Commit fad2f1f3 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Fixed Swedish translation.

2002-02-27  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Fixed Swedish translation.
parent 0fd671ae
2002-02-27 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Fixed Swedish translation.
2002-02-26 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz> 2002-02-26 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>
* sk.po: Updated Slovak translation. * sk.po: Updated Slovak translation.
......
...@@ -8,8 +8,8 @@ ...@@ -8,8 +8,8 @@
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n" "Project-Id-Version: gtk+\n"
"POT-Creation-Date: 2002-02-26 11:39+0100\n" "POT-Creation-Date: 2002-02-27 01:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-02-26 11:39+0100\n" "PO-Revision-Date: 2002-02-27 01:28+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n" "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n" "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -962,7 +962,7 @@ msgstr "Pixbuf-expanderare stängd" ...@@ -962,7 +962,7 @@ msgstr "Pixbuf-expanderare stängd"
msgid "Pixbuf for closed expander." msgid "Pixbuf for closed expander."
msgstr "Pixbuf för närmaste expanderare." msgstr "Pixbuf för närmaste expanderare."
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:174 gtk/gtkentry.c:521 gtk/gtkprogressbar.c:207 #: gtk/gtkcellrenderertext.c:174 gtk/gtkentry.c:523 gtk/gtkprogressbar.c:207
msgid "Text" msgid "Text"
msgstr "Text" msgstr "Text"
...@@ -1018,7 +1018,7 @@ msgstr "Förgrundsfärg" ...@@ -1018,7 +1018,7 @@ msgstr "Förgrundsfärg"
msgid "Foreground color as a GdkColor" msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr "Förgrundsfärg som en GdkColor" msgstr "Förgrundsfärg som en GdkColor"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:231 gtk/gtkentry.c:453 gtk/gtktexttag.c:277 #: gtk/gtkcellrenderertext.c:231 gtk/gtkentry.c:455 gtk/gtktexttag.c:277
#: gtk/gtktextview.c:566 #: gtk/gtktextview.c:566
msgid "Editable" msgid "Editable"
msgstr "Redigerbar" msgstr "Redigerbar"
...@@ -1308,47 +1308,47 @@ msgstr "" ...@@ -1308,47 +1308,47 @@ msgstr ""
"denna post kan du dra ett färgprov hit eller högerklicka och välja \"Spara " "denna post kan du dra ett färgprov hit eller högerklicka och välja \"Spara "
"färg här\"." "färg här\"."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1698 #: gtk/gtkcolorsel.c:1704
msgid "Has Opacity Control" msgid "Has Opacity Control"
msgstr "Har opacitetskontoll" msgstr "Har opacitetskontoll"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1699 #: gtk/gtkcolorsel.c:1705
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity" msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
msgstr "Huruvida färgväljaren ska tillåta inställning av opacitet" msgstr "Huruvida färgväljaren ska tillåta inställning av opacitet"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1705 #: gtk/gtkcolorsel.c:1711
msgid "Has palette" msgid "Has palette"
msgstr "Har palett" msgstr "Har palett"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1706 #: gtk/gtkcolorsel.c:1712
msgid "Whether a palette should be used" msgid "Whether a palette should be used"
msgstr "Huruvida en palett ska användas" msgstr "Huruvida en palett ska användas"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1712 #: gtk/gtkcolorsel.c:1718
msgid "Current Color" msgid "Current Color"
msgstr "Aktuell färg" msgstr "Aktuell färg"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1713 #: gtk/gtkcolorsel.c:1719
msgid "The current color" msgid "The current color"
msgstr "Den aktuella färgen" msgstr "Den aktuella färgen"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1719 #: gtk/gtkcolorsel.c:1725
msgid "Current Alpha" msgid "Current Alpha"
msgstr "Aktuellt alfavärde" msgstr "Aktuellt alfavärde"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1720 #: gtk/gtkcolorsel.c:1726
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)" msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr "Aktuellt opacitetsvärde (0 är helt transparent, 65535 helt opakt)" msgstr "Aktuellt opacitetsvärde (0 är helt transparent, 65535 helt opakt)"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1733 #: gtk/gtkcolorsel.c:1739
msgid "Custom palette" msgid "Custom palette"
msgstr "Anpassad palett" msgstr "Anpassad palett"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1734 #: gtk/gtkcolorsel.c:1740
msgid "Palette to use in the color selector" msgid "Palette to use in the color selector"
msgstr "Palett att använda i färgväljaren" msgstr "Palett att använda i färgväljaren"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1778 #: gtk/gtkcolorsel.c:1784
msgid "" msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or " "Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle." "lightness of that color using the inner triangle."
...@@ -1356,7 +1356,7 @@ msgstr "" ...@@ -1356,7 +1356,7 @@ msgstr ""
"Välj den färg som du vill ha från den yttre ringen. Välj mörkheten eller " "Välj den färg som du vill ha från den yttre ringen. Välj mörkheten eller "
"ljusheten på den färgen genom att använda den inre triangeln." "ljusheten på den färgen genom att använda den inre triangeln."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1806 #: gtk/gtkcolorsel.c:1812
msgid "" msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select " "Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color." "that color."
...@@ -1364,67 +1364,67 @@ msgstr "" ...@@ -1364,67 +1364,67 @@ msgstr ""
"Klicka på pipetten, och klicka sedan på en färg någonstans på din skärm för " "Klicka på pipetten, och klicka sedan på en färg någonstans på din skärm för "
"att välja den färgen." "att välja den färgen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1815 #: gtk/gtkcolorsel.c:1821
msgid "_Hue:" msgid "_Hue:"
msgstr "_Nyans:" msgstr "_Nyans:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1816 #: gtk/gtkcolorsel.c:1822
msgid "Position on the color wheel." msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Position på färghjulet." msgstr "Position på färghjulet."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1817 #: gtk/gtkcolorsel.c:1823
msgid "_Saturation:" msgid "_Saturation:"
msgstr "_Mättnad" msgstr "_Mättnad"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1818 #: gtk/gtkcolorsel.c:1824
msgid "\"Deepness\" of the color." msgid "\"Deepness\" of the color."
msgstr "\"Djup\" på färgen." msgstr "\"Djup\" på färgen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1819 #: gtk/gtkcolorsel.c:1825
msgid "_Value:" msgid "_Value:"
msgstr "_Värde:" msgstr "_Värde:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1820 #: gtk/gtkcolorsel.c:1826
msgid "Brightness of the color." msgid "Brightness of the color."
msgstr "Ljushet på färgen." msgstr "Ljushet på färgen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1821 #: gtk/gtkcolorsel.c:1827
msgid "_Red:" msgid "_Red:"
msgstr "_Röd:" msgstr "_Röd:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1822 #: gtk/gtkcolorsel.c:1828
msgid "Amount of red light in the color." msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Mängd rött ljus i färgen." msgstr "Mängd rött ljus i färgen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1823 #: gtk/gtkcolorsel.c:1829
msgid "_Green:" msgid "_Green:"
msgstr "_Grön:" msgstr "_Grön:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1824 #: gtk/gtkcolorsel.c:1830
msgid "Amount of green light in the color." msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Mängd grönt ljus i färgen." msgstr "Mängd grönt ljus i färgen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1825 #: gtk/gtkcolorsel.c:1831
msgid "_Blue:" msgid "_Blue:"
msgstr "_Blå:" msgstr "_Blå:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1826 #: gtk/gtkcolorsel.c:1832
msgid "Amount of blue light in the color." msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Mängd blått ljus i bilden." msgstr "Mängd blått ljus i bilden."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1829 #: gtk/gtkcolorsel.c:1835
msgid "_Opacity:" msgid "_Opacity:"
msgstr "_Opacitet:" msgstr "_Opacitet:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1837 #: gtk/gtkcolorsel.c:1843
msgid "Transparency of the currently-selected color." msgid "Transparency of the currently-selected color."
msgstr "Genomskinlighet på den färg som är vald för tillfället." msgstr "Genomskinlighet på den färg som är vald för tillfället."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1852 #: gtk/gtkcolorsel.c:1858
msgid "Color _Name:" msgid "Color _Name:"
msgstr "Färg_namn:" msgstr "Färg_namn:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1864 #: gtk/gtkcolorsel.c:1870
msgid "" msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name " "You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as 'orange' in this entry." "such as 'orange' in this entry."
...@@ -1432,7 +1432,7 @@ msgstr "" ...@@ -1432,7 +1432,7 @@ msgstr ""
"Du kan ange ett hexadecimalt färgvärde i HTML-stil, eller helt enkelt ange " "Du kan ange ett hexadecimalt färgvärde i HTML-stil, eller helt enkelt ange "
"ett engelskt namn på färgen som exempelvis \"orange\" i detta fält." "ett engelskt namn på färgen som exempelvis \"orange\" i detta fält."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1883 #: gtk/gtkcolorsel.c:1889
msgid "_Palette" msgid "_Palette"
msgstr "_Palett" msgstr "_Palett"
...@@ -1492,7 +1492,7 @@ msgstr "Kantbredd" ...@@ -1492,7 +1492,7 @@ msgstr "Kantbredd"
#: gtk/gtkcontainer.c:212 #: gtk/gtkcontainer.c:212
msgid "The width of the empty border outside the containers children." msgid "The width of the empty border outside the containers children."
msgstr "Bredden på den tomma kanten utanför containerns barn." msgstr "Bredden på den tomma kanten utanför behållarens barn."
#: gtk/gtkcontainer.c:220 #: gtk/gtkcontainer.c:220
msgid "Child" msgid "Child"
...@@ -1500,7 +1500,7 @@ msgstr "Barn" ...@@ -1500,7 +1500,7 @@ msgstr "Barn"
#: gtk/gtkcontainer.c:221 #: gtk/gtkcontainer.c:221
msgid "Can be used to add a new child to the container." msgid "Can be used to add a new child to the container."
msgstr "Kan användas för att lägga till ett nytt barn till containern." msgstr "Kan användas för att lägga till ett nytt barn till behållaren."
#: gtk/gtkcurve.c:121 #: gtk/gtkcurve.c:121
msgid "Curve type" msgid "Curve type"
...@@ -1574,41 +1574,41 @@ msgstr "Kant på åtgärdsutrymme" ...@@ -1574,41 +1574,41 @@ msgstr "Kant på åtgärdsutrymme"
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog" msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr "Bredd på kanten runt knapputrymmet runt nederkanten på dialogen" msgstr "Bredd på kanten runt knapputrymmet runt nederkanten på dialogen"
#: gtk/gtkentry.c:433 gtk/gtklabel.c:359 #: gtk/gtkentry.c:435 gtk/gtklabel.c:359
msgid "Cursor Position" msgid "Cursor Position"
msgstr "Markörposition" msgstr "Markörposition"
#: gtk/gtkentry.c:434 gtk/gtklabel.c:360 #: gtk/gtkentry.c:436 gtk/gtklabel.c:360
msgid "The current position of the insertion cursor in chars." msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
msgstr "Den aktuella positionen på insättningspekaren i tecken." msgstr "Den aktuella positionen på insättningspekaren i tecken."
#: gtk/gtkentry.c:443 gtk/gtklabel.c:369 #: gtk/gtkentry.c:445 gtk/gtklabel.c:369
msgid "Selection Bound" msgid "Selection Bound"
msgstr "Markeringsgräns" msgstr "Markeringsgräns"
#: gtk/gtkentry.c:444 gtk/gtklabel.c:370 #: gtk/gtkentry.c:446 gtk/gtklabel.c:370
msgid "" msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars." "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
msgstr "" msgstr ""
"Positionen för den motsatta änden av markeringen från markören i tecken." "Positionen för den motsatta änden av markeringen från markören i tecken."
#: gtk/gtkentry.c:454 #: gtk/gtkentry.c:456
msgid "Whether the entry contents can be edited" msgid "Whether the entry contents can be edited"
msgstr "Huruvida fältets innehåll kan redigeras" msgstr "Huruvida fältets innehåll kan redigeras"
#: gtk/gtkentry.c:461 #: gtk/gtkentry.c:463
msgid "Maximum length" msgid "Maximum length"
msgstr "Maxlängd" msgstr "Maxlängd"
#: gtk/gtkentry.c:462 #: gtk/gtkentry.c:464
msgid "Maximum number of characters for this entry" msgid "Maximum number of characters for this entry"
msgstr "Det maximala antalet tecken i fältet" msgstr "Det maximala antalet tecken i fältet"
#: gtk/gtkentry.c:470 #: gtk/gtkentry.c:472
msgid "Visibility" msgid "Visibility"
msgstr "Synlighet" msgstr "Synlighet"
#: gtk/gtkentry.c:471 #: gtk/gtkentry.c:473
msgid "" msgid ""
"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password " "FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
"mode)" "mode)"
...@@ -1616,28 +1616,28 @@ msgstr "" ...@@ -1616,28 +1616,28 @@ msgstr ""
"FALSKT visar det \"osynliga tecknet\" istället för den verkliga texten " "FALSKT visar det \"osynliga tecknet\" istället för den verkliga texten "
"(lösenordsläge)" "(lösenordsläge)"
#: gtk/gtkentry.c:478 #: gtk/gtkentry.c:480
msgid "Has Frame" msgid "Has Frame"
msgstr "Har ram" msgstr "Har ram"
#: gtk/gtkentry.c:479 #: gtk/gtkentry.c:481
msgid "FALSE removes outside bevel from entry." msgid "FALSE removes outside bevel from entry."
msgstr "FALSKT tar bort den yttre avfasningen från fältet." msgstr "FALSKT tar bort den yttre avfasningen från fältet."
#: gtk/gtkentry.c:486 #: gtk/gtkentry.c:488
msgid "Invisible character" msgid "Invisible character"
msgstr "Osynligt tecken" msgstr "Osynligt tecken"
#: gtk/gtkentry.c:487 #: gtk/gtkentry.c:489
msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")" msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
msgstr "" msgstr ""
"Tecknet att använda när fältets innehåll ska maskeras (i \"lösenordsläge\")" "Tecknet att använda när fältets innehåll ska maskeras (i \"lösenordsläge\")"
#: gtk/gtkentry.c:494 #: gtk/gtkentry.c:496
msgid "Activates default" msgid "Activates default"
msgstr "Aktiverar standard" msgstr "Aktiverar standard"
#: gtk/gtkentry.c:495 #: gtk/gtkentry.c:497
msgid "" msgid ""
"Whether to activate the default widget (such as the default button in a " "Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
"dialog) when Enter is pressed." "dialog) when Enter is pressed."
...@@ -1645,44 +1645,44 @@ msgstr "" ...@@ -1645,44 +1645,44 @@ msgstr ""
"Huruvida standardwidgeten ska aktiveras (som exempelvis standardknappen i " "Huruvida standardwidgeten ska aktiveras (som exempelvis standardknappen i "
"ett dialogfönster) när Enter trycks ner." "ett dialogfönster) när Enter trycks ner."
#: gtk/gtkentry.c:501 #: gtk/gtkentry.c:503
msgid "Width in chars" msgid "Width in chars"
msgstr "Bredd i tecken" msgstr "Bredd i tecken"
#: gtk/gtkentry.c:502 #: gtk/gtkentry.c:504
msgid "Number of characters to leave space for in the entry." msgid "Number of characters to leave space for in the entry."
msgstr "Antal tecken som ska lämnas plats till i fältet." msgstr "Antal tecken som ska lämnas plats till i fältet."
#: gtk/gtkentry.c:511 #: gtk/gtkentry.c:513
msgid "Scroll offset" msgid "Scroll offset"
msgstr "Rullningsoffset" msgstr "Rullningsoffset"
#: gtk/gtkentry.c:512 #: gtk/gtkentry.c:514
msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left" msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
msgstr "" msgstr ""
"Antalet bildpunkter i posten som är rullad utanför skärmen till vänster" "Antalet bildpunkter i posten som är rullad utanför skärmen till vänster"
#: gtk/gtkentry.c:522 #: gtk/gtkentry.c:524
msgid "The contents of the entry" msgid "The contents of the entry"
msgstr "Innehållet i fältet" msgstr "Innehållet i fältet"
#: gtk/gtkentry.c:726 #: gtk/gtkentry.c:728
msgid "Select on focus" msgid "Select on focus"
msgstr "Markera vid fokus" msgstr "Markera vid fokus"
#: gtk/gtkentry.c:727 #: gtk/gtkentry.c:729
msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused." msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused."
msgstr "Huruvida ett fälts innehåll markeras då fältet får fokus." msgstr "Huruvida ett fälts innehåll markeras då fältet får fokus."
#: gtk/gtkentry.c:3809 gtk/gtklabel.c:3211 #: gtk/gtkentry.c:3834 gtk/gtklabel.c:3211
msgid "Select All" msgid "Select All"
msgstr "Markera allt" msgstr "Markera allt"
#: gtk/gtkentry.c:3819 gtk/gtklabel.c:3221 #: gtk/gtkentry.c:3844 gtk/gtklabel.c:3221
msgid "Input Methods" msgid "Input Methods"
msgstr "Inmatningsmetoder" msgstr "Inmatningsmetoder"
#: gtk/gtkentry.c:3829 gtk/gtktextview.c:6360 #: gtk/gtkentry.c:3854 gtk/gtktextview.c:6360
msgid "_Insert Unicode control character" msgid "_Insert Unicode control character"
msgstr "_Infoga Unicode-styrtecken" msgstr "_Infoga Unicode-styrtecken"
...@@ -1996,7 +1996,7 @@ msgstr "Skuggtyp" ...@@ -1996,7 +1996,7 @@ msgstr "Skuggtyp"
#: gtk/gtkhandlebox.c:193 #: gtk/gtkhandlebox.c:193
msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container." msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container."
msgstr "Utseende på skuggan som omger containern." msgstr "Utseende på skuggan som omger behållaren."
#: gtk/gtkhandlebox.c:201 #: gtk/gtkhandlebox.c:201
msgid "Handle position" msgid "Handle position"
...@@ -2602,7 +2602,7 @@ msgstr "" ...@@ -2602,7 +2602,7 @@ msgstr ""
"Ett tal mellan 0.0 och 1.0 som anger den vertikala justeringen av texten i " "Ett tal mellan 0.0 och 1.0 som anger den vertikala justeringen av texten i "
"förloppswidgeten" "förloppswidgeten"
#: gtk/gtkprogressbar.c:131 gtk/gtkrange.c:280 gtk/gtkspinbutton.c:237 #: gtk/gtkprogressbar.c:131 gtk/gtkrange.c:282 gtk/gtkspinbutton.c:237
msgid "Adjustment" msgid "Adjustment"
msgstr "Justering" msgstr "Justering"
...@@ -2678,62 +2678,80 @@ msgstr "" ...@@ -2678,62 +2678,80 @@ msgstr ""
msgid "Text to be displayed in the progress bar" msgid "Text to be displayed in the progress bar"
msgstr "Text att visa i förloppsmätaren" msgstr "Text att visa i förloppsmätaren"
#: gtk/gtkrange.c:271 #: gtk/gtkrange.c:273
msgid "Update policy" msgid "Update policy"
msgstr "Uppdateringspolicy" msgstr "Uppdateringspolicy"
#: gtk/gtkrange.c:272 #: gtk/gtkrange.c:274
msgid "How the range should be updated on the screen" msgid "How the range should be updated on the screen"
msgstr "Hur intervallet ska uppdateras på skärmen" msgstr "Hur intervallet ska uppdateras på skärmen"
#: gtk/gtkrange.c:281 #: gtk/gtkrange.c:283
msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object" msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
msgstr "" msgstr ""
"GtkAdjustment som innehåller det aktuella värdet på detta intervallobjekt" "GtkAdjustment som innehåller det aktuella värdet på detta intervallobjekt"
#: gtk/gtkrange.c:288 #: gtk/gtkrange.c:290
msgid "Inverted" msgid "Inverted"
msgstr "Inverterad" msgstr "Inverterad"
#: gtk/gtkrange.c:289 #: gtk/gtkrange.c:291
msgid "Invert direction slider moves to increase range value" msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
msgstr "" msgstr ""
"Invertera riktningen som rullningslisten flyttar sig för att öka " "Invertera riktningen som rullningslisten flyttar sig för att öka "
"intervallvärdet" "intervallvärdet"
#: gtk/gtkrange.c:295 #: gtk/gtkrange.c:297
msgid "Slider Width" msgid "Slider Width"
msgstr "Bredd på rullningslist" msgstr "Bredd på rullningslist"
#: gtk/gtkrange.c:296 #: gtk/gtkrange.c:298
msgid "Width of scrollbar or scale thumb" msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
msgstr "Bredd på rullningslisten eller skalning" msgstr "Bredd på rullningslisten eller skalning"
#: gtk/gtkrange.c:303 #: gtk/gtkrange.c:305
msgid "Trough Border" msgid "Trough Border"
msgstr "Genom kant" msgstr "Genom kant"
# Förslag mottages tacksamt # Förslag mottages tacksamt
#: gtk/gtkrange.c:304 #: gtk/gtkrange.c:306
msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel" msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
msgstr "Bredd mellan steg och yttre genom avfasning" msgstr "Bredd mellan steg och yttre genom avfasning"
#: gtk/gtkrange.c:311 #: gtk/gtkrange.c:313
msgid "Stepper Size" msgid "Stepper Size"
msgstr "Stegstorlek" msgstr "Stegstorlek"
#: gtk/gtkrange.c:312 #: gtk/gtkrange.c:314
msgid "Length of step buttons at ends" msgid "Length of step buttons at ends"
msgstr "Längd på stegknappar vid ändarna" msgstr "Längd på stegknappar vid ändarna"
#: gtk/gtkrange.c:319 #: gtk/gtkrange.c:321
msgid "Stepper Spacing" msgid "Stepper Spacing"
msgstr "Stegmellanrum" msgstr "Stegmellanrum"
#: gtk/gtkrange.c:320 #: gtk/gtkrange.c:322
msgid "Spacing between step buttons and thumb" msgid "Spacing between step buttons and thumb"
msgstr "Mellanrum mellan stegknappar och steg" msgstr "Mellanrum mellan stegknappar och steg"
#: gtk/gtkrange.c:329
msgid "Arrow X Displacement"
msgstr "X-förflyttning av pil"
#: gtk/gtkrange.c:330
msgid ""
"How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
msgstr "Hur långt bort i x-riktingen pilen ska flyttas då knappen trycks ned"
#: gtk/gtkrange.c:337
msgid "Arrow Y Displacement"
msgstr "Y-förflyttning av pil"
#: gtk/gtkrange.c:338
msgid ""
"How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
msgstr "Hur långt bort i y-riktningen pilen ska flyttas då knappen trycks ned"
#: gtk/gtkruler.c:118 #: gtk/gtkruler.c:118
msgid "Lower" msgid "Lower"
msgstr "Lägre" msgstr "Lägre"
...@@ -4036,7 +4054,7 @@ msgstr "Förälderwidget" ...@@ -4036,7 +4054,7 @@ msgstr "Förälderwidget"
#: gtk/gtkwidget.c:400 #: gtk/gtkwidget.c:400
msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget." msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget."
msgstr "Förälderwidgeten till denna widget. Måste vara en containerwidget." msgstr "Förälderwidgeten till denna widget. Måste vara en behållarwidget."
#: gtk/gtkwidget.c:407 #: gtk/gtkwidget.c:407
msgid "Width request" msgid "Width request"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment