Commit fad2f1f3 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Fixed Swedish translation.

2002-02-27  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Fixed Swedish translation.
parent 0fd671ae
2002-02-27 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Fixed Swedish translation.
2002-02-26 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>
* sk.po: Updated Slovak translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"POT-Creation-Date: 2002-02-26 11:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-02-26 11:39+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-02-27 01:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-02-27 01:28+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -962,7 +962,7 @@ msgstr "Pixbuf-expanderare stängd"
msgid "Pixbuf for closed expander."
msgstr "Pixbuf för närmaste expanderare."
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:174 gtk/gtkentry.c:521 gtk/gtkprogressbar.c:207
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:174 gtk/gtkentry.c:523 gtk/gtkprogressbar.c:207
msgid "Text"
msgstr "Text"
......@@ -1018,7 +1018,7 @@ msgstr "Förgrundsfärg"
msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr "Förgrundsfärg som en GdkColor"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:231 gtk/gtkentry.c:453 gtk/gtktexttag.c:277
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:231 gtk/gtkentry.c:455 gtk/gtktexttag.c:277
#: gtk/gtktextview.c:566
msgid "Editable"
msgstr "Redigerbar"
......@@ -1308,47 +1308,47 @@ msgstr ""
"denna post kan du dra ett färgprov hit eller högerklicka och välja \"Spara "
"färg här\"."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1698
#: gtk/gtkcolorsel.c:1704
msgid "Has Opacity Control"
msgstr "Har opacitetskontoll"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1699
#: gtk/gtkcolorsel.c:1705
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
msgstr "Huruvida färgväljaren ska tillåta inställning av opacitet"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1705
#: gtk/gtkcolorsel.c:1711
msgid "Has palette"
msgstr "Har palett"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1706
#: gtk/gtkcolorsel.c:1712
msgid "Whether a palette should be used"
msgstr "Huruvida en palett ska användas"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1712
#: gtk/gtkcolorsel.c:1718
msgid "Current Color"
msgstr "Aktuell färg"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1713
#: gtk/gtkcolorsel.c:1719
msgid "The current color"
msgstr "Den aktuella färgen"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1719
#: gtk/gtkcolorsel.c:1725
msgid "Current Alpha"
msgstr "Aktuellt alfavärde"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1720
#: gtk/gtkcolorsel.c:1726
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr "Aktuellt opacitetsvärde (0 är helt transparent, 65535 helt opakt)"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1733
#: gtk/gtkcolorsel.c:1739
msgid "Custom palette"
msgstr "Anpassad palett"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1734
#: gtk/gtkcolorsel.c:1740
msgid "Palette to use in the color selector"
msgstr "Palett att använda i färgväljaren"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1778
#: gtk/gtkcolorsel.c:1784
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
......@@ -1356,7 +1356,7 @@ msgstr ""
"Välj den färg som du vill ha från den yttre ringen. Välj mörkheten eller "
"ljusheten på den färgen genom att använda den inre triangeln."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1806
#: gtk/gtkcolorsel.c:1812
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
......@@ -1364,67 +1364,67 @@ msgstr ""
"Klicka på pipetten, och klicka sedan på en färg någonstans på din skärm för "
"att välja den färgen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1815
#: gtk/gtkcolorsel.c:1821
msgid "_Hue:"
msgstr "_Nyans:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1816
#: gtk/gtkcolorsel.c:1822
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Position på färghjulet."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1817
#: gtk/gtkcolorsel.c:1823
msgid "_Saturation:"
msgstr "_Mättnad"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1818
#: gtk/gtkcolorsel.c:1824
msgid "\"Deepness\" of the color."
msgstr "\"Djup\" på färgen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1819
#: gtk/gtkcolorsel.c:1825
msgid "_Value:"
msgstr "_Värde:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1820
#: gtk/gtkcolorsel.c:1826
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Ljushet på färgen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1821
#: gtk/gtkcolorsel.c:1827
msgid "_Red:"
msgstr "_Röd:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1822
#: gtk/gtkcolorsel.c:1828
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Mängd rött ljus i färgen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1823
#: gtk/gtkcolorsel.c:1829
msgid "_Green:"
msgstr "_Grön:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1824
#: gtk/gtkcolorsel.c:1830
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Mängd grönt ljus i färgen."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1825
#: gtk/gtkcolorsel.c:1831
msgid "_Blue:"
msgstr "_Blå:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1826
#: gtk/gtkcolorsel.c:1832
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Mängd blått ljus i bilden."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1829
#: gtk/gtkcolorsel.c:1835
msgid "_Opacity:"
msgstr "_Opacitet:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1837
#: gtk/gtkcolorsel.c:1843
msgid "Transparency of the currently-selected color."
msgstr "Genomskinlighet på den färg som är vald för tillfället."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1852
#: gtk/gtkcolorsel.c:1858
msgid "Color _Name:"
msgstr "Färg_namn:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1864
#: gtk/gtkcolorsel.c:1870
msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as 'orange' in this entry."
......@@ -1432,7 +1432,7 @@ msgstr ""
"Du kan ange ett hexadecimalt färgvärde i HTML-stil, eller helt enkelt ange "
"ett engelskt namn på färgen som exempelvis \"orange\" i detta fält."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1883
#: gtk/gtkcolorsel.c:1889
msgid "_Palette"
msgstr "_Palett"
......@@ -1492,7 +1492,7 @@ msgstr "Kantbredd"
#: gtk/gtkcontainer.c:212
msgid "The width of the empty border outside the containers children."
msgstr "Bredden på den tomma kanten utanför containerns barn."
msgstr "Bredden på den tomma kanten utanför behållarens barn."
#: gtk/gtkcontainer.c:220
msgid "Child"
......@@ -1500,7 +1500,7 @@ msgstr "Barn"
#: gtk/gtkcontainer.c:221
msgid "Can be used to add a new child to the container."
msgstr "Kan användas för att lägga till ett nytt barn till containern."
msgstr "Kan användas för att lägga till ett nytt barn till behållaren."
#: gtk/gtkcurve.c:121
msgid "Curve type"
......@@ -1574,41 +1574,41 @@ msgstr "Kant på åtgärdsutrymme"
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr "Bredd på kanten runt knapputrymmet runt nederkanten på dialogen"
#: gtk/gtkentry.c:433 gtk/gtklabel.c:359
#: gtk/gtkentry.c:435 gtk/gtklabel.c:359
msgid "Cursor Position"
msgstr "Markörposition"
#: gtk/gtkentry.c:434 gtk/gtklabel.c:360
#: gtk/gtkentry.c:436 gtk/gtklabel.c:360
msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
msgstr "Den aktuella positionen på insättningspekaren i tecken."
#: gtk/gtkentry.c:443 gtk/gtklabel.c:369
#: gtk/gtkentry.c:445 gtk/gtklabel.c:369
msgid "Selection Bound"
msgstr "Markeringsgräns"
#: gtk/gtkentry.c:444 gtk/gtklabel.c:370
#: gtk/gtkentry.c:446 gtk/gtklabel.c:370
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
msgstr ""
"Positionen för den motsatta änden av markeringen från markören i tecken."
#: gtk/gtkentry.c:454
#: gtk/gtkentry.c:456
msgid "Whether the entry contents can be edited"
msgstr "Huruvida fältets innehåll kan redigeras"
#: gtk/gtkentry.c:461
#: gtk/gtkentry.c:463
msgid "Maximum length"
msgstr "Maxlängd"
#: gtk/gtkentry.c:462
#: gtk/gtkentry.c:464
msgid "Maximum number of characters for this entry"
msgstr "Det maximala antalet tecken i fältet"
#: gtk/gtkentry.c:470
#: gtk/gtkentry.c:472
msgid "Visibility"
msgstr "Synlighet"
#: gtk/gtkentry.c:471
#: gtk/gtkentry.c:473
msgid ""
"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
"mode)"
......@@ -1616,28 +1616,28 @@ msgstr ""
"FALSKT visar det \"osynliga tecknet\" istället för den verkliga texten "
"(lösenordsläge)"
#: gtk/gtkentry.c:478
#: gtk/gtkentry.c:480
msgid "Has Frame"
msgstr "Har ram"
#: gtk/gtkentry.c:479
#: gtk/gtkentry.c:481
msgid "FALSE removes outside bevel from entry."
msgstr "FALSKT tar bort den yttre avfasningen från fältet."
#: gtk/gtkentry.c:486
#: gtk/gtkentry.c:488
msgid "Invisible character"
msgstr "Osynligt tecken"
#: gtk/gtkentry.c:487
#: gtk/gtkentry.c:489
msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
msgstr ""
"Tecknet att använda när fältets innehåll ska maskeras (i \"lösenordsläge\")"
#: gtk/gtkentry.c:494
#: gtk/gtkentry.c:496
msgid "Activates default"
msgstr "Aktiverar standard"
#: gtk/gtkentry.c:495
#: gtk/gtkentry.c:497
msgid ""
"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
"dialog) when Enter is pressed."
......@@ -1645,44 +1645,44 @@ msgstr ""
"Huruvida standardwidgeten ska aktiveras (som exempelvis standardknappen i "
"ett dialogfönster) när Enter trycks ner."
#: gtk/gtkentry.c:501
#: gtk/gtkentry.c:503
msgid "Width in chars"
msgstr "Bredd i tecken"
#: gtk/gtkentry.c:502
#: gtk/gtkentry.c:504
msgid "Number of characters to leave space for in the entry."
msgstr "Antal tecken som ska lämnas plats till i fältet."
#: gtk/gtkentry.c:511
#: gtk/gtkentry.c:513
msgid "Scroll offset"
msgstr "Rullningsoffset"
#: gtk/gtkentry.c:512
#: gtk/gtkentry.c:514
msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
msgstr ""
"Antalet bildpunkter i posten som är rullad utanför skärmen till vänster"
#: gtk/gtkentry.c:522
#: gtk/gtkentry.c:524
msgid "The contents of the entry"
msgstr "Innehållet i fältet"
#: gtk/gtkentry.c:726
#: gtk/gtkentry.c:728
msgid "Select on focus"
msgstr "Markera vid fokus"
#: gtk/gtkentry.c:727
#: gtk/gtkentry.c:729
msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused."
msgstr "Huruvida ett fälts innehåll markeras då fältet får fokus."
#: gtk/gtkentry.c:3809 gtk/gtklabel.c:3211
#: gtk/gtkentry.c:3834 gtk/gtklabel.c:3211
msgid "Select All"
msgstr "Markera allt"
#: gtk/gtkentry.c:3819 gtk/gtklabel.c:3221
#: gtk/gtkentry.c:3844 gtk/gtklabel.c:3221
msgid "Input Methods"
msgstr "Inmatningsmetoder"
#: gtk/gtkentry.c:3829 gtk/gtktextview.c:6360
#: gtk/gtkentry.c:3854 gtk/gtktextview.c:6360
msgid "_Insert Unicode control character"
msgstr "_Infoga Unicode-styrtecken"
......@@ -1996,7 +1996,7 @@ msgstr "Skuggtyp"
#: gtk/gtkhandlebox.c:193
msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container."
msgstr "Utseende på skuggan som omger containern."
msgstr "Utseende på skuggan som omger behållaren."
#: gtk/gtkhandlebox.c:201
msgid "Handle position"
......@@ -2602,7 +2602,7 @@ msgstr ""
"Ett tal mellan 0.0 och 1.0 som anger den vertikala justeringen av texten i "
"förloppswidgeten"
#: gtk/gtkprogressbar.c:131 gtk/gtkrange.c:280 gtk/gtkspinbutton.c:237
#: gtk/gtkprogressbar.c:131 gtk/gtkrange.c:282 gtk/gtkspinbutton.c:237
msgid "Adjustment"
msgstr "Justering"
......@@ -2678,62 +2678,80 @@ msgstr ""
msgid "Text to be displayed in the progress bar"
msgstr "Text att visa i förloppsmätaren"
#: gtk/gtkrange.c:271
#: gtk/gtkrange.c:273
msgid "Update policy"
msgstr "Uppdateringspolicy"
#: gtk/gtkrange.c:272
#: gtk/gtkrange.c:274
msgid "How the range should be updated on the screen"
msgstr "Hur intervallet ska uppdateras på skärmen"
#: gtk/gtkrange.c:281
#: gtk/gtkrange.c:283
msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
msgstr ""
"GtkAdjustment som innehåller det aktuella värdet på detta intervallobjekt"
#: gtk/gtkrange.c:288
#: gtk/gtkrange.c:290
msgid "Inverted"
msgstr "Inverterad"
#: gtk/gtkrange.c:289
#: gtk/gtkrange.c:291
msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
msgstr ""
"Invertera riktningen som rullningslisten flyttar sig för att öka "
"intervallvärdet"
#: gtk/gtkrange.c:295
#: gtk/gtkrange.c:297
msgid "Slider Width"
msgstr "Bredd på rullningslist"
#: gtk/gtkrange.c:296
#: gtk/gtkrange.c:298
msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
msgstr "Bredd på rullningslisten eller skalning"
#: gtk/gtkrange.c:303
#: gtk/gtkrange.c:305
msgid "Trough Border"
msgstr "Genom kant"
# Förslag mottages tacksamt
#: gtk/gtkrange.c:304
#: gtk/gtkrange.c:306
msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
msgstr "Bredd mellan steg och yttre genom avfasning"
#: gtk/gtkrange.c:311
#: gtk/gtkrange.c:313
msgid "Stepper Size"
msgstr "Stegstorlek"
#: gtk/gtkrange.c:312
#: gtk/gtkrange.c:314
msgid "Length of step buttons at ends"
msgstr "Längd på stegknappar vid ändarna"
#: gtk/gtkrange.c:319
#: gtk/gtkrange.c:321
msgid "Stepper Spacing"
msgstr "Stegmellanrum"
#: gtk/gtkrange.c:320
#: gtk/gtkrange.c:322
msgid "Spacing between step buttons and thumb"
msgstr "Mellanrum mellan stegknappar och steg"
#: gtk/gtkrange.c:329
msgid "Arrow X Displacement"
msgstr "X-förflyttning av pil"
#: gtk/gtkrange.c:330
msgid ""
"How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
msgstr "Hur långt bort i x-riktingen pilen ska flyttas då knappen trycks ned"
#: gtk/gtkrange.c:337
msgid "Arrow Y Displacement"
msgstr "Y-förflyttning av pil"
#: gtk/gtkrange.c:338
msgid ""
"How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
msgstr "Hur långt bort i y-riktningen pilen ska flyttas då knappen trycks ned"
#: gtk/gtkruler.c:118
msgid "Lower"
msgstr "Lägre"
......@@ -4036,7 +4054,7 @@ msgstr "Förälderwidget"
#: gtk/gtkwidget.c:400
msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget."
msgstr "Förälderwidgeten till denna widget. Måste vara en containerwidget."
msgstr "Förälderwidgeten till denna widget. Måste vara en behållarwidget."
#: gtk/gtkwidget.c:407
msgid "Width request"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment