msgid "Current RGBA"
msgstr "RGBA actual"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:368
msgid "The current RGBA color"
msgstr "A cor RGBA actual"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:138
msgid "Color Selection"
msgstr "Selección de cor"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:139
msgid "The color selection embedded in the dialog."
msgstr "A selección de cor incorporada no diálogo."

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:145
msgid "OK Button"
msgstr "Botón Aceptar"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:146
msgid "The OK button of the dialog."
msgstr "O botón Aceptar do diálogo."

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:152
msgid "Cancel Button"
msgstr "Botón Cancelar"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:153
msgid "The cancel button of the dialog."
msgstr "O botón Cancelar do diálogo."

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:159
msgid "Help Button"
msgstr "Botón Axuda"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:160
msgid "The help button of the dialog."
msgstr "O botón Axuda do diálogo."

255
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:243 ../gtk/gtkfontbutton.c:450
256 257 258
msgid "Font name"
msgstr "Nome do tipo de letra"

259
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:244
260 261 262
msgid "The string that represents this font"
msgstr "A cadea que representa este tipo de letra"

263
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:250 ../gtk/gtkfontchooser.c:91
264 265 266
msgid "Preview text"
msgstr "Previsualizar o texto"

267
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:251 ../gtk/gtkfontchooser.c:92
268 269 270 271
msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
msgstr ""
"O texto que mostrar como exemplo para indicar o tipo de letra seleccionado"

272 273 274
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:224 ../gtk/gtkcombobox.c:1067
#: ../gtk/gtkentry.c:903 ../gtk/gtkmenubar.c:213 ../gtk/gtkstatusbar.c:182
#: ../gtk/gtktoolbar.c:631 ../gtk/gtkviewport.c:156
275 276 277
msgid "Shadow type"
msgstr "Tipo de sombra"

278
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:225
279 280 281
msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
msgstr "Aparencia da sombra que rodea o contedor"

282
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:233
283 284 285
msgid "Handle position"
msgstr "Posición do manipulador"

286
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:234
287 288 289
msgid "Position of the handle relative to the child widget"
msgstr "Posición do manipulador en relación ao widget fillo"

290
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:242
291 292 293
msgid "Snap edge"
msgstr "Axustar ao bordo"

294
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:243
295 296 297 298 299 300 301
msgid ""
"Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
"handlebox"
msgstr ""
"Lado da caixa manipuladora que está aliñado co punto de ancoraxe, para "
"ancorar a caixa manipuladora"

302
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:251
303 304 305
msgid "Snap edge set"
msgstr "Definición do axuste de bordo"

306
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:252
307 308 309 310 311 312 313
msgid ""
"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
"handle_position"
msgstr ""
"Indica se se usa o valor da propiedade snap_edge ou un valor derivado de "
"handle_position"

314
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:259
315 316 317
msgid "Child Detached"
msgstr "Fillo separado"

318
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:260
319 320 321 322 323 324 325
msgid ""
"A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or "
"detached."
msgstr ""
"Un valor booleano que indica se a caixa de manipulación do fillo está "
"separada ou anexada."

326
#: ../gtk/deprecated/gtkstyle.c:474
327 328 329
msgid "Style context"
msgstr "Contexto do estilo"

330
#: ../gtk/deprecated/gtkstyle.c:475
331 332 333
msgid "GtkStyleContext to get style from"
msgstr "GtkStyleContext de onde obter o estilo"

334
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:191
335 336 337
msgid "Rows"
msgstr "Filas"

338
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:192
339 340 341
msgid "The number of rows in the table"
msgstr "O número de filas na táboa"

342
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:200
343 344 345
msgid "Columns"
msgstr "Columnas"

346
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:201
347 348 349
msgid "The number of columns in the table"
msgstr "O número de columnas na táboa"

350
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:209 ../gtk/gtkgrid.c:1392
351 352 353
msgid "Row spacing"
msgstr "Espazamento de fila"

354
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:210 ../gtk/gtkgrid.c:1393
355 356 357
msgid "The amount of space between two consecutive rows"
msgstr "A cantidade de espazo entre dúas filas consecutivas"

358
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:218 ../gtk/gtkgrid.c:1399
359 360 361
msgid "Column spacing"
msgstr "Espazamento de columna"

362
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:219 ../gtk/gtkgrid.c:1400
363 364 365
msgid "The amount of space between two consecutive columns"
msgstr "A cantidade de espazo entre dúas columnas consecutivas"

366 367
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:227 ../gtk/gtkbox.c:253
#: ../gtk/gtktoolbar.c:563 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1650
368 369 370
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homoxéneo"

371
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:228
372 373 374
msgid "If TRUE, the table cells are all the same width/height"
msgstr "Se é TRUE, as celas da táboa teñen todas a mesma largura ou altura"

375
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:235 ../gtk/gtkgrid.c:1420
376 377 378
msgid "Left attachment"
msgstr "Anexo á esquerda"

379
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:236 ../gtk/gtkgrid.c:1421 ../gtk/gtkmenu.c:747
380 381 382
msgid "The column number to attach the left side of the child to"
msgstr "A cantidade de columnas para anexar ao lado esquerdo do fillo"

383
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:242
384 385 386
msgid "Right attachment"
msgstr "Anexo á dereita"

387
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:243
388 389 390
msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
msgstr "O número de columnas para anexar ao lado dereito dun widget fillo"

391
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:249 ../gtk/gtkgrid.c:1427
392 393 394
msgid "Top attachment"
msgstr "Anexo superior"

395
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:250
396 397 398
msgid "The row number to attach the top of a child widget to"
msgstr "O número de filas para anexar encima do widget fillo"

399
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:256
400 401 402
msgid "Bottom attachment"
msgstr "Anexo inferior"

403
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:257 ../gtk/gtkmenu.c:771
404 405 406
msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
msgstr "O número de filas para anexar debaixo do fillo"

407
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:263
408 409 410
msgid "Horizontal options"
msgstr "Opcións horizontais"

411
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:264
412 413 414
msgid "Options specifying the horizontal behaviour of the child"
msgstr "Opcións que especifican o comportamento horizontal do fillo"

415
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:270
416 417 418
msgid "Vertical options"
msgstr "Opcións verticais"

419
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:271
420 421 422
msgid "Options specifying the vertical behaviour of the child"
msgstr "Opcións que especifican o comportamento vertical do fillo"

423
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:277
424 425 426
msgid "Horizontal padding"
msgstr "Recheo horizontal"

427
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:278
428 429 430 431 432 433 434
msgid ""
"Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in "
"pixels"
msgstr ""
"Espazo adicional en píxeles para colocar entre o fillo e os seus veciños á "
"esquerda e á dereita"

435
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:284
436 437 438
msgid "Vertical padding"
msgstr "Recheo vertical"

439
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:285
440 441 442 443 444 445 446
msgid ""
"Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in "
"pixels"
msgstr ""
"Espazo adicional en píxeles para colocar entre o fillo e os seus veciños "
"superiores e inferiores"

447
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:287
448 449 450
msgid "Program name"
msgstr "Nome do programa"

451
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:288
452 453 454 455
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
456
"O nome do programa. Se non se define, usarase de forma predeterminada "
457 458
"g_get_application_name()"

459
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:302
460 461 462
msgid "Program version"
msgstr "Versión do programa"

463
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:303
464 465 466
msgid "The version of the program"
msgstr "A versión do programa"

467
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:317
468
msgid "Copyright string"
469
msgstr "Cadea do copyright"
470

471
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:318
472
msgid "Copyright information for the program"
473
msgstr "Información de copyright do programa"
474

475
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:335
476 477 478
msgid "Comments string"
msgstr "Cadea de comentarios"

479
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:336
480 481 482
msgid "Comments about the program"
msgstr "Comentarios sobre o programa"

483
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:386
484 485 486
msgid "License Type"
msgstr "Tipo de licenza"

487
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:387
488 489 490
msgid "The license type of the program"
msgstr "O tipo de licenza do programa"

491
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:403
492 493 494
msgid "Website URL"
msgstr "URL do sitio web"

495
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:404
496 497 498
msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgstr "O URL para a ligazón ao sitio web do programa"

499
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:418
500 501 502
msgid "Website label"
msgstr "Etiqueta do sitio web"

503
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:419
504
msgid "The label for the link to the website of the program"
505
msgstr "A etiqueta para a ligazón do sitio web do programa"
506

507
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:435
508 509 510
msgid "Authors"
msgstr "Autores"

511
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:436
512 513 514
msgid "List of authors of the program"
msgstr "Lista de autores do programa"

515
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:452
516 517 518
msgid "Documenters"
msgstr "Documentadores"

519
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:453
520 521 522
msgid "List of people documenting the program"
msgstr "Lista de persoas que documentan o programa"

523
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:469
524 525 526
msgid "Artists"
msgstr "Artistas"

527
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:470
528
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
529
msgstr "Lista de persoas que contribuíu con material gráfico ao programa"
530

531
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:487
532
msgid "Translator credits"
533
msgstr "Créditos da tradución"
534

535
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:488
536 537
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
538
msgstr "Créditos dos tradutores. Esta cadea debe marcarse como traducíbel"
539

540
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:503
541 542 543
msgid "Logo"
msgstr "Logotipo"

544
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:504
545 546 547 548
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
549
"Un logotipo para a caixa Sobre. Se non se define, o predeterminado é "
550 551
"gtk_window_get_default_icon_list()"

552
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:519
553 554 555
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Nome da icona do logotipo"

556
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:520
557
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
558
msgstr "Unha icona con nome para usar como logotipo na caixa «Sobre»."
559

560
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:533
561
msgid "Wrap license"
562
msgstr "Axustar licenza"
563

564
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:534
565 566 567
msgid "Whether to wrap the license text."
msgstr "Indica se se debe axustar o texto da licenza."

568
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:188
569 570 571
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Peche do acelerador"

572
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:189
573
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
574
msgstr "O peche que se vai monitorizar para cambios no acelerador"
575

576
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:195
577 578 579
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Widget do acelerador"

580
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:196
581 582 583
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "O widget que se vai monitorizar para os cambios no acelerador"

584
#: ../gtk/gtkaccessible.c:158 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:353
585 586 587
msgid "Widget"
msgstr "Widget"

588
#: ../gtk/gtkaccessible.c:159
589 590 591
msgid "The widget referenced by this accessible."
msgstr "O widget referenciado por este accesíbel"

592
#: ../gtk/gtkactionable.c:70
593 594 595
msgid "action name"
msgstr "nome da acción"

596
#: ../gtk/gtkactionable.c:71
597 598 599
msgid "The name of the associated action, like 'app.quit'"
msgstr "O nome da acción seleccionada, por exemplo «app.quit»"

600
#: ../gtk/gtkactionable.c:75
601 602 603
msgid "action target value"
msgstr "acción do valor obxectivo"

604
#: ../gtk/gtkactionable.c:76
605 606 607
msgid "The parameter for action invocations"
msgstr "O parámetro para accións de invocación"

608
#: ../gtk/gtkaction.c:220 ../gtk/gtkactiongroup.c:228 ../gtk/gtkprinter.c:123
609
#: ../gtk/gtktextmark.c:126 ../gtk/gtkthemingengine.c:258
610 611 612
msgid "Name"
msgstr "Nome"

613
#: ../gtk/gtkaction.c:221
614 615 616
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Un nome único para a acción."

617
#: ../gtk/gtkaction.c:239 ../gtk/gtkbutton.c:232 ../gtk/gtkexpander.c:288
618
#: ../gtk/gtkframe.c:170 ../gtk/gtklabel.c:721 ../gtk/gtkmenuitem.c:430
619
#: ../gtk/gtktoolbutton.c:239 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1597
620 621 622
msgid "Label"
msgstr "Etiqueta"

623
#: ../gtk/gtkaction.c:240
624 625 626 627
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr ""
"A etiqueta usada para os elementos de menú e botóns que activan esta acción."

628
#: ../gtk/gtkaction.c:256
629 630 631
msgid "Short label"
msgstr "Etiqueta curta"

632
#: ../gtk/gtkaction.c:257
633 634 635 636 637
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr ""
"Unha etiqueta máis curta que poderá empregarse nos botóns da barra de "
"ferramentas."

638
#: ../gtk/gtkaction.c:265
639
msgid "Tooltip"
640
msgstr "Suxestión"
641

642
#: ../gtk/gtkaction.c:266
643
msgid "A tooltip for this action."
644
msgstr "Unha suxestión para esta acción."
645

646
#: ../gtk/gtkaction.c:281
647 648 649
msgid "Stock Icon"
msgstr "Icona de inventario"

650
#: ../gtk/gtkaction.c:282
651 652 653 654
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr ""
"A icona de inventario mostrada nos widgets que representan esta acción."

655
#: ../gtk/gtkaction.c:302 ../gtk/gtkstatusicon.c:263
656 657 658
msgid "GIcon"
msgstr "GIcon"

659
#: ../gtk/gtkaction.c:303 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:246
660
#: ../gtk/gtkimage.c:311 ../gtk/gtkstatusicon.c:264
661
msgid "The GIcon being displayed"
662
msgstr "O GIcon mostrado"
663

664
#: ../gtk/gtkaction.c:323 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:211
665 666
#: ../gtk/gtkimage.c:293 ../gtk/gtkprinter.c:172 ../gtk/gtkstatusicon.c:247
#: ../gtk/gtkwindow.c:771
667 668 669
msgid "Icon Name"
msgstr "Nome da icona"

670
#: ../gtk/gtkaction.c:324 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:212
671
#: ../gtk/gtkimage.c:294 ../gtk/gtkstatusicon.c:248
672 673 674
msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "O nome da icona do tema de iconas"

675
#: ../gtk/gtkaction.c:331 ../gtk/gtktoolitem.c:191
676
msgid "Visible when horizontal"
677
msgstr "Visíbel se é horizontal"
678

679
#: ../gtk/gtkaction.c:332 ../gtk/gtktoolitem.c:192
680 681 682 683 684 685 686
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr ""
"Indica se o elemento da barra de ferramentas é visíbel cando a barra de "
"ferramentas está en orientación horizontal."

687
#: ../gtk/gtkaction.c:347
688
msgid "Visible when overflown"
689
msgstr "Visíbel cando rebosa"
690

691
#: ../gtk/gtkaction.c:348
692 693 694 695
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr ""
696 697
"Cando sexa TRUE, represéntanse os elementos de proximidade para esta acción "
"no menú de rebosamento da barra de ferramentas."
698

699
#: ../gtk/gtkaction.c:355 ../gtk/gtktoolitem.c:198
700
msgid "Visible when vertical"
701
msgstr "Visíbel se é vertical"
702

703
#: ../gtk/gtkaction.c:356 ../gtk/gtktoolitem.c:199
704 705 706 707 708 709 710
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr ""
"Indica se o elemento da barra de ferramentas é visíbel cando a barra de "
"ferramentas está en orientación vertical."

711
#: ../gtk/gtkaction.c:363 ../gtk/gtktoolitem.c:205
712 713 714
msgid "Is important"
msgstr "É importante"

715
#: ../gtk/gtkaction.c:364
716 717 718 719 720 721 722
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
"Indica se a acción se considera importante. Cando é TRUE, os proxies "
"toolitem mostran o texto no modo GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."

723
#: ../gtk/gtkaction.c:372
724 725 726
msgid "Hide if empty"
msgstr "Ocultar se está baleiro"

727
#: ../gtk/gtkaction.c:373
728 729
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr ""
730 731
"Cando sexa TRUE, os elementos de proximidade baleiros do menú para esta "
"acción ocúltanse."
732

733
#: ../gtk/gtkaction.c:379 ../gtk/gtkactiongroup.c:235
734
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:296 ../gtk/gtkwidget.c:1091
735 736 737
msgid "Sensitive"
msgstr "Sensíbel"

738
#: ../gtk/gtkaction.c:380
739 740 741
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Indica se a acción está activada."

742
#: ../gtk/gtkaction.c:386 ../gtk/gtkactiongroup.c:242
743 744
#: ../gtk/gtkstatusicon.c:298 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:245
#: ../gtk/gtkwidget.c:1084
745 746 747
msgid "Visible"
msgstr "Visíbel"

748
#: ../gtk/gtkaction.c:387
749 750 751
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "Indica se a acción é visíbel."

752
#: ../gtk/gtkaction.c:393
753 754 755
msgid "Action Group"
msgstr "Grupo de acción"

756
#: ../gtk/gtkaction.c:394
757 758 759 760
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
761
"O GtkActionGroup co que esta GtkAction está asociada, ou NULL (para uso "
762 763
"interno)."

764
#: ../gtk/gtkaction.c:412 ../gtk/gtkbutton.c:353 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:192
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
765 766 767
msgid "Always show image"
msgstr "Mostrar sempre a imaxe"

768
#: ../gtk/gtkaction.c:413 ../gtk/gtkbutton.c:354 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:193
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
769
msgid "Whether the image will always be shown"
770
msgstr "Indica se se mostra sempre a imaxe sempre"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
771

772
#: ../gtk/gtkactiongroup.c:229
773 774 775
msgid "A name for the action group."
msgstr "Un nome para o grupo da acción."

776
#: ../gtk/gtkactiongroup.c:236
777 778 779
msgid "Whether the action group is enabled."
msgstr "Indica se o grupo de acción está activado."

780
#: ../gtk/gtkactiongroup.c:243
781 782 783
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Indica se o grupo de acción é visíbel."

784 785 786 787 788 789 790 791
#: ../gtk/gtkactiongroup.c:249
msgid "Accelerator Group"
msgstr "Grupo da tecla rápida"

#: ../gtk/gtkactiongroup.c:250
msgid "The accelerator group the actions of this group should use."
msgstr "O acelerador agrupa as accións que este grupo debería usar."

792
#: ../gtk/gtkactivatable.c:287
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
793
msgid "Related Action"
794
msgstr "Acción relacionada"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
795

796
#: ../gtk/gtkactivatable.c:288
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
797
msgid "The action this activatable will activate and receive updates from"
798
msgstr "A acción que activará este activábel e do cal recibirá actualizacións"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
799

800
#: ../gtk/gtkactivatable.c:310
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
801
msgid "Use Action Appearance"
802
msgstr "Usar aparencia de acción"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
803

804
#: ../gtk/gtkactivatable.c:311
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
805
msgid "Whether to use the related actions appearance properties"
806 807
msgstr ""
"Indica se se deben usar as propiedades de aparencia das accións relacionadas"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
808

809
#: ../gtk/gtkadjustment.c:121 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:136
810
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:218 ../gtk/gtkspinbutton.c:397
811 812 813
msgid "Value"
msgstr "Valor"

814
#: ../gtk/gtkadjustment.c:122
815 816 817
msgid "The value of the adjustment"
msgstr "O valor do axuste"

818
#: ../gtk/gtkadjustment.c:138
819 820 821
msgid "Minimum Value"
msgstr "Valor mínimo"

822
#: ../gtk/gtkadjustment.c:139
823 824 825
msgid "The minimum value of the adjustment"
msgstr "O valor mínimo do axuste"

826
#: ../gtk/gtkadjustment.c:158
827 828 829
msgid "Maximum Value"
msgstr "Valor máximo"

830
#: ../gtk/gtkadjustment.c:159
831 832 833
msgid "The maximum value of the adjustment"
msgstr "O valor máximo do axuste"

834
#: ../gtk/gtkadjustment.c:175
835 836 837
msgid "Step Increment"
msgstr "Incremento de paso"

838
#: ../gtk/gtkadjustment.c:176
839 840 841
msgid "The step increment of the adjustment"
msgstr "O incremento de paso do axuste"

842
#: ../gtk/gtkadjustment.c:192
843 844 845
msgid "Page Increment"
msgstr "Incremento de páxina"

846
#: ../gtk/gtkadjustment.c:193
847 848 849
msgid "The page increment of the adjustment"
msgstr "O incremento de páxina do axuste"

850
#: ../gtk/gtkadjustment.c:212
851 852 853
msgid "Page Size"
msgstr "Tamaño de páxina"

854
#: ../gtk/gtkadjustment.c:213
855 856 857
msgid "The page size of the adjustment"
msgstr "O tamaño de páxina do axuste"

858
#: ../gtk/gtkalignment.c:135
859 860 861
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Aliñamento horizontal"

862
#: ../gtk/gtkalignment.c:136 ../gtk/gtkbutton.c:283
863 864 865 866 867 868 869
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
"Posición horizontal do fillo no espazo dispoñíbel. 0.0 é aliñado á esquerda, "
"1.0 é aliñado á dereita"

870
#: ../gtk/gtkalignment.c:145
871 872 873
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Aliñamento vertical"

874
#: ../gtk/gtkalignment.c:146 ../gtk/gtkbutton.c:302
875 876 877 878 879 880 881
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
"Posición vertical do fillo no espazo dispoñíbel. 0.0 é aliñado arriba, 1.0 é "
"aliñado abaixo"

882
#: ../gtk/gtkalignment.c:154
883 884 885
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Escala horizontal"

886
#: ../gtk/gtkalignment.c:155
887 888 889 890 891 892 893
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Se o espazo horizontal dispoñíbel é maior que o necesitado para o fillo, "
"canto se debe usar para o fillo. 0.0 significa nada, 1.0 significa todo"

894
#: ../gtk/gtkalignment.c:163
895 896 897
msgid "Vertical scale"
msgstr "Escala vertical"

898
#: ../gtk/gtkalignment.c:164
899 900 901 902 903 904 905
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Se o espazo vertical dispoñíbel é maior que o necesario para o fillo, canto "
"se debe usar para o fillo. 0.0 significa nada, 1.0 significa todo"

906
#: ../gtk/gtkalignment.c:181
907
msgid "Top Padding"
908
msgstr "Separación superior"
909

910
#: ../gtk/gtkalignment.c:182
911
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
912
msgstr "A separación a introducir por encima do widget."
913

914
#: ../gtk/gtkalignment.c:198
915
msgid "Bottom Padding"
916
msgstr "Separación inferior"
917

918
#: ../gtk/gtkalignment.c:199
919
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
920
msgstr "A separación a introducir por debaixo do widget."
921

922
#: ../gtk/gtkalignment.c:215
923
msgid "Left Padding"
924
msgstr "Separación poa esquerda"
925

926
#: ../gtk/gtkalignment.c:216
927
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
928
msgstr "A separación a introducir á esquerda do widget."
929

930
#: ../gtk/gtkalignment.c:232
931 932 933
msgid "Right Padding"
msgstr "Recheo á dereita"

934
#: ../gtk/gtkalignment.c:233
935
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
936
msgstr "A separación a introducir á dereita do widget."
937

938
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:614
939
msgid "Include an 'Other…' item"
940
msgstr "Incluír un elemento «Outro…»"
941

942
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:615
943 944 945 946
msgid ""
"Whether the combobox should include an item that triggers a "
"GtkAppChooserDialog"
msgstr ""
947 948 949
"Indica se a caixa de combo debería incluír un elemento que dispare un "
"GtkAppChooserDialog"

950
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:631
951 952 953
msgid "Show default item"
msgstr "Mostrar o elemento predeterminado"

954
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:632
955
msgid "Whether the combobox should show the default application on top"
956
msgstr ""
957
"Indica se a caixa combinada debería mostrar o aplicativo predeterminado na "
958
"parte superior"
959

960
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:645 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:687
961
msgid "Heading"
962
msgstr "Cabeceira"
963

964
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:646 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:688
965
msgid "The text to show at the top of the dialog"
966
msgstr "O texto que mostrar na parte superior do widget."
967

968
#: ../gtk/gtkappchooser.c:73
969 970 971
msgid "Content type"
msgstr "Tipo de contido"

972
#: ../gtk/gtkappchooser.c:74
973
msgid "The content type used by the open with object"
974
msgstr "O tipo de contido usado para abrir cun obxecto"
975

976
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:673
977 978 979
msgid "GFile"
msgstr "GFile"

980
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:674
981 982 983
msgid "The GFile used by the app chooser dialog"
msgstr "O GFile usado polo diálogo de selección de aplicativo"

984
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1026
985 986 987
msgid "Show default app"
msgstr "Mostrar o aplicativo predeterminado"

988
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1027
989 990 991
msgid "Whether the widget should show the default application"
msgstr "Indica se o widget debería mostrar o aplicativo predeterminado"

992
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1041
993 994 995
msgid "Show recommended apps"
msgstr "Mostrar os aplicativos recomendados"

996
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1042
997
msgid "Whether the widget should show recommended applications"
998
msgstr "Indica se o widget deberían mostrar aplicativos recomendados"
999

1000
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1056
1001
msgid "Show fallback apps"
1002
msgstr "Mostrar aplicativos alternativos"
1003

1004
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1057
1005
msgid "Whether the widget should show fallback applications"
1006
msgstr "Indica se o widget debería mostrar os aplicativos alternativos"
1007

1008
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1069
1009 1010 1011
msgid "Show other apps"
msgstr "Mostrar outros aplicativos"

1012
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1070
1013
msgid "Whether the widget should show other applications"
1014
msgstr "Indica se o widget deberían mostrar outros aplicativos"
1015

1016
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1083
1017 1018 1019
msgid "Show all apps"
msgstr "Mostrar tódolos aplicativos"

1020
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1084
1021
msgid "Whether the widget should show all applications"
1022
msgstr "Indica se o widget deberían mostrar tódolos aplicativos"
1023

1024
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1098
1025 1026 1027
msgid "Widget's default text"
msgstr "Texto predeterminado do widget"

1028
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1099
1029 1030 1031
msgid "The default text appearing when there are no applications"
msgstr "O texto predeterminado que aparece cando non hai aplicativos"

1032
#: ../gtk/gtkapplication.c:738
1033 1034 1035
msgid "Register session"
msgstr "Rexistrar sesión"

1036
#: ../gtk/gtkapplication.c:739
1037 1038 1039
msgid "Register with the session manager"
msgstr "Rexistrar co xestor de sesións"

1040
#: ../gtk/gtkapplication.c:744
1041 1042 1043
msgid "Application menu"
msgstr "Menú de aplicativo"

1044
#: ../gtk/gtkapplication.c:745
1045 1046 1047
msgid "The GMenuModel for the application menu"
msgstr "O GMenModel para o menú de aplicativos"

1048
#: ../gtk/gtkapplication.c:751
1049 1050 1051
msgid "Menubar"
msgstr "Barra de menú"

1052
#: ../gtk/gtkapplication.c:752
1053 1054 1055
msgid "The GMenuModel for the menubar"
msgstr "O GMenuModel para a barra de menú"

1056
#: ../gtk/gtkapplication.c:758
1057 1058 1059
msgid "Active window"
msgstr "Xanela activa"

1060
#: ../gtk/gtkapplication.c:759
1061 1062 1063
msgid "The window which most recently had focus"
msgstr "A xanela que tivo o foco máis recentemente"

1064
#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:993
1065 1066 1067
msgid "Show a menubar"
msgstr "Mostrar unha barra de menú"

1068
#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:994
1069 1070 1071 1072
msgid "TRUE if the window should show a menubar at the top of the window"
msgstr ""
"Certo se a xanela debe mostrar unha barra de menú na parte superior da xanela"

1073
#: ../gtk/gtkarrow.c:110
1074 1075 1076
msgid "Arrow direction"
msgstr "Dirección da frecha"

1077
#: ../gtk/gtkarrow.c:111
1078 1079 1080
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "A dirección á que a frecha deberá apuntar"

1081
#: ../gtk/gtkarrow.c:119
1082 1083 1084
msgid "Arrow shadow"
msgstr "Sombra da frecha"

1085
#: ../gtk/gtkarrow.c:120
1086 1087 1088
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Aparencia da sombra que rodea a frecha"

1089
#: ../gtk/gtkarrow.c:127 ../gtk/gtkcombobox.c:1051 ../gtk/gtkmenu.c:784
1090
#: ../gtk/gtkmenuitem.c:506
1091
msgid "Arrow Scaling"
1092
msgstr "Escalado da frecha"
1093

1094
#: ../gtk/gtkarrow.c:128
1095 1096 1097
msgid "Amount of space used up by arrow"
msgstr "Cantidade de espazo ocupado por frecha"

1098
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:107 ../gtk/gtkwidget.c:1279
1099
msgid "Horizontal Alignment"
1100
msgstr "Aliñamentoo horizontal"
1101

1102
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:108
1103
msgid "X alignment of the child"
1104
msgstr "Aliñamentoo X do fillo"
1105

1106
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:114 ../gtk/gtkwidget.c:1295
1107
msgid "Vertical Alignment"
1108
msgstr "Aliñamentoo vertical"
1109

1110
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:115
1111
msgid "Y alignment of the child"
1112
msgstr "Aliñamentoo Y do fillo"
1113

1114
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:121
1115 1116 1117
msgid "Ratio"
msgstr "Proporción"

1118
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:122
1119
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
1120
msgstr "Proporción se obey_child é FALSE"
1121

1122
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:128
1123 1124 1125
msgid "Obey child"
msgstr "Obedecer ao fillo"

1126
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:129
1127
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
1128
msgstr "Forzar a proporción para que coincida coa do fillo do marco"
1129

1130
#: ../gtk/gtkassistant.c:315
1131
msgid "Header Padding"
1132
msgstr "Separación da cabeceira"
1133

1134
#: ../gtk/gtkassistant.c:316
1135 1136 1137
msgid "Number of pixels around the header."
msgstr "Número de píxeles ao redor da cabeceira."

1138
#: ../gtk/gtkassistant.c:323
1139
msgid "Content Padding"
1140
msgstr "Separación do contido"
1141

1142
#: ../gtk/gtkassistant.c:324
1143 1144 1145
msgid "Number of pixels around the content pages."
msgstr "Número de píxeles ao redor das páxinas de contidos."

1146
#: ../gtk/gtkassistant.c:340
1147 1148 1149
msgid "Page type"
msgstr "Tipo de páxina"

1150
#: ../gtk/gtkassistant.c:341
1151 1152 1153
msgid "The type of the assistant page"
msgstr "O tipo da páxina do asistente"

1154
#: ../gtk/gtkassistant.c:356
1155 1156 1157
msgid "Page title"
msgstr "Título da páxina"

1158
#: ../gtk/gtkassistant.c:357
1159 1160 1161
msgid "The title of the assistant page"
msgstr "O título da páxina do asistente"

1162
#: ../gtk/gtkassistant.c:374
1163
msgid "Header image"
1164
msgstr "Imaxe da cabeceira"
1165

1166
#: ../gtk/gtkassistant.c:375
1167
msgid "Header image for the assistant page"
1168
msgstr "Imaxe da cabeceira para a páxina do asistente"
1169

1170
#: ../gtk/gtkassistant.c:391
1171 1172 1173
msgid "Sidebar image"
msgstr "Imaxe da barra lateral"

1174
#: ../gtk/gtkassistant.c:392
1175
msgid "Sidebar image for the assistant page"
1176
msgstr "Imaxe da barra lateral para a páxina do asistente"
1177

1178
#: ../gtk/gtkassistant.c:408
1179 1180 1181
msgid "Page complete"
msgstr "Páxina completa"

1182
#: ../gtk/gtkassistant.c:409
1183
msgid "Whether all required fields on the page have been filled out"
1184
msgstr "Indica se todos os campos requiridos na páxina foron recheados"
1185

Fran Diéguez's avatar